Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 19044

Type de cote : Actuelle

Titre : Tetraeuangelium

Remarque : olim 697

Auteurs de la notice :

 • Rédigé par : SCHMID Ulrich
 • Vérifié par : LORRAIN Agnès

Equipe référente :

ParaTexBib

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Aland minuscules 1545
Athos, num. (Libr. of Congress) Vatop.0900

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1.S Prologi et epigr. 001-2, 302 12 Parchemin - The reproduction in the VMR appears to be complete for the ancient part of the manuscript. - The first two folios may have been added later to the main UniProd - quire signatures appear regular from f. 3 (α') onwards - folio 302 may or may not belong to the final quire - the final quire signature is on f. 296 (λη'). - The same hand obviously restored (f. 302r) the end of a verse (ending f. 301v in the middle of the word) and added some texts at the beginning and the end of the manuscript.

Témoins (8)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001v--2 Prologi Librorum Biblicorum In Matth.: argumenta miscellanea 12 This prologue consists of two elements which are not visually separated. cf. infra.
001v Prologi Librorum Biblicorum In Matth.: argumentum von Soden p. 311 [108] 12 f. 1r blank apart from scribbles - Pars I - Stichometria has been added in the middle of the text, followed by a paragraphus. - Pars II is not visually separated.
Textus
Ιστεον οτι το κατα Ματθαιον ευαγγελιον, εβραιδι διαλεκτω γραφεν υπ' αυτου εν Ιερουσαλημ. εξεδοθη δε και ερμηνευθη υπο Ιωαννου, μετα χρονους ηʹ της του Χριστου αναληψεως. δια στιχων, ͵βχʹ.| Διηγειται δε την κατα ανθρωπον του Χριστου γενεσιν, και εστιν ανθρωπομορφον τουτο το ευαγγελιον.
Stichometria et alia numerica
cf. supra
001v-2 Prologi Librorum Biblicorum In Euang.: excerptum ex Irenaeo de quattuor euangeliis "(ἰστέον ὅτι) τέσσαρα... ἐμφανίζει" 12 Pars II
Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια
Desinit
την επιφοιτησιν του αγιου πνευματος εμφανιζει.
002 Prologi Librorum Biblicorum In Marc.: argumentum von Soden p. 311 [108] 12 Addition of stichometria, as in the prologue to Matth.
Incipit
Το κατα Μαρκον ευαγγελιον υπηγορευθη υπο Πετρου
Detail(s)
εν Ρωμη. μετα χρονους, ιʹ της Χριστου αναληψεως, δια στιχων ͵ακʹ εποιησατο
Desinit
εικονα του ευαγγελιου δεικνυς.
Stichometria et alia numerica
cf. supra
002 Prologi Librorum Biblicorum In Luc.: argumentum von Soden p. 311 [108] 12 Addition of stichometria, as in the prologue to Matth.
Incipit
Το κατα Λουκαν ευαγγελιον υπηγορευθη υπο Παυλου
Detail(s)
εν Ρωμη. μετα χρονους ιεʹ της Χριστου αναληψεως, δια στιχων ͵βωʹ. ατε
Desinit
του ιερεως θυμιωντι ηρξατο.
Stichometria et alia numerica
cf. supra
002 Prologi Librorum Biblicorum In Ioh.: argumentum von Soden p. 311 [108] 12 Addition of stichometria, as in the prologue to Matth. f. 2v blank
Incipit
Το κατα Ιωαννην ευαγγελιον υπηγορευθη
Detail(s)
τη νησω. μετα χρονων λβʹ της Χριστου αναληψεως, δια στιχων ͵βτʹ, διηγειται
Desinit
ενδοξον του Χριστου γενεαν.
Stichometria et alia numerica
cf. supra
302 Versus et epigrammata Incipit "ο παρθενος τι" (von Soden 27)
 • DBBE Type 2029
12 Restοration of the end of the verse, that is missing from 2.A.
Incipit abruptus
[πλου]τει τον κοσμον
Desinit
ακρος αρχη και τελος.
302 Versus et epigrammata Incipit "βροντης τον υιον τις βροτων" (von Soden 12)
 • DBBE Type 1883
12 f. 302v-303v blank
Incipit
Βροντης τον υιον, τις βροτων
Desinit
και παθητον σαρκιω
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
2.A Tetraeuangelium cum prologis, capitulis, tabulis liturgicis, subscr., epigr. 003-301 11 Parchemin - The main part of the manuscript has been written by one hand. The type of script sometimes varies (especially on f. 300v-301r it becomes much more spacious), but one cannot observe any clear breaks. - The foliation is incorrect: f. 266 has been omitted and f. 271 is found twice.
Répertoire Numéro Url Remarque
Aland minuscules 1545

Témoins (23)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
003-3v Capitula librorum biblicorum In Matth.: capitula 11
Desinit
ξη΄ Περι της αιτησεως του κυριακου σωματος.
003v-4v Capitula librorum biblicorum In Marc.: capitula 11
Desinit
μηʹ Περι της αιτησεως του σωματος Ιησου.
004v-6v Capitula librorum biblicorum In Luc.: capitula 11 The capitula appear two times in different layouts. The first occurrence has been crossed out.
Desinit
πγʹ Περι του Κλεοπα.
006v Capitula librorum biblicorum In Ioh.: capitula 11
Desinit
ιηʹ Περι της αιτησεως του κυριακου σωματος.
006v-23 Liturgica Tabulae liturgicae 11 f. 23v blank
Titulus initialis
εκλογαδιον των δʹ ευαγγελιστων...
024-106v Testamentum nouum Euangelium sec. Matthaeum 11
Titulus initialis
106v Subscriptiones librorum biblicorum In Matth.: colophon Hierosolymitanus 11 Not separated from the following subscription
Textus
ευαγγελιον κατα Ματθαιον ο παρεγραφη και αντεβληθη, εκ των εν Ιεροσολυμοις παλαιων αντιγραφων των εν τω αγιω ορει αποκειμενων, εν στιχοις ͵βυπδ΄, κεφαλαιοις τνζ΄.
106v Subscriptiones librorum biblicorum In Matth.: von Soden p. 297-299 [40]-[58] 11 not separated from the previous text
Textus
εξεδοθη δε παρα του αυτου αποστολου εν Ιερουσαλημ τη Εβραιδι διαλεκτω μετα χρονους οκτω, της του σωτηρος Χριστου και θεου ημων αναληψεως.
106v Versus et epigrammata Incipit "ὁ πρὶν τελώνης"
 • DBBE Type 2031
11
Titulus initialis
Στιχοι εις τον αγιον αποστολον και ευαγγελιστην Ματθαιον
Incipit
Ο πριν τελωνης και σχολαζων τοις φοροις
Desinit
και σαφως διαγραφει.
106v Nicetas Dauid Paphlago Incipit "υιον Πετρου" (von Soden 25 bzw. 21)
 • DBBE Type 2113
11
Titulus initialis
εις τον αγιον Μαρκον ευαγγελιστην στιχοι
Incipit
Υιον Πετρου τον Μαρκον η θεια χαρις
Desinit
και σοφως αναγραφων.
106v Prologi Librorum Biblicorum In Marc.: excerptum ex Irenaeo uel notitia breuis de initio 11 Abbreviated version of the prologue
Textus
Ουτος την αρχην, απο του προφητικου πνευματος ποιειται του εξ υψους επιοντος τοις ανθρωποις.
106v Marcus eremita De his qui putant se ex operibus iustificari (opusc. 2)
 • CPG 6091
11 Excerpt from § 68 (PG 65).
Textus
Οταν ο νους ανδρισαμενος εν κυριω, αφιστα την ψυχην απο χρονιας προληψεως, τοτε η καρδια ως υπο δημιων κολαζεται. τεινοντων αυτην ενθα και ενθα του νοος και του παθους.
107-158 Testamentum nouum Euangelium sec. Marcum 11
Titulus initialis
158 Subscriptiones librorum biblicorum In Marc.: colophon Hierosolymitanus 11 This is an embellished version of the colophon containing elements reminiscent of a standard subscription.
Textus
Τελος του κατα Μαρκον ευαγγελιου, οπερ εγραφη και αντεβληθη ομοιως εκ των εσπουδασμενων τη Ρωμαικη διαλεκτω, μετα δεκα χρονους της του κυριου και θεου και σωτηρος ημων Ιησου Χριστου αναληψεως, εν στιχοις, ͵αφν΄ και κεφαλαιοις σλδ΄.
158 Versus et epigrammata Incipit "Πετρου μυηθεις" (von Soden 10), in Marcum euangelistam
 • BHG 1038t
 • DBBE Type 2056
11
Titulus initialis
στιχοι ιαμβικοι εις τον αυτον αποστολον.
Incipit
Πετρου μυηθεις τοις απορρητοις λογοις
Desinit
Μαρκος εν θεογραφοις.
158v-238v Testamentum nouum Euangelium sec. Lucam 11
Titulus initialis
238v Subscriptiones librorum biblicorum In Luc.: colophon Hierosolymitanus 11
Textus
Τελος του κατα Λουκαν ευαγγελιου. εγραφη και αντεβληθη ομοιως εκ των αυτων αντιγραφων. εν στιχοις. ͵βψξ΄ κεφαλαιων τμβ´.
238v Nicetas Dauid Paphlago Incipit "τρίτος δὲ Λουκᾶς" (von Soden 11), in Lucam euangelistam
 • BHG 0993t.II
 • DBBE Type 2159
11
Titulus initialis
στιχοι.
Incipit
Τριτος δε Λουκας ρητορευει
Desinit
τεχνικον παιδοτριβην.
238v-239v Prologi Librorum Biblicorum In Ioh.: argumentum von Soden p. 539 11
Titulus initialis
προοιμιον του κατα Ιωαννην ευαγγελιου εξ ανεπιγραφων.
Incipit
Την απασαν ιστοριαν της Χριστου παρουσιας
Desinit
και προλαληθεντα υπο του δεσποτου Ιησου Χριστου υιου του θεου.
240-301 Testamentum nouum Euangelium sec. Iohannem 11
Titulus initialis
301v Subscriptiones librorum biblicorum In Ioh.: colophon Hierosolymitanus 11
Textus
Ετελειωθη το κατα Ιωαννην ευαγγελιον. εγραφη και αντεβληθη εκ των αυτων αντιγραφων. εν στιχοις ͵αϡλ΄, κεφαλαιοις σλβ´.
301v Scholia exegetica biblica De natura Christi: excerptum e Iohanne Chrysostomo, incipit "ἰστέον ὅτι τοῦ ταπεινὰ φθέγγεσθαι" 11 - Excerpt from PG 59, 275.50-56 - The excerpt is close enough to the printed text in Migne, but it is partially closer to a desinit found in Firenze, Laurenziana Plut. 06.34 (cf. http://pinakes.irht.cnrs.fr/backend/temoins/edit/id/243690/)
Titulus initialis
Του αγιου Ιωαννου Χρυσοστομου, ως εν κεφαλαιοις
Incipit
Ιστεον οτι του ταπεινα φθεγγεσθαι τον κυριον, πολλα αν τις τα αιτια ευροι οιον, το μη αγεννητον αυτον νομισθηναι
Desinit
μια και μονη καθεστηκεν αιτια. η του μεγεθους της θειας φυσεως υπεροχη.
301v Versus et epigrammata Incipit "ο παρθενος τι" (von Soden 27)
 • DBBE Type 2029
11 the end of the verse has been restored, see 1.S, f. 302r
Titulus initialis
στιχοι ιαμβικοι εις τον θεολογον.
Incipit
Ο παρθενος τι
Desinit abruptus
της γνωσεως και παντα πλου[τει]