Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 68508

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III Álbum de copistas I Pinakes - auteur PLP CAGB
Γεώργιος Σχολάριος 15 1400 ca.-1472 ca. copiste 211-214v Voir RGK III
 • 71
 • 92
 • 119
 • 042- Gennadius Scholarius (Georgius Scholarius)
 • Georgius/Gennadius Scholarius
Δημήτριος Ἄγγελος 15 médecin érudit, copiste et possesseur possesseur
Δημήτριος Ἄγγελος διάκονος καὶ ταβουλάριος 15 possesseur
 • 00191
Δημήτριος Κυδώνης 14 1324-1397/1398 copiste 136-148 Voir RGK III
 • 164
 • Demetrius Cydones
Θεόδωρος νοτάριος, διάκονος καὶ νομικός 15 (1/2) ὑπομνηματογράφος τῆς Μεγάλης ἐκκλησίας copiste 336-337v Voir RGK III
 • 175
 • 226
Θεόδωρος Ἀγαλλιανός 15 1400-1474 copiste 252v Voir RGK III
 • 126
 • 163
 • 208
 • Theodorus Agallianus
 • Theodoros Agallianos
Ἰσίδωρος καρδινάλιος 14-15 1385-1463 Métropolite de Kiev et de toute la Russie (1436-1458), Cardinal-prêtre de Ss. Marcellino e Pietro (1439-1451), Cardinal-évêque de Sabina (1451-1463), Patriarche latin de Constantinople (1458/1459-1463) copiste 149-158v, 199v-202, 231-237, 239-248, 328v-329 Voir RGK III
 • 155
 • 205
 • 258
 • Isidorus Ruthenus cardinalis
Ἰωάννης Σαγκταμαύρας 16-17 1538-1614 ἐκ μητροπόλεως Λευκωσίας τῆς Κύπρου νήσου copiste 219-222 Voir RGK III
 • 179
 • 238
 • 299
Μανουὴλ Καλέκας 14-15 ?-1410 copiste 001-034, 035-040v, 045-059v Voir RGK III
 • 346
 • 413
 • Manuel Calecas
Νικόδημος μοναχός 15 med. copiste 207-210 Voir RGK III
 • 422
 • 496

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 31884
Vatican numérisation Vat. gr. 1879

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (57)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
01-40v, 60-73, 85v-89v, 90-97v Manuel Calecas Epistulae 14-16
041-4, 59v,130-4 Demetrius Cydones Epistulae 14-16 AD CONSTANTINUM ASANEM; EP 102; IN MORTEM PROCHORI
045-9v Manuel Calecas Apologia ad Manuelem Palaeologum 14-16
050-59 Demetrius Cydones De patrum Latinorum auctoritate 14-16
Incipit
Σὺ μὲν οὐδὲν γελοιότερον, ἐγὼ δ' οὐδὲν ἀναισθητότερον
 • IRHT inc.
074-85v Manuel Calecas Epistulae 14-16 Ep. contra Palamitas
Incipit
Οὐκ οἶδα πότερον ἡδονῆς αἰτίαν ἢ λύπης
 • IRHT inc.
098-109v Demetrius Cydones Hom in Ascensionem Domini 14-16
Incipit
Τοῖς ὑπὲρ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λόγοις
 • IRHT inc.
109v-110 Demetrius Cydones Prooemia [4] 14-16
112-115 Ius canonicum Concilia 14-15 Symbola concilii Toletani I et III e latino uersum
Incipit
Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν ἀληθινόν, Πατέρα παντοκράτορα καὶ Υἱὸν καὶ Πνεῦμα
Incipit
Συνελθόντων πάντων τῶν ἐπισκόπων Ἱσπανίας καὶ Γαλατίας
 • IRHT inc.
115-117v Augustinus Aurelius De Igne Purgatorio 14-16
117v-119 Thomas Aquinas Sermo In Festo Ss. Corporis Christi 14-16
120-29v Manuel Calecas De Processione [1] 14-16
136-48 Demetrius Cydones Apologia II 14-16
149-57v Isidorus Ruthenus cardinalis In Ioannem VIII Palaeologum 14-16
158-158v Isidorus Ruthenus cardinalis Excerptus e Vita S. Theophanis episcopi Monembasiae
 • BHG 2446
2446 14-16
 • Bollandistes
159r-v Soranus Ephesius medicus Vita Hippocratis secundum Soranum 14-16
159v* Iohannes Tzetzes Allegoriae Iliadis et Odysseos 14-16 Versus politici in uitam Homeri
Incipit
Ὁ Ὅμηρος ὁ πάνσοφος, ἡ θάλασσα τῶν λόγων
 • IRHT inc.
161 Didactica Varia Schema ostendens qua ratione diuidantur poetae
Incipit
Τῶν ποιητῶν οἱ μὲν τραγικοί
 • IRHT inc.
162r-v Magister Thomas In Aristophanis Nubes 14-16
163r-v Magister Thomas In Aristophanis Plutum 14-16
163v-164v Magister Thomas In Aristophanis Ranas 14-16
167-191 Nicephorus Gregoras Florentius 14-16
198v Astrologica, astronomica Quaedam Quando sanguinis detractio fieri debeat
Incipit
Τὰ πλούσια τῶν ζῳδίων εἰσὶ ταῦτα
Incipit
Τῆς Σελήνης οὔσης ἐν Κριῷ, Λέοντι, Τογότῃ δεῖ τὰς τῶν αἱμάτων ἀφαιρέσεις
 • IRHT inc.
199-202 Georgius/Gennadius Scholarius Monodia in defunctum Marcum episcopum Ephesinum
 • BHG 2251
 • TB II Georgios Gennadios Scholarios 94
14-16
207-210 Georgius/Gennadius Scholarius Relatio ad imperatorem episcoporum et aliorum aduersus unionem
 • TB II Georgios Gennadios Scholarios 10
14-16
211-14v Isidorus Ruthenus cardinalis Oratio suasoria ad unionem post concilium 14-16
Incipit
Ἀρχὴ τῶν λόγων σου ἀλήθεια, ἡ πνευματοκίνητος φησι τοῦ θείου Δαυίδ φωνή
219v-222 Iohannes Zonaras Comm. in ss. canones et epp canonicas 16
223-230v Anastasius Sinaita Quaestiones et responsiones
 • CPG 7746
14-16
225 Nemesius Emesenus De natura hominis
 • CPG 3550
Excerptum
Incipit
Τὸν ἄνθρωπον ἴσμεν ἐξ ἀρχῆς
 • IRHT inc.
231-237 Marcus Eugenicus Compendium astronomicarum tabularum, quibus nomen Circuli
 • TB II Mark Eugenikos 113
14-16
239-247v Michael Chrysococces Hexapterygon 15 Anonymi cod. ; (ff. 239-241) Prooemium ; (ff. 241v-247v) textus ; sequuntur (ff. 248-252v) tabulae
Introductio
Πᾶν τὸ γινόμενον ἀνάγκῃ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ χρόνου τινὸς ἔχειν
Incipit
Τῆς τῶν πλανωμένων ἀστέρων φορᾶς ποικίλης τε οὔσης
 • IRHT inc.
249-251 Maximus confessor Ad Marinum Cypri presbyterum
 • CPG 7697.10
14-16
251 Theologica Quaedam Excerptum quoddam de nominibus diuinis
Incipit
Τὰ ὀνόματα οὐ δηλοῦσι τὴν θείαν οὐσίαν
Incipit
Τοῖς διαφόροις λόγοις τῶν ὀνομάτων
 • IRHT inc.
255-259 Gregorius Nazianzenus Carmina
 • CPG 3034-3038
14-16
260 Eudocia Athenais Augusta Homerocentones
 • CPG 6025
Incipit
Κέκλυτε μυρία φῦλα πολυσπορέων ἀνθρώπων
 • IRHT inc.
266v* Iohannes Tzetzes Glossae in Hesiodi Opera et dies 14-16
268v Epistulae Exempla Temptamen epistulae (?) ab ipso auctore correctae
Incipit
Τὸ μὲν ἐπιστέλλειν ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγων, τὸ δ' εὖ οὐ πολλῶν
 • IRHT inc.
270-273 Photius CP. ptr. Contra ueteris Romae Asseclas
 • RAP 1882
 • TLG 4040.005
14-16
274r-v Iohannes Chrysostomus Symbolum
 • CPG 4752
16
276-277v Libanius Praefatio: Vita Demosthenis 14-16
276-283v Demosthenes Olynthiacae 14-16
322-324v Antonius Ascolanus Epistula Ad Demetrium Chrysoloram 14-16
322-324v Antonius Ascolanus Epistula Ad Demetrium Chrysoloram 14-16
322r-v Chrysoloras Demetrius Contra Antonium Asculanum 14-16
Incipit
Τὸ ἀγαθὸν ἐναντίον τῷ κακῷ καὶ τῷ μὴ ὄντι τὸ ὄν
 • IRHT inc.
322v-324v Antonius Ascolanus Epistula Ad Demetrium Chrysoloram 14-16
Incipit
Τὸ μὴ ὂν λεγόμενον κατὰ στέρησιν καὶ μόνην ὑπονοεῖται
 • IRHT inc.
324v-328 Manuel Palaeologus II De Disputatione In Illud: Bonum Erat Ei 14-16 De controuersia inter Dem. Chrysoloram et Antonium Asculanum
Incipit
Ταυτὶ σχεδόν, ὦ παρόντες, ἃ πρὸ τριτά τινες ἔφ' ἡμῶν διειλέχθησαν
 • IRHT inc.
328r-v Manuel Palaeologus II Epistulae 14-16
328v-329 Euthymius Cpl. ptr. II Epp Ad Manuelem Ii Palaeologum 14-16
Incipit
Τὸν λόγον τοῦτον, ὦ κράτιστε βασιλεῦ, οὐκ εἰκότως
 • IRHT inc.
330-331 Synesius Cyrenensis Epistulae
 • CPG 5640
14-16
336-337v Theodorus Monodia In Andronicum Tarchaniotam 14-16
340-342v Iohannes Zonaras Canon in Deiparam 14-16
342v-43v Hierotheus philosophus Canones Dogmatici 14-16
Incipit
ΙΤΕ ΝΥΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΑΠΑΝ ΤΟ... ; Η ΠΕΜΨΙΣ ΚΑΙ Η ΕΚΦΡΑΣΙΣ
343v-353 Hierotheus philosophus Canones Dogmatici 14-16
Incipit
Πατράσι θείοις ὡς εἰκὸς ἑπόμενος
347v-49 Hierotheus philosophus Confessio Fidei - I 14-16
Incipit
Χρή σε πιστεύειν, ὦ παῖ, ὅτι ὁ Θεὸς ἓν καὶ τρία ἐστίν
349-51 Hierotheus philosophus Confessio Fidei - Ii 14-16
Incipit
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα καὶ προβολέα, δημιουργὸν πάσης κτίσεως
 • IRHT inc.
353-4 Hierotheus philosophus Canones Dogmatici 14-16
Incipit
Τρεῖς συμφυεῖς μονάδας ὑμνῶ... μόνη ἁπλὴ Τριὰς ὁ Θεός
354v-355 Athanasius Cpl. ptr. I Nouella 14-16
 • IFEB
XI Gnomica Varia Sententia quaedam
Incipit
Ὁ χρυσὸς ἀργύρου κἂν κόσμος αὐτῷ βελτίων
 • IRHT inc.