Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 43527

Type de cote : Actuelle

Remarque : Olim II. C. 3

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 15804

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
1714 Puntoni, 1896, Indice dei codici greci della Biblioteca Estense di Modena n° 70 431-432

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Kim and Akimkin, 2021, Псевдо-Иоанн Златоуст. Гомилия на слова: Никто не может служить двум господам (Мф. 6, 24), CPG 5059. Предисловие, критический текст, перевод с древнегреческого языка Михаила Юрьевича Акимкина и священника Сергия Кима [Pseudo-Jean Chrysostome, Homélie sur les mots : Nul ne peut servir deux maîtres (Mt. 6, 24), CPG 5059. Préface, texte critique, traduction du grec ancien par Mikhail Yurievich Akimkin et le prêtre Sergey Kim] Sigle M (Kim-Akimkin)

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Barone, 2005, Per un’edizione critica delle omelie de Davide et Saule di Giovanni Crisostomo: Sigle M (Barone) 244
Barone, 2008, Iohannis Chrysostomi de Dauide et Saule homiliae tres
Oosterhuis-Den-Otter, 2015, Four Pseudo-Chrysostomian Homilies on Job (CPG 4564, BHG 939d-g) : Transmission, Critical Edition, and Translation sigle 35. 10
Persiani, 1997, Contribution sur l’authenticité de l’homélie Chrysostomienne De Chananaea (CPG 4529) Sigle E (Persiani) ; CCG V, n° 170 ; famille σ (liturgique) 284 (suite de la n. *)
Speranzi, 2013, Marco Musuro. Libri e scrittura
Uthemann, 1994, Eine christliche Diatribe über Armut und Reichtum (CPG 4969). Handschriftliche Überlieferung und kritische Edition sigle K ; jumeau du ms. Vaticano, BAV, Vat. gr. 1277, sigle X (tous deux dépendent conjointement d'un même modèle, p. 244) 237, 243-244
Voicu, 1986, Trentatré omelie pseudocrisostomiche e il loro autore A propos des ff. 251-252v ; 296v-298v ; p. 116 : recension interpolée de CPG 5059 101, 116
1075o Lucà, 2012, Frammenti dell' "Ad Theodorum lapsum" di Giovanni Crisostomo in un palinsesto di Grottaferrata : Crypt. Γ. β. XX, ora Gr. 145 519 n. 2

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (47)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-3v Iohannes Chrysostomus De diabolo tentatore homilia 2
 • CPG 4332.2
 • BHG 0939r
15 Homilia 2 tantum
004-39 Iohannes Chrysostomus De sacerdotio libri 1-6
 • CPG 4316
15
039-60v Iohannes Chrysostomus De incomprehensibili Dei natura homiliae 1-5
 • CPG 4318
15
060v-63 Iohannes Chrysostomus Contra Anomoeos homilia 11
 • CPG 4324
15
063-67v Iohannes Chrysostomus De consubstantiali (Contra Anomoeos homilia 7)
 • CPG 4320
15
067v-71 Iohannes Chrysostomus De petitione matris filiorum Zebedaei (contra Anomoeos Hom. 8)
 • CPG 4321
15
071-106v Iohannes Chrysostomus Aduersus Iudaeos orationes 1-8
 • CPG 4327
15 Orationes 1, 4-8 tantum
106v-122v Iohannes Chrysostomus Ad eos qui scandalizati sunt
 • CPG 4401
 • BHG 0129i-0129ib
15 In capitula 24 diuisus
122v-140 Iohannes Chrysostomus In illud : Uidi Dominum hom. 1-6
 • CPG 4417
15 Homiliae 1, 4, 2-3, 5-6
140v-167 Iohannes Chrysostomus De Lazaro conciones 1-7
 • CPG 4329
15 Conciones 1-5 tantum
167-173 Iohannes Chrysostomus De decem millium talentorum debitore
 • CPG 4368
15
173v--193v Iohannes Chrysostomus De Anna sermones 1-5
 • CPG 4411
 • BHG 2026-2026g
2026 (partes?) 15
 • Bollandistes
193v-196 Iohannes Chrysostomus In Iob sermo 1
 • CPG 4564.1
 • BHG 0939d, 0939gb
 • Aldama 175
 • Trismegistos pc_0483
15
196-198 Iohannes Chrysostomus In Iob sermo 2
 • CPG 4564.2
 • BHG 0939e
 • Aldama 475
 • Trismegistos pc_0484
15
198-202 Iohannes Chrysostomus In Iob sermo 3
 • CPG 4564.3
 • BHG 0939f
 • Aldama 533
 • Trismegistos pc_0485
15
202-206 Iohannes Chrysostomus In Iob sermo 4
 • CPG 4564.4
 • BHG 0939g
 • Aldama 393
 • Trismegistos pc_0486
15
206v-210v Iohannes Chrysostomus De Chananaea
 • CPG 4529
 • Aldama 434
 • Trismegistos pc_0244
15
210v-216 Iohannes Chrysostomus Ad populum Antiochenum homiliae 1-21
 • CPG 4330
Homilia 20 15
216-224 Iohannes Chrysostomus Homilia de capto Eutropio
 • CPG 4528
 • Aldama 170
 • Trismegistos pc_0238
15
224-231 Iohannes Chrysostomus In S. Paulum apostolum
 • CPG 5067
 • BHG 1462s
1462s 15
Incipit
Χρὴ πάντα Χριστιανὸν μάλιστα τὸν ἐμφιλόσοφον βίον
231-238v Iohannes Chrysostomus De Lazaro conciones 1-7
 • CPG 4329
15 Concio 6 tantum, inc. ab editis diuersa ; des. editis breuior
Incipit
Ἴδε τοῦ Θεοῦ δύναμιν, ἴδε τὴν Θεοῦ φιλανθρωπίαν
Desinit
ἵνα δίκαιος ἀναφάνῃς, χάριτι...
238v-248 Iohannes Ieiunator Cpl. ptr. IV Sermo de paenitentia et continentia et uirginitate
 • CPG 7555
 • Aldama 269
 • Trismegistos pc_1393
15 Iohannes Chrysostomus cod.
248-251 Asterius Amasenus De oeconomo iniquitatis (homilia 2)
 • CPG 3260.02
 • Aldama 426
 • Trismegistos pc_1015
15 Iohannes Chrysostomus cod. ; des. editis longior
Desinit
τῶν ἡμερῶν μου τίς ἐστιν, ἵνα γνῷ... λεχθήσεται μαρτυρεῖν τῷ κατορθώματι τοῦ ἀνθρώπου... τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἐπιτύχωμεν, χάριτι...
251-252v Iohannes Chrysostomus In illud : Nemo potest duobus dominis seruire (Mt. 6, 24)
 • CPG 5059
In illud, Nemo potest duobus dominis seruire (Mt. 6, 24), recensio longior (CCG V, Appendix 52a) 15
Incipit
Φασί τινες ἐκ μύρμηκος
Desinit
τῆς ἀπολαύσεως τῶν καλῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ...
253-257 Iohannes Chrysostomus In illud : Voluntarie enim peccantibus
 • CPG 4718
 • Aldama 519
 • Trismegistos pc_0005
15
257-260 Iohannes Chrysostomus Ad Theodorum lapsum libri 1-2
 • CPG 4305
 • Aldama 501
Liber 2 15
260-261 Iohannes Chrysostomus De paenitentia homiliae 1-9
 • CPG 4333
15 Homilia 9, inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἀγαπητοί, οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἀκούειν ἡμᾶς χριστιανούς
261-264v Iohannes Chrysostomus De angusta porta et in orationem dominicam
 • CPG 4527
 • Aldama 408
 • Trismegistos pc_0205
15
264v-276 Iohannes Chrysostomus De paenitentia sermo 1
 • CPG 4615
 • Aldama 011
 • Trismegistos pc_0875
 • Trismegistos pc_1431
15
276-282v Iohannes Chrysostomus In uenerabilem Crucem
 • CPG 4525
 • BHG 0446
 • Aldama 494
 • Trismegistos pc_0201
In opificii uerba in Adam et Caïn et Abel (CCG V, Appendix 32a) 15
Incipit
Ὁρῶν ὑμῶν τῆς φιληκοΐας τὸ ἀκόρεστον
Desinit
τοῖς λέγουσιν καὶ τοῖς ἀκούουσιν, ἐν Χριστῷ...
282v-284v Seuerianus Gabalensis ep. Quomodo animam acceperit Adamus
 • CPG 4195
 • Aldama 219
 • BHG 0420q
 • Trismegistos pc_0004
15 Iohannes Chrysostomus cod.
285-286 Iohannes Chrysostomus In Genesim sermones 1-9
 • CPG 4410
 • Aldama 038
 • Trismegistos pc_0334
Sermo 6 15
286-288 Iohannes Chrysostomus De Ioseph et de castitate
 • CPG 4566
 • BHG 2200z-2201
 • Aldama 293
 • Trismegistos pc_0488
15
288-290v Iohannes Chrysostomus De Susanna sermo
 • CPG 4567
 • BHG 2406
 • Aldama 176
 • Trismegistos pc_0489
15
290v-292 Iohannes Chrysostomus In illud : Exiit qui seminat (Lc. 8, 5)
 • CPG 4660
 • Aldama 160
 • Trismegistos pc_1010
15
292-295 Iohannes Chrysostomus De eleemosyna
 • CPG 4626
 • Aldama 380
 • Trismegistos pc_0892
15 Des. ab editis diuersa
Desinit
ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται· αὐτῷ ἡ δόξα...
295-296v Iohannes Chrysostomus In illud : Hominis cuiusdam diuitis uberes fructus ager (Lc. 12, 16)
 • CPG 4969
15
Incipit
Οἱ μὲν τέκτονες ἢ ῥυκάνῃ ἢ σκεπάρνῃ
 • IRHT inc.
296v-298v Iohannes Chrysostomus In Zacchaeum publicanum
 • CPG 4658
 • BHG 2472-2472b
 • Aldama 309
 • Trismegistos pc_1008
Recensio longior genuina (CCG I, Appendix 35) 2472 15
Incipit
Οἱ τῶν καλῶν ἐρῶντες
Desinit
μιμητὰς τοῦ Ζακχαίου ἀπεργαζόμενος ἐν Χριστῷ... ἀμήν
298v-301 Iohannes Chrysostomus Opera 15 Quod non oporteat in christianis uersare superbiam
Incipit
Ἐπίπλαστος δόξα οὐχὶ δόξα λέγεται, ἀλλὰ κενοδοξία
Desinit
τοῦ λέγοντος· Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ· ᾧ ἡ δόξα...
301-303 Iohannes Chrysostomus In illud : Iudex erat in quadam ciuitate
 • CPG 4965
15
Incipit
Οἱ ἐξ ἐράνου τινὸς τὴν ἑαυτῶν ζωήν
 • IRHT inc.
304-307v Iohannes Chrysostomus De beato Philogonio
 • CPG 4319
 • BHG 1532
1532 15
308-313 Iohannes Chrysostomus De perfecta caritate
 • CPG 4556
 • Aldama 405
 • Trismegistos pc_0464
15
313v-316 Iohannes Chrysostomus De precatione, Orationes 1-2
 • CPG 4516
 • Aldama 021
 • Trismegistos pc_2274
 • Trismegistos pc_0191
 • Aldama 348
 • Trismegistos pc_0192
De precatione, oratio 2 15
316-321 Iohannes Chrysostomus Peccata fratrum non euulganda
 • CPG 4389
15
321-323 Iohannes Chrysostomus De paenitentia et in lectionem de Dauide et de uxore uriae
 • CPG 4694
 • BHG 2102wb
 • Aldama 194
 • Trismegistos pc_1343
15 Inc. ab editis diuersa
Incipit
Ἰδοὺ σήμερον, ἀγαπητοί, ἐπέστη ἡμῖν ὁ μακάριος Δαυΐδ
323-326v Iohannes Chrysostomus De paenitentia homiliae 1-9
 • CPG 4333
15 Homilia 2 tantum
326v-342 Iohannes Chrysostomus De Dauide et Saule homiliae 1-3
 • CPG 4412
15