Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 68877

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Bibale RGK III
Giovanni da Salviati card. 15-16 1490-1553 Petit-fils de Lorenzo de' Medicis, neveux de Giovanni de' Medici (pape Léon X) ; cardinal en 1517 ; sa bibliothèque a été décrite par Jean Matal dans un catalogue établi en 1546 ; il eut pour bibliothécaires Georges Balsamon et Michel Hermodore Lestarchos possesseur
 • 109377
Γεώργιος Βαλσαμών 16 (1/2) Protégé du card. Giovanni Salviati, dont il fut le bibliothécaire pendant quelques années (1546-1547) copiste Voir RGK III
 • 104749
 • 92
Franciscus Antonius Cabotius 16 (1/2) ἱερεύς copiste copié en 1537 (souscription)
 • 104557
 • 600
Roma, Biblioteca della famiglia (Salviati)-Colonna 18-19 Bibliothèque héritière de la collection du cardinal Giovanni Salviati. Elle est formée en 1718 par le mariage de Caterina Zefferina Salviati (fille unique du duc Anton Maria Salviati, mort en 1704) avec Fabrizio Colonna di Paliano. En 1821, cette bibliothèque est acquise par la Bibliothèque Vaticane (actuels Vat. gr. 2162-2254) possesseur
 • 109271

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 001-153 16 (1/2) Papier

Témoins (26)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001--4v Iohannes Stobaeus Anthologium (Ioh. Stobaei) 16 (1/2) Loci uarii e uariis auctoribus classicis sumpti, praecipue e libro IV Stobaei : capitula 20-21; 25 ; 28, 17 ; 39, 9 ; 56, 34 ; f. 4v uacuum
001-151 Georgius Balsamon Aduersaria 16 (1/2)
005-36 Homerus Ilias 16 (1/2) Animaduersiones grammaticales uariae in nonnullas uoces Iliadis Homeri ; cf. A. Lentz, Herodiani technici reliquiae I, Lipsiae 1967, pp. 415, 13-16 ; 534, 24-27
Incipit
Τὰ εἰς νυ λήγοντα ἐν τῇ αἰτιατικῇ πάντα βραχέα ἐστίν
Desinit
καὶ μεταφερούσης ἐπὶ τὸν ῥώθωνα τὸν ἦχον
036-37 Dionysius Halicarnassensis De compositione uerborum 16 (1/2) Excerptum, ed. H. Usener - L. Radermacher, II, Lipsiae 1904-1929, pp. 68, 13 - 73, 8
Incipit
πᾶν μέρος λόγου ὃ μὴ μονοσύλλαβον ἐστιν
Desinit
οὔτε μείζων τριῶν
037-50 Grammatica Varia 16 (1/2) De syllabarum tempore, de spiritibus et accentibus, nec non de origine nonnullarum uocum
Incipit
ΑΥΤΩΣ ΟΥΤΩΣ ΑΥΤΩΣ ΜΑΤΗΝ
Desinit
des. ΔΙΑ ΤΙΝΑ ΡΗΘΗΣΟΜΕΝΗΝ ΑΙΤΙΑΝ
050v--149v Homerus Ilias 16 (1/2) Notitiae uariae seu scholia manu Georgii Balsamonis : ff. 50v-57v, 75-104, 111-116v, 122v-136v, 138v-149v
057v-58v Grammatica Varia 16 (1/2) De encliticis, ed. I. Bekker, Anecdota graeca III, Berolini 1821, pp. 1155-1156 ; differt ab editis
058v-75 Historica Quaedam 16 (1/2) De Numa rege et (f. 75) de Turcorum irruptionibus ; intermixta sunt prouerbia et obseruationes in Homerum
Incipit
Ὁ Νουμᾶς πανταχοῦ τὸν περιττόν
 • IRHT inc.
104-107 Grammatica Varia 16 (1/2) Animaduersiones uariae partim grammaticales
Incipit
Οἱ ποιηταῖς καὶ μυθογράφοις μάρτυσι χρώμενοι περὶ τῶν ἀγνοουμένων ἀπίστους ἀμφισβητουμένων παρέχονται βεβαιώτας κατὰ τὸν Ἡράκλειτον
107 Versus et epigrammata Varia 16 (1/2) Iambicus trimeter
Incipit
Χάρτης μέλαν τήν τε βίβλον ἤγρευσέ μοι
 • IRHT inc.
107-108 Philostratus Flauius Maior De epistularum forma 16 (1/2) Ed. L. C. Kayser, II, Lipsiae 1871, pp. 257-258
108v Grammatica Varia 16 (1/2) Adnotationes grammaticales duae
Incipit
Παραδιδόασιν οἱ τεχνικοὶ τὰ λήγοντα εἰς μᾶς ἀρσενικά
Desinit
ΕΠΙ ΕΤΕΡΩΝ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΟΥΤΩ ΜΕΤΑΠΟΙΕΙΣΘΑΙ
108v-110 Manuel Moschopulus De imagine 16 (1/2) Ed. G. Dindorf, I, Oxonii 1863, pp. 204-205
110 Versus et epigrammata Varia 16 (1/2) Iambicus trimeter incertus
Incipit
Λυπεῖ δ’ ὃ γ’ ἄφρων θέσθ’ ἐπισπεύδων χάριν
 • IRHT inc.
110r-v Menander comicus Opera 16 (1/2) Frag. 253 Meineke, IV, Berolini 1841, p. 289 = 794 Kock, III, Lipsiae 1888, p. 218 ; cum scholiis duobus
Incipit
Ὅτι δὲ τρόφιμον καὶ τὸ γάλα
Incipit
Μυθεύεται τὸ σῶμα τοῦ Δηϊφόβου
 • IRHT inc.
111 Homerus Odyssea 16 (1/2) Scholion
Incipit
Ὦ Ὀδυσσεῦ μάλα πώς με ἰστέον
 • IRHT inc.
116v Gaius Rufus Musonius Opera 16 (1/2) ultimum fragmentum
Incipit
Τὸ φιλοσοφεῖν οὐχ ἕτερόν τι φαίνεται
116v Iohannes Tzetzes Comm. in Lycophronem 16 (1/2) Scholia duo in Alexandram, ed. E. Scheer, II, Berolini 1908, p. 266, 31-33 ; p. 374, 2-4
117r-v Grammatica Varia 16 (1/2) Index uocum latinarum e graeco sermone sumptarum
Incipit
Ligare παρὰ τὸν λύγον
 • IRHT inc.
118-122v Florilegia Varia 16 (1/2) Notitiae, scholia et loci e uariis auctoribus sumpti manu Georgii Balsamonis : citantur Aristophanes, Theopompus, Xenarchus, Eustathius, Herodotus, Diodorus Siculus, Plato, Aeschylus, Pindarus, Polybius, Sophocles
Incipit
Τειρεσίας πρὸς Δία καὶ Ἥραν
Incipit
Πρωὶ λέγεται καὶ τὸ ἕως ἕκτης ὥρας
 • IRHT inc.
136v-138v Florilegia Varia 16 (1/2) Loci de uirtute e uariis auctoribus sumpti manu Georgii Balsamonis
Incipit
Οὐδὲν φρονεῖ δίκαιον ἐστυκὼς ἀνήρ
Incipit
Ὃθ’ οὕνεκ’ ἀρετὴ τῶν ἐν ἀνθρώποις μόνη
 • IRHT inc.
137v Isocrates Atheniensis Opera 16 (1/2) Locus incertus
Incipit
Χαλεπὸν ὡς ἔοικεν λανθάνον καλὸν ἐξευρεῖν
 • IRHT inc.
150--151 Plutarchus Themistocles 16 (1/2) Excerptum : 126 f
150--151 Plutarchus Antonius 16 (1/2) Excerpta sex : 933 a ; 946 e-f ; 949 b-c ; 943 a ; 940 c-d ; 953 e ; ff. 150v, 151v, 152-153v uacua
150--151 Plutarchus Titus Flamininus 16 (1/2) Excerpta duo : 278 d ; 379 b
150--151 Plutarchus De musica 16 (1/2) Excerptum : 1131 C, ed. G. N. Bernardakis, Plutarchi...Moralia VI, Lipsiae 1895, p. 487, 14-15