Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 71501

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) IRHT – Personnes RGK II RGK III Pinakes - auteur
Apostolo Zeno 17-18 1668-1750 Proche de Zan Carlo Grimani (dont plusieurs mss lui ont ensuite appartenu). En 1723 il donne 15 mss grecs à l'empereur d'Autriche possesseur
 • Zeno, Apostolo (5)
 • 58352
Ermolao Barbaro il Giovane 15 1454-1493 Fils de Zaccaria, petit-fils de Francesco possesseur Voir Vendruscolo
 • 104327
 • 149
 • 194
 • 1309
Ermolao Barbaro il Vecchio 15 1410-1471 Neveu de Francesco Barbaro ; évêque de Vérone en 1453 possesseur
 • 104328
 • 193
Francesco Barbaro 14-15 1398-1453 Disciple de Guarino Veronese, traducteur de Plutarque ; grand-père d'Ermolao Barbaro le Jeune possesseur
 • 104543

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 34333
Wien ÖNB num. suppl. gr. 039

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
2447 Hunger, 1957, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Supplementum graecum
2448 Hunger and Hannick, 1994, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Teil 4. Supplementum graecum

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Beghini, 2020, Platone, Assioco. Saggio introduttivo, edizione critica, traduzione e commento 116
Venturelli, 2020, Platone, Ippia Minore F

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Boter, 1989, The Textual Tradition of Platoʼs Republic n° 54 62-64

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Acerbi and Bianconi, 2020, L’Organon a fisarmonica di Giovanni Cortasmeno 229
Benati, 2016, Lo stemma della famiglia F del <i>Minos</i> inserito nel <i>corpus</i> dei dialoghi platonici
Benati, 2018, Il P. Ant. 3 181, il Parisinus gr. 1807 e il Vaticanus gr. 165 di Niceforo Gregora: per uno studio della famiglia A della tradizione del Minos 57, 66
Bianconi, 2005, La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora. Una questione di mani
Blanchet, 2016, Atoumès, un nouveau traducteur byzantin de Thomas d'Aquin 27
Carlini, 2020, Due percorsi tradizionali a confronto dal IX al XV secolo: Par. gr. 1807 – Marc. gr. Z. 196 (coll. 743) e 246 (coll. 756)
Diller, 1963, The Library of Francesco and Ermolao Barbaro 258, pl. X. 1
Ferroni and Van Riel, 2020, Editing Lemmas in the Second Book of Proclus' In Timaeum
Ferroni, 2007, Per una nuova edizione dello Ione platonico : i manoscritti primari e l'indipendenza del Marc. gr. 189 (S)
Ferroni, 2015, Maximi Planudis e Platonis Dialogis compendia
Fryde, 2000, The Early Palaeologan Renaissance (1261 - c. 1360)
Griggio and Kravina, 2021, Francesco Barbaro. De re uxoria 54, 312
Jonkers, 2017, The Textual Tradition of Plato's Timaeus and Critias
Kraaij, 2022, The manuscript affiliations of BTW in the tradition of Plato’s Euthydemus 8 n. 23
Luna, 2019, Le texte du <i>Parménide</i> de Platon dans le commentaire de Proclus
Menchelli, 2010, Cerchie aristoteliche e letture platoniche (manoscritti di Platone, Aristotele e commentatori) 495, 502
Menchelli, 2010, Un nuovo codice di Gregorio di Cipro. Il codice di Venezia, BNM gr. 194 con il Commento al Timeo e le letture platoniche del Patriarca tra Sinesio e Proclo 246
Menchelli, 2013, Giorgio Oinaiotes lettore di Platone. Osservazioni sulla raccolta epistolare del Laur. San Marco 356 e su alcuni manoscritti dei dialoghi platonici di XIII e XIV secolo 846
Menchelli, 2014, Un copista di Planude. Platone ed Elio Aristide in moderne e arcaizzanti di XIII secolo 203 (+ n. 5 et 7)
Menchelli, 2015, Osservazioni sulle forme della lettura di Platone tra gli eruditi bizantini e sulla trasmissione del testo della Appendix degli Apocrifi del corpus platonico (con note paleografiche sul Vat. pal. gr. 173 e sul Vat. pal. gr. 174) 188
Menchelli, 2016, Due citazioni dal Timeo in Michele Psello e il Commento al Timeo di Proclo. Prime osservazioni su Philosophica minora II 4-5 192, 193
Menchelli, 2019, Le rouleau de Patmos (Eileton 897) et les divergences dans l'histoire de la tradition entre le Ier et le IIIe livre du commentaire de Proclus sur le <i>Timée</i> de Platon : le Chisianus R VIII 58 et le Parisinus Suppl. Gr. 666
Menchelli, 2020, Platone e Proclo nella 'Collezione filosofica'. Annotatori, sorti di manufatii e fili tradizionali 'perduti' tra il periodo mediobizantino e l'età dei Paleologi
Menchelli, 2021, Tradizione manoscritta e forme del libro nel commento di Proclo al Timeo platonico : il III libro nel rotolo Patmiacus Eileton 897 e nel codice Laurentianus Plut. 28.20, tra Michele Psello e l’età dei Paleologi 868 n. 36
Mondrain, 2007, Les écritures dans les manuscrits byzantins du XIVe siècle. Quelques problématiques 175
Pérez Martín, 2005, Estetica e ideologia nei manoscritti bizantini di Platone 120 n. 25
Pontani, 2011, Sguardi su Ulisse: la tradizione esegetica greca all'Odissea
Speranzi and De Keyser, 2011, Gli 'Epistolographi Graeci' di Francesco Filelfo 194 n. 37
Speranzi, 2010, La biblioteca dei Medici. Appunti sulla storia della formazione del fondo greco della libreria medicea privata 239 n. 50
Van Riel, 2019, "Tel Glaucos de la mer, couvert de coquillages, d'algues et de pierre." Sur le correcteur anonyme du texte de l'<i>In Timaeum</i> de Proclus dans le ms Chis. R.VIII.58
Vancamp, 2010, Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung von Platons 'Menon' 46-49
Vendruscolo, 2020, Per la biblioteca di Francesco ed Ermolao Barbaro: cinquant’anni dopo 112
0243x Lucà, 2002, Frammenti di codici greci in Umbria
2455 Halkin, 1958, L'Hagiographie byzantine dans le Supplementum Graecum de Vienne

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (23)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-34 Plato philosophus Gorgias 14 Tabula operum (f. VIIv)
034-47v Plato philosophus Meno 14
047v-59v Plato philosophus Hippias maior 14
059v-65 Plato philosophus Hippias minor 14
065-72v Plato philosophus Menexenus 14
072v-78v Plato philosophus Ion 14
078v-81 Plato philosophus Clitophon 14
081-210v Plato philosophus Respublica 14
210v-245 Plato philosophus Timaeus 14
245-252v Plato philosophus Critias 14
252v-257 Plato philosophus Minos 14 F. 257v uacuum
261r-v Manuel Meligalas Epistula Ad Atuemen 14
Incipit
Πάντων μὲν τῶν ὑπ' αἴσθησιν κειμένων οὐδενὸς ἡττημένος ὁρῶμαι
 • IRHT inc.
262r-v Epiphanius Constantiensis ep. De XII gemmis
 • CPG 3748
14 in. Excerptum; sequitur notitia quaedam de repartitone cerealium
Incipit
Σάρδιον τὸ καὶ βαβυλώνιον καλούμενον πυρίτης μέν ἐστιν αἱματώδης
 • IRHT inc.
263v Plato philosophus Protagoras 14 in. Excerptum (351a-b)
263v Plato philosophus Euthyphro 14 Excerptum (2c)
263v Herodotus historicus Historiae 14 in. Notitia de Harpago et Astyage (cf. I, 119)
263v Plato philosophus Axiochus 14 Excerptum (364a-c)
263v Testamentum nouum Varia 14 in. In Matth. 7, 1
361r-v Manuel Meligalas Epistula Ad Atuemen 14 in.
III-IV v Nicetas Dauid Paphlago Interpretatio epigrammatum epitaphiorum Gregorii theologi ad Basilium magnum
 • BHG 0245c
0245c 14
 • Bollandistes
III-IVv Gregorius Nazianzenus Epitaphium 119 : in Basilium
 • CPG 3038.119
 • BHG 0245b
0245b 14 Excerptum
 • Bollandistes
IV v-V Moschion gnomologus Hypothecae 14
Vv-VII, 258-261 Libanius Epistulae 14 Epp.23,778,375,660,857,128,518,47,324,423,526,402,51,63,1342,1408,1411,83,1425,1424,1429,1261,1266; cum marginalibus et interlinearibus glossis