Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 1180

Type de cote : Actuelle

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 100053981

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0407 Lampros, 1904, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις Βιβλιοθηκῶν πλὴν τῆς Ἐθνικῆς. Α' Κώδικες τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς IV, 229-236

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bouras-Vallianatos, 2015, A new Witness to Michael Psellos" poem "On medicine" ("De medicina")
Delatte, 1939, Anecdota Atheniensia et alia. t. II. Textes grecs relatifs à l'histoire des sciences A propos du traité "Sur les aliments" attribué à Syméon Seth 499 n. 1
Lampros, 1907, Σύμμικτα 375-376
Mondrain, 2004, L'ancien empereur Jean VI Cantacuzène et ses copistes 289
Pavlidou, 2005, Ein frühbyzantinisches Glossar zu den Briefen des Apostels Paulus. Handschriftliche Überlieferung und kritische Ausgabe
Rhoby, 2018, Ausgewählte byzantinische Epigramme in illuminierten Handschriften: Verse und ihre "inschriftliche" Verwendung in Codices des 9. bis 15. Jahrhunderts
Sonderkamp, 1987, Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Theophanes Chrysobalantes (sog. Theophanes Nonnos)
Taxidis, 2007, Οι επιστολές του Γρηγορίου Καρδάμη· μια επανέκδοση 262 n. 10
Taxidis, 2019, À la recherche de l’auteur de sept lettres inconnues: la collection épistolographique du codex Vat. gr. 1020 175
0048-10 Delatte, 1924, Catalogus codicum astrologorum graecorum. X, Codices Athenienses

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (35)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-19 Epistulae Variae 14
  • IFEB
II.71-77 Manuel Philes Versus 14
pars 1, 011-23v* Hippocrates medicus Aphorismi 14 Inc. mut. (ff. 1-10 desunt)
pars 1, 023v-24v* Symeon Seth Syntagma de alimentorum facultatibus Psellos 14
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΡΤΟΥ
Incipit
Η ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΙΤΑΙ ΤΕΤΡΑΧΩΣ
pars 1, 024v-25* Manuel Philes Versus 14 Ad animam suam (anonymi cod.)
Titulus initialis
ΣΤΙΧΟΙ ΑΠΟ ... ΠΡΟΣ ΨΥΧΗΝ
Incipit
ΙΔΟΥ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΧΘΟΥ ΒΙΟΥ, ΙΔΟΥ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΛΑΒΟΝΤΩΝ ΠΟΝΩΝ
  • IRHT
pars 1, 025-26* Nicephorus Chrysoberges Versus 14 Epitaphium in Theodorum Galenum
pars 1, 026-34* Dioscorides Pedanius Medicamenta (sec.ordinem alphabeti) 14
Titulus initialis
ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΟΥ ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
pars 1, 034 Gnomica Varia 14
Titulus initialis
ΕΚ ΤΩΝ ΝΟΥΘΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Incipit
ΦΥΛΑΤΤΟΥ ΜΗ ΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΔΕΞΑΣΘΑΙ ΣΕ
pars 1, 034 Macarius Magnes Apocriticus
  • CPG 6115
14 Excerptum; sequuntur quaedam de Trinitate
Titulus initialis
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ
Incipit
ΟΥΤΕ ΣΑΡΞ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
pars 1, 034-38v* Michael Psellus De medicina uersibus iambicis 1374 (poe. 9)
  • Psellos POE.009
14 Anonymus cod.
Titulus initialis
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΝΘΑΝΕ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΟΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΟΜΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
Incipit
ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΝΩΣΙΣ Η ΘΡΥΛΛΟΥΜΕΝΗ, ΕΜΦΡΑΞΙΣ Η ΠΥΚΝΩΣΙΣ ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
pars 1, 038v-41* Michael Psellus De sanitate uersus iambici (poe. 106)
  • Psellos POE.106
14 Anonymi cod. ; ed. Ideler, Phys. graec. min., vol. 1, Berlin 1841, p. 202
Titulus initialis
ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΑ
Incipit
ΕΥΕΞΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΕΙ ΘΕΛΕΙΣ ΜΑΘΕ, ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΕΙΠΝΗΣΟΝ ΕΙΣ ΑΠΑΞ ΜΟΝΟΝ
pars 1, 041-42 Medica De urinis uaria 14
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΗ ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΕΡΣΙΚΗ
Incipit
ΔΕΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙ ΟΠΟΤΑΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΟΥΡΩΝ ΕΡΥΘΡΟΝ
pars 1, 042-45* Astrologica, astronomica Quaedam 14 Versus
Titulus initialis
ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΠΕΡΙ ΚΛΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ
Incipit
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΕΛΙΑ ΜΑΘΕ ΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑ
pars 1, 045v-46* Medica De uenae sectione uaria 14
Titulus initialis
ΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΗΧΟΣ Β, ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΕ
Incipit
ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΝ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ
pars 1, 046-47v* Medica De generatione uaria 14 De spermate
Incipit
ΙΣΤΕΟΝ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΟΤΙ Η ΓΟΝΗ
pars 1, 047v-48* Aetius Amidenus Libri medicinales
  • CMG Aetius Amidenus
14
Titulus initialis
ΑΕΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΩΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΨΥΛΩΝ
Incipit
ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ
pars 1, 048-78v* Theophanes Chrysobalantes Epitome de curatione morborum 14 Anonymi cod.; uide Sonderkamp 1987, p. 77-78
Titulus initialis
ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΘΑΥΜΑΣΙΟΝ
Incipit
ΠΕΡΙ ΙΚΤΕΡΟΥ· ΙΚΤΕΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΝΑΧΥΣΙΣ ΧΟΛΗΣ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ
pars 1, 078v Medica Remedia uaria 14 Excerptum de emplastris
pars 1, 078v-79v* Astrologica, astronomica Quaedam 14
Titulus initialis
ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΩΣ ΔΕΙ ΕΥΡΙΣΚΕΙΝ ΤΑΣ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΙΒ' ΜΗΝΩΝ
Incipit
ΕΝ ΟΜΑΛΩ ΥΠΟΠΕΔΩ ΤΟΠΩ ΕΣΤΩΣ
pars 1, 079v-80* Medica Antidota uaria 14 Theriaca
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΦΙΟΔΗΚΤΩΝ ΟΠΕΡ ΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΠΕΠΟΙΗΚΕ
Incipit
ΠΛΗΝ ΗΤΕ ΥΠΟ ΟΦΕΩΣ ΗΤΕ ΣΚΟΡΠΙΟΥ Η ΕΤΕΡΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ ΔΗΧΘΕΙ ΤΙΣ
pars 1, 080 Theophanes Chrysobalantes Epitome de curatione morborum 14 Praefatio tantum
Incipit
ΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΟΜΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΣΗΣ ΘΕΙΟΤΗΤΟΣ
Desinit
ΕΙΘ' ΕΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΔΙ'ΗΝ ΚΑΤΑ ΤΕΧΝΗΝ ΠΑΝΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΟΜΕΝ
  • Biblio
pars 1, 080r-v* Medica De urinis uaria 14
Titulus initialis
ΑΛΛΗ ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ
Incipit
ΕΑΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΟΥΡΟΝ ΠΑΝΤΑΠΑΣΙ ΘΟΛΩΔΕΣ
pars 1, 080v-81* Medica Remedia uaria 14 De emplastris
Titulus initialis
ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟΥ
pars 1, 081-86* Medica De pulsibus uaria 14
Incipit
ΙΣΤΕΟΝ ΟΤΙ ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΣΦΥΓΜΩΝ ΕΙΣΙ ΔΕΚΑ
pars 1, 086-94* Hippocrates medicus Aphorismi 14
Incipit
ΤΑ ΟΞΕΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ
pars 1, 094-97v*, 99v-100* Galenus medicus In Hippocratis aphorismos commentarii VII 14
Incipit
ΤΟ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΛΑΧΩΣ ΕΙΡΗΤΑΙ
pars 1, 097v-99v* Epistulae Variae 14
Incipit
ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΤΙΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ ΠΡΟΣΑΞΩ ΤΩ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩ ΚΥΡΙΩ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩ ΚΟΙΝΩ ΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΡΗΓΟΡΕΙΤΩ ΤΟΥ ΨΘΛΤΑΤΟΥ ΣΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ
pars 1, 100-101* Naturalia Varia 14 De ruta
Incipit
ΤΟ ΠΗΓΑΝΟΝ ΕΠΩΦΕΛΕΣ ΕΣΤΙΝ
pars 1, 101-111v* Symeon Seth Syntagma de alimentorum facultatibus Psellos 14
Incipit
ΑΝΤΙΦΑΡΜΑΚΟΝ ΕΣΤΙΝ ΤΑΡΚΟΝ ΚΑΡΥΑ ΣΥΝ ΙΣΧΑΣΙΝ
  • Biblio
pars 1, 112-113 Eustathius medicus Opera 14 De pulsibus
Titulus initialis
xΕΤΕΡΑ ΙΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Incipit
ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΟΝ. ΚΡΑΤΗΣΟΝ ΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟΝ
pars 1, 113r-v* Medica De plantis medicinalibus 14
Incipit
ΙΣΤΕΟΝ ΟΤΙ ΤΑ ΤΟΥΡΠΕΤ ΚΑΘΑΙΡΕΙ ΤΑ ΕΝΤΕΡΑ
pars 2, 01-9* Epistulae Variae 14
Incipit
ΟΤΑΝ ΕΙΣ ΝΟΥΝ ΕΛΘΩ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
pars 2, 010-19* Epistulae Variae 14
Incipit
ΙΣΟΛΑΒΗΤΟΝ ΠΑΝΤΙ ΔΥΣΠΡΑΓΗΜΑΤΙ
pars 2, 019r-v* Testamentum nouum Euangelium sec. Lucam 14 Excerptum
pars 2, 09-10* Isidorus Pelusiota Epistulae
  • CPG 5557
14
Incipit
ΑΝΗΡ ΕΛΛΟΓΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣ ΜΕΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ