Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 70046

Type de cote : Actuelle

Remarque : Descriptus e cod. Paris, BnF, gr. 1335 secundum Daley

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire RGK I RGK II RGK III
Γηράρδος 15 (1/2) ἐκ Πατρῶν Παλαιῶν copiste 1-48v, 84v-355v Voir RGK I
 • 80
 • 107
 • 144
Iacobus Gallicius 16-17 Marchand; en 1624, offre à la Biblioteca Marciana 21 manuscrits grecs achetés à Constantinople; d'autres manuscrits de sa collections sont parvenus ultérieurement à la Marciana par une voie différente possesseur Il achète le ms. à Constantinople ; voir Kaklamanis
Νικόλαος Φαγιάνης ἱερεὺς καὶ δευτερεύων Μανειατοχωρίου 15 (1/2) copiste 51-84, 356-399 Souscription du 9 août 6934, 4e indiction (=1436)

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 32821

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
2406 Delehaye, 1905, Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Bibliothecae D. Marci Venetiarum
R(III)2391 Mioni, 1985, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices graeci manuscripti. Volumen II : Thesaurus Antiquus. Codices 300-625 481-488

Éditions utilisant le manuscrit

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Munitiz et al., 1997, The Letter of the Three Patriarchs to Emperor Theophilos and Related Texts LXXXIII-LXXXIV

Études sur la tradition manuscrite

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Gallay, 1944, Liste des manuscrits des Lettres de saint Grégoire de Nazianze 122

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Daley, 2016, Leontius of Byzantium: Complete Works 83
Darrouzès, 1957, Autres manuscrits originaires de Chypre Provient du Péloponnèse 162
Darrouzès, 1966, Documents inédits d'ecclésiologie byzantine
Fanelli, 2016, Un'omelia inedita del patriarca Callisto I e l'uso dei testi conciliari foziani nella disputa contro i Latini alla metà del 14° secolo 179
Fanelli, 2022, Cipro nella Biblioteca Marciana di Venezia. Manoscritti, testi e carte Scheda 13 (Marco Fanelli) 79-85, tav. 28-30
Gioffreda, 2021, I testimoni delle Metafrasi dei Salmi di Manuele File. Isidoro di Kiev, Gerardo di Patrasso e il suo sodale Stamazio 353
Harlfinger, 1974, Wasserzeichen aus griechischen Handschriften I
Harlfinger, 1974, Specimina griechischer Kopisten der Renaissance. I. Griechen des 15. Jahrhunderts 18
Kaklamanes, 2020, « Questa è robba mia ! » : Une affaire de réclamation de manuscrits constantinoplitains à La Canée en 1596
Kiapidou, 2013, Chapters, epistolary essays and epistles. The case of Michael Glykas' Collection of ninety-five texts in the 12th century 53
Nigra, 2023, Le versioni greche del Simbolo <i>Quicumque</i>. Testo critico e note storico-teologiche Ud 106-107
Nikolopoulos, 1973, Αἱ εἰς τὸν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον ἐσφαλμένως ἀποδιδόμεναι ἐπιστολαί Daté de 1426 ; sigle Z (Nikolopoulos) ; notice n° 8, p. 26-27 26-27, 101, 103, 145, 147, 151, 159, 373, 393-411 (et φωτ. 7)
Polite, 2000, Ο βιβλιογράφος Νικόλαος Φαγιάνης και ο ανθρώπινος πόνος 620
Uthemann, 2015, Anastasios Sinaites. Byzantinisches Christentum in den ersten Jahrzehnten unter arabischer Herrschaft 799 sqq.
0100 Browning and Constantinides, 1993, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1 15 1426 Papier

Témoins (88)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-16 Nicetas Stethatus De anima 15 1426 De anima 1-15
Incipit
Φιλοσοφῆσαι δεῖν ἔγνων περὶ ψυχῆς
 • IRHT inc.
016-28 Nicetas Stethatus De paradiso 15 1426
028-42 Symeon Nouus Theologus Opuscula Theologica Et Ethica 15 1426 Tractatus ethicus II (ed. Darrouzès, I, 1966, SC 122, p. 310-388)
Incipit
Λόγος προτρεπτικὸς εἰς μετάνοιαν καὶ εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ ἀποστόλου
Incipit
Ὅτι πάντες οἱ εἰς Χριστόν
 • IRHT inc.
042v-47v Iohannes Damascenus De sacris imaginibus contra Constantinum Cabalinum
 • CPG 8114
 • BHG 1387e
Recensio breuis (Epistula Ioannis mon. Hierosolymitani ad. Constantinum Copronymum) 1387f 15 1426 Inc. mut. (PG 95, 312 A5 - 344 B3)
 • Bollandistes
047v-48v Athanasius Alexandrinus (Auteur supposé (tradition manuscrite)) Symbolum quicumque
 • CPG 2295
Formula quinta 15 1426 Formula III; ff. 49-50v uacua
053-55 Iohannes Chrysostomus Opera 15 1426 Excerpta varia; praemittitur index operum sequentium in codice (ff. 51-52v) et prologus (f. 53) : IOACHIM MONACHUS
Incipit
ΚΑΙ ΙΝΑ ΜΑΘΗΣ ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥ ΑΜΕΙΝΟΝ
Desinit
ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΛΑΥΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
055-56 Isidorus Pelusiota Epistulae
 • CPG 5557
15 1426 Epp. III, 120 et I, 322
056r-v Iohannes Damascenus De Haeresibus
 • CPG 8044
15 1426 Excerpta : Haereses 87, 88, 96, 97, 101, 103
056v-57 Nilus Ancyranus Opera 15 1426
Incipit
Ο ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ ΔΙΔΟΥΣ
057-58 Theodoretus Cyrensis Historia Ecclesiastica
 • CPG 6222
15 1426 Excerptum : II, cap. 13-15
058v-59 Ius canonicum Canonarium 15 1426 De Tharasio Patr. CP et Ioseph presbytero, qui adulterinas nuptias junxit (cf. Grummel, Regestes 368-369)
059r-v Cyrillus Alexandrinus Epistulae (1-92) 15 1426 Epp. 57 et 56
059v-82 Iohannes Zonaras Comm. in ss. canones et epistulas canonicas 15 1426
082-83 Nicephorus Cpl. ptr. I Canones 15 1426 Constitutiones ecclesiasticae (PG 100, 860-861)
083 Nicolaus Cpl. ptr. III grammaticus Responsa Et Acta 15 1426 Responsa ad monachos Hagioritas, recensio breuior (cf. Grummel, II, 982)
083-84 Theologica Pro Unione Ecclesiarum 15 1426 Tomus synodi unionis a. 920 (cf. Grummel, Regestes, I 669)
084 Chosroes Persarum rex Oracula 15 1426 Oraculum
Incipit
ΕΞΕΤΑΙ ΔΕ ΤΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Desinit
ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΑΙ
084 Iustinus martyr Opera 15 1426 Chronotaxis breuissima ab Adamo ad Christi resurrectionem
084v-86 Anastasius Caesariensis De Ieiunio Deiparae 15 1426
086-122v Michael Glycas Epistulae 15 1426 Excerpta
122v-123 Marcianus Bethleemita abbas Opera 15 1426
Incipit
ΑΡΑ ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΕΙΝ
Desinit
ΜΕΤΑΛΛΕΥΕΙ ΝΟΥΝ ΑΚΑΚΟΝ
122v-129v Florilegia Varia 15 1426 De Sacra Communione
123r-v Anastasius Sinaita Quaestiones et responsiones
 • CPG 7746
15 1426 Qu. 7 tantum
123v Isidorus Pelusiota Epistulae
 • CPG 5557
15 1426 Ep. IV, 364
123v-124 Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
15 1426 Excerptum e cap. 86
124-126 Iohannes Chrysostomus De proditione Iudae, 1-2
 • CPG 4336
 • BHG 0415t, 0418u, 0426d-e
15 1426 Excerptum; sequuntur testimonia aila ut in quaest. 7 : ANASTASIUS SINAITA (PG 89, 388 B8 - 389 B13)
126v Basilius Caesariensis Canon 94 (ad Caesariam Ep. 93)
 • CPG 2901.94
15 1426
126v Ius canonicum Concilia 15 1426 Canon 58 Concilii Trulliani, cum interpretatione
126v Iohannes Zonaras Comm. in ss. canones et epistulas canonicas 15 1426 Interpratatio in canonem 58 Concilii Tulliani
126v-127 Hagiographica Lucas iunior erem. in Hellade (S.), Vita (a Metaphrasta in menologium inserta)
 • BHG 0994
0994b 15 1426
127-128v Iohannes Damascenus Expositio fidei
 • CPG 8043
15 1426 Excerptum e cap . 86
128v-129 Nicon Montis Nigri Opera 15 1426 De indigne communicantibus
Incipit
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΤΩΝ ΚΑΤʹ ΕΜΕ ΑΝΑΞΙΩΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ
Desinit
ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΜΥΣΤΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙΝ
129r-v Nicon Montis Nigri Epistulae 15 1426 De muliere arti occultae dedita et a Nicone conuersa
Incipit
Ο ΗΜΕΤΕΡΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΕΛΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Desinit
ΕΚΤΟΤΕ ΗΣΩΦΡΟΝΗΣΕ ΧΠΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΙΤΙ
129v-131 Iohannes Chrysostomus Thema: Sacerdotes (sacerdotium) 15 1426 Quod non opportat judicare sacerdotes (excerpta ex hom. in epp. ad Hebr. et ad Cor.)
131 Palladius Helenopolitanus ep. Historia Lausiaca
 • CPG 6036
 • BHG 1435-1438v
15 1426 Excerptum
131--135 Theologica De Haeresibus 15 1426 Florilegium de communione cum haereticis
131v Timotheus Alexandrinus I Opera 15 1426 Excerptum de communione cum haereticis
135-137 Theodorus Studita Responsiones quaestionum 15 1426 PG 99, 1729-1733
137 Photius CP ptr. Epistulae 15 1426 Excerpta : ex ep. II 26 ad Paulum episc. Caesariensem; ex ep. ad Johannem patricium et imp. Graeciae; ex epistula ad Sergium fratrem
137v Apophthegmata Patrum Collectio alphabetica
 • CPG 5560
 • BHG 1443-1444c
1444 15 1426 Excerpta ex BHG 1444
137v-138 Theodorus Balsamon Responsa ad interrogationes Marci 15 1426 Excerptum
138 Iohannes Zonaras Comm. in ss. canones et epistulas canonicas 15 1426 Excerptum ex comm. in can. II Conc. Chalced.
138v-139v Gregorius Nyssenus Epistulae
 • CPG 3167
Epistula II 15 1426 Ep. 2
139v-159, 161-165v, 167-169v, 170-175 Basilius Caesariensis Epistulae ad Gregorium Nazianzenum
 • CPG 2900.b
15 1426
159-161, 165v-167, 169v-170 Gregorius Nazianzenus Epistulae
 • CPG 3032
15 1426 Epistulae 58, 77, 80, 1 ad Basilium
175-207 Cyrillus Hierosolymitanus Catecheses ad illuminandos
 • CPG 3585.2
 • Aldama 062
 • Trismegistos pc_0025
15 1426 Excerpta ex catech. : 12-15
207v-220 Anastasius Sinaita De pseudoprophetis 15 1426 IOHANNES CHRYSOSTOMUS cod.
220-222 Iohannes Chrysostomus Epistula "ad Cyriacum" (ep. 1)
 • CPG 4405.001.a
 • BHG 0881yb
 • Aldama 531
Recensio altera 0881y 15 1426 Ep. 125 tantum
 • Bollandistes
222-227 Proclus Constantinopolitanus Epistulae 15 1426 Ep. 2. AD ARMENIOS (CPG 5897)
227-245 Leontius Byzantinus Contra Nestorianos et Eutychianos libri tres
 • CPG 6813
15 1426 Lib. III tantum
245-246 Cyrillus Alexandrinus Anathematismi
 • CPG 5317
15 1426 Capita 12 De orthodoxia; PG 77, 120 B-121 D
246-257 Iohannes Damascenus Epistula ad Theophilum imperatorem
 • CPG 8115
 • BHG 1387
1387 15 1426
 • Bollandistes
257-259 Elias Cpl. oeconomus et presbyter Narratio de miraculo Deiparae
 • BHG 1075e
1075e 15 1426
 • Bollandistes
259-264v Hagiographica Theodora II imperatrix (S.), Narratio de Theophili imp. absolutione et imaginum restitutione
 • BHG 1732-1734c
1734 15 1426
 • Bollandistes
264v--312v Photius CP ptr. Epistulae 15 1426
264v-312v Photius CP ptr. Epistulae 15 1426
 • IFEB
293--300v Photius CP ptr. Qq Et Responsa De Episcopis Et Mtr 15 1426
300v-306v Photius CP ptr. Epistula archiepiscopo Aquileiae de erroribus ecclesiae Occidentalis (seu Epist. 291)
 • RAP G20123
15 1426
306v-312v Photius CP ptr. Epistula encyclica ad sedes archiepiscopales Orientis (seu Epist. 2)
 • RAP G20001
15 1426
312v-326 Nicolaus Methonae mtr. Aduersus Latinos de Spiritu sancto
 • TLG 3104.005
 • RAP G368
15 1426
Titulus initialis
Incipit
Βασιλεῦ οὐράνιε
326-342 Nicolaus Methonae mtr. Aduersus Latinos de azymis
 • TLG 3104.006
 • RAP G364
15 1426 Praecedit oratio inc. Τῆς σοφίας ὁδηγέ... ὁ τοῦ Πατρὸς λόγος
342-344v Michael Cerularius CP. ptr. I Epp Ad Petrum Antiochenum ptr.
 • RAP G6252
 • TLG 3077.004
15 1426 Epp. duo (PG 120, 781-796 et 816-820)
 • IFEB
344v-346 Michael Cerularius CP. ptr. I Decreta Synodalia 15 1426
 • IFEB
346r-v Alexander papa III Epistula ad patriarcham Cpl 15 1426
 • IFEB
346v-348 Manuel Comnenus I Epistulae 15 1426 Ep. ad Papam [GREGORIUM IX]; praemittitur epistula Papae (ff. 346r-v), (an est GERMANI II CPL. PATRIARCHAE?)
Incipit
Ἀγιώτατε πάπα καὶ ἐν κυρίῳ ἀγαπητὲ ἀδελφὲ ψυχῆς
 • IRHT
346v-348 Michael Anchialus CP. ptr. III Epistula ad Alexandrum III papam
 • TLG 3078.002
 • RAP G19913
15 1426
Incipit
Ψυχῆς ἔνδειγμα
 • IFEB
348-353 Germanus CP. ptr. II Epistulae ad Cyprios 15 1426
 • IFEB
353-354v Germanus CP. ptr. II Epistulae 15 1426 Excerptum ex epistula (cf. ed. Laurent, Les Regestes..., IV, n. 277)
Incipit
Ἀλλ' ὦ τῶν ἐμῶν ἀμαρτιῶν
 • IFEB
354v-361v Hagiographica Martyres XIII in Cypro a Latinis occisi (SS.), Narratio
 • BHG 1198
1198 15 1426
 • Bollandistes
362-364 Germanus CP. ptr. II Epistula ad Gregorium IX Papam 15 1426
364-365v Gregorius papa IX Epistula Ad Germanum Ii Cpl 15 1426
365v-367 Gregorius papa IX Confessio Fidei Latinorum 15 1426 PG 91, 1017-1024
367-377v Germanus CP. ptr. II Responsio ad fratres minores a Gregorio missos 15 1426 Responsio ad apocrisarios : GREGORIUS IX PAPA ; Extat et in codd. Genuens. 32, ff. 3134v-150v, et Vat. gr. 579, ff. 270-278v
Incipit
Εἴπατε ἡμῖν ὦ τιμιώτατοι
 • IFEB
377v-380 Arsenius Autoreianus Testamentum 15 1426
Incipit
τοῦ μεγαλοφωνοτάτου
 • IFEB
380-383v Polemica scripta anonyma (Catégorie thématique) Opusculum III de origine schismatis
 • TLG 4040.038
 • RAP G19979
15 1426 Anonymus cod.
 • IFEB
384v-385 Dionysius Areopagita (pseudo) De ecclesiastica hierarchia
 • CPG 6601
15 1426 Excerptum
385 Gregorius Nazianzenus In Caesarium (or. 7)
 • CPG 3010.07
 • BHG 0286-0286b
15 1426 Excerptum
385v-387 Basilius Caesariensis Epistulae
 • CPG 2900
15 1426 Excerpta
387 Iosippus Libellus memorialis 15 1426 Excerptum
387-388v Iohannes Chrysostomus In Epistulam I ad Thessalonicenses homiliae 1-11
 • CPG 4434
 • BHG 2103mf
15 1426 Excerpta
388v-390v Maximus confessor Epistulae
 • CPG 7699
15 1426 Excerptum ex epistula 1; sequuntur (ff. 390v-391v) testimonia biblica
391v-392v Macarius/Symeon (pseudo) Sermones 43 (typus 3 = Collectio C)
 • CPG 2412
15 1426 Homilia II (C). 2
392v Isaac Niniuita Syrus Excerpta 15 1426
Incipit
Ω ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΕΛΕΕΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Desinit
ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΣΟΥ
392v-395 Ius canonicum Concilia 15 1426 De septem conciliis oecumenicis (ed. Rhalli-Potli, Syntagma... I, Athenis, 1852, 370-374)
395r-v Ius canonicum Notitiae episcopatuum 15 1426 De eparchia Cypri
395v-396v Neophytus Inclusus De Calamitatibus Cypri 15 1426
396v-397v Neophytus Inclusus De Diuinis Mysteriis 15 1426 Ed. Tsiknopoulos, in "Byzantion" 37 (1967) 385-386.
398-399 Nicephorus Callistus Xanthopulus Catalogus patriarcharum et imperatorum 15 1426
 • IFEB