Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Εα

Détails contenus par liste alphabétique Type
ἐὰν [δὲ κα]λούμενος Desinit
Ἐὰν [ἐν] νόσῳ [τις] φωτισθῇ Desinit
ΕΑΝ ΑΔΗΛΟΝ Η ΚΑΤʹ ΟΥΣΙΑΝ ΤΟ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΝ Incipit
ἐὰν αἰτήσῃ σε ἄνθρωπος εὔξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ Incipit
Ἐὰν ἀκμὴν νεώτερος εἶ Incipit
ἐὰν ἀκούσῃς παρά τινος μινοῦντός σε Incipit
Ἐὰν ἀκριβῶς ἐξετάσῃς, τὸ σῶμα Incipit
Ἐὰν ἀνδρόγυνον τυχὸν ποτὲ βαπτίσουν Incipit
ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ κυρίῳ Incipit
ΕΑΝ ΑΠΟΘΑΝΕΙ ΠΑΙΔΙΟΝ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΝ Incipit
ΕΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ Incipit
ΕΑΝ ΑΣΤΗΡ ΑΠΟ ΔΥΣΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ Incipit
ΕΑΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ Incipit
ΕΑΝ ΒΡΩΝΤΗΣΙ Incipit
ΕΑΝ ΓΑΡ ΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΛΗΣΩΜΕΝ ΤΡΕΦΕΣΘΑΙ ΜΕΛΛΟΜΕΝ ΘΕΩ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΒΟΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ Desinit
ΕΑΝ ΓΑΡ ΚΡΑΤΩΣΙ ΤΩ ΠΡΟΣΦΑΓΙΟΝ Desinit
Ἐὰν γὰρ περὶ τοῖς φθάσασιν εὐχάριστοι γενώμεθα… Desinit
ἐὰν γὰρ ταπεινωθῶμεν καὶ κερδήσωμεν τὸν ἀδελφόν, εἰς Θεὸν ἁμαρτάνωμεν Desinit
ἐὰν γάρ τις Incipit
Ἐὰν γάρ τις ἀγαπᾷ με, φησίν, ἀγαπήσει αὐτὸν ὁ Πατήρ μου· ᾧ... Desinit
Ἐὰν γὰρ τὸ ἐπὶ τῆς ἁγίας Τριάδος λεγόμενον ἢ κοινόν ἐστι Incipit
εαν γενεται ο ευαγγελισμος Incipit
εαν δε αστηρ την νυκταν πεσει εις την γην, ο βασιλευς τους περι αυτων διαφθαρει. Desinit
Ἐὰν δὲ ἐμπιστεύσωμεν τῷ Κυρίῳ, σωθησόμεθα δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς Desinit
ΕΑΝ ΔΙΟΚΕΙ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ Incipit
ἐὰν διώκης, φεύγει. ἐὰν θρέψης, παραμένει Desinit
Εαν εισιν εν τω τοπω οπου οικεις μνηματα, απερχου συχνως, και κατανοει τους κειμενους εκει· Incipit
ΕΑΝ ΕΝΙ ΤΟ ΚΛΟΚΕΙΟΝ Incipit
Εαν εννοιαν εχης την οιανουν εν τη καρδια σου: ει οφειλεις πραγμα επιχειρησαι· (...) και ει τι γραφει εχε αυτο εν πληροφορια· μονον εκ πιστεως προσερχου. Explanatio
ΕΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΧΥΜΑΤΟΣ ΥΔΩΡ ΙΔΟΙΣ ΛΕΠΤΟΤΑΤΟΝ Incipit
ΕΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΙΑΣ Incipit
ΕΑΝ ΕΣΤΙ ΚΛΟΚΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΕΙΔΕΣ Incipit
ΕΑΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΟΥΡΟΝ ΠΑΝΤΑΠΑΣΙ ΘΟΛΩΔΕΣ Incipit
Ἐὰν ἐστὶν τὸ οὖρον καραρῶν καὶ νέφος ἐπάνω, μύνιμα θανάτου Incipit
ΕΑΝ ΕΧΗ ΚΑΘΑΡΟΝ ΤΟ ΧΥΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΩ ΝΕΦΟΣ Incipit
ΕΑΝ Η ΑΞΙΟΝ Incipit
Ἐὰν ἡ ξανθὴ χολὴ περιττεῦει Incipit
ΕΑΝ Η ΤΟ ΚΛΩΚΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΝ ΠΟΛΛΑ Incipit
ΕΑΝ ΗΜΕΡΑ Α' Η ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ Incipit
Ἐὰν ἡμέρα κυριακὴ γένωνται κάλανδα Incipit
Ἐὰν ἡμέρᾳ κυριακῇ γένωνται κάλανδα Incipit
ΕΑΝ ΗΣΥΧΑΖΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΚΕΛΛΙΩ ΣΟΥ Incipit
ΕΑΝ ΙΔΗ ΤΙΣ ΕΑΥΤΟΝ Incipit
ΕΑΝ ΙΔΗΣ ΣΑΥΤΟΝ ΕΠΙΦΟΡΟΝ Incipit
Ἐὰν ἴδης τὸ οὔρον ἐρυθρὸν Incipit
Ἐὰν ἴδης τὸ οὔρον ἐρυθρὸν Incipit
ἐὰν καὶ τὸν ἰδοὺ μὲν ἐλευτρωθήκαμεν Desinit
ἐὰν κατὰ Incipit
ἐὰν κατὰ ἄγνοιαν Incipit
ἐὰν κατὰ ἄγνοιαν Incipit
ἐὰν κατὰ ἄγνοιαν Incipit
ἐὰν κατὰ ἄγνοιαν Incipit
ἐὰν κατὰ ἄγνοιαν Incipit
ἐὰν κατὰ ἄγνοιαν Incipit
ἐὰν κατὰ ἄγνοιαν Incipit
ΕΑΝ ΚΑΤΑΚΛΙΘΗ ΦΟΒΟΣ ΕΣΤΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ Incipit
ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΗΘΦΗ Incipit
ΕΑΝ ΜΑΥΡΟΝ Η ΚΑΙ ΙΧΩΡΑ ΟΥ ΠΟΙΗΣΗ Incipit
ΕΑΝ ΜΕΝΤΟΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑΣΙ Incipit
ἐὰν μὴ ἐξαγορεύσῃ τὸ μυστήριον αὐτοῦ μήτε ἀλλ[ Desinit
εαν μη ιδω εν ταις χερσιν αυτου, τον τυπον Desinit abruptus
εαν μη κτησι ανθρωπος Incipit
ΕΑΝ ΜΗ ΟΙΚΟ[ΝΟΜΙΚΩΣ Desinit
ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΕΠΟΝΤΩΣ ΜΕΤΑΝΟΗΣΩΜΕΝ Incipit
Ἐὰν μνημον[εύσω σου ἐν τῇ] ἡσυχίᾳ τῆς ψυχῆς μου ἐν τοῖς προστ[άγμασι] Desinit
Ἐὰν νέφος ἀκρίδων ἐπέρχεται Incipit
ΕΑΝ Ο ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ Incipit
ἐὰν ὁ προγενέστερος δανειστὴς Incipit
ΕΑΝ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ Η ΓΥΝΗ ΤΡΟΠΩ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕΒΟΥΛΕΥΣΕ Incipit
ΕΑΝ ΟΛΩΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΤΟΝ ΑΖΥΜΙΤΗΝ ΤΟ ΕΝΖΥΜΟΝ ΣΟΥ Incipit
ΕΑΝ ΟΥΝ ΙΔΡΩΣ Incipit
εαν παραδεξηται το επαγγελλομενον· Desinit
ΕΑΝ ΠΕΣΕΙ Ο ΑΣΤΗΡ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ Incipit
ΕΑΝ ΠΕΣΗ ΕΙΣ ΠΟΡΝΕΙΑΝ ΙΕΡΕΥΣ ΕΙΤΕ ΔΙΑΚΟΝΟΣ Incipit
ΕΑΝ ΠΕΣΗ ΛΑΙΚΟΣ ΕΙΣ ΜΑΛΑΚΙΑΝ Incipit
ἐὰν ποιῇ ἄνθρωπος Incipit
ΕΑΝ ΤΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΑ Incipit
Ἐάν τινες μερίδας τινὰς Incipit
ἐάν τις ἄπιστος Ἰουδαῖος Incipit
ΕΑΝ ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΕΙΑΣ ΜΑΣΣΙΣΑΜΕΝΟΣ ΦΑΓΗ Incipit
Ἐάν τις βιαζόμενος ἐν ἔθνεσι μαγαρίσῃ ἄκων, ὅταν ἐπαναλήψῃ Incipit cuiusdam partis
Ἐάν τις εἰς ἁμαρτίαν Incipit
ΕΑΝ ΤΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΚΑΤΑΓΗΡΑΣΑΣ Incipit
ΕΑΝ ΤΙΣ ΕΞΕΙΠΗ ΣΟΙ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Incipit
ΕΑΝ ΤΙΣ ΘΕΛΗ ΔΟΓΜΑΤΙΣΑΙ ΜΕΤΑ ΣΟΥ Incipit
Ἐάν τις ἴδη τὰς τρίχας Incipit
ΕΑΝ ΤΙΣ ΛΟΧΩ Incipit
ΕΑΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣΗ ΕΠΙ Incipit
ΕΑΝ ΤΙΣ... ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ ΨΗΦΙΣΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ Incipit
Εαν τουτον απολυσης· ουκ ει φιλος του και[σαρος] (καισαρος) Desinit abruptus
ΕΑΝ ΥΠΟ ΑΓΑΘΟΠΟΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΗΤΑΙ Incipit
ΕΑΝ ΦΘΑΣΗ Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΕΝ Δʹ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Incipit
ἐὰν φθάσῃ ὁ εὐαγγελισμὸς Incipit
ΕΑΣΑΙ Incipit
ΕΑΣΑΤΕ ΤΗ ΚΕΛΛΗ Incipit
ἐάσουσιν αὐτὸν καὶ φεύξονται ἅπαντες καὶ προσκολληθήσονται τῷ Χριστῷ ... ἀμήν Desinit
ΕΑΤΕΟΝ ΤΗΝ ΕΝΤΕΡΙΩΝΗΝ Desinit
ΕΑΥ]ΤΟΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΑΣ Incipit
ἑαυ]τοὺς Incipit
εαυθελετ (?) συγχωρισατω Θεο[...] μοναχον Textus
ἑαυτ]οῖς, ἀγαπητοί, ἵνα εὐφρανθῶμεν Incipit
ἑαυτοῖς κατακρύψωμεν Desinit
ΕΑΥΤΟΙΣ ΟΥ ΣΥΝΙΕΤΕ Desinit
ἑαυτὸν δὲ ὠνόμασε ποιμένα τιθοῦντα τὴν ἰδίαν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Desinit
ἑαυτὸν ἰσοῖ τῷ Θεοῦ θείῳ λόγῳ Desinit
ἑαυτὸν κατασυρόμενον Desinit
ΕΑΥΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ Desinit
ἑαυτοῦ πᾶν ἡμισφαίριον, ὑπὸ γῆν <δὲ> τὸ νοτιώτερον Desinit
ἑαυτοῦ. Γράφει δὲ πρὸς Τιμόθεον τὰ διδασκάλῳ πρέποντα λοιπόν. Desinit
ἑαυτοῦ· γράφει δὲ πρὸς Τιμόθεον· τὰ διδασκάλω πρέποντα λοιπόν. Desinit
ἑαυτοὺς ἐγκωμίοις καὶ ἱστορίαις ἀνέγραψαν Desinit cuiusdam partis
ἑαυτοὺς κατὰ δύναμιν ἀξίους ἐπιδείξωμεν τῶν ὑπηργμένων ἡμῖν ἀγαθῶν, ἵνα καὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν τύχωμεν, χάριτι... Desinit
ΕΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩΜΕΝ Desinit
ἑαυτῷ δόξαν τοῦ λογίζεσθαι μνώμενον Desinit
ἑαυτῷ τὴν μέμψιν, οὐ τοῖς προειποῦσι δίκαιος ἂν εἴη προσάπτειν Desinit
ΕΑΥΤΩΝ ΕΝΕΚΑ ΠΕΝΘΟΥΣΙΝ Η ΤΩΝ Desinit
ἑαυτῶν ἐπαινοῦντας δεσπότην Incipit
ἑαυτῶν ἐπιτιμίαν καὶ ἀπλη[στίαν Desinit
ΕΑΥΤΩΝ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΛΑΜΠΡΟΝ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΙΔΕΙΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ Desinit