Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 50841

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) IRHT – Personnes PLP Pinakes - auteur RGK I RGK II RGK III
Étienne Baluze 17-18 1630-1718 Bibliothécaire de Jean-Baptiste Colbert ; après sa mort, ses manuscrits sont entrés à la Bibliothèque royale de France possesseur Voir Jackson (une note indique que Baluze a acquis ce volume d'Hautin avec d'autres)
 • Baluze, Etienne
 • 1435
Jean-Baptiste Hautin 16-17 1580 ca-1640 Numismate. Sa sœur Marie avait épousé Nicolas Rigault, garde de la bibliothèque royale. Hautin participe avec Saumaise au catalogue de la bibliothèque royale en 1622. Sa fille, son fils et son petit-fils, du même nom, héritèrent de sa bibliothèque; elle fut achetée au début du 18e siècle par l'évêque John Moore et par Etienne Baluze, après un achat limité par Colbert en 1674 possesseur Notes de contenu, voir Jackson
 • 1806
Θεόδωρος Σκουταριώτης 13 1230-1283 Métropolite de Cyzique (1277-1283) possesseur Monocondyle (voir Jackson qui renvoie à Wilson)
 • 110014
 • 26204
 • 2481
Pierre Moreau 16-17 1527 ca-1603 ca Humaniste autre Annotations nombreuses
 • 107757
 • 348
 • 476
 • 553
Jean de Saint-André 16 ?-1596 possesseur
 • 109361
Jean-Baptiste Hautin II 17 Fils de Jean-Baptiste Hautin (I) possesseur
 • 105285

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 21164
Gallica numérisation gr. 1234

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0108b Schminck and Getov, 2010, Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts. Teil II. Die Handschriften des kirchlichen Rechts I (Nr. 328-427) 76-79 (n° 359)
0192 Omont, 1886, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques de Paris et des Départements I 273

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Gioffreda and Rhoby, 2020, Die metrische Psalmenmetaphrase des Manuel Philes. Präliminarien zu einer kritischen Edition 125
Macé and Andrist, 2016, Elias of Crete’s Commentary on Gregory of Nazianzus’s Homilies in Codex Basel AN i 8 : A Philological and Codicological Approach 202 (et n. 114)

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Bianconi, 2008, Sui copisti del Platone Laur. Plut. 59. 1 e su altri scribi d'età paleologa . Tra paleografia e prosopografia
Bianconi, 2014, Storia della scrittura e altre storie
D'Aiuto, 2002, Note ai manoscritti del Menologio Imperiale, 1: Un monogramma nel Menologio di Mosca 216, 220
Darrouzès, 1966, Documents inédits d'ecclésiologie byzantine
Jackson, 2006, The Greek Manuscripts of John Moore and Etienne Baluze 35
Olivier and Monégier du Sorbier, 1989, Morelliana. Recherches sur la vie et l'œuvre philologique d'un humaniste méconnu : Pierre Moreau de Loches
Rincel, 2022, Les collectionneurs français de manuscrits grecs du Moyen Age à la Révolution 582 (Saint-André), 618-631 (Hautin / Chandelier), 1091-1100 (Baluze)
Tocci, 2006, Bemerkungen zur Hand des Theodoros Skutariotes 128
Tocci, 2015, Theodori Scutariotae chronica: editio princeps 68*, 96*-101*
Zafeiris, 2011, The Issue of the Autorship of the Synopsis Chronike and Theodore Skoutariotes 258, 261
Zorzi, 2004, Lettori bizantini della « Bibliotheca » di Fozio : Marginalia del Marc. gr. 450 836

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (47)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Constantinus Chliarenus Cpl. ptr. IV Sententiae Synodales 13
Incipit
τοῦ μακαρίου Ἀποστόλου Παύλου μεμνημένοι λέγοντος
 • IFEB
002-5* Michael Choniates Encomium in Nicetam mtr 13
006 Ioseph Cpl. ptr. I Confessio Fidei 13
 • IFEB
006v-8*, 267v-75* Ioseph Cpl. ptr. I Epistulae 13
006v-8*, 267v-75* Ioseph Cpl. ptr. I Epistulae
008-259v,275-394 Nicetas Choniates Panoplia dogmatica
 • TLG 3094.006
 • RAP G13013
13 Des. mut. liber 26
260-261* Michael Cerularius Cpl. ptr. I Opera 13
260r-v Michael Cerularius Cpl. ptr. I Epp. Ad Petrum Antiochenum ptr.
 • RAP G6252
 • TLG 3077.004
13
 • IFEB
261v-263* Eustathius Romanus Comentarius de duobus consobrinis in matrimonium 13
263 Michael Autoreianus Cpl. ptr. IV Opera 13 AD IMPERATORIS SVBDITOS ET EXERCITVM CONCIO
Titulus initialis
ΑΝΔΡΕΣ ΡΩΜΑΙΟΙ, ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΑΡΚΕΙ
 • P
263 Michael Autoreianus Cpl. ptr. IV Opera 13
Incipit
Ἄνδρες Ῥωμαῖοι τοῦτο γὰρ ἀρκεῖ
 • IFEB
263-268* Michael Cerularius Cpl. ptr. I Epistulae 13 Ad imper. subditos et exercitum concio
Incipit
Ἄνδρες Ῥωμαῖοι τοῦτο γὰρ ἀρκεῖ
263r-v Michael Autoreianus Cpl. ptr. IV Opera 13 Ad imperatorem Theodorum Lascarim allocutio
Incipit
Κράτιστε, θεόσεπτε, θεοφρούρητε
 • IFEB
 • P
263v Michael Autoreianus Cpl. ptr. IV Opera 13 Tomus a Michaele et episcopis subscriptus, quo profitentur agnoscere se Imperatorem Theodorum Lascarim, filium eius Nicolaum et uxorem Annam
Incipit
Τὸ ἐν καλοῖς τοὺς εὐεργέτας ἀμείβεσθαι
 • IFEB
 • P
263v-264 Michael Autoreianus Cpl. ptr. IV Opera 13 Ad imperatorem Theodorum Lascarim epistula
Titulus initialis
Κράτιστε, θεόσεπτε, ἅγιε δέσποτά μου
 • IFEB
 • P
264-265 Alexius Studita Cpl. Ptr. I De matrimoniis 13
 • IFEB
265v-266v Michael Autoreianus Cpl. ptr. IV Opera 13
Incipit
ἀρχῆθεν ὁ σοφὸς δημιουργὸς
 • IFEB
266v-267 Michael Anchialus Cpl. ptr. III Decreta Grumel, Regestes 1130
Incipit
ἡ μετριότης ἡμῶν ὅτε
 • IFEB
 • P
267v Germanus Cpl. ptr. II Decreta Synodalia 13
Incipit
περὶ τῶν κεκωλυμένων καὶ ἀκολύτων
 • IFEB
267v Ioseph Cpl. ptr. I Ep Ad Ignatium Mtr Thessalonicae 13
 • IFEB
267v Michael Autoreianus Cpl. ptr. IV Opera 13 SENTENTIA DE SYNALLAGMATA PROTOVESTIARII IMP. COMNENI ET FILIAE BRABAINAE
Incipit
Η ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ ΗΜΩΝ
 • IFEB
 • P
267v Nicolaus quidam Epistulae 13 Nicolai Kaloethi Amastridos ep., epistula ad Demetrium Comnenum fr.
Incipit
Λέγεται ὡς ἡ σὺ θυγάτηρ ἣν ἔτεκε
 • IRHT inc.
268-270* Nicephorus Cpl. ptr. I Quaestiones et responsa 13
268r-v Theodorus Studita Epistulae 13 II, 215 ( PG 99, 1645-1653)
 • P
268v-269v Ioseph Cpl. ptr. I Testamentum 13
 • IFEB
270-271v Alexius Studita Cpl. Ptr. I Sententiae Synodales De iis qui donatione accipiunt
 • IFEB
 • P
270-271v* Alexius Comnenus I imp. Chrysobulla; Nouellae; Constitutiones 13
270r-v Alexius Studita Cpl. Ptr. I Sententiae Synodales 13
 • IFEB
271v Alexius Studita Cpl. Ptr. I De Rebus Ecclesiasticis 13
 • IFEB
272 Nicetas Amasenus mtr. Opera 13 DE DISPUTATIONE IN PATRIARCHATU DE SUFFRAGIIS
Incipit
ΚΑΛΟΥΜΕΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΨΗΓΟΙΣ
Desinit
ΚΑΙ ΣΥΣΚΙΑΖΟΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ
 • P
272--* Germanus Cpl. ptr. quidam Opera 13
 • IFEB
272--* Nicolaus Cpl. ptr. quidam Opera 13
272r-v Georgius Xiphilinus Cpl. ptr. II Edicta Synodalia 13
Incipit
ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΔΙΑΚΟΝΟΙΣ
 • IFEB
 • P
272r-v Georgius Xiphilinus Cpl. ptr. II De iuribus territoriarum 13
 • IFEB
272r-v Nicetas Amasenus Opera 13
Incipit
καλοῦμαι ἐν ταῖς ψήφοις
 • IFEB
273 Michael Anchialus Cpl. ptr. III Decreta 13 De translatione Michaelis Ancyrani episcopi (Grumel, Regestes 1136)
 • IFEB
 • P
273-274v Elias Cretensis mtr. Responsiones Canonicae 13
 • IFEB
273v-274 Nicolaus Cpl. ptr. III grammaticus Canonica 13
Incipit
Ἡ μὲν πρώτη προσφορὰ
 • IFEB
308v-315 Nicolaus Methonae mtr. Memoriae contra Latinos
 • RAP G19835
13 ex Nicaetae Choniatae Panoplia
Titulus initialis
Ἑτέρα σύνθεσις κατὰ Λατίνων, ἐν οἷς βλασφημοῦσι εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον λέγοντες ἐκ τοῦ Υἱοῦ τοῦτο ἐκπορεύεσθαι.
Incipit
Τὸ περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος λέγειν περὶ Θεοῦ λέγειν
324 Iohannes Xiphilinus Cpl. ptr. VIII Decreta de matrimonio 13
 • IFEB
327 Alexius Studita Cpl. Ptr. I Opera 13
 • IFEB
327v-328v Sisinnius Cpl. ptr. II Volumen anni 997 13
 • IFEB
329r-v Michael Cerularius Cpl. ptr. I Decreta Synodalia 13
Incipit
Ἀνήνεγκας ἱερώτατε
 • IFEB
329v-330 Alexius Studita Cpl. Ptr. I Sententiae Synodales 13 Grumel no 848
 • IFEB
332v-333 Alexius Studita Cpl. Ptr. I De matrimoniis 13 Grumel no 849
 • IFEB
341-342 Petrus Chrysolanus Oratio ad imp. Alexium Comnenum de Spiritu Sancto
 • RAP G4002
13 ex Nicaetae Choniatae Panoplia lib. 21
342-344 Iohannes Phurnes Oratio antirrhetica de processione Spiritus sancti
 • TLG 3362.001
 • RAP G19802
13 ex Nicaetae Choniatae Panoplia lib. 21