Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 47484

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I
Γαλακτίων Μαδαράκης 14 med. copiste copié en 1343/1344 à Costantinople (Voir RGK I)
 • 44

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 17791
Oxford numérisation Barocci 197
Oxford, catalogue 1030

Bibliographie :

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Acerbi, 2021, I codici matematici di Bessarione
Bandt, 2007, Der Traktat "Vom Mysterium der Buchstaben": kritischer Text mit Einführung, Übersetzung und Anmerkungen 88-90
De Gregorio, 2010, Teodoro Prodromo e la spada di Alessio Contostefano (Carm. Hist. LII Hörandner) 207, n. 29
Giannouli, 2001, Eine Rede auf das Akathistos-Fest und Theodoros II Dukas Laskaris (BHG3 1140, CPG 8197)
Kiapidou, 2012, Critical Remarks on Theophylact of Ohrid's Martyrdom of the Fifteen Martyrs of Tiberiopolis: The Editorial Adventure of a Text from the Middle Ages
Lampsidis, 2002, Zwei Fragmente der Dioptra des Philippos Monotropos im Atheniensis 1217
Leroy, 1967, L'Homilétique de Proclus de Constantinople. Tradition manuscrite, inédits, études connexes
Papazoglou, 2008, Ἰωσὴφ Φιλάγρης ἢ Φιλάγριος. Ἕνας λόγιος Κρητικὸς ἱερωμένος καὶ ἀριστοτελικός σχολιαστὴς τοῦ 14ου αἰῶνα. Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Βενετοκρατίας στὴν Κρήτη
Uthemann, 1985, Anastasii Sinaitae Sermones duo in constitutionem hominis secundum imaginem Dei, necnon Opuscula aduersus monotheletas XLIII
Uthemann, 2015, Anastasios Sinaites. Byzantinisches Christentum in den ersten Jahrzehnten unter arabischer Herrschaft 798
0304 Turyn, 1980, Dated greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Great Britain
1843 Coxe, 1853, Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (85)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001v*-206v* Symeon monachus Thesaurus siue Sermones 1-32 de passionibus, uirtutibus et uitiis 14 1343-1347 Praemittitur (f. 1) index capitulorum
Titulus initialis
ΒΙΒΛΟΣ ΙΕΡΑ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
207r-v* Nilus Ancyranus Capita Paraenetica
 • CPG 6583
14 1343-1347 EVSEBIVS cod. ; cf. cod. Vat. gr. 653, f. 94v (catal. R(III)832, p. 79-80).
Incipit
ΦΟΒΟΝ ΕΧΕ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΟΘΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΩ ΜΑΡΤΥΡΙΩ
 • IRHT
208 Liturgica Preces quaedam 14 1343-1347
Incipit
ΨΥΧΗΣ ΔΕΗΣΙΣ ΕΜΠΑΘΟΥΣ ΤΕΘΛΗΜΜΕΝΗΣ
208-209v* Gregorius Nazianzenus Carmen I.2.32 (Aliae generis eiusdem sententiae)
 • CPG 3035.32
14 1343-1347
209v-210v* Theodorus Prodromus Carmen in S. Barbaram
 • BHG 0218p
 • Hörandner 124
0218p 14 1343-1347 cf. ed. in : Dissert. Philog. Klasse Akadem. Literar. Cracoviensis, 34, 1909, p. 336 (vel 342-345 ?)
Incipit
Λαμπρῶν ὁ πατὴρ ἀξιοῖ σε τῶν γάμων
 • Bollandistes
 • IRHT
210v-212v* Ius canonicum Varia 14 1343-1347
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΠΑΝΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΑΤΗ
Incipit
ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΤΑΞΙΣ Η ΣΩΦΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩ ΠΡΟΣΦΙΛΗΣ
212v--227* Florilegia Varia 14 1343-1347 Excerpta de origine monachatus e : Eusebius (Historia ecclesiastica et ad Marinum), Athanasius, Dionysius, Basilius, Nilus, Gregorius Nazianzenus, Chrysostomus
Incipit
ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ
227-229v* Ascetica Quaedam 14 1343-1347 Capitula decem de virtutibus monasticis; in initio tabula
Incipit
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΕΤΩΝ
229v-251* Philippus Monotropus Dioptra 14 1343-1347 Liber primus, cum praefatione
251 Athanasius Alexandrinus Quaestiones ad Antiochum ducem
 • CPG 2257
14 1343-1347 Excerptum : qu. 93
 • IRHT
251-252* Cyrillus Alexandrinus Opera 14 1343-1347 Excerpta
Titulus initialis
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Incipit
ΛΗΡΟΥΣ ΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ ΔΕΙΝΗ
252r-v* Ius canonicum Fidei Symbola 14 1343-1347
Incipit
ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΓΕΝΝΗΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΝΑ ΥΙΟΝ ΓΕΝΝΗΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΕΚΠΟΡΕΥΤΟΝ
252v-254* Epiphanius Constantiensis Opera 14 1343-1347 Excerptum de s. Trinitate
Incipit
ΝΟΥΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΛΟΓΟΣ Ο ΥΙΟΣ
254-258* Sophronius Hierosolymitanus Epistula Synodica Romam Missa De Trinitate Et Incarnatione 14 1343-1347
Incipit
ΧΡΗ ΠΑΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ ΟΥΤΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ
258-263v* Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
14 1343-1347 Excerptum de passione Christi (ed. Kotter, 1973, Section 70, l. 3)
263v-264 Anastasius Sinaita De creatione hominis homiliae 1-3
 • CPG 7747
 • CPG 7748
 • CPG 7749
Hom. 1 14 1343-1347 Excerptum ex hom. I (3, 1-35)
Incipit
ΑΛΛΑ ΓΕ ΔΗ ΕΠʹ ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΝ
264-267* Theologica De Trinitate 14 1343-1347 Testimonia ex prophetis
Incipit
ΕΠΙ ΤΩ ΘΕΩ ΑΙΝΕΣΩ ΡΗΜΑ
267-268* Theologica Quaedam 14 1343-1347 De permissione divina
Titulus initialis
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΘΕΟΥ
Incipit
ΧΡΗ ΕΙΔΕΝΑΙ ΟΤΙ ΕΘΟΣ ΤΗ ΘΕΙΑ ΓΡΑΦΗ
268-269* Theologica De Spiritu Sancto 14 1343-1347 Enumeratio septem donorum Spiritus Sancti cum commentariis
269-278* Petrus Damascenus Opera 14 1343-1347 Excerpta de divina Providentia
Incipit
ΑΡΧΗ ΜΕΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΑΘΟΥ
Desinit
ΤΩΝ ΤΑΥΤΑ ΣΥΓΓΡΑΨΑΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
278-281 Iohannes Chrysostomus In Illud : Verumtamen frustra conturbatur
 • CPG 4543
Recensio breuior b 14 1343-1347 Des. editis multo breuior (PG 55, 561, lin. 4 ab imo)
Desinit
ΘΕΩ ΔΑΝΕΙΖΕΙ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ. Τ. Λ.
281-284v Iohannes Chrysostomus In illud : Nolite thesaurizare uobis thesauros in terra
 • CPG 4743
 • Aldama 285
14 1343-1347
Incipit
Ὁ φιλάνθρωπος Δεσπότης ὁ μονογενής
 • IRHT inc.
284v-293 Iohannes Chrysostomus De patientia sermo 1
 • CPG 4620
 • BHG 2103x
 • Aldama 536
2103x 14 1343-1347
 • Bollandistes
293-309v Gregorius Nazianzenus De pauperum amore (or. 14)
 • CPG 3010.14
14 1343-1347
309v-321v Anastasius Sinaita In sextum Psalmum
 • CPG 7751
14 1343-1347
321v-337v Sophronius Hierosolymitanus Vita Mariae Aegyptiacae
 • CPG 7675
 • BHG 1042-1042d
1042 14 1343-1347
 • Bollandistes
337v-344 Hagiographica Maria Deipara (S.), Miraculum de acathisto
 • BHG 1059z-1060
1060 14 1343-1347
 • Bollandistes
344v-348 Anastasius Sinaita Homilia In ramos palmarum
 • CPG 7780
14 1343-1347
348-358 Epiphanius Constantiensis In diuini corporis sepulturam
 • CPG 3768
 • BHG 0808e
0808e 14 1343-1347
 • Bollandistes
358-373 Gregorius Nazianzenus In sanctum Pascha 1-2 (or. 1 et 45)
 • CPG 3010.01
 • CPG 3010.45
14 1343-1347 Or. 45 (ff. 358-371v) et or. 1 (ff. 371v-373)
373--377v Gregorius Nazianzenus In nouam Dominicam (or. 44)
 • CPG 3010.44
 • BHG 1021
1021 14 1343-1347
 • Bollandistes
374 Astrologica, astronomica Seismologium 14 1343-1347 Notitia de terrae motibus apud CP a scribario exarato (in margine ?)
Incipit
ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΘΗΣΑΝΤΟΣ ΩΔΕ. . . ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΩΝΒʹ ΕΤΕΙ
377v-379v Iohannes Chrysostomus In Mediam Pentecosten
 • CPG 4652
14 1343-1347
379v--382 Iohannes Chrysostomus In Ascensionem, Sermo 3
 • CPG 4533
14 1343-1347
380v Astrologica, astronomica Seismologium 14 1343-1347 Notitia de terrae motibus apud CP a scribario exarato (in margine ?)
Incipit
ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ Κ. Λ. ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΕΙΜΣΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΩΝΒʹ ΕΤΕΙ
382v-390v Gregorius Nazianzenus In Pentecosten (or. 41)
 • CPG 3010.41
14 1343-1347
390v-397v Iohannes Chrysostomus De sanctis martyribus
 • CPG 4365
 • BHG 1188-1188aa
1188 14 1343-1347
 • Bollandistes
397v-404 Andreas Cretensis In natiuitatem B. Mariae I
 • CPG 8170
 • BHG 1082-1082a
1082 14 1343-1347
 • Bollandistes
404-413v Andreas Cretensis In exaltationem S. Crucis I
 • CPG 8179
 • BHG 0443-0443b
 • Aldama 460
0443, 0422 14 1343-1347 Homiliae ambae
 • Bollandistes
413v-419v Iohannes Chrysostomus In illud : Vidi Dominum (Is. 6, 1), homilia 6
 • CPG 4417.6
 • BHG 0124
0124 14 1343-1347
 • Bollandistes
419v-427v Georgius Nicomediensis mtr. In Deiparae ingressum in templum hom. 1
 • BHG 1108
1108 14 1343-1347
 • Bollandistes
425--426v Astrologica, astronomica Seismologium 14 1343-1347 Notitia de terrae motibus apud CP a scribario exarato (in margine ?)
Incipit
ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ Κ. Λ. ΕΤΥΧΕΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Desinit
ΓΕΓΟΝΕΝ ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΣ
427v--443 Georgius Nicomediensis mtr. In S. Mariam assistentem Cruci
 • BHG 1139
1139 14 1343-1347
427v-443v Hagiographica Nicolaus ep. Myrensis (S.), Vita metaphrastica
 • BHG 1349
1349 14 1343-1347
 • Bollandistes
434 Astrologica, astronomica Seismologium 14 1343-1347 Notitia de terrae motibus apud CP a scribario exarato (in margine ?)
Incipit
ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ Κ. Λ. ΕΚΑΧΕ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΥΤΟΥ
Desinit
ΑΧΡΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑΣ ΤΕΣΣΑΡΗΣ
443v-451 Gregorius Nazianzenus In Theophania (or. 38)
 • CPG 3010.38
 • BHG 1921-1921b
1921 14 1343-1347
 • Bollandistes
451-460 Gregorius Nazianzenus In sancta Lumina (or. 39)
 • CPG 3010.39
 • BHG 1938-1938b
1938 14 1343-1347
 • Bollandistes
460v-473 Iohannes Mauropus Euchaita Oratio I in Hierarchas tres
 • BHG 0747
0747 14 1343-1347
 • Bollandistes
473-478 Iohannes Chrysostomus De occursu Domini, de Deipara et Symeone
 • CPG 4523
 • BHG 1925
 • Aldama 351
1925 14 1343-1347
 • Bollandistes
478-489 Andreas Cretensis In annuntiationem B.M.V.
 • CPG 8174
 • BHG 1093g
1093g 14 1343-1347
 • Bollandistes
489-508v Gregorius Cyprius CP. ptr. II Laudatio S. Georgii
 • BHG 0683
0683 14 1343-1347
 • Bollandistes
508v-515 Iohannes Chrysostomus In natale S. Iohannis prophetae
 • CPG 4656
 • BHG 0848
 • Aldama 146
 • Trismegistos pc_1005
0848 14 1343-1347
 • Bollandistes
515-518v Iohannes Chrysostomus In Petrum et Paulum sermo
 • CPG 4572
 • BHG 1497-1497b
1497 14 1343-1347
 • Bollandistes
518v-528 Iohannes Damascenus Commentarius in magnum prophetam Eliam
 • CPG 8083
 • BHG 0573
0573 14 1343-1347
 • Bollandistes
528-531v Proclus Constantinopolitanus Hom 8 : In transfigurationem Domini
 • CPG 5807
 • BHG 1980-1980a
 • Aldama 068
1980 14 med. 1343-1347 IOHANNES CHRYSOSTOMVS cod. ; inc. ab editis diuersa (PG 61, 713)
 • Bollandistes
531v-539v Andreas Cretensis In dormitionem S. Mariae III
 • CPG 8183
 • CPG 8229
 • BHG 1109-1109c, 1121
1109 14 1343-1347
 • Bollandistes
539v-544 Anatolius Thessalonicensis episcopus De decollatione Iohannis Baptistae oratio 3 seu In saltationem Herodiadis
 • CPG 4578
 • BHG 0867
 • Aldama 576
0867 14 1343-1347 Iohannes Chrysostomus cod.
539v-544 Manuel Philes Carmen de natiuitate S. Iohannis Baptistae
 • BHG 0867m
0867m 14
 • Bollandistes
544-551v Hagiographica Demetrius m. Thessalonicae (S.), Passio metaphrastica
 • BHG 0498-0498b
0498 14 1343-1347
 • Bollandistes
551v--553v Theodorus Studita Prooemium in hom. Chrysostomi in Pascha 14 1343-1347
552-553 Iohannes Chrysostomus Sermo catecheticus in Pascha
 • CPG 4605
 • Aldama 089
14 med. 1344 Inseritur in oratione Theodori Studitae In Sanctum Pascha
553-560 Basilius Caesariensis In sanctam Christi generationem (Homilia)
 • CPG 2913
 • BHG 1922
1922 14 1343-1347
 • Bollandistes
560v-569 Basilius Caesariensis Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma
 • CPG 2857
 • BHG 1935
1965 14 1343-1347
 • Bollandistes
569-573 Iohannes Chrysostomus De baptismo Christi
 • CPG 4335
 • BHG 1941
1941 14 1343-1347
 • Bollandistes
573-579 Andreas Cretensis De acathisto
 • CPG 8197
 • BHG 1140
1140 14 1343-1347
 • Bollandistes
579 Hagiographica Siluester p. (S.), Acta
 • BHG 1628-1632b, 1634g
1634g 14 1343-1347 Excerptum e Vita 1 Silvestri papa Romae
 • Bollandistes
579v-580* Theologica Quaedam 14 1343-1347 Demonstratio e s. Scripturis de resurrectione mortuorum
Incipit
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
580-581* Isidorus Pelusiota Epistulae
 • CPG 5557
14 1343-1347 Epistulae 6 (ed. 1638, lib. 1: epp. 349, 435, 339, 155, 37, 151)
581, item 1 Michael Psellus De XII apostolis (poe. 90)
 • BHG 0156e
 • Hörandner 173 (Dubium)
 • Psellos POE.090
0156e 14 1343-1347 Dodecastichon de obitu duodecim Apostolorum
Incipit
Σταῦροι Πέτρον κύμβαχον ἐν Ρώμη Νέρων
 • Bollandistes
581, item 2 Fabulae Varia 14 1343-1347 Apologus de cancro et lupe
Incipit
ΚΕΡΚΙΝΟΣ ΠΟΤΕ ΤΩ ΑΙΓΙΑΛΩ
581-582v* Epiphanius Constantiensis Panarion (aduersus Haereses)
 • CPG 3745
14 1343-1347 Excerpta
582v-588* Sosiades Cyzicenus Paroemigraphus Apophthegmata Septem Sapientium 14 1343-1347
588-589* Quaestiones et responsiones Quaedam 14
Incipit
ΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΝ ΣΥΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΛΕΜΕΙΣΘΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
589-622 Theophylactus Bulgariae archiepiscopus Historia quindecim martyrum
 • BHG 1199
1199 14 1343-1347 Vide Kiapidou 2012
 • Bollandistes
622r-v* Apophthegmata Patrum Quaedam 14 1343-1347
Incipit
ΑΔΕΛΦΟΣ ΠΑΡΕΒΑΛΕ ΤΙΝΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΝ ΤΗ ΛΑΥΡΑ ΤΟΥ ΔΟΚΟΣ
622v-623* Ius canonicum Concilia 14 1343-1347 Brevis enumeratio septem synodorum
Incipit
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΑΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ
623-630v Manuel Ducaita Oratio in S. Eliam prophetam
 • BHG 0577d
0577d 14 1343-1347
 • Bollandistes
630v Hagiographica Barbara v. m. (cum Iuliana) Heliopoli (S.), Carmen
 • BHG 0218q
0218q 14 1343-1347
 • Bollandistes
631-663v Theologica Quaedam 14 1343-1347 inc. mut. ; praemittitur notitia in margine
Incipit
ΚΑΙ Ο ΑΝΟΙΞΑΣ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
Desinit
ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΕΧΟΝ ΤΟΥ ΕΙΠΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
664-665* Versus et epigrammata Varia 14 1343-1347 Versus politici de vanitate uitae
Incipit
ΑΝ ΕΣΤΙ ΤΕΩΣ ΜΟΝΙΜΟΝ ΤΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΒΙΟΥ
665-668v* Astrologica, astronomica Paschalium 14 1343-1347
Incipit
ΕΚΒΑΛΛΟΜΕΝ ΙΒʹ ΚΑΙ ΛΕΓΟΜΕΝ ΕΝ ΤΩ
668v-669v* Aenigmata Quaedam 14 1343-1347 Sequuntur incantamentum contra spiritum malignum, notitiae plures et orationes
Incipit
ΜΕΣΟΝ ΙΣΤΑΜΕ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΩΛΟΥ
669v-670* Versus et epigrammata Varia 14 1343-1347 De vanitate uitae uersus politici
Incipit
ΑΝ ΠΕΤΑΣΘΗΣ ΑΗ ΥΨΩΘΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΤΕΡΟΙΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
670-672* Astrologica, astronomica Paschalium 14 1343-1347 Inc. mut.
Incipit
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΦΘΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΝ ΗΜΕΡΩΝ
672-674v* Epiphanius Constantiensis Panarion (aduersus Haereses)
 • CPG 3745
14 1343-1347 Excerptum