Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 51434

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) RGK I RGK II RGK III Álbum de copistas I
Domenico Grimani 15-16 1461-1523 Cardinal ; lègue sa bibliothèque au monastère de San'Antonio di Castello possesseur
 • Grimani, Domenico
Jean Hurault de Boistaillé 16 † 1572 possesseur Ex libris f. 1r : a acheté le ms. en 1562 à Nicolas de la Torre
Philippe Hurault de Cheverny 16-17 1579-1620 Hérite des manuscrit de Jean Hurault de Boistaillé; sa bibliothèque est achetée en 1622 par la Bibliothèque royale de France possesseur
Venezia, Monasterio San Antonio di Castello Hérite de la bibliothèque du cardinal Domenico Grimani ; bibliothèque presque entièrement détruite dans un incendie en 1687 possesseur
Γεώργιος Βαϊοφόρος 15 (1/2) copiste Pinax (f. Av) et restauration du bas des ff. 359v-360r Voir RGK II
 • 55
 • 74
 • 90
Νικόλαος Τουρριανός 16-17 1535/1540-1608/1610 Κρής possesseur A vendu le ms. à Jean Hurault en 1562 pour 35 pièces d'or
 • 319
 • 438
 • 520
 • 100- Turrianus, Nicolaus

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 21261
Archives et manuscrits gr. 1808 Jocelyn Groisard, 2009
Gallica numérisation gr. 1808

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
D. Bianconi, « La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora. Una questione di mani », Segno e Testo, 3, 2005, p. 391-438
D. Bianconi, Tessalonica nell'età dei Paleologi. Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta, Dossiers byzantins 5, Paris, Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2005
A. Bruni, « Marginalia slavi nel Par. gr. 1808 (Dialoghi di Platone) : frammenti di uno Sticherario mediobulgaro », Νέα Ῥώμη. Rivista di Studi Bizantinistici, 13, 2016, p. 241-262 (Version en ligne)
A. Cataldi Palau, , « Un nuovo manoscritto palinsesto di Giorgio Baiophoros », dans S. Lucà (éd), Libri Palinsesti Greci: Conservazione, Restauro Digitale, Studio. Atti del Convegno Internazionale, Roma, Comitato Nazionale per la celebrazione del Millenario della Fondazione dell'Abbazia di S. Nilo a Grottaferata, 2008, p. 263-277
I. Conihout (de), « Jean et André Hurault : Deux frères ambassadeurs à Venise et acquéreurs de livres du cardinal Grimani », Italique, 10, 2007, p. 107-148
G. De Gregorio, G. Prato, « Scrittura arcaizzante in codici profani e sacri della prima età paleologa », Römische historische Mitteilungen, 45, 2003, p. 59-101 83 n. 55
L. Ferroni, « Per una nuova edizione dello Ione platonico : i manoscritti primari e l'indipendenza del Marc. gr. 189 (S) », Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, 81, 2, 2007, p. 271-289 (Version en ligne)
L. Ferroni, Maximi Planudis e Platonis Dialogis compendia, EIKASMOS. Studi 26, Patron editore, 2015
P. Hoffmann, M. Rashed, « Platon, Phèdre, 249b8-C1 : les enjeux d’une faute d’onciale », Revue des études grecques, 121, 2008, p. 43-64 60-64
D. Jackson, « The Greek Manuscripts of Jean Hurault de Boistaillé », Studi italiani di filologia classica, 2, 2004, p. 209-252 239, 251
D. Jackson, « A List of Greek Mss of Domenico Grimani », Scriptorium, 62, 2008, p. 164-169 (Version en ligne) n° 374 168
M. Joyal, « The Textual Tradition of [Plato], Theages », Revue d'histoire des textes, 28, 1998, p. 1-54 Copié sur le Venezia, BNM, gr. IV. 1 (=T) ; la majorité des descendants de T ont pour intermédiaire ce ms. 3 ; en part. 10-26
M. Laffitte, « Une acquisition de la Bibliothèque du roi au XVIIe siècle : les manuscrits de la famille Hurault », Bulletin du Bibliophile, 1, 2008, p. 42-98
M. Laffitte, « Inventaire des manuscrits de la famille Hurault », Libraria, Éditions d’inventaires. Ædilis, Sites de programmes scientifiques, 4 [En ligne], 2009
F. Manfrin, « Studi sulla tradizione manoscritta dell’ Eutifrone di Platone : la terza famiglia », Revue d'Histoire des Textes, 12, 2017, p. 1-34 (Version en ligne) 25, 26 n. 83, 29 n. 88
M. Menchelli, , « Cerchie aristoteliche e letture platoniche (manoscritti di Platone, Aristotele e commentatori) », dans A. Bravo García (éd), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Bibliologia 31, Turnhout, Brepols, 2010, p. 493-502, 891-897 494 n. 6, 496
M. Menchelli, « Un nuovo codice di Gregorio di Cipro. Il codice di Venezia, BNM gr. 194 con il Commento al Timeo e le letture platoniche del Patriarca tra Sinesio e Proclo », Scriptorium, 64.2, 2010, p. 227-250 243 (n. 67)
M. Menchelli, , « Giorgio Oinaiotes lettore di Platone. Osservazioni sulla raccolta epistolare del Laur. San Marco 356 e su alcuni manoscritti dei dialoghi platonici di XIIIe XIV secolo », dans A. Rigo (éd), Vie per Bisanzio. VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini. Venezia, 25-28 novembre 2009, Due punti 25, Bari, Edizioni di Pagina, 2013, p. 831-853 846, 849, 852
M. Menchelli, « Un copista di Planude. Platone ed Elio Aristide in moderne e arcaizzanti di XIII secolo », Scripta, 7, 2014, p. 193-204 203
M. Menchelli, , , « Osservazioni sulle forme della lettura di Platone tra gli eruditi bizantini e sulla trasmissione del testo della Appendix degli Apocrifi del corpus platonico (con note paleografiche sul Vat. pal. gr. 173 e sul Vat. pal. gr. 174) », dans J. Signes Codoñer (éd)I. Pérez Martín (éd), Textual Transmission in Byzantium: between Textual Criticism and Quellenforschung, Lectio, Studies in the Transmission of Texts and Ideas 2, Brepols, 2015, p. 169-196 177 (+ n. 29) ; 178-179
M. Menchelli, « Il rotolo di Patmos con il commento di Proclo al Timeo platonico », Segno e Testo, 14, 2016, p. 169-202 176-178
D. O’Brien, « "L'hypothèse" de Parménide (Platon, Parménide, 137a7-b4) », Revue des études grecques, 120, 2007, p. 414-480 427
I. Pérez Martín, « Un escolio de Nicéforo Gregorás sobre el alma del mundo en el 'Timeo' (Vaticanus Graecus 228) », MHNH, 4, 2004, p. 197-220
I. Pérez Martín, « Estetica e ideologia nei manoscritti bizantini di Platone », Rivista di Studi bizantini e neoellenici, 42 (Omaggio a Lidia Perria), 2005, p. 113-135 116, 117, 118, 119, 130, 135 n. 80
B. Vancamp, Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung von Platons 'Menon', Palingenesia 97, Stuttgart, Franz Steiner, 2010 20-22
0128g T. Dorandi, Laertiana. Capitoli sulla tradizione manoscritta e sulla storia del testo delle Vite dei filosofi di Diogene Larzio, Beiträge zur Altertumskunde 264, Berlin, New York, de Gruyter, 2009

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 001-360 12 Papier

Témoins (36)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-7 Plato philosophus Euthyphro 12
 • Catalogue en ligne
007-17 Plato philosophus Apologia Socratis 12
 • Catalogue en ligne
017-21v Plato philosophus Crito 12
 • Catalogue en ligne
022-46 Plato philosophus Phaedo 12
 • Catalogue en ligne
046v-65v Plato philosophus Cratylus 12
 • Catalogue en ligne
065v-90v Plato philosophus Theaetetus 12
 • Catalogue en ligne
091-108v Plato philosophus Sophista 12
 • Catalogue en ligne
109-128v Plato philosophus Politicus 12
 • Catalogue en ligne
128v-143v Plato philosophus Parmenides 12
 • Catalogue en ligne
143v-162v Plato philosophus Philebus 12
 • Catalogue en ligne
163-181v Plato philosophus Symposium 12
 • Catalogue en ligne
181v-200v Plato philosophus Phaedrus 12
 • Catalogue en ligne
200v-216v Plato philosophus Alcibiades I-II 12
 • Catalogue en ligne
216v-219 Plato philosophus Hipparchus 12
 • Catalogue en ligne
219-221v Plato philosophus Amatores 12
 • Catalogue en ligne
221v-225v Plato philosophus Theages 12
 • Catalogue en ligne
225v-234 Plato philosophus Charmides 12
 • Catalogue en ligne
234-242 Plato philosophus Laches 12
 • Catalogue en ligne
242-249 Plato philosophus Lysis 12
 • Catalogue en ligne
249-261v Plato philosophus Euthydemus 12
 • Catalogue en ligne
261v-280 Plato philosophus Protagoras 12
 • Catalogue en ligne
280-307v Plato philosophus Gorgias 12
 • Catalogue en ligne
307v-317v Plato philosophus Meno 12
 • Catalogue en ligne
317v-326 Plato philosophus Hippias maior 12
 • Catalogue en ligne
326v-330v Plato philosophus Hippias minor 12
 • Catalogue en ligne
331-335 Plato philosophus Ion 12
 • Catalogue en ligne
335-340v Plato philosophus Menexenus 12
 • Catalogue en ligne
340v-341v Plato philosophus De iusto 12
 • Catalogue en ligne
341v-343 Plato philosophus De uirtute 12
 • Catalogue en ligne
343-345v Plato philosophus Demodocus 12
 • Catalogue en ligne
345v-347 Plato philosophus Sisyphus 12
 • Catalogue en ligne
347-348 Lucianus Halcyon 12
 • Catalogue en ligne
348-353v Plato philosophus Eryxias 12
 • Catalogue en ligne
354-356v Plato philosophus Axiochus 12
 • Catalogue en ligne
356v-357 Pythagoras philosophus Carmen aureum 12
 • Catalogue en ligne
357v-360v Timaeus philosophus De anima mundi et natura 12 Des. mut. (uide ed. W. Marg, Timaeus Locrus. De natura mundi et animae [Philosophia antiqua, 24], Leyde, 1972, 205,4-223,8)
Desinit
ἁ γὰρ φύσις οἷον ὄργανον
 • Catalogue en ligne