Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Η

Détails contenus par liste alphabétique Type
η (οι) αναγινοσκονταις (αναγινωσκοντες) την βιβλον ταυτην, ευχεσθαι (ευχεσθε) μου νεοφυτου ιερομοναχου. Textus
ἢ [καὶ] ἐλάττονας <μοίρας> Desinit
Η ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ Η ΧΑΜΑΙΠΙΤΥΝ Desinit
Η ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ Η ΧΑΜΑΙΠΙΤΥΝ Desinit
Η ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ Η ΧΑΜΑΙΠΙΤΥΝ Desinit
Η ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ Η ΧΑΜΑΙΠΙΤΥΝ Desinit
Η ΑΒΤΟΝΟΝΟΝ Η ΧΑΜΑΙΠΙΤΥΝ Desinit
ἡ ἀγάπη μένουσα μόνον πρὸς τὸν βίον ἐκεῖνον ἀρκεῖ ἐν Χριστῷ... Desinit
Ἡ ἁγία αὕτη καὶ μακαρία Incipit
Η ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΕΣΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΑΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ ΔΟΓΜΑΤΙΖΕΙ Titulus initialis
Ἡ ἁγία καὶ ἔνδοξος μάρτυς Ἀναστασία αὕτη ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ ἐν τῇ Ῥωμαίων μεγαλοπόλει Incipit
Ἡ ἁγία καὶ μακαρία Ἄννα ἡ προφῆτις ἦν ἐκ πόλεως Ἀρμαθὲμ Incipit
Η αγια και μακαρια Αννα προμητωρ του κυριου ημων Ιησου Χριστου Incipit
Ἡ ἁγία καὶ μακαρία Ἄννα, προμήτωρ τοῦ κυρίου Incipit
Ἡ ἁγία καὶ μεγάλη καὶ οἰκουμενικὴ σὐνοδος ἡ κατὰ θεοῦ χάριν Incipit
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Incipit
Ἡ ἁγία καὶ ὁμοούσιος καὶ ἀδιαίρετος Incipit
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Incipit
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΠΤΗ ΤΡΙΑΣ Incipit
Ἡ ἁγία μάρτυς Βάσσα ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐν Λαρίσσῃ πόλει τῆς Ἑλλάδος Incipit
Ἡ ἁγία μάρτυς Εὐδοκία ἦν ἀπὸ Σαμαρειτῶν ἐξ Ἡλιουπόλεως Incipit
Ἡ ἅγια μάρτυς Κυπρίλλα ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ Incipit
Ἡ ἁγία μάρτυς Φαῦστα αὕτη ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως Κυζίκου, γονέων πλουσίων καὶ πιστῶν Incipit
Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΥ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ Incipit
Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΥΣ Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΥ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΙ ΣΥΝΟΔΟΣ Incipit
ἡ ἁγία παρθένος τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐκυοφόρησεν, αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Η ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΙΗʹΣΥΕΝΣΤΗ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ Incipit
Ἡ ἁγία πρώτη σύνοδος γέγονε ἐπὶ Κωνσταντίνου Incipit
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Incipit
Η ΑΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΥ ΧΑΡΙΝ ΕΝ ΣΑΡΔΙΚΗ ΣΥΝΑΧΘΕΙΣΑ Incipit
ἡ ἁγία τεσσαρακοστή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, παρόμοιός ἐστι κλίμακι Incipit
Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Incipit
Ἢ ἀγνοεῖτε ἀδελφοί μου οἶον φόβον Incipit
ἡ Ἀγχίαλος, λδʹ. τοῦ Ἡρακλέους. Αὖται πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ ἐπαρχίαι τοῦ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως. Desinit
ἡ ἀδιαίρετος ἐλπίς, ἡ ἀκατάληπτος δόξα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος· ᾧ πρέπει… Desinit
Η ΑΔΡΑΧΝΗ ΚΑΤΑΠΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΠΟΝ ΠΡΑΞΑΜΟΝ Incipit
Η ΑΙ ΚΑΙ Η ΟΙ ΔΙΦΘΟΓΓΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΡΗΜΑΣΙΝ ΑΝΤΙ ΒΡΑΧΕΩΝ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ Incipit
Η ΑΙΓΩΝ ΥΦΑΝΤΟΝ Desinit
Ἡ αἱτία τῆς ἑορτῆς γέγονεν οὕτως. Ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ Incipit
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Titulus initialis
Η ΑΛΗΘΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑ Incipit
Η ΑΛΚΥΩΝ ΘΑΛΑΤΤΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΡΝΕΟΝ Incipit
Η ΑΛΩΠΗΞ ΦΥΓΕΙ Desinit
ἡ ἁμαρτία κατήρξατο. Ὅπου ἡ Desinit
Η ΑΜΠΕΛΟΥ ΔΑΚΡΥΟΝ ΜΕΤ'ΟΙΝΟΥ ΔΟΣ Desinit
Ἡ ἀμφισβήτησις τοῦ τε πανιεροτάτου κυρίου Νεοφύτου Πατελάρου, μητροπολίτου Κρήτης, μετὰ τοῦ θεοφιλεστάτου κυρίου Ἀθανασίου Καραβέλλα, ἐπισκόπου Ἱερᾶς καὶ ἐξάρχου Πέτρας. Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου ψυχῆς. Τὴν δὲ λύσιν τοῦ παρόντος ζητήματος ἐκδέδωκεν ὁ σοφότατος κύριος Παναγιώτης ὁ Βυζάντιος ὢν ἐν Κρήτῃ ἐν τῷ στρατοπέδῳ μετὰ τοῦ βιζηραζέμ... Titulus initialis
Η ανακομιδη του τρισμακαρος και τρισολβιου πατρος ημων και φωστηρος Ιωαννου του Χρυσοστομου. γεγονεν επι της βασιλειας Θεοδοσιου του μικρου […]. Incipit
Η ΑΝΑΤΩΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗ ΕΜΗ ΚΑΣΙΓΝΗΤΗ ΤΗ ΔΥΣΙΚΗ ΚΡΑΖΩ Incipit
Η ΑΝΤΙΔΟΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΔΡΑ Titulus initialis
Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ Incipit
Η απαρχη της προς ευσεβειαν μαθητειας των ανθρωπων, ως προς σαρκα γινεσθαι πεφυκε. Incipit
ἡ ἀπερίστικτος ἁπλῆ Incipit
η Αποκαλυψις Ιωαννου του θεολογου του μαθητου του κυριου. ην εν Πατμω· τη νησω· εθεασατο. Titulus finalis
η Αποκαλυψις Ιωαννου του θεολογου. Titulus initialis
ἡ ἀποκοπὴ δωρική Desinit
ἡ ἀποταγὴ ἣν ἀπὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ποιούμεθα Incipit
Η ΑΠΟΤΑΓΗ ΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ Incipit
ἡ ἀρετὴ τῆς ταπεινώσεως μεγάλα καὶ εὔκολα δίδει τοῦ ἀνθρώπου ὁδὸν σωτηρίας Desinit
Ἡ ἀριθμητικὴ ἅπασα διαιρεῖται εἰς τέσσαρα Incipit
ἡ ἁρπαγὴ τῆς Ἑλένης Titulus initialis
Ἡ ἀρχὴ τῆς πρὸς εὐσέβειαν μαθητείας Incipit
η αρχη της πρωτης κεφαλης λειπει Textus
ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπάρξεως διηγεῖται Desinit
Ἡ ἀρχὴ τῶν θαυμάτων καὶ δωρεῶν Incipit
Ἡ ἀρχὴ τῶν ἱαμάτων καὶ δωρεῶν καὶ χαρισμάτων τῶν δοθέντων ἡμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ Incipit
Ἡ ἀρχὴ τῶν ἰαμάτων καὶ τῶν δωρεῶν ἐκηρύχθη Incipit
ἡ ἀσφάλεια Incipit
Η ΑΤΡΕΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΔΗΡΟΝ ΧΘΟΝΙΟΥΣ ΠΡΟΛΙΠΟΥΣΑ Incipit
Ἡ αὐτὴ γνώμη ἑτέρως Titulus initialis cuiusdam partis
ἢ ἀφανὲς καὶ στοχασμὸς ἐστὶν Incipit
Η ΑΦΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ Desinit
Η Βʹ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Ζʹ ΕΓΡΑΨΕΝ Incipit
ἡ βασιλεία καὶ ἡ ἴσχυς καὶ ἀυτῷ πρέπει ἡ δόξα... Desinit
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡ ΑΥΤΑ ΔΙΩΡΙΣΑΤΟ Incipit
Ἡ βασίλισσα τῶν ἀγγέλων Incipit
ἢ βελτίω ζητεῖν, ἑκατέρου Θεὸν ἡγεμόνα λαβόντας. Δόξα τῷ Θεῷ τῷ ἐν τριάδι ἑνί, δόξα πάντων ἕνεκα. Desinit
Η ΒΕΤΟΝΙΚΗ ΕΝ ΠΕΤΡΩΔΕΣΙ ΤΟΠΟΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΙΣ ΟΜΟΙΟΝ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΡΚΟΦΘΙ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΔΡΕΑ Incipit
Ἡ βίβλος ἄλφα τζετζικῶν πονημάτων Incipit
Η βιβλος αυτη περιεχει το δευτερον μερος της Καινης Διαθηκης. Titulus initialis
Ἡ βίβλος αὕτη ταῦτα συμπεριγράφει. Textus
Η βιβλος αυτη της θ (θειας?) (μονης) του θαυματουργου και θειου Ευστρατ (Ευστρατιου). Textus
Ἡ βίβλος αὕτη τῆς μονῆς τοῦ Προδρόμου τῆς κειμένης ἔγγιστα τῆς Ἀετίου ἀρχαϊκὴ δὲ τῆς μονῆς κλῆσις Πέτρα. Textus
Ἡ βίβλος αὕτη τοῦ κρατίστου δεσπότου Incipit
η βιβλος αυτη, της μονης του Προδρομου, της κειμενης εγγιστα της Αετιου. αρχαικη δε τη μονη κλησις, Πετρα. Textus
Η βιβλος αυτη, της μονης του Προδρομου. Της κειμενης εγγιστα της Αετιου. Αρχαικη δε τη μονη κλησις Πετρα. Textus
ἡ βίβλος ἥδε [...]μένου. Textus
η βιβλος ηδε παραδεισος τυγχανει, εξ ου διδαχων βλαστανει πηγη μια (16 weitere Verse) σφραγις πεφυκε τηςδε της βιβλου πασης. του αγενεστατου αρχοντος του παλαιολογου. Textus
Ἡ βίβλος ἥδε τῆς μονῆς τοῦ Μαξίμου, ὁ γοῦν συλήσας, μὴ γραφῇ ζωῆς βίβλῳ. Textus
η βιβλος ηδε της μονης του Μαξιμου·ο γουν συλησας, μη γραφη ζωης βιβλω. Textus
η βιβλος ηδε της μονης του Προδρομου της κειμενης εγγιστα του Αετιου αρχαικη δε τη μονη κλησις Πετρα Textus
η βιβλος ηδε της μονης Χρυσοστομου, της κειμενης εγγιστα του Ιορδανου Textus
Ἡ βίβλος ἥδε τῶν θεοφράστων λόγων κιρνᾶ κρατῆρα τοῖς βροτοῖς θείων λόγων τυφλοὺς σοφίζει καὶ χαρίζεται βλέπειν κόραις νοητῶν ὀμμάτων τῆς καρδίας χωλοὺς ἐγείρει, καὶ δρόμον σωτηρίας τρέχειν διδάσκει καὶ καταλύειν ἄνω οὗ δεῖ μάλιστα προστρέχειν ἐχεφρόνως Ἐπεὶ δὲ ταῦτα προξενεῖ τοῖς ἐν βίῳ πειθώμεθα πρὶν ἡκέναι πικρὸν τέλος χωρίζον ἡμᾶς κοσμικῆς συναυλίας εἰς πῦρ πρόπεμπον, ὢ μεγίστης ζημίας ψυχῆς γὰρ οἴμοι ζημιούμεθα, φίλοι. Textus
Η ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΟΡΝΕΩΝ Incipit
ἢ βοηθήσαντα αὐτῷ Desinit
Ἡ Βοσκοπούλα Titulus initialis
Η ΒΡΥΑ ΘΑΛΑΑΣΣΗΣ ΕΠΙΘΕΣ Desinit
Η ΒΥΘΟΣ ΤΥΧΗΣ Desinit
Η ΓΑΡ ΕΙΚΩΝ ΕΩΣ ΑΝ ΜΗΔΕΝΙ ΛΕΙΠΗΤΑΙ Incipit
Η ΓΑΡ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟΕΙΡΗΤΑΙ Desinit
Η ΓΑΡ ΜΟΝΑΣ ΟΥΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛʹ ΑΡΧΗ ΑΡΙΘΜΟΥ Desinit
ἡ γὰρ πάλη καὶ ὁ ἀγὼν ἐπὶ τῇ ἰσοδυναμίᾳ κεῖται. Αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Η ΓΑΡ ΠΑΡΑΤΑΣΙΝ ΔΗΛΟΙ ΩΣ ΤΟ ΔΙΑΦΕΙ Desinit
ἡ γὰρ τελείωσις τοῦ ὑλαίου διὰ τοῦ μαργάρου ἐστίν Desinit
ἡ γὰρ τῶν ὁσίων ἀνδρῶν εὐλογία… … προσοικειοῖ τῷ θεῷ… ἀμήν. Desinit
ᾗ γε δόξα καὶ μόνῃ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit cuiusdam partis
Η ΓΕ ΜΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ ΤΗΜΕΡΟΝ Incipit
Η ΓΕ ΜΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ ΤΗΜΕΡΟΝ Incipit
ἡ γενεαλογία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου. Titulus initialis
Ἡ Γενιζαρέθ πόλις ἐστὶ τῆς Incipit
Ἡ γέννησις καὶ διήγησις τοῦ Αλεξάνδρου Μακεδόνων, τὸ πῶς ἐγεννήθη καὶ ἀνεθράφη καὶ τὸ πῶς εἶχεν τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν μάθησιν καὶ τὴν χάριταν πὸ τὴν ἀρχήν Titulus initialis
Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Incipit
Ἡ γέννησις καὶ ἡ ζωὴ τοῦ βασιλέως Ἀλεξάνδρου Μακεδονίας Incipit
Η ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΔΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ Titulus initialis
Η ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΔΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ Titulus initialis
Ἡ γῆ ἐστι σφαιροειδής Incipit
Ἡ γῆ τὴν μέσην τοῦ παντὸς χώραν Incipit
ἡ γη τούτη διαφορὰ διαμοιράζεται εἰς δύο μέρη Incipit
Η ΓΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΗ ΠΕΦΥΚΕ Incipit
Η γινησι σου, Θεοτοκε, παρθενου, χαραν εμηνησιν πασιν την οικουμενην […]. Titulus finalis
Η ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ Incipit
Η ΓΛΑΥΞ ΤΗ ΑΘΗΝΑ Incipit
Η ΓΛΙΣΧΡΟΝ ΓΕΝΗΤΑΙ Desinit
Ἡ γυνὴ αὕτη δοκεῖ μὲν εἶναι μία Incipit
Ἡ γυνὴ αὕτη δοκεῖ μὲν εἶναι μία Incipit
ἡ γυνή σου οὐδὲν κακὸν ἔχει ... Τοῦτό ἐστι τὸ θεῖναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ ἀγάπης καὶ ἀποδοῦναι ἀγαθὸν ἀντὶ ἀγαθοῦ Desinit
Η Δ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΠΕ ΠΟΥΣΤΙΝ Incipit
ἡ δ’ Ἄννα χάριν εἰκονίζει τοῦ νόμου Desinit
η δε [...] και τας την γνω[...]εις και ζωην και οφελος εν[...]τος επιτυχων [...] δος Χριστε [...] του δουλου σου Θεοφυλακτου [...] Textus
Η ΔΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΣΕΤΑΙ Desinit
η δε ανακεφαλαιωσις εστιν ουτως, εν προοιμιοις μεν λεγει Ιωαννης τον Χριστου λογον εν τῳ θεῳ πατρι Incipit
η δε ανακεφαλαιωσις ουτως, εν προοιμιοις μεν Ιωαννης βαπτιζει τους ιουδαιους, ερχεται Incipit
ἡ δὲ ἀνακεφαλαίωσις οὕτως· ἐν προοιμίοις μὲν Ἰωάννης βαπτίζει τοὺς Ἰουδαίους, ἔρχεται Incipit
η δε ανακεφαλαιωσις, εστιν ουτως, εν προοιμιοις μεν περιεχει τα κατα την γεννησιν Ιωαννου και του Χριστου, ειτα τα κατα τον Συμεωνα, Αννα ανθομολογειται τῳ κυριῳ. Incipit
ἡ δὲ ἀνακεφαλαίωσις, ἐστιν οὕτως· ἐν προοιμίοις μὲν λέγει Ἰωάννης, τὸν Χριστὸν λόγον ἐν τῷ θεῷ πατρὶ Incipit
ἡ δὲ ἀνακεφαλαίωσις, ἔστιν οὕτως· ἐν προοιμίοις μὲν περιέχει τὰ κατα τὴν γέννησιν Ἰωάννου Incipit
Η ΔΕ ΑΦΗ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ Desinit
Ἡ δέ γε τῶν Πράξεων βίβλος ἐστὶν αὕτη. Titulus initialis
ἡ δὲ γυνὴ ὡς ἐν ἐκστάσει ἔντρομος γινομένη ηὐχαρίστει τῷ ἁγίῳ θεῷ τῷ σώσαντι αὐτὴν διὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ θεραπόντων καὶ πάσιν ἀνθρώποις ἦν ἀναγέλλουσα ταῦτα... ἀμήν Desinit
Ἡ δὲ διάλεξις τοῦ διαλόγου Titulus initialis
Η ΔΕ Ε ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΝ Η ΧΩΡΕΙΟΝ ΜΟΝΟΝ Incipit
Η δε εβδομη αγια και οικουμενικη συνοδος, γεγονεν εν Νικαια της Βιθυνιας συνελθουσα ... τουτους ουν αποβαλλεται ως εχθρους της αληθειας. Textus cuiusdam partis
Η ΔΕ ΕΙΚΩΝ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΙΩΣΙΣ Desinit
ἡ δὲ εἰς Θεὸν ἐλπὶς χωρίζει πάσης γηΐνης προσπαθείας· ταύτης δὲ ὁ νοῦς χωρισθεὶς ἕξει τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην Desinit
ἢ δὲ καὶ λέγωσί τι Incipit
ἡ δὲ κορυφὴ βραχύτερα Desinit
ἡ δὲ νῆσός σοι ἐν τῷ παρόντι ἀρκοῦσα προτετιμήσθω Desinit
Η ΔΕ ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Desinit
ἡ δὲ ὀδύνη διηνεκῆς καὶ πέρας οὐχ ἔχουσα Desinit
ἡ δὲ ὀδύνη διηνεκῆς καὶ πέρας οὐχ ἔχουσα Desinit
Η ΔΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΝΙΑΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΕΚΛΗΘΗ Desinit
Ἡ δε πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ ἐγραφη μὲν ὑπο Παύλου ιδια χειρὶ ἐν δεσμοῖς ὄντως (!) αὐτου ἐν Ῥώμη κατα τὴν Νέρωνος βασιλείαν Incipit
Ἡ δὲ πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ ἐγράφη μὲν ὑπὸ Παύλου, ἰδίᾳ χειρί, ἐν δεσμοῖς ὄντος αὐτοῦ ἐν Ῥώμῃ, κατὰ τὴν Νέρωνος βασιλείαν. Μετὰ γὰρ τὴν διετίαν Incipit
Ἡ δὲ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ ἀπεστάλη μὲν ἀπο Ιταλίας κατὰ τὴν Νέρωνος βασιλείαν· ὄντως δὲ αὐτοῦ ὑπό τινα τῶν πέριξ πόλεων ἠ χωρῶν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης· τινὲς γὰρ αὐτὴν καὶ ὑστάτην πασῶν τῶν ἐπιστολῶν εἶναι νομίσαντες τάττουσιν ὅπερ ὁ θεσπέσιος Λουκᾶς πᾶσαν τὴν ἀναγραφὴν τῶν Παύλου ἐπιδημίων πεποιηκως μέχρις αὐτῆς Ῥώμης κατέλυσεν τὴν ἰστορίαν εἰπών· ἔμεινεν δὲ διαιτίαν Incipit
Ἡ δὲ πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης κατὰ τὴν Νέρωνος βασιλείαν. Νεωστὶ γὰρ τοῦ Παύλου εἰσιόντος ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ ξενιζομένου ἐν ἰδίῳ μισθώματι Incipit
Ἡ δε πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ ἐγράφη καὶ αὐτὴ ἀπὸ Ῥώμης κατα τὴν Νέρωνος βασιλειαν· νεωστὶ γὰρ Incipit
Ἡ δε πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα ἐπιστολη ἐγραφη καὶ αὐτὴ ἀπὸ Ἀθηνῶν μετ ου πολὺ Incipit
Ἡ δὲ πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα ἐπιστολὴ ἐγράφη καὶ αὕτη ἀπὸ Ἀθηνῶν μετ’ οὐ πολὺ τῆς πρώτης. Τῆς γὰρ προτέρας ἀναγνωσθείσης αὐτοῖς ὑπὸ Τιμοθέου τοῦ ἀγαπητοῦ, καὶ γνοὺς αὐτῶν τὴν πρόθεσιν τὴν εἰς Χριστόν, ὁ Τιμόθεος εὐθέως τὰ κατ’ αὐτοὺς τῷ Παύλῳ δηλοῖ. Τότε δὴ ὁ τοῦ Χριστοῦ κῆρυξ, βουλόμενος αὐτοῖς ἐπισφραγίσαι τὴν πίστιν, γράφει αὐτοῖς καὶ τὴν δευτέραν ἐπιστολήν, ἣν καὶ ἀποστέλλει διά τινος σπουδαίου. Textus
Ἡ δε προς Θεσσαλονικεῖς πρώτη ἐπιστολὴ ἐγράφη ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Παυλου ὄντος Incipit
Ἡ δὲ πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτη ἐπιστολὴ ἐγράφη ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὄντος αὐτοῦ ἐν Ἀθήναις, ὁπότε περιενόστει τὰς πόλεις τῶν ἐθνῶν, ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν βασιλείαν Κλαυδίου, ἀποστέλλει δὲ αὐτὴν διὰ Τιμοθέου· αὖθις δὲ ἔτι διατρίβοντος αὐτοῦ ἐν Ἀθήναις γράφει πρὸς αὐτοὺς καὶ δευτέραν ἐπιστολήν. Textus
Ἡ δὲ πρὸς Κολασσαεῖς ἐγράφη καὶ αὐτὴ ἀπὸ Ῥώμης κατὰ τὴν Νέρωνος βασιλείαν. Ὁ γὰρ τοῦ Χριστοῦ κῆρυξ Incipit
Ἡ δὲ προς Κολασσαεὶς ἐγράφη καὶ αὐτὴ ἀπο Ῥώμης κατα τὴν Νέρωνος βασιλειαν· ὁ γὰρ τοῦ Χριστοῦ κηρυξ παρὼν Incipit
Ἡ δὲ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολὴ περιέχει τὴν πρὸς τὸν Χριστὸν παρασκευήν, μάλιστα τοῖς ἐκ φύσεως λογισμοῖς ἐλεγχθεῖσαν, καὶ διὰ τοῦτο προτάττεται ἄλλαις ἁπάσαις, ὡς δὴ πρὸς αὐτοὺς γεγραμμένη τοὺς ἤδη τὰ θεῖα προμυηθέντας. Textus
Ἡ δε προς Τιμόθεον δευτερα ἐπιστολὴ ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης καὶ ἀποστέλλει αὐτην δια Τυχικοῦ περι οὗ ἐν τῆ αὐτῆ μνημονεύει ἐπιστολῆ· τινὲς δὲ καὶ αὐτὴν φασὶν ὑστατην πασῶν τῶν ἐπιστολῶν γεγραφέναι τὸν Παυλον· κατα γὰρ τὸ δωδέκατον ἔτος τῆς Νέρωνος βασιλείας δεύτερον εἰσιέναι τὸν Παύλου ἐν τῆ Ῥώμη Incipit
Ἡ δε προς Τιμόθεον πρωτη ἐγραφη αὐτῶ ὑπὸ Παύλου ἀπο Λαοδικείας Incipit
Ἡ δὲ προς Τῖτον ἐπιστολὴ ἐγράφη αὐτῶ ὑπὸ Παύλου ἀπο Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας· καὶ ἀπεστάλη ἠ δι'Ἀρτεμᾶ ἠ Τυχικοῦ· οὐ γὰρ ἔχει ἡ ἐπιστολὴ τὸ ἀληθὲς δι οῦ ἀπεστάλη· δι' ἑνὸς δὲ τούτων τῶν δύο πεμφθείσαν ἐσήμανεν· εἰ δέ τινες φιλονικοῦσιν τίνος ἕνεκα τῶ Τιμοθεω καὶ Τίτω μόνοῖς γράφει ὁ Παυλος· καίτοί γε ὁ Σιλας τῶν εὐδοκίμων ἢν καὶ ὁ Λουκᾶς καὶ ὁ Κλήμης· μανθανέτωσαν ὅτι τουτοις ἤδη ἐκκλησίας Incipit
Ἡ δὲ σὴ κοσμοποιὸς δύναμις Incipit cuiusdam partis
Ἡ δὲ τῆς (ἁγίας) θεοτόκου γενεαλογία ἐστὶν οὕτως· Ἐκ τῆς σειρᾶς τοῦ Νάθαν Incipit cuiusdam partis
Η ΔΕ ΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Incipit
Η ΔΕ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ Incipit
Η ΔΕ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΧΑΡΙΣ ΜΕΝΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΙΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΝ ΚΛΕΟΣ Desinit
Η ΔΕ ΥΓΡΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Desinit
ἡ δὲ φαινομένη τε καὶ οὖσα, ἀναγκαίως ἐκ τῶν προειρημένων Desinit
Ἡ δὲ χάρις τῇ δι’ ἔργων ἀγαθῶν πεποιθήσει ἡμῶν ἐπακολουθεῖ, καθά φησιν ὁ θεῖος ἀπόστολος· „Πιστός ἐστιν ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δυνάμεθα“. Αὐτῷ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit cuiusdam partis
ἡ δὲ χήμη, ὅπερ ἐστὶ κυάθου τέταρτον, ἄγει < ε' Desinit
ἢ δὲ χρῶμα φοινίκους ἔχει, μακρονοσίαν σημαίνει, οὐ θάνατον Desinit
ἡ δειλία Desinit
ἡ δειλία Desinit
η δεκαλογος του νομου Titulus initialis
Η ΔΕΚΑΣ ΤΗΣ ΟΓΔΟΑΔΟΣ Incipit
Ἡ δέλτος αὕτη τὴν τετράστοιχον κτίσιν λογογραφοῦσα μυστικῶς πέλει κτίσις φέρει γὰρ ὡς γῆν τὰς στερεμνίους πτύχας τὸν ἄργυρόν τε λευκόμορφον ὡς ὕδωρ, ἔχει διαυγῆ λευκόλεπτον αἰθέρα ἐν ὧ μὲν εἰσὶν ὥσπερ ἀστέρες Λόγοι ὡσπερ δέ θερμὸς τοῦ Λέοντος ὁ πόθος· οὗτος γὰρ αὐτήν εὐφυῶς ἡρμοσμὲνην ἀνεκαίνισεν εὐκλεὴς φιλὀπόνως Ἀλλ᾽ ὦ Χριστὲ μου τῶ πόθω κτισαμένωι Λύτρον παράσχε δεινῶν ἁμαρτημάτων· ταῖς δεήσεσιν τῶν εὐαγγελιστῶν σου Ματθαίου Μάρκου Λουκᾶ καὶ Ἰωάννου Textus
Ἡ δέλτος αὕτη τὴν τετράστοιχον κτίσιν Incipit
ἣ δὴ καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν κρατῆσαι, καὶ τὰ διεστῶτα ἑνῶσαι, καὶ ὁμόνοιαν ἐν τοῖς αὐταῖς λατρευταῖς ἀπεργάσατο καὶ πάντας ἀξιῶσαι ὁμοῦ ἓν εἶναι... τῷ εἰρηνάρχητε καὶ τὰ διεστῶτα ἑνώσαντι Desinit
Η ΔΙ' ΕΥΦΟΡΒΙΟΥ ... ΕΥΦΟΡΒΙΟΥ ΟΥΓ. Β' Desinit
Η ΔΙΑ ΜΑΡΓΑΡΟΥ Incipit
Η ΔΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ Incipit
Η ΔΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΕΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Incipit
Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΤΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΚΛΗΜΕΝΗΣ Titulus initialis
Η ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΔʹ ΣΤΑΣΕΩΝ Incipit
ἡ διάλεξις ἀπὸ τῆς παρούσης ὥρας λαβοῦσα τὴν ἀφορμὴν προσφόροις αὐτῇ διηγήμασι καλλωπίζεται. Titulus initialis
ἡ διάλεξις εἰς τὸ δευτέρας τὸν λόγον δεηθῆναι συνόδου. Titulus initialis
ἡ διάλεξις εἰς τὸ μὴ δεῖν ἀτελῆ καταλεῖψαι τὸν λόγον. Titulus initialis
ἡ διάλεξις εἰς τὸ τὴν ἐτήσιον ἀποδοῦναι τοῖς ἀκροωμένοις μελέτην. Titulus initialis
ἡ διάλεξις ἐν μέσῳ τεταγμένη τοῦ λόγου δευτέρας δεηθέντος συνόδου πρόσφορον ἑαυτῇ δείκνυσι ταύτην οὖσαν τὴν τάξιν. Titulus initialis
ἡ διάλεξις ἔχει μὲν τὸ ῥόδον ὑπόθεσιν, ἐπισταμένη δὲ διακορεῖς ὑμᾶς ὄντας τοῦ μύθου καινότερον συνεισφέρει διήγημα. Titulus initialis
Ἡ διάλεξις μείζω θρασυνομένη τῶν εἰωθότων Introductio
Ἡ διάλεξις νῦν πρῶτον ἀρχικὸν τολμήσασα Introductio
ἡ διάλεξις ὅτι δεῖ τὸν παριόντα τοῦ μελετωμένου τὸ ἦθος διὰ παντὸς φυλάξαι τοῦ λόγου. Titulus initialis
ἡ διάλεξις ὅτι λόγου μηκυνομένου τὸν παριόντα δεῖ μεταξὺ πρόλογον ἐπιδείκνυσθαι. Titulus initialis
ἡ διάλεξις ὅτι μόνη πέφυκεν ἄσυλος ἀρετὴ τῷ κεκτημένῳ. Titulus initialis
ἡ διάλεξις ὅτι πλάσματα λόγων ἐρωτικῶν οὐδὲν λυμαίνεται πρὸς ἄλλας μελέτας ἄλλην ἐχούσας ὑπόθεσιν. Titulus initialis
ἡ διάλεξις ὅτι τὸ μέτριον φρόνημα τὰς εὐπραγίας οὐκ ἐᾷ διαλύεσθαι. Titulus initialis
ἡ διάλεξις ὅτι χρὴ τοὺς παριόντας ἐπιχειρεῖν τὰ τῶν μελετωμένων ἤθη μιμεῖσθαι. Titulus initialis
ἡ διάλεξις πεποίηται μὲν πρὸς τὸ δεῖν ἀποδοῦναι τῆς μελέτης τὸ λεῖπον, βραχέα δὲ φθέγγεται τῷ λόγῳ χαριζομένη. Titulus initialis
ἡ διάλεξις πρὸς τὸν μεμψάμενον, ὅτι τοῦ λόγου τὸ μῆκος οὐ σύμμετρόν ἐστι τῇ δυνάμει τοῦ λέγοντος. Titulus initialis
ἡ διάλεξις σκοπὸν τιθεμένη πρὸς μείζονα τοὺς νέους ἐγείρειν σπουδὴν δείκνυσιν, ὡς ἄνευ πυκνοτέρας μελέτης ἐπισφαλεῖς αἱ τέχναι τοῖς μετιοῦσιν. Titulus initialis
ἡ διάλεξις τῆς ἔναγχος εἰρημένης Εὐμήλῳ παραβαλλούσης τὸν λέγοντα καὶ δόξαν ἐντεῦθεν αὐτῷ φερούσης ὑπεροψίας εὐθύνας ἧκεν ὑφέξουσα. Titulus initialis
ἡ διάλεξις τοῦ λόγου δευτέρας δεηθέντος συνόδου ἀπολογίαν ὑπὲρ τοῦ μήκους πεποίηται. Titulus initialis
ἡ διάλεξις τῶν νέων ἡμᾶς ἀξιούντων πυκνότερον παριέναι δείκνυσιν οὐκ ἀνόνητον οὖσαν τὴν μετρίαν τοῦ χρόνου διάστασιν. Titulus initialis
ἡ διάλεξις τῶν φοιτητῶν πολλάκις εἰπεῖν δεηθέντων τῆς μέχρι τοῦ παρόντος ἀναβολῆς διηγήσεται τὴν πρόφασιν Titulus initialis
Ἡ διάλεξις, ὅτι χρὴ κατὰ δύναμιν ἕκαστον Introductio
ἡ διαφορὰ περὶ τοῦ καθαρτηρίου πυρὸς Incipit
Η ΔΙΓΑΜΙΑ ΚΑΝ ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝ ΓΥΝΑΙΚΟΣ Incipit
Η ΔΙΓΑΜΙΑ ΚΑΝ ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝ ΓΥΝΑΙΚΟΣ Incipit
η διδαχη των χερουβιμ αμην. Desinit
ἢ διεστραμμένοις τισὶ τὴν γεγενημένην ἕνωσιν οὐ παρεδεξάμην Desinit
Ἡ διήγησις τῶν ἀποστολικῶν περιὀδων καὶ πράξεων τῶν ὅσαι μετὰ τὰς Πέτρου καὶ Παύλου τῶν κορυφαίων Incipit
ἡ διοικητικὴ τοῦ σώματος δύναμις Desinit
ἡ δογματικὴ τῶνδε τῶν λόγων χάρις, τὴν ἑβραϊκὴν ἐξελέγχουσα πλάνην Titulus initialis
ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας Desinit
ἡ δόξα, ἡ δύναμις, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον αὐτῷ τε τῷ θεῷ ἐπιθεωρεῖσθαι εἰκάζομεν καὶ τῇ εἰκόνι αὐτοῦ,, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀνθρωπίνη φύσις Desinit
Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΕΙΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ Desinit
Η ΕΒΔΟΜΑΣ Η ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Incipit
Ἡ εἴδησις τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων Titulus initialis
ἡ εἰρήνη ἡμῶν· ἧς γένοιτο… Desinit
ἡ εἰρήνη ἡμῶν· ἧς γένοιτο… Desinit
ἡ εἰρήνη· αὐτὸς γάρ δὸς [sic] εἰρήνη<ν> ἡμῶν· ἧς... Desinit
Η ΕΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΝ ΜΗ ΤΟ ΤΟΝ ΦΛΕΒΟΤΟΜΗΣΑΣ Desinit
Η ΕΙΣ ΚΑʹ ΜΗ ΤΟΝ ΦΛΕΒΟΤΟΜΗΣΑΣ Desinit
Η ΕΙΣ ΤΑΞΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Incipit
Η ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΗΝ Incipit
Ἡ ἐκ μὴ ὄντων τὰ πάντα δι' ἀπειρόδωρον ἀγαθότητα μεγαλοφυῶς ὑποστησαμένη παντοκρατῆς σοφία τοῦ Θεοῦ Incipit
Η ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΙΤΑΙ ΤΕΤΡΑΧΩΣ Incipit
Η ΕΚΑΒΗ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑ Incipit
ἡ ἔκφρασ(ϊς) πρὸς τ(ὴν) ὑπ(ερα)γ(ίαν) θ(εοτό)κον ἀποτείνασθ(αι), ἀλλ’ ὁ τ(ῆς) ἑρμηνεί(ας) λόγος | πρ(ὸς) τ(ὸν) κ(ύριο)ν ἡμ(ῶν) ἰ(ησοῦ)ν χ(ριστὸ)ν ἀποφαίνεται ἐκφραζόμενος Titulus initialis
ἡ ἐλάττωσις τῶν ἐπιτιμιῶν Titulus initialis
Η ΕΛΕΠΟΛΙΣ ΑΥΤΗ ΕΚ ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ Incipit
Ἡ ἑλέπολις αὕτη ἐκ τριῶν μερῶν τῶν μεγίστων Incipit
Ἡ ἑλέπολις αὕτη ἐκ τριῶν μερῶν τῶν μεγίστων Incipit
Ἡ ἑλέπολις αὕτη ἐκ τριῶν μερῶν τῶν μεγίστων Incipit
Ἡ ἑλέπολις αὕτη ἐκ τριῶν μερῶν τῶν μεγίστων Incipit
Ἡ ἑλέπολις αὕτη ἐκ τριῶν μερῶν τῶν μεγίστων Incipit
Ἡ ἐλέπολις αὕτη ἐκ τριῶν μερῶν τῶν μεγίστων σύγκειται Incipit
ἡ ἐλπίς μου θεός Incipit
ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης ἡ εἰς αἰσχύνην μὴ καταλήγουσα χάριτι τοῦ κυρίου, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
Η ΕΜΗ ΜΕΝ ΟΥΘΕΝΕΙΑ Ω ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΟΥ Incipit
Η ΕΝ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΔΗΛΟΙ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ Incipit
Η ΕΝ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΜΕΤΑ ΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Incipit
Η ΕΝ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΟΙΝΩΣ Incipit
Η ΕΝ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΟΙΝΩΣ ΜΕΝ Incipit
Η ΕΝ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΟΙΝΩΣ ΜΕΝ ΔΟΤΙΚΗ Incipit
Η ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΕΙΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙΣ ΑΣΑΦΕΙΑ Incipit
ἡ ἐν Χριστῳ ζωὴ φύεται Incipit
ἡ ἐνα]νθρώπησις αὐτοῦ Incipit
ἢ ἐννοῆσαι τολμῆσαι, ἢ ἀποφήνασθαι; Desinit
Η ΕΝΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΟΥΚ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ Incipit
η ενταλμα. η προταγμα. Desinit
Η ΕΝΩΣΙΣ Η ΚΑΤʹ ΟΥΣΙΑΝ ΕΣΤΙΝ ΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Incipit
Η ΕΞ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ Desinit
Η ΕΞΑΜΕΝΙΑΙΟΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Desinit
Η εξηγησις και η ερμηνεια της Αποκαλυψεως της εν τηδε τη βιβλω εστιν Ανδρεου αγιωτατου αρχιεπισκοπου Καισαρειας Καππαδοκιας της προς τω Αιγαιω. Textus
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΤΑΠΕΙΝΗ Incipit
Ἡ ἐξομολόγησις τοῦ Νικαίας Titulus initialis
Ἡ ἐξομολόγησις τοῦ Νικαίας Εὐστρατίου Titulus initialis
Η ΕΟΡΤΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Η ΔΕ ΙΕʹ Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ Desinit
ἡ ἐπάνοδος τῶν μοσυῶν δρᾶμα Titulus initialis
Ἡ ἐπὶ σοὶ λάμψασα χάρις τοῦ Πνεύματος, καὶ ἐφ’ ἡμᾶς ἐλθέτω νῦν, ᾠδήν σοι πλέκοντας, τοὺς σοφόν σε ποιμένα καὶ στύλον εὐσεβείας, πάτερ, πλουτήσαντας. Incipit
Η ΕΠΙ ΤΟΥΤΟ ΛΥΣΙΣ Titulus initialis
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΥ Ω ΑΓΙΕ Incipit
ἡ ἐπουράνιος κατάστασις καὶ ἡ ἐκεῖ βασιλεία· ἧς βασιλείας καταξιωθείημεν ἅπαντες χαίροντες καὶ εὐφραινόμενοι χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ… Desinit
Ἡ ἑπτάριθμος εὐχὴ μετὰ ἀναπτύξεως ἡ διδαχθεῖσα ὑπὸ τοῦ δεσπότου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΛΙΤΕΥΤΙΚΟΥ Titulus initialis
Ἡ ἐσχάτη ὅρασις τοῦ Δανιὴλ Titulus initialis
ἢ ἕτερόν τι Incipit
ἡ Εὔα τῆς λύπης ἐλυτρώ[ Desinit
Η ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΨΥΧΗ Incipit
ἡ εὔνεκρος [sic] χλόη Desinit
ἡ εὐχή σου τὸν θεὸν ἐξιλεούσθω μοι Desinit
Ἡ Ἔφεσος μητρόπολις μέν ἐστι τῆς Ἀσίας, τὴν δὲ Ἄρτεμιν ἔσεβε· καὶ τοσοῦτον αὐτῇ (om. Simotas) περὶ τὴν δαίμονα ἦν (om. Simotas) τὸ σέβας, ὡς καὶ νεωκόρον τὴν Ἔφεσον τῆς Ἀρτέμιδος ἀναγορεύεσθαι, ὡς ἐν ταῖς Πράξεσιν ἱστόρηται (ἱστορεῖται Simotas). Ἐν αὐτῇ Incipit
ἡ Ἔφεσος μητρόπολις μὲν ἐστι τῆς Ἀσίας· τὴν δὲ Ἀρτεμιν ἔσεβε καὶ τοσοῦτον ἦν περὶ τὴν δαίμονα τὸ σέβας ὡς καὶ νεωκόρον τὴν Ἔφεσον τῆς Ἀρτέμιδος ἀναγορεύεσθαι. ὡς Incipit
Ἡ Ἔφεσος, μητρόπολις μὲν ἐστι τῆς Ἀσίας, τὴν δε Ἄρτεμιν ἔσεβεν· καὶ τοσοῦτον ἦν περὶ τὴν δαίμονα τὸ σέβας, ὡς καὶ νεωκόρον τὴν Ἔφεσον τῆς Ἀρτέμιδος ἀναγορεύεσθαι, Incipit
Ἡ Ἔφεσος· ἔστι μὲν μητρόπολις τῆς Ἀσίας· ἐτελεῖτο δὲ τῆι Ἀρτεμίδι· ὡς καὶ νεωκόρος αὐτῆς εἶναι. ἤνθει δὲ πάλιν καὶ τοῖς ἀρίστοις τῶν φιλοσόφων· διὸ Incipit
Η ΖΟΦΗ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Incipit
ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἑκατὸν οὐ ζῶσιν Desinit
ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἑκατὸν οὐ ζῶσιν Desinit
Η ΘΕΙΑ ΒΙΒΛΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ... Η ΘΕΤΤΑΛΟΝ Η ΠΑΝΕΥΔΑΙΜΟΝ ΠΟΛΙΣ Incipit
Ἡ θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου Titulus initialis
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ Titulus initialis
Ἡ θεία φύσις ποιήσασα τὸν ἄνθρωπον δύοπάνυ τινὰς αὐτῳ ἐπιστήμας ἀναγκαίας παρέθετο φιλοσοφίαν τε καὶ ἰατρικήν ... τὴν περὶ τῶν οὔρων πραγματείαν πολλοὶ τῶν ἀρχαίων Incipit
Ἡ θεία φωνὴ τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις διδάσκει ἡμᾶς Incipit
ἡ θεία χάρις ἐπιφοιτᾷ τοῖς κατὰ τῷ βίῳ κεκαθαρμένοις Desinit
Ἡ θεία χάρις τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος Incipit
Ἡ θεϊκὴ καὶ προαιώνιος ἐκ τοῦ τάφου ἐβλάστησεν ἄμπελος Incipit
ἡ θεολογία κατὰ τὸν θεῖον Διονύσιον ἐν τῇ πρὸς Τίτον ἐπιστολῇ Incipit
Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Incipit
η θεον υψκατοικον εαις ενι δεκτο λαγοσσιν Desinit
η θεοπνευστος παλαια τε και καινη διαθηκη. Desinit
ἡ θεόπνευστος παλαιᾶ τε καὶ καινὴ διαθήκη. Desinit
η θεοπνευστος παλαια τε· και καινη διαθηκη· Desinit
η θεοπνευστος· παλαια τε και νεα διαθηκη. Desinit
Η ΘΕΟΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑ ΕΣΤΙΝ Incipit
Η Θεοτοκος ωραιοτερα πασης κτισεως εφης, του θεου γαρ γεγονας. Textus
ἢ θεράπαι[να Desinit
Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΥΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΑΝΘΡΞΠΩΝ Incipit
Η ΘΡΙΞ Desinit
ἡ θύρα τῶν προβάτων, αὐτῶι Desinit
Ἡ ἰατρικὴ εἶναι μία ἐπιστήμη μὲ τὴν ὁποίαν γνωρίζονται αἱ διαθέσεις Incipit
Η ΙΔΕΙΝ Η ΛΑΒΕΙΝ ΤΙΝΑ Desinit
Ἡ ἱεροσύνη τελείται μὲν ἐπὶ γῆς· τάξιν δὲ οὐρανίων ἔχει ταγμάτων Incipit
Ἡ ἱερωσύνη τελεῖται μὲν ἐπὶ τῆς γῆς Incipit
Ἡ ἱερωσύνη τελεῖται μὲν ἐπὶ τῆς γῆς Incipit
Ἡ ἴνδικτος ἀπὸ Σεπτεμβρίου μ[η]νὸς πο[ι]εῖ τὴν ἀρχὴν καὶ ἀνέρχεται μέχρι ιβʹ ἐτῶν. Incipit
Ἡ ἴνδικτος ἀπὸ Σεπτεμβρίου μ[η]νὸς πο[ι]εῖ τὴν ἀρχὴν καὶ ἀνέρχεται μέχρι ιβʹ. Incipit
Ἡ ἱστορία αὕτη ἐστὶν μὲν Μωϋσέως τοῦ νομοθέτου σύγγραμμα Incipit
Ἡ ἱστορία αὕτη ἐστὶν μὲν Μωϋσέως τοῦ νομοθέτου σύγγραμμα Incipit
ἡ ἰταλικὴ μνᾶ Incipit
Η ΙΧΘΥΝ ΕΙΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΝ Desinit
Η καθ' ημας του θεανθρωπου μορφη, ως παρειληφαμεν υπο του αυτου αυτοπτου και αποστολου, ην, το μεν της ηλικιας μεγεθος, τελειος ανηρ. Incipit
Η καθ' ημων … θεανθρωπου μορφη, ως παρειληφαμεν απο των αυτου αυτοπτων και αποστολων ην, το μεν μεγεθος της ηλικιας, τελειος ανηρ Incipit
ἢ καὶ ἐπιγινώ[σκετε Desinit
ἣ καὶ τμηθῆναι καὶ παθεῖν ἠδύνατο ὡς ἐκεῖ τὸ δένδρον Desinit
Η ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΑΚΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Incipit
Η ΚΑΙΝΗ ΑΥ[ΤΗ Η ΛΑΛΟΥΜΕΝΗ Desinit
Η ΚΑΚΕΡΓΑΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΣ Η ΤΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ Incipit
Η ΚΑΚΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΦΙΛΕΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ Desinit
Ἡ καλλίστη τῶν γυναικῶν Εὐπραξία ἡ τῷ κλήσει κατάλληλον ἐσχηκυῖα τὴν πρᾶξιν Incipit
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Incipit
Ἡ κατ' Αἴγυπτον τῶν μοναχῶν ἱστορία Titulus initialis
Ἡ κατ' ἔτος τῶν ἐπ' ἀρετῇ καὶ βίου σεμνότητι διαπρεψάντων Incipit
ἡ κατὰ τὴν ιδʹ τοῦ νοεμβρίου μηνὸς ἀρχομένη νηστεία Incipit
ἢ κατὰ τὸ ἑφθὸν χρυσίον εὑρεθείης εἰλικρινής Desinit
ἢ κατακρίνουσιν ἡμᾶς, ἢ δικαιοῦσι ἐν τῆ ὥρα ἐκείνη Desinit
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΟΣΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ... Desinit
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΟΣΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ... Desinit
Η ΚΕΦΑΛΗ ΕΧΕΙ ΦΛΕΒΑΣ Κʹ Incipit
Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ Incipit
Η ΚΟΝΙΣ ΣΚΙΑ ΤΕ ΚΟΥΦΗ ΠΕΝΘΟΣ ΥΘΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΟΣ Desinit
ἡ κορώνη περιστερά Incipit
Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΘΕΝ ΠΕΛΑΓΕΙ Incipit
Η ΚΥΡΙΟΤΗΣ, Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ Desinit
Η ΚΥΣΤΙΣ ΨΩΡΙΑ Desinit
Ἡ Κωνσταντινούπολις πόλις ἐστὶ βασίλειος Incipit
ἢ λαβεῖν δίκην. ὄφλω δὲ γέλωτα ἀντὶ γελασθήσομαι Desinit
Η ΛΙΤΡΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΓΓΙΑΣ ΙΒε, ΤΟ ΟΞΥΒΑΦΟΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΓΓΙΑΣ Βε ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣ ΣΤ' Incipit
ἡ λογικὴ καὶ νοερὰ χυψὴ Incipit
Ἡ λογικὴ ψυχὴ καὶ νοερὰ καὶ μετὰ τῆς τοῦ σώματος ἀναχωρήσεως Incipit
η λογος απαγγειλων αγαθον το προσδοκωμενον. Additio
η λογος απαγγελλων αγαθον το προσδοκωμενον· Additio
η λογος περιεχων αγαθων παρουσιαν. Additio
η λογος περιεχων αγαθων παρουσιαν. Additio
η λογος περιεχων αγαθων παρουσιαν· Additio
η λογος περιεχων αγαθων παρουσιαν· Additio
η λογος, απαγγελων παρειναι αγαθον τον προσδοκωμενον. Additio
Η ΛΥΚΟΠΟΛΙΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΨΩ Incipit
ἤ μ’ ἀπὸ γῆς ἀνάειρε λελασμένος ἀμπλακιάων Desinit
ἡ μακαρία καὶ ἀοίδιμος μήτηρ τοῦ κράτους σου Incipit
Η ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΠΕΙΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Desinit
ἦ μὰν ὦ ὑμέναιε γάμῳ ἐπὶ τῷδε χαρείης Desinit
ἡ μὲν αἴτια τῶν ὅλων τριὰς ἐκ τῆς νοερᾶς Incipit
ἡ μὲν ἀκρίβεια Incipit
Ἡ μὲν ἀκρίβεια Incipit
Ἡ μὲν ἀκρίβεια Incipit
Ἡ μὲν ἀκρίβεια Incipit
Ἡ μὲν ἀκρίβεια Incipit
Η ΜΕΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΓΑΜΟΥΣ Incipit
Η ΜΕΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΓΑΜΟΥΣ Incipit
Η ΜΕΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΓΑΜΟΥΣ Incipit
Η ΜΕΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΓΑΜΟΥΣ Incipit
Η ΜΕΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΓΑΜΟΥΣ Incipit
Ἡ μὲν ἀληθινὴ τοῦ σαββάτου κατάπαυσις ἡ τὴν εὐλογίαν τοῦ θεοῦ δεξαμένη Incipit
Ἡ μὲν ἀνθρωπίνη καὶ λογικὴ ψυχὴ χωριστὴ τοῦ σώματος ὑπάρχουσα Incipit
Ἡ μὲν ἀρχὴ τοῦ λόγου πολλήν τινα τὴν ἐπαγγελίαν Incipit cuiusdam partis
Η ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΟΝ Incipit
Ἡ μὲν δὴ τῶν παθῶν ἐκ ἑκάστου ψυχῇ διάγνωσίς τε καὶ θεραπεία κατὰ τὴν εἱρημένην ὁδόν Incipit
η μεν δυναμις του κατα Μαρκον ευαγγελιου, εστιν αυτη Additio
Η ΜΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΣΤΙΝ Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΗΜΑ ΕΣΤΙ Incipit
Η ΜΕΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ Incipit
ἡ μὲν ἐξ ἀρχῆς Incipit
Ἡ μὲν ἑορτὴ λέγεται καθαρσίων Incipit
Ἡ μὲν ἐπιστολή, ὦ σοφώτατε, καὶ πῶς γὰρ οὐχί ; Incipit
Ἡ μὲν ἰδία τῆς ἑορτῆς ὑπόθεσίς τε καὶ πρόφασις, ἡ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ τῆς εἰς ταύτας τιμῆς ἀνάκλησις Incipit
Ἡ μὲν λογικωτέρα ἔφοδος τῆς διὰ τῶν προχείρων κανόνων ψηφοφορίας Incipit
Η ΜΕΝ ΛΟΓΙΚΩΤΕΡΑ ΕΦΟΔΟΣ... ; ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗΝ ΕΦΟΔΟΝ Incipit
Η ΜΕΝ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΕΜΝΕΙ Η ΔΕ ΔΙΑΒΟΛΗ ΦΙΛΟΥΣ ΧΩΡΙΖΕΙ Incipit
Ἡ μὲν μεγίστη μοι λύπη τὰ κατὰ τῆς ἐμῆς ψυχῆς Incipit
ἡ μὲν νηστεία κουφό[τερον Desinit
Ἡ μὲν ὁρμὴ τοῦ λόγου διαλαβεῖν ἐστὶ περὶ πάσης ψυχῆς Incipit
Η ΜΕΝ ΟΡΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΛΑΒΕΙΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΩΣ ΟΙΟΝ ΤΕ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΦΩΣ Incipit
Η ΜΕΝ ΟΡΜΗΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΛΑΒΕΙΝ ΠΕΡΙ ΠΑΣΗΣ ΨΥΧΗΣ Incipit
Ἡ μὲν οὖν ἑορτὴ καὶ αὐτὴ προσάγει τὸ αὑτῆς Incipit
Ἡ μὲν οὖν ἐπιβουλὴ Desinit
Η ΜΕΝ ΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΟΤΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΝΙΚΑΙΑΝ ΣΥΝΟΔΟΣ Incipit
Ἡ μὲν οὖν σύμπασα τῶν ἀνδρῶν τούτων Incipit cuiusdam partis
Η ΜΕΝ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ Incipit
Η ΜΕΝ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Incipit
Η ΜΕΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ Incipit
Ἡ μὲν παράδοσις ἡ περὶ τῶν πυρετῶν σύντομός ἐστι Incipit
Ἡ μὲν παράνομος καὶ ἀκάθαρτος τῶν Ἰουδαίων νηστεία λοιπὸν ἐπὶ θύραις Incipit
Η ΜΕΝ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΣΙΩΠΗΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ ΓΕΡΑΣ ΦΗΣΙ Incipit
Η ΜΕΝ ΠΕΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ Incipit
Ἡ μὲν περὶ θεοσεβείας Incipit
Ἡ μὲν περὶ τῆς θεοσεβείας καὶ τῆς τῶν ὅλων ἀληθείας γνῶσις Incipit
Ἡ μὲν πρόθεσις τῷ λόγῳ δικαία Incipit
Η ΜΕΝ ΠΡΩΤΗ ΑΜΠΕΛΟΣ ΛΕΥΚΗ ΕΣΤΙΝ ΗΝ ΤΙΝΕΣ ΒΡΥΩΝΙΑΝ ΚΑΛΟΥΣΙΝ Incipit
ἡ μὲν πρώτη προσφορὰ Incipit
Ἡ μὲν πρώτη προσφορὰ Incipit
Ἡ μὲν πρώτη προσφορὰ Incipit
Η ΜΕΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Incipit
Ἡ μὲν πρώτη σύνοδος καθεῖλεν Ἄρειον Incipit
Ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος Incipit
Η ΜΕΝ ΣΦΥΓΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΖΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ Incipit
Ἡ μὲν τῆς δεσποτικῆς φιλανθρωπίας Incipit
ἡ μὲν τοῦ διακόνου στολὴ χειρίδας ἔχει Incipit
Η ΜΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΗΤΗΡ ΕΥ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Incipit
Ἡ μὲν τοῦ κυρίου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προαιώνιος καὶ αὐτοαίτιος βασιλεία Incipit
Ἡ μὲν τοῦ σωτῆρος εἰρήνη βαθ[ὺ]ν ἔβαλε τὸν πόρον καθ’ ὅλης τῆς οἰκουμένης Incipit
Ἡ μὲν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Incipit
Η μεν του Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου προαιωνιος βασιλεια — Εγενετο τοινυν κατ’ εκεινον τον καιρον της σατανικης ειδωλολατρειας επικρατουσης Incipit
ἡ μὲν τῶ νῷ μόνῳ προσαπτομένη ὡς τὸ κῦρος ἔχοντι, ἡ δὲ ἅμα τῷ συναμφοτέρῳ, ὡς ῥᾷον ἐξαπατωμένῳ καὶ τὴν λήθην πάσχοντι Desinit
Ἡ μὲν τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ εὐσεβείας ἔνστασις Incipit
Ἡ μὲν τῶν νεφῶν συνδρομὴ τὴν ἡμέραν ἡμῖν κατηφεστέραν ἐποίησε Incipit
ἡ μὲν τῶν προηγουμένων ἀκολουθία Incipit
Ἡ μὲν ὑλικὴ αἰτία τούτου τοῦ βιβλίου ἐστὶν αἱ προτάσεις, αἵτινες εἰσὶν ὑποκείμενον ἐν αὐτῷ Incipit
Ἡ μὲν ὑπόθεσις τῆς ἐκκλησίας ἐστὶ τὸ ἐπὶ τῇ μακαρία μάρτυρι γενόμενον κήρυγμα Incipit
Η ΜΕΝ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΑΣΤΙΧΗ Incipit
Η ΜΕΝ ΦΙΛΟΥΛΟΣ ΨΥΧΗ Incipit
Η ΜΕΝ ΦΙΛΟΥΛΟΣ ΨΥΧΗ ΤΑΙΣ ΑΥΛΑΙΣ ΕΠΙΧΑΣΚΕΙ Incipit
Η ΜΕΝ ΦΥΣΙΣ ΑΝΕΥ ΜΑΘΗΣΕΩΣ Titulus initialis
Ἠ μὲν Φωκίωνος τοῦ χρηστοῦ γθνή Incipit
η μεν χειρ γραψασα σηπεται ταφω, η δε βιβλος πεφηκεν χρονοις [...] πλει[στοι]ς (πλειστοις). Textus
ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα σήπεται τάφω, γραφὴ δὲ μένει εἰς χρόνους πληρεστάτους Textus
Η ΜΕΝ ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΔΗΛΟΥ Incipit
ἡ μέντοι παραίτησις τοῦ δὲ χρηματίσαντος Incipit
ἡ μέντοι παραίτησις Incipit
ἡ μέντοι παρίτησις τοῦ δὲ χρηματίσαντος Incipit
ἡ μερὶς αὐτοῦ… ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν εἰς δόξαν… Ἀμήν. Desinit
Ἡ μετάνοια δεινὴ καὶ φοβερὰ τῷ ἁμαρτωλῷ, φάρμακον τῶν πλημμελημάτων, δαπάνημα τῶν δακρύων Incipit
Ἡ μετάνοια καὶ ἀρχή ἐστι καὶ μεσότης καὶ τέλος τῆς τῶν Χριστιανῶν πολιτείας Incipit
Ἡ μετάστασις τοῦ ἁγίου Ἱωάννου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ, οὗτος ἦν υἱὸς Ζεβεδαίου καὶ Σαλώμης Incipit
Η μεταστασις του αγιου Ιωαννου του αποστολου Incipit
Η μεταστασις του αγιου Ιωαννου του αποστολου και ευαγγελιστου, ουτος ην υιος Ζεβεδαιου Incipit
Ἡ μετάστασις τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Οὖτος ἦν υἱὸς Ζεβεδαίου καὶ Σαλώμης, ἥτις ἦν θυγάτηρ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστηρος Incipit
Η ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ ΗΜΩΝ Incipit
ἡ μετριότης ἡμῶν Incipit
ἡ μετριότης ἡμῶν γνώμη Incipit
Ἡ μετριότης ἡμῶν γνώμῃ Incipit
ἡ μετριότης ἡμῶν διὰ τοῦ παρόντος Incipit
Ἡ μετριότης ἡμῶν εὐδοκίᾳ Incipit
ἡ μετριότης ἡμῶν εὐδοκίᾳ Incipit
ἡ μετριότης ἡμῶν ὁμοῦ μὲν Incipit
ἡ μετριότης ἡμῶν ὅτε Incipit
Ἡ μετριότης ἡμῶν ὅτε πρώτως ἐλαλήθησαν Incipit
ἡ μετριότης ἡμῶν τῆς σῆς ὑπομνήσεως Incipit
ἢ μέχρι τῆς συντελείας, ἐν ᾗ καὶ ὁ χρόνος τῇ κινήσει τοῦ συμπεπαύεται, σαφές ἐστιν Desinit
ἡ μητὴρ αὐτῆς Ἄννα, ἐτῶν οθ΄. Desinit
Η ΜΗΤΡΑ ΕΧΕΙ ΧΙΤΩΝΑΣ ΔΥΩ, Ο ΜΕΝ ΕΞΩΘΕΝ ΝΕΥΡΩΔΗ, Ο ΔΕ ΕΝΔΟΘΕΝ ΣΑΡΚΩΔΗΣ Desinit
Η ΜΙΑ ΑΥΤΗ ΦΥΣΙΣ Η ΘΕΙΑ ΑΚΡΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Incipit
Η ΜΙΑ ΑΥΤΗ ΦΥΣΙΣ Η ΘΕΙΑ ΑΚΡΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Incipit
ἡ μία καὶ ἀδιαίρετος φύσις τε καὶ θεότης τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος...ἀμήν Desinit
Ἡ μία τῷ ἀριθμῷ καὶ ἁπλῆ ἐνεργεία καὶ πρὸς ἓν ἐνέργημα Incipit
ἡ μικρὰ σύνοψις τοῦ πρώτου τόμου τῶν προοιμίων Desinit
ἡ μικρὰ σύνοψις τοῦ πρώτου τόμου τῶν προοιμίων Desinit
ἥ μιν ἔμελλε πόληος ἀπόπροθι θέσθαι ἀνάσσης; Desinit
η μνα, μια διμυρον λιτρα εστιν, ως Επιφανιος τω Κυπριω δοκει. Desinit
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΙ Incipit
ἡ μνησικακία δὲ ἄπαυστον ἔχει Desinit
Η ΜΟΙΡΑ ΟΥΓΓΙΑΣ Ε Desinit
ἡ μοναχὴ ἑτοίμως ἀπαντήσει, ποιήσουσα τὸ προσταχθησόμενον Desinit
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΝ ΟΡΦΕΩΣ ΠΑΛΑΙ ΛΥΡΑ Incipit
Η ΝΘΝ ΗΜΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΟΦΙΑΝ ΟΝΟΜΑΣΑΝ Incipit
Ἡ νῦν χρεία τοὺς προσφωνητικοὺς ἐξεύρηκεν Incipit
Η ΝΥΞ ΠΡΟΕΚΟΨΕΝ Η ΔΕ ΗΜΕΡΑ ΗΓΓΙΚΕΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΟΤΑΤΟΣ ΑΛΕΚΤΩΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΘΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Incipit
ἡ ὁδὸς τῆς ζωῆς μου Desinit
Η ΟΛΙΓΟΣΙΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙ Desinit
Η ΟΜΩΣΑΣΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ Incipit
η οντως δεξια και δυναμις Incipit
Η ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ Η ΒΑΡΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕ Η ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ Incipit
ἡ ὁπτασία τοῦ ἀγίου Παύλου. Textus
Ἡ ὀρθὴ πίστις αὓτη ἐστίν Incipit
Ἡ ὀρθὴ πίστις αὓτη ἐστίν Incipit
Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΣΤΙΝ Incipit
Ἡ ὀρθόδοξος πίστις τῶν ἁληθῶς χριστιανῶν δίχα ἔργων ἀγαθῶν νεκρά ἐστιν Incipit
Ἡ ὀρθόδοξος πίστις τῶν ἁληθῶς χριστιανῶν δίχα ἔργων ἀγαθῶν νεκρά ἐστιν Incipit
ἢ ὅσα τοῖς ἀκινήτοις αὐτοῦ νόμοις ἕπεται. Ταῦτα δέ ἐστι τὰ προειρημένα Desinit
Ἡ ὁσία μήτηρ ἡμῶν Δομίκα αὕτη ἦν ἐπὶ Θεοδοσίου Incipit
η οτι απο Αβρααμ και Δαβιδ ην ο Χριστος. Desinit
η οτι απο Αβρααμ και Δαβιδ ην ο Χριστος. Desinit
η οτι απο Αβρααμ και Δαυιδ ην ο Χριστος. Desinit
ἢ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι τῷ βάθει τῶν πειρασμῶν ἢ τὴν χάριν τῆς ὑπομονῆς ἐκ Θεοῦ λαβόντες εἰς δοκιμήν, ἐξ ἧς ἐστιν ἡ βέβαιος ἐλπὶς τῆς αἰωνίου ζωῆς· ἧς γένοιτο... ἀμήν Desinit
ἢ οὐκ οἶδα ὁ τῆς ἀγάπης κόπος κόρον Incipit
ἢ οὖν ἐκείνην Desinit
Ἡ οὖν παρανόμως γαμηθεῖσα Incipit
ἡ παθητικὴ ὁ ζευγνύμενος Desinit
ἡ παθητικὴ ὁ ζευγνύμενος [ Desinit
Ἡ παναγία καὶ σεπτὴ Τρίας Incipit
Η ΠΑΝΑΜΩΜΟΣ ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Incipit
Ἡ πανευτυχὴς καὶ πανολβία πόλις Incipit
Η ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΟΥ ΙΣΧΥΣ Incipit
Ἡ παντουργὸς καὶ ὑπερούσιος καὶ παντεπίσκοπος μία θεότης καὶ δύναμις Incipit
Ἡ παρὰ τῶν ἡμετέρων σταλεῖσα ἔκθεσις πρὸς Λατίνους Titulus initialis
ἡ παράβασις ἐγένετο. Οὕτω διὰ τοῦ ξύλου ἡ σωτηρία εἰς ἡμᾶς εἰσῆλθεν, ἐν Χριστῷ... Desinit
Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗ ΕΤΑΧΘΗ Incipit
η παραγραφη Titulus initialis
Η ΠΑΡΑΧΡΗΣΙΣ ΕΣΤΙΝ Η ΑΜΑΡΤΙΑ Desinit
η παρον ελαχιστωτητη (?), επαραγινοντο (?), η κυρια Μαρουδι, και αυτη θεασιν, και επιχορηγει, και προστατει (?) δια ψυχῃ σωτηριᾳ, τo παρον και αγιον, εν τo ιερον και πανμεγιστον οικουμενικον ευαγγελιον, τωv (?) φωτισθεν εν πασι (πασῃ) τῃ οικουμενῃ, και υπο αποστολων, εν ταις γεγραμμενον, υπο της του αγιου πνευματος μαρτυρουμενου, και γουν εγω η παρουσα αυτη η ανωθεν Μαρια, αγωρασα αυτο και αφιερωσα αυτο εις την εκκλησιαν της πανευλογημενης δεσποινης ημων Θεοτοκου και αειπαρθενου Μαριας και εβαλα αυτο εις ψυχη σωτηρια, να μνημονευομεν αεναος ο λαχοι η Μαρια, και ο πατηρ αυτου Ιαγουπη, και η μητηρ αυτης Τζαρια, και ο ανηρ αυτου Ιωαννης και εις ονομα Φλου… Textus
Η παρουσα βιβλος μετετεθη απο των κατηχουμεν[ειων] (κατηχουμενειων) εις τον πυργον μηνι νοεμβριω ιϛ´, ινδικτιωνι ι´ ετει ͵ϛψμε´. Textus
Ἡ παροῦσα βίβλος περιέχει ὁράσεις τινὰς τοῦ προφήτου Δανιὴλ ἃς ἀπεκάλυψεν αὐτῷ ὁ θεὸς ἐν χείλεσιν αὐτοῦ ἐν ἡμέραις Ἀλεξάνδρου Βασιλέως ἥν τινα ἰδών τις ὀνόματι Ἀλέξιος κατὰ τοὺς στψνγ' Titulus initialis
η παρουσα δελτος εγενετο· Ιωαννου του εκ γενους Ολυντηνων· του γεγονοτος δομεστικου της αυτοκρατορισσης και βασιλισσης κυριας Ειρηνης της συζυγου του κραταιου βασιλεως του πορφυρογεννητου κυρου Ιωαννου του Κομνηνου· εν ετει ͵ϛχλϛʹ ινδικτιωνος ϛʹ Textus
Η παρουσα θεια βιβλος προσετεθη εν τοις των κατηχουμεν[ειων] (κατηχουμενειων) βιβλιοις, δια του αγιου πατρος ημων και καθηγουμενου … της καθ᾽ ημας αγιας λαυρας του οσιου πατρος ημων Αθανασιου του εν τω Αθω ορει ηγουν (?) τω αγιω ορει, ψυχικης ενεκα σωτηριας αυτου, και δωη κυριος ο θεος ημων τω τοιουτω καθηγουμενω ημων τω μοναχω Κυπριανω τον μισθον εις το πολλαπλουν (?) αφεσιν αμαρτιων, ψυχικην σωτηριαν, και ζωην αιωνιον αμην. μηνι ιανουαριω ινδικτιωνι ϛ´, ετει ͵ϛψκϛ´ Textus
ἡ παροῦσα πραγματεία ἐκ διαφόρων ἤθροισται βιβλίων Titulus initialis
ἡ παρουσία αὐτοῦ Desinit
Η ΠΑΣΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΔΙΑΙΡΕΘΕΣΗΤΑΙ Incipit
Η ΠΑΣΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΔΙΑΙΡΕΘΗΣΕΤΑΙ Incipit
Ἡ πασῶν τῶν ἑορτῶν ἐπεδήμησεν ἑορτή, καὶ τὴν οἰκουμένην εὐφροσύνης ἐπλήρωσεν· ἑορτὴ ἡ τῶν καλῶν ἁπάντων ἀκρόπολις Incipit
ἧ πεπληρομένος ποικίλης διδασκαλίας Desinit
Ἡ περὶ τὴν φιλοσοφίαν σπουδὴ ὑμᾶς ὑποδέχεται Incipit
Ἡ περὶ τὴν φιλοσοφίαν σπουδὴ ὑμᾶς ὑποδέχεται, νέοι φιλομαθέστατοι Incipit
Ἡ περὶ τῶν μακαρίων ἀνδρῶν βίων ἀναγραφή Incipit
Ἡ περικαλλὴς μάρτυς καὶ τῆς ἀγαθῆς μερίδος Ἀγάθη Incipit
η περικοπη η ευρισκομενη εν πολλοις των αντιγραφων εις το κατα Ιωαννην ευαγγελιον εν τω αναγινωσκομενω ευαγγελιω τη εορτη της πεντηκοστης εις την λειτουργιαν, απο του ερευνησον και ιδε οτι προφητης εκ της Γαλιλαιας ουκ εγηγερται, ευθυς συναπτως. Titulus initialis
Ἡ περιώνυμος καὶ πρεσβυτέρα Ῥώμη πολλοὺς μὲν καὶ ἄλλους ἐπιφανεῖς ἔσχεν ἄνδρας Incipit
Η ΠΕΨΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΕΦΕΙΝ ΔΥΝΑΜΕΝΗ Incipit
ἡ πηγὴ τῆς κακίας καὶ τῆς πονηρίας Desinit
ἡ πηγὴ τῶν εὐαγγελικῶν διδα[γμάτων Incipit
Ἡ πηγὴ τῶν εὐαγγελικῶν διδαγμάτων ἀνεῳγμένους ἔχει τοὺς ῥύακας Incipit
Η ΠΙΣΤΙΣ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Incipit
ἡ πίστις τῆς εὐσεβοῦς σου Incipit
Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Incipit
Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΩΝ ΝΕΚΡΑ ΕΣΤΙΝ Incipit
Η ΠΙΣΤΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΚΡΑ ΕΣΤΙΝ Incipit
ἡ ποικίλη φροντὶς καὶ ἡ τοῦ κέρδους ἐλπὶς τὸ λήθαιον ἴσως ἐκχέει σοι πόμα. Desinit
ἡ πόλις ἐδαφισθήσεται. Ἀβδιοῦ ἦν ἐκ γῆς [ Desinit abruptus
ἡ πολιτεία διαιρεῖται εἰς ὀλιγαρχίαν καὶ μοναρχίαν Incipit
Ἡ πολλὴ κόπρος αἴτια β' ἔχει Incipit
Η ΠΟΝΗΡΙΑ Desinit
ᾗ πορευθέντες ὄψεσθε τὴν αἰώνιον ζωήν Desinit
Ἦ που ὑμῖν, ὦ φιλότης, ἄτοπόν τι καὶ γελοῖον δοκῶ Incipit
Η ΠΟΥ Ω ΠΑΡΟΝΤΕΣ Incipit
Η ΠΟΥ Ω ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΕΡΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑ Incipit
ἡ πρᾶξις λοπόν Desinit
ᾗ πρέπει πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. Desinit
ἡ πρόγνωσις τὰ ἐφ' ἡμῖν περιέχει πάντα Incipit
ἢ πρὸς ἄλλο τι τῶν παθῶν ἁγνῶς διακεῖσθαι Incipit
ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου. στίχοι ψγ´. Textus
Ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή, δοκεῖ μὲν οὐκ εἶναι Παύλου, διά τε τὸν χαρακτῆρα, Incipit
Ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆ, δοκεῖ μέν τισι μὴ εἶναι Παύλου Incipit
Ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ· δοκεῖ μὲν οὐκ εἶναι Παύλου Incipit
ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς (!) Παῦλου Titulus initialis
ἢ πρὸς ἐκκλησίαν ἀποτείνεται τὴν ἐπιστολὴν ἢ πρὸς γυναῖκα καὶ τῶν εὐαγγε(εὐαγγελικῶν) ἐντολῶν τὴν ἑαυτῆς οἰκίαν οἰκονομ(οἰκονομεῖν) πνευματικῶς. Detail(s)
ἡ πρὸς Ἐφεσίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ Textus
ἡ πρὸς Κολασσαεῖς ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ καὶ Ὀνησίμου Textus
ἡ πρὸς Κορινθίους β· ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ Textus
Ἡ προς Ῥωμαιους ἐπιστολὴ ἐγράφη ἀπο Κορίνθου διὰ χειρος Τερτίου Παυλου ὑπαγορευσαντος Incipit
Ἡ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολὴ ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου διὰ χειρὸς Τερτίου, Παύλου ὑπαγορεύσαντος αὐτῷ, ἀπεστάλη δὲ διὰ Φοίβης τῆς διακόνου εἰς Ῥώμην, καθ’ ὃν χρόνον Κλαύδιος ἀπήλασε πάντας ἀπὸ Ῥώμης τοὺς Ἰουδαίους. Διατρίβοντος γὰρ Incipit
ἡ πρὸς Ῥωμαίους Παύλου ἐπιστολής (!) Titulus initialis
Ἡ πρὸς Ῥωμαίους. Ὁρισθέντος, ἀποδειχθέντος ὅτι ἔστιν υἱὸς Θεοῦ Incipit
ἡ πρὸς Ῥωμαίους· ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου διὰ Φοίβης τῆς διακόνου τῆς ἐν Κεγχρέαις Textus
ἡ πρὀς Τιμόθεον Β· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης· ὅτε ἐκ δευτέρου παρέστη Παῦλος τῶ καίσαρι Νέρωνι. Textus
Ἡ πρὸς τὸν βασιλέα ἀναφορὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν λοιπῶν Titulus initialis
ἡ πρὸς Φιλιππησίους· ἐγράγη ἀπὸ Ῥώμης δι' Ἐπαφροδίτου Textus
Η ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙΣΑ ΣΑΡΞ ΤΩ ΘΕΩ ΛΟΓΩ Incipit
ἢ προστεθέντος ἢ ἀφαιροῦντος τοῦτο δὲ συμβαίνει τὸ μᾶλλον ἢ ἦττον Desinit
Η ΠΡΟΣΩΔΙΑ Titulus initialis
ᾗ προφάσει χρησάμενος, τὸν πρὸς ἡμᾶς σου πατρικὸν δείξεις οἶκτον καὶ τοῖς καλῶς ἐπιστρέφουσιν ἐξ ἀσῳτίας πολλῆς τῶν τέκνων ἐντάξεις, ὅτι σοὶ πρέπει δόξα καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit
Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ Incipit
Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Incipit
Ἡ πρώτη ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος γέγονεν ἐν νικαία Incipit
Ἡ πρώτη καὶ μεγίστη τῶν προοιμίων εὕρεσις καλλίστης καὶ πραγματικωτάτης εὑρέσεως τετύχηκε Titulus initialis
Ἡ πρώτη καὶ οἰκουμενικὴ ἁγία σύνοδος ποῦ ἔγινεν; εἰς τὴν Νίκαιαν Incipit
Ἡ πρώτη συζυγία τῶν εἰς μι Αἱ δὲ εἰς μι συζυγίαι τέσσαρές εἰσι Incipit
Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΕΓΟΝΕΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ Incipit
Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΕΓΟΝΕΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ ΤΩ Ιʹ ΕΤΕΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Incipit
η πρωτοβαθμος των μαθητων αβροτης Πετρος προβαλλει τους λογους ως μαργαρους εκ της αβυσσου των θεου χαρισματων, ους ειλκυσεν πριν μυστικωτατω τροπω και νυμφοκοσμει του νοητου νυμφιου την παρθενον τε και νεαν εκκλησιαν. Textus
Ἡ πτῶσις τῆς Σεβαστοπόλεως. Τεμάχια, ληφθέντα ἐκ τῆς ἱστορίας· Ἡ ἀνάβασις τοῦ Α. Χρυσοβέργη εἰς τὴν Ῥωσσίαν Titulus initialis
ἢ πῶς ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐ δεῖ περιερίζεσθαι Desinit
Η ΡΑ ΤΙ ΚΑΙΝΟΝ Γʹ ΕΚΤΕΤΥΠΩΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΑ Incipit
Η ΡΑ ΤΙΣ ΕΣΤΙ ΛΙΑΝ ΒΑΡΥΓΟΥΝΑΤΟΣ Η ΡΑ ΦΙΛΥΠΝΟΣ Incipit
η ριζα και (το γενος s.l.) του Δαυιδ· Desinit abruptus
ἡ ρίζα τῆς φρονήσεως. Ἦσαν δὲ αἱ τοιαῦται γυναῖκες... ἀκολουθοῦσαι τῷ κυρίῳ, ᾦ ἡ δόξα... Desinit
ἡ ῥίζα τῆς φρονήσεως· τῷ δὲ Χριστῷ... Desinit
Η ΡΟΔΟΝ ΞΗΡΟΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙΣ ΜΕΤΑ ΟΞΟΥΣ ΧΡΩ ΕΝ ΒΑΛΑΝΙΩ Desinit
ἡ Σαρακῆνα καὶ ἐβαπτίσθη εἰς δόξαν... Χριστοῦ Desinit
Η ΣΑΡΞ ΩΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΑΝΩΤΕΡΑ Incipit
ἥ σε τόκον βλάστησεν ἐπὶ χθονὶ κάλλιμον ἔρνος Desinit
Η ΣΕΛΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ Desinit
Η ΣΕΛΗΝΗ ΑΡΧΕΤΑΙ ΜΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ Incipit
Η ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ ΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣ Incipit
Ἡ σεπτὴ καὶ μεγαλόδωρος τῶν ἁγίων αὕτη σκηνή Incipit
η Σικιμα εστι Συχεμ αντικρυ εχουσα την Σιχαρ πολιν Σαμαρειτων. ενθα εισηλθεν ο κυριος νυν δε καλειται η Σικιμα Νεαπολις εν τη Παλαιστινη. τοτε δε ουσα Σαμαρεια και Ιουδαια. Σαμαρεια δε κεκληται εκ τε του Σωμηρ ενος υιου των Χαναναιων εκ των εγκαθετων τεσσαρων εθνων των Ασσυριων. Σαμαρειτης (?) ο ερμηνευεται φυλαξ. Textus
ἡ στερεὰ καὶ τελεία πίστις τῆς ψυχῆς εἶναι μητέρα τῆς καλογερικῆς Incipit
ἡ συγγένεια Incipit
ἡ συγγένεια Incipit
ἡ συγγένεια Incipit
ἡ συγγένεια Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΑΝΙΟΝΤΑΣ ΚΑΤΙΟΝΤΑΣ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΣΤΙ ΟΝΟΜΑ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΣΤΙ ΟΝΟΜΑ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΝΟΜΑ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΝΟΜΑ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΔΕ ΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΔΕ ΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΔΕ ΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ Incipit
ἡ συγγένεια γενικόν τι ὄνομα Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Η ΦΥΣΕΙ ΕΣΤΙΝ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΟΙΝΟΝ ΕΣΤΙΝ ΟΝΟΜΑ ΕΣΤΙ ΔΕ ΓΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΣΤΙΝ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΡΙΣΣΩΣ ΝΟΕΙΤΑΑΙ Incipit
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΡΙΣΣΩΣ ΝΟΕΙΤΑΙ Incipit
η συγγενης σου, ων ενεκεν, δοξα τη συγκαταβασει Χριστου του θεου ημων εις τους αιωνας αμην. Desinit
Η ΣΥΓΓΕΝΝΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΣΤΙ ΓΕΝΙΚΟΝ Incipit
Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Incipit
ἡ σύμπηξις δὲ τοῦ ὑγροῦ τὴν ψυχρότητα Desinit
Ἡ σύναξις τῶν τιμίων ἀποστόλων καὶ δήλωσις ὅπως καὶ ποῦ ἕκαστος αὐτῶν ἐκήρθξεν. Εἰ γὰρ μὴ ὁμοῦ πάντες κεκοίμηνται Incipit
Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΩΣ Incipit
ἡ σῦριγξ τοῦ Θεοκρίτου Titulus initialis
ἡ σωτηρία διὰ τοῦ ξύλου γενήσεται. Εἴπωμεν οὖν καὶ ἡμεῖς οἱ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου καυχώμενοι... Ἔσωσεν ἡμᾶς ὅτι αὐτοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία... Desinit
ἡ σωτηρία μόνον Desinit
Η ΣΩΦΡΩΝ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΣΕΜΝΗ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΣΩΣΑΝΝΑ Incipit
η σωφρων η <...> Λαζαρου αδελφη. Desinit
ἡ σώφρων ἡ τοῦ Λαζάρου ἀδελφή Desinit
ἡ σώφρων ἡ τοῦ Λαζάρου ἀδελφή. Desinit
Η ΤΑ ΤΗ ΓΑΣΤΡΙ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΛΩΣ ΠΕΨΑΙ Desinit
Η ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΕΜΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟ ΛΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΤΑ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΗΜΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Titulus initialis
Η ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ ΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΑΥΤΗ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΟΣ Incipit
Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ ΕΡΓΩΝ Incipit
Η ΤΑΣ ΠΥΛΑΣ ΚΛΕΙΣΑΣΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ Incipit
η ταυταις, ου κατευοδουται. Desinit
Η ΤΕ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ Desinit
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΔΗ Η ΤΟΥ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΘ Incipit
Η τετρας ωδε Incipit
ἡ τετρὰς ὧδε τῶν μαθητῶν τοῦ λόγου ἐκχεῖ τὸ ῥεῦμα τῶν ἀειρρύτων λόγων˙ τοίνυν ὁ διψῶν μὴ κατόκνει τοῦ πίνειν˙ ψυχὴν κατάρδων καὶ ποτίζων τὰς φρένας. Textus
Ἡ τετρας ὧδε των μαθητῶν του λόγου Incipit
η τετρας ωδε των μαθητων του λογου Incipit
η τετρας ωδε των μαθητων του λογου, εκχει το ρευμα των αειρρυτων λογων, τοινυν ο διψων μη κατοκνει του πινειν, ψυχην καταρδων και ποτιζων τας φρενας. Textus
Η ΤΕΤΡΑΣ ΩΔΕ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Incipit
Ἡ τετρὰς ὧδε, τῶν μαθητῶν τοῦ λόγου,| Ἐκχεῖ τὸ ῥεῦμα, τῶν ἀειρρύτων λόγων,| Τοίνυν ὁ διψῶν, μὴ κατόκνει τοῦ πίνειν,| Ψυχὰς κατάρδει, καὶ ποτίζει τὰς φρένας. Textus
η την αισθητην λεγει πορνειαν· η την απο θεου αποστασιαν. Textus cuiusdam partis
Η την αισθητην λεγει, η την απο θεου αποστασιαν. Incipit
Η ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ ΤΗΣ ΑΠΑΘΕΙΑΣ Incipit
ἡ τὴν τῶν ὅλων προσδοκίαν ὑπὲρ λόγον τεκοῦσα, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀληθινὸν Θεὸν καὶ Δεσπό την· ᾧ πρέπει... Desinit
Ἡ τὴν φύσιν λαθοῦσα καὶ τερπνὰ βίου Incipit
ἡ τῆς εὐσεβείας ἀλήθεια τὸ κράτος αὖθις ἕξει Desinit
Ἡ τῆς θείας γραφῆς ἀκρίβεια Incipit
ἡ τῆς ὁρωμένης καμίνου διαγραφὴ κεῖται Incipit
Ἡ τῆς πνευματικῆς ἀδελφότητος Incipit
Ἡ τῆς σῆς γλυκείας καὶ ποθεινῆς ἀδελφότητος στέρησις Incipit
ἢ τῆς τῶν ἀγαθῶν ἀπολαύσεως ἢ τῆς ἀπεράντου κολάσεως Desinit
Η ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΣ Incipit
ἤ τις ἐπίσκοπος ἤ τις πρεσβύτερος τρίτον ἀρραβῶνα Incipit
Η ΤΟ ΤΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΚΑΚΩΣ ΑΠΟΛΕΣΘΑΙ Desinit
Η ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΣΤΑΣΙ Desinit
η το χαιρε Incipit
ἡ τοῖς τὸν θεὸν γνησίως ἠγαπηκοσιν ἐπηγγέλται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Desinit
ἢ τοῖς ψυχικοῖς ἰδιώμασι τὸν γεννησάμενον ἀποσώζοιεν. Ἔρρωσο Desinit
Ἡ τὸν ὅσιον τοῦτον… … ἐκθρέψασα Νικήταν ἡ τῆς Ἑλλάδος προκειμένη ἑπτάπυλος Θηβῶν πόλις πέφηνεν Incipit
Ἡ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ φιλανθρώπου Θεοῦ ἡμῶν περὶ τὸν ἄνθρωπον οἰκονομία ἀνάκλησίς ἐστιν ἀπὸ τῆς προτέρας ἐκπτώσεως Incipit
Ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται, καθὰ γέγραπται καὶ πιστεύομεν, ἐν ἀσθενείᾳ δὲ οὐ σώματος μόνον, ἀλλὰ δὴ καὶ λόγου καὶ σοφίας ἐν γλώττῃ κειμένης Incipit
Η ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣΗΓΟΡΙΑ ΤΗ ΕΒΡΑΙΔΙ ΦΩΝΗ ΠΥΡ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ Incipit
Η ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΣΤΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΟΧΗ Desinit cuiusdam partis
ἡ τοῦ Ἐζεκιὴλ φρικώδης καὶ θαυμαστὴ καὶ δυσερμηνεύτητος ὅρασις Incipit
Ἡ τοῦ θείου πν(εύματο)ς πάντερπνος λύρα, σάλπιγξ ἡ οὐ(ρά)νιος θ(εο)ῦ τοῦ λόγου (...) Καὶ τὰς βάσεις στήριξον ἐπὶ τῇ πέτρᾳ τῶν σῶν ἐντολῶν τῶν θεοπρεπεστάτων τοῦ σοῦ λάτρου ἄζυγος Θεοδοσίου, τοῦ μετὰ πολλοῦ πόθου καὶ θυμιδίας καὶ σχέσει κτισάμενον [sic] τήνδε τὴν δέλτον εἰς λύτρον καὶ κάθαρσιν ἐμῶν σφαλμάτ(ων) Textus
η του θεου εκκλησια προσδεχεται. Desinit
η του θεου εκκλησια προσδεχεται. Desinit
ἡ τοῦ θεοῦ ἐκκλησία προσδέχεται. Desinit
η του θεου εκκλησια προσδεχεται. Desinit
η του θεου εκκλησια προσδεχεται. Desinit
Η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑ Incipit
Ἡ τοῦ Θεοῦ μεγάλη ἀγάπη Incipit
Ἡ τοῦ Θεοῦ μεγάλη ἀγάπη Incipit
Ἡ τοῦ θεοῦ μεγάλη ἀγάπη καὶ τὰ χρηστὰ τῆς συμπαθείας σπλάγχνα ἔπεισεν ἡμᾶς γράψαι πρὸς τὴν σὴν ἁγιότητα Incipit
Ἡ τοῦ Κυνὸς ἐπιτολὴ γίνεται διαφαινούσης Incipit
ἡ τοῦ κυρίου ἀνάστασις καὶ ἀνθρωπίνης φύσεώς ἐστιν ἀνανέωσις Incipit
Ἡ τοῦ κυρίου ἀνάστασις τὸ ἔαρ Incipit
ἡ τοῦ λόγου σύλληψις ἐν σοι παρθένε Incipit
ἡ τοῦ μεγέθους τῆς θείας φύσεως ὐπεροχή. Desinit
Η ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ ΥΙΟΥ Incipit
ἡ τοῦ Μωσέως Incipit
Η ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΟΜΟΛΟΓΙ ΑΝΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ Titulus initialis
Η του πνευματος δυναμις εν ασθενεια διατελειουται. Incipit
Η του πνευματος δυναμις εν ασθενεια τελειουται Incipit
Η του πνευματος δυναμις εν ασθενεια τελειουται. καθα και γεγραπται Incipit
Η ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΠΛΙΝΘΙΣ Titulus initialis
Η του στοματος σου καθαπερ πυρσος εκλαμψασα χαρις Textus
Ἡ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ θεοῦ ἐξ οὐρανῶν κάθοδος μεγάλων ἀγαθῶν τῷ γένει ἀνθρώπων Incipit
ἡ τοῦ φιλαγάθου Θεοῦ ἡμῶν περὶ τὸ ἡμέτερον γένος κηδεμονία Incipit
ἡ του φιλαγάθου θεοῦ ἡμῶν περὶ τὸ ἡμέτερον γένος κηδεμονία Incipit
ἡ τοῦ φιλαγάθου Θεοῦ ἡμῶν περὶ τὸ ἡμέτερον γένος κηδεμονία Incipit
ἡ τοῦ φιλαγάθου θεοῦ ἡμῶν περὶ τὸ ἡμέτερον γένος κηδεμονία Incipit
Η ΤΟΥ ΦΙΛΑΝ(ΘΡΩΠ)ΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΓΕΝΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΣ ΜΕΝ ΑΥΤΩ Titulus initialis
ἢ τοὺς ποιητὰς ἐπιστήμῃ Desinit
Ἡ Τριὰς αὖτις ἔειπε «ποήσωμεν βροτὸν ἄνδρα Incipit
ἡ τριὰς ὁ θεὸς τὸ ἄσχετον κράτος Incipit
ἢ τριπλεκές· οὕτως γὰρ ἡμᾶς Desinit
Ἡ τρισυπόστατος καὶ ἀδιαίρετος μία οὐσία καὶ θεότης καὶ δύναμις πατρὸς Incipit
Ἡ τρισυπύστατος μονὰς ἀναίτιε πάτερ υἱὲ γεννητὲ πρὸ τῶν αἰώνων πάντων Incipit
Ἡ τρυγὼν ἡ φιλέρημος Incipit
ἢ τυμπάνων ἢ αὐλῶν ἢ συμβόλων ἀκούσαντες Desinit
ἢ τυμπάνων ἢ αὐλῶν συμβώλων ἀκούσαντες Desinit
Ἡ τύχη καὶ τὸ αὐτόματον Incipit
ἢ τῷ βραχεῖ πρὸς σὲ μεταστήσομαι Desinit
ἦ τῷ Θεῷ ζῇς, τῷ βροτῶν θανὼν νόμῳ Desinit
Η ΤΩ ΟΝΤΙ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Incipit
Ἡ τῶν ἀγαθῶν πραγμάτων ἀγγελία εἴληφε τέλος μηνὶ τῷ δεκεμβρίῳ ἡμέρα μὲν ἦν τέτρας τῆς ἑβδομάδος ἴνδικτος ἀνύουσα δέ ἡ δευτέρα· Χειρὶ γραφεῖσα εὐτελοῦς πρεσβυτέρου Συνεσίου τοὔνομα, πάντων ἐσχάτου. ὅσοι δὲ Χριστοῦ ὑποκύπτοντες νόμῳ †κʹ ἐν ᾗ† ἐκ πόθου σπουδαίως μελετῶντες, εὔχεσθε αὐτῷ, τῷ ταλανὶ πρεσβύτῃ, ὅπως διὰ τῶν ὑμῶν εὐχῶν παράσχοι Χριστὸς αὐτʹ ἄφεσιν πολλῶν ὀφλημάτων· ἵνα καὶ ὑμεῖς μισθὸν λήψεσθε πάντες παρʹ αὐτοῦ τοῦ αἴροντος τὰς ἁμαρτίας. Textus
Η των αγαθων πραγματων αγγελια,| Ειληφε τελος, μηνι τω Δεκεμβριω,| Ημερα μεν ην τετρας της εβδομαδος,| Ινδικτος ανυουσα δε, η δευτερα,| Χειρι γραφεισα, ευτελους πρεσβυτερου,| Συνεσιου τουνομα, παντων εσχατου·| Οσοι δε Χριστου υποκυποντες νομῳ,| Κ᾽ εν ῃ εκ ποθου, σπουδαιως μελετωντες·| Ευχεσθε αυτῳ τῳ ταλανι πρεσβυτη·| Οπως δια των υμων, ευχων παρασχοι·| Χριστος αυτ’ αφεσιν, πολλων οφληματων·| Ινα και υμεις, μισθον ληψησθε παντες·| Παρ’ αυτου του αιροντος, τας αμαρτιας· ετους ͵ϛφμβʹ. Textus
Η των αγαθων πραγματων αγγελια· Ειληφε τελος μηνι σεπτεμβριω πρωτη· Ημερα μεν ην πρωτη της εβδομαδος· Ινδικτος δε ανυουσα η τριτη· Χειρι γραφεισα, ευτελους πρεσβυτερου· Αντωνιου τουνομα, και μοναχου παντων εσχατου· Οσοι δε Χριστου, υποκυπτοντες νομω· Κʹεν ῃ εκ ποθου σπουδαιως μελετωντες· Ευχεσθε αυτῳ, τω ταλαν πρεσβυτη· Οπως δια των υμων, ευχων παρασχοι· Χριστος αυτʹαφεσιν, πολλων οφληματων· Ινα και υμεις μισθον ληψησθε παντες· Παρ'αυτου του αιροντος τας αμαρτιας. Textus
ἡ τῶν ἁγίων ἑκάστου μνήμη Incipit
Η των αγιων ευαγγελιων συγγραφη, στοιχειωσις εστιν ως προς την επιγινομενην της Incipit
Η ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΥΝΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΣΙΣ ΕΣΤΙΝ Incipit
Ἡ τῶν Ἀθηναίων πόλις ἄλλοις τε ἐτίμα Incipit cuiusdam partis
Η ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΙΣΤΙΣ Incipit
η των αμαρτωλων σωτηρια. ου γαρ ηλθον φησι καλεσαι δικαιους, αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν. Desinit
Ἡ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων παράδοσις Incipit
Ἡ τῶν ἀρετῶν βασιλὶς μετὰ τῆς τῶν ὡρῶν βασιλίδος ἄνωθεν ἡμῖν Incipit
ἡ τῶν Ἀσσυρίων βασιλεία κατελύθη ὑπὸ τῶν Βαβυλωνίων, ἥδε τῶν Βαβυλωνίων ὑπὸ τῶν Περσῶν Incipit abruptus
Ἡ τῶν Βογομίλων αἵρεσις οὐ πρὸ πολλοῦ συνέστη Incipit
Η ΤΩΝ ΔΙΕΣΤΩΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΥΠΕΡΕΝΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΕΝΟΤΗΣ Incipit
Ἡ τῶν ἐνάρθρων ἀνθράκων ἐπομβρία γλωσσῶν ἐν εἴδει τὸν Παράκλητον φέρει πρὸς τοὺς θεόπτας καὶ Μαθητὰς τοῦ Λόγου. Textus
η των εναρθρων ανθρακων επομβρια, γλωσσων εν ειδει τον παρακλητον φερει, προς τους θεοπτας και μαθητας του λογου. Textus
Η των επιστολων υποθεσις δια ιαμβων· Titulus initialis
ἡ τῶν θαυμάτων λαμπρότης πολλαῖς ἱστορίαις ἀξίαις πιστεύεσθαι παραδεδομένων Desinit
Ἡ τῶν καλῶν ἔμελλεν ἁπάντων μία εἰκὼν σταθεῖσα ζῶσα κειμένη Incipit
Ἡ τῶν κανόνων σύστασις Incipit
ἡ τῶν κρειττόνων φύσις Desinit
Ἡ τῶν μακαρίων ἀνδρῶν πολιτεία καὶ οἱ ἀσκητικοὶ ἀγῶνες Incipit
Ἡ τῶν μαρτυρικῶν ἀγώνων δόξα καὶ ε.υκλεια τῶν ὁρωμένων Incipit
Ἡ τῶν μεγάλων πραγμάτων τὰς ὑποθέσεις πόρρωθεν καταβαλλομένη ἐνυπόστατος τοῦ θεοῦ σοφία Incipit
ἡ τῶν ὅλων προσδοκία, ἡ ὑπὲρ λόγον τεκοῦσα τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν· ᾧ πρέπει... Desinit
Ἡ τῶν οὔρων ἐπιτήδειος θεωρία Incipit
Η ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΣΤΑΣΙΣ Incipit
Ἡ τῶν Περσικῶν κανόνων σύστασις γέγονε τοῖς ἐκεῖσε μαθηματικοῖς Incipit
Ἡ τῶν πολιτικῶν ὑποθέσεων ὕλη ἄλλοτε ἄλλως ἔχουσα Introductio
Η ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ Incipit
Η ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ Incipit
ἡ τῶν προηγιασμένων Incipit
ἡ τῶν προηγιασμένων μυσταγωγία Incipit
ἡ τῶν προηγιασμένων μυσταγωγία Incipit
ἡ τῶν προηγιασμένων μυσταγωγία Incipit
ἡ τῶν προηγιασμένων μυσταγωγία Incipit
ἡ τῶν προηγιασμένων μυσταγωγία Incipit
Η ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΣΜΕΝΩΝ Incipit
Η ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΜΝΗΜΗ Incipit
Ἡ τῶν προφητικῶν ψαλμῶν μνήμη Incipit
Η ΤΩΝ ΧΕΡΟΥΒΙΜ ΦΥΣΙΣ Η ΜΙΑ ΕΣΤΙΝ Incipit
ἡ τῶν χερουβὶμ φύσις ἢ μία ἐστὶν ἢ τὸ ἓν διαφυγοῦσα Incipit
Ἡ τῶν Χριστιανῶν πίστις ἡ εἰς πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου παρὰ τῶν μαθητῶν κηρυχθεῖσα Incipit
Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Titulus initialis
ἡ ὑπερένδοξος καὶ ὑπερτάτη καὶ φωτοφόρος Desinit
ἡ ὑπερένδοξος κοίμησις Incipit
ἡ ὑπὸ γῆν γένηται ἡ σύνοδος οἷον ἐν νυκτί Desinit
Η ΥΠΟ ΚΛΕΠΤΩΝ Η ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΑΦΗΡΕΘΗΣΑΝ Desinit
Η ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Incipit
ἡ ὑπόθεσις τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς ἐν τῶ τέλει τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς κεῖται. Textus
Ἡ ὑπόθεσις τοῦ δράματος οὕτως ἔχει Titulus initialis
Ἡ ὑπόθεσις τοῦ παρόντος λόγου ἔστιν οὕτως Incipit
ἡ ὑπόθεσις τοῦ σκηνώ[ματος Desinit
Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ· ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Incipit
Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΔΟΚΙΜΟΝ Desinit
Ἡ ὑπομονὴ τελειοῖ τὴν μετάνοιαν οὐδ’ ὅλως γὰρ ἀρετὴν ἢ ἐντολὴν Θεοῦ δυνάμεθα χωρὶς αὐτῆς κατορθῶσαι Incipit
Η ΥΣ Η ΠΑΡʹ ΕΜΟΥ ΑΡΤΙΩΣ ΤΕΤΟΚΕ Incipit
ἡ φερωνύμως θεοῦ κληθεῖσα δόσις Incipit
η φησιν ο προφητης Δαυιδ, αυτω η δοξα εις τους αιωνας αμην. Desinit
ἡ φίλαρχος τῶν μοχθηρῶν ἀνθρώπων Incipit
Η ΦΙΛΟΣΟΦΗΤΕΟΝ Η ΤΕ ΤΙΜΗΤΕΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Incipit
Ἡ φιλοσοφία πᾶσα τὸ εὑδαιμόνως ζῆν ἀφορᾷ, ἐν δὲ τοῦτο ποθοῦντες ἄνθρωποι Incipit
Η ΦΟΙΝΙΚΗ ... ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΟΡΗΣΙΝ Desinit
Ἡ φυσικὴ φιλοσοφία, περὶ ἧς ἐνταῦθα πρόκειται σκοπεῖν, ἐστὶ περὶ πράγματος συνεζευγμένου κινήσει Incipit
Ἡ φύσις ὁσαχῶς τῇ θείᾳ παρείληπται γραφῇ. Titulus initialis
η φυσις οσαχως τη θεια παρειληπται γραφη. Titulus initialis
Η φυσις οσαχως τη θεια παρειληπται γραφη. Titulus initialis
Η ΦΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Incipit
Η ΦΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΣΑΡΚΩΘΗ Η ΟΥ Incipit
Η ΦΥΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠʹ ΑΥΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Desinit
Ἡ φωνὴ ἢ ἔναρθρός ἐστιν ἢ ἄναρθρος Incipit
ἡ φώνὴ τετραήμερον τὸν Λάζαρον ἤγειρεν… Desinit
η χανι η κερδεβι σιμιομενα Desinit
ἡ χάρις μετὰ παντων ὑμιν ἀμὴν. Desinit
Ἡ χάρις σου δέδωκέ μοι τὸ λαλεῖν πρὸς σέ, Κύριε Incipit
Η ΧΑΡΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΑΜΨΕ Incipit
Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΙ ΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Incipit
Η χαρις του κυριου ημων Ιησου Χριστου μετα παντων των αγιων· αμην. μετα των αγιων· οι γαρ βεβηλοι, ηδη προαπηλαθησαν. Desinit
Η χαρις του κυριου Ιησου Χριστου μετα παντων των αγιων, αμην. Desinit
Η χαρις του κυριου Ιησου Χριστου μετα παντων των αγιων. αμην. εν τω βιβλιω τουτω. λεγει ο μαρτυρων ταυτα· ναι ερχομαι ταχυ. αμην. ναι ερχου κυριε. Desinit
Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΥΙΟΥ Desinit
Ἡ χθὲς τῆς θεοτόκου γενεθλιακὴ πανήγυρις τῆς κοσμικῆς χαρᾶς Incipit
Ἡ χρόα καὶ ἡ ἰδέα ἑνὸς ἑκάστου λίθου τῶν ἐν τῇ αὐτῇ ἀποκαλύψει. Titulus initialis
η χροα και η ιδεα ενος εκαστου λιθου των εν τη αυτη Αποκαλυψει. Titulus initialis
η χροα και η ιδεα ενος εκαστου λιθου. των εν τη αυτη Αποκαλυψει. Titulus initialis
Ἡ χρονογραφία αὕτη παλαιᾶς εἴληπται γραφῆς ἄχρι Κύρου τὸ δ' ἐκεῖθεν ἐκ τῶν ἑλληνικῶν ἱστορίων πρόσκειται, ἀχρὶ τῆς θείας οἰκονομίας ἣν σκοπός ἐστιν ἡμῖν χρονογραφῆσαι τοὺς ἀπὸ Ἀδὰμ ἀχρὶς αὐτῆς χρόνους συλλέξασιν Titulus initialis
ἡ ψυχή Desinit cuiusdam partis
Η ΨΥΧΗ ΔΙΑ ΜΕΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Incipit
Ἡ ψυχὴ ἢ ἐν τοῖς τοῦ σώματος ἀσχολεῖται πράγμασιν Incipit
Η ΨΥΧΗ Η ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΩΣΑ... ; ΠΟΛΛΗΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΔΩΚΕ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ Incipit
ἡ ψυχὴ μου ταχθείη μετὰ τοῦ Σατανᾶ καὶ τῶν δαιμόνων Desinit
Η ΨΥΧΗ ΟΥ ΦΘΕΙΡΕΤΑΙ Desinit
η ψυχη της αλγηδωνος [.....] Desinit cuiusdam partis
ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου εἰς αὐτὸ καὶ ἐγένετο οὕτως Desinit
Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Incipit
Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΠΡΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Incipit
Η ΨΥΧΗ ΦΥΣΕΙ ΗΓΕΜΟΝΕΥΕΙ Incipit
Η ΨΥΧΗ ΦΥΣΕΙ ΗΓΕΜΟΝΕΥΕΙ Incipit
Η ΨΥΧΗΣ ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑ, Η ΣΩΜΑΤΟΣ Desinit
ἢ ὡς ἁγαπῶντος ἡμᾶς ἀνασχώμεθα, ἢ ὡς εὐεργέτην ἡμῶν ἀμειψώμεθα. Πάντως δὲ ποιήσωμεν τὰ διατεταγμένα ἡμῖν, ἵνα κληρονόμοι γενώμεθα τῆς αἰωνίου ζωῆς τῆς ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ, ᾧ ἡ δόξα ... ἀμήν Desinit
ἢ ὡς τῷ λόγῳ τῆς ἑνώσεως ἅμα καὶ τῷ λόγῳ τῆς διακρίσεως. Desinit
Η ΩΧΡΟΝ Η ΕΡΥΘΡΟΝ Desinit
η΄ Ιωαννης ϟδ΄. Desinit
η, λογος περιεχων αγαθου παρουσιαν, η λογος απαγγελων παρειναι αγαθον το εδοκωμεν. Additio
Ἠ] τῶν ἔξωθεν κακοπιστία Incipit
ηʹ Eὐχὴ ὑπὲρ τελειώσεως τῶν πιστευόντων Desinit
ηʹ Ἐν ὧ περὶ ἀποχῆς δαιμονικοῦ σεβάσματος. Desinit
ηʹ Εὐχὴ πρὸς θεὸν περὶ τῆς εἰς ἀρετὴν ἀγωγῆς καὶ οἰκονομίας. Desinit
ηʹ Εὐχὴ ὑπὲρ εἰρήνης τῆς παρὰ θεοῦ. Desinit
ηʹ εὐχὴ ὑπὲρ τελειώσεως τῶν πιστευόντων Desinit
ηʹ Εὐχὴ ὑπὲρ τελειώσεως τῶν πιστευόντων. Desinit
ηʹ Εὐχὴ ὑπερ τελειωσεως τῶν πιστευοντων· Desinit
ηʹ περὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ τῆς ἐπανατολή καὶ δύσει Desinit
Ηic abitus accessus accentus abortus Incipit
ΗΒΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΝΕΥΡΟΥΝΤΑΙ Incipit
Ἡβουλόμην μὲν ὑμῖν, ἀδελφοί, πάλιν Incipit
ηγαπα τον Λαζαρον και τας αδελφας αυτου. Desinit
ἠγάπα τὸν Λάζαρον καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Desinit
ἠγάπα τὸν Λάζαρον καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Desinit
ἠγαπηκόσιν αὐτόν· χάριτι... Desinit
ἤγειρεν αὐτὸν καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ, ὅτι τῷ θεῷ ἡμῶν δόξα... Desinit
ἤγειρεν αὐτὸν καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ, ὅτι τῷ θεῷ ἡμῶν δόξα... Desinit
ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Desinit
ἡγεμόνες δ' ἡμῖν Incipit
Ἡγεμονεύοντος Ἀλεξάνδρου ἐν πόλει Ἰκονίῳ ἐγένετο διωγμὸς μέγας ἐν ταῖς ἁγίαις τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαις κατὰτ τῶν χριστιανῶν. Ἰούλιττα δέ τις ὀνόματι Incipit
Ἡγεμονεύοντος Μαρκιανοῦ λιγάτου ἐν Ἀναζαρβῷ τῆς δευτέρας Κιλίκων ἐπαρχίας Incipit
ἡγεμονεύοντος τοῦ Ἀγρικολάου, κατὰ δὲ ἡμᾶς βασιλεύοντος τοῦ κυρίου ἡῶν Ἰησοῦ Χρίστου... κ.τ.λ. Desinit
ηγεμονικην και πρακτικην και ενδοξον του Χριστου γενεαν. Desinit
ἠγέρθη ἐν τριημέρῳ. Καὶ τοῦτο ταῖς γυναιξὶν ὁ καταβὰς ἄγγελος ἀπήγγειλεν, ἵνα καὶ αὐταὶ ἀπαγγείλωσι (αὐτὰς ποιήσῃ ἀπαγγεῖλαι) τοῖς μαθηταῖς. Desinit
ηγερθη εν τριημερω· και τουτο ταις γυναιξιν ο καταβας αγγελος απηγγειλεν, ινα και αυται απαγγειλωσι τοις μαθηταις. Desinit
ἠγέρθη ἐν τριημέρωι. καὶ τοῦτο ταῖς μυροφόροις γυναιξὶν. ὁ καταβὰς ἄγγελος ἀπήγγειλεν. ἵνα καὶ αὐταὶ ἀπαγγείλωσι τοῖς μαθηταῖς Desinit
ηγερθη εν τριτη ημερα· και τουτο ταις γυναιξιν ο καταβας αγγελος απηγγειλεν· ινα και αυται απαγγειλωσι τοις μαθηταις· και οτι εφανη πρωτον τη Μαρια τη Μαγδαληνη· και ανεληφθη εις το ουρανον· και εκαθισεν εκ δεξιων του θεου. Desinit
ἠγέρθη πάλιν ὁ μόσχος καὶ ἐθήλαζέν την Desinit
ηγερθη τριημερον, και μετα ταυτα ανεληφθη βλεποντων των μαθητων. Desinit
ἡγησάμενος ἕποιο τῇ συμβουλῇ Desinit
ἡγησομένους καὶ τὰς τρίβους ἐξευμαρίσοντας Desinit
ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΙ ΜΟΥ Desinit
ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΙ ΜΟΥ Desinit
ηγορασθην το τιμιον και αγιον ευαγγελιον· εις υπερπυρα βʹ. δι’ εξωδου και συνδρομης της Κλημανινας της μαμης· και οι αναγινωσκοντες αυτο αγιοι χριστιανοι ευχεστε αυτην δια τον κυριον οπως καταξιωθη της βασιλειας των ουρανων: αμην Textus
ΗΓΟΥ ΜΟΔΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ Desinit
ΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΜΟΙ ΝΥΝ ΑΡΜΟΖΕΙΝ \ Incipit
ΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΜΟΙ ΝΥΝ ΑΡΜΟΖΕΙΝ ΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΦΑΣΚΕΙΝ Incipit
Ἡγοῦμαι μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐδεμίαν ὑμᾶς ποθεῖν ἀκοῦσαι πρόφασιν παρὰ τῶν βουλομένων Ἀλκιβιάδου κατηγορεῖν Incipit
Ἡγοῦμαι προσήκειν οὐ τοῖς πενθοῦσι μόνον Incipit
ΗΓΟΥΜΑΙ ΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ Incipit
ἤγουν εἰ βούλεται ὁ ἰατρός καὶ τὸν ἀσθενοῦντα θεραπεῦσαι Incipit
ἤγουν ἐκ ποίων προτάσεων οἱ λόγοι· ἤγουν οἱ διαλεκτικοὶ συλλογισμοί Desinit
ΗΓΟΥΝ Η ΑΝΥΡΩΠΟΤΗΣ ΑΥΤΟΥ Desinit
ἤγουν λαμβάνει ὡς ὁμολογούμενον· συλλογίζεται δέ τι τῶν ἄνωθεν, ἤγουν συνάγει Desinit
ἤγουν μοδίου τετάρτου ὀγδόου Desinit
ΗΓΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΚΤΩ Ω Desinit
ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΓΛΥΚΥΤΕΡΟΝ Desinit
Ἡδεῖα μὲν ἡ τῆς παρούσης εὐφροσύνης προσηγορία, ἡδύτερον δὲ τὸ τοὺς περὶ αὐτῆς διεξέναι λόγους Incipit
ᾔδειν μὲν ὅτι οὐ μὴ ποιήσει Incipit
ᾔδειν ὑπερσυντέλικος καὶ ἐγνώσκειν Incipit
ΗΔΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΕΤΤΑΡΑΡΑΣ ΩΔΕ ΒΛΕΠΩΝ Incipit
Ἡδεῖς ποταμοὺς τέτταρας ὧδε βλέπων / πηγῆς ῥεούσης σωστικὰς ἀναβλύσεις / σοφοὺς μαθητὰς πανσόφου διδασκάλου, / πίνε προσιών τὴν θεόρρυτον χάριν. Textus
Ἡδεῖς ποταμοὺς τέτταρας ὧδε βλέπων | πηγῆς ῥεούσης σωστικὰς ἀναβλύσεις | σοφοὺς μαθητὰς πανσόφου διδασκάλου, | πίνε προσιὼν, τὴν θεόρρυτον χάριν. Textus
ΗΔΕΙΣΑΝ ΩΣ ΑΜΑΡΤΑΝΩΣΙΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΚΟΝ ΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ Desinit
ΗΔΕΣΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΣΕΩΣ Incipit
ἡδέως ἂν γευσάμην, ἐκ τοῦ τυροῦ καὶ τοῦ λάρδου Desinit
ἤδη γὰρ ἐγγὺς τὰς ἀμοιβὰς προβλέπει Desinit
ἤδη γάρ εἶδον πᾶν ποθούμενον τέλος εἰληφὸς ἄρτι καὶ καλῶς ἠνυσμένον Desinit
ἤδη γὰρ καὶ τὰ τῆς ὁσίας εἴληφε πέρας Desinit
ἤδη δέ μοι δοκεῖ δίκαιον εἶναι καὶ δεηθῆναι ὑμῶν τε καὶ τῶν συνδίκων ἐναντίον ὑμῶν Desinit
Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης Incipit
Ἤδη καιρὸς ἐπάγει ἡμᾶς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ τῆς ἀκαταλύτου δόξης Incipit
ΗΔΗ ΛΑΘΡΑ ΒΟΥΛΗΣΟΜΑΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΛΑΒΩΝ Incipit
ἤδη μὲν οὖν ἐν τοῖς πρόσθεν ἡμῖν εἰρημένοις Incipit
Ἤδη μὲν τὴν παρὰ τοῦ πλάσαντος ἡμᾶς δοθεῖσαν φυλάττοντες ἐντολὴν Incipit
Ἤδη μέν, θεοστεφὲς Βασιλεῦ, ὁ τοῖς ἀξίοις φυλάττων θεὸς Incipit
Ἤδη πάντων ἀπήλλαγμαι Incipit
Ἤδη που καὶ χορῶν ἐν Διονύσου γεγόνατε θεαταί, Incipit
Ἤδη που τρίτον ἤνυσται, κλάδε πορφύρας, ἔτος Incipit
Ἥδη πρὸς τὴν πνευματικὴν πανήγυριν πιστῶς ἀθροισθέντες καὶ τοῦ ψυχικοῦ ὄλβου Incipit
Ἤδη σοι καὶ αὐτὸς μετὰ πολλοὺς τοὺς ἐπαινέτας τὸν ὑμνητήριον ἀνακρούομαι Incipit
ΗΔΗ ΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΤΕΣΣΑΡΣΙ ΒΙΒΛΙΟΙΣ Incipit
Ἥδη τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς παρακύπτει τὰ χαρίσματα, ἤδη τῆς πανεντίμου ἑορτῆς προτρέχει τὰ σήμαντρα Incipit
Ἥδη τῆς δεσποτικῆς πανηγύρεως Incipit
Ἤδη τῆς δεσποτικῆς πανηγύρεως Incipit
Ἤδη τῆς δεσποτικῆς πανηγύρεως Incipit
Ἤδη τῆς δεσποτικῆς πανηγύρεως προλάμπει τὰ χαρίσματα... Incipit
Ἤδη τῆς πνευματικῆς (aut δεσποτικῆς) πανηγύρεως προλάμπει τὰ χαρίσματα Incipit
Ἥδη τῆς πνευματικῆς (δεσποτικῆς) πανηγύρεως Incipit
ΗΔΗ ΤΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΕΙΚΟΣΤΩ Incipit
ΗΔΗ ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΝ Desinit
ΗΔΗ ΧΥΝΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ Desinit
ἤδη, ὦ ἄνδρες δικασταί, τινὲς εἰς κρίσιν καταστάντες ἀδικεῖν μὲν ἔδοξαν, ἀποφαίνοντες δὲ τὰς τῶν προγόνων ἀρετὰς Incipit
ἤδη. Ἔτι, τούτων μᾶλλον αἱ βλαβεραὶ ἀλλοιώσεις καὶ κινήσεις Incipit
Ἥδιστα μέν σοι ἀποκρινόμεθα, περισπούδαστε ἡμῖν, περὶ τῶν τριῶν ἐκείνων ζητήσεων Incipit
Ἡδίστης ξενίας πικρὸν ὁρῶ τὸ τέλος Incipit cuiusdam partis
Ἥδιστον μὲν ἔαρ ἐν ὥραις, κάλλιστον δὲ ἐν ἄστρασιν ἥλιος Incipit
Ἥδιστον μὲν ἔαρ ἐν ὥραις, κάλλιστον δὲ ἐν ἄστρασιν ἥλιος Incipit
ἡδόνη, ἡ περὶ τὰ συνήθη χαρά Desinit
ΗΔΟΝΗΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΙΑΝ Desinit
Ἡδὺ μὲν γηπόνῳ (uel Ὁ μὲν γηπόνος) τὸ ἄροτρον ἑλκύσαι εἰς καθαρισμὸν Incipit
Ἡδὺ μὲν θέαμα ταῖς φιλοασμάτοις καὶ φιλοκόσμοις ψυχαῖς Incipit
Ἡδὺ μὲν λειμὼν Incipit
Ἡδὺ μὲν λειμὼν καὶ παράδεισος Incipit
ἡδὺ μὲν ὀφθαλμοῖς θέαμα γαληνιῶσα θάλασσα Incipit
Ἡδὺ τὸ ῥεῖθον καὶ διαυγὲς εἰς πόσιν Incipit
Ἡδύκρεων σῦς, ἀλλὰ τέλματος τόκος· Incipit
ἠδύνατο ἐν ἑ[νὶ Desinit
ΗΔΥΝΗΘΗ Desinit
ἠδυνήθη, ὅπερ τὸ ἐξώτερον οὐ παρεδέξατο Incipit
ΗΔΥΟΣΜΟΝ ΑΓΡΙΟΝ Desinit
ΗΔΥΟΣΜΟΝ ΞΗΡΟΝ Incipit
ΗΔΥΟΣΜΟΝ ΞΗΡΟΝ ΚΟΠΑΝΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΟΙΝΟΥ ΠΟΤΙΖΕ Desinit
Ἡδὺς ποταμὸς ὁ προκείμενος λόγος Incipit
ἡδύτερον κοινόν, ἡδίων ἀττικόν Desinit
Ἤθελον κἀγὼ σήμερον παρεῖναι τοῖς ἁγίοις τόποις Incipit
Ἤθελον μὲν ἀεὶ καὶ πάντοτε τὸν πνευματικὸν ἀφηγεῖσθαι λόγον Incipit
Ἤθελον μὲν ἀεὶ πάντοτε τὸν πνευματικὸν Incipit
Ἤθελον μὲν ἀεὶ πάντοτε τὸν πνευματικὸν Incipit
ἤθελον τὸν θησαυρὸν ἔχειν ἀνέκδοτον Desinit
Ἠθικοὶ λόγοι κδ'. Ἐκλήχθεντες δία Σίμεων τοῦ μαγίστρου καὶ λογοθέτου. Ἐκ πασῶν τῶν πραγματειῶν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. Titulus initialis
ΗΘΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΕΤΗΣ Titulus initialis
Ἠθοποιίαι Titulus initialis
ἦθος Desinit
ΗΙΕΡΟΦΙΛΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Titulus initialis
Ἧκε καὶ σήμερον Ἱερεμίας ὁ προφήτης, ὁ τοὺς ναοὺς Incipit
Ἧκέ μοι τὰ γράμματα ἐν ἀπορίᾳ λογισμῶν καθεστῶτι καὶ πυνθανομένῳ μὲν περὶ σοῦ Incipit
ΗΚΕ ΜΟΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ Incipit
ἤκε μοι τὰ γράμματα τῆς σῆς ἀντιλήψεως Incipit
Ἧκε σήμερον Ἱερεμίας Incipit
Ἧκε σήμερον Ἱερεμίας Incipit
ΗΚΕ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΗ Incipit
Ἥκει δὴ πρὸς ἔργον ὁ φόβος καὶ τοὺς ἐμοὺς Incipit
Ἥκει καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι, πρὸς τὴν τῶν καρπῶν συλλογὴν Incipit
Ἥκει καιρὸς, ἀδελφοί, πρὸς τὸ διὰ νηστείας ἡμᾶς δρέψασθαι Incipit
Ἧκεν ἡμῖν ἐνιαύσιος ἡμέρα Incipit
Ἧκεν ἡμῖν ἐνιαύσιος σήμερον Incipit
Ἧκεν ἡμῖν ἀνιαυτὸς ἡμέρα Incipit
Ἧκεν ἡμῖν ἐνιαύσιος ἡμέρα Incipit
Ἧκεν ἡμῖν ἐνιαύσιος ἡμέρα Incipit
Ηκεν ημιν ενιαυσιος ημερα η πανσεβαστος και φωσφορος. Incipit
Ἧκεν ἡμῖν ἐνιαύσιος ἡμέρα, ἡ πανσέβαστος καὶ φωσφόρος Incipit
Ἧκεν ἡμῖν ἐνιαύσιος σήμερον Incipit
Ἧκεν ἡμῖν ἐνιαύσιος σήμερον ὁ τῆς οἰκουμένης ἀθλητής Incipit
ΗΚΕΝ ΗΜΙΝ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΒΙΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Incipit
Ἧκεν ἡμῖν πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην Incipit
Ἧκεν ἡμῖν πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην Incipit
Ἧκεν ὁ μέγας στρατοπεδάρχης, ὁ πάντα καλός, οὗ τὸ ἐπίσημον ἡ πρὸς τὸν πέμψαντα πίστις Incipit
ἠκολούθησεν αὐτῷ γέγονε δὲ καὶ μοναχός. Desinit
Ἥκομεν ὑμῖν εὐγνώμονες ὀφειλέται τοῦ λόγου, οὐχ ὅσον Incipit
ΗΚΟΝΤΟΣ Desinit
ἤκου]σεν ἀναληφθείσης τῆς ψυχῆς Incipit
Ἤκουες ἀρτίως τοῦ δεσπότου Χριστοῦ λέγοντος Incipit
Ἤκουες τοῦ δεσπότου Χριστοῦ ἀρτίως λέγοντος. Incipit
ΗΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΙΝΕΣ ΑΜΥΗΤΟΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΤΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ Incipit
ΗΚΟΥΣΑ ΣΟΤ ΤΩΝ ΕΦ' ΗΜΩΝ ΛΗΡΗΜΑΤΩΝ Incipit
ΗΚΟΥΣΑ ΣΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ Desinit
ΗΚΟΥΣΑ ΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΧΙΣΤΕΩΣ Incipit
ΗΚΟΥΣΑ ΤΙΝΩΝ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΑΜΕΛΩΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΩΝ Incipit
Ἤκουσά τινων λεγόντων ὅτι ἐν χάριτι Incipit
Ἤκουσά τινων λεγόντων ὅτι ἐν χάριτι Incipit
Ἠκούσαμεν ἀρτίως, ἀγαπητοί, ἐν τῷ εὐαγ- \ γελίῳ Incipit
Ἠκούσαμεν ἀρτίως, ἀγαπητοί, τῆς θείας γραφῆς Incipit
Ἠκούσαμεν ἀρτίως, ἀγαπητοί, τῆς θείας γραφῆς λεγούσης διὰ Μωύσεως Incipit
Ἠκούσαμεν ἀρτίως, ἀγαπητοί, τῆς θείας γραφῆς. Incipit
ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ ΕΙΠΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ Desinit
ἠκούσαμεν καὶ ἄλλην διήγησιν ἀπὸ τινὰς τῶν ἁγίων πατέρων περὶ τινὸς ἐπισκόπου ἁγίου καὶ εὐλαβοῦς Incipit
ἠκούσαμεν καὶ περί τινος ἄλλου ἀδελφοῦ ὅτι ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἔρημον Incipit
Ἠκούσαμεν περί τινος διακόνου τῆς ἐκκλησίας Incipit
Ἤκουσας ἀρτίως, ἀγαπητέ Incipit
Ἤκουσας μὲν ὅπως ἔδραμον ἥρωες, ἡνίκα Ἀχιλλεὺς Incipit
Ἤκουσας ὅτι δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἷς παραλαμβάνεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφίεται Incipit
ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς Incipit
Ἠκούσατε τῆς ἀποστολικῆς φωνῆς, τῆς σάλπιγγος Incipit
Ἠκούσατε τῆς οἷα βροντῆς οὐρανόθεν Incipit
ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΣΕ Η ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Desinit
Ἠκούσατε τῶν ῥημάτων τοῦ Ἀποστόλου Incipit
Ἠκούσατε χθές, πῶς μὲν ἐποίησε βασιλέα καὶ ἄρχοντα τῶν Incipit
ΗΚΟΥΣΑΤΕ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ Incipit
Ἠκούσατε, ἀδελφοί μου εὐλογημένοι, τοῦ Κυρίου λέγοντος, ὅστις ἀφῆκε πατέρα καὶ μητέρα, ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφάς Incipit
Ἠκούσατε, ἀδελφοί μου ἠγαπήμενοι ὑπὸ κυρίου Incipit
Ἤκουσες ἀρτίως τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ λέγοντος Incipit
Ἤκουσες ἀρτίως τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ λέγοντος Incipit
Ἤκουσες γοῦν ἀρτίως τοῦ Δεσπότου Incipit
Ἤκουσες οὖν ἀρτίως τοῦ Δεσπότου Incipit
Ἤκουσες τοῦ Δεσπότου Incipit
Ἤκουσταί μοι, φίλτατε αὐθέντα καὶ ἀδελφέ Incipit
Ἤκουσται πάντως ὑμῖν, ὦ φιλάγιον ἄθροισμα Incipit
ἤκουσται τῇ ἡμῶν Incipit
Ἥκω δή σοι καὶ τὸ περὶ τῶν σφυγμῶν χρέος ἀποδιδούς Incipit
ΗΚΩ ΚΑΓΩ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΒΑΣΙΛΕΥ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΝΕΓΚΕΙΝ Incipit
ἤκω νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας Incipit
Ἥκω νῦν, ὦ Ἀθηναῖοι, συμβουλεύσων ὑπὲρ τῶν νόμων Incipit
Ἥκω τήμερον ὦ φίλοι Incipit
Ἥκω τὸ ἐπίταγμα φέρων, ὦ παναφιώτατε πάτερ, καὶ πάσης ἀγαθῆς Incipit
ΗΚΩ ΤΟ ΚΡΕΟΣ ΥΜΙΝ ΑΠΟΔΩΣΩΝ Incipit
Ἥκω τοὺς ἐπιόντας ἐχθροὺς μόνος ὑμῖν ὠθήσας τῇ Incipit
ἠλάττωσεν αὐτοῦ τὸν μισθόν Desinit abruptus
ΗΛΕΙΟΙ ΠΟΤΕ ΤΗΣ ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ ΛΥΡΑΣ Incipit
ΗΛΘΑ ΙΝΑ ΑΠΟΔΩΣΩ ΤΟ ΧΡΕΟΣ Incipit
ἤλθαμεν τέλος πάντων εἰς τὴν ἐξέτασιν τῆς ἐσχάτης διαφορᾶς Incipit
ἦλθε γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
Ἦλθε καὶ ἐφ’ ἡμᾶς ἡ τῆς πνευματικῆς ἑστιάσεως λειτουργία μετέχειν μᾶλλον ἑτέρων ἢ ἑαυτοὺς παρέχειν ἄλλοις ὄντας ἐπιτηδείους Incipit
ἦλθέ ποτε ἕνας ἀδελφὸς ἀπὸ τὴν παλαίαν Ῥώμην εἰς τὴν Σκήτην Incipit
ΗΛΘΕ ΤΙΣ ΠΟΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΗΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ Incipit
Ἦλθεν εὑρεῖν δαιμονιῶσαν, καὶ εὗρεν ὑγιαίνουσαν, τῷ θελήματι αὐτῆς θεραπευθεῖσαν. Ὑπὲρ δὲ τούτων ἁπάντων... Desinit
ἦλθεν ὁ Κύριος ἐπὶ ἅρματος Χερουβίμ [ Desinit
Ηλθεν ο πατηρ (πατριαρχης?). Εις τας κϛʹ του ιανουαριου· των ͵αφκδʹ την βʹαν (δευτεραν) λαδιν· και την δʹην (τεταρτην) ψωμιν. και νερον. και την παρασκευη ωσαυτως: τον χρονον (?) υπερ ιʹ και (...) κεʹ εως των χρονων. (...) εως. ταις. κϛʹ του ιανουαριου (...) Νικολαος. Textus
ἦλθεν ὁ Χριστός καὶ πιστεύσὰτε αὐτῶ· Desinit
Ἦλθες γάρ, Κύριε, οὐ δικαίους καλέσαι, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. Ὅτι σοὶ πρέπει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
Ἦλθες, Τηλέμαχε, γλυκερὸν φάος. Incipit
ἦλθον διὰ τῆς [ Desinit
Ἦλθον οἱ τρεῖς φίλοι, + οἱ + ἔλεγεν Ἰώβ, ὅτι ἐν αὐτοῖς ὡς βασιλεὺς ἦν ἐν μονοζώνοις, τρεῖς βασιλεῖς πρὸς βασιλέα Incipit
ἦλθον οἱ Χιόναι φησὶν ὁρισμῷ τοῦ ἀμηρᾶ Incipit
ΗΛΘΟΝ ΠΟΤΕ ΓΕΡΟΝΤΕΣ Incipit
Ἦλθόν ποτε ἐν κελλίῳ (μοναστηρίῳ) γέροντός τινος Incipit
Ἦλθωμεν λοιπὸν καὶ ἐπὶ τοὺς εὐαγγελιστὰς καὶ ἀποστόλους Incipit
ΗΛΙΑΔΟΣ ΤΕΛΟΣ Desinit
Ἠλίας ἐλέῳ θεοῦ πατριάρχης θεοῦ πόλεως μεγάλης Ἀντιοχείας Incipit
Ἥλιε ἀστεράναξ, φαεσίμβροτε γίγαν ἀκάμα Incipit
Ἥλιε Ῥώμης νεαρᾶς, αἴγλη φωτὸς μεγάλου Incipit
Ἡλικίαι εἰσὶ ἑπτά· ὡς φησὶν Ἱπποκράτης ἑπτὰ εἰσὶν ὥραι ἃς ἠλικίας καλέομεν Titulus initialis
ἡλίκον οὔποτ’ ἔρεξε λέων μέγας οὔποτε φωλάς Desinit
ΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥΤΩΝΙ ΔΕΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Desinit
ἥλιος ἀπελαυνόμενος Incipit
ΗΛΙΟΣ ΕΙ ΦΩΤΙΖΕ Incipit
ἥλιος ἐστι πῦρ οὐράνιον Desinit
ΗΛΙΟΣ ΜΕΝ ΕΚΑΣΤΗΣ Incipit
ΗΛΙΟΣ ΜΕΝ ΕΚΑΣΤΗΣ Incipit
ΗΛΙΟΣ ΠΟΙΚΙΛΟΣ Incipit
ΗΛΙΩ ΜΙΘΡΑ ΨΥΧΗΝ ΚΑΘΑΡΑΝΤΕΣ Incipit
ΗΛΟΙΟΜΕΝΟΣ ΟΛΟΣ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ Incipit
Ἤλπιζον μὲν ἀριστεύσαντος τοῦ νεανίσκου καὶ πρὸς Incipit
ἠμαγμένην καθαρὰν. ἐφίμωσα ἔπαυσθε Desinit
ᾑμαρτηκ[ότας] εἰ [καὶ ἡ] προ[λαβοῦσα] Desinit
ἡμάρτομεν [ Desinit
ἥμαρτον [ Desinit
ΗΜΑΡΤΟΝ ΑΥΤΩ ΕΩΣ ΟΥ ΔΙΚΑΙΣ Desinit
ΗΜΑΡΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΑΦʹΟΥ ΜΕΤΟΧΗ Ο ΑΜΑΡΤΩΝ Desinit
Ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου Incipit
ἡμᾶς Desinit
Ἡμᾶς δὲ πάντας ἀξίους ἀναδείξῃ Χριστὸς ὁ θεὸς τῆς αἰωνίου αὐτοῦ βασιλείας· αὐτῷ… Desinit
ΗΜΑΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΣΑΝΤΑΣ Incipit
ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΥΠΟ[ΨΙΑΝ Desinit
ἡμᾶς ἐκ τοῦ ζόφου τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐξέληται, καὶ τῆς αὐτοῦ βασιλείας κληρονόμους ποιήσῃ. Αὐτῷ γὰρ πρέπει… Desinit
ἡμᾶς ἐν τῇ ἐξόδῳ ἡμῶν τῇ ἐκ τοῦ βίου τούτου. Αὗται παριστῶσιν ἡμᾶς τῷ Σωτῆρι Χριστῷ, προσκυνῆσαι καὶ δοξάσαι, σὺν τῷ Πατρὶ... Desinit
ἡμᾶς ἐπισκέπτου καὶ τῶν νόσων ἀπάλλαττε Desinit
ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι... Desinit
ἡμᾶς κινεῖν δυνήσεται πρὸς ὀργήν· τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν χάρις... Desinit
ἡμᾶς κινεῖν δυνήσεται πρὸς ὀργήν· τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν χάρις... Desinit
ἡμᾶς μετανοοῦντας· αὐτῷ... Desinit
ἡμᾶς ὁ τοῦ Θεοῦ αἴδιος λόγος Desinit
ἡμε[τέραν ἦλθεν ὡς ἐν τῇ τῶν Ἀρμενίων χώρᾳ Incipit
Ἡμεδαπὸς ὁ Ἐλευθέριος καὶ τῆς Κωνσταντίνου καὶ οὗτος γέννημα Incipit
Ἡμεδαπὸς ὁ Καλλίνικος, καὶ τῆς Κωνσταντίνου καὶ οὗτος γέννημα Incipit
ΗΜΕΙΣ ΓΑΡ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΟΥΝΤΕΣ Incipit
Ἡμεῖς δὲ δι’ ὀλίγων ἐνταῦθα τὴν τῶν ἀποστόλων συμφωνίαν ἐσημειωσάμεθα μόνην, τοῦτο μόνον ἐν τῷ παρόντι προθέμενοι· τῷ δὲ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ δόξα σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν Desinit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΔΟΞΑΝ ΑΝΑΜΕΜΨΩΜΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ Κ. Τ. Λ. Desinit
Ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἴωμεν, τοὺς Ἀκινδύνου παρακεκινδυνευμένους ὡς ἔνι διὰ βραχέων ἀνετάζοντες λόγους Desinit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΕΧΩΜΕΘΑ Desinit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΥΤΩΣ Incipit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΥΤΩΣ ΛΟΥΣΑΙ Incipit
Ἡμεῖς δὲ πάλιν ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανέλθωμεν Incipit
ἡμεῖς δὲ προσκυνήσωμεν καὶ δοξάσωμεν αὐτόν, ὅτι αὐτῷ... Desinit
Ἡμεῖς δὲ τὰς ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἐρωτήσεσιν ἀποκρίσεις ἀπὸ τῶν θείων, ὡς ἤδη ἔγνως, Γραφῶν συγκεκροτημένας προενεγκόντες, εἴ τί σοι ἕτερον, μετὰ τὸ εἰς τὴν λαχοῦσάν σε ἀπελθεῖν, λόγου καὶ ἐρωτήσεως ἄξιον, καὶ τούτου τὴν λύσιν δι’ἑτέρου λόγου ποιήσασθαί σοι ἐπαγγελλόμεθα. Desinit cuiusdam partis
ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΤΟ ΕΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΝΕΣΘΑΙ Incipit
Ἡμεῖς δὲ τὸν εὐεργέτην ἐπιγινώσκοντες ϑαυμάζομεν ϑεραπεύοντα, δοξολογοῦμεν εὐεργετοῦντα, ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
Ἡμεῖς δὲ τοῦτο παρηλάσαμεν. Ἀλλὰ τῷ Θεῷ δόξα πάντων ἕνεκεν, ἀμήν. Desinit
ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ τῶν εἰρημένων δόξαν τῷ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντι Θεῷ ἀναπέμψωμεν, ὅτι αὐτῷ... Desinit
ἡμεῖς δὲ φωτισθέντες ὑπ' αὐτοῦ ... αἶνον προσάξωμεν αὐτῷ ... ἀμήν Desinit
Ἡμεῖς δὲ χάριν ἔχομεν τῷ φωτίσαντι ἡμᾶς ἁγίῳ Πνεύματι περὶ τῆς ἐκ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ ἐκπορεύσεως, ᾧ δόξα καὶ τῷ ὁμοουσίῳ Υἱῷ καὶ τῷ Πατρί, τῇ μακαρίᾳ Τριάδι ἐν ἑνότητι φύσεως ἄκρᾳ νῦν τε καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
ΗΜΕΙΣ ΔΕ Ω ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΥΣ ΑΔΕΙΝ Incipit
Ἡμεῖς δὲ ὦ πιστοὶ δοξάσωμεν Χριστὸν τὸν θεὸν ἡμῶν τὸν ἀναδείξαντα ἡμᾶς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ μάρτυρας, εἰς ἴασιν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων νῦν καὶ ἀεὶ... ἀμήν Desinit
Ἡμεῖς δέ, τοῖς ῥήμασι τῶν θείων εὐαγγελίων προσέχοντες..., τάδε φαμὲν ὅτι οὐδαμοῦ δηλοῦσι... Desinit
ΗΜΕΙΣ ΔΥΟ ΤΑΥΤΑ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝ Incipit
ΗΜΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Incipit
Ἡμεῖς ἐκ τῶν ἱερῶν ἀποστόλων καὶ τῶν διαδεξαμένων αὐτοὺς διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας τὴν τῆς μυστικῆς λειτουργίας ἔκθεσιν παρειληφότες Incipit
ΗΜΕΙΣ ΜΕΝ ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΣΙ Incipit
Ἡμεῖς μὲν ἴσως νομίζετε τὸ περὶ τῆς δεσποτείας ἡμῖν ἅπαντα Incipit
Ἡμεῖς μέν, ὀλβία μοι καὶ σοφωτάτη ψυχή, τρίτην ταύτην ἡμέραν ὅλως ἀναπεπταμένοις ὠτίοις τῆς ἱερᾶς σου χελιδόνος Incipit
ἡμεῖς μὴ ἀμφιβάλλωμεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ..., ᾧ... Desinit
ἡμεῖς ὁποὺ ἐλλαμπόμεθα καὶ φωτιζόμεθα κατὰ τὴν πνευματικὴν θεωρίαν Incipit
ΗΜΕΙΣ ΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Incipit
ἡμεῖς παναγιώτατε ἡμῶν δέσποτα καὶ οἰκουμενικὲ πατριάρχα καὶ ὑμεῖς, ὦ θεία καὶ ἱερὰ σύνοδος τῆς Χριστοῦ ἐκκλησίας Incipit
ἡμεῖς τὴν αὐτοῦ κοινωνίαν οὐ παραδεξόμεθα Desinit
ΗΜΕΙΣ ΤΟΝ ΤΥΡΟΝ ΤΟΝ ΔΕ ΤΥΡΟΝ ΚΑΘʹ ΗΝ ΑΓΟΜΕΝ Incipit
Ἡμεῖς, ὥσπερ καὶ χθὲς ζώσῃ φωνῇ, οὕτω καὶ νῦν ἐγγράφως δι’ ὀλίγων ἀναφέρομεν τῇ κραταιᾷ καὶ ἁγίᾳ βασιλείᾳ σου, ὅτι τὸ λατινικὸν δόγμα τὸ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ φρονεῖν καὶ λέγειν Incipit
Ἤμελλεν ἄρα τὸ τῶν γάμων ἐπίσημον καὶ τὸν ἄμοιρον Incipit
ἥμελλον συμβουλεύεσθαι Desinit
ΗΜΕΡΑ Α ΗΤΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ Incipit
ἡμέρα αʹ τῆς σελήνης ἐάν τις κατακλεισθῇ εἰς ἀσθένειαν Incipit
ΗΜΕΡΑ ΑΡΑ ΕΣΤΙ Desinit
ΗΜΕΡΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΑ ΔΗΑ ΤΩ ΧΑΡΙΕΝ Incipit
ΗΜΕΡΑ ΚΡΟΝΟΥ ΕΣΤΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΩΡΑ Α' Incipit
ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Desinit
ΗΜΕΡΑ ΜΙΑ ΔΙΕΛΥΣΑΜΕΝ Desinit
ΗΜΕΡΑ ΜΙΑ ΔΙΕΛΥΣΑΜΕΝ Desinit
ΗΜΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΣΗΜΗΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΑΝΕΤΕΙΛΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΑΤΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΙ Incipit
ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΟΤΕ Titulus initialis
Ἡμέρας τέσσαρας ἀνηλώσαμεν τὴν κατὰ τὸν Λάζαρον παραβολὴν Incipit
ἡμερῶν αὐτοῦ πολυχρονίῳ μακρότητι Desinit
ἠμερῶν ἑσθίειν · ορῶσα οὖν καί ἠ Φεβρονία ἐαυτήν Incipit
ημερων τριων, κυριακη του πασχα. Desinit
ἡμετέρα ὑμετέρα σφετέρα. τέλος Desinit
ἡμετέρων, μεγάοικτε, λελασμένος ἀμπλακιάων Desinit cuiusdam partis
Ἤμην (Οἱ νῦν) ἐγὼ Βαροὺχ κλαίων ἐν τῇ συνέσει μου Incipit
ΗΜΙΝ Incipit
ἡμῖν ἀγαθῶν αἰτία Incipit
ἡμῖν ἀνάλωμα μὲν εἰς αὐτά Incipit
ἡμῖν ἀποδοθέντα λόγον Desinit
ΗΜΙΝ ΕΙΡΓΑΣΑΤΟ ΕΨΥΧΟΜΕΝΗΝ Incipit
ΗΜΙΝ ΕΜΦΑΙΝΩΝ Incipit
ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Incipit
ἡμῖν καὶ τὴν θέωσιν ἐχαρίσατο Desinit
ἡμῖν καὶ τὴν θέωσιν ἐχαρίσατο. Desinit
ΗΜΙΝ ΜΑΘΕΙΝ ΥΠΗΡΧΕΝ ΔΥΝΑΤΟΝ Desinit
ἡμῖν τὸν καιρόν. Διό, ἀδελφοί, ... φιλάνθρωπον γὰρ ἔχομεν δεσπότην, ᾧ πρέπει δόξα Desinit
ΗΜΙΝ ΥΠΟΜΕΝΟΝΤΑΣ Desinit
Ἡμίτονα, ἁπτόμεναί τε, καὶ τέμνουσαί εἰσιν εὐθεῖαί τινες γραμμαί Incipit
ἡμοῦ χεροῖν τέθνηκεν ἐν τῇ πατρίδι Desinit
ἡμῶν δ’ ἕκαστον καθ’ ἑαυτὸν ἐπικρύπτεσθαι καὶ τὸν οἰκεῖον νοῦν πρὸς τοὺς λοιποὺς τηρεῖν ἀνεκλάλητον. Desinit
ημων επακουσον και ελεησον. Desinit
ΗΜΩΝ ΕΠΙ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η, ΕΠΙ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΨΙΛΟΝ Incipit
ἡμῶν συμφωνίαν τῆς ἀληθοῦς καὶ ὀρθῆς πίστεως. Desinit
ΗΜΩΝ ΤΗ ΝΕ[ΟΤΗΤΙ Desinit
ἡμῶν τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν Desinit
ημων των αγαθων τουτο ε[ Desinit
ην [...] κυριος· ωραιος την [...] σφοδρα [...] Incipit abruptus
ΗΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Ω ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΕΝΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΙ Incipit
ΗΝ ΑΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΑΛΗΘΩΣ Incipit
Ἦν ἂν μακάριον ἀληθῶς, εἴ γε τὸ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἁπλοῦν τε καὶ ἀνεξέταστον τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίᾳ διέλαμπεν εἰς ἀεί. Incipit
Ἦν ἂν μακάριον ἀληθῶς, εἴ γε τὸ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἁπλοῦν τε καὶ ἀνεξέταστον τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίᾳ διέλαμπεν εἰς ἀεί. Incipit
Ἦν ἂν μακάριον ἀληθῶς, εἴ γε τὸ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἁπλοῦν τε καὶ ἀνεξέταστον τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίᾳ διέλαμπεν εἰς ἀεί. Incipit
ἦν ἄνθρωπος γυμνός, ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ ξύρον Incipit
ἢν ἄνω ὑπὲρ τοῦ Γραικὸν εἴπομεν, εἰ μὴ ἑτέρα ἴσως λεχθείη Desinit
Ἦν ἄρα καὶ τὸ λίαν εὐδοκιμεῖν ἀφορμὴ τοῦ πράττειν Incipit
Ἦν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἐπιτυχεῖν ὑγείας, ὦ δικάζοντες, παντὸς ὡς εἰπεῖν θανάτου χαλεπωτέρας Incipit
ΗΝ ΑΦΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ Incipit
Ἦν ἀφωρισμένος τόπος ἐν τῷ ναῷ κυρίου Incipit
Ἦν γάρ τις ἀδελφὸς πάνυ σπουδαῖος καὶ σφοδρῶς ὀκληθεὶς Incipit
ἣν γένοιτο μετὰ ἀκριβείας κατορθοῦντας ἡμᾶς τῶν ἐπηγγελμένων τυχεῖν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
ην δε αρα και συγγενης του κυριου, και πως, ακουσον. Desinit cuiusdam partis
ΗΝ ΔΕ ΑΡΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Titulus initialis
ἦν δὲ καὶ ἡ ἔλλαμψις τῆς μεταμορφώσεως Incipit
ἦν δὲ τὸ Πάσχα καὶ τὸ ἄζυμα Incipit
ΗΝ ΔΕ ΤΩΝ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΤΟ ΕΦΛΔʹ Desinit
ἣν ἐδίδασκεν Μωυσῆς Desinit
ἣν ἔκλεισας αὑτῷ θύραν εὑρήσεις ἀεὶ ἀνεῳγμένην πρὸς τὰς σὰς ἱκεσίας. Ἐν ᾧ, τῷ Πατρὶ Desinit
Ἦν ἐν τῇ ἑβδόμῃ συνόδῳ Ἀδριανὸς πάπας Ῥώμης· καὶ μετ’ἐκεῖνον Λέων, Στέφανος, Πασχάλιος, Εὐγένιος, Βαλεντῖνος, Γρηγόριος Incipit
ΗΝ ΕΝ ΤΗ ΕΥΔΟΜΗ ΣΥΝΟΔΩ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ Incipit
Ἦν ἐν τῇ Ῥώμῃ γυνὴ (μεγάλη) ὀνόματι Ἀγλαΐς Incipit
ΗΝ ΕΞΙΧΝΙΑ ΣΟΥ ΕΙΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΒΑΘΟΣ Incipit
Ἥν ἔπεμψας ἐπιστολὴν πρὸς με Incipit
ΗΝ ΕΥΡΕΣΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙ Desinit
Ἦν ἡμῖν ἄρα προτεθειμένον, τοῦ κατὰ σκοπὸν ὡς ἐνὸν ἐκτερματωθέντος ἐπὶ τοῖς τῇ ἐκκλησιαστικῇ πραγματείᾳ παρηκολουθηκόσι Incipit cuiusdam partis
ΗΝ ΜΕΝ ΑΝ Incipit
Ἣν μὲν ἐπηγγειλάμην σοι πέμψειν ἐπιστολὴν καὶ μὴ ἀπαιτοῦντι πεμφθήσεται, καὶ ἡσθήσῃ πάνυ λαβών Incipit
ΗΝ ΜΕΝ ΗΜΙΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙΣ ΘΕΟΜΕΓΑΛΥΝΤΕ Incipit
Ἦν μὲν θεοκράτητος, ὢν ἐν παιδίᾳ, Incipit
ΗΝ ΜΟΙ ΠΑΡΕΣΧΕΝ ΜΟΙ ΑΥΤΟΝ· ΚΑΘΟΤΙ ΚΑΙ Desinit
ἣν μόνοι ὑπομένουσιν οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. ἐλπὶς δέ ἐστιν ὁ Χριστός· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν Desinit
Ἦν ὁ ἐν τῇ ἑβδόμῃ συνόδῳ Ἀδριανὸς Incipit
Ἦν ὁ ἐν τῇ ἑβδόμῃ συνόδῳ Ἁδριανὸς πάπας Ῥώμης, καὶ μετ’ ἐκεῖνον Λέων Incipit
ΗΝ Ο ΕΝ ΤΗ Ζʹ ΣΥΝΟΔΩ ΑΔΡΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ Incipit
ΗΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΠΙΛΑΜΨΑΣ ΔΙΑΣΧΕΔΑΖΕΙ Desinit
Ἦν ὁ μακάριος τὸν σωματικὸν τύπον (uel Ἦν δὲ τὰ σωματικὰ τοῦ ἁγίου... χαρακτηρίσματα ταῦτα) οὐ μέγας Incipit
ἣν ὁπόταν ἀξιωθῶ προσκυνῆσαι καὶ τοῦ λοιποῦ τῶν αἰτημάτων εὐθὺς τετυχηκέναι πεισθήσομαι Desinit
Ἦν ὅτ’, ἄναξ μεγάθυμε, λαοσσόε, κύδεϊ γαίων Incipit
ἦν ὅτε λέγων Incipit
Ἦν ὅτε ῥωμαϊκὴν ὑπὸ Αὐσονιτῶν πλατάτιστον Incipit
Ἦν ὅτε τοῖς εἰδώλοις ἡ Χερωνιτῶν λατρεύουσα γῆ πυρί τε Incipit
Ἦν οὗτος ὁ Βασίλειος κατηχῶν πάντα ἄνθρωπον περὶ τὴς ἀληθείας Incipit
ΗΝ ΟΥΤΟΣ ΤΡΙΣΙ ΤΕΙΧΕΣΙ Incipit
ΗΝ ΠΑΛΑΙ ΠΡΟΕΚΗΡΥΞΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΧΟΡΙΑΙ Incipit
ΗΝ ΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟΣ ΟΤΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΑΖΩΝ Incipit
ἣν πρὶν κόρης ὄρχησις ἀνεῖλε ξίφει Desinit
Ἦν τις ἀναχωρητὴς ἐν τῷ ἐρήμῳ βοκσκόμενος μετὰ τῶν βουβάλων Incipit
Ἦν τις ἀναχωρητὴς ἐνάρετος καὶ παρεκάλει τὸν θεὸν λέγων· Κύριε, γνώρισόν μοι τὰ κρίματά σου Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΠΑΝΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΟΣ Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ ΟΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝΔΟΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ἐν Βιθυνίᾳ πλούσιος ὀνόματι Εὐγένιος ἔχων γυναῖκα Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ἐν τῇ πόλει Ἐμέσῃ Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ἐν τῇ πόλει καλουμένῃ Τύρος Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ μοναχὸς ὀνόματι Ἀμφιλόχιος, οὗτος δίκαιος Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ὀνόματι Ἀμφιλόχιος, εὐγενὴς τῶν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ὀνόματι Ἀνδρόνικος ἐν Ἀντιοχείᾳ Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ὀνόματι Εὐγένιοος διάγων ἐν ἀγνείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ... ἔσχε δὲ γυναῖκα Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ ὀνόματι Νικήτας συγκλητικὸς υἱὸς βασιλέως Μαξιμιανοῦ Incipit
Ἦν τις ἀνὴρ φιλόχριστος ἐν τῇ μεγίστῃ πόλει Ἀντιοχείᾳ Συρίας Incipit
Ἦν τις ἄνθρωπος ἐν τοῖς μέρεσι τῆς Ῥωμανίας ἔχων ἕνα καὶ μόνον υἱὸν καὶ ὁ ἄνθρωπος ἦν γηραιὸς Incipit
Ἦν τις ἄνθρωπος ἐν χώρᾳ τῶν Παφλαγόνων Incipit
Ἦν τις ἄνθρωπος εὐσεβῶς ἐν τῷ βίῳ ζῶν ἐν ταῖς ἡμέραις ὅτε ἔζη... Κυριακὸς ὁ Ἱεροσολύμων ἀρχιερεὺς Incipit
Ην τις αργυροπρατης εν Αντιοχια τη μεγαλη, νεωτερος ονοματι Ανδρονικος. Incipit
Ἦν τις βασιλεὺς ὀνόματι Πυθαγόρας Incipit
Ἦν τις βασιλεὺς ὀνόματι Πυθαγόρας Incipit
Ἦν τις γέρων διορατικὸς πάνυ καὶ... Ἑβραίων τις ἐνάρετος Incipit
Ἦν τις γέρων ἐν τῇ Σκἠτει ὀνόματι Δανιὴλ καὶ εἶχε μαθητὴν Incipit
Ἦν τις γέρων οἰκῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἀββᾶ Εὐστοργίου Incipit
Ἦν τις γυνὴ φιλόχριστος ὀνόματι Ἰουλία Incipit
ἦν τις Ἑλλήνων βασιλεύς, εὐγενικός, ἀνδρεῖος Incipit
Ἦν τις ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μοναχὸς ὀνόματι Δανιὴλ ἔχων ἀδελφόν Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΛΙΑΣΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΧΡΥΣΙΟΥ ΛΙΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΤΩΧΟΙΣ Incipit
Ἦν τις ἐν κοινοβίῳ ἀπὸ κόσμου ἔχων μεθ' αὐτοῦ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Incipit
Ἦν τις ἐν Ῥώμῃ γυνὴ Ἀγλαῒς τοὔνομα Incipit
Ἦν τις ἐπίσκοπος Incipit
Ἦν τις ἐπίσκοπος (ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ὀνόματι Ἀθανάσιος) ἅγιος ταῖς πράξεσιν (ὑπάρχων) Incipit
Ἦν τις ἐπίσκοπος εἴς τινα πόλιν, καὶ κατ' ἐνέργειαν τοῦ διαβόλου ἔπεσεν εἰς πορνείαν Incipit
Ἦν τις εὐγενὴς ἐν τῇ Βιθυνίᾳ Incipit
Ἦν τις ζυγοστάτης ἔν τινι πόλει καὶ ἔρχεταί τις τῆς πόλεως φέρων αὐτῷ σφραγῖδα πεντακοσίων νομισμάτων Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΚΟΣΜΟΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΚΑΤΗΧΗΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΜΟΝΑΣΤΡΙΑ ΕΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΒΕΝΝΗ Incipit
Ἦν τις μοναχὸς ἀνὴρ ὀνόματι Ἀμφιλόχιος, καὶ οὗτος δίκαιος ἦν καὶ θεοσεβὴς Incipit
Ἦν τις ξενικὸς ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἔλεγε παραβολὴν τοιαύτην ὅτι εἰς τὴν χώραν μου ποιοῦσιν φωσσᾶτον τοῦ πιᾶσαι λέοντα Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΟΣΙΟΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ ΟΝΟΜΑ Incipit
Ἦν τις πατὴρ μέγας καὶ τῷ θεῷ ἀνακείμενος Incipit
Ἦν τίς ποταμὸς τῷ Κροίσῳ χρυσορρόας Incipit
ΗΝ ΤΙΣ ΦΗΣΙ ΑΤΤΙΚΗ ΓΡΑΥΣ Incipit
Ἦν τις, φησίν, ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας Incipit
Ἦν τις, φησίν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας Incipit
ΗΝ ΤΟ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ Incipit
Ἧν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν Incipit
ἣν τῷ ἰδίῳ ἐξηγοράσατο αἵματι, καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς γενέσθαι παρασκευάσειεν· ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Desinit
ΗΝ ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ ΝΟΕΡΟΥ Incipit
ἤνεγκαν πόνων Desinit
Ἤνεγκε μὲν σ]θν ἄλλοις ὅτι πολλοῖς δικαίοις καὶ μεγάλοις ἀνδράσι Incipit
Ἤνεγκε μὲν τὸ καλὸν τοῦτο φυτὸν ἡ Ἀλεξάνδρου Incipit
ἤνεγκε τῷ Θεῷ λέγων· «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον», νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
Ἤνεγκεν (vel Ἤνεγκε μὲν) ἡ Περσῶν χώρα καὶ τὸ καλὸν τοῦτο φυτὸν Incipit
Ἤνεγκεν ὁ καιρός, ὦ τέκνα καὶ ἀδελφοί, ἀγγελίαν ὑμῖν ἀναγγεῖλαι ἀπροσδόκητον Incipit
ἠνέχθη πολλαχόθεν τὰ τοῦ Ἀκινδύνου πρὸς ἡμᾶς συγγράμματα Incipit
ΗΝΙΚΑ ΓΑΙΑΝ ΥΦΕΡΠΕΙ Incipit
ΗΝΙΚΑ ΔʹΕΣΤΙΝ Η ΣΕΛΗΝΗ ΑΓΑΘΗ Incipit
Ἡνίκα δὲ Μαρία ἤκουσεν ἀπὸ τοῦ κυρίου Incipit
ΗΝΙΚΑ ΔΕΗΣΕΙ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ Η ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΨΗΦΙΣΘΗΝΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟΤΑΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ Incipit
ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον (ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος αὐτοῦ) Desinit
Ἡνίκα Διοκλητιανὸς καὶ Μαξιμιανὸς τῶν Ῥωμαικῶν εἶχον σκήπτρων τὴν ἐχουσίαν Incipit
Ἡνίκα Διοκλητιανὸς ὁ δυσσεβὴς τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα διέπων ἦν ὡς οὐκ ὤφελε Incipit
ΗΝΙΚΑ ΕΣΤΑΥΡΩΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΦΛΔ' Incipit
ἡνίκα ἔχει ἡ χεὶρ ἡμῶν βοηθεῖν Desinit
Ἡνίκα ἡ τῶν εἰδώλων ἐφαιδρύνετο πλάνη καὶ πανταχοῦ διὰ τῆς δεισιδαίμονος θεραπείας ὑπῆρχον τιμώμεναι Incipit
ΗΝΙΚΑ ΗΣ ΚΑΤΑΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΑΔΙΚΩΣ ΟΥΔΕΙΣ ΓΑΡ ΕΠΙ ΠΟΛΥ ΧΑΙΡΕΙ Incipit
ΗΝΙΚΑ ΛΑΜΠΕΤΟΩΝΤΟ ΕΕΙΔΟΜΕΝΑΙ ΠΥΡΙ ΓΛΩΣΣΑΙ Incipit
Ἡνίκα Μαυρίκιος τῆς Ῥωμαίων βασιλείας διεῖπε τὰ σκῆπτρα καὶ Χοσρόης τῆς Περσῶν Incipit
ΗΝΙΚΑ ΜΕΣΟΠΕΑΛΓΟΥΝΤΕΣ Η ΕΝ ΕΡΗΜΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΔΙΑΓΟΝΤΕΣ Incipit
ΗΝΙΚΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΟΥΝΤΕΣ Incipit
Ἡνίκα ὁ καιρὸς τῶν εἰδώλων ἐπεκράτει καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι Incipit
Ἡνίκα πρὸς τὴν βαρβαρικὴν ὄψιν παρατάττοιτο ὁ βασιλεύς Incipit
Ἡνίκα τῶν ἑλληνικῶν θυσιῶν ὁ ἀδικώτατος καὶ παρανομώτατος κατεκράτει νόμος Incipit
ΗΝΥΣΑΝ ΟΔΟΝ Desinit
Ἥνωσεν ἡμᾶς καὶ σπορὰ πατρὸς μία Incipit
ΗΞΙΩΘΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΠΑΡ ΑΥΤΟΥ Desinit
ἥξομεν τὸν θρόνον τὸν βασιλικόν, καὶ πάντων ἐπιτευξόμεθα τῶν ἀγαθῶν, χάριτι... Desinit
ΗΠΕΡ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΑΞΙΩΤΑΤΗ ΕΡΡΩΣΘΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΗΡΛΙΟΝ Desinit
ΗΠΗΛΙΚΟΤΗΣ, ΟΤΙ ΜΕΓΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Incipit
ηπυε θνητων εννυμενος δεμας αυτο σαωσαι. Desinit
Ηρα (ωρα), γεραιε, μη πεσειται το βρεφος Incipit
Ἡρακλεῖ δὲ ἄρα γενομένῳ Διὸς οὐρανὸς Incipit cuiusdam partis
Ἡρακλέους βαστάζοντος τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον Titulus initialis cuiusdam partis
Ἡρακλέους ἑστῶτος ἐν τῇ λεοντῇ Titulus initialis cuiusdam partis
Ἡρακλέους καὶ Ἀνταίου Titulus initialis cuiusdam partis
Ἥρας Titulus initialis cuiusdam partis
ἤρεμα τὴν ὅψιν αύτῷ πλήξας καὶ διυπνίσας Incipit
ΗΡΕΩΕΛΕΓΕΙΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΗΝΙΚΑ ΑΝΗΓΟΡΕΥΕΤΟ ΕΠΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ Titulus initialis
ΗΡΘΗΣ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΑΝΘΡΩΠΕ ΔΟΞΗΣ ΤΗΣ ΦΘΕΙΡΟΜΕΝΗΣ Incipit
ἥρθησαν καὶ διεστασίαζον Desinit
ἤρκει λῦσαι τὰ Desinit
ΗΡΚΕΙ ΜΕΝ ΕΙΣ ΕΝΤΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ Incipit
ἤρκει μἐν, πολυμερῶς, ὁ ἐκ τῶν θείων, οἱ ἐν τοῖς θείοις Incipit
ΗΡΞΑΝΤΟ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙΝ ΤΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΑΟΝ ΟΥΚ ΕΚ ΜΟΝΟΥ Desinit
ἤρξαντο διαστρέφειν τὸν τοῦ θεοῦ λαόν, οὐκ ἐκ μόνου Desinit
ΗΡΞΑΤΟ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ Incipit
ἡρύστευσεν Desinit
ἦρχθαι τὸν κόσμον καὶ ἡ φύσις διδάσκει Incipit
ηρω[ικοι] (ηρωικοι) Titulus initialis
ηρω[ικοι] (ηρωικοι) Titulus initialis
ΗΡΩΔΗΣ ΔΕ ΣΤΗΣΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΟΡΚΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣ ΑΙΩΝΑΣ ΚΟΛΑΖΕΤΑΙ Desinit
ηρωελεγεια. Titulus initialis
ΗΡΩΕΣ ΙΠΠΕΙΣ ΕΝ ΠΕΔΙΩ Incipit
ηρωι[κοι] (ηρωικοι) Titulus initialis
Ἡρωϊκὰ ιγ' Titulus initialis
ἥρωνος ἀλεξανδρέως περὶ αὐτοματοποιητικῆς Titulus initialis
Ἥρως Ἰωανίκιε, Ἰωανίκιε ἥρως Incipit
ΗΡΩΤΗΘΗ ΓΕΡΩΝ ΤΙ ΕΣΤΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ Incipit
Ηρωτηθη ο αββας Ησαιας, τι εστι φιλαργυρια, και απεκριθη. Incipit
ἠρωτήθη ὁ γέρων Incipit
ἠρωτήθησαν Incipit
ΗΡΩΤΗΚΑΤΕ ΜΕ ΦΙΛΤΑΤΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΠΟΤΑΜΟΝ ΤΟ ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ ΠΥΡ Incipit
ΗΡΩΤΗΣΑΝ ΟΙ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΙ ΑΚΡΟΑΤΑΙ ΕΙΠΕ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΝΑ ΑΚΟΥΣΩΜΕΝ Incipit
ἠρωτήσας θεοφιλέστατε Incipit
ἠρώτησας θεοφιλέστατε Incipit
Ἠρώτησας περὶ τῆς ἐξηγήσεως τοῦ Θεοφυλάκτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, καὶ αὕτη ἐστέρχθη παρὰ τῆς Ἐκκλησίας· Incipit
Ἠρώτησας, λογίωτατε ἀδελφέ, τίνες τε καὶ πόσοι τῆς καθ' ἡμᾶς φιλοσοφίας Incipit
ἠρώτησε γέροντα ἀδελφός τις λέγων· Θέλω τὴν ψυχήν μου τηρῆσαι Incipit
ΗΡΩΤΗΣΕ ΤΙΣ ΤΟΝ ΑΒΒΑΝ Incipit
Ἠρώτησεν Ἰουδαῖος Χριστιανὸν Incipit
ἠρώτηται παρὰ Ἀρμενίων εἰ τὸ μυστικὸν ποτήριον Incipit
ΗΡΩΤΙΣΕΝ ΠΑΠΙΣΚΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΔΙΑ ΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΝΤΟΣ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ ΞΥΛΟΝ Incipit
ἧς [πληροφορία] ἐν ἀπολαύσει γένοιτο, τοῦ ὀρθοτήτου σεβάσματος ἀντεχόμενοι Desinit
ΗΣ ΑΞΙΩΘΕΙΗΜΕΝ ΑΠΑΝΤΕΣ Desinit
ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΚΑΙ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
ἧς γένοιτο καὶ ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν· χάριτι... Desinit
Ἧς γένοιτο καὶ ἡμᾶς μιμητὰς γενέσθαι, καὶ ἐξομολογουμένους τὸν τῶν ψυχῶν ῥύπον δάκρυσιν ἐκκαθάραι, καὶ τυχεῖν τῆς παρὰ τοῦ ἁγίου θεοῦ φιλανθρωπίας· ὅτι αὐτοῦ… Desinit
ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ... Desinit
ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ Desinit
ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν Desinit
ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι Desinit
ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Desinit
ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. Desinit
ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν χάριτι τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰ (ησο) ῦ χ(ριστο)ῦ Desinit
ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΑΞΙΩΘΗΝΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΧΑΡΙΤΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ... Desinit
ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΤΥΧΕΙΝ ΤΗΣ ΣΕ ΤΕΚΟΥΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Desinit
ἧς δημιουργὸς εἷς Θεὸς καὶ τεχνίτης Desinit
ἧς καὶ ἡμεῖς ἐπιτυχεῖν καταξιωθείημεν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ Desinit
ἧς καὶ μεταλάβοιμεν τέλειοι τελείως ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ πᾶσα δόξα τιμὴ καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Desinit cuiusdam partis
ἧς μέλλουσιν ἀπολαυεῖν τῇ δόξᾳ (δόξη L) τοῦ σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Desinit
ἧς μέλλουσιν λαμβάνειν παρὰ τοῦ θεοῦ Desinit
ἧς οἱ τύχοντες ... λαμπρότεροι καὶ αὐτῷν ἡλιακῶν ἀκτίνων δεικνύμενοι ... ἀμήν Desinit
ἧς οὐδὲ κάλλος ἔστιν εἰπεῖν οὐδὲ πέρας εὑρεῖν· δι’ ἧς καὶ αὐτοὶ δυνησόμεθα δοξάζειν πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα νῦν τε καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν Desinit
ἧς ταῖς πρεσβείαις ὁ θεὸς ἐλεήσαι καὶ σῶσαι ἡμᾶς διὰ τὴν αὐτοῦ ἀγαθότητα, ἀμήν. Desinit
ἧς τυχεῖν καὶ ἡμᾶς πρέσβευε Desinit
Ἠσαίας ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ θνήσκει ὑπὸ Μανασσῆ πρισθεὶς εἰς δύο Incipit
ΗΣΑΙΑΣ ΕΙΠΕ ΓΕΛΩΤΑ ΜΟΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Incipit
Ησαιας ην απο Ιερουσαλημ· θνησκει δε υπο Μανασση πρισθεις εις δυο Incipit
Ἠσαΐας ὁ προφήτης ἦν ἀπό Incipit
Ἠσαΐας ὁ προφήτης περὶ τοῦ εὐαγγελίου Incipit
Ησαιας· σκιασμος. Desinit
Ησαιας· σκιασμος. Desinit
ΗΣΑΙΟΥ ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΗΚΕΝ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ Incipit
Ἡσαΐου πρόρρησις, εὐχὴ τὸ πλέον. Textus
Ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι κείμεναι Incipit
Ἧσαν δὲ καὶ ἐκκλησίαι ιβ΄ Incipit
ΗΣΕ ΚΑΙ ΚΛΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΟΣ ΚΛΕΠΤΗΣ ΜΕΝ Ο ΑΔΑΜ Incipit
ησθηναι μεν τῃ των ανδρων προθυμιᾳ· κυρωσαι δε την γραφην· Desinit
Ἡσίοδ’, ἀνθρώποις μέτρον ἔχων σοφίης Desinit
Ἡσίοδος τὰς μούσας κλεῖμὲν πιερίηθεν, | αὐτὰρ ἐκ βίβλου τῆσδε με χρὴ καλέειν Incipit
ΗΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Incipit
Ἡσυχάζοντος τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου, ἀπεκαλύφθη αὐτῷ ὅτι μέλλουσι δύο ἀδελφοὶ λάθρᾳ τῆς μονῆς ὑπαναχωρῆσαι Incipit
ΗΣΥΧΑΖΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΕΛΛΙΩ ΣΟΥ Incipit
ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΤΟ ΑΣΩΜΑΤΟΝ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩ ΟΙΚΩ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙΝ Incipit
ΗΣΥΧΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΘΩΝ Incipit
ΗΣΥΧΙΑΝ ΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΑΙ Incipit
Ἡσυχίαν δότε μοι, κλίνατε τὰς ἀκοὰς ἐκφράσαι διήγησιν Incipit
Ἡσύχιος γραμματικὸς Ἀλεξανδρεὺς Εὐλογίῳ τῷ ἑταίρῳ χαίρειν Titulus initialis
Ησυχιου πρεσβυτερου Ιεροσολυμων Titulus initialis
Ησυχιου πρεσβυτερου Ιεροσολυμων διηγησις περι της θειας του σωτηρος ημων Χριστου αναστασεως. Titulus initialis
Ησυχιου πρεσβυτερου Ιεροσολυμων οτι κατα μηδεν αλληλοις εναντιωθεντες οι ευαγγελισται οι διαφορως τα συμβεβηκοτα περι της αναστασεως Χριστου του θεου και σωτηρος ημων ιστορησαν μεθεστι Titulus initialis
Ἡσυχίου πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων, διήγησις περὶ τῆς θείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ἀναστάσεως. Titulus initialis
Ησυχιου πρεσβυτερου Ιεροσολυμων, εις το κατα Ιωαννην ευαγγελιον περι Μαριας της Μαγδαληνης. Titulus initialis
Ησυχιου πρεσβυτερου Ιεροσολυμων, οτι κατα μηδεν αλληλοις εναντιωθεντες οι ευαγγελισται οι διαφορως τα συμβεβηκοτα περι της αναστασεως Χριστου του θεου και σωτηρος ημων ιστορησαν μεθ' ετερα. Titulus initialis
Ησυχιου πρεσβυτερου Ιεροσολυμων. Titulus initialis
Ἡσυχίου πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων. Titulus initialis
Ησυχιου πρεσβυτερου του Ιεροσολυμιτου. Titulus initialis
ησφαλισαντο τον τα[φον Desinit abruptus
ᾘσχύνθην ὑπὲρ ἐμαυτοῦ δεξάμενος τὴν ἐπιστολήν Incipit
ἦταν δύο ἀδελφοὶ εἰς ἕνα κοινόβιον Incipit
ΗΤΗΣΩ Ω ΦΙΛΕ ΗΣΑΙΑ Incipit
ΗΤΙΣ ΑΔΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ Desinit
ἥτις ἐκ τῶν ὁδηγῶν τὴν ἐπωνυμίαν κεκλήρωται Desinit
Ητις εξ αναστασεως διδασκαλιας του Χριστου Incipit
ἤτις ἐστὶ καὶ οἷα καὶ ὅση εἰ θέμις τοῦτο εἰπεῖν Desinit
ἥτις καὶ τοῖς ἐχέφροσιν εὐχῶν ἐστιν ἀξίαν Desinit
ἥτις ποιήσασα, εὐθὺς ἀνέβλεψεν ὁ παῖς αὐτῆς… ἀμήν. Desinit
ἥτις προστάτις πολλῶν ἐγενή[... Desinit
Ἤτοι ἀπὸ ἑνὸς τῶν υἱῶν τοῦ Ἠσαῦ Incipit
ΗΤΟΙ ΒΑΡΣΑΜΕΛΕΟΝ Desinit
Ητοι δυο μεν αυτας λεγομεν, μιαν του Λαζαρου Incipit
Ἤτοι δύο μὲν αὐτὰς λέγομεν, μίαν τοῦ Λαζάρου Incipit
ΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΚΔʹ Desinit
ἤτοι κοκκία τριάκοντα ἕξ Desinit
ΗΤΟΙ ΠΑΛΑΙ ΗΤΥΨΑ ΗΤΟΙ ΕΤΕΤΥΦΕΙΝ Desinit
ΗΤΟΙ ΤΑ ΑΠΟ ΒΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΣΣΥΡΙΩΝ Incipit
ἤτοι τὸ ξηρὸν, δι' οὗ μέσον κατα Desinit abruptus
ἤτοι τῶν ἑνὶ λεπτῷ στιγμαὶ ιη' Desinit
ἤτοι τῶν μοιριαίων ἐποχῶν αὐτῶν τῶν χρονοκρατόρων Desinit
Ητοι· τας Πραξεις των αποστολων· Incipit
ἦτον ἕνας ἀναχωρητὶς εὐλαβὴς καὶ διακριτικὸς εἰς κυβέρνησιν ψυχῶν Incipit
Ἦτον ἕνας γέροντας εἰς τὰ Κελλία Incipit
ἦτον ἕνας γέρων καθήμενος εὶς τὴν ἔρημον Incipit
ἦτον ἕνας κοινοβιάρχης καὶ εἶχε πολλὴν δόξαν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους Incipit
Ἦτον κάποιος ἄρχων τοῦ παλατίου ὀνόματι Μαγιστριανός Incipit
ἦτον μία ἀσκήτρια παρθένος ὁποῦ ἀσκήτευεν χρόνια Incipit
ἦτον μία καλογραῖα εἰς τὴν Σαβίνην λεγομένην, ἡ ὁποία καλογραῖα ἐπαρθένευε καὶ ἀσκήτευε καὶ ἀγωνίζετον Incipit
Ἦτον τις γέρων ἐνάρετος καὶ εἶχεν ἱερομοναχὸν μαζί του καὶ τῇ μεγάλῃ πέμπτῃ Incipit
ΗΤΟΝ ΤΙΣ ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΣ ΠΑΤΗΡ ΟΝΟΜΑΤΙ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ Incipit
Ἦτον τις χριστιανὸς εἰς τὴν Μόσχαν τῆς Ρωσσίας Ἰωάννης ὀνόματι Incipit
ΗΤΤΑ ΚΡΑΤΑΙΩΣ Η ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΙΣ Desinit
Ἤττημαι καὶ τὴν ἦτταν ὁμολογῶ Incipit
Ἡττημένους εἴωθεν ἄνδρας ἀπολείπειν ἡ παρρησία Incipit
Ἠτύχηκε μὲν ἡμῖν ἡ πόλις, ὦ βασιλεῦ, τοιούτων Incipit
ἤτω δὲ μεθ’ὑμῶν ὁ Ἐμμανουὴλ Desinit
Ηὐξαίμην ἂν καὶ μαθεῖν καὶ διδάξαι Incipit
ηὔξεν ἡμῖν τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀποστόλων ὁ νέος ἀπόστολος Incipit
ΗΥΦΡΑΝΘΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΣΑ Desinit
Ἡφαιστίωνος ἡ παροῦσα πραγματεία Titulus initialis
Ἡφαιστίωνος ἡ παροῦσα πραγματεία, Ἡφαιστίωνος ἐγχειρίδιον Titulus initialis
Ἡφαιστίωνος Θηβα%ιου ἀποτελέσματα συνοπτικὰ τῶν ἐκλείψεων τῶν φωστήρων ἐν μόνων τῶν ζωδίων Titulus initialis
ἠφάνισται τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα θέματα Incipit
ΗΧΗΣΕ ΣΑΛΠΙΓΞ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΗΝ ΛΥΡΑ Desinit
Ἤχησεν ἡ σάλπιγξ τῆς ἀθλητικῆς παρατάξεως τῶν ἀηττήτων τοῦ Χριστοῦ στρατιωτῶν Incipit
ΗΧΟΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ηχος α (αʹ) γενοιτο κυριε το ελεος: στιχος αγαλλιασθε δικαιοι: Incipit
ηχος αʹ: Δια βρωσεως εξηγαγε του παραδεισου. Incipit
ΗΧΟΣ Δ'Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΑΝΕΔΕΙΧΘΗ Incipit
ἦχος πλ. Β´ Ἐννοῶν τὴν ἡμέραν τὴν φοβερὰν καὶ θρηνῶ μου τὰς πράξεις τὰς πονηράς Incipit