Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 40344

Cote catalogue :

Andrés 318

Type de cote : Actuelle

Remarque : olim N.95

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III Álbum de copistas II Pinakes - auteur
Κωνσταντῖνος Λάσκαρις 15-16 1434/1435-1501 A Milan de 1458 à 1465 (où il fréquente Francesco Filelfo) ; par testament, sa bibliothèque passe à la Biblioteca capitolare de Messina ; vers 1690 elle est acquise par le duc de Uceda ; en 1712 elle entre à la Bibliothèque royale d'Espagne copiste
  • 223
  • 313
  • 362
  • 35- Láscaris, Constantino
  • Constantinus Lascaris

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 100003227
Madrid BN num. 07211

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (39)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
003r-v Grammatica Varia 15 ex. Ff. 1-2 notae manu Lascaris
Incipit
ΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΝΟΝΤΑΙ
Desinit
ΕΣΘΙΩ ΗΣΘΙΟΝ ΚΑΙ ΑΤΙΩ ΗΤΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΙΝΥΣΣΩ
004 Grammatica Varia 15 ex. De temporibus; f. 4v index codicis
Incipit
ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΝΕΣΤΩΣ
Desinit
ΗΤΟΙ ΠΑΛΑΙ ΗΤΥΨΑ ΗΤΟΙ ΕΤΕΤΥΦΕΙΝ
005-16 Grammatica Varia 15 1463 ca. De constructione uerborum
Incipit
ΑΓΑΜΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΑΜΑΙ ΣΟΥ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ
Desinit
ΩΡΑΙΖΩ ΔΟΤΙΚΗ ΩΦΕΛΩ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ
016v-38v Constantinus Lascaris De uerbis transitiuis et intransitiuis 15
038v Lexica Varia 15 ex. Voces quadrupedum et avium
Incipit
ΒΡΥΧΑΤΑΙ ΕΠΙ ΛΕΟΝΤΟΣ
Desinit
ΚΑΚΚΑΖΕΙ ΕΠΙ ΟΡΝΙΘΩΝ ΘΗΛΕΙΩΝ
039-60v Maximus Planudes De syntaxi 15 ex.
061-67v Constantinus Harmenopulus Lexicon synonymorum 15 ex. Sequitur in fine textus de quatuor speciebus syntaxeos
068-72v Grammatica Varia 15 ex. De uerbis anomalis
Incipit
ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΖΟΜΑΙ ΤΟ ΞΕΡΑΙΝΩ ΑΑΣΘΗ ΑΟΣ Α ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
Desinit
ΟΘΕΝ Ο ΕΩΓΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΩ ΤΟ ΩΡΣΑ
073-85v Pardus Gregorius Corinthius De dialectis 15 ex. Cum excerptis e diuersis auctoribus
086-91 Tryphon grammaticus [2] De tropis 15 ex.
091v-93v Grammatica Varia 15 De tropis
Incipit
ΤΡΟΠΟΣ ΕΣΤΙ ΛΕΞΙΣ Η ΦΡΑΣΙΣ ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΗ Η ΤΕΤΡΑΜΜΕΝΗ
Desinit
ΟΙΟΝ ΟΥΝΕΚΑ ΤΟΝ ΧΡΥΣΗΝ ΗΤΙΜΑΣΕΝ ΑΡΗΤΗΡΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥΤΟΝ ΑΡΗΤΗΡΑ ΧΡΥΣΗΝ
093v-95 Polybius rhetor Sardianus De barbarismo et soloecismo 15 1463 ca.
095r-v Polybius rhetor Sardianus De acyrologia 15 1463 ca.
095v-97v Rhetorica Anonyma uaria 15 1463 ca. Cf. ed. Spengel, III, p. 105-109
098-100v Tryphon grammaticus [1] De passionibus dictionum 15 1463 ca. Sequuntur parva grammaticalia
100v-101 Constantinus Lascaris Epistulae 15 1463 ca. Ep. ad discipulos suos (PG 161, 953)
101-111v Constantinus Lascaris De tropis 15 1463 ca.
112-114 Michael Apostoles De poeticis tropis 15 ex. Anonymus cod.; textus tribuitur a catalogo : TRYPHON GRAMMATICUS (1) vel PARDUS GREGORIUS CORINTHIUS
114v-115v Grammatica Varia 15 ex. De tropis et figuris; ff. 116-117v uacua
Incipit
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΕΣΤΙ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΣΘΑΙ
Desinit
ΝΟΕΙΤΑΙ ΓΑΡ ΤΟ ΠΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ Ο ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΔΥΟ ΜΟΙΡΑΙ
118-123 Constantinus Lascaris De dialectis 15 1463 ca. IOHANNES PHILOPONUS cod.
123-127v Manuel Moschopulus De dialectis 15 1463 ca. Anonymus cod.
128-137v Theodoretus grammaticus De spiritibus 15 ex.
138-147v Georgius Choeroboscus De spiritibus 15 1463 ca. Ordo foliorum perturbatus
148-150v Tryphon grammaticus [1] Lexicon de spiritu 15 ex.
151-153v Grammatica Varia 15 ex.
Incipit
ΠΑΣΑ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΑΠΟ ΦΩΝΗΕΝΤΟΣ ΑΡΧΟΜΕΗΝ ΨΙΛΟΥΤΟΙ
Desinit
ΕΤΙ ΚΑΙ ΡΕΡΥΠΩΜΕΝΑ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΝΤΙ ΕΡΡΥΠΩΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ
154-157v Grammatica Varia 15 ex. De figuris soloecismi
Incipit
ΕΥΒΟΕΙΣ ΤΟΙΣ ΘΗΛΥΚΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΝ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΤΤΟΥΣΙΝ
Desinit
ΕΙΠΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΩΣ ΑΔΙΚΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΣ
158-160v Manuel Moschopulus Excerpta de passionibus dictionum 15 ex. F. 161r-v uacuum
162-167v Iohannes Philoponus De uocabulis quae diuersum significatum 15 1463 ca. Differt ab editis ; cum scholiis
168-174v Hephaestion grammaticus Enchiridion de metris 15 1463 ca.
175-180 Metrica Quaedam 15 1463 ca. Sequitur (f. 180r-v) capitulus : quando adhibetur articulus
Incipit
ΠΟΔΕΣ ΕΙΣΙ ΔΙΣΣΥΛΛΑΒΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΠΥΡΡΙΚΙΟΣ
Desinit
ΟΙΟΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΓΚΛΥΤΕ ΚΟΥΡΑΙ
180-184 Metrica Quaedam 15 1463 ca. De longa, breui et communi syllaba
Incipit
ΜΑΚΡΑ ΦΥΣΕΙ ΣΥΛΛΑΒΗ ΕΣΤΙΝ Η ΕΧΟΥΣΑ ΦΩΝΗΕΝ ΩΣ ΗΡΩΣ
Desinit
ΚΑΙ ΟΥΤΟΣ ΕΤΕΧΝΩΘΗ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ
184-185 Lexica Varia 15 1463 ca. Quaedam vocabula propria ciuitatum
Incipit
ΑΘΕΝΑΙΩΝ ΤΟ ΑΓΑΝ ΑΛΙΣ
Desinit
ΦΟΡΜΙΓΞ ΚΙΘΑΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
185-186 Lexica Varia 15 1463 ca. Nomina mensium
Incipit
ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΗΝ ΠΡΩΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΘΗΝΑΟΙΣ ΚΡΟΝΙΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ
Desinit
ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ ΣΚΙΡΡΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ Η ΑΠΟ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
186v-191 Tactica Varia 15 1463 ca. Ordo antiquus et nomina ducum in re militari (ed. H. Stephanus, T. L. G. IX, p. 337-343 B8) ; sequitur (f. 191v) de allegorica deorum significatione
192-203 Hephaestion grammaticus Opusculum de metris 15 1463 ca. Differt ab excerpto exarato in ff. 168-174v (cf. Iriarte R(III) 1609, pp. 380-381) ; ff. 203v-204v uacua
205-245v Harpocration grammaticus Lexicon 15 ex. Inc. mut. ; cum scholiis : LASCARIS CONSTANTINUS
246 Nicephorus Gregoras Grammatica 15 ex. Fragmentum de dictionum significatu (ed. Iriarte)
Incipit
ΙΣΤΕΟΝ ΟΤΙ ΠΛΕΙΣΤΑΣ ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΩΝ
Desinit
ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΣΤΟΣ ΠΑΡ ΕΚΕΙΝΟΙΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΡ ΗΜΙΝ ΔΕ Ο ΜΙΚΡΟΣ
246v-247v Georgius Choeroboscus Opera 15 ex. F. 248r-v uacuum
Incipit
ΟΥ ΧΡΗ ΖΗΤΕΙΝ ΕΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΡΗΜΑΣΙΝ ΟΜΟΙΩΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΣΙΑΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ
Desinit
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ Ο ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΝΥΝ Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΛΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΛΛΑ ΟΣΑ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣΑΝ
249-252 Constantinus Lascaris Prouerbiorum collectio 15 ex. Cf. T. Martinez Manzano, Konstantinos Laskaris, Humanist, Philologe, Lehrer, Kopist, Hamburg 1994, pp. 144-151
Incipit
Ἅβρωνος βίος ἐπὶ τῶν πολυτελῶν