Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 66936

Type de cote : Actuelle

Cotes liées :

Cote Type de relation Type Commentaire
Vaticano, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Ott. gr., 466 est la copie de ce manuscrit Actuelle
Vaticano, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Vat. gr., 2363 est la copie de ce manuscrit Actuelle

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK II RGK III Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) Pinakes - auteur IRHT – Personnes
Ἰανὸς Λάσκαρις 15-16 1445-1534 Sa bibliothèque est acquise par le cardinal Niccolò Ridolfi à la suite d’un prêt contracté par Janus Lascaris en 1525 et pour lequel le cardinal offre sa garantie, la bibliothèque de Lascaris servant de caution copiste Révision des textes de Porphyre en vu de l'édition qu'il était en train de préparer en 1518 (cf. Dorandi p. 105)
 • 197
 • 245
 • Lascaris, Janus
 • 1604
 • 106666
Θεοφύλακτος Σαπωνόπουλος 13 (3/4) copiste g-209 souscription
 • 233
 • 110223
Nicholaus papa V 14-15 1397-1455 Papauté : 1447-1455 possesseur Voir Manfredi and Potenza, 2022
 • 2073
 • 4261

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 31477
Vatican numérisation Vat. gr. 305

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
0830 Mercati and Franchi de' Cavalieri, 1923, Codices Vaticani Graeci. Tomus 1. Codices 1-329 443-450

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Dorandi, 2019, Porphyre, L'antre des nymphes dans l'Odyssée ms. V 105
Jacques, 2002, Nicandre. Œuvres. Tome II. Les thériaques. Fragments iologiques antérieurs à Nicandre CXLIX-CL
Prodrome, 2023, Theodori Prodromi Epistulae et orationes / quarum editionem curavit Michiel D.J. Op de Coul Sigle V (Op de Coul) XCV-XCVII
Zagklas, 2023, Theodoros Prodromos: Miscellaneous Poems. An Edition and Literary Study Sigle V (Zagklas) 10, 14-15, 25, 88, 117-118, 122-130, 133, 160-167, 329

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Agati and Canart, 2022, I manoscritti grammaticali greci del card. Guglielmo Sirleto (1514-1585). Edizione dell’inventario Santamaura e catalogo dei manoscritti identificati
Alganza Roldán, 2015, Un nuevo manuscrito de Heráclito «Mitógrafo» y el Anónimo Περὶ ἀπίστων (Μονή Ιβήρων 1317 = Lambros 5437) 69
Bianchi, 2022, Qualche riflessione sulla Fettaugen-Mode e sullo stile beta-gamma 25
Canart, 2008, Additions et corrections au Repertorium der Griechischen Kopisten 800-1600, [Teil] 3 49
De Gregorio, 1991, Il copista greco Manouel Malaxos. Studio biografico e paleografico-codicologico
De Gregorio, 2010, Teodoro Prodromo e la spada di Alessio Contostefano (Carm. Hist. LII Hörandner) 200, n. 8 (suite)
Giacomelli, 2021, Ps.-Aristotele, 'De mirabilibus auscultationibus'. Indagini sulla storia della tradizione e ricezione del testo
Grünbart, 2001, Zwei Briefe suchen ihren Empfänger : wem schrieb Theodoros Prodromos (Epp. 10 und 11 PG) ? 207
Hörandner, 1974, Theodoros Prodromos: historische Gedichte Notice du ms. sous le sigle V 159-161
Magnelli, 2010, Prodromea (con una nota su Gregorio di Nazianzo) 128
Manfredi and Potenza, 2022, I codici greci di Niccolò V. Edizione dell’inventario del 1455 e identificazione dei manoscritti. Con approfondimenti sulle vicende iniziali del fondo Vaticano greco della Biblioteca Apostolica Vaticana
Migliorini, 2007, Teodoro Prodromo, Amaranto Sous le sigle V 184 (et n. 6), 185 (n. 8-9)
Mondrain, 2007, Les écritures dans les manuscrits byzantins du XIVe siècle. Quelques problématiques 175
Op de Coul, 2009, The Letters of Theodore Prodromus and Some Other 12th Century Letter Collections 232 (n. 4 et 7), 233, 238 (n. 26)
Pontani, 1992, Per la biografia, le lettere, i codici, le versioni di Giano Lascaris 432
Pontani, 2011, Sguardi su Ulisse: la tradizione esegetica greca all'Odissea
Rhoby, 2012, Varia lexicographica II 124, 132 n. 168
Rhoby, 2015, Labeling poetry in the middle and late Byzantine period 274, 279
Rhoby, 2020, Interpunktionszeichen in byzantinischen Versinschriften 299
Riccardo, 2022, L’edizione di Henri Estienne delle Quaestiones Homericae di Porfirio di Tiro 398
Sodano, 1970, Porphyrii Quaestionum Homericarum liber I IX-XI
Tomadaki, 2018, An unpublished poem on Porphyry 789, n. 43
Vasiloudi, 2013, Vita Homeri Herodotea. Textgeschichte, Edition, Übersetzung
Zagklas, 2014, Theodore Prodromos : The Neglected Poems and Epigrams (Edition, Translation and Commentary), PhD Diss. Notice du ms. (n° 74) sous le sigle V 131
Zagklas, 2018, Metrical Polyeideia and Generic Innovation in Τwelfth Century: The Multimetric Cycles of Occasional Poetry 60

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
0 I-IX, 001-209 13 1268-1269, 1253-1254 Papier Hésitation entre les deux dates (23 avril de la 12e indiction, avant 1282-1283, date d'une annotation au f. VIIIr)

Témoins (96)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
Theodorus Prodromus Epistula XVII. Ad Gregorium monachum et abbatem uenerandi monasterii Bulgarorum
 • Hörandner 099
13 1268-1269, 1253-1254
001--22 Theodorus Prodromus Epigrammata in Nouum Testamentum
 • Hörandner 115
 • TLG 2721.006
13 1268-1269, 1253-1254
001--22 Theodorus Prodromus Epigrammata in Vetus Testamentum
 • Hörandner 115
 • TLG 2721.006
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
022--27v Theodorus Prodromus Tetrasticha in Hierarchas tres
 • BHG 0748t
 • Hörandner 118
 • TLG 2721.011
0748t 13 1268-1269, 1253-1254
 • Bollandistes
022-27v Theodorus Prodromus Epigrammata 13 1268-1269, 1253-1254 Epigrammata uaria in Gregorium, Basilium, Iohannem et alios
 • P
027v Theodorus Prodromus Epistula I Ephoro
 • Hörandner 110
13 1268-1269, 1253-1254
027v-29v Theodorus Prodromus Epistula II. Gratiarum actio nomophylaci, protecdico et orphanotropho, domino Alexio Aristeno
 • Hörandner 087
13 1268-1269, 1253-1254
029v-30 Theodorus Prodromus Epistula III ad Logothetam Stephanum Meletem
 • Hörandner 105
13 1268-1269, 1253-1254
030--39 Theodorus Prodromus Epistula IV Orphanotropho de uexante eum morbo
 • Hörandner 088
13 1268-1269, 1253-1254
030--39 Theodorus Prodromus Epistula V Orphanotropho
 • Hörandner 089
13 1268-1269, 1253-1254
030--39 Theodorus Prodromus Epistula VII. De lingua orphanotrophi et nomophylaci Alexii Aristeni
 • Hörandner 090
13 1268-1269, 1253-1254
030--39 Theodorus Prodromus Epistula VIII. Orphanotrophi, protecdico et nomophylaci
 • Hörandner 091
13 1268-1269, 1253-1254
030--39 Theodorus Prodromus Epistula IX. Ad orphanotrophum et nomophylacem
 • Hörandner 092
13 1268-1269, 1253-1254
031v-33 Theodorus Prodromus Epistula VI. Ad Metropolitam Trapezuntium Stephanum Skylitzem
 • Hörandner 107
13 1268-1269, 1253-1254
039-40v Theodorus Prodromus Carmen LVI (a, b, c, d). In laudem Alexii Aristeni
 • Hörandner 056
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254 Versus iambici, heroici, elegici et anacreontici ad Alexium Aristenum (PG 133, 1275-1280)
 • P
043-45v Theodorus Prodromus In eos qui ob paupertatem Prouidentiae conuiciantur
 • Hörandner 151
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
045v-48v Theodorus Prodromus In Illud Lucae : in Spiritu Eliae (1, 17)
 • Hörandner 113
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
048v-50v Theodorus Prodromus In Illud : pauperies sapientiam nacta est
 • Hörandner 150
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
050v-53v Theodorus Prodromus Indoctus siue Grammaticus apud se
 • Hörandner 144
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
053v-56 Theodorus Prodromus Philoplato siue Coriarius
 • Hörandner 149
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
056-59v Theodorus Prodromus Carnifex siue Medicus
 • Hörandner 148
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
059v-64 Theodorus Prodromus Perennis siue Amores senis
 • Hörandner 146
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
064-69v Theodorus Prodromus De uitis poeticis et politicis
 • Hörandner 147
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
069v-75v Theodorus Prodromus Ad Iohannem IX Agapetum patriarcham Constantinopolitanum
 • Hörandner 084
13 1268-1269, 1253-1254
Incipit
Πῶς ποτε ὑπονοίας
 • IFEB
 • IRHT inc.
 • P
075v-78v Theodorus Prodromus Monodia in Porphyrogenitum et Sebastocratorem Andronicum Comnenum
 • Hörandner 081
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
078v-81v Theodorus Prodromus Monodia in sebastum et logothetam Gregorium Camaterum
 • Hörandner 083
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
081v-84 Theodorus Prodromus Monodia in Constantinum Hagiotheodoritam
 • Hörandner 085
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
084-86v Theodorus Prodromus Epithalamium fortunatissimis imperatoris filiis
 • Hörandner 080
 • TLG 2721.001
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
086v--88v Theodorus Prodromus Epistula XIV. Mytae
 • Hörandner 102
13 1268-1269, 1253-1254
086v--88v Theodorus Prodromus Epistula XVI. Mytae
 • Hörandner 104
13 1268-1269, 1253-1254
086v--88v Theodorus Prodromus Epistula XV. Mytae
 • Hörandner 103
13 1268-1269, 1253-1254
086v--88v Theodorus Prodromus Epistula X. Theodoro
 • Hörandner 108
13 1268-1269, 1253-1254
086v--88v Theodorus Prodromus Epistula XI. Theodoro
 • Hörandner 109
13 1268-1269, 1253-1254
086v--88v Theodorus Prodromus Epistula XII. Lizico
 • Hörandner 097
13 1268-1269, 1253-1254
086v--88v Theodorus Prodromus Epistula XIII. Lizico
 • Hörandner 098
13 1268-1269, 1253-1254
088v-90 Theodorus Prodromus Carmen XXV. Epitaphium in Iohannem Comnenum imperatorem ut ex defuncto
 • Hörandner 025
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
090 Theodorus Prodromus Carmen XXVII (a, b). Ad Christum ut ex Iohanne Comneno imperatore
 • Hörandner 027
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
090 Theodorus Prodromus Carmen XXVI (a, b). Inscriptio in sepulcrum Iohannis Comneni imperatoris
 • Hörandner 026
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
090r-v Theodorus Prodromus Carmen VII. Epitaphium in Irenem Comnenam imperatricem ex parte defunctae
 • Hörandner 007
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
090v Theodorus Prodromus Carmen XXIII. In obitum filiorum Isaacii sebastocratoris ut ex parte imperatoris
 • Hörandner 023
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
Incipit
Ω ΖΕΥΓΟΣ ΥΙΩΝ
 • P
090v-91 Theodorus Prodromus Carmen LXVIII. Versus apologetici XXI Ad Stephanum Meletem logothetam I
 • Hörandner 068
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
Incipit
ΣΩΤΕΡ ΕΜΕ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑ
 • P
091 Theodorus Prodromus Carmen XXVIII. In sepulcrum Iohannis Comneni imperatoris I
 • Hörandner 028
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
091-92 Theodorus Prodromus Carmen II. Ad Irenem Ducaenam imperatricem in obitum Andronici Comneni filii
 • Hörandner 002
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
092-93 Theodorus Prodromus Carmen III. Ad Iohannem Comnenum Porphyrogenitum et imperatorem in expugnationem Castamonis
 • Hörandner 003
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
Incipit
HN OT' ANAX MEGAQUME
 • P
093-94 Theodorus Prodromus Carmen XXXVIII. Ad Annam Comnenam de se ipso
 • Hörandner 038
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
094r-v Theodorus Prodromus Carmen LXI. Praefatio in librum schedographicum Ioannicii monachi
 • Hörandner 061
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
094v Theodorus Prodromus Opera 13 1268-1269, 1253-1254 <Epitaphium monachi auari> (PG 133, 1072), adscriptum alia manu ad oram textus praecedentis
 • P
094v Theodorus Prodromus Carmen LVIII. In sepulcrum Athanasii hesychastae et aduersus sepulcrorum perfossores
 • Hörandner 058
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
Incipit
ΤΥΜΒΩΡΥΚΤΗΣ Ο ΣΠΑΡΑΚΤΗΣ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ
 • P
094v-97v Theodorus Prodromus Amicitia exulans
 • Hörandner 153
13 1268-1269, 1253-1254
 • IRHT inc.
 • P
097v-99 Theodorus Prodromus Indignabundi in Prouidentiam
 • Hörandner 143
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
099-100 Theodorus Prodromus In anum libidinosam
 • Hörandner 140
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
100-101 Theodorus Prodromus In senem barbatum qui propter hoc se doctum putat
 • Hörandner 141
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
101-103v Theodorus Prodromus Carmen VI. In aduentum Iohannis Comneni imperatoris
 • Hörandner 006
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
Incipit
Θυμὲ μάχας μὲν ἔα
 • P
103v Theodorus Prodromus uersus exhortatorii in Pausaniam quemdam in lapidem transformatum ob mortem filii Petri
 • Hörandner 162
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
103v-104 Theodorus Prodromus Uersus consolatorii in mortuum manibus priuum e mari eiectum
 • Hörandner 161
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
104 Theodorus Prodromus Aenigma in nubem
 • Hörandner 160
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
104 Theodorus Prodromus Carmen LXII. Ad Ioannicium monachum
 • Hörandner 062
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
104-105 Theodorus Prodromus Carmen XLIII (a, b, c, d, e). In Alexii Phorbeni nuptias
 • Hörandner 043
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
Incipit
Ὡς εὐτυχὴς ὡς εὐκλεὴς ἡ σὴ νυμφαγωγία
Incipit
Τρισευτυχὴς τρισεύδαιμον καὶ τρισολβία νύμφη
Incipit
Κατάθου σου τὴν θώρακα νυμφίε στρατιῶτα
 • IRHT inc.
 • P
105v-108 Theodorus Prodromus Carmen IV. In aduentum Iohannis Comneni imperatoris de expugnatione Castamonis
 • Hörandner 004
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
108-109 Theodorus Prodromus Carmen V. Ad Iohannem Comnenum imperatorem ex parte urbis
 • Hörandner 005
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
109r-v Theodorus Prodromus In uitam sub imagine allegorica repraesentatam
 • Hörandner 155
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
109v-117 Theodorus Prodromus Monosticha in sanctos totius anni
 • BHG 1617s
 • Hörandner 119
1617s 13 1268-1269, 1253-1254
Incipit
Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ στυλίτης
 • Bollandistes
 • P
117r-v Theodorus Prodromus Carmen in dies festos Domini Nostri Iesu Christi
 • Hörandner 127
 • BHG 0806t
0806t 13 1268-1269, 1253-1254
 • Bollandistes
 • P
117v Theodorus Prodromus In Abrahamum Trinitatem hospitio excipientem uersus octo
 • Hörandner 121
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
117v Theodorus Prodromus Disticha quinque in annulum
 • Hörandner 156
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
117v-118 Theodorus Prodromus Lamentatio super uerbo contempto
 • Hörandner 142
13 1268-1269, 1253-1254
118-121 Theodorus Prodromus Carmen LIX. Ad Bareum qui ipsi haereticam notam inurebat
 • Hörandner 059
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
121r-v Theodorus Prodromus Aduersus inuidos ; Exhortatio ad pietatem et sapientiam, uersus intexti
 • Hörandner 157
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
121r-v Theodorus Prodromus Aduersus inuidos ; Exhortatio ad pietatem et sapientiam, uersus intexti
 • Hörandner 157
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
121v Theodorus Prodromus Epigrammata quinque in hortum
 • Hörandner 158
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
121v-122v Theodorus Prodromus Carmen IX. Hymnus ad Iohannem Comnenum imperatorem de Christi natiuitate
 • Hörandner 009
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
122v-123 Theodorus Prodromus Carmen X. Hymnus ad Iohannem Comnenum imperatorem de Christi baptismo
 • Hörandner 010
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
123r-v Theodorus Prodromus Carmen LXXVII. Contra morbum uersus heroici
 • Hörandner 077
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
Incipit
ΝΟΥΣΕ ΜΕΓΑ ΚΡΑΤΕΡΗ
 • P
123v-126v Theodorus Prodromus Carmen VIII. Ad Iohannem Comnenum imperatorem de expugnatione Castamonis et Gangrae
 • Hörandner 008
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
126v-128 Theodorus Prodromus Epigrammata in SS. Paulum, Gregorium Nazianzenum, Basilium Caesariensem, Iohannem Chrysostomum, Gregorium Nyssenum, Nicolaum
 • Hörandner 120
Epigrammata in S. Paulum magnum apostolum 13 1268-1269, 1253-1254 PG 133, 1224A-1225A,
 • P
128 Theodorus Prodromus Carmen LXXIX. Versus ante discessum ex Byzantio
 • Hörandner 079
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
128v Theodorus Prodromus In S. Petrum crucifixum
 • Hörandner 131
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
128v-129 Theodorus Prodromus Carmen LXIV (a, b). Epitaphium in Constantinum Camytzem
 • Hörandner 064
 • TLG 2721.004
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
129-134 Theodorus Prodromus Xenodemus siue Voces (dialogus)
 • Hörandner 135
13 1268-1269, 1253-1254
 • P
134-137v Theodorus Prodromus De magno et paruo
 • Hörandner 136
13 1268-1269, 1253-1254
Incipit
ΤΙΝΙ ΔΕ ΑΛΛΩ
 • P
137v-138v Constantinus Stilbes Didascalia Iii 13 1268-1269, 1253-1254 Institutio III
Incipit
Πάλιν οἱ ἐμοὶ χριστοκήρυκες
 • IRHT inc.
 • P
139-170v Nicander Colophonius Theriaca
 • TLG 0022.001
13 1268-1269, 1253-1254 Cum glossis interlinearibus et scholiis
171 Leo Sapiens VI imp. Opera 13 1268-1269, 1253-1254 Distichon
Incipit
ΤΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΟΥ ΚΟΓΧΥΛΗ
 • P
171-184 Porphyrius Homericae quaestiones 13 1268-1269, 1253-1254 Liber 1
184v-190v Heraclitus rhetor Allegoriae 13 1268-1269, 1253-1254
190v-195v Porphyrius De antro nympharum 13 1268-1269, 1253-1254
195v-197v Heraclitus paradoxographus De Incredibilibus 13 1268-1269, 1253-1254
197v-199 Mythologica Varia 13 1268-1269, 1253-1254 De incredibilibus, anonymus (Excerpta Vaticana)
199-203 Libanius Narrationes (Prog. 2) 13 1268-1269, 1253-1254 Libanius et alii. P. 33-58 Foerster
203-207 Herodotus (pseudo) Vita Homeri 13 1268-1269, 1253-1254
207v-209 Menander comicus Sententiae monostichae 13 1268-1269, 1253-1254
209 Theodorus Balsamon Versus 13 1268-1269, 1253-1254
 • P
209 Theodorus Balsamon Versus 13 1268-1269, 1253-1254
30 Theodorus Prodromus In Crucifixionem uersus heroici
 • Hörandner 132
13 1268-1269, 1253-1254 Carmina uaria: In crucifixionem uersus heroici et alteri (PG 133, 1222 A11-1223 A5)
 • P
40v-43 Theodorus Prodromus Ad imperatorem de uiridi colore
 • Hörandner 145
13 1268-1269, 1253-1254 cf. PG 133, 1047
 • P
VI--VII Libanius Opera 13 1268-1269, 1253-1254