Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  | 

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Hörandner 154

Détails Contenus :

Type Contenu Remarque
Titulus initialis Eἰς τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας
Titulus initialis Ἀγάπη Tit. I
Incipit Ἔγωγε πηγὴ καὶ περιρρέω κύκλῳ Inc. I
Desinit τὰς γὰρ ἁπάσας ἀρετὰς σφίγγω κύκλῳ Des. I
Titulus initialis Μῖσος Tit. II
Incipit Μηνιθμόν, ὀργήν, συμπλοκὴν δόλου, φθόνον Inc. II
Desinit καὶ χαλεπὸν πᾶν συλλαβὸν φέρω πάθος Des. II
Titulus initialis Ἐξουσία Tit. III
Incipit Ὑπηρετεῖ μου τῷ κράτει χαλκοῦν ὅπλον Inc. III
Desinit καὶ κυριεύω τοῦ λόγου χωρὶς λόγου Des. III
Titulus initialis Φρόνησις Tit. IV
Incipit Συνάγομαι μὲν ἐκ μακρᾶς ἐμπειρίας Inc. IV
Desinit τιθῶ δὲ σεπτοὺς τοὺς ἐμὲ κτησαμένους Des. IV
Titulus initialis Ἀφροσύνη Tit. V
Incipit Ἔοικα τυφλοῖς ἢ διύγροις ἐμβρύοις Inc. V
Desinit ἐκ σπαργάνων στέρξασα τὴν ἀγνωσίαν Des. V
Titulus initialis Δικαιοσύνη Tit. VI
Incipit Ἐγὼ συνιστῶ τῷ ζυγῷ μου τὰς πόλεις Inc. VI
Desinit καὶ πύργος αὐταῖς χρηματίζω καὶ τάφρος Des. VI
Titulus initialis Ἀδικία Tit. VII
Incipit Ἀρχὴ μάχης ἔγωγε, καὶ μήτηρ φόνου Inc. VII
Desinit καὶ τεῖχος εὐρὺ τῷ κριῷ καταστρέφω Des. VII
Titulus initialis Ἀνδρεία Tit. VIII
Incipit Ἐγὼ διδάσκω τοὺς ἀρηϊμανίους Inc. VIII
Desinit πότε, πρὸς οὕς, πῶς, καὶ δι’ οὓς μαχητέον Des. VIII
Titulus initialis Δειλία Tit. IX
Incipit Στερῶ στεφάνων καὶ σκύλων καὶ λαφύρων Inc. IX
Desinit ὅσοι μένειν στέργουσιν ἐντὸς ἑρκίων Des. IX
Titulus initialis Σωφροσύνη Tit. X
Incipit Τὸν σώφρονα ζῆν ᾑρετισάμην βίον Inc. X
Desinit φεύγουσα τὴν ἄθεσμον ἀκολασίαν Des. X
Titulus initialis Ἀκολασία Tit. XI
Incipit Αἰσχρῶν γυναικῶν συμπλοκαί, μέθης κάρος Inc. XI
Desinit ἐμοὶ προεκρίθησαν ἐκ βρεφουργίας Des. XI
Titulus initialis Ἀλήθεια Tit. XII
Incipit Φῶς χρηματίζω καὶ λύχνος τοῖς χρωμένοις Inc. XII
Desinit πρώτη τελοῦσα τῶν Θεοῦ θυγατέρων Des. XII
Titulus initialis Ψεῦδος Tit. XIII
Incipit Ὑπόστασιν σχεῖν ἀδυνατοῦν ἰδίαν Inc. XIII
Desinit καὶ τὴν ἐνυπόστατον ἡττῶ πολλάκις Des. XIII
Titulus initialis Ἐλπίς Tit. XIV
Incipit Ἄναρθρον ἀρθρῶ καὶ παραλελυμένον Inc. XIV
Desinit καὶ τοὺς ῥᾳθύμους ἐξεγείρω πρὸς πόνους Des. XIV
Titulus initialis Ἀνελπιστία Tit. XV
Incipit Ἔκλεισα πολλοῖς τὰς παραδείσου πύλας Inc. XV
Desinit ὅσοι φρονοῦντες ἀφελῶς εἵλοντό με Des. XV
Titulus initialis Προσευχή Tit. XVI
Incipit Ἐγὼ μόνη δίδωμι τοῖς στέργουσί με Inc. XVI
Desinit τῷ δημιουργῷ προσλαλεῖν καταμόνας Des. XVI
Titulus initialis Ῥᾳθυμία Tit. XVII
Incipit Οὐπώποτε τρόπαιον ἀνεστησάμην Inc. XVII
Desinit ἀεὶ γὰρ ὑπνῶ καὶ φιλῶ ῥέγχειν μέγα Des. XVII
Titulus initialis Ταπεινοφροσύνη Tit. XVIII
Incipit Εἰς οἷον ὕψος τοὺς ἐμοὺς ἄγω φίλους Inc. XVIII
Desinit τρανῶς τελώνης μαρτυρεῖ μου τὸ κράτος Des. XVIII
Titulus initialis Ὑψηλοφροσύνη Tit. XIX
Incipit Ἀεὶ κατασπῶ καὶ κάτω ποιῶ ῥέπειν Inc. XIX
Desinit καἰ μαρτυρεῖ νοῦς ὁ σκότος χρηματίσας Des. XIX
Titulus initialis Ἐλεημοσύνη Tit. XX
Incipit Ὁ σχών με πιστὴν τῷ βίῳ τούτῳ φίλην Inc. XX
Desinit ἑαυτὸν ἰσοῖ τῷ Θεοῦ θείῳ λόγῳ Des. XX
Titulus initialis Ὠμότης Tit. XXI
Incipit Ὅσων κακῶν αἴτιος ὁ σκνιφὸς τρόπος Inc. XXI
Desinit ὁ πλούσιος πρόχειρος εἰς μαρτυρίαν Des. XXI
Titulus initialis Χαρὰ Tit. XXII
Incipit Τείνω τὰ νεῦρα καὶ κρατύνω τὸν τόνον Inc. XXII
Desinit ὁρμῆς δὲ πιμπλῶ τοὺς παραλελυμένους Des. XXII
Titulus initialis Λύπη Tit. XXIII
Incipit Καὶ νεῦρα συνθλῶ καὶ παραλύω τόνον Inc. XXIII
Desinit ἐργάζομαι δὲ καὶ λογισμῶν ἐκστάσεις Des. XXIII
Titulus initialis Φιλοσοφία Tit. XXIV
Incipit Ἴσον Θεῷ τίθημι τὸν στέργοντά με Inc. XXIV
Desinit τὴν γνῶσιν αὐτῷ τῶν ὅλων δωρουμένη Des. XXIV
Titulus initialis Ῥητορικὴ Tit. XXV
Incipit Ἐγὼ πνέω πῦρ κατὰ τῶν ἀντιθέτων Inc. XXV
Desinit στομῶ δὲ γλῶσσαν, ὡς ξυρόν, τῇ διπλόῃ Des. XXV
Titulus initialis Γραμματικὴ Tit. XXVI
Incipit Τῶν ἱστοριῶν συναγωγὸς τυγχάνω Inc. XXVI
Desinit καὶ λέξιν ὀρθῶ, καὶ μέτροις ἐφιστάνω Des. XXVI

Temoins (10) :

Pays Ville Dépôt Fonds Cote Folios Recension
ou partie
Auteur (Rôle) BHG Date lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Chig. R. IV. 011 (gr. 11) 079v 13
Vaticano Città del Vaticano Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) Vat. gr. 0307 Ir-v 13-14
Italia Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) Conv. Soppr. 048 292r-v 14
Italia Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana (BML) S. Marco 318 001r-v 14
Hellas Hagion Oros Monê Batopediou fonds principal 0095 183r-v 17 (1/2) Iambi de virtutibus et vitiis (cf. W. Hörandner, Wien, 1974, p. 53, n° 154)
Nederland Leiden Bibliotheek der Rijksuniversiteit Voss. gr. Q° 42 002v-3
Italia Napoli Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III fonds principal II D 04 100-101 13 ex. Carmen de virtutibus et vitiis ; Paniotes cod. ; tribuitur etiam : Michael Psellus ; vide sis P. Moore, Iter Psellianum, Toronto 2005, pp. 527-529 [1155]
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 0854 228v-229 13 (2/2)
France Paris Bibliothèque nationale de France (BNF) Grec 3058 036-37v 16 1519 ante
Österreich Wien Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) theol. gr. 249 051v-52v 16
Desinit
Ὕλην τὴν ἀνείδεον εἰς εἶδος φέρω | καὶ εἰδοποιῶ τοῖς ὁπωσοῦν χρωμένοις (Ἡ τεκτονική in margine)