Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Numéro diktyon : 15946

Type de cote : Actuelle

Titre : Praxapostolus; Apocalypsis

Auteurs de la notice :

 • Rédigé par : Castelli Emanuele
 • Vérifié par : Andrist Patrick
 • Remanié par : GEIGER Marie-Ève
 • Vérifié par : ANDRIST Patrick
 • Remanié par : MIGHALI Gabriella
 • Vérifié par : VAN ELVERDINGHE Emmanuel

Equipe référente :

ParaTexBib

Copistes, possesseurs & autres :

Nom Siècle Dates Remarque Nature de la relation Folios Commentaire Archivio dei possessori (Bibl. Marciana) IRHT – Personnes
Firenze, Convento di San Marco 15-19 1436-1883 Le noyau principal des mss grecs vient de Niccolò Niccoli (mort en 1437) ; la bibliothèque a été intégrée à la Laurenziana en 1883 possesseur Identification proposée par Branca, contestée par Petitmengin-Ciccolini
 • Firenze, Convento di S. Marco
 • 104504

Identifiants :

Répertoire Numéro Url Remarque
Aland minuscules 456
Firenze BML num. Plut.4.30 04. 30
Arca 100067015

Contenu :

Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
1.A Praxapostolus cum prologis, capitula, subscr.; Apocalypsis 001-376 10 (3/4) Parchemin - Contropiatto e foglio di guardia visibili nella riproduzione VMR, privi di illustrazioni, ma raffinatamente decorati. - Sul foglio di guardia anteriore indice sommario del manoscritto in latino.
Répertoire Numéro Url Remarque
Aland minuscules 456

Témoins (64)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
001-105v Testamentum nouum Actus Apostolorum
 • BHG 0149z
10 (3/4) - F. 1r: annotatio breuis in marg. (paene legitur). - Titulus et prima annotatio liturgica in porta aureata inserti sunt.
Titulus initialis
Titulus finalis
Indicatio liturgica ad initium libri biblici pertinens
106-106v Euthalius diaconus In Iac.: argumentum Euthalii
 • CPG 3641
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις της καθολικῆς Ἰακώβου ἐπιστολῆς.
Incipit
Ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ Ἰάκωβος ταύτην γράφει τοῖς ἀπὸ τῶν δώδεκα φυλῶν διασπαρεῖσιν καὶ πιστεύσασιν εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν· γράφει δὲ διδασκαλικὴν τὴν ἐπιστολὴν διδάσκων
Desinit
ἐπι τὴν ἀλήθειαν. εἶναι γὰρ τούτου μισθὸν παρὰ τοῦ Κυρίου ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
107-116v Testamentum nouum Epistula Iacobi 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
Stichometria et alia numerica
στίχων σμβʹ
116v-117 Euthalius diaconus In I Petr.: argumentum Euthalii
 • CPG 3641
10 (3/4) F. 117v e 118r: uacua.
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς καθολικῆς αʹ Πετρου ἐπιστολῆς
Incipit
Ἐπειδὴ ὁ Πέτρος τοῖς ἐν τῆ διασπορᾶ οὖσιν Ἰουδαῖοις καὶ γενομένοις Χριστιανοῖς, γράφει τὴν ἐπιστολὴν διδασκαλικήν·
Desinit
καὶ ὀφείλουσιν πάντες ἕτοιμοι γίνεσθαι ὡς λόγον ἀποδιδόντες τῶ κριτῆ· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
118v-128 Testamentum nouum Epistula Petri I 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
128 Subscriptiones librorum biblicorum In I Pet., von Soden p. 299 [65-68] 10 (3/4)
Textus
ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης.
Stichometria et alia numerica
στίχων σλϛʹ
128v-129v Euthalius diaconus In II Petr.: argumentum Euthalii
 • CPG 3641
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Πέτρου καθολικῆς βʹ ἐπιστολῆς
Incipit
Ἐπειδὴ καὶ ταύτην πάλιν αὐτὸς ὁ Πέτρος ἐπιστέλλει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν· ἔστι δὲ ἡ ἐπιστολὴ· ὑπόμνησις τῶν πρώτων·
Desinit
διδάξας πάντας προ εἰδέναι τὰ πράγματα παραινεῖ μὴ ἐκπίπτειν τοῦ σκοποῦ τῆς πίστεως· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
130-136 Testamentum nouum Epistula Petri II 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
136-137v Euthalius diaconus In I Ioh.: argumentum Euthalii
 • CPG 3641
10 (3/4) Tra il f. 137 e il 138 pare andato perduto un folium. Cf. Anderson, in Bernabò, 2011, p. 191.
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἱωάννου αʹ καθολικῆς ἐπιστολῆς.
Incipit
Ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ Ἰωάννης ὁ τὸ εὐαγγέλιον γράψας, αὐτὸς καὶ ταύτην ἐπιστέλλει, ὑπομιμνήσκων τοὺς ἤδη πιστεύσαντας εἰς τὸν Κύριον·
Desinit abruptus
καὶ ἐν τῶ τέλει δὲ τῆς ἐπιστολῆς· πάλιν ὑπομιμνήσκει λέγων, ὅτι ὁ τοῦ
138-147 Testamentum nouum Epistula Iohannis I
 • BHG 0922z
10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
147v Euthalius diaconus In II Ioh.: argumentum Euthalii
 • CPG 3641
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου βʹ ἐπιστολῆς.
Incipit
Ταύτην ὡς πρεσβύτερος γράφει· κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη·
Desinit
Παραγγέλλει δὲ ὥστε τοὺς τοιούτους μη δέχεσθαί τινα. εἰς οἰκίαν μὴ δὲ λέγειν τοῖς τοιούτοις χαίρειν· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
148 Euthalius diaconus In II Ioh.: capitula
 • CPG 3641
10 (3/4) Tre capitoli invece di due.
Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς Ἰωάννου βʹ ἐπιστολῆς
Desinit
γʹ Ἐπαγγελία παρουσίας αὐτοῦ ἐπελπίδι πρὸς ὠφέλειαν.
148-149 Testamentum nouum Epistula Iohannis II 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
Stichometria et alia numerica
στίχων εʹ
149-149v Euthalius diaconus In III Ioh.: argumentum Euthalii
 • CPG 3641
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰωάννου γʹ ἐπιστολῆς
Incipit
Kαὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται αὐτὸν μαρτυρούμενον ὑπὸ πάντων ἐπι φιλοξενία · καὶ προτρέπει τῆ αὐτῆ προθέσει ἐμμένειν·
Desinit
Δημήτριον δὲ συνίστησιν, μαρτυρῶν αὐτῶ τὰ κάλλιστα.
149v Euthalius diaconus In III Ioh.: capitula
 • CPG 3641
10 (3/4)
Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς Ἰωάννου γʹ ἐπιστολῆς
Desinit
γʹ περὶ ἀφίξεως αὐτοῦ πρὸς αὐτοὺς ἐν τάχει ἐπωφελία
150-151 Testamentum nouum Epistula Iohannis III 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
151-151v Euthalius diaconus In Iudae.: argumentum Euthalii
 • CPG 3641
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς Ἰούδα καθολικῆς ἐπιστολῆς
Incipit
Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν γράφει τοῖς ἤδη πιστεύσασιν · ἡ δε πρόφασις αὕτη· παρ' εἰσελθόντων (παρεισελθόντων) τινῶν καὶ διδασκόντων · ἀδιάφορον εἶναι τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἀρνουμένων τὸν κύριον·
Desinit
Εἶτα παραινεῖ εἰς τὰ ἤθη, καὶ ἐπευξάμενoς αὐτοῖς βεβαιότητα τῆς πίστεως παρὰ τοῦ κυρίου· τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
152 Euthalius diaconus In Iudae.: capitula
 • CPG 3641
10 (3/4)
Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς Ἰούδα καθολικῆς ἐπιστολῆς
Desinit
δʹ Εὐχὴ ὑπὲρ αὐτῶν εἰς ἁγιασμὸν καὶ παρρησία καθαρὰ σὺν δοξολογία Θεοῦ.
152v-154v Testamentum nouum Epistula Iudae 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
155-155v Euthalius diaconus In Rom.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4) - Aggiunta di un capitolo all'inizio. - Con sottocapitoli.
Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς.
Desinit
κʹ περὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ τῆς ἐν ἀνατολῆ καὶ δύσει.
156-189 Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Romanos 10 (3/4)
Titulus initialis
τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου ἐπιστολὴ πρὸς Ῥωμαίους
Titulus finalis
189-190 Euthalius diaconus In I Cor.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Κορινθίους αʹ ἐπιστολῆς
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας, ὁ ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας, ὑπομιμνήσκων δὲ ὅμως δια τῆς ἐπιστολῆς ταύτης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη·
Desinit
καὶ εἰς τέλος, παραινετικοὺς λόγους εἰς τὰ ἤθη γράφει· καὶ περὶ λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγιους παραγγέλλει. καὶ οὕτω τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
190v-191 Euthalius diaconus In I Cor.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς προς Κορινθιους αʹ ἐπιστολῆς ἔχοντα καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις.
Desinit
ιηʹ Περὶ τῆς εἰς δόξαν καὶ δύναμιν ἀλλαγῆς.
191v-221v Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Corinthios I 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
222-223 Euthalius diaconus In II Cor.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Κορινθίους βʹ ἐπιστολῆς.
Incipit
Tαύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Μακεδονίας· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· δεξάμενοι Κορίνθιοι τὴν προτέραν ἐπιστολὴν, κατενύγησαν ἐπι τῆ ἁμαρτία τοῦ λαβόντος τὴν μητρυιάν, καὶ ἐλυπήθησαν δὲ ὡς παριδόντες τὸ τοιοῦτον ἁμάρτημα.
Desinit
καὶ τας ὀπτασίας δὲ διηγεῖται, ἅπερ ἑώρακεν, εἴς τε τὸν παράδεισον, καὶ εἰς τὸν τρίτον οὐρανὸν ἁρπαγέντα· εἶτα παραγγείλας μὴ ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ μετανοεῖν τοὺς ἁμαρτάνoντας, ἐν εὐχαριστία τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
223v Prologi Librorum Biblicorum In II Cor.: notitia breuis
 • CPG 3642
10 (3/4) Introduzione ai capitoli
Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς ἔχοντα καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις.
Incipit
ὁ πᾶς λόγος ἐστὶν ἐν τῆ ἐπιστολῆ· περί τε ἑαυτοῦ καὶ περὶ Κορινθίων καὶ τῶν ψευδαποστόλων·
Desinit
καὶ τὸ περὶ τῆς δοτικῆς ἀρετῆς, καὶ περὶ τῆς τω ψευδαποστόλω ἀλαζονείας καὶ πονηρίας.
223v-224 Euthalius diaconus In II Cor.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4) Per il titolo e l'introduzione ai capitoli, cf. il témoin precedente.
Titulus initialis
Desinit
Παρασκευὴ πρὸς τὴν μέλλουσαν ἑαυτοῦ παρουσίαν.
224v-244v Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Corinthios II 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
244v Subscriptiones librorum biblicorum In II Cor.: von Soden p. 300 [72] 10 (3/4)
Textus
πρὸς Κορινθίους β΄. ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ
Stichometria et alia numerica
στίχων φϞʹ
245-245v Euthalius diaconus In Gal.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς προς Γαλάτας ἐπιστολῆς
Incipit
Tαύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, ἑωρακὼς αὐτοὺς ἤδη καὶ διδάξας. ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· διδαχθέντες καλῶς οἱ Γαλάται παρὰ τοῦ ἀποστόλου, καὶ πιστεύσαντες γνησίως εἰς τὸν Χριστόν, ἀποδημήσαντος τοῦ ἀποστόλου, ὑφηρπάσθησαν παρά τινων ὥστε περιτέμνεσθαι.
Desinit
καὶ γιγνώσκειν, ὅτι ἡ ἐν Χριστῶ χάρις, καταργεῖ τὴν κατὰ σάρκα περιτομήν. καὶ οὕτω πάλιν εἰς τὰ ἤθη παραινέσας, καὶ διδάξας, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
245v-246 Euthalius diaconus In Gal.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς.
Desinit
ιβʹ Ἀποτροπὴ τῶν ἑλκόντων ἐπὶ τὴν περιτομην, καὶ προτροπὴ πρὸς νέαν ζωὴν τὴν ὑπὸ πνεύματι.
246v-256 Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Galatas 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
256v-257 Euthalius diaconus In Eph.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς
Incipit
Tαύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὔπω μὲν αὐτοὺς ἑωρακὼς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν. ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ἐφέσιοι πιστεύσαντες εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, γνησίαν ἔσχον εἰς αὐτὸν τὴν πίστιν, καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους τὴν ἀγάπην,
Desinit
καὶ ὥσπερ ἀγαθος ἀλείπτης, ἀλείψας τοῖς λόγοις πάντας κατὰ τῆς διαβολικῆς ἐνεργείας, οὕτω τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
257v Euthalius diaconus In Eph.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς.
Desinit
ιʹ Ἐν σχήματι [...]πλίσεως (ὁπλίσεως) περὶ τῆς κα (κατὰ) Χριστὸν δυ[...]άμεως (δυνάμεως).
258-268v Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Ephesios 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
269-269v Euthalius diaconus In Phil.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Φιλιππησίους ἐπιστολῆς
Incipit
Tαύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, ἑωρακὼς αὐτοὺς ἅμα καὶ διδάξας. ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· πεμψάντων Φιλιππησίων διακονίαν τῶ Παύλω, καί τινων περιερχομένων καὶ διαφθειρόντων τὰς ἀκοὰς τῶν ἀκεραίων προφάσει τῆς σκιᾶς τοῦ νόμου καὶ τῆς περιτομῆς,
Desinit
ἀποδέχεται Φιλιππησίους, διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν τῆς κοινωνίας δόσιν, καὶ προτρεψάμενος πάλιν εἰς τὰ ἤθη αὐτοῦ, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
270 Euthalius diaconus In Phil.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς.
Desinit
ζʹ Ἀποδοχὴ τῆς ἀποσταλείσης αὐτῶ διακονίας.
270v-277 Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Philippenses 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
277v-278 Euthalius diaconus In Col.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολῆς.
Incipit
Tαύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὐχ ἑωρακὼς μὲν αὐτοὺς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν. ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τοὺς Κολασσαεῖς ἐβούλοντό τινες ἀπατῆσαι (ἠπατῆσαι) σοφίσμασιν ἑλληνικοῖς κατὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, καὶ περὶ τῶν ἐν νόμω βρωμάτων καὶ περιτομῆς.
Desinit
παραγγέλλει μὲν τοῖς αὐτοῖς ἵνα ὅτ' ἂν ἀναγνωσθῆ παρ᾽ αὐτοῖς ἡ ἐπιστολὴ, ποιήσωσι καὶ ἐν τῆ Λαοδικέων ἐκκλησία αὐτὴν ἀναγνωσθῆναι· καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας καὶ εἰς αὐτοὺς ἀναγνωσθῆναι.
278-278v Euthalius diaconus In Col.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4) Con sottocapitoli.
Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς
Desinit
ιʹ τὰ πρὸς τοὺς οἰκείους ὁμονοητικῶς. αʹ βʹ ἐν ὧ τὰ προς τοὺς ἀλλοτρίους ἐμφρόνως οἰκονομικῶς.
279-285v Testamentum nouum Epistula Pauli ad Colossenses 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
286-287 Euthalius diaconus In I Thess.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρός Θεσσαλονικεῖς αʹ ἐπιστολῆς
Incipit
Tαύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἀθηνῶν, ἑoρακὼς πρότερον αὐτοὺς, καὶ διατρίψας παρ᾽ αὐτοῖς· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ὁ ἀπόστολος πολλὰς θλίψεις παθὼν ἐν Βεροία καὶ ἐν Φιλίπποις τῆς Μακεδονίας καὶ ἐν Κορίνθω, γινώσκον (γινώσκων) τε ὅσα πέπονθε καὶ ἐν Θεσσαλονίκη,
Desinit
καὶ χαίρειν τῆ ἐλπίδι καὶ προσεύχεσθαι· καὶ εὐχαριστεῖν αὐτοὺς ἀεὶ τῶ κυρίω· ἐνορκίζων αὐτοὺς ἀναγνῶναι τὴν ἐπιστολὴν ταύτην, πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς· καὶ οὕτω τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
287-287v Euthalius diaconus In I Thess.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς
Desinit
ζʹ Eὐχὴ περὶ ἁγιασμοῦ πνεύματος, καὶ ψυχῆς καὶ σώματος.
288-294 Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Thessalonicenses I 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
294v-295 Euthalius diaconus In II Thess.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς βʹ ἐπιστολῆς
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τινὲς ἀπὸ Θεσσαλoνίκης ἀργοὶ καὶ ἄτακτοι περιερχόμενοι, τοὺς ἀδελφοὺς ὑφήρπαζον, ὡς ἤδη τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἐνστάσης. ἠπάτων δὲ τοὺς ἀκούοντας,
Desinit
καὶ λοιπὸν ἐπευξάμενος αὐτοῖς εἰρήνην, τελειοῖ τὴν ἐπιστολὴν, τὸν ἀσπασμὸν τῆ ἰδία χειρὶ γράψας, ὅπερ σημεῖον εἶναι πάσης ἐπιστολῆς δεδήλωκεν.
295v Euthalius diaconus In II Thess.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς
Desinit
ϛʹ Ἐὐχὴ περὶ εἰρήνης τῆς παρὰ θεοῦ.
296-299 Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Thessalonicenses II 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
299v-300v Euthalius diaconus In I Tim.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον αʹ ἐπιστολῆς
Incipit
Tαύτην ἐπιστέλλει ἀπο Μακεδονίας· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ἐν τῆ Ἐφέσω τινὲς ἰουδαΐζοντες, ἐπεχείρουν ἑτεροδιδασκαλεῖν, καὶ ἀπατᾶν τοὺς ἀκεραίους προφάσει τοῦ νόμου· τοῦτο δὲ μαθὼν ὁ ἀπόστολος, προτρέπει τὸν Τιμόθεον ἐκεῖ προσμεῖναι πρὸς διόρθωσιν αὐτῶν, γράφει τε τὴν ἐπιστολήν.
Desinit
καὶ παραγγείλας αὐτῶ ἐκτρέπεσθαι τὰς ἐμφιλονείκους ζητήσεις ὡς βεβήλους οὔσας, ἐφ᾽ αἷς καί τινες καυχώμενοι παρέβησαν τὴν πίστιν, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
300v-301 Euthalius diaconus In I Tim.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς, ἔχοντα καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις.
Desinit
ιηʹ πλουσίων ὁδηγία ἐπὶ τὴν ὄντως ζωήν.
301v-308v Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Timotheum I 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
309-309v Euthalius diaconus In II Tim.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τιμόθεον βʹ ἐπιστολῆς
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει πάλιν ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· τῶν συναποδημησάντων τῶ Παύλῶ καταλειψάντων αὐτὸν, βουλόμενος ὁ ἀπόστολος ἐλθεῖν Τιμόθεον πρὸς αὐτὸν, γράφει τὴν ἐπιστολήν.
Desinit
παρήνεσε δὲ αὐτῶ · Ἀλέξανδρον τὸν χαλκέα φυλάττεσθαι · ὡς πολλὰ κακὰ ἐνδειξάμενον αὐτῶ · καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
310 Euthalius diaconus In IΙ Tim.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4) F. 310v uacuum.
Titulus initialis
κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς
Desinit
θʹ περὶ τῆς ἑαυτοῦ μελλούσης ἀναλύσεως ἐπὶ δόξη αἰωνίω.
311-316 Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Timotheum IΙ 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
316v-317 Euthalius diaconus In Tit.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Τίτον ἐπιστολῆς
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Νικοπόλεως, ἐκεῖ γὰρ παρεχείμαζεν. ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· εἰς μὲν τὴν Κρήτην ἀπέλιπε τὸν Τίτον, ἵνα καταστήση κατὰ πόλιν κληρικούς.
Desinit
ἵνα ἔλθη πρὸς αὐτὸν· ἐνετείλατο τε αὐτῶ, ὥστε διδάσκειν καὶ τοὺς αὐτοῦ καλῶν ἔργων προΐστασθαι· καὶ οὕτω τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
317v Euthalius diaconus In Tit.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς.
Desinit
ϛʹ παραινέσεις περὶ τoῦ ἐκκλίνειν τοὺς ἐριστικοὺς ζητητάς.
318-321 Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Titum 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
321v Euthalius diaconus In Philem.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς
Incipit
Tαύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ῥώμης· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· Ὀνήσιμος ὁ οἰκέτης Φιλήμονος, ἔφυγεν· καὶ ἀπελθὼν πρὸς τὸν ἀπόστολον, κατηχήθη παρ᾽ αὐτῶ, καὶ γέγονεν αὐτω χρήσιμος εἰς διακονίαν.
Desinit
πρoετρέψατo δὲ αὐτὸν, καὶ ξενίαν αὐτῶ ἑτοιμάσαι, ἵνα ἐὰν ἔλθη εὕρη ποῦ μεῖναι (μείνη)· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
321v Euthalius diaconus In Philem.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς.
Desinit
βʹ Σύστασις Ὀνησίμου φυγάδος οἰκέτου καὶ παράκλησις ὑπὲρ αὐτοῦ σωθέντος δια πίστεως.
322-323 Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Philemonem 10 (3/4)
Titulus initialis
Titulus finalis
323v-324 Euthalius diaconus In Hebr.: argumentum Euthalii
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
ὑπόθεσις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς.
Incipit
Ταύτην ἐπιστέλλει ἀπὸ Ἰταλίας· ἡ δε πρόφασις τῆς ἐπιστολῆς αὕτη· ἐπειδὴ οἱ Ἰουδαῖοι ἐνίσταντο τῶ νόμῶ καὶ ταῖς σκιαῖς, διατοῦτο ὁ ἀπόστολος Παῦλος, διδάσκαλος ἐθνῶν γενόμενος·
Desinit
εἶτα πάλιν εἰς τὰ ἤθη προτρεψάμενος καὶ τούτους· καὶ ἀποδεξάμενος αὐτῶν τὴν δια τὸν Xριστὸν ὑπομονὴν· καὶ πείσας τιμᾶν τοὺς πρεσβυτέρους, τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν.
324v-325v Euthalius diaconus In Hebr.: capitula
 • CPG 3642
10 (3/4)
Titulus initialis
Κεφάλαια τῆς αύτῆς ἐπιστολῆς ἔχοντα καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις.
Desinit
κγʹ Eὐχὴ πρὸς θεὸν περὶ τῆς εἰς ἀρετὴν ἀγωγῆς καὶ οἰκονομίας.
326-348v Testamentum nouum Epistula Pauli Ad Hebraeos 10 (3/4)
Titulus initialis
Πρὸς Ἑβραίους
Titulus finalis
349-376 Testamentum nouum Apocalypsis Iohannis
 • BHG 0920z
10 (3/4)
Titulus initialis
Ἀποκάλυψις τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου
Desinit abruptus
τις ἐπιθη ἐπ’ αὐτὰ
Apparatus de capitulis
376v marg. inf. Annotationes Annotatio anagraphica possessoris 13-15 - Fortasse anagraphica. - Difficile legitur.
Textus
ἡ βίβλος ἥδε [...]μένου.
Numéro Titre Folios Siècle Date Support Principal Remarque Copistes, Possesseurs & Autres Révision
2.R Apocalypsis (rest.) 377 15-16 ? Parchemin Folio di restaurazione, per la parte mancante della precedente unità di produzione. Cf. Anderson, in Bernabò 2011, p. 191.

Témoins (1)

Folios Auteur (Rôle) Oeuvre Identifiant Recension
ou partie
Auteur de la recension (Rôle) BHG Date Lit. Siècle Date Commentaire Contenu Rev. Biblio.
377 Testamentum nouum Apocalypsis Iohannis
 • BHG 0920z
15-16 ? - Apoc. 22,18b-20. - F. 377v uacuum.