Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Temoins (41) :

Pays Ville Dépôt Fonds Cote Folios Recension
ou partie
Auteur (Rôle) BHG Date lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Hellas Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0375 015-22v 13
Incipit
Μονονουχὶ λέγων ὡς τὴν μὲν σὴν ἀξίωσιν προσηκάμην
 • IRHT inc.
Hellas Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 0375 223v-234v 13 Aduersus Iudaeos e Testamento Vetere cum scholiis
Incipit
Ὁ Οὐεσπασιανὸς υἱὸς Νέρωνος ἐβασίλευσεν
 • IRHT inc.
Hellas Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2318 168r-v* 17 Discussio Christiani et Iudaeai de fide
Hellas Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2367 005v-8* 17 1614 Synopsis testimoniorum s. scripturae et ss. canonum aduersus Latinos de confessione fidei Gregorii Romani pontificis ad Germanum patr. Const. missa
Hellas Athēna Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) fonds principal 2376 127-160* 17 Erotapocriseis
Deutschland Berlin Staatsbibliothek zu Berlin (Preussischer Kulturbesitz) Phillipps 1483 (079) 099v-106 15-16
Incipit
Τῶν Ἰουδαίων ἀμφιβαλλόντων ὅτι οὔτε Θεός ἐστιν ὁ Χριστός
 • IRHT inc.
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0511 069v 11 (2/2) De festis Hebraeorum
Incipit
Νηστεύουσιν οἱ Ἑβραῖοι
 • IRHT inc.
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0712 162-165 12 med. Testimonia prophetarum
Titulus initialis
Χρήσεις προφητῶν κατὰ τῶν θεομάχων ἰουδαίων
Incipit
Τί φησι Μωϋσῆς στηλιτεύων τοὺς Ἰουδαίους
 • IRHT inc.
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 2215 123v-125 14 Lectiones Prophetarum et aliorum librorum veteris testamenti; cum scholiis paucis
Titulus initialis
Χρήσεις προφητῶν κατὰ τῶν θεομάχων ἰουδαίων
Incipit
Τί φησι Μωϋσῆς στηλιτεύων τοὺς Ἰουδαίους ὡς ἀφρόνας
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 2658 261v-265v 13-14 Collectiones duae testimoniorum e S. Scriptura aduersus Iudaeos
Hellas Hagion Oros Μονή Ιβήρων fonds principal 0092 (Lambros 4212) 347-348v 16 (1/2)
Hellas Hagion Oros Μονή Ιβήρων fonds principal 1469 p. 001-181 19 1889 NEOPHYTOS CAUSOCALYBITES, Refutatio religionis Hebraeorum
Türkiye Istanbul Πατριαρχική βιβλιοθήκη Panaghias 064 005r-v 13 ex. Dialogus Theodoti cum Iudaeo; textus ualde mutilus
Incipit
ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΟΣ \
Desinit
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
Türkiye Istanbul Πατριαρχική βιβλιοθήκη Panaghias 064 311r-v 13 ex. Quomodo recipiendi sunt Iudaei (ed. M. Arranz, L'Eucologio costantinopolitano, Rome 1996, pp. 259-261)
Türkiye Istanbul Πατριαρχική βιβλιοθήκη Panaghias 064 311v-312v 13 ex. Quomodo recipiendi sunt Iudaei: formula longior (PG 1, 1456A5-1461B12)
United Kingdom London British Library (BL) Add. 34060 387-394 12 Manueli Sabii protopsaltis Cret.
Incipit
Οὐδὲν ὦ φίλος ἀναγκαιότερον πρὸς σωτηρίαν ταῖς φιλοθέοις ψυχαῖς
 • IRHT inc.
United Kingdom London British Library (BL) Add. 34060 399r-v 12 Capitula quaedam
Incipit
Οὐ ποιήσετε πᾶν εἴδωλον
 • IRHT inc.
United Kingdom London British Library (BL) Add. 39618 75v-76 16 (1/2) Aduersus Iudaeos oratio anonyma
Titulus initialis
ΚΑΛΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Incipit
ΠΩΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΕΓΕΙΝ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΝ Ο ΘΕΟΣ
Desinit
Ο ΔΑΝΙΗΛ ΛΕΓΕΙ. ΕΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ. ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΦΘΑΣΕΝ, ΚΑΙ ΑΥΤΩ ΕΔΟΘΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
 • Biblio
United Kingdom London Lambeth Palace Library fonds principal 2794 273-276 15 Dialogus Christiani cum quodam Iudaeo
Titulus initialis
διάλεξις κακομαχοῦντος Ἰουδαίου καὶ λεγόντων ὅτι εἰς ἄνθρωπον κατάδικον ἐλπίζομεν οἱ Χριστιανοί
Incipit
φησὶν Χριστιανός · τί ἐστι τιμιώτερον παρὰ θεῷ
Desinit
στενάζοντα ἔλεγον · Ἀδώναϊ, πλανώμεθα
Hellas Meteōra Μονή Βαρλαάμ fonds principal 195 105-117* 17
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana fonds principal A 056 sup. (Martini-Bassi 4) 169-178v 16 1542 Dialogus inter Iudaeum et Christianum
Incipit
Ὁ Ἰουδαῖος· Ἐρώτησις παπήσις Ἰουδαῖος
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana fonds principal B 039 sup. (Martini-Bassi 89) 055-* 16 Dialogi tres inter Christianum et Iudaeum II
Incipit
Τί ἐστι προτιμότερον παρὰ τῷ Θεῷ, ἢ ἄνθρωπος ἢ ὄφις χαλκός
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana fonds principal C 135 inf. (Martini-Bassi 862) 314v-318* 10 GREGORIVS NYSSENVS cod. ; des. mut. ; cf. cod. Q 14 sup., f. 243v
Incipit
ΕΡΩΤΗΣΩΜΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙ ΑΛΟΓΟΝ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana fonds principal F 023 sup. (Martini-Bassi 331) 104-105v* 15 (2/2) 1468 Dialogus inter Iudaeum et Christianum
Incipit
ΗΡΩΤΙΣΕΝ ΠΑΠΙΣΚΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΔΙΑ ΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΝΤΟΣ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ ΞΥΛΟΝ
Desinit
ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana fonds principal M 088 sup. (Martini-Bassi 534) 245r-v* 13 Excerpta de festis Hebraeorum nempe de festis Azymorum et Tabernaculorum ; cf. R(III)831 p. 365, Vat. gr. 511, f. 69v
Incipit
ΝΗΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ
 • IRHT
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III fonds principal II B 12 002-5v* 16 (2/2) Praemittitur (f. 1v) index codicis; Quaestiones cum solutionibus
Titulus initialis
ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΠΑΝΥ ΩΡΑΙΟΝ ΜΕΤΑ ΧΑΡΙΕΣΤΑΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Incipit
ΤΟ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΝ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
Desinit
ΝΕΚΡΟΥΝΤΑ ΤΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Italia Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III fonds principal II C 33 216-219v 15 ex. Cf. cod. Vat. graecus 1753, ff. 523-529
Titulus initialis
ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΕΠΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
Incipit
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΑΙ ΘΕΛΩ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ
Desinit
ΙΣΡΑΗΛ ΔΕ ΜΕ ΟΥΚ ΕΓΝΩ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΟΥ ΟΥ ΣΥΝΗΚΕΝ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Coislin 016 001-4 16 Erotapocriseis de cultu et legibus Iudaeorum; tabula codicis (f. Iv)
Incipit
Τὸ <κατ' εἰκόνα> καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ εἶναι τὸν ἄνθρωπον
 • IRHT inc.
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 1000 257-263v 14 (2/4) Dialogus Papisci cum Philone (cf. ed. I. AULISA, C. SCHIANO, Bari, 2005, p. 120-122) ; anonym. cod.
 • IRHT
Miṣr Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 0399 205v-208v 12 Dialogus inter Christianum et Judaeum ; cf. cod. Ambros. B 39 Sup. (gr. 89), f. 55
Incipit
ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟΤΙΜΩΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Η ΟΦΙΣ ;
 • IRHT
Miṣr Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 1641 325-326 13 Fr. I: 9
Incipit
Τρεῖς δουλείας Ἰουδαῖοι χαλεπὰς ὑπέμειναν
Miṣr Sīnāʾ Μονή της Αγίας Αικατερίνης gr. 1641 328 13 Fr. VI
Incipit
Περὶ τῶν Χερουβὶμ διηγούμενος Ἡσαΐας φησίν
Incipit
Ὅταν εἴπῃ πρὸς σὲ ὁ Ἰουδαῖος· Πῶς ἔτεκεν
Incipit
Τῶν ἑβραϊκῶν βίβλων τὰ μὲν γράμματα
Incipit
Ὄψις, φησί, πόρνης ἐγένετό σοι, ἀπηναισχύντησας
 • IRHT inc.
Italia Venezia Biblioteca Nazionale Marciana (BNM) gr. II. 186 (coll. 1180) 001-33 16 1561 Testimonia sacrae scripturae de mysteriis fidei contra Iudaeos, cum commentariis ; f. 33v uacuum
Incipit
Τί λέγεις, ὦ Ἰουδαῖε, πῶς ἐλήφθη ἡ πλευρὰ ἐκ τοῦ Ἀδάμ
Incipit
Μωϋσῆς γὰρ γράφων ἐν τῇ βίβλῳ τῶν Ἀριθμῶν λέγει οὕτως
Incipit
Στενοχωρούμενος ἐνταῦθα ὁ Ἰουδαῖος καὶ οὐκ ἔχων τὶ ἀπολογηθῆναι
Incipit
Πόθεν τὸν Κύριον ὁ Μωϋσῆς ἐκάλει
Incipit
Ὁ γὰρ Ἀβραὰμ καὶ ὁ Μελχισεδὲκ πρὸ τοῦ νόμου
Incipit
Πᾶν τὸ ἐπιβαλόμενον καὶ πετώμενον εὔδηλον ὅτι ἀπὸ τῶν χαμαί
Incipit
Πῶς οὐκ εἶπεν ὅτι εὐθράνθητε, λαὸς Ἰουδαϊκός
Incipit
Λαὸν μωρὸν καὶ ἄσοφον ὁ Μωϋσῆς
Incipit
Μυστήρια μυστηρίων τότε τῷ Ἰακὼβ ἑώρακεν
 • IRHT inc.
Italia Venezia Biblioteca Nazionale Marciana (BNM) gr. III. 004 (coll. 1076) 704v-705v 16 Testimonia quaedam contra Iudaeos
Italia Venezia Biblioteca Nazionale Marciana (BNM) gr. VII. 021 (coll. 1222) 001-114 16 Inc. mut. et des. mut. ; testimonia ad commonendos Iudaeos et Mohammedanos de vera fide
Italia Venezia Biblioteca Nazionale Marciana (BNM) gr. Z. 498 (coll. 0432) 327v-337v 14 (2/2)
Incipit
ΙΟΔΑΙΟΣ ΕΙΠΕ : ΔΙΑ ΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Desinit
ΠΡΟΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΕΣΤΑΙ ΦΩΣ
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 243 130-136v 15 (1/2)
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 277 047r-v 15 (1/4) Erotapocrisis de conceptione virginali
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 306 008-10v 13-14 1300 ca. Receptio Hebraei in christianismum ; des. mut.
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 306 054v-5v 13-14 1300 ca.
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 306 077v-80 13-14 1300 ca.