Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Temoins (41) :

Pays Ville Dépôt Fonds Cote Folios Recension
ou partie
Auteur (Rôle) BHG Date lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Hellas Athêna Bibliothêke tês Boulês fonds principal 084 pars 1, 079v-80* 14 Theriaca
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΟΦΙΟΔΗΚΤΩΝ ΟΠΕΡ ΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΠΕΠΟΙΗΚΕ
Incipit
ΠΛΗΝ ΗΤΕ ΥΠΟ ΟΦΕΩΣ ΗΤΕ ΣΚΟΡΠΙΟΥ Η ΕΤΕΡΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ ΔΗΧΘΕΙ ΤΙΣ
Hellas Athêna Ethnikê Bibliothêkê tês Hellados (EBE) fonds principal 1499 186v-173bis 16 (2/2) Antidotarium Xenonis (uide Sonderkamp 1987 p. 74)
 • Biblio
Deutschland Berlin Staatsbibliothek zu Berlin (Preussischer Kulturbesitz) Phillipps 1562 (158) 066-67* 16
Titulus initialis
Ἀντίδοτο καπονάτο
Incipit
σπορίσματα τέσσαρα, χιμονικῶ, ἀγγουρίου πεπονίου, κολοκηθίου, σταφίδες
Deutschland Berlin Staatsbibliothek zu Berlin (Preussischer Kulturbesitz) Phillipps 1562 (158) 080-88* 16 Constantinus Melitiones cod., remedia 53
Titulus initialis
Αὕται αἰ ἀντίδοτοι ἐμετεγκομίσθησαν ἐκ τῶν Περσῶν εἰς την Ἑλλάδα παρὰ Κωνσταντίνου ἰατροῦ τοῦ Μελιτηνιώτου ἐν Κωνσταντινούπολεως
Incipit
Ἀντίδοτος διαφορητικὸν πνευμάτων παντὸς τοῦ σώματος
Deutschland Berlin Staatsbibliothek zu Berlin (Preussischer Kulturbesitz) Phillipps 1562 (158) 088-92* 16 Remedia 26 ; sequitur (ff. 92-96v*) pinax codicis
Titulus initialis
Ἀρχὴ τὰ περὶ γλυκυσμάτων ἤγουν τζουαρισίων
Incipit
τζουαρισκαφοῦρ ποιοῦν πρὸς τὰς σφοδρὰς ὀδύνας εὐστόμαχον
Deutschland Berlin Staatsbibliothek zu Berlin (Preussischer Kulturbesitz) Phillipps 1571 (167) 013v-18v*, item 2 16 Theodoreti cuiusdam cod. ; sequuntur remedia alia
Titulus initialis
Ἀντίδοτος Θεοδωρήτου ἡ λεγόμενη ἀνακάρδιος
United Kingdom Cambridge University Library Fonds ancien Ff. III. 30 (1238) 146-159v* 16 1550
Titulus initialis
ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ
España Escorial (El-) Real Biblioteca fonds principal Δ. IV. 13 (Andrés 256) [ms. détruit] 214-219* De uenenosis animalibus, seminibus et herbis cohaerentibus cum libro Actuarii
España Escorial (El-) Real Biblioteca fonds principal Τ. II. 14 (Revilla 153) 178v-179 15
Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΕΡΜΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΔΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ ΕΙΣ ΜΕΜΦΙΗΝ
Incipit
ΠΑΡΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΗΤΙ ΕΥΡΕΘΗ
Desinit
ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΟΣ ΤΟ ΑΡΚΟΥΝ Η ΔΟΣΙΣ ΓΡΑΜΜΑΙ Β'
España Escorial (El-) Real Biblioteca fonds principal Φ. III. 11 (Andrés 230) 041v-42 14 (1/2) GALENI et aliorum
Italia Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) Plut. 07. 19 202-209 14 (1/2) Vide Sonderkamp 1987 ; antidotarium xenonis ; sequitur (f. 209) ps. Gregorii Nazianzeni Alatium
Titulus initialis
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΘΕΙΣΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΟΣ
Incipit
ΠΡΟΣ ΟΞΥΝ ΠΟΝΟΝ ΚΕΦΑΛΗΣ· ΚΙΣΣΟΝ ΞΗΡΑΝΑΣ Η ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΝ ΚΟΠΑΝΙΣΑΣ ΕΜΒΡΕΧΕ
 • Biblio
Italia Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) Plut. 75. 05 165 12 Anonymus ; f. 165v uacuum
 • Biblio
Italia Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) Plut. 86. 09 188r-v 15 (3/4) 1490 ca. DIORSCORIDES cod. ; cf. New York, Morgan M 652 f. 332-333 et Urb. gr. 66 f. 165v-166
Titulus initialis
ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΑΡΧΗ. ΠΡΟΣ ΕΞΟΧΑΔΑΣ. ΠΕΛΑΓΙΑ
Incipit
ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΟΣΤΕΩΝ ΚΕΚΑΥΜΕΝΩΝ
Desinit
ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΑΛΕΙΦΕ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΓΑΣΤΡΙΟΝ
 • IRHT
Italia Firenze Biblioteca Riccardiana fonds principal 0071 043-44v 15 1428 Compositio Mithridatis
Titulus initialis
ΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΣ
Incipit
ΑΒΡΟΤΟΝΟΥ ΟΥΓ. Γ', ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑΣ ΣΤ. Κ'
Desinit
ΚΟΤΥΛΗΔΟΝΟΣ ΣΤ. Α', ΜΕΛΙΤΟΣ ΤΟ ΑΡΚΟΥΝ
 • Biblio
Italia Firenze Biblioteca Riccardiana fonds principal 0071 047-49 15 1428 Tabula antidotorum et compositionum
Titulus initialis
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΣΚΩΝ ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΠΟΜΑΤΩΝ
Incipit
Α'· ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΔΙΝΟΥ ΜΥΡΟΥ
Desinit
ΡΓ'· ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΚΟΗΘΗΝ ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑΝ
 • Biblio
Italia Firenze Biblioteca Riccardiana fonds principal 0071 049v-83v 15 1428 Composition antidotorum
Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΡΔΟΥ· ΤΑΥΤΗΝ Δ' ΩΣ ΜΥΡΟΝ ΠΡΟΤΙΘΗΜΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Incipit
ΕΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΛΙΤΡ. Κ', ΕΛΕΝΙΟΥ ΛΙΤΡ. Γ'
Desinit
ΕΤΕΡΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΟΥ ... ΣΧΟΙΝΟΥ ΑΝΘΟΥΣ ΚΟΚ. ΣΤ'
 • Biblio
Hellas Hagion Oros Monê Megistês Lauras fonds principal Ω 063 (Eustratiades 1873) 567-578* 15 Theriaca, cap. 102
United Kingdom London Wellcome Library for the History of Medicine MSL 060 220-222v 15 (2/2) Des. mut.
Titulus initialis
Ἀντίδοτος πρὸς ποδαλγικούς πάνυ πεπειρεμένη Αἰγυπτιακὴ τρισμέγιστος
Incipit
Φοβερὰ δόκιμος γεναμένη εἰς ὑγείαν πολλῶν ἀνθρώπων
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana fonds principal A 045 sup. (Martini-Bassi 001) 032-35 13 Praescriptiones nonnullae
Incipit
Λαβὼν στάχον καὶ καρποβάλσαμον
 • IRHT inc.
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana fonds principal Q 094 sup. (Martini-Bassi 693) 332v-336* 15-16
Titulus initialis
Εἰσαγωγικὴ μέθοδος ἀντιδότων τῇ Ῥωμαικῇ διαλέκτῳ μετατεθεῖσα εἰς τὴν Ἑλλάδα
Incipit
Ἀντίδοτος ἡ χρυσῆ· ἡ Ἀλεξανδρεία, λέγεται δὲ αὕτη χρυσῆ διὰ τὸ εἶναι ἐντιμοτέραν πασῶν τῶν ἀντιδότων
Italia Milano Biblioteca Ambrosiana fonds principal Q 094 sup. (Martini-Bassi 693) 347--349* 15-16 Citatur: RVFVS
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ
Incipit
ΙΕΡΑ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ. ΣΦΟΔΡΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙ ΠΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΡΜΟΖΟΥΣΑ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΙΣ
Deutschland München Bayerische Staatsbibliothek (BSB) Cod.graec. 070 230-232 16 med. 1550 ca. Cf. PAVLVS AEGINETA, EPITOME MEDICA, VII, 11, 38
Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΔΙ'ΑΝΑΚΑΡΔΙΩΝ ΠΟΙΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ...
Incipit
ΑΚΟΡΟΥ, ΠΕΠΕΡΕΩΣ, ΣΑΡΞΙΦΑΓΟΥ, ΜΑΣΤΙΧΗΣ
Deutschland München Bayerische Staatsbibliothek (BSB) Cod.graec. 105 326v-333v 16 1555 ca. Vide Sonderkamp 1987 p. 131 : antidotarium xenonis ; sequitur (f. 333v) ps. Gregorius Nazianzenus, Alatium
Italia Napoli Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III fonds principal lat. 2 57r-v, 70r-v 05 ex.-06 in. Script. inf. (palimps.): antidota anonyma
Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΠΟΙΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΣ
 • Biblio
United States of America New York (NY) Morgan Library & Museum MS M.652 331-333v 10 in. Anditoda quaedam, quorum primum adscribitur Mithridati
Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΟΣ
Incipit
ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΘΗΡΙΑ
Desinit
ΖΙΓΓΙΒΕΡ. ΟΥΓ· Α'
 • IRHT
United Kingdom Oxford Bodleian Library Barocci 150 001--14v* 15 in. Receptarum siue antidotorum medicinalium liber ex Galeno, S. Gregorio theologo, Moscho, Syncello, Nicephoro, Hippocrate, etc.
Titulus initialis
ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ
Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΠΑΓΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΙΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗ ΠΑΝΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ ΔΑΜΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
United Kingdom Oxford Bodleian Library Laud gr. 59 021-34* 15 De antidotis et earum facultatibus. Citantur : ARCHIGENES, GALENVS, IVSTINVS, RVFVS aliique
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ
Incipit
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΧΡΥΣΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΧΡΥΣΗ ΔΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ
Desinit
ΙΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΩΝ ΡΟΥΦΟΥ. ΣΥΜΦΕΡΕΙΝ ΠΙΝΕΙΝ ΜΑΛΕΓΧ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΟΥΓΓΙΑΣ ΔΥΟ
United Kingdom Oxford Bodleian Library Roe 14 272-280* 14-15 De confectione theriacae
Incipit
ΤΟΥΣ ΘΗΡΙΑΚΟΥΣ ΑΡΤΙΣΚΟΥΣ ΣΕΥΑΖΕ ΟΥΤΩΣ ΤΑΣ ΕΧΙΔΝΑΣ ΧΡΗ ΘΗΛΕΙΑΣ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Coisl. 335 209-227v 15 Cap. 37 de uenenis et anditodis ; pinax inuenitur f. 162v
Titulus initialis
ΕΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΝ
Incipit
ΕΑΝ ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΕΙΑΣ ΜΑΣΣΙΣΑΜΕΝΟΣ ΦΑΓΗ
Desinit
ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΚΑ ΕΧΕ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΦΕΥΞΟΝΤΑΙ
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) grec 2180 100 item 1 15 (2/2) Antidotus aegyptiaca aduersus dolores pedum
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) grec 2181 056v-57v* 16 Antidoti et confectiones
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) grec 2194 400v-405* 15 Antidotarium e persica lingua in graecam a Constantino Meliteniota uersum
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) grec 2229 070-75 14 (1/2) Antidotarium Xenonis, cum exc. e Theophanis Chrys. Epitome (ff. 74v-75) (uide Sonderkamp 1987 p. 163)
 • Biblio
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Supplément grec 0764 084-88 14 Vide Sonderkamp 1987 p. 196 : antidotarium xenonis et Alatium ps.-Gregorii Nazianzeni
 • Biblio
United States of America Princeton (NJ) UL Princeton Greek MS. 017 271-355v 17 1617 Cum tabulis (ff. 272v-293) ; initium bis legitur (ff. 271r-v, 299r-v) ; des. mut. ; ff. 356-363v uacua
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Urb. gr. 066 164v-166 15 Antidota quaedam, quorum primum adscribitur Mithridati
Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΟΣ
Incipit
ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΘΗΡΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ
Desinit
ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΑΛΕΙΦΕ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΓΑΣΤΡΙΟΝ
 • IRHT
Vaticano Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. gr. 0284 287-288v* 10 Antidotum Mithridaticum et aliud
Titulus initialis
ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ Η ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ Ρ'
Incipit
ΠΟΙΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΚΑΙ Η ΘΗΡΙΑΚΗ
Desinit
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) med. gr. 18 054-64v 14 CALLISTVS manu posteriore
Incipit
Ἀντίδοτος ἡ θεοδώρητος. αὕτη ὠφέλει πρὸς πᾶσαν κεφαλαλγίαν καὶ πάθος τοῦ θώρακος
Desinit
Μέλιτος τὸ ἀρκοῦν
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) med. gr. 20 486-488 14 Fragmentum, inc. mut.
Incipit
ΕΝΙΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΠΛΕΚΟΥΣΙ ΤΗ ΑΝΤΙΔΟΤΩ ΚΙΝΑΜΩΜΟΝ
Desinit
ΠΙΝΕΙΝ ΜΑΛΑΧΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΡΑΧΜΑΣ Β'. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΘΕΩ
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) med. gr. 28 027-66v, 70-72 14 ex. Praemittitur (ff. 27-29, 70) pinax ; inc. mut. f. 30 ; sequuntur (ff. 70v-72v) quaedam de medicina
Titulus initialis
ΠΙΝΑΞ ΣΥΝ ΘΕΩ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΣΧΩΝ
Incipit
ΑΝΔΡΑΧΝΗΣ ΣΠΕΡΜΑ
Desinit
ΜΕΛΙΤΟΣ ΤΟ ΑΡΚΟΥΝ
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) med. gr. 32 005-7 16 1529
Incipit
Ποιοῦσα εἰς πάντα νοσήματα
 • IRHT inc.