Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 16658

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire
Δημήτριος Ἄγγελος 15 médecin érudit, copiste et possesseur possesseur Note de possession en partie effacée

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 8762
Firenze BML num. Plut.74.3 74. 03

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
V. Boudon-Millot, , « Comment Galien désignait-il ses propres oeuvres? Pour une ecdotique des titres », dans A. Garzya (éd), Trasmissione e ecdotica dei testi medici greci. Atti del IV Convegno Internationale (Parigi 17-19 maggio 2001), Collectanea 21, Napoli, M. D'Auria, 2003, p. 25-37
V. Boudon-Millot, , « Prolégomènes à une édition critique du 'Quod optimus medicus sit quoque philosophus' de Galien. Pour une réhabilitation du Laurentianus Plut. LXXIV, 3 », dans A. Roselli (éd), Ecdotica e ricezione dei testi medici greci. Atti del V Convegno Internazionale, Napoli 1-2 ottobre 2004, Collectanea 24, Napoli, M. D'Auria, 2006, p. 93-110
V. Boudon-Millot, Galien. Introduction générale. Sur l'ordre de ses propres livres. Sur ses propres livres. Que l'excellent médecin est aussi philosophe, Collection des Universités de France 453, Paris, Les Belles Lettres, 2007 251
V. Boudon-Millot, « Prolégomènes à l'édition du traité de Galien 'Sur l'exercice avec la petite balle': du nouveau sur le Laurentianus Plut. LXXIV, 3 », Storia della tradizione e edizione dei medici greci. Atti del VI Colloquio internazionale, Paris 12-14 aprile 2008, Collectanea 27, Napoli, M. D'Auria, 2010, p. 71-87
V. Boudon-Millot, , « Pietro d'Abano et Nicolas de Reggio traducteurs de Galien: le cas du traité 'Sur l'exercice avec la petite balle' », dans I. Garofalo (éd), Sulla tradizione indiretta dei testi medici greci. Atti del III seminario internazionale di Siena, Certosa di Pontignano, 18-19 settembre 2009, Biblioteca di Galenos 3, Pisa, Roma, Fabrizio Serra, 2010, p. 121-135
J. Boulogne, D. Delattre, Galien. Systématisation de la médecine. Texte grec et traduction annotée, précédés d'études introductives, Savoirs et Systèmes de Pensée "Histoire des Sciences", Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2003 Unique témoin grec complet 122
C. Brockmann, , « Textkritische Überlegungen zu Ioannikios als Schreiber von Galen- und Aristotelestexten », dans B. Atsalos (éd), Actes du VIe Colloque International de Paléographie Grecque (Drama, 21-27 septembre 2003), Vivlioamphiastis Annexe 1, Athêna, Société hellénique de reliure, 2008, p. 615-632, 1249-1256 620 n. 21
G. Ecca, « Note sur Vat. Urb. gr. 68 e sullo scolio a Praecepta 1 », Seminari Romani di cultura Greca, n.s. 7, 2018, p. 195-211 208 n. 70
S. Fortuna, Galeni de constitutione artis medicae ad Patrophilum. Edidit et in linguam italicam uertit, Corpus Medicorum Graecorum V 1,3, Berlin, Akademie Verlag, 1997 (Version en ligne) 12
F. Giorgianni, « Der kontaminierte Hippokrates : textkritischer Wert und Vorlagen der Handschschrift Parisinus gr. 2142 », Handschriften- und Textforschung heute : Zur Überlieferung der griechischen Literatur : Festschrift für Dieter Harlfinger aus Anlass seines 70. Geburtstages, Serta Graeca, Wiesbaden, Ludwig Reichert, 2014, p. 11-24 15 (n. 24)
P. Hoffmann, « Un mystérieux collaborateur d'Alde Manuce : l'Anonymus Harvardianus », Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, 97, 1985, p. 45-143 (Version en ligne) 77, 78, 117, 128
P. Hoffmann, « Autres données relatives à un mystérieux collaborateur d'Alde Manuce : l'Anonymus Harvardianus », Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, 98, 1986, p. 673-708 (Version en ligne) 673 n. 3
S. Ihm, Clavis Commentariorum der antiken medizinischen Texte, Clavis commentariorum antiquitatis et medii aevi 1, Leiden, Boston, Köln, Brill, 2002
J. Jouanna, « Du Serment hippocratique en vers à l'Hexamilion byzantin dans un manuscrit de Galien : le Laurentianus plut. 74,3 (fol. 191v-192). Au carrefour de voux oubliées et de voies qui s'ignorent », Revue des études grecques, 130, 2017, p. 91-122 passim ; pl. 1, 8, 11, 13 : f. 191v ; pl. 4, 7 : f. 192 ; pl. 5-6, 9 f. 192v
B. Mondrain, , , « Jean Argyropoulos professeur à Constantinople et ses auditeurs médecins, d'Andronic Eparque à Démétrios Angelos », dans C. Scholz (éd)G. Makris (éd), ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΥΣ. Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag, München, Leipzig, 2000, p. 223-250 238
B. Mondrain, , « Comment était lu Galien à Byzance dans la première moitié du XVe siècle? Contribution à quelques aspects de l'histoire des textes », dans A. Garzya (éd), Trasmissione e ecdotica dei testi medici greci. Atti del IV Convegno Internazionale, Parigi 17-19 maggio 2001, Collectanea 21, Napoli, M. D'Auria, 2003, p. 361-384 376-378
B. Mondrain, , « Lire et copier Hippocrate - et Alexandre de Tralles - au XIVe siècle », dans A. Roselli (éd), Ecdotica e ricezione dei testi medici greci. Atti del V Convegno Internazionale, Napoli 1-2 ottobre 2004, Collectanea 24, Napoli, M. D'Auria, 2006, p. 359-410 408
B. Mondrain, , « Démétrios Angelos et la médecine: contribution nouvelle au dossier », dans A. Roselli (éd), Storia della tradizione e edizione dei medici greci. Atti del VI Colloquio internazionale, Paris 12-14 aprile 2008, Collectanea 27, Napoli, M. D'Auria, 2010, p. 293-322 297, 301
L. Perilli, « La tradizione manoscrita del "Glossario ippocratico" di Galeno (et l'ordinamento alfabetico delle glosse) », I testi medici greci. Tradizione e ecdotica. Atti del III Convegno Internazionale, Napoli 15-18 ottobre 1997, Collectanea 17, Napoli, M. D'Auria, 1999, p. 429-456
L. Perilli, « Tradizione ippocratica e galeniana : incroci e contaminazione. I Parisini 2140 e 2144 e gli altri recentiores del Gloassario ippocratico di Galeno », Handschriften- und Textforschung heute : Zur Überlieferung der griechischen Literatur : Festschrift für Dieter Harlfinger aus Anlass seines 70. Geburtstages, Serta Graeca, 2014, p. 25-41
C. Petit, « Un nouveau témoin du De constitutione artis medicae de Galien : le Mutinensis gr. 213 (ff. 149v-154r) », Revue des études grecques, 118, 2005, p. 266-270
C. Petit, , « Les manuscrits de Modène et la tradition de l'Introductio siue medicus du pseudo-Galien », dans A. Roselli (éd), Ecdotica e ricezione dei testi medici greci. Atti del V Convegno Internazionale, Napoli 1-2 ottobre 2004, Collectanea 24, Napoli, M. D'Auria, 2006, p. 167-185 177
P. Rosa, « Note sulle edizioni a stampa del "De motu musculorum" di Galeno », I testi medici greci. Tradizione e ecdotica. Atti del III Convegno Internazionale, Napoli 15-18 ottobre 1997, Collectanea 17, Napoli, M. D'Auria, 1999, p. 481-491
D. Speranzi, « Per la storia della libreria medicea privata. Giano Lascaris, Sergio Stiso di Zollino e il copista Gabriele », Italia medioevale e umanistica, 48, 2007, p. 77-111 99 n. 53
D. Speranzi, Marco Musuro. Libri e scrittura, Supplemento al Bollettino dei Classici 27, Roma, Accademia dei Lincei, 2013
R. Stefec, « Aspekte griechischer Buchproduktion in der Schwarzmeerregion », Scripta, 7, 2014, p. 205-233 233 n. 145
D. Tsiliverdis, « A propos d'ἀμβλυωγμός/ἀμβλυωσμός. Morphologie, sémantique, étymologie », I testi medici greci. Tradizione e ecdotica. Atti del III Convegno Internazionale, Napoli 15-18 ottobre 1997, Collectanea 17, Napoli, M. D'Auria, 1999, p. 559-577

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (23)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-12 Galenus medicus Aduersus Lycum libellus
 • P
012-12v Galenus medicus Aduersus ea, quae a Iuliano in Hippocra. ...
 • P
022-37v Galenus medicus Linguarum seu dictionum exoletarum Hippocratis explicatio
 • P
038-60v Galenus medicus De optima secta ad Thrasybulum liber
 • P
060v-64v Galenus medicus De purgantium medicamentorum facultate
 • P
064v-80v Galenus medicus De constitutione artis medicae ad Patrophilum 12
080v-90v Galenus medicus De foetuum formatione libellus
 • P
091-97v Galenus medicus An in arteriis natura sanguis contineatur
 • P
097v-104 Galenus medicus De instrumento odoratus
 • P
104-105v Galenus medicus De septimestri partu
 • P
105v-110v Galenus medicus An animal sit quod est in utero
 • P
110v-129v Galenus medicus Thrasybulus siue utrum medicinae sit an gymnasticae hygiene
 • P
129v-131v Galenus medicus Quod optimus medicus sit quoque philosophus 12
 • Biblio
132-134v Galenus medicus De optima doctrina
 • P
134v-136v Galenus medicus De paruae pilae exercitio
 • P
136v-141v Galenus medicus Quod qualitates incorporeae sint
141v-149v Galenus medicus In Hippocratis de uictu acutorum commentaria IV
 • P
149v-159v Galenus medicus De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione
 • P
159v-171v Galenus medicus De propriorum animi cuiuslibet affectum dignotione et curatione
 • P
171v-188 Galenus medicus De historia philosophica
 • P
188-191v Galenus medicus De comate secundum Hippocratem
 • P
188v--192* Homerus Opera 12
188v-192* Galenus medicus De comate secundum Hippocratem 12