Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Lien :  |  | PDF

Numéro diktyon : 26951

Type de cote : Actuelle

Titre : Tetraeuangelium

Auteurs de la notice :

  • Rédigé par : KIM Serguey
  • Vérifié par : LORRAIN Agnès

Equipe référente :

ParaTexBib

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Aland minuscules 1079
Athos, numérisation Lavr.Α023

Bibliographie :

Répertoire Titre Commentaires Pages
A. Aletta, « La "minuscola quadrata". Continuità e discontinuità nelle minuscole librarie della prima età macedone », Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 44, 2007, p. 97-128 116
A. Džurova, Le rayonnement de Byzance. Les manuscrits grecs enluminés des Balkans (VIè-XVIIIè siècles), Catalogue d'exposition (XXIIe Congrès International d'Études Byzantines, Sofia, 22-27 août 2011), Sofia, Galerie Nationale d'Art étranger, 2011 90, 91 n. 5
I. Furlan, Codici greci illustrati della Biblioteca Marciana, Milano, 1978-1988 42
C. Gregory, Textkritik des Neuen Testamentes, Leipzig, 1900-1909 240, 1126
A. Kominis, « Συναγωγὴ ἐπιγραμμάτων εἰς τοὺς τέσσαρας Εὐαγγελιστάς », Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 21, 1951, p. 254-262 262
D. Pallas, « Βυζαντινὸν ὑπέρθυρον τοῦ Μουσείου Κορίνθου », Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 30, 1960/1961, p. 413-452 441 (n. 4)
K. Weitzmann, O. Kresten (éd), Die Byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts, Teil I. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1935 (reimpr. 1996)., Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittellalters Band 243, Reihe IV: Monographien, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1935 2, 5, 12, 15, 63
K. Weitzmann, O. Kresten (éd), Die Byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts, Teil II. Addenda und Appendix., Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittellalters Band 243, Reihe IV: Monographien, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1996 19, 75

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1.A Tetraeuangelium cum tabulis liturgicis, epigr., canonibus, capitulis, imag., prologis, specialibus 001-271 10 - Cum annotationibus arabicis (praesertim f. 147v-149r) - In aperculo posteriore tegumenti folia quaedam ex alio codice sumpta discernuntur. - f. 1r non est in VMR reproductum. - f. 9a et 9b sunt reuera 9α et 9β in cod.

Témoins (20)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001v-6v Liturgica Tabulae liturgicae 10-16? inc. mut.
007v Imagines Imago picta 10 Imago Crucis
008 Versus et epigrammata Incipit "δι' οικτον εν σοι"
  • DBBE typ/3181
10 inc. et des. = ed.
Incipit
Δι' οικτον εν σοι προσπαγεις Χριστος
Desinit
στερρως οπλιζοις ταις αηττητοις μαχαις.
008v Versus et epigrammata Incipit "ο του πατρος συμμορφος"
  • DBBE typ/3182
10 inc. et des. = ed.
Incipit
Ο του πατρος συμμορφος ατρεκης λογος
Desinit
εχθρους τροπουται παγγ[ενεις τους τη]ς (παγγενεις τους της) Αγαρ.
9a-9b Eusebius Caesariensis Epistula ad Carpianum
  • CPG 3465.1
10
9b Annotationes Annotatio anagraphica possessoris 10
Textus
ετουτο το τετραβαγγελον υπαρχη (υπαρχει) καμου του ταπεινου μητροπολιτου Πετρας πρωην και εδησα αυτω (αυτο) την (?) ιεροιτα (?) κυρ Ιωασαφ δια να γραψη εις π...(?)
9bv-12 Eusebius Caesariensis Canones Euangeliorum
  • CPG 3465.2
10
012v-14 Capitula librorum biblicorum In Matth.: capitula 10 inc. et des. = ed.
015 Imagines Imago picta 10 Imago Matth.
016-87v Testamentum nouum Euangelium sec. Matthaeum 10
088v Imagines Imago picta 10 Imago Marc.
089-89v Capitula librorum biblicorum In Marc.: capitula 10 inc. et des. = ed.
090-136 Testamentum nouum Euangelium sec. Marcum 10
136v-138v Capitula librorum biblicorum In Luc.: capitula 10 inc. et des. = ed.
139-213v Testamentum nouum Euangelium sec. Lucam 10
214v Imagines Imago picta 10 Imago Ioh.
215 Versus et epigrammata Incipit "πληρης υπαρχων"
  • DBBE typ/3179
10 - inc. et des. = ed. - quoad f. 215v-216r cf. etiam UC 2.Q
216-216v Capitula librorum biblicorum In Ioh.: capitula 10 - inc. et des. = ed. - cum capitulis parallelis
216v Versus et epigrammata Incipit "αχρονος ην ακιχητος"
  • DBBE typ/3180
10-16? inc. et des. = ed.
Titulus initialis
Επιγραμμα εις το εν αρχη ην ο λογος.
Incipit
αχρονος ην ακιχητος εν αρρητῳ
Desinit
φως εκ φαεος φως.
217-271 Testamentum nouum Euangelium sec. Iohannem 10
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
2.Q Paratextus biblici: prologi, specialia 215v-216 10-11 ?

Témoins (6)

Folios Auteur Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
215v Prologi Librorum Biblicorum In Euang.: definitio nominis euangelii secundum Ioh. Chrysostomum (von Soden [76] p. 301) 10-11 ?
Titulus initialis
Ιωαννου του Χρυσοστομου.
Incipit
ευαγγελια καλειται, ουκ επειδη βεβαια
Desinit
μονον ελαβομεν ... ελαβ[ομεν].
215v Prologi Librorum Biblicorum In Euang.: definitiones nominis euangelii (von Soden [77, 78, 79] p. 301) 10-11 ?
Incipit
ευαγγελιον εστι, λογος περιεχων απαγγελιαν πραγματων
Desinit
παραδεξηται το απαγγελλομενον.
Additio
η, λογος περιεχων αγαθου παρουσιαν, η λογος απαγγελων παρειναι αγαθον το εδοκωμεν.
215v Scholia exegetica biblica De initio euang. Ioh. (Ioh. 1,1): excerptum e Basilio Caesariensi, incipit "Ἰωάννης μέλλων παραδιδόναι ἡμῖν" 10-11 ?
Titulus initialis
του αγιου Βασιλειου επισκοπου Καισαρειας Καππαδοκιας.
Incipit
εστι Ιωαννης μελλων παραδιδοναι ημιν του(?) της θεολογιας
Desinit
την ψυχην, ατροπον φησι (?) σωσηται.
216 Scholia exegetica biblica De initio euang. Ioh. (Ioh. 1,1): excerptum ex Iohanne Chrysostomo, incipit "ὥσπερ οὖν τὸ ἐν ἀρχῇ ἦν τὸ ἀΐδιον δηλοῖ" 10-11 ?
Titulus initialis
Ιωαννου του Χρυσοστομου.
Incipit
ωσπερ ουν το εν αρχῃ ην, το αιδιον δηλοι
Desinit
τον θεον το συναιδιον ημιν ενεφηνεν.
216 Scholia exegetica biblica De initio euang. Ioh. (Ioh. 1,1): excerptum Ammonio Alexandrino tributum, incipit "τὸ οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν" 10-11 ?
Titulus initialis
Αμμωνιου πρεσβυτερου.
Incipit
το ουτος ην εν αρχῃ προς τον θεον
Desinit
ου γαρ ειπεν αρχην εσχεν, αλλ' εν αρχῃ ην.
216 Scholia exegetica biblica De initio euang. Ioh. (Ioh. 1,1): excerptum Theodoro Mopsuestensi tributum, incipit "οὕτως ἀεῖ συνῆν τῷ πατρί, ὡς ὅμοιος τὴν φύσιν" 10-11 ?
Titulus initialis
Θεοδωρου Μοψουεστιας.
Incipit
ουτως αει συνην τῳ πατρι, ως ομοιος την φυσιν
Desinit
και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν.