Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Γρ

Détails contenus par liste alphabétique Type
Γρ (Γρηγοριου) Νυ (Νυσσης), τις ο καταλιπων (?) την σινδονα και γυμνος φυγων οτε παρεδοθη ο Χριστος; Titulus initialis
Γράγει ὁ Σουλτάνος τῆς Αἰγύπτου πρὸς Ἀνδρόνικον τὸν βασιλέα Titulus initialis
ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΙΒΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΕΚ ΠΡΟΣΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΕΝΤΟΣ Titulus initialis
ΓΡΑΜΜΑ ΕΔΕΞΑΜΗΝ ΤΗΣ ΘΕΟΖΗΛΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΣΟΥ Incipit
ΓΡΑΜΜΑ ΕΣΤΙ ΜΕΡΟΣ Incipit
ΓΡΑΜΜΑ ΕΣΤΙ ΜΕΡΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ Incipit
ΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΦΥΕΝΤΟΣ ΕΝ ΑΓΙ/Ω ΟΡΕΙ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΛΥΒΩΝ Titulus initialis
γράμμασιν ἀναζωπύρει τοῖς σοῖς Desinit
Γράμματα [aut Ῥήματα] καὶ λόγοι τοῦ φρᾶ Φραντζέσκου, καθὼς ἐκεῖνος ἔγραψε πρὸς Μανουὴλ τὸν μέγαν ῥήτορα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἀπολογία καὶ ἀνατροπὴ τῶν κεφαλαίων τοῦ φρᾶ Φραντζέσκου Titulus initialis
Γραμματα γραιυγενων κατα σκηματα, σοφε, γυνοσκεις Titulus initialis
γράμματα καὶ σοφίαν Desinit
γράμματα πρῴην ἔπεμψας ἡμῖν τὰ φερωνύμως γαῦρα Incipit
Γραμματικὴ Titulus initialis
Γραμματική ἐστι μέθοδος τοῦ ὀρθῶς λέγειν, καὶ γράφειν διδακτική Incipit
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΟΡΘΩΣ ΝΟΕΙΝ ΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Incipit
γραμματικὴ Θεοδώρου τοῦ Πτωχοπροδρόμου εἰς Θεοδώραν βασίλισσαν τὴν Κομνηνήν· ἔστι δὲ τοῖς εἰσαγωγι(κ)οῖς πάνυ ὠφέλιμος Titulus initialis
Γραμματικὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης συλλεγεῖσα καὶ ἀντιγραφεῖσα παρ’ ἐμοῦ τοῦ ἱεροδιδασκάλου καὶ ἀρχιμανδρίτου Χατζῆ Ματθαίου καλουμένου ὠφελείας ἕνεκεν τῶν ἐν τῇ ἑλληνικῇ Σχολῇ τοῦ Κοτιαείου σπουδαζόντων μαθητῶν ἐκ διαφόρων γραμματικῶν Titulus initialis
Γραμματικήν τ’ ἰδὲ μέτρα πολύτροπα θεσμά τε ῥήτρης Incipit
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ Incipit
γραμματικοί, ῥήτορες, <ἰατροί,> γεωργοί, καὶ ὅσοι Incipit abruptus
ΓΡΑΠΤΟΝ ΙΝΑ ΤΟΥΤΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΜΕΝΟΙ Incipit
Γραῦς βακχεύει Incipit cuiusdam partis
γραφε(γραφεν) δια χ(χειρος) Κωνσττ (Κωνσταντινου) αμαρτωλου και ταπεινου αʹππ (πρωτοπαπα) οικων εν πολει Ταβερνων μηνι σεπτεμβριω τελειωθη εις τας ζʹ ημερα βʹ ωρα δʹ ετους ͵ϛφξαʹ ινδικτιωνος ϛʹ ηλιου κυκλω ηʹ σεληνης κυκλω εʹ, και παρων της ηγεμονιας Γεωργιλα στρατηγου Καλαβριας. Textus
γράφει δὲ ἀπὸ Ῥώμης τὴν ἐπιστολὴν, ἐν δεσμοῖς ὑπάρχων. Desinit
γραφει εις γαρ εστιν υμων ο καθηγητης ο Χριστος παντες δε υμεις αδελφοι εστε, και πατερα μη καλεσητε υμων επι της γης, εις γαρ εστιν ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις, μηδε κληθητε καθηγηται. Textus
ΓΡΑΦΕΙ ΕΙΣ ΕΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΩΣ ΗΤΟΝ ΕΝΑΣ ΑΡΧΩΝ Incipit
γράφει εἰς τοὺς λόγους τῶν ἁγίων γερόντων ὅτι ἕνας ἀδελφὸς ἠρώτησε τὸν ἀββᾶ Ποιμένα λέγων ἁμαρτίας πολλὰς ἐποίησα Incipit
γράφει λοιπὸν Desinit
γράφει ὁ ὑμνογράφος Ἰωσὴφ Incipit
γραφει σε Λουκα τεχνικως ο ζωγραφος Incipit
Γράφει σε, Λουκᾶ, τεχνικῶς ὁ ζωγράφος· Μήπως κακίσῃς τὴν γραφὴν ὡς τεχνίτης. Λέγουσι γὰρ εἶναί σε καὶ σκιαγράφον Τὸν χρωματουργὸν τῶν ἀποῤῥήτων λόγων. Textus
γράφει Τιμοθέῳ τὴν ἐπιστολήν, ἣν καὶ φασί τινες πρώτην πασῶν αὐτοῦ τῶν ἐπιστολῶν γραφεῖσαν, τὴν πρὸς Τιμόθεον λέγω πρώτην, τὴν δὲ δευτέραν ὑποστάτην εἶναι πασῶν ἀπὸ Ῥώμης γραφεῖσαν. Desinit
γράφειν ἐνεργητικὸν σημαίνειν πέντε Incipit
γράφειν ἐνεργητικὸν, σημαίνει ε' · οἷον γράφειν τὸ συγγράφειν λόγον Incipit
γραφεν υπ' αυτου τῃ Εβραιδι διαλεκτω. ηρμηνευθη δε υπο Ιωαννου. Textus
γραφευς παπα Γεωργης Καστελυτας [υι]ος του ποτε Φουκα Textus
ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΙ ΔΙΔΑΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΩΣ ΛΟΓΟΙ Incipit
ΓΡΑΦΗ ΛΕΓΕΙ Desinit
γραφῇ παραδοῦναι κελεύσαντι, ὅτι πρέπει Desinit
ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΠΕΜΦΘΕΙΣΑ Incipit
γραφὴ πρὸς τὸν Ἀνδριανουπολίτην Incipit
γραφὴ πρὸς τὸν Ἀνδριανουπολίτην Incipit
γραφὴ πρὸς τὸν Ἀνδριανουπολίτην Incipit
γραφὴ σιγάτω πᾶσα ταύτῃ τῇ γραφῇ· λόγον λόγοι γάρ· οὗ δόσις παντὸς λόγου· ἅπας λόγος τε καὶ γραφῆς ὅση χύσις, τὸ ψευδὲς ὧδε καὶ τὸ κῦρος λαγχάνει. νῦν δὲ δοξάζω τὸν εὐεργέτην Textus
Γραφικαὶ ἀποδείξεις ὅτι πάντα ἐκ Θεοῦ τὰ ἐν ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας Titulus initialis
ΓΡΑΦΟΜΕΝ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΟΙΟΥ ΘΕΛΟΜΕΝ ΠΛΑΝΗΤΟΥ Incipit
ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ Κ. Λ. ΕΚΑΧΕ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΥΤΟΥ Incipit
ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ Κ. Λ. ΕΤΥΧΕΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Incipit
ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ Κ. Λ. ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΕΙΜΣΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΩΝΒʹ ΕΤΕΙ Incipit
ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΘΗΣΑΝΤΟΣ ΩΔΕ. . . ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΩΝΒʹ ΕΤΕΙ Incipit
ΓΡΑΦΟΝΤΑ Desinit
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΟΡΑΤΩΣ ΥΠΟ ΘΕΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΥΑΙ ΤΩ ΠΡΕΣΒΥΤΙ ΤΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΙ ΑΥΤΑΣ... ΑΜΗΝ Desinit
γραφόντες κατ' ἀξίαν Desinit
γράφων. καὶ τὰ βαθύτερα δὲ τῶν νοημάτων αὐτοῖς ἐπιστέλλει. ἅτε κατηχημένοις· καὶ τὰ ὕψηλα δὲ· γράφει δὲ ἀπὸ Ῥώμης τὴν ἐπιστολὴν. ἐν δεσμοῖς ὑπάρχων ὁ Παῦλος. Desinit
γράφων. Καὶ τὰ βαθύτερα δὴ τῶν νοημάτων αὐτοῖς ἐπιστέλλει, ἅτε κατηχουμένοις καὶ τὰ ὑψηλά. Γράφει δὲ ἀπὸ Ῥώμης τὴν ἐπιστολὴν ἐν δεσμοῖς ὑπάρχων. Desinit
ΓΡΑΨΑΙ ΕΙΣ ΧΑΡΤΗΝ ΤΑ ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ Desinit
Γράψατε παῖδες ἀτελεῖς σχεδογράφοι Incipit
Γράψε Θεοῦ σαρκώσιος ἔξοχα θαύματα πάντα / Ματθαῖος σελίδεσσιν, ἐπεὶ λίπε δῶμα τελώνου. Textus
Γρηγεντίου λόγος κατὰ τῶν τὰ ἄζυμα φρονούντων Titulus initialis
Γρηγεντἰου προσευχὴ περὶ τοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε Incipit
ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ ΕΛΕΓΕΝ Ο ΣΩΤΗΡ Incipit
Γρηγόρι' ἀμφὶ μάλ' εἴραμαι θεράπον Χριστοῖο Incipit
Γρηγόρι’, ὣς καὶ ἐμεῖο δυσαλθέας ἵκεο νούσους Desinit
Γρηγόριε, προτιόσσευ ἐμὸν πολυήρατον εἶδος Incipit
Γρηγόριον θώκευσε τὸν ἡλίκον ἀρχιερῆα Desinit
Γρηγόριον λαλέοιμι, ὅλους δὲ σὺ κεῦθε Ὁμήρους Desinit
Γρηγόριον μερόπεσσι ὁμοῦ Θεὸς ὤπασε δῶρον Incipit
Γρηγόριον μετέπειτα κασίγνητον Βασιλείῳ Incipit
Γρηγόριος βροντῆς νοερᾶς γόνος ἐστὶν ἀληθὴς Incipit
Γρηγόριος δεδάηκε, φορεύμενος ἔνθα καὶ ἔνθα Desinit
Γρηγόριος μὲν ὁ μέγας πανηγύρεως ὑπόθεσις καὶ λογικῶν ἀγώνων Incipit
Γρηγόριος μούσας πολλῷ πλεῖον ἢ ὅμηρος Incipit
Γρηγοριος ο θαυματουργος εκ της παρθενου και θκου(θεοτοκου) και του παρθνου(παρθενου) (?) και θεολογου μυσταγωγειται ταυτα Titulus initialis
Γρηγόριος, Ναζιανζοῦ ἐπίσκοπος (σταθμὸς δέ ἐστιν οὗτος Καππαδοκίας), ἀνὴρ ἐλλογιμώτατος, ἀναγκαῖος δὲ φίλος Βασιλείου Incipit
Γρηγόριος, Σασίμων πρότερον, εἶτα Ναζιανζοῦ ἐπίσκοπος Incipit
Γρηγορίου ἐπισκόπου Μεθώνης, ἐπιστολὴ ῥηθεῖσα πρός τινα πρωτοιερέα Χανδιάχου, περῖ τοῦ ἁγίου βαπτίαματος Titulus initialis
Γρηγορίου ἐπιστολὴ εἰς Βησσαρίωνα τὸν Καρδινάλην Titulus initialis
Γρηγορίου μητροπολίτου Νικαίας λόγος διαλαμβάνων ὅτι οὐ χρὴ ταχέως ἐπιτιθέναι χεῖρα βαπτίζουσαν ἑβραίοις εἰ μή τις ἀκριβῶς τούτους πρότερον δοκιμάσει Titulus initialis
γριέγο λεβάντε Incipit