Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 53896

Type de cote : Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK II Pinakes - auteur
Νεκτάριος ἡγούμενος τῆς μονῆς τῶν Κασούλων 12-13 1155/1160-1235 copiste 018v-164 Voir RGK II
 • 406
 • Nectarius Casulorum abbas

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Aland lectionnaires l 1837
Gallica numérisation suppl. gr. 1232
Medium 100054375
CSNTM numérisation Paris Suppl. gr. 1232

Bibliographie :

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Parenti, 2020, L'anafora di Crisostomo 263, 568

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Acerbi and Vuillemin Diem, 2019, La transmission du savoir grec en Occident: Guillaume de Moerbeke, le Laur. Plut. 87.25 (Thémistius, in De an.) et la bibliothèque de Boniface VIII
Arnesano, 2015, Giorgio Laurezio, copista ed intellettuale del secolo XV 82
Hajdú and Schreiner, 2013, Nikolaos von Otranto und ein angeblicher Plagiator im Cod. graec. 262 der Bayerischen Staatsbibliothek. Mit einem Anhang zur Provenienz der griechischen Handschriften aus der Sammlung Johann Albrecht Widmannstetters Autographe de Nicolaos-Nectarios d’Otrante 34, n. 58 ; 36
Isépy, 2016, Zur mittelaterlichen Überlieferung von Aristoteles' De motu animalium: die Bedeutung der Übersetzung Wilhelms von Moerbeke und der Paraphrase Alberts des Grossen für die griechische Texttradition
Mondrain, 1998, Les signatures des cahiers dans les manuscrits grecs 38
Podolak and Bucossi, 2017, Per una futura edizione di Ugo Eteriano: censimento della tradizione manoscritta e problemi di cronologia. Con un’appendice sui codici che conservano i frammenti greci di Alessandra Bucossi 325-328
Scagliarini, 1988, Romano di Ullano: l'apprendimento grafico latino di un copista greco 186 n. 9
1006p Arnesano, 2008, Libri inutiles in Terra d'Otranto. Modalità di piegatura di bifogli nella realizzazione del Laur. 87.21
R(III)1914 Astruc and Concasty, 1960, Bibliothèque nationale. Catalogue des manuscrits grecs. Troisième partie : Le Supplément grec, Tome III, numéros 901-1371

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0

Témoins (16)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
003-5v, 007-11v Iohannes Damascenus In dormitionem Deiparae II
 • CPG 8062
 • BHG 1097
1097 13
 • Bollandistes
006r-v Nilus Ancyranus Narrationes
 • CPG 6044
 • BHG 1301-1307, 1307b
1301-1306, 1307 13
 • Bollandistes
012-14v Nectarius Casulorum abbas Syntagmata tria aduersus Latinos
 • RAP 12762
13 Tractatus tertius tantum
015-39 Nectarius Casulorum abbas Opera 13 Synopsis dogmatum de processione Spiritus sancti; Prologus; in columnis cum traductione latina
Titulus initialis
Σύνοψις σὺν Θεῷ ἐκ τῶν κατὰ πλάτος δογμάτων τῶν περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως τῶν ἐκ τῶν θείων καὶ ἱερῶν γραφῶν παρὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων δογματισθέντων, οὐ μὴν ἀλλὰ καί τινων διδασκάλων καὶ φιλοσόφων, εἶθ' ὕστερον κατὰ τοῦ παρὰ Λατίνοις καινοφανοῦς δόγματος, ἐν διαλέξει μετὰ καὶ ἀληθῶν ἀποδείξεων συλλογιστικῶς προτεθέντων, ἐν τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων καὶ ἐν ἄλλοις τόποις καὶ πόλεσι συλλεγεῖσα καὶ συνταχθεῖσα περὶ Νικολάου Ἱδρούσσης. Ἔπειτα δὲ καὶ ἐξ ἑλληνικῆς εἰς ῥωμαικὴν διάλεκτον ἑρμηνευθεῖσα ἐν Κωνσταντινουπόλει, προτροπῇ τοῦ κυροῦ Βενεδίκτου τοῦ καρδηναρίου καὶ τοποτηρητοῦ τότε ὑπάρχοντος Ἰννοκεντίου τοῦ τρίτου πάπα Ῥώμης
Incipit
Ὁ ὁμοούσιος καὶ συναίδιος λόγος τοῦ Θεοῦ
064-69v Photius CP ptr. (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Contra ueteris Romae asseclas libellus (seu Epitome 1 Mystagogiae)
 • RAP 1882
 • TLG 4040.005
13 Photius cod.; ordo capitum differt ab editis
Titulus initialis
Περὶ τῶν αὐτῶν αὖθις Φωτίου πατριάρχου
Incipit
Εἰ ἁπλοῦν
Desinit
εἰ μὴ προφανῶς μέμηνεν
093r-v Basilius Caesariensis Opera 13
093v-94 Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis Confessio fidei
 • CPG 1764
 • BHG 0715d
13
094-95 Gregorius Nazianzenus In sancta Lumina (or. 39)
 • CPG 3010.39
 • BHG 1938-1938b
13
095-96v Gregorius Thaumaturgus Neocaesariensis De Deitate Et Tribus Personis
 • CPG 1781
13
096v-97 Iohannes Chrysostomus In annuntiationem B.M.V.
 • CPG 4677
 • BHG 1144h
 • Aldama 479
13
099-100v Epiphanius Constantiensis Ancoratus
 • CPG 3744
13
101r-v Cyrillus Hierosolymitanus Catecheses ad illuminandos
 • CPG 3585.2
 • Aldama 062
13 Cat. 16, excerptum
101v-102 Sophronius Hierosolymitanus Epistula Synodica Ad Sergium Cpl
 • CPG 7635
13
102v-106 Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
13
164v-165v Dorotheus Tyrius Index apostolorum et discipulorum
 • BHG 0151-0152h
 • CPG 3780a
0151-0152 13
 • Bollandistes
18-19v, 83, 94v, 83v, 94 Michael Attaleiates Synopsis iuris 13