Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | PDF

Numéro diktyon : 8899

Cote catalogue :

Omont 6

Type de cote : Actuelle

Titre : Tetraeuangelium Basiliense

Remarque : olim B. VI. 21

Auteurs de la notice :

  • Rédigé par : MELE Andrea
  • Vérifié par : LORRAIN Agnès
  • Vérifié par : ANDRIST Patrick

Equipe référente :

ParaTexBib

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire
Iohannes Stojkovic Ragusinus 14-15 1390/95 ca.-1443 possesseur

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Medium 1987
Aland majuscules 07 Aland majuscules E 07
Aland minuscules 2087
Codices.ch Basel UB A.N.III.12
HAN Basel UB A.N.III.12

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
P. Andrist, , , , « Structure and History of the Biblical Manuscripts Used by Erasmus », dans M. Wallraff (éd)S. Seidel Menchi (éd)K. Greyerz (éd), Basel 1516 Erasmus’ Edition of the New Testament, Mohr Siebeck, 2016, p. 81-124 84
D. Arnesano, « Il palinsesto Laur. Conv. Soppr. 152, Note paleografiche e codicologiche », Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, n. s. 53, 1999, p. 213-238 ; ill. 221 et tav. 4a
A. Cataldi Palau, « Legature costantinopolitane del monasterio di Prodromo Petra tra i manoscritti di Giovanni di Ragusa († 1443) », Codices Manuscripti, 37-38, 2001, p. 11-50
G. Cavallo, Ricerche sulla maiuscola biblica, Le Monnier, 1967 Note paleografiche 107
E. Crisci, « La maiuscola ogivale diritta. Origini, tipologie, dislocazioni. », Scrittura e Civiltà, 8, 1984, p. 103-145 116 (n. 39)
F. D'Aiuto, « Il libro dei Vangeli fra Bisanzio e l’Oriente: riflessioni per l’età mediobizantina », Forme e modelli della tradizione manoscritta della Bibbia, Città del Vaticano, 2005, p. 309-345 340-345
J. Elliott, A Bibliography of Greek New Testament Manuscripts. Third Edition, Supplements to Novum Testamentum, Leiden, Boston, Brill, 2015 75
D. Lafleur, La Famille 13 dans l'évangile de Marc, New Testament Tools, Studies and Documents 41, Leiden, Boston, Brill, 2013 72, 163
M. Martiniani-Reber (éd), Byzance en Suisse, Genève, Musée d'art et d'histoire de Genève, 2015 Notice de P. Andrist 451-453 (n°466)
P. Orsini, , « Genesi e articolazioni della "maiuscola liturgica" », dans A. Bravo Garcia (éd), The Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid - Salamanca, 15-20 September 2008), Bibliologia 31, Turnhout, Brepols, 2010, p. 17-35, 669-682 22
P. Orsini, Scrittura come immagine. Morfologia e storia della maiuscola liturgica bizantina, Roma, Viella, 2013
0146y P. Orsini, Manoscritti in maiuscola biblica. Materiali per un aggiornamento, Cassino, Università degli Studi di Cassino, 2005 242
0541m A. Cataldi Palau, « A little known manuscript of the Gospels in 'maiuscola biblica': Basil. gr. A. N. III. 12 », Byzantion, 74, 2004, p. 463-516

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1.A Tetraeuangelium cum capitulis 001-159, 161-206, 208-213, 215-319 09 Parchemin - Alcuni fogli sono perduti (cf. témoins infra); una parte di essi è stata restaurata (cf. UC 3.R). - Il f. 221 è staccato e conservato separatamente.

Témoins (19)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
f. <Iv> Imagines Imago picta 09 - Primo foglio, non numerato, del primo quaderno, incollato alla rilegatura (Cf. Cataldi-Palau 2004, p. 23, n. 8 e p. 43). - Croce decorata.
(Vis. contenu) autre élément figuratif
(Vis. position) pleine page
001-2v Capitula librorum biblicorum In Matth.: capitula 09 Inc. et des. = ed.
002 marg. dextr. Paratextualia uaria Locus biblicus 14-16 ? Ps. 1,1
002v marg. sin. Annotationes Annotatio maior 13-14 ? Scritta perpendicolarmente.
Textus
μινυν η οκτονβριως (μηνι η´ οκτωβριου?) εχω ημερα λα´ ημεραν εχει ορας ιβ´ και η νυξ ορας ιγ´.
002v Imagines Imago picta 09 Croce decorata.
(Vis. contenu) autre élément figuratif
(Vis. position) partie de page
003-96v Testamentum nouum Euangelium sec. Matthaeum 09
Titulus initialis
Titulus finalis
097-97v Capitula librorum biblicorum In Marc.: capitula 09 Inc. mut. et des. = ed.
Incipit abruptus
ιϛ´ Περι των πεντε αρτων, και των δυο ιχθυων.
098 marg. sup. Paratextualia uaria Additio specialis 15 ? Nome in latino dell'evangelista Marco ripetuto da mano successiva (Cf. Cataldi-Palau 2004, p. 26).
Annotationes uel textus latini
098-153v Testamentum nouum Euangelium sec. Marcum 09
Titulus initialis
Titulus finalis
154-154v Capitula librorum biblicorum In Luc.: capitula 09 Inc. mut. et des. = ed.
Incipit abruptus
λ´ Περι της μεταμορφωσεως του Ιησου
154v b Annotationes Annotatio anagraphica possessoris 14 ? Cf. Cataldi-Palau 2004, p. 26, 33-34.
Textus
βαρδ(ας) (βαρδας) πικριδ(ας) (πικριδας) κονδ...του χαλεκα κορεκ(ου) (κορεκου) κα.
155-159v, 161-206v, 208-213v, 215-247v Testamentum nouum Euangelium sec. Lucam 09 - f. 160, 207 e 214: restaurazione con f. palinsestati (cf. UniProd. 3.R). - Des. mut. (Luc. 24,47).
Titulus initialis
Titulus finalis
248 Capitula librorum biblicorum In Ioh.: capitula 09 Inc. et des. = ed.
248v Annotationes Textus erasus 12-16 ? - Non legi; - f. originariamente uacuum.
249-318 Testamentum nouum Euangelium sec. Iohannem 09
Titulus initialis
Titulus finalis
318v marg. sin. Annotationes Annotatio maior 15 Nota di acquisto di Iohannes Stojkovic (per informazioni sulla nota e la trascrizione del testo cf. Cataldi-Palau 2004, p. 28, 33).
Textus
I(n) die sa(ncti) Mathie ap(os)t(ol)i dedi ip(er)p(er)um unum (In die sancti Mathie apostoli dedi iperperum unum)
318v Imagines Imago picta 12-16 ? Croce decorata nella parte centrale della pagina.
(Vis. contenu) autre élément figuratif
(Vis. position) partie de page
318v marg. sin. Paratextualia uaria Additio specialis 12-16 ? Monocondylion illeggibile e altre tracce di scrittura sulla pagina.
Monocondylia et Monogrammata
319 Liturgica Lectiones selectae 13-16 ? - Foglio incollato alla rilegatura; - Due estratti di synaxarium breue, forse opera di due mani differenti (cf. Cataldi-Palau 2004, p. 28).
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
2.Q Apocalypsis Iohannis (fragm.) 097, 247-248 12 ? Parchemin I due estratti di Apoc. sono della medesima mano, ma le annotazioni sono di mano successiva.

Témoins (4)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
097v marg. sin. Annotationes Annotatio maior 12 ? Annotazione scritta perpendicolarmente e riferita alla pericope di Apoc. Cf. anche f. 247v: annotazione della stessa mano.
Textus
βαρβαρον επιβλημα απαιδευτου τουτο
097v Testamentum nouum Apocalypsis Iohannis
  • BHG 0920z
12 ? - Apoc. 3,3-4,2 (cf. Cataldi-Palau 2004, p. 25-26). - Cf. anche témoin successivo e f. 248r.
247v marg. sin. Annotationes Annotatio maior 12 ? Secondo Cataldi-Palau, stessa mano che ha scritto l'annotazione al f. 97v (cf. Cataldi-Palau 2004, p. 26).
Textus
το τιλος (τελος ?) λειπει.
248 Testamentum nouum Apocalypsis Iohannis
  • BHG 0920z
12 ? - Apoc. 4,1-8 (continuazione del testo di Apoc. sul f. 97v). - Stessa mano che ha scritto il testo biblico al f. 97v (cf. témoin supra); - Una mano successiva completa Apoc. 4,8, forse la stessa che ha scritto l'annotazione al f. 97v. Cf. Cataldi-Palau 2004, p. 28.
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
3.R Euang. Luc. (rest.) 160, 207, 214 14 Parchemin - Scrittura superiore di 3 f. palinsestati: restaurazione del Vangelo di Luca. - Per la scrittura inferiore del palinsesto cf. UniProd 4.P. - Vi era probabilmente un altro foglio con la restaurazione di Luc. 3,4-15 oggi perduto (cf. Cataldi-Palau 2004, p. 27).

Témoins (1)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
160r-v, 207r-v, 214r-v Testamentum nouum Euangelium sec. Lucam 14 - f. 160rv: Luc. 1,69-2,4; - f. 207rv: Luc. 12,58-13,12; - f. 214rv: Luc. 15,8-20.
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
4.P Ephraem Graecus (fragm.) 160, 207, 214 09 Parchemin - Scrittura inferiore di 3 f. palinsesti, usati per il restauro (cf. UniProd. 3.R). - Fogli 160 e 214 forse tratti dallo stesso codice del f. 207 (Cf. Cataldi-Palau 2004, p. 27-28): Testo non identificabile, ma secondo Cataldi-Palau differente da quello del f. 207rv (cf. Cataldi-Palau 2004, p. 27).

Témoins (1)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
207r-v Ephraem Graecus Encomium In gloriosos martyres
  • CPG 3953
  • BHG 1183
  • Aldama 524
1183 09 - Cf. Cataldi-Palau 2004, p. 27. - Per i f. 160rv e 214rv cf. Remarque UniProd. 4.P.
  • Bollandistes