Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 67235

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK III Pinakes - auteur RGK I RGK II
Δημήτριος Κυδώνης 14 1324-1397/1398 possesseur Note de possession (f. 152v)
 • 164
 • Demetrius Cydones
Ἰσίδωρος καρδινάλιος 14-15 1385-1463 Métropolite de Kiev et de toute la Russie (1436-1458), Cardinal-prêtre de Ss. Marcellino e Pietro (1439-1451), Cardinal-évêque de Sabina (1451-1463), Patriarche latin de Constantinople (1458/1459-1463) copiste 182rv Voir RGK III
 • 258
 • Isidorus Ruthenus cardinalis
 • 155
 • 205
Μανουὴλ Καλέκας 14-15 ?-1410 copiste 075rv Voir RGK III
 • 413
 • Manuel Calecas
 • 346
Νικόλαος Τρικλίνης 14 (1/4) ἁμαρτωλός ; peut-être frère de Dèmètrios Triklinès/Triklinios copiste 102 l. 1-2, 103v-104, 110v l. 4-31, 116151v Voir Bianconi qui renvoie à Pérez Martin
 • 519
Πρόχορος Κυδώνης 14 1333-1369/1370 anti-palamite copiste 170-171v Voir RGK III
 • 564
 • Prochorus Cydones

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 31568
Vatican numérisation Vat. gr. 604

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
R(III)0832 Devreesse, 1950, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae... Codices Vaticani graeci. Codices 604-866

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Amato and Maréchaux, 2014, Procope de Gaza, Discours et fragments XLVI
Polemis, 2012, Theologia uaria inedita saeculi XIV. Georgius Pelagonius, Aduersus Palamam ; Anonymus, Aduersus Cantacuzenum ; Prochorus Cydones, De lumine Thaborico LV
Rigo, 2021, The Tome of Condemnation of the Holy Mountain (Beginning of 1345) A propos du texte des ff. 11v-12v: introduction, édition, traduction
Sachot, 1981, L'homélie pseudo-chrysostomienne sur la Transfiguration CPG 4724, BHG 1975. Contextes liturgiques, Restitution à Léonce, prêtre de Constantinople, Edition critique et commentée, Traduction et études connexes 67-71, 268 (n. 225), 277, 279

Traductions

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Gârbacea, 2016, Omiliile la Schimbarea la Faţă atribuite lui Proclu al Constantinopolului. O nouă traducere a Homiliae VIII. In transfigurationem domini (BHG 1980, CPG 5807) Ce ms. le plus ancien attribue par erreur à Proclus de CP. l'homélie "In transfigurationem Domini" (CPG 4724, CPG 7900.1 ; BHGa 1975, BHG 1976, BHGa 1986, BHG 1987, BHG 1996p, éd. H. Savile vol. 7, p. 339-340). 275, 276

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Wittek, 1952, Liste des manuscrits de Lucien n° 141 317

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Acerbi et al., 2021, Manuele Crisolora a Costantinopoli 869 et passim
Amato, 2010, Sul discusso plagio della 'Refutatio Procli Institutionis theologicae' di Procopio di Gaza ad opera di Nicola di Metone: nuovi apporti della tradizione manoscritta 11-12
Bianconi, 2005, Tessalonica nell'età dei Paleologi. Le pratiche intellettuali nel riflesso della cultura scritta
Bianconi, 2008, La controversia palamitica. Figure, libri, testi e mani
Bianconi, 2012, "Duplici scribendi forma". Commentare Bernard de Montfaucon 306
Bianconi, 2015, Sulla tradizione manoscritta delle epistole di Sinesio. Libri e copisti nella cerchia tricliniana
Bucossi et al., 2021, Contro Roma e contro Gregorio Palamas. Il manoscritto Città del Vaticano, BAV, Barb. gr. 291 da Costantinopoli a Leone Allacci 45
Canart, 2008, Additions et corrections au Repertorium der Griechischen Kopisten 800-1600, [Teil] 3 61
Cardinali, 2015, Inventari di manoscritti greci della Biblioteca Vaticana sotto il pontificato di Giulio II (1503-1513)
Cherubini, 2012, Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno
Chryssostalis, 2012, Recherches sur la tradition manuscrite du Contra Eusebium de Nicéphore de Constantinople
De Gregorio, 2020, Un’aggiunta su copisti greci del secolo XIV: a proposito di Giovanni Duca Malace, collaboratore di Giorgio Galesiota nell’Athen. EBE 2 254-261, 264
Decorps-Foulquier and Federspiel, 2014, Eutocius d'Ascalon, Commentaire sur le traité des Coniques d'Apollonius de Perge (Livres I-IV)
Eleuteri and Rigo, 1993, Eretici, dissidenti, musulmani ed ebrei a Bisanzio. Una raccolta eresiologica del XII secolo
Estangüi Gomez, 2013, Saint Sauveur de Chôra, un monastère catholique à Constantinople dans le 3ème quart du XIVème siècle 177
Farina, 2021, All’ombra del concilio. Noterella in margine alle discussioni teologiche tra Giovanni VI Cantacuzeno e il legato Paolo (1368-1369)
Fryde, 2000, The Early Palaeologan Renaissance (1261 - c. 1360)
Gârbacea, 2022, The Homily (1980a): A compilation using Proclus of Constantinople e4
Gastgeber, 2024, Byzantinische Soziographik: Der griechische Schreiber und seine Handschrift
Gioffreda and Trizio, 2020, [Ch. 5] Nicholas of Methone, Procopius of Gaza and Proclus of Lycia 116-122, 124-126
Gioffreda, 2017, Giovanni Ciparissiota e il Contra Nilum Cabasilam. L'autore e il suo testo 89 n. 10, 90 n. 15, 94 n. 30
Gioffreda, 2017, Il copista greco Giovanni Duca Malace 85 (+ n. 4), 86, 95 (n. 2) (+ pl. 1)
Gioffreda, 2020, Tra i libri di Isacco Argiro Le ms. est composé de 19 unités, toutes du 14e s. ; la main d'Isaac Argyros peut être identifiée dans des annotations de la 1re unité 138-139
Maksimczuk, 2022, Anna Gioffreda, Tra i libri di Isacco Argiro 79
Manfredi and Potenza, 2022, I codici greci di Niccolò V. Edizione dell’inventario del 1455 e identificazione dei manoscritti. Con approfondimenti sulle vicende iniziali del fondo Vaticano greco della Biblioteca Apostolica Vaticana
Maniaci, 2021, Canons and ‘Recipes’ for the Layout of the Medieval Book: New Observations and Verifications 421 (et n. 19), 423 (fig. 1-2)
Maniaci, 2021, Divergences between the East and the West in the Construction and Management of the Written Space: General Principles and Specific Solutions 495 (n. 70)
Martinelli Tempesta, 2021, Tricliniana et ‘Planudea’. Alcune osservazioni sul Demostene Paris. Coislin. 339 253 n. 25
Orsini, 2019, Studies on Greek and Coptic Majuscule Scripts and Books 64 n. 153
Osti, 2013, L'Epistola invettiva di Eutimio della Peribleptos (1050 ca.) nei codici vaticani greci 840 e 604. Una 'versione breve' e un rimaneggiamento
Pérez Martín, 2000, El 'estilo salonicense' : un modo de escribir en la Salónica del siglo XIV 317 (+ n. 30) (+ pl. 2)
Pérez Martín, 2008, El "estilo hodegos" y su proyección en las escrituras constantinopolitanas
Pérez Martín, 2015, El Madrid, Biblioteca Nacional, Mss/4641 de Coricio de Gaza, un nuevo manuscrito copiado por Gabriel de Mangana 97 n. 47
Rigo, 2015, Les premières sources byzantines sur le bogomilisme et les oeuvres contre les phoundagiagites d'Euthyme de la Pértibleptos
Rigo, 2021, Gregorio Palamas, Tomo aghioritico. La storia, il testo e la dottrina
Trizio, 2014, Eleventh- to twelfth-century Byzantium 202
Uthemann, 2015, Anastasios Sinaites. Byzantinisches Christentum in den ersten Jahrzehnten unter arabischer Herrschaft 791 (n. 4)
Zorzi, 2015, Per la tradizione manoscritta dell’inedito commento all’Etica nicomachea di Giorgio Pachimere: I. Il Marc. gr. 212 di Bessarione e i suoi apografi. II. Ermolao Barbaro e il commento di Pachimere (con una proekdosis del cap. 18) 250 n. 12

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 001-58 14 Copistes :
Possesseurs :
Autres :

Témoins (8)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-2 Cyrillus Alexandrinus Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate
 • CPG 5215
14 (3/4)
003-5v Florilegia Varia 14 (3/4) Florilegium antipalamiticum ; citantur : ATHANASIVS ALEXANDRINVS, BASILIVS CAESARIENSIS, CYRILLVS ALEXANDRINVS, DIONYSIVS AEROPAGITA, EPIPHANIVS CONSTANTIENSIS, GREGORIVS NAZIANZENVS, GREGORIVS NYSSENVS, IOHANNES DAMASCENVS, MAXIMVS CONFESSOR, SOPHRONIVS HIEROSOLYMITANVS
005v-9v Florilegia Varia 14 (3/4) De receptione heresiarchum ; citantur : SOCRATES SCHOLASTICVS, AMPHILOCHIVS ICONIENSIS, GREGORIVS NYSSENVS, EVSEBIVS CAESARIENSIS, BASILIVS CAESARIENSIS, GREGORIVS NAZIANZENVS, AGATHON PAPA, IGNATIVS DIACONVS
011-12v Ius canonicum Tomi synodales Tomus hagioriticus a. 1345 14 (3/4)
012v Theologica De Haeresibus 14 (3/4) De Paulicianis
Incipit
Παυλικιάνοι ἤτοι Μανιχαῖοι μετωνομάσθησαν ἀπὸ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως
 • IRHT inc.
013v-14 Euthymius monachus Peribleptenus Contra Phundagiagitas siue Bogomilos 14 (3/4) Excerptum
017-47v Florilegia Varia 14 (3/4) Florilegia de lumine thaborico duo. In primo (ff. 17-38v), citantur : ANASTASIVS SINAITA, ANDREAS CRETENSIS, CYRILLVS ALEXANDRINVS, GREGORIVS NYSSENVS, MAXIMVS CONFESSOR, TESTAMENTVM NOVVM, LITURGICA, EPHRAEM GRAECVS, IOHANNES CHRYSOSTOMVS, IOHANNES DAMASCENVS, THEODORVS GRAPTVS, ANASTASIVS ANTIOCHENVS, BASILIVS CAESARIENSIS, DIONYSIVS AREOPAGITA (PSEVDO), GREGORIVS NAZIANZENVS, CYRILLVS HIEROSOLYMITANVS, PROCLVS CPL PTR. In secundo (ff. 39-47v, legendum 39-41, 40, 43-45, 42, 46, 47) : ANASTASIVS ANTIOCHENVS, ANASTASIVS SINAITA, ATHANASIVS ALEXANDRINVS, BASILIVS CAESARIENSIS, BASILIVS SELEVCENSIS, DIONYSIVS AREOPAGITA (PSEVDO), EPHRAEM GRAECVS, GREGORIVS NAZIANZENVS, GREGORIVS NYSSENVS, IOHANNES CHRYSOSTOMVS, IOHANNES DAMASCENVS, TESTAMENTVM NOVVM, PROCOPIVS GAZAEVS
050v Paulus Latinus Cpl. ptr. Epistula Ad Beatissimum Papam 14 (3/4)
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
2-19 001-187 14 (3/4) Copistes :
Possesseurs :
Autres :

Témoins (18)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
059-101 Demetrius Cydones Hom. in annuntiationem Deiparae
 • BHG 1121p
1121p 14 (3/4)
Incipit
Ὅσοι τῶν πόλεων βούλονται τοῖς βαιλεῦσι χάριν ἐκτίνειν
 • Bollandistes
 • IRHT inc.
102-151 Proclus philosophus Hypotyposis astronomicarum positionum 14 (3/4)
153-154 Hephaestion grammaticus Enchiridion de metris 14 (3/4)
170 Augustinus Aurelius Opera 14 (3/4)
170r-v Athanasius Alexandrinus (Auteur supposé (tradition manuscrite)) De s. Trinitate dialogi I-V
 • CPG 2284
14 (3/4) Maximus Confessor cod.
170v Gregorius Nyssenus Oratio catechetica magna
 • CPG 3150
14 (3/4)
170v--175 Prosper Tiro Aquitanus Sententiae Ex Augustino Delibatae 14 (3/4)
170v--175 Augustinus Aurelius In Ioannis Euangelium Tractatus 14 (3/4) TRANS. DEMETRIOS KYDONES
171, 174 Augustinus Aurelius Enchiridion 14 (3/4)
172r-v Hermogenes rhetor Opera 14 (3/4)
172r-v Maximus Planudes Prolegomena in Hermogenis Status 14 (3/4)
173A-Bv Maximus Planudes Scholia in Hermogenis Artem Rhetoricam 14 (3/4)
173A-Bv Hermogenes rhetor De statibus
 • TLG 0592.002
14 (3/4)
176 Gregorius Nazianzenus Orationes
 • CPG 3010
14 (3/4)
176 Gregorius Nazianzenus Theologica 2 : De theologia (or. 28)
 • CPG 3010.28
14 (3/4)
176 Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis Metaphrasis In Ecclesiasten
 • CPG 1766
14 (3/4) GREGORIUS NAZIANZENUS cod.
176v-181v Isocrates Atheniensis Ad Demonicum (Or. 1) 14 (3/4)
182r-v Plato philosophus Phaedo 14 (3/4)