Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 33655

Type de cote : Actuelle

Titre : Groupe lié au Vierbändig Panegyrikum des Prodromosklosters in Konstantinopel

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire
Sozopolis, Monê tou Prodromou possesseur

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 10861
Notices manuscrits IRHT section grecque IRHT_GR_ARCHIVES_NOTICES_MSS_id_33655.pdf

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
F. D'Aiuto, « Su alcuni manoscritti greci provenienti da monasteri balcanici nella Biblioteca Vaticana », Νέα ῾Ρώμη, 5, 2008, p. 405-423
L. Gambero, « L’omelia sulla generazione di Cristo di Basilio di Cesarea », Marian Library Studies, 13/14, 1981-1982, p. 5-220
P. Géhin, M. Kouroupou, « Du Prodrome de Sozopolis à la Panaghia de Chalki: copistes, restaurateurs et relieurs, de la fin du 15ème siècle au début du 17ème siècle », Πρακτικά του ϛʹ Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας (Δράμα, 21-27 Σεπτεμβρίου 2003), Βιβλιοαμφιάστης 3, Athēna, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, 2008, p. 285-326 et planches 288, 320
G. Heil, A. van Heck, E. Gebhardt, A. Spira, Gregorii Nysseni Sermones, pars I, GNO IX, Leiden, Brill, 1967 Diem lum. : famille ΠΦGI, I, proche de G 144
G. Heil, J. Cavarnos, O. Lendle, Gregorii Nysseni sermones pars II, GNO X.1, Leiden, New York, Kobenhavn, Köln, Brill, 1990 Steph. I : branche ζ7 ; Bas. : branche β3, frère du Laura Δ 80 CCII-CCVI, CCXXVI-CCXXVII
V. Kontouma, « Jean III d'Antioche (996-1021) et la Vie de Jean Damascène (BHG 884) », Revue des études byzantines, 68, 2010, p. 127-147 p. 131-132
E. Rhein, F. Mann, D. Teske, H. Polack, Gregorii Nysseni Sermones, III, Gregorii Nysseni Opera X.2, Leiden, Boston, Köln, Brill, 1996 Deit. Fil. : classe β, famille RbVu, famille de Panegyrika ; Diem nat. : classe ω2, branche η, I 41, 213-214
0146n E. Kaltsogianni, Το αγιολογικό και ομιλητικὸ ἑργο του Ιωάννη Ζωναρά : Εισαγωγική μελέτη, Κριτικη ἐκδοση, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται, Thessalonikê, ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013
R(III)0101 A. Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 50-52, Leipzig, J. C. Hinrich, 1937-1943 III 509-512
R(III)1245a M. Kouroupou, P. Géhin, Catalogue des manuscrits conservés dans la Bibliothèque du Patriarcat Oecuménique. Les manuscrits du monastère de la Panaghia de Chalki, Turnhout, Brepols, 2008

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 12

Témoins (45)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
003-11v Iohannes Antiochenus ptr. III Vita Iohannis Damasceni
 • BHG 0884
0884 12 Praemittitur tabula codicis ; cum lacuna, post f. 10v
 • Bollandistes
011v-16v Andreas Cretensis In S. Nicolaum
 • CPG 8187
 • BHG 1362-1362c
1362 12 Des. mut.
 • Bollandistes
017-27v Georgius Nicomediensis mtr. In conceptionem et natiuitatem Deiparae
 • BHG 1125z
1125z 12 Inc. mut.; anonym. cod.
 • Bollandistes
027v-49 Iohannes Chrysostomus Contra theatra sermo
 • CPG 4563
 • BHG 2355
 • Aldama 432
2355 12
 • Bollandistes
049-58 Iohannes Chrysostomus De beato Philogonio
 • CPG 4319
 • BHG 1532
1532 12
 • Bollandistes
058v-65v Athanasius Alexandrinus De descriptione Deiparae
 • CPG 2269
 • BHG 1161k
1161k 12
 • Bollandistes
065v-72 Iohannes Chrysostomus In illud: Exiit edictum
 • CPG 4520
 • BHG 1903
 • Aldama 249
1903 12 Des. ab editis parum diuersa (M. 50, 795-800).
Desinit
ὁλόκληρος γενόμενος ἐν Χριστῷ...
 • Bollandistes
072v-79v Basilius Caesariensis In sanctam Christi generationem
 • CPG 2913
 • BHG 1922
1922 12
 • Bollandistes
079v-91 Iohannes Chrysostomus In diem natalem
 • CPG 4334
 • BHG 1892
1892 12 Inc.et des. ab editis parum diuersa (M. 49, 351-362).
Incipit
Ἃ πάλαι πατριάρχαι ὤδινον
Desinit
δυνηθῶμεν εὑρεῖν χάριν, ἔλεον, εἰρήνην· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς διηνεκῶς ἀπολαύειν, χάριτι...
 • Bollandistes
091-103 Basilius Seleuciensis In S. Deiparae annuntiationem
 • CPG 6656.39
 • BHG 1112p
1112p 12
 • Bollandistes
103-115 Gregorius Nyssenus Oratio in diem natalem Christi
 • CPG 3194
 • BHG 1915
1915 12.25 12
 • Bollandistes
115-128 Iohannes Chrysostomus In Matthaeum homilia 05
 • CPG 4424.05
 • BHG 1665a-1665ab
1665ab 12 Voir CCG III, 19 et append. 43, p. 136
Incipit
Πολλῶν ἀκούω λεγόντων ὅτι παρόντες μέν
Desinit
ὁ ἅγιος καὶ πρώταθλος Στέφανος μετὰ παρρησίας πολλῆς· ἧς γένοιτο...
 • Bollandistes
128v-137v Gregorius Nyssenus Encomium in s. Stephanum protomartyrem I
 • CPG 3186
 • BHG 1654-1654b
1654 12.27 12 Encomium 1 : CPG 3186
 • Bollandistes
138-141 Iohannes Chrysostomus In Herodem et infantes
 • CPG 4638
 • BHG 0827b
 • Aldama 171
0827b 12
 • Bollandistes
141-146 Basilius Seleuciensis De infantibus in Bethleem
 • CPG 6656.37
 • BHG 0824
0824 12
 • Bollandistes
146-157 Gregorius Nyssenus De deitate Filii et Spiritus Sancti et in Abraham
 • CPG 3192
 • BHG 2354
2354 domenica post natiuitatem 12
 • Bollandistes
157-163 Amphilochius Iconiensis In circumcisionem et in S. Basilium Magnum
 • CPG 3254
 • BHG 0261
0261 12
 • Bollandistes
163-176v Gregorius Nyssenus In Basilium fratrem
 • CPG 3185
 • BHG 0244
0244 01.01 12
 • Bollandistes
176v-198 Iohannes Zonaras Vita Siluestri
 • BHG 1633-1634
1633-1634 12
 • Bollandistes
198v-205 Basilius Caesariensis In Gordium martyrem
 • CPG 2862
 • BHG 0703
0703 12
 • Bollandistes
205-213v Basilius Caesariensis Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma
 • CPG 2857
 • BHG 1935
1935 12
213v-218v Gregorius Antiochenus In Illud : Hic est filius meus
 • CPG 7387
 • BHG 1936
 • Aldama 278
1936 12 GREGORIVS NYSSENVS cod.
 • Bollandistes
218v-229v Gregorius Nyssenus In diem luminum
 • CPG 3173
 • BHG 1934
1934 01.06 12
 • Bollandistes
229v-239 Iohannes Chrysostomus De baptismo Christi
 • CPG 4335
 • BHG 1941
1941 12 Inc. ab editis parum diuersa (M. 49, 363-367).
Incipit
Πάντες ὑμεῖς ἐν εὐθυμίᾳ σήμερον
239-245v Gregorius Antiochenus Homilia I In S. Theophania
 • CPG 7385
 • Aldama 027
 • BHG 1926-1927
1926-1927 12 GREGORIVS THAVMATVRGVS NEOC. cod.
 • Bollandistes
245v-255 Theodorus Daphnopates De translatione manus Iohannis Baptistae ex Antiochia
 • BHG 0849-0850c
0849 12
 • Bollandistes
255-269 Ammonius monachus De sanctis Patribus barbarorum incursione peremptis
 • BHG 1300-1300c, 1300k
1300 12
 • Bollandistes
269-281v Nicetas Dauid Paphlago Laudatio S. Petri ap.
 • BHG 1488b-1488c
1488b 12
 • Bollandistes
281v-289 Nicetas Dauid Paphlago Laudatio S. Timothei ap.
 • BHG 1848n
1848n 12
 • Bollandistes
289v-304 Cosmas uestitor Oratio (dubia) De translatione Iohannis Chrysostomi
 • CPG 8162
 • BHG 0878b
0878b 12 ANONYMVS cod.
 • Bollandistes
304v-314 Cosmas uestitor Oratio 1 De translatione Iohannis Chrysostomi
 • CPG 8142
 • BHG 0877v-0877x
0877x 12
 • Bollandistes
314-325 Iohannes Chrysostomus In S. Ignatium martyrem
 • CPG 4351
 • BHG 0816
0816 12
 • Bollandistes
325-339v Iohannes Mauropus Euchaita Oratio I in Hierarchas tres
 • BHG 0747
0747 12
 • Bollandistes
339v-349v Iohannes Damascenus Encomium in S. Iohannem Chrysostomum
 • CPG 8064
 • BHG 0879
0879 12
 • Bollandistes
349v-355v Amphilochius Iconiensis In Occursum Domini
 • CPG 3232
 • BHG 1964-1964b
1964 12
355v-371 Methodius Olympius Sermo de Simeone et Anna
 • CPG 1827
 • BHG 1961
1961 12
371-376v Iohannes Chrysostomus De occursu Domini, de Deipara et Symeone
 • CPG 4523
 • BHG 1925
 • Aldama 351
1925 12 Des. ab editis parum diuersa (PG 50, 807-812).
Desinit
ἐπιτυχεῖν· χάριτι...
 • Bollandistes
376v-381 Cyrillus Hierosolymitanus Hom in occursum Domini
 • CPG 3592
 • BHG 1973-1973b
1973 12
381-385v Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis Oratio de hypapante
 • CPG 1778
 • BHG 1960
1960 12
385v-395v, 397-399v Georgius Nicomediensis mtr. In occursum Domini
 • CPG 2271
 • BHG 1967-1968
 • Aldama 477
1968 12
399v-400v, 396r-v, 401-404v Theodorus Studita De tribus capitis inuentionibus S. Iohannis Baptistae sermo
 • BHG 0841
0841 12 ANONYMVS cod. ; ordo foliorum perturbatus
 • Bollandistes
404v-411v Basilius Caesariensis In illud : Destruam (Lc 12, 18)
 • CPG 2850
12
Ir-v Maximus confessor Quaestiones ad Thalassium
 • CPG 7688
12 Quaestionis 52 fragmentum (ed. C. Laga-C. Steel, Turnhout 1980, p. 423, lin. 136 - 427, lin. 207)
Incipit
ΙΣΡΑ]ΗΛ Ο ΘΕΟΣ ΛΕΓΩΝ
Desinit
ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ
Ir-v Septuaginta Siracides 13 Sir. 23,9-11 ; praemittitur textus incertus
Incipit
ΟΡΚΩ ΜΗ ΕΘΙΣΗΣ
Desinit
Ο ΟΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥ
Ir-v Iohannes Chrysostomus Ad populum Antiochenum homiliae 1-21
 • CPG 4330
 • BHG 0488i
 • BHG 0488k
 • BHG 0488kb
12 Homiliae 15 fragmentum (PG 49, 160 lin. 24-161, lin. 3)
Incipit
ΟΥΧ ΟΥΤΩ ΚΕΝΤΕΙ ΞΙΦΟΣ
Desinit
ΕΙ ΔΕ ΟΙΔΑΣ ΟΤΙ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΦΗ[ΣΙ
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 I 13

Témoins (1)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
I Iohannes Chrysostomus Ad populum Antiochenum homiliae 1-21
 • CPG 4330
 • BHG 0488i
 • BHG 0488k
 • BHG 0488kb
13 Hom. 15, inc. et des. mut. (PG 49, 160, lin. 24-161, lin. 3).
Incipit
Οὐχ οὕτω κεντεῖ ξίφος
Desinit
εἰ δὲ οἶδας ὅτι ψεύδεταί φη[σι