Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 57291

Type de cote : Actuelle

Titre : Tetraeuangelium Uspenskij

Auteurs de la notice :

  • Rédigé par : MELE Andrea
  • Vérifié par : LORRAIN Agnès
  • Vérifié par : ANDRIST Patrick

Equipe référente :

ParaTexBib

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Bibale
Ἱεροσόλυμα, Μονὴ Ἁγίου Σάββα possesseur
  • 106194
Константи́н Алекса́ндрович Успе́нский 19 1804-1885 possesseur Ricevuto da Uspenksij nel 1844.
  • 102101

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Arca 12156
Aland minuscules 461
RNB numer. Gr. 219

Bibliographie :

Catalogues

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
1286 Papadopoulos-Kerameus, 1891, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ἤτοι κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ ... ὀρθοδόξου πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων ... ἀποκειμένων Ἑλληνικῶν κωδίκων
1378t Weitzmann, 1996, Die byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts: Addenda und Appendix 40
2105a Lebedeva et al., 2014, Каталог греческих рукописей Российской национальной библиотеки [Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale russe]
R(III)0327 Treu, 1966, Die griechischen Handschriften des Neuen Testaments in der UdSSR. Eine systematische Auswertung der Texthandschriften in Leningrad, Moskau, Kiev, Odessa, Tbilisi und Erevan 84-87
R(III)2090 Granstrem, 1959, Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ 233-234
R(III)2171 Beneševič, 1911, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum qui in monasterio Sanctae Catharinae in Monte Sina asservantur. t. I.

Général

Répertoire Titre Commentaires Tome Pages
Agati, 1991, Problemi di tratteggio e ductus nella minuscola libraria più antica 53, 58
Agati, 2000, Il problema della progressiva divisione delle parole tra IX e X secolo 192
Bianconi, 2016, Sparagmata di un antico testimone dell'<i>Historia Ecclesiastica</i> di Eusebio di Cesarea 121
Bianconi, 2018, I Codices Graeci Antiquiores tra scavo e biblioteca. Tradizioni di studio e modelli di descrizione
Bianconi, 2018, Cura et studio. Il restauro del libro a Bisanzio
Brubaker, 2000, Greek Manuscript Decoration in the Ninth and Tenth Centuries : Rethinking Centre and Periphery 515 (+ n. 6)
Canart, 2011, La Bible du Patrice Léon. Codex Reginensis Graecus 1. Commentaire codicologique, paléographique, philologique et artistique
Cataldi Palau, 2005, Due manoscritti greci del IX secolo : Genova, Biblioteca Franzoniana, <i>Urbani</i> 4 ; Città del Vaticano, <i>Vat. gr.</i> 503 92
De Gregorio, 2000, La minuscola greca fra VII e IX secolo 134-135 ; 136 (n. 262)
Degni, 2021, Il Tetravangelo della Biblioteca Palatina di Parma, Pal. 5 (con una riconsiderazione del Par. gr. 64) 82 n. 10
Dobrynina, 2018, Colophons and Running Titles. On New Terminology in Describing Greek Manuscripts of the Ninth-Tenth Centuries
Džurova, 2005, Un Stichéraire inédit de la fin du X<sup>e</sup> siècle, conservé aux Archives Nationales de Sofia (CDA, Rizov 3). Notes préliminaires 110
Džurova, 2008, La décoration des manuscrits grecs et slaves (IXe -XIe siècles) 52
Džurova, 2011, Manuscrits grecs enluminés des Archives nationales de Tirana (VIe-XIVe siècles), Études choisies, vol.1, texte 63, 67, 70 n. 10
Fonkič, 1973, [C. R. de] K. Treu. Die griechischen Handschriften des Neuen Testaments in der UdSSR. Eine systematische Auswertung der Texthandschriften in Leningrad, Moskau, Kiev, Odessa, Tbilisi und Erevan. (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Band 91). Berlin, 1966
Fonkič, 2000, Aux origines de la minuscule stoudite (les fragments moscovite et parisien de l'oeuvre de Paul d'Egine 169 ; 171 (+ n. 10) - 172 (+ n. 14) ; 174-177 ; 179 ; 181 ; 182 (n. 39)
Fonkič, 2010, Sulla datazione dei codici greci del secolo IX 37
Gamillscheg, 1991, Handschriften aus Kleinasien (9. – 12. Jahrhundert). Versuch einer paläographischen Charakterisierung 54 et n. 6-7, 55
Gamillscheg, 1993, Subskriptionen griechischer Handschriften als historische Quelle Tétraévangile Uspenskij ; année 835 25 et n. 16-24
Gamillscheg, 2019, Die Lektüre der Bibel in Byzanz. Kurze Beobachtungen zu einigen griechischen Handschriften mit Bibelkatenen 39
Gastgeber, 2024, Byzantinische Soziographik: Der griechische Schreiber und seine Handschrift
Granić, 1922, Die Subscriptionen in den datierten griechischen Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts. II. Darstellender Teil
Hutter, 2010, Marginalia decorata 97-98
Kavrus-Hoffmann, 2023, Major Recent Additions to the Dumbarton Oaks Collection of Greek Manuscripts (DO MS 6 and DO MS 7): Codicological and Paleographic Descriptions and Analyses 355, 359
Lucà and Venezia, 2021, Un ignoto frammento greco in maiuscola ogivale inclinata: Enna, Archivio di Stato, Fondo pergamene, perg. 71 160
Lucà, 1983, Osservazioni codicologiche e paleografiche sul Vaticano Ottoboniano greco 86 109, 111, 114, 118, 119, 131, 132, 133, 135, 137
Lucà, 2020, Reliquie di un Paterikòn in maiuscola ogivale inclinata: Grottaferrata, frammento gr. 4 (= Crypt. Β.β.XXVI nr. I Rocchi) 97 n. 109
Luzzatto, 2010, Codici tardoantichi di Platone ed i cosidetti 'Scholia Arethae' 102 n. 90
Mazzucchi, 1991, Minuscola Libraria. Translitterazione. Accentazione 42, 53, 58, 201
Mejor, 2000, Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów 51-52
Mondrain, 2000, Une écriture cursive grecque inconnue du IXe siècle dans le manuscrit de Munich gr. 331
Mondrain, 2011, Copier et lire des manuscrits théologiques et philosophiques à Byzance
Mondrain, 2014, Le rôle de quelques manuscrits dans l’histoire du texte de Démosthène : remarques paléographiques et philologiques 203
Montinaro, 2015, Histories of Byzantium: some remarks on the early manuscripts of Theophanes’ Chronicle 171, fig. 3
Nelson, 1980, The Iconography of Preface and Miniature in the Byzantine Gospel Book 96-97
Parpulov, 2015, The codicology of ninth-century Greek manuscripts 170
Pérez Martín, 2004, La Geografía erudita de Constantinopla 63
Pérez Martín, 2016, La sécularisation du monachisme byzantin à l'époque macédonienne : l'évidence manuscrite 575
Perria, 1991, L'interpunzione nei manoscritti della "collezione filosofica" 201
Perria, 2000, Repertorio dei manoscritti greci di area orientale
Perria, 2002, Libri e scritture tra Oriente bizantino e Italia meridionale 180
Ronconi, 2017, De Stoudios à la Théotokos Evergétès. Texte et livres du monachisme méso-byzantin, entre innovations et continuité 1320 n. 137, 1322 n. 142, 1346, pl. IV
Valerio, 2022, A Short History of the Greek Colophon from the Beginnings to Modern Times
Weitzmann, 1935, Die byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts 35
Wilson, 1961, Notes on Greek Manuscripts 317
0167p Džurova, 2011, Le rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIè-XVIIIè siècles), Catalogue d'exposition (XXIIe Congrès International d'Études Byzantines, Sofia, 22-27 août 2011) 160, 191

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1.A Tetraeuangelium cum capitulis, tabulis liturgicis, specialibus 001-344 09 0835.05.07 Parchemin Altri scoli non esegetici di prima mano (non descritti): varianti bibliche in Luc. e Ioh. (cf. f. 194v, 225v, 331v). Copistes :
Possesseurs :
Autres :

Témoins (20)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001 Scholia exegetica biblica De genealogia Christi: uaria 09 0835.05.07 - Contenuto disposto a forma d'albero genealogico; - L'incipit = il testo del primo ramo dell'albero genealogico di Cristo. - Spiegazione disposta in basso nell'albero, in scrittura minuscola, apparentemente della stessa mano del copista.
Incipit
Απο Ματθαν του ιερεως του εν Βηθλεεμ και Αννης της γυναικος αυτου.
Desinit
Ιωσης. Εσθηρ οι κατα σαρκα αδελφοι του κυριου.
Explanatio
Σχολιον. Ως ειναι την Σαλωμην και τον αγιον Ιωαννην προς πατρος εξαδελφους. τον δε κυριον ημων Ιησουν Χριστον και τον αγιον Ιωαννην προς μητρος δισεξαδελφους.
001v Lexica Glossarium in Matth. 12-14 (?) - Spiegazione di nomi ebraici di Matth. 1.
Incipit
Κατα Ματθαιον· [...] Αβρααμ, πατηρ εθνων, Ισαακ,
Desinit
εν τη γενεαλογια καταριθμει αυτον ο ευαγγελιστης.
002-3 Capitula librorum biblicorum In Matth.: capitula 09 0835.05.07 Inc. et des. = ed.
003-3v Liturgica Lectiones selectae 13-16 (?) Matth. 14,1-10. Des. mut.
004-98v Testamentum nouum Euangelium sec. Matthaeum 09 0835.05.07 Des. abrupt. (Matth. 28,2).
Titulus initialis
Titulus finalis
048 marg. inf. Scholia exegetica biblica De quarta uigilia noctis (Matth. 14,25): excerptum e Macarii Apocritico, incipit "τετάρτη γὰρ τῆς νυκτὸς φυλακή" 09 0835.05.07 Scolio esegetico a Matth. 24,25.
Titulus initialis
σχολιον
Textus
τεταρτη φυλακη της νυκτος εστιν η δεκατη ωρα, μεθ' ην υπολειπονται τρεις υστεραι ωραι διανυθεισων ωρων εννεα τη δεκατη τον Ιησουν εξαιφνης επισταντα· τεταρτη δε ουκ απο τελους φυλακη της νυκτος αυτοις ενεφανισεν αλλ’ απ’ αρχης τουτεστιν ωρα τεταρτη της νυκτος.
099 Capitula librorum biblicorum In Marc.: capitula 09 0835.05.07 - des. = ed. - (f. 99r quart. 3-99v) cf. UniProd 2.S.
Incipit abruptus
μˊ περι της του κυριου επερωτησεως.
100-158v Testamentum nouum Euangelium sec. Marcum 09 0835.05.07
Titulus initialis
Titulus finalis
159-160v Capitula librorum biblicorum In Luc.: capitula 09 0835.05.07 Inc. et des. = ed.
161-263 Testamentum nouum Euangelium sec. Lucam 09 0835.05.07 Mutilo di Luca 24,27-39 (manca 1 f. dopo il f. 261).
Titulus initialis
Titulus finalis
258v marg. sin. Scholia exegetica biblica Varia marginalia exegetica in libros biblicos 09 0835.05.07 Scolio a Luc. 23,44. Parallelo con Matth. 27,45.
Textus
και λεγει ετι (?) ωδε και ανακαλυπτει εις το κατα Ματθαιον και λεγει οι δε παραπορευομενοι.
263v Capitula librorum biblicorum In Ioh.: capitula 09 0835.05.07 Inc. et des. = ed.
264-339 Testamentum nouum Euangelium sec. Iohannem 09 0835.05.07 Inc. mut. (Ioh. 1,16).
Titulus finalis
272v marg. sin. Scholia exegetica biblica Varia marginalia exegetica in libros biblicos 09 0835.05.07
Titulus initialis
σχολιον
Textus
η Σικιμα εστι Συχεμ αντικρυ εχουσα την Σιχαρ πολιν Σαμαρειτων. ενθα εισηλθεν ο κυριος νυν δε καλειται η Σικιμα Νεαπολις εν τη Παλαιστινη. τοτε δε ουσα Σαμαρεια και Ιουδαια. Σαμαρεια δε κεκληται εκ τε του Σωμηρ ενος υιου των Χαναναιων εκ των εγκαθετων τεσσαρων εθνων των Ασσυριων. Σαμαρειτης (?) ο ερμηνευεται φυλαξ.
290v--292 Pericopae singulae Pericope de adultera 12-14 (?) Pericopa de Adultera aggiunta sui margini da mano successiva.
339v Versus et epigrammata Incipit "τὸ δισσάκιν τὸ ἐσπασμένον" 13 2/2-14 (?) - verso oracolare; - manoscritto di base per l'edizione.
340-342 Hippolytus Thebanus Syntagma chronologicum
  • BHG 0779h-hd, 1046i
0779i 09 0835.05.07
Titulus initialis
χρονοι κατα σαρκα του κυριου ημων Ιησου Χριστου του μεγαλου θεου και σωτηρος ημων
Incipit
ετεχθη εκ της θεοτοκου και αειπαρθενου Μαριας ο κυριος ημων
Desinit
ωστε τα τεκνα αυτων καταφαγειν απο της βιας.
341v-342 Maximus confessor De chronologia Christi
  • BHG 0779k
0779k 09 0835.05.07 - Per il f. 342r-343r cf. UniProd 2.Q; - per il f. 343v cf. UniProd 3.Q.
Titulus initialis
Μαξιμου
Incipit
Γεγονεν ο ευαγγελισμος της παρθενου
Desinit
προς τας του σωτηρος ημερας.
344 Annotationes Annotatio anagraphica copistae 09 0835.05.07 - Notizia sulla morte dell'abate Platone del monastero di Sakkudion (4.4.814), di suo nipote Teodoro Studita (759-11.11.826) e del di lui fratello Joseph, arcivescovo di Tessalonica (762-15.7.832). - Cf. Treu 1966, p. 85.
Obit, Nascit et similia
344v Annotationes Annotatio anagraphica copistae 09 0835.05.07 - Trascrizione: cf. Treu 1966, p. 85.
Textus
ετελειωθη θεου χαριτι η ιερα αυτη και θεοχαρακτος βιβλος μηνι Μαιω ζˊ ινδικτιωνος ιγˊ ετους κοσμου ͵ϛτμγʹ. δυσωπω δε παντας τους εντυγχανοντας μνειαν μου ποιεισθαι του γραψαντος Νικολαου αμαρτωλου μοναχου οπως ευροιμι ελεος εν ημερα κρισεως γενοιτο κυριε αμην.
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
2.Q Tabulae liturgicae 099r-v, 342-343 10-12 ? Copistes :
Possesseurs :
Autres :

Témoins (1)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
099-99v, 342-343 Liturgica Tabulae liturgicae 10-12 ? Synaxarium breue
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
3.Q Liturgica 343v 14-15 Copistes :
Possesseurs :
Autres :

Témoins (2)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
343v Liturgica Hymni 14-15 Inno sui tre giovinetti nella fornace (cf. Treu 1966, p. 86).
Incipit
χειρανγραφον ηκον[...] μι (χειρογραφον εικονα μη) σεβασθεντες
Desinit
οτι δινασε (δυνασαι) βουλομενος.
343v Annotationes Annotatio anagraphica alia 14-15
Textus
εγω ταπηνως (ταπεινος) πα(πας) Λουκας αμαρτλως (αμαρτωλος)