Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 50073

Type de cote : Actuelle

Titre : Vormetaphrastische Sammlung, ungeordnetes Panegyrikum

Remarque : Rapporté en France par la mission de Sevin (1729-1730)

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Pinakes - dépôt/fonds
Chalkidiki, Monê Hagias Anastasias Pharmakolytrias Fondé en 1520, ruiné en 1821 possesseur Reliure de Sainte-Anastasie
 • Chalkidikè, Monê tês hagias Anastasias Pharmakolytrias

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Gallica numérisation gr. 0499
Arca 100060613

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0192 Omont, 1886, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques de Paris et des Départements I 61-62

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Grosdidier de Matons, 1984, Recherches sur les reliures byzantines. I. L'atelier du monastère de Sainte-Anastasie Pharmacolytria en Chalcidique. Thèse présentée à la IVe section de l'Ecole pratique des Hautes Etudes Porte une reliure de Ste Anastasie, début du 17e s.
Heil et al., 1967, Gregorii Nysseni Sermones, pars I Quat. uni : classe b, MWKN OVG C Es, ms. C 87-88
Heil et al., 1990, Gregorii Nysseni sermones pars II Cavarnos : mss. X, branche β, famille e, groupe avec Vat. gr. 446 CLII-CLIX
Oosterhuis-Den-Otter, 2015, Four Pseudo-Chrysostomian Homilies on Job (CPG 4564, BHG 939d-g) : Transmission, Critical Edition, and Translation sigle 53. 12
Rambault, 2013, Jean Chrysostome. Homélies sur la résurrection, l'ascension et la pentecôte. T. 1 Pour CPG 4408 : sigle P4 (recension longue) ; pour la notice d'en-tête, sous-groupe γ avec O1 et V2 ; 251, 256, 258, 266
Rincel, 2022, Les collectionneurs français de manuscrits grecs du Moyen Age à la Révolution [thèse de doctorat de l'Université PSL, Ecole pratique des Hautes Etudes)
Voicu, 2017, Seconde spigolature pseudocrisostomiche 269 (n. 7)
Walter, 1999, Theodore, Archetype of the Warrior Saint 165 n. 7, 171
0101 Ehrhard, 1937, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts III 755
0138b Augustin and Sautel, 2011, Codices Chrysostomici Graeci. VII : Codicum Parisinorum partem priorem

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 001-349 11 Parchemin

Témoins (47)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
002-10v Basilius Caesariensis Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma
 • CPG 2857
 • BHG 1935
1935 11
 • Bollandistes
010v-18v* Gregorius Nyssenus In illud : Quatenus uni (De pauperibus amandis 2)
 • CPG 3170
11
018v-21v Iohannes Chrysostomus De ieiunio et eleemosyna
 • CPG 4502
 • Aldama 217
 • Trismegistos pc_0092
 • Trismegistos pc_1588
11
022-28v Iohannes Chrysostomus De humilitate et de eleemosyna (CCG 1, Appendix 67)
 • CCG Appendix I, 67
11 De humilitate et de eleemosyna, cf. CCG I, Append. 67.
Incipit
Φέρε τῆς ζάλης τῶν τοῦ βίου πραγμάτων
Desinit
διὰ τῶν ἔργων ἐπιδεικνύμεθα, ὧν γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, ἐν Χριστῷ
028v-32 Iohannes Chrysostomus De eleemosyna (CCG VII, Appendix 45)
 • CCG Appendix VII, 45
11 De eleemosyna, cf. CCG VII, Append. 45.
Incipit
Χθὲς ὑμῖν, ἀγαπητοί, περὶ ἐλεημοσύνης ἐλέγομεν,
Desinit
ληψόμεθα μισθούς· καὶ τῶν αἰωνίων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν· χάριτι
032-36v Iohannes Chrysostomus In Psalmum 94
 • CPG 4549
 • Aldama 076
 • Trismegistos pc_0428
0488e 11 Iohannes Chrysostomus cod.
036v-47 Iohannes Chrysostomus De eleemosyna
 • CPG 4382
11
047-51v Iohannes Chrysostomus In illud : Attendite ne eleemosynam (Mt. 6, 1-4)
 • CPG 4585
 • Aldama 307
 • Trismegistos pc_0694
11 Basilio Caesariensi tribuitur priore manu, quod erasum est
051v-64 Seuerianus Gabalensis De paenitentia et compunctione
 • CPG 4186
11 Iohannes Chrysostomus cod.
064-71 Cyrillus Hierosolymitanus Catecheses ad illuminandos
 • CPG 3585.2
 • Aldama 062
 • Trismegistos pc_0025
11 Catechesis 2, De paenitentia (M. 33, 381-408) ; Athanasius Alexandrinus cod. (manu secunda), cf. CPG 3585.2, not.
071-84 Iohannes Chrysostomus De paenitentia homiliae 1-9
 • CPG 4333
11 Homilia 2 et 4 tantum.
084v-91 Leontius CP. presbyter (Auteur supposé (critique)) Homilia 30 de ieiunio, de Dauide
 • CPG 4676
 • BHG 2199
 • Aldama 203
 • Trismegistos pc_1198
11
091-95v Iohannes Chrysostomus In Euangelii dictum et de uirginitate
 • CPG 4702
 • Aldama 358
 • Trismegistos pc_1352
11
095v-100v Iohannes Chrysostomus In S. Bassum
 • CPG 4512
 • BHG 0271
 • Aldama 077
 • Trismegistos pc_0181
0271 11 ff. 95v-96v, 98v-r, 97v-r, 99-100v (VAN DEUN 1983, I, pp. 57-74 ; M. 50, 719-726). Iohanni Ieiunatori tribuitur manu secunda.
 • Bollandistes
100v-108v Iohannes Chrysostomus In illud : Pacem sequimini cum omnibus et sanctimoniam (Hebr. 12, 14) et qualis esse debeat uerus Christianus (CCG I, Appendix 50)
 • CCG Appendix I, 50
11
Incipit
Πολλὰ μέν ἐστι τὰ χαρακτηρίζοντα
Desinit
στεναγμός· καὶ καταξιωθῶμεν ἀπολαῦσαι τῶν ἀγαθῶν τῶν ὑπερβαινόντων ἀνθρώπινον νοῦν· ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ…
108v-116v Iohannes Chrysostomus In illud : Vtinam sustineretis modicum
 • CPG 4384
 • BHG 1460t
11
116v-122v Iohannes Chrysostomus In illud : Vidi Dominum (Is. 6, 1), homilia 6
 • CPG 4417.6
 • BHG 0124
0124 11 Homilia 6 tantum.
 • Bollandistes
122v-130 Iohannes Chrysostomus De beato Philogonio
 • CPG 4319
 • BHG 1532
1532 11
 • Bollandistes
130-136 Iohannes Chrysostomus In Iohannem Baptistam
 • CPG 4929
 • BHG 0848m
0848m 11
Incipit
Ἡνίκα πρὸς τὴν βαρβαρικὴν ὄψιν παρατάττοιτο ὁ βασιλεύς
Desinit
·καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι· ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν ᾧ...
 • Bollandistes
136v-146v Seuerianus Gabalensis In filium prodigum
 • CPG 4200
11 IOHANNES CHRYSOSTOMUS cod., incipit ab editis parum diuersa.
Incipit
Πρώην ἡμῖν, ἀδελφοί, ἡ μεγάλη
146v-156 Iohannes Chrysostomus De Lazaro conciones 1-7
 • CPG 4329
11 Concio 5 tantum.
156-161 Iohannes Chrysostomus De patientia et de consummatione huius saeculi
 • CPG 4693
 • Aldama 238
 • Trismegistos pc_1342
11 [Ephraemo tribuitur recentiore manu] De patientia et consummatione huius saeculi, ab editis diuersa, quia multa addit (f. 156v, col. b, lin. 3 ab imo) post col. 939, lin. 28 (M. 63, 937-942 = ESO 3, p. 93-104D = PHRANTZOLIS 1992, p. 155-179), cum lacuna quattuor foliorum (inter ff. 159v et 160) post uu. διὰ τὴν πολλὴν (ultimum uerbum erasum ; textus lacunosus in M. 63, integer autem in ESO 3, p. 97F8 ; PHRANTZOLIS 1992, p. 166, lin. 2) usque ad uu. ἀγωνίσα]σθαι τὴν βασιλείαν (duo prima uerba erasa ; col. 941, lin. 40 ; cf. ESO 3, p. 103A7 ; PHRANTZOLIS 1992, p. 176, lin. 14)
161-169v Iohannes Chrysostomus Ad populum Antiochenum homiliae 1-21
 • CPG 4330
Homilia 18 11
169v-183* Basilius Caesariensis De Ieiunio 1-2 (Homilia)
 • CPG 2845
 • CPG 2846
11 1-2
183-186 Iohannes Chrysostomus In annuntiationem Beatae Mariae Virginis
 • CPG 4519
 • BHG 1128f
 • Aldama 389
 • CCG Appendix VIII, 10
1128f 11
Incipit
Desinit
εἰρήνη ἡμῶν· ἧς γένοιτο…
 • Bollandistes
186-192 Iohannes Chrysostomus In annuntiationem B.M.V.
 • CPG 4677
 • BHG 1144h
 • Aldama 479
1144h 11
 • Bollandistes
192v-198 Leontius CP. presbyter (Auteur supposé (critique)) Homilia 16 In Martham, Mariam et Lazarum
 • CPG 4639
 • BHG 2219p
 • Aldama 332
 • Trismegistos pc_0985
2219p 11 Cum lacuna unius folii (inter ff. 193v et 194) post u. εὐδοκία usque ad uu. καὶ ἔμεινεν ἡ τῆς ἀνυδρίας πληγή. Ταύτῃ (M. 61, 701-703, lin. 8, cf. lin. 64-706)
 • Bollandistes
198v-207 Sophronius Hierosolymitanus Homilia in festum palmarum
 • CPG 7657
 • Aldama 053
 • Trismegistos pc_2089
11 Iohannes Chrys Cod. Cum lacuna unius folii (inter ff. 199v et 200) post u. Τί usque ad uu. ἐπὶ δυσμῶν (M. 77, 1049-1053B10, 1056 B12-1072 = M. 86, 2913-2917B1, 2920C1-2937).
207-221 Iohannes Chrysostomus Ad populum Antiochenum homiliae 1-21
 • CPG 4330
Homilia 20 11
221-226 Iohannes Chrysostomus In Iob sermo 1
 • CPG 4564.1
 • BHG 0939d, 0939gb
 • Aldama 175
 • Trismegistos pc_0483
11
221-226 Iohannes Chrysostomus In Iob sermo 1
 • CPG 4564.1
 • BHG 0939d, 0939gb
 • Aldama 175
 • Trismegistos pc_0483
0939d 11
 • Bollandistes
226v-230v Iohannes Chrysostomus In decem uirgines
 • CPG 4580
 • Aldama 341
 • Trismegistos pc_0688
11
231-239v Amphilochius Iconiensis In mulierem peccatricem
 • CPG 3234
 • BHG 1162h
 • Aldama 196
 • Trismegistos pc_1002
1162h 11
 • Bollandistes
232-239v Amphilochius Iconiensis In mulierem peccatricem
 • CPG 3234
 • BHG 1162h
 • Aldama 196
 • Trismegistos pc_1002
11 inc. et des. ab editis parum diuersa( DATEMA 1978, pp. 107-126 ; M. 61, 745-752 = M. 39, 65-89).
Incipit
Ἱκανῶς ἡμᾶς προεψυχαγώγησεν ὁ Χριστός
Desinit
χάριν ἀναπέμποντες τῷ ἀμνῷ τοῦ Θεοῦ, τῷ αἴροντι τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. Ὅτι αὐτῷ πρέπει...
239v-246 Iohannes Chrysostomus In uiuificam sepulturam et triduanam resurrectionem Christi
 • CPG 4719
 • Aldama 093
 • Trismegistos pc_0007
11
Incipit
Εἴδετε χθὲς λῃστοῦ εὐγνωμοσύνην
246v-252v Iohannes Chrysostomus Homilia in Sanctum Pascha
 • CPG 4408
11 Recensio longior (RAMBAULT 1999, pp. 304-350 ; M. 52, 765-772)
246v-252v Iohannes Chrysostomus Homilia in Sanctum Pascha
 • CPG 4408
11 Recensio longior (RAMBAULT 1999, pp. 304-350 ; M. 52, 765-772)
252v-259* Basilius Caesariensis In quadraginta martyres Sebastenos (Homilia)
 • CPG 2863
 • BHG 1205
1205 11
 • Bollandistes
259-264v Gregorius Nyssenus De s. Theodoro
 • BHG 1760
 • CPG 3183
1760 11
 • Bollandistes
265-284 Hagiographica Eustratius, Auxentius et soc. mm. in Armenia (SS.), Passio (a Metaphrasta in menologium inserta)
 • BHG 0646
0646 11
 • Bollandistes
284v-285v Hagiographica Theodorus tiro m. (S.), Vita et educatio
 • BHG 1765
1765 11
 • Bollandistes
285v-289v Hagiographica Theodorus tiro m. (S.), Passio
 • BHG 1761-1762d
1762c 11
 • Bollandistes
289v-299v Pancratius hagiographus Passio S. Georgii m. altera
 • BHG 0671-0672c, 0675
0671-0672 11
 • Bollandistes
299v-316* Sophronius Hierosolymitanus Vita Mariae Aegyptiacae
 • CPG 7675
 • BHG 1042-1042d
1042 11
 • Bollandistes
316-324 Iohannes Chrysostomus De paenitentia homiliae 1-9
 • CPG 4333
11 Homilia 8 tantum.
324-335v* Andreas Cretensis In Lazarum quatriduanum
 • CPG 8177
 • BHG 2218
2218 11
 • Bollandistes
335v-349v Iohannes Chrysostomus De Lazaro conciones 1-7
 • CPG 4329
11 Concio 3 tantum, propter casum duorum foliorum des. mut. (PG 48, 992-1006, lin. 32)