Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 51252

Cote catalogue :

Fontebl.-Regius 3502

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III Álbum de copistas I Pinakes - auteur Álbum de copistas II PLP
Fontainebleau, Bibliothèque royale 16 (1/2) possesseur Reliure Henri II
Ἀντώνιος Ἔπαρχος 15 ex. - 16 1492-1571 possesseur Sur un feuillet de garde initial, note de don d'Antoine Eparque à François Ier
 • 23
 • 32
 • 36
 • 035- Eparchus, Antonius
 • Antonius Eparchus
Χαρίτων μοναχὸς τῆς μονῆς τῶν Ὁδηγῶν 14 (1/2) copiste Ar, Bv, Kr-Mr, 1r-30v, 32r-45r, 46v, 50r-268v, 277r-279v Voir I. Pérez Martin
 • 378
 • 522
 • 13- Caritón
 • 30644

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 21219
Gallica numérisation gr. 1630
Notices manuscrits IRHT section grecque IRHT_GR_ARCHIVES_NOTICES_MSS_id_51252.pdf notice de J. Paramelle suivie d'un extrait de l'inventaire des manuscrits du fond grec

Bibliographie :

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Mondini, Il Canzoniere di Giovanni Mauropode. Nuova edizione critica e commento delle poesie di contenuto ecfrastico, PhD in Sciences of Literary, Artistic, and Enviromental Heritage, Università degli Studi di Milano, 26 Marzio 2021 [supervisore: Carla Castel Sigle F (Mondini) 152-153
Tomadaki, 2014, Ιωάννης Γεωμέτρης, Ιαμβικά Ποιήματα. Κριτική έκδοση, μετάφραση και σχόλια sigle s

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Wittek, 1952, Liste des manuscrits de Lucien n° 81 314

Études sur le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Manafis, 2020, (Re)writing history in Byzantium: a critical study of collections of historical excerpts 110-146

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Acerbi, 2019, How to Spell the Greek Alphabet Letters
Acerbi, 2021, I codici matematici di Bessarione
Atsalos, 2000, Termes byzantins relatifs à la décoration des manuscrits grecs 494 (n. 275)
Beta, 2015, Exercices amusants pour entraîner l’esprit : les énigmes byzantines en Italie (XIIIe-XVe siècles) 152
Beta, 2016, A Challenge to the Reader. The Twelve Byzantine Riddles of Pal. gr. 356 15
Boeten and De Groot, 2019, The Byzantine antiquarian: a case study of a compiled colophon 37
Bouras-Vallianatos, 2015, A new Witness to Michael Psellos" poem "On medicine" ("De medicina")
Conti Bizzarro, 2021, Un «excerptum» dell’«Onomasticon» di Giulio Polluce 369 (et nn. 1-2)
Costanza, 2015, Trattati metabizantini di psefomanzia sulla vita coniugale (<i>Athen. EBE</i> 1265, ff. 49v-51v ; 64r e 1275 f. 49v ; <i>IBI</i> 211, ff. 46r-48v) 351 (+ n. 18)
Cronier, 2020, Les traités botaniques de Théophraste, entre Byzance et l'Italie 166 n. 4
D'Ambrosi, 2010, Giorgio Pisida, Epigr. XCVI Sternbach (= 11 Tartaglia): Nota Metrico-Testuale 14 (n. 13)
De Groote, 2012, Christophori Mitylenaii Versuum variorum collectio Cryptentis
Floridi, 2021, Scrupoli morali di un copista. Il Par. gr. 1630 e Caritone del monastero τῶν Ὁδηγῶν 131 (et nn. 1-2), 132, 134 (et n. 16), 135 (n. 18)
Floridi, 2021-09-01, Interventi censori nell’Anthologia Planudea 1088 et passim
Gerlach, 2008, Gnomica Democritea. Studien zur gnomologischen Überlieferung der Ethik Demokrits und zum Corpus Parisinum mit einer Edition der Democritea des Corpus Parisinum 634
Gioffreda, 2020, Tra i libri di Isacco Argiro
Golitsis, 2021, Nicéphore Calliste Xanthopoulos, élève de Georges Pachymère 311
Ieraci Bio, 2017, Giorgio Valla e la medicina : disegni anatomici e nomenclatura greca delle parti del corpo umano nel <i>Mutin</i>. α. W.5.5. (<i>gr</i> 165) 234
Jackson, 2006, The Greek Manuscripts of John Moore and Etienne Baluze A propos du texte du f. 251 32
Kouzês, 1929, Παρατηρήσεις ἐπί τινων ἀνεκδότων ἰατρικῶν κωδίκων 377
Laffitte and Le Bars, 1999, Reliures royales de la Renaissance : la Librairie de Fontainebleau, 1544-1570. Catalogue de l'exposition Modèle partiel du Parisinus gr. 2737 (p. 215, n° 112) 22, 28, 215 (n° 112)
Lucà, 2021, Un inedito γρῖφος sul calamo? Athon., Protat. 29, f. 257v 415
Mariev, 2008, Ioannis Antiocheni fragmenta quae supersunt omnia 5*, 15* (+ n. 3) - 16*, 25*-26*
Mariev, 2009, Über das Verhältnis von Cod. Paris. gr. 1630 zu den Traditionen des Johannes Malalas und des Johannes von Antiochien
Martinelli Tempesta, 2020, Filologia e società nella carriera di un maestro greco fra Quattro e Cinquecento: Giorgio Ermonimo di Sparta 252
Martínez Manzano, 2015, Historia del fondo manuscrito griego de la Universidad de Salamanca
Mazzon, 2021, Leggere, selezionare e raccogliere excerpta nella prima età paleologa: la silloge conservata nel codice Neap. II C 32
Musso, 1977, Michele Psello. Nozioni paradossali
Peers, 2012, Forging Byzantine animals: Manuel Philes in Renaissance France 93, 95
Pérez Martín, 2008, El "estilo hodegos" y su proyección en las escrituras constantinopolitanas
Pérez Martín, 2011, Les Kephalaia de Chariton des Hodèges (Paris, BnF, gr. 1630) Identification de la main de Chariton (RGK I 378, II 522) dans les ff. Ar, Bv, Kr-Mr, 1r-30v, 32r-45r, 46v, 50r-268v, 277r-279v passim
Pérez Martín, 2016, Les manuscrits de Gérasimos, higoumène de la Néa Monè de Chios vers la fin du 12e siècle 547 (n. 38)
Pérez Martín, 2017, Byzantine books 42 n. 22
Petit, 2021, Four works on prognostic attributed to Galen (Kühn vol. 19): new hypotheses on their authorship, transmission and intellectual milieu 76
Sonderkamp, 1987, Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Theophanes Chrysobalantes (sog. Theophanes Nonnos)
Spingou, 2014, The Anonymous Poets of the Anthologia Marciana: Questions of Collection and Authorship 144
Stefec, 2012, Zur Geschichte der Handschriften des Francesco Patrizi und des Antonios Eparchos 257
Stefec, 2014, Die Handschriften der Sophistenviten Philostrats 137 n. 1
Taragna, 2021, Leo Choirosphaktes, Reader of George of Pisidia. Notes on the Language and Style of the So-Called Thousand-Line Theology
Taxidis, 2011, Léon Bardalès: sa vie et son oeuvre
Uthemann, 1985, Anastasii Sinaitae Sermones duo in constitutionem hominis secundum imaginem Dei, necnon Opuscula aduersus monotheletas XLVII-XLVIII
Van Deun, 2000, L’Unionum definitiones (CPG 7697, 18) attribué à Maxime le Confesseur : étude et édition
Van Nuffelen, 2012, John of Antioch, inflated and deflated 440-441
Whitby, 2021, The Patriarch Sergius and the Theotokos
Zagklas, 2014, Theodore Prodromos : The Neglected Poems and Epigrams (Edition, Translation and Commentary), PhD Diss. Notice du ms. (n° 12) sous le sigle Pz 106
Zingg, 2020, Uno sguardo lidiano allo stemma della Synagoge di Massimo Planude 235 (n. 173), 236 (n. 177)
0049f Parpulov, 2014, Toward a History of Byzantine Psalters ca. 850-1350 AD 65, 129-130, 225, 227-228, 240-241, 243-245
0192 Omont, 1886, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques de Paris et des Départements
1248a Binggeli et al., 2019, Catalogue des manuscrits conservés dans la Bibliothèque du Patriarcat œcuménique: Les manuscrits du monastère de la Sainte-Trinité de Chalki

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (79)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Theologica Quaedam 14 Catalogus patriarcharum CP
 • IFEB
016v-17v Anastasius Sinaita De creatione hominis homiliae 1-3
 • CPG 7747
 • CPG 7748
 • CPG 7749
14 Retractatio ex hom. I, 1, 30...97 ; 2, 3...34
019-22* Galenus medicus De pulsibus ad Antonium disciplinae studiosum ac philosophum 14
022-27v Theophilus protospatharius De excrementis 14 (1/2)
 • Biblio
027v Chrysobalantes Theophanes De alimentis 14 (1/2) Fragmentum e prooemio ; uide Sonderkamp 1987 p. 141-142
Titulus initialis
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ
Incipit
ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΣΗΣ ΕΡΓΟΝ
 • Biblio
028-33* Medica Remedia uaria 14 Remedia uaria ex Galeno, etc.
032-42v Michael Psellus De medicina uersibus iambicis (POE. 9) 14
042v Chrysobalantes Theophanes De alimentis 14 (1/2) Excerptum ; uide Sonderkamp 1987 p. 143
Incipit
ΟΣΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΒΛΑΠΤΕΙ· ΣΥΚΑΜΙΝΑ, ΒΑΤΖΙΝΑ, ΚΕΔΡΟΚΟΚΚΑ
Desinit
ΠΟΛΥΣ ΔΕ ΠΟΙΕΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΝ
 • Biblio
043v,45 Manuel Philes Versus 14
044v Apollinaris Laodicenus De Iudae suspendio
 • BHG 1318kc
14
045v-46 Nicephorus Callistus Xanthopulus De imperatoribus 14
056-64*,127-133* Iohannes Cyriotes Geometra Carmina uaria 14
070-73v* Epiphanius Constantiensis De XII gemmis
 • CPG 3748
14
073v Apocrypha Chronotaxis
 • BHG 0779jb
0779jb 14
 • Bollandistes
073v--76v Iohannes Chrysostomus Opera 14
073v-74* Lexica Isopsepha 14 Ed. J. Fr. Boissonade, Anecdota Graeca, t. II, p. 459.
 • IRHT
074-76* Basilius Maleinus De ascetica hypothesi 14
076* Anastasius Sinaita Quaestiones et responsiones
 • CPG 7746
14
076v-77v* Heraclius imperator Com. in Ptolemai canones promptos 14
078v-79 Dionysius quidam De uentis 14
084-86* Empedocles Sphaera (spur.) 14
086-88v*,93,100 Plutarchus Opera 14
088v-92* Philo Iudaeus Opera 14
092, 94 Iulius Pollux Opera 14
093v-96v* Aristophanes Byzantinus Opera 14
098v Theophylactus Simocatta Opera 14
098v-99v* Flauius Iosephus Opera 14
099v-100* Philostratus Maior/iunior Opera 14
100-v* Aelianus Claudius Opera 14
100r-v* Synesius Cyrenensis Opera 14
100v-101* Iohannes quidam Opera 14
101 Philo Iudaeus Opera 14
101r-v Pythagoras philosophus Opera 14
101r-v* Orphica Opera 14
110-111 Theodorus quidam Opera 14
111-112 Aetius Amidenus Libri medicinales
 • CMG Aetius Amidenus
14
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΣΙΩΝ
112v-113* Sophocles Opera 14
121v-123v Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis Confessio fidei
 • CPG 1764
 • BHG 0715d
0715d 14
 • Bollandistes
123v-124v* Andreas Cretensis De sanctarum imaginum ueneratione
 • CPG 8193
 • BHG 1125
1125 14
 • Bollandistes
124v-125 Hagiographica Apostoli (SS.), De baptismate (recensio brevior)
 • BHG 0157c-0157d
0157d 14
 • Bollandistes
125r-v Gregorius Nyssenus In Ecclesiasten homiliae VIII
 • CPG 3157
14 Excerptum : 315,8-317,12
Incipit
εἰ τοίνυν κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἐπὶ τοῦ παρόντος
Desinit
παιδαγωγηθήσεται βίον
 • IRHT
126r-v* Herodianus Alexandrinus De numeris 14
127--133* Iohannes Cyriotes Geometra Confessio in Christum 14
138 Theodorus Prodromus Versus consolatorii in mortuum manibus priuum e mari eiectum
 • Hörandner 161
14
138-v* Theodorus Prodromus Aenigma in nubem
 • Hörandner 160
14
138v-140v* Basilius Megalomita Aenigmata 14
140v-47v* Marcus Porcius Cato (pseudo) Catonis disticha 14
147v-148* Bardales Leo Versus de secundo Christi aduentu 14
148-162* Manuel Philes De animalium proprietate 14
162-163* Manuel Philes Versus 14
163-166* Georgius Pisida In humanam uitam
 • CPG 7837
14
166r-v* Georgius Pisida Carmina 14 CPG 7839 : De Blachernis, ed. P. Waltz, Anthologie Palatine, Paris 1928, I, pp. 46-47
166v-180* Proclus philosophus Characteres epistolici 14
170-180 Theodorus Prodromus Disticha quinque in annulum
 • Hörandner 156
14
180-181* Theodorus Prodromus Epigrammata 14
181-183v* Alexander Aphrodisiensis Quaestiones et solutiones 14
189 Maximus confessor Capita de caritate
 • CPG 7693
14 Cent. I, cap. 83 ; in illud (Col 3, 5) : mortificate igitur membra vestra.
191--v Heraclitus philosophus Uersus De Uitae Humanae Miseriis 14
191r--v* Democritus philosophus Fragmenta 14 De variis uitae institutis
192v-194* Phocylides elegiacus gnomicus Opera 14
194 Iohannes Laurentius Lydus De ostentis 14
202v-205* Hypatus Interpretatio De Partibus Corporis 14
205-208v* Macarius Magnes Opera 14
208r-v Chrysobalantes Theophanes Epitome de curatione morborum 14 (1/2) Vide Sonderkamp 1987 p. 143-144 ; ordo sic restituendus : f. 208v, f. 208
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΕΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ
Incipit
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΟΒΟΛΩΝ
 • Biblio
211v-212v* Basilius Caesariensis Confessio Fidei
 • CPG 2952
14
213v-215* Ignatius diaconus sceuophylax Drama de primi parentis lapsu (vv. 143) 14
215-216* Hippocrates medicus Epistula ad Ptolemaeum regem de sanitate tuenda
 • TLG 0751.001
14
216-217* Galenus medicus De podagra 14
217-219* Andromachus medicus Opera 14 REMEDIA IN PODAGRAM
234-240* Iohannes Antiochenus Historia mundi 14
240-244v Michael Psellus Orationes hagiographicae (ora. 40: De annuntiatione)
 • BHG 1082m
1082m 14
 • Bollandistes
245-246v Michael Psellus De re georgica
 • Psellos Cet.disc.3
14
246v-247v* Lucianus Opera 14
Incipit
ΙΦΙΚΡΑΤΙΔΕΣ ΚΡΗΠΙΔΕΣ
261-269* Moeris Atticista Lexicon Atticum 14
269--278* Philotheus Sinaita monachus Capita ascetica
 • CPG 7866
14
269--278* Hesychius Hierosolymitanus Opera 14
269--278* Diadochus Photicensis Opera 14
269--278* Maximus confessor Opera 14
269--278* Symeon Nouus Theologus Opera 14