Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 43009

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Pinakes - auteur IRHT – Personnes
Μανουὴλ Σοφιανός 15 possesseur
 • 2534
 • 107154

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 15564
Notices manuscrits IRHT section grecque IRHT_GR_ARCHIVES_NOTICES_MSS_id_43009.pdf notice d'un collaborateur non identifié

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (69)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-72v* Gelasius Cyzicenus Historia Ecclesiastica
 • CPG 6034
13 Liber 3 mutil.
072v-82* Athanasius Alexandrinus ptr. I De sententia Dionysii
 • CPG 2121
13
082-92v* Athanasius Alexandrinus ptr. I Epistula ad episcopos Aegypti et Libyae
 • CPG 2092
13
092v-98v* Theodorus Rhaithenus Palaistinensis presbyter Praeparatio
 • CPG 7600
13
098v-105v* Iohannes Damascenus Dialectica
 • CPG 8041
13 Differt ab editis
105v-108v Anastasius Sinaita Viae dux
 • CPG 7745
13 Excerptum; differt ab editis
 • IRHT
108v-110* Apollinaris Laodicenus Ad Dionysium I
 • CPG 3669
13 IVLIVS PAPA catal.
110r-v Apollinaris Laodicenus Ad Iouianum
 • CPG 3665
13 ATHANASIVS ALEXANDRINVS catal.
110v-115* Apollinaris Laodicenus Contra sabellianos, et Arium, et anomoeos (Homilia)
 • CPG 3674
 • CPG 2243
 • CPG 2869
13 BASILIVS MAGNVS catal.
115-117* Basilius Caesariensis Aduersus eos qui per calumniam dicunt dici a nobis deos tres (Homilia)
 • CPG 2914
13
117-118* Ius canonicum Concilia 13 De quinque synodis prioribus; praemittitur notula chronologica.
Incipit
ΧΡΗ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙ Η ΜΕΝ Αʹ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΕΓΟΝΕΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ
119v-126v* Cyrillus Alexandrinus Epistulae (1-92) 13 Praemittitur index epistularum (ff. 118-119v*); ep. 1 ad monachos Aegypti (CPG 5301)
126v-128v*,130v-134* Cyrillus Alexandrinus Epp. 2, 4 et 17 ad Nestorium
 • CPG 5302
 • CPG 5317
 • CPG 5304
13 Ff. 126v-127* : Ep. 2; ff. 127v*-128v: ep. 4; ff. 130v-134* : ep. 17
127r-v*, 128v-130v* Nestorius Cpl. ptr. Epistulae
 • CPG 5665-5682
13 EPISTVLAE AD CYRILLVM (CPG 5666, 5669) ; ff 127r-v* : ep. 1; ff. 128v-130v* : ep. 2
134-149v Cyrillus Alexandrinus Oratio Ad Theodosium Imp. De Recta Fide
 • CPG 5218
13
149v-150* Theodosius II imp. Epp Ad Cyrillum 13
150-151* Caelestinus papa I Epistula Ad Cyrillum Alexandrinum 13
151-152* Caelestinus papa I Epistula ad Nestorium 13
152-153v* Caelestinus papa I Ep Ad Clerum Et Plebem Consistentes Cpl 13
153v-154* Caelestinus papa I Epistula Ad Iohannem Antiochenum 13
154v-156* Iohannes Antiochenus ptr. I Epistula Ad Nestorium
 • CPG 6316
13
156r-v* Cyrillus Alexandrinus Epistulae (1-92) 13 Ep. 16 ad Iuvenalem (CPG 5316)
156v-157* Cyrillus Alexandrinus Epp. 14, 33, Etc. ad Acacium Beroeensem
 • CPG 5392
 • CPG 5314
 • CPG 5333
13 Ep. 14 tantum
157r-v* Acacius Berrhoeensis ep. Ep. ad Cyrillum Alexandrinum
 • CPG 6479
13 Incertum est an haec epistula CPG 6479 uel altera
157v-158 Ius canonicum Varia 13
Titulus initialis
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΤΕΘΕΙΣΑ ΕΝ ΔΗΜΟΣΙΩ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Incipit
ΟΡΚΙΖΩ ΤΟΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΤΟΔΕ ΤΟ ΧΑΡΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
158-160 Proclus Cpl. ptr. Hom 1: De laudibus S. Mariae
 • CPG 5800
 • BHG 1129
1129 13
 • Bollandistes
160-162* Cyrillus Alexandrinus Epistulae (1-92) 13 Epp. 9 (ff. 160r-v*), 8 (160v-161*), 10 (161-162*)
162-163*, item 1 et 3 Ius canonicum Varia 13 Sacra ad Acacium (CPG 8653) : item 1 ; fragmentum e Concilio Ephesino (ACO, 1,1,1 p. 114) : item 3
 • IRHT
162-163*, item 2 Cyrillus Alexandrinus Epistulae (1-92) 13 Ep. 18 ad clerum populumque CPL
163r-v* Ius canonicum Concilia 13 Sacra imperatorum ad Cyrillum (CPG 8652)
 • IRHT
163v-164* Cyrillus Alexandrinus Epistulae (1-92) 13 Epp. tres, quarum tertia ep. 24 ; sequitur titulum quartae cuiusdam
164-165*, item 1 Iohannes Antiochenus ptr. I Epistulae Ad Cyrillum
 • CPG 6307-6312
13 CPG 6307 tantum
164-165*, item 2 Ius canonicum Concilia Sacra ad Synodum per Candidianum (CPG 8668) ; textus breuior quam editis
 • IRHT
165--207v* Ius canonicum Varia 13 Textus complures : (ff. 165--191v) e Concilio Ephesino de condemnatione Nestorii ; (ff. 192-207v*) e variis conciliis
179-180v Theodotus Ancyranus Hom Contra Nestorium
 • CPG 6127
 • BHG 0932p
0932p 13
180v-184 Theodotus Ancyranus Hom II in natiuitatem Domini
 • CPG 6126
 • BHG 1902
1902 13
200v-203v Liturgica Synodicon de festo Orthodoxiae
 • BHG 1392-1392b
1392 13 Synodicon de festo restitutionis imaginum ; recensio longior
207-211 Iohannes Damascenus De sacris imaginibus contra Constantinum Cabalinum
 • CPG 8114
 • BHG 1387e
Recensio breuis (Epistula Ioannis mon. Hierosolymitani ad. Constantinum Copronymum) 1387f 13 Orthodoxiae festum, epistula Iohannis monachi Hierosol.
 • Bollandistes
211-212v Theodorus Studita Epistulae 13 Epp. 151 (PG 99, 1469-1472), 161, (ibid., 1501-1504), 167 (ibid., 1529-1532)
212v-213v Ius canonicum Concilia 13 Concilium Constantinopolitanum (a. 920) : tomus Unionis (Grumel, Regestes nº 669)
Incipit
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΕΝΤΕΣ
 • IRHT
214-218* Leo papa I Ep. ad Flauianum Cpl.
 • CPG 8953
13
218-221* Ius canonicum Concilia 13 Ex Concilio Chalcedonense, ACO 2.1.3, p. 110, l, 11sqq.
 • IRHT
221-222* Flauianus Cpl. ptr. Epistulae
 • CPG 5930-5935
13 EPISTVLAE AD LEONEM PAPAM ; ep. una tantum (Mansi V, 1352-1356 sic) : CPG 5935 fortasse
222-226v* Iohannes Philoponus De Paschate
 • CPG 7267
 • RAP G3468
 • TLG 4015.019
13 CYRILLUS ALEXANDRINUS cod.
 • IRHT
226v-232v* Leo Russiae mtr. Contra Latinos de azymis
 • RAP G2108
 • TLG 4452.001
13
Titulus initialis
Τοῦ θεοφιλεστάτου Λέοντος μητροπολίτου τῆς ἐν Ῥωσίᾳ Περσθλάβας ὅτι οὐ δεῖ τελεῖσθαι τὰ ἄζυμα
232v-236* Petrus Antiochenus ptr. III Epistula ad Dominicum Gradensem
 • RAP G5525
 • TLG 3108.003
13 PG 120, 756-781B
236-239* Petrus Antiochenus ptr. III Responsio ad epistulam Michaelis Cerularii
 • RAP G12084
 • TLG 3108.002
13 Ad Cyrillum archiep. Cpl. secundum catalogum; des. mut.
Desinit
χεῖρον τὸ σχίσμα ποιήση
239-245 Aduersus Iudaeos scripta anonyma Doctrina Iacobi nuper baptizati
 • CPG 7793
 • BHG 1322m-1322mb
1322mb 13
 • Bollandistes
245r-v* Theologica Aduersus Iudaeos 13 Excerpta de festis Hebraeorum nempe de festis Azymorum et Tabernaculorum ; cf. R(III)831 p. 365, Vat. gr. 511, f. 69v
Incipit
ΝΗΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ
 • IRHT
245v-247* Apocrypha Pseudo-Clementina 5: Recognitiones
 • CPG 1015.5
 • CANT 209.5
13 Appendix monumentorum (PG 1, 1456 - 1461) ; in initio (ff. 245v-246*) uersio breuior (inc. et des. vide infra); anonymus cod.
Incipit
ἐξαγορεύειν αὐτὸν χρὴ πρότερον καὶ θριαμβεύειν πᾶν ἔθος ἐβραικὸν
Desinit
πάντα τὰ ἐπὶ τῷ βαπτίσματι νενομισμένα
 • IRHT
247-249* Theologica Aduersus Latinos 13 Cf. cod. MOSCOU, Musée hist., sinod. 368 (Vlad. 240), ff. 247v-248v*
Titulus initialis
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΝΩΝ ΜΗ ΚΑΛΩΣ ΔΟΞΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΛΑΤΙΝΟΙΣ
Incipit
ΤΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΙΣΙΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
Desinit
ΤΙΣ ΤΟΥΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΕΡΟΣ
 • IRHT
249r-v*, item 1 Theologica Aduersus Armenios 13 DE ARMENIIS; cf. cod. Vindob. theol. gr. 193, ff. 166-167
Titulus initialis
ΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣΙ ΤΑΥΤΑ
Incipit
ΤΗ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΙ
 • IRHT
249r-v*, item 2 Philippus Monotropus Liber De Rebus Armeniae 13 Excerptum; cf. PG 127, 881D sqq; differt ab editis; anonymus cod.
Incipit
ΟΙ ΔΕ ΧΑΤΖΙΤΖΑΡΙΟΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΜΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΙ ΚΑΙ ΣΕΒΟΝΤΑΙ
 • IRHT
249v-250v*, item 1 Theologica Quaedam 13
Titulus initialis
ΤΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΓΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΜΑΤΑ
Incipit
ΤΟ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΣΘΙΟΥΣΙ
249v-250v*, item 2 Philippus Monotropus Liber De Rebus Armeniae 13 Excerptum ; PG 127, 880A sqq; anonymus cod.
Incipit
Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΥΤΟΣ ΑΦʹ ΟΥ ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΙΣ ΓΕΓΟΝΕ ΣΥΡΟΣ
 • IRHT
250v-253* Iohannes Damascenus De natura composita
 • CPG 8051
13
253-266* Iohannes Damascenus De duabus in Christo uoluntatibus
 • CPG 8052
13
266-274 Iohannes Damascenus Aduersus Nestorianos
 • CPG 8053
13 In fine (f. 274), notula theologica
274v-282* Germanus Cpl. ptr. I Historia Mystica Ecclesiae Catholicae
 • CPG 8023
13 Excerpta ; CYRILLVS HIEROSOLYMITANVS cod.
282-287v* Theodorus Abucara Epistula Thomae Ptr Hierosolymitani (4) 13
287v-289* Eustratius Nicaeae mtr. De incarnatione 13
289-291v Alexius Comnenus I imp. Decretum De Argumento Eustratii Nicaeni 13
Desinit
ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΕΚΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΕΝΔΙΚΩΣ ΕΠΙΤΙΜΗΘΗΣΕΤΑΙ
 • IRHT
291v--297v* Germanus Cpl. ptr. quidam Opera 13 Excerpta de cultu imaginum
291v--297v* Iohannes Chrysostomus Opera 13 Excerpta de cultu imaginum ; in sermone aliqua de natiuitate Christi
291v--297v* Epiphanius Constantiensis ep. Opera 13 Excerpta de cultu imaginum
291v--297v* Ioseph Thessalonicensis ep. (Studita) Opera 13 Excerpta de cultu imaginum
291v-297v* Anastasius Antiochenus ptr. I Opera 13 Excerpta de cultu imaginum
292-294 Theodorus Studita Epistula ad Platonem de cultu sacrarum imaginum 13 PG 99, 500-505
295v-296v Theodorus Studita Epistulae 13 Ad Ioannem grammaticum, PG 99, 1637-1640