Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 56282

Cote catalogue :

Martini 30

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III IRHT – Personnes Pinakes - auteur
Giovanni Onorio 16 Copiste officiel de la Bibliothèque Vaticane de 1535 à 1563. Notamment, il était « instaurator librorum graecorum » copiste 452-485 Voir RGK I
 • 174
 • 232
 • 286
 • 105013
Ἰωάννης Ναθαναήλ 16 copiste 414-448 Voir RGK I
 • 173
 • 231
 • 285
 • 107899
Achilles Statius Lusitanus 16 1524-1581 copiste ff. 426-457 ; 417-448
 • 104341
 • 2558

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 100012645
Internet Culturale Vallic. C 004

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
R(III)0238 Martini, 1893, Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane n° 30 II 48-54

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Barmin, 2016, Евстратий Никейскнй Опровержительные Слова ms. R

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Valente, 2016, Die Werke des Nikephoros Blemmydes in der Manuskriptsammlung der Biblioteca Academiei Române (Bukarest): ein erster Bericht [Les œuvres de Nicéphore Blemmydes dans la collection de manuscrits de la Biblioteca Academiei Române (Bucarest): un premier aperçu] 14e s., ff. 156v-157r 283 (et n. 33)

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Barbàra Valenti, 2019, Estratti catenari esegetici greci: ricerche sul <i>Cantico dei cantici</i> e altro
Capone, 2015, Pseudo-Athanasius, De incarnatione contra Apollinarium: Einleitende Bemerkungen zur Handschriftlichen Überlieferung
Gielen, 2011, A New Source of the Synopsis of Joseph Rhakendytès 268
Gielen, 2016, Nicephori Blemmydae De uirtute et ascesi, Iosephi Racendytae De uirtute
Jonkers, 2017, The Textual Tradition of Plato's Timaeus and Critias
Lamberz, 2016, Concilium universale Nicaenum secundum. Concilii actiones VI-VII. Tarasii et synodi epistulae. Epiphanii sermo laudatorius. Canones. Tarasii epistulae post synodum scriptae. Appendix graeca n. 67 p. XIX
Valente, 2020, Zur Überlieferung der Epitome physica des Nikephoros Blemmydes: die ältesten Handschriften "Vallic. gr. 30" 522 n. 31
Valente, 2021, Nikephoros Blemmydes, Epitome physica. Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (57)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
002--28v Catenae In Octateuchum
 • CPG C001-C003a
Typus III (Coisliniana) 13-14 In Genesim tantum, excerpta
002--28v,214--218 Cyrillus Alexandrinus In Ueterum Testamentum 14
002--28v,214--248 Basilius Caesariensis In Vetus Testamentum 14
002--28v,214--248 Iohannes Chrysostomus Thema: Exegetica 14
069-72 Constantinus Magnus I imp. Nouellae et edictae 14
072-76 Tarasius Cpl. ptr. Epistula Ad Iohannem Hegumenum 14
076-113v Theodorus Studita Epistulae 14
118-119v* Petrus Chrysolanus Oratio ad imp. Alexium Comnenum de Spiritu Sancto
 • RAP G4002
14
Titulus initialis
Γρο[σο]λάνου ἐπισκόπου Μεδιολάνων λόγος πρὸς τὸν βασιλέα συνιστῶν ὡς οἴεται ὁ γράφων [...]
119v-122* Iohannes Phurnes Oratio antirrhetica de processione Spiritus sancti
 • TLG 3362.001
 • RAP G19802
14
Titulus initialis
Πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ Μεδιολάνων ῥηθέντα, καὶ ὅτι οὐκ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Υἱοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Ἰωάννου μοναχοῦ τοῦ Φουρνῆ
122-131* Eustratius Nicaeae mtr. Orationes de processione Spiritus sancti 1-3
 • RAP G4007
 • TLG 4031.004
14 Or. 3
131-139* Eustratius Nicaeae mtr. Orationes antirrheticae de Spiritu sancto 1-3
 • RAP G19798
Or. antirrh. 1
139-141* Nicolaus Methonae mtr. Refutationes theologicae doctrinae Latinorum
 • TLG 3104.003
 • RAP G19831
14 Anonym. cod; ed. Demetrakopoulos, pp. 364sqq. capp. θ', ιβ', γ', ιγ'-λδ', λς'
Incipit
Εἰ τοῦ Υἱοῦ μείζων ὁ Πατὴρ τῷ αἰτίῳ
141-143 Georgius Acropolites Homiliae 14
143-156v* Eustratius Nicaeae mtr. Orationes antirrheticae de Spiritu sancto 1-3
 • RAP G19798
Excerpta ex Or. antirrh. 2
Titulus initialis
Εὐστρατίου ἐκ τοῦ τετάρτου λόγου τοῦ
156v-157 Nicephorus Blemmydes De processione Sancti Spiritus orationes 1-2 14
Incipit
ΤΑΥθ' ΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
157-158 Nicolaus Methonae mtr. Aduersus Latinos de Spiritu sancto
 • TLG 3104.005
 • RAP G368
14 Excerptum
Titulus initialis
Ἐκ τοῦ πρὸς Λατίνους Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης
Incipit
Ἐχρῆν μὲν μὴ δ’ ἀπολογεῖσθαι
158-162v Eustratius Nicaeae mtr. Orationes antirrheticae de Spiritu sancto 1-3
 • RAP G19798
Or. antirrh. 3
Desinit
στερεῶν τὴν εὐσέβειαν.
162v-165 Florilegia Adversus Latinos 14 in. Florilegium de S. Spiritus processione ; citantur : DIONYSIVS AREOPAGITA (PSEVDO), IOHANNES CHRYSOSTOMVS, SOPHRONIVS HIEROSOLYMITANVS, GREGORIVS NYSSENVS
Incipit
Ἐξῆν μὲν ἡμῖν πάσας τὰς ἀλλοκότους λατινικὰς περὶ τοῦ παρακλήτου
Desinit
καὶ αὐτὸς ἰδιαζόντως ἐπιγινώσκεται.
176-191v Flauius Iosephus Antiquitates Iudaicae 14
200-213v Plato philosophus Timaeus 14
214--248 Athanasius Alexandrinus ptr. I Opera descripta 14
214--248 Iohannes Damascenus Opera 14
214--248 Theodoretus Cyrensis De Theologia S. Trinitatis et de oeconomia
 • CPG 6216
14
214--248 Maximus confessor Opera descripta 14
214--248 Gregorius Nazianzenus Orationes theologicae 1-5 (or. 27-31)
 • CPG 3010.27
 • CPG 3010.28
 • CPG 3010.29
 • CPG 3010.30
 • CPG 3010.31
14
227v-232v Iohannes Chrysostomus Thema: Spiritus Sanctus 14
234v-239v Seuerianus Gabalensis ep. De Spiritu Sancto
 • CPG 4188
 • Aldama 551
 • Trismegistos pc_0262
14
247--252 Barsanuphius et Iohannes Quaestiones et responsiones
 • CPG 7350
14
252--291v Cyrillus Alexandrinus Oratio Ad Theodosium Imp. De Recta Fide
 • CPG 5218
14
252--291v Cyrillus Alexandrinus Epistulae (1-92) 14
252--291v Cyrillus Alexandrinus Epistulae (1-92) 14
252-291v Cyrillus Alexandrinus Apologeticus Ad Theodosium Imp.
 • CPG 5224
14
292-321,328 Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
14
321v--332v Iohannes Damascenus Contra Iacobitas
 • CPG 8047
14
330,370-374 Nicephorus Blemmydes De uirtute 14
332v-343v Iohannes Damascenus De duabus in Christo uoluntatibus
 • CPG 8052
14
346--361v Maximus confessor Epistulae
 • CPG 7699
14
346--361v Maximus confessor Capita theologica et oeconomica
 • CPG 7694
14
346--361v Maximus confessor Ad catholicos per Siciliam constitutos
 • CPG 7697.09
14
362r-v Philippus Monotropus Liber De Rebus Armeniae 14
363-364 Nicetas Stethatus Contra Armenios et Latinos de azymis
 • RAP G307
 • TLG 3099.007
14
364v-366 Iohannes Damascenus De natura composita
 • CPG 8051
14
366v-369v Nicephorus Blemmydes Ad monachos suos de fide 14
374v-380 Nicephorus Blemmydes De anima 14
380-389 Nicephorus Blemmydes De corpore 14
390--399v Cyrillus Alexandrinus Glaphyra In Pentateuchum
 • CPG 5201
14
390--399v Cyrillus Alexandrinus In Oseam
 • CPG 5204.01
14
393-397 Iohannes Chrysostomus In Epistulam I ad Corinthios argumentum et homiliae 1-44
 • CPG 4428
14 Homilia 7 (PG 61, 53-68)
397--399v Maximus confessor Scholia in corpus Areopagiticum
 • CPG 7708
14
400--401v Michael Cerularius Cpl. ptr. I Epp. Ad Petrum Antiochenum ptr.
 • RAP G6252
 • TLG 3077.004
14
 • IFEB
400--401v Petrus Antiochenus ptr. III Responsio ad epistulam Michaelis Cerularii
 • RAP G12084
 • TLG 3108.002
14
408--412v Athanasius Alexandrinus ptr. I (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Contra arianos IV
 • CPG 2230
14
408--419 Athanasius Alexandrinus ptr. I Epistulae ad Serapionem I-IV
 • CPG 2094
14
419--423 Athanasius Alexandrinus ptr. I (Auteur supposé (tradition manuscrite)) De incarnatione contra Apollinarium I-II
 • CPG 2231
14
426-432,444-461 Euthymius Zigabenus In Psalmos et Cantica 14
432r-v Basilius Caesariensis In Ps 1 (Homilia)
 • CPG 2836.001
14
461-494v* Eusebius Caesariensis De laudibus Constantini
 • CPG 3498
 • BHG 0361z
0361z 16