Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ετ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ετ (ετει) ͵ςχλγʹ· Additio
ΕΤΑΙΡ. ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΣ ΕΓΙΝΕΣ ΕΙΣ ΗΜΑΣ, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ Incipit
εταιρε, εφ' ω παρει Incipit abruptus
εταφη ων ετων, ογδοηκοντα τεσσαρων. Desinit
ἐτάχθημεν μοίρᾳ, τοῦτο μὲν τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι νῦν ἔχοντες τὸ καλόν, ἐκ τῆς αὐτῆς δὲ προσδοκῶντες φιλανθρωπίας καὶ τὸ τῆς δεξιᾶς τῶν προβάτων ἔσεσθαι τάξεώς τε καὶ στάσεως. Γένοιτο· γένοιτο· γένοιτο. Desinit
ΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΘΗΜΕΡΙΝΟΥ Incipit
ετει απο Χ(ριστο)υ ͵αρξʹ Textus
ετει ασνʹω απο Χριστου το θειον και ιερον τετραβαγγελον (τετραευαγγελιον) ητανε απο [...] τον καιρον και ητανε και αλλο εναν μεμβρ[ινον] (μεμβρινον ?) [... το ?] ευαγγελιον [...] και ητανε εις της Τραπεζουντος το [...] περναν[ε] (περνανε ?) [οι] Οθωμαν[οι] την Τραπεζουνταν (!) ηρθεν εκει εν [...] και [...] αρρωστησ[εν] (αρρωστησεν ?) [...] λογοθετης [...] απο του [...] Μουρα (Μουρατ) τζελεβη και [...]ην τζελεβη ͵αψ[πζ]ʹω (?) Textus
Ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ Ναβουχοδονόσορ ἐνύπνιον εἶδεν Incipit
ἔτει τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας, αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν. Desinit
ἔτει τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας. Desinit
ἔτει τῆς τοῦ σωτηρος ἡμῶν Ιησου Χριστου παρουσιας. Desinit
ἔτει τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας. Desinit
Ετελειωθη αυτη η βιβλος μηνι νοεβριω· ινδικτιωνος θʹ ετους ͵ϛλθʹ ημερα τριτη, ωρα θʹ . δια χειρος ευτελους και αμαρτωλου μοναχου Χαριτωνος και ει (οι) μετα χειρας λαμβανοντες ευχεσθε τω κεκτημενω ναι μην και τω γραψαντι. τω μοναχω Ιλαριωνι. Textus
Ετελειωθη δε εν τῃ σεβασμιωτατῃ μονῃ της υπεραγνου μου θεομητορος της επικεκλημενης, Κινσταινης, τῳ ͵ϛω´ ετει ινδικτιωνος ε´, βασιλευοντος του ευσεβους και φιλοχριστου βασιλεως, κυρου Ανδρονικου, υιου, του Παλαιολογου. Textus
Ἐτελειώθη δὲ ἡ ἁγία Εὐφημία μηνί σεπτεμβρίῳ ἑξκαιδεκάτῃ, βασιλεύοντος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾦ ἡ δόξα ... ἀμήν Desinit
Ετελειωθη η Γενεσις· στιχοι ͵δτηʹ. Titulus finalis
ετελειωθη η δελτος αυτη μηνι νοεμβριω κζˊ ινδικτιωνος ηˊ. ημερα. εˊ. ωρα. βˊ. Textus
ετελειωθη η ερμηνεια του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου ερμηνευθεισα παρα του αγιου Τιτου επισκοπου Βοστρων και ετερων πατερων. Titulus finalis
ετελειωθη η ερμηνεια του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου απο φωνης του αγιου Ιωαννου του Χρυσοστομου και ετερων αγιων πατερων. Titulus finalis
ετελειωθη η ερμηνεια του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου, απο φωνης του αγιου Ιωαννου του Χρυσοστομου και ετερων αγιων πατερων. Titulus finalis
ετελειωθη η ιερα βιβλος αυτη· μηνι οκτωβριω κθʹ ημερα· παρασκευη· ωρα θʹ. ετει ͵ϛφκβʹ· ινδικτιωνος ιβʹ· γραφεν δια χειρος Λουκα μοναχου και ευτελους ιερεως. Textus
ετελειωθη θεου χαριτι η ιερα αυτη και θεοχαρακτος βιβλος μηνι Μαιω ζˊ ινδικτιωνος ιγˊ ετους κοσμου ͵ϛτμγʹ. δυσωπω δε παντας τους εντυγχανοντας μνειαν μου ποιεισθαι του γραψαντος Νικολαου αμαρτωλου μοναχου οπως ευροιμι ελεος εν ημερα κρισεως γενοιτο κυριε αμην. Textus
Ετελειωθη συν θεω η θεοπνευστος βιβλος αυτη, δια χειρος Ζαχαριου πρεσβυτερου πανελαχιστου, του Πραιτωριοτου (?), εξ επιτροπης Θεοδωρου μεγαλου υπατου και τε πο… (πολεως?) Kολωνειας του Γαβρα, και της αυτου συνευνου Ειρηνης. προς σκεπην και διατηρησιν και υγειαν και σωτηριαν και αφεσιν των αμαρτιων αυτων. μηνι μαιω ινδικτιωνος εʹ, ετους ͵ϛφοεʹ, επι βασιλεως αυτοκρατορος Ρωμαιων Κωνσταντινου του Δουκα. οι αναγινωσκοντες, ευχεσθε υπερ του γραψαντος αμα τῳ κτησαμενω την βιβλον ταυτην δια τον κυριον. Textus
ετελειωθη το ευαγγελιον το κατα Μαρκον θεου βοηθουντος μηνι ιουνιω εν ημερα εʹ του αγιου Βαρθολομαιου του αποστολου ωρα γʹ της θειας λειτουργιας Textus
Ετελειωθη το κατα Ιωαννην ευαγγελιον. εγραφη και αντεβληθη εκ των αυτων αντιγραφων. εν στιχοις ͵αϡλ΄, κεφαλαιοις σλβ´. Textus
ετελειωθη το παρον ευαγγελιον μηνι νοεμβριω ετους απο κτισεως κοσμου εξακισχιλιστου τετρακοσιοστου Textus
ετελειωθη το παρον ευαγγελιον του ετους ͵ϛχλαʹ, ινδικτιωνος αʹ. Textus
ετελειωθη το παρον ιερον και αγιον τετραβαγγελιον κατα μηνα μαιον, ιγʹ του ͵ϛχξαʹ, ινδικτιωνος, αʹ, δια δε χειρος Μανουηλ ευτελους ιερεως βουκελλαρου του αγιου Στεφανιτου. Textus
Ετελειωθη το παρον τετραβαγγελον (τετραευαγγελιον) δια χειρος [καμου Γεωργιου αναγνωστου... Μιχαηλ] επι της βασιλειας Ισαακιου μεγαλου βασιλεως και αυτοκρατωρος Ρωμαιων του αγγελου, μηνι φευρουαριω ινδικτιωνος δʹ, ετους ͵ϛχϟδʹ. και οι αναγινωσκοντες ταυτην ευχεσθαι (ευχεσθε) μοι δια τον κυριον. αμην. Textus
Ετελειωθη το παρων (!) τετραβαγγελον δια χειρος Θεοδωρου ιερεως και ευτελους· εξ επιτροπης κυρ Βαρναβα ιερομοναχου του επικλην Ογωνικα, βασιλευοντος κυρ Αλεξιου του μεγαλου Κομνηνου· ετος ͵ϛωιθʹ ινδικτιωνος και οι αναγινωσκοντες ευχεσθαι μοι δια τον κυριον· οπως λυτρωθω των πολλων μου σφαλματων εν ημερα της κρισεως. Textus
Ετελειωθη τον παρον τετραβαγγελον (τετραευαγγελιον) των θεοκηρυκων μεγαλων τεσσαρων ευαγγελιστων· Incipit
Ἐτελειώθη χάριτι Xριστοῦ ἡ ἱερὰ καὶ ψυχωφελὴς βίβλος αὕτη· διὰ χειρὸς Ἀνδρέα ἁμαρτωλοῦ καὶ παρ᾽ ἀξιαν μοναχοῦ· μηνὶ Μαρτίω· ἰνδικτιῶνος τετάρτης· ἔτος κτίσεως κόσμου ἐξακισχιλιοστὸν ἑξακοσιοστὸν ἐννέα καὶ δέκατον. Εἰς τὸ ὄρος τοῦ πατρὸς κῦρ (?) μοναχoῦ Μελετίου τῆς…πος (?) ἐν τῆ μονῆ τοῦ σωτῆρος. Παρακαλῶ δὲ δυσωπῶ <…> καὶ δέομαι πάντας τοὺς ἐντυγχάνοντας, τούς τε ἐσθίοντας καὶ ἀρυομένους τῆς πνευματικῆς ταύτης τραπέζης. Μνείαν μου ποιεῖσθε διὰ ἱερᾶς ὑμῶν προσευχῆς· πολλὰ γὰρ ἐκοπίασα ἐν τρισὶν ἔτεσι κτίζων αὐτήν· μὴ οὖν ὑπερίδητε τὴν οἰκτράν μου ταύτην δέησιν διὰ τὸν κύριον φιλόχριστοι ἀδελφοὶ καὶ πατέρες· καὶ εἴ τι ἔσφαλον ἐξ ἰδιωτείας, συγχωρήσατε ὡς Xριστῶ μίμητοι. Ἡ χεῖρ ἡ γράψασα σήπεται τάφω, ὁ τῶν χειρῶν μου τὸν κόπον λῦσαι, Χριστέ μου, καὶ τὴν ἄφεσιν δίδου τῶν ἐσφαλμένων. ἀμὴν γένοιτο Xριστέ μου Θεοῦ λόγε. τέλος ἐν ἔτει ͵ϛχιθʹ ἰνδικτιῶνος δʹ. Textus
ΕΤΕΛΕΥΤΕΙΣΕΝ ΕΤΕΙ ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΤΜΘ' ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ ΙΔ' Desinit
ετελευτησε και εταφη εκει εν τοις Βουκολου. Desinit
ετελευτησε και εταφη εκει, εν τοις Βουκολου. Desinit
ἐτελεύτησε χήρα ἐτῶν ρε' Desinit
Ἐτεοστρεψία Titulus initialis
Ἑτέρα ἀκολουθία τοῦ μεγάλου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος Titulus initialis
Ἑτέρα ἀποστολικὴ διάταξις Titulus initialis
ΕΤΕΡΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΟΥ ... ΣΧΟΙΝΟΥ ΑΝΘΟΥΣ ΚΟΚ. ΣΤ' Desinit
Ἑτέρα διάγνωσις τοῦ αὐτοῦ Titulus initialis
Ἑτέρα διάγνωσις τῶν οὔρων εὐρύθμως καὶ κανονικῶς ἐκτεθεῖσα παρὰ τοῦ σοφωτάτου Βλεμύδου ἀοιδῶν, οἱδὲ Μαξίμου, ἦχος α' τῶν οὐρανίων ταγμάτων Titulus initialis
Ἑτέρα διάλεξις ὀρθοδόξου πρὸς αἱρετικόν Titulus initialis
Ἑτέρα διήγησις Μωϊσέου ἐκ τὸ γενέσιον Titulus initialis
Ἑτέρα εἴδησις περὶ τῶν ἁγίων συνόδων οἰκουμενικῶν τε καὶ τοπικῶν. Titulus initialis
ἑτέρα ἕκθεσις περὶ σταθμῶν καὶ μέτρων ἀκριβεστάτη Titulus initialis
Ἑτέρα ἐξέγησις περὶ τοῦ ἀστρολάβου Titulus initialis
ΕΤΕΡΑ ΕΞΕΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ Titulus initialis
Ἑτέρα ἐξήγησις περὶ τοῦ ἀστρολάβου Titulus initialis
Ἑτέρα ἐξήγησις τοῦ ἀστρολάβου Titulus initialis
ΕΤΕΡΑ ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ Titulus initialis
ΕΤΕΡΑ ΗΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΩΣ ΕΝ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ Titulus initialis
Ἕτερα ἰδιομέλη εἰς κοιμηθέντας μοναχούς Titulus initialis
Ἑτέρα ἱστορία περὶ τῶν κακοδόξων Ἀρμενίων Titulus initialis
ΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΗΧΟΣ Β, ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΕ Titulus initialis
Ἕτερα κεφάλαια τῶν ἁγίων πατέρων Titulus initialis
Ἕτερα στιχηρὰ θεοτόκια· προσόμοιον πρὸς σαλπίσωμεν Titulus initialis
ΕΤΕΡΑ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ ΛΙΑΝ ΩΦΕΛΙΜΟΣ Titulus initialis
Ἑτέρα σύνθεσις κατὰ Λατίνων, ἐν οἷς βλασφημοῦσι εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον λέγοντες ἐκ τοῦ Υἱοῦ τοῦτο ἐκπορεύεσθαι. Τοῦ Στηθάτου. Titulus initialis
ΕΤΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ Titulus initialis
ΕΤΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΩΝ. ΕΤΕΡΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ Titulus initialis
ΕΤΕΡΑΙ ΗΔΕΙΣΟΙΣ ΟΦΕΛΕΙΜΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΑΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΩΣ ΟΡΑΣ Titulus initialis
ΕΤΕΡΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Desinit
Ἕτεραι σκευασίαι σὺν Θεῷ· κοκκίων· ζουλαπίων· ἐμπλάστρων· συντεθεπισα εἰς τὴν Ἑλλάδα παρὰ Ἰουδαίου Βενιαμίν Titulus initialis
Ἑτέρας πλατονικῆς διανοίας ἐξήγησις ἀπὸ Τιμαίου Titulus initialis
ΕΤΕΡΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΙΟΥΝ ΤΑΡΑΧΗΝ ΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΑΣ Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΙ ΔΕ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡ Incipit
ΕΤΕΡΟΙ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΣΤΡΑ ΦΑΣΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΣΘΑΙ Desinit
Ἕτεροι στίχοι Ἱλαρίωνος μοναχοῦ τοῦ Πτωχοδρόμου (sic catal.) πρὸς τὸν εὐσεβέστατον βασιλέα κῦρ - Κόμνηνον Titulus initialis
Ἕτεροι στίχοι Ἱλαρίωνος μοναχοῦ τοῦ Πτωχοπροδρόμου πρὸς τὸν εὐσεβέστατον βασιλέα κυρίον Μανουὴλ Κόμνηνον Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ Desinit
ΕΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΙΩΑΣΑΦ Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΡΩΜΑΙΩΝ Titulus initialis
ετερον εν ω και πεπονθεν. Desinit
ΕΤΕΡΟΝ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΠΟΙΗΜΑ Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Titulus initialis
ἕτερον λίαν θερμαῖνον καὶ στύφον. πρῶτον ...εἶτα πρόσφερε κλυστήριν ἔχον γῆν σαμίαν· αἰγύπτια ῥόδα Desinit
ἕτερον ὁρῶ ἢ πέτρον Incipit abruptus
ΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΕΤΙΟΥ Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΕΤΙΟΥ Titulus initialis
Ἕτερον περὶ βοτανῶν κατὰ στοιχεῖον ἐκ τοῦ Ἀετίου Titulus initialis
ἕτερον περὶ ἐξομολογήσεως Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ Titulus initialis
Ἕτερον πρόγραμμα εἰς τὸν αὐτὸν ἰαμβικόν Titulus initialis cuiusdam partis
ΕΤΕΡΟΝ ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Titulus initialis
Ἕτερος κανὼν εἰς τὸν αὐτὸν μέγαν ἱεράρχην· ποίημα τοῦ σοφωτάτου χαρτοφύλακος Θεσσαλονίκης κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Σταυρακίου, οὗ ἡ ἀκροστιχὶς αὕτη· Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΕΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ Titulus initialis
Ἕτερος κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Στέφει χαρίτων παριάρχης σε στέφει, Θεοδοσία, Ἰωσήφ Titulus initialis
Ἕτερος κατὰ Κορράδου Γερμα(νικοῦ) Titulus initialis
ΕΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Titulus initialis
Ἕτερος λόγος εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα ὅτε ἐκ μόνης τῆς αὐτοῦ ἐπιστασίας κατέπληξε τὸν κράλην καὶ νίκην ᾖρεν ἀναίμακτον Titulus initialis
Ἕτερος λόγος εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα, διεξιὼν τὰ κατὰ Κιλικίαν αὐτὴν γεγονότα ἀναιμωτεί κατορθώματα Titulus initialis
Ἕτερος λόγος εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα, ὅτ’ ἐγένετο συμπλοκὴ μετὰ τοῦ σικελικοῦ στόλου καὶ τοῦ θεοσώστου ῥωμαϊκοῦ Titulus initialis
Ἕτερος λόγος εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα, πλατύτερον διεξιὼν τὰ κατὰ Ἀντιόχειαν αὐτοῦ βασιλικὰ κατορθώματα Titulus initialis
Ἕτερος λόγος εὐχαριστήριος εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα ἐπὶ τῇ δωρεᾷ τοῦ ἐν τοῖς Μαγγάνοις ἀδελφάτου Titulus initialis
ἕτερος λόγος περὶ φιλαργυρίας Titulus initialis
Ετερος προλογος εις το κατα Ματθαιον ευαγγελιον ετερου. Titulus initialis
ετερος σοφος ερμινευον (ερμηνευων) ευρεν το ονομα του αντιχριστου· ετιταν· ο ερμηνευετε (ερμηνευεται) ... Textus
ΕΤΕΡΟΥ ΕΞΗΓΗΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Titulus initialis
ἑτέρους ἡμεῖς ἀντεισάξομεν, χορηγοῦντος τοῦ φωτίζοντος Πνεύματος Desinit
ἑτέρους τῶν γεωμετρικῶν Desinit
Ἑτέρως ἡ ὑπόθεσις. Titulus initialis
Ετεχθη εκ της θεοτοκου και αει παρθενου Μαριας Incipit
Ετεχθη εκ της θεοτοκου και αει παρθενου Μαριας ο κυριος ημων. Incipit
Ετεχθη εκ της θεοτοκου και αει παρθενου Μαριας ο κυριος ημων. Τω τριτω ετει Incipit
Ετεχθη εκ της θεοτοκου και αει παρθενου Μαριας, ο κυριος ημων, τω τριτω ετει της εκατος της ενενηκοστης δʹ ολυμπιαδος Incipit
ετεχθη εκ της θεοτοκου και αειπαρθενου Μαριας ο κυριος ημων Incipit
ΕΤΕΧΘΗ ΜΕΝ ΓΑΡ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ Incipit
Ετεχθη ο Xριστος ημερα δευτερα ωρα της νυκτος ζ΄ εβαπτισθη. εις λ΄ αυτου ετος ωρα ι΄ της νυκτος Incipit
ΕΤΖΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΜΕΓΑΛΥΝΕ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ Desinit
ΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ Titulus initialis
ετη, γʹ· ομου ετη μδʹ· εζησεν επι της γης η θεοτοκος ετη νθʹ· εν τω ναω ετη ιδʹ· εν τω οικω Ιωσηφ μηνας δʹ Incipit abruptus
Ἔτι ἁμαρτάνουσιν οἱ λέγοντες ζέζηκα Incipit
ΕΤΙ ΑΝΕΓΝΩΣΘΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΟΔΙΚΙΟΥ Incipit
ἔτι γὰρ ἐσμὲν ἐν τοῖς σαρκί[κοις Desinit
Ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον καὶ ἔρχεται τὸ πρόσταγμα τὸ φοβερὸν ψυχὴν λαβεῖν τοῦ σώματος Desinit
Ἔτι γε μὴν πηγὴν καὶ αἰτίαν εἶναι Incipit
ΕΤΙ ΓΕ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΕΧΩΣΙΝ Desinit
ἔτι δὲ ἐὰν ἡ μήτηρ Desinit
ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ Θ'' ΤΟ ΕΝΝΑΤΟΝ Desinit
ἔτι δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις ἄχθοισθε; οὐ γὰρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταί εἰσιν, ἀλλ’ ὑμεῖς Desinit
Ἔτι εἰς ἑαυτὸν μετὰ τὴν τροπὴν τῆς κατ' αὐτὸν τύχης Titulus initialis
ΕΤΙ ΕΝ ΣΟΙ ΛΕΙΠΕΙ Desinit
Ἔτι ἐν τῷ τῆς ε΄ συνόδου ὅρῳ Incipit
Ἔτι ήδὲ τοῦτο διαλάθη τὸ θαῦμα... νὺξ μὲν γὰρ ἦν καὶ διεπορευόμεθα Incipit
ΕΤΙ ΘΕΣΠΙΖΩΜΕΝ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ Incipit
ΕΤΙ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΘΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΕΝΤΕ Incipit
ΕΤΙ ΚΑΙ ΡΕΡΥΠΩΜΕΝΑ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΝΤΙ ΕΡΡΥΠΩΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ Desinit
ΕΤΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΑΓΑΠΗΤΕ ΤΙΝΟΣ ΕΝΕΚΕΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΟΔΩΝ Incipit
ἔτι κατασπάζομαι καὶ ὁμολογῶ Incipit
Ἔτι κραοῦντος τὸ βασίλειον Αὐρηλιανοῦ τοῦ τυράννου, ἀπεστάλη Δομετιανός Incipit
ΕΤΙ ΛΕΓΟΥΣΙ ΤΙΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΕΧΕΙ Incipit
ΕΤΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΩΣ Η ΔΙΑ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΕΣΤΙ Incipit
ΕΤΙ ΜΑΛΑΚΙΣΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΟΥ Incipit
ΕΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΠΟΝΗΣΑΣ ΔΙΩΡΘΩΣΑΜΗΝ Desinit
Ἔτι μου τὴν μνήμην τὰ τοῦ Βαπτιστοῦ Incipit
ΕΤΙ ΟΥΝ ΟΥΚ Incipit
ΕΤΙ ΠΕΡΙ Δʹ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΙΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΕΙΤΑΙ Incipit
ΕΤΙ ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΥ Titulus initialis
Ἔτι περὶ μέτρου ἡρωικοῦ Titulus initialis cuiusdam partis
Ἔτι περὶ τοῦ ἰαμβικοῦ μέτρου Titulus initialis cuiusdam partis
ΕΤΙ ΠΕΡΙ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΜΒΡΟΥ Titulus initialis
ἔτι περὶ τῶν αὐτῶν ἐν συνόψει Titulus initialis
ΕΤΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΣΥΝΟΨΕΙ Titulus initialis
Ἔτι πρὸς τῷ θεάματι τῆς φοβερᾶς τοῦ βασιλέως ἐπιφανείας εἰμί, ἣν ὑπογράφει τὸ εὐαγγέλιον Incipit
Ἔτι προστίθησιν ὥσπερ τοῖς προφερομένοις ἐναβρυνόμενος Incipit
ΕΤΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΕΤΙ ΩΣ ΑΝ ΔΥΝΗΘΕΙΗ ΔΥΟ ΤΩΝ ΥΠ'ΑΥΤΟΩ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΩΝ ΑΞΙΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΑΙ Incipit
ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟ ΣΟΝ Incipit
Ἐτίμησε τὸ πλάσμα τὸ σόν Incipit
ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟ ΣΟΝ Incipit
ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟ ΣΟΝ Incipit
ετοιμασαντι και προμηνυσαντι θεω και πληρωσαντι αμην. Desinit
ετοιμασαντι και προμηνυσαντι θεω, και πληρωσαντι αμην. Desinit
ετοιμασαντι και προμηνυσαντι θεω, και πληρωσαντι αμην. Desinit
ετοιμασαντι και προμηνυσαντι θεω, και πληρωσαντι, αμην. Desinit
ετοιμασαντι και προμηνυσαντι θεω· και πληρωσαντι αμην. Desinit
ἑτοιμάσω · αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ἐτοιμάσω · ὧν γένοιτο Desinit
ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ Desinit
ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΟΤΙ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Desinit
ἑτοιμάσω σοι. Ταῦτα οὖν ἀκούοντες... καταξιωθῶμεν ζωῆς· χάριτι... Desinit
ἑτοιμάσω σοι· αὐτῷ ἡ δόξα... Desinit
ἑτοιμάσω σοι· καὶ τῷ Πατρὶ ἐμφανήσω σε, καὶ μονὴν παρὰ σοὶ ποιησόμεθα· ᾧ… Desinit
ἑτοιμάσω, ἧς γένοιτο Desinit
ΕΤΟΙΜΑΣΩ, ΟΤΙ ΑΥΤΩ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΕΤΟΙΜΑΣΩ· ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ ... Desinit
ἑτοιμάσω· αὐτῷ τῷ Χριστῷ ἡ δόξα... Desinit
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΕΓΟΝΟΤΕΣ Desinit
ἕτοιμοι γίνεσθαι ὡς λόγον ἀποδώσοντες τῶ κριτῆ· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
Ἐτοιμολογία Titulus initialis
ἑτοιμολογία (ἐτυμολογία). Titulus initialis
ἑτοιμολογία εἰς τὰ κδʹ στοιχεῖα Titulus initialis
ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΣΤΙΝ Η ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΟΡΘΟΤΗΣ Incipit
ετοιμολογια. Titulus initialis
ἑτοίμως ἐκεῖνος παρῆν καὶ τὴν ορείαν τῶν οὐρανίων χορηγεῖ· αὐτῷ... Desinit
ἑτοίμως ἔχω ἐν τῷ ἐνδυμαμοῦντί με ἀληθινῷ θεῷ νικῆσαί σου τὴν ὠμότητα Incipit
ΕΤΟΙΜΩΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΩΝ Desinit
ετος ͵αψμδʹ Γιαννης <...> διαγραψας ταυτα <...> και ει γινει χειμονας πολυς απο την παραμονη τα (?) Χριστουγεννα εως τις δεκαεπτα του Φεβρουαριου και αρνι δεν ελαλησεν Textus
ετος ͵ϛωϞζ΄ μηνι οκτοβριου κϛ΄ του αγιου Στεφανου εγενηθη ονομα Θεοδωρα η Κουνοπινα ο θεος να τη βοηθει Textus
ΕΤΟΣ Δʹ ΑΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟʹΤΑΤΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΡΩΜΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ Incipit
Ἔτος ἤδη πέμπτον ἐνειστήκει τῷ εὐσεβεῖ Ἰουστίνῳ ἐπειλημμένῳ τῶν σκήπτρων τῆς Ῥωμαίων Incipit
Ἔτος μὲν ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακέδονος ἀρχῆς ἑξακοσιοστὸν ἦν Incipit
Ἔτος μὲν ἤδη πέμπτον ἐνειστήκει τῷ εὐσεβεῖ Ἰουστίνω τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς τῶν σκήπτρων ἐπειλημμένῳ Incipit
ἔτος στφπηʹ Textus
Ετου το τετραβαγγελο ηνε του π κηρ Ιωα (Ετουτο το τετραευαγγελο ειναι του παπα κυρ Ιωαννου). Textus
ετους ͵ϛφοϛʹ ινδικτυονος ϛʹ μηνι απριλλου κδʹ ημερα θʹ (?). Detail(s)
ετους ͵ϛχιζʹ, ινδικτιωνος βʹ. Textus
ετους ͵ϛψλδʹ ινδικτιωνος ιδʹ μηνι μαιω αʹ: Textus
ετους ͵ϛψϞζʹ ινδικτιωνος β: Textus
ετους ͵ϛωϞα΄ νομικο Πασχα, απριλλιου α΄επαρελαβα ετουτο εις την Καφαρ (Καφαρναουμ?), ειναι τω κυρι Θεοδωρω τω Κουνουπινα, ημερα Σαββατω δια ενθυμησιν Μανουηλ ο κυνηγος. Textus
ετους ͵ϚϠλζʹ Incipit
Ἔτους δευτέρου τῆς βασιλείας Γαΐου Incipit
ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ Incipit
ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ Incipit
Ἕτους ἑβδόμου τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ, ἡγεμονεύοντος Μαξίμου, κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν διωγμὸς ἐγένετο Incipit
Ἔτους εἰκοστοῦ τετάρτου ὑπὸ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ τοῦ τυράννου καὶ ἀσεβεστάτου, ταραχὴ ἐγένετο μεγάλη Incipit
Ἔτους ἑξακοσιοστοῦ Ἀλεξάνδρου τοῦ τῶν Μακεδόνων, ἐννάτῳ δὲ Διοκλητιανοῦ Incipit
Ἔτους ἑξακοσιοστοῦ πεντεκαιδεκάτου (uel καὶ πέμπτου) τῆς βασιλείας Ἀλεξάνδρου Incipit
ἔτους ϛχʹ Textus
Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν Incipit
Ἔτους πέμπτου τῆς βασιλείας Ἰουστίνου τοῦ φιλοχρίστου βασιλεύσαντος Incipit
Ἔτους πρώτου (uel πέμπτου) βασιλεύοντος Ἀντωνίνου, ἡγεμονεύοντος δὲ Σαβίνου τῆς Εὐρώπης Incipit
Ἔτους πρώτου τῆς βασιλείας Ἰουλιανοῦ ἐγένετο διωγμὸς μέγας Incipit
Ἕτους τβ΄ μετὰ τὴν ἐπὶ γῆς... Χριστοῦ ἐπιδημίαν, ἐπὶ τῆς βασιλείας Δεκίου Incipit
Ἔτους τετάρτου τῆς βασιλείας Δεκίου ἦν πολλὴ μανία καὶ πλήθη ἱκανὰ τῶν τὰ εἴδωλα σεβομένων Incipit
Ἔτους τετάρτου τῆς βασιλείας Δεκίου, ἦν πολλὴ κατὰ χριστιανῶν ἡ τῶν ἀσεβοὔντων μανία, παντάχου γὰρ τοῖς ἄρχουσιν Incipit
Ἔτους τετάρτου τῆς βασιλείας Δεκίου, ἦν πολλὴ μανία τῶν τὰ εἴδωλα σεβομένων Incipit
Ἔτους τριακοστοῦ πέμπτου βασιλεύοντος τοῦ ἀσεβοῦς καὶ παρανόμου βασιλέως Μαξεντίου ἦν πολλὴ μανία Incipit
ετουτο βιβλιον ην ετο[...] παιδες εβραιων εν καμινω κατεπατησαν την φλογα [...] Textus
Ετουτο θειον και ιερον αγιον τετραευαγγελιον, εδοθη και αφιερωθη των πανσεπτων ναων του ταξιαρχου Μιχαηλ και του οσιου πατρος ημων Σαββα του εν τη ερημω, και οιος βουληθειη υστερησαι αυτο εκ των προρρηθεντων ναων τουτων, να εξη τας αρας των τιη΄ θεοφορων πατερων των εν Νικαια, και παμμεγιστον ταξιαρχην Μιχαηλ αντιδικον, και τον θειον Σαββα αντιμαχον εν ημερα κρισεως, και εξη την λεπραν του ιεζη (Γιεζη) και την αγχωνην του Ιουδα, και ημερας [...] σταυρωσαι τον κυριον [...] και ειτις [...] επι το αυτο επιτιμιω εμπεση καν τε μοναχος ειη καν τε ιερομοναχος η και λαικος τυχη. Textus
ετουτο τετραβαγγελον (τετραευαγγελιον) ενε (ειναι) της θεομητορος της μονης τουτου (sic) Φιλοθεου. εν το ωρη του Αθου, και ει τις το αποξενωσει να εχει τας αρας των τριακοσιων ιη΄ θεοφορων πατερων. αμην Textus
ετουτο το αγιον και ιερον ευαγγελιον ειναι του παπα κυρ Νικολαου Καταφαγα απο τoν Καθαρακτην (?) και εδωκα (?) τω καμου Αθανασιου Ιερομοναχου εις τον αγιον Ιωαννην τον Προδρομον, να τω διαβασω εις οτι καμνη χρεια ειτα να του το δωσω χωρις αλλο (?) Αθανασιος Ιερομοναχος εις ετει ͵αχμθʹ/͵ζρνεʹ Textus
ετουτο το βιβλιον υπαρχει του προφητου Hλιου και οποιος το αποξενωσει εκ της μονης του προφητου Hλιου αφορισμενος εστω και ασυγχωρητος. Textus
Ετουτο το ευαγγελιον ειναι του αγιου μου(μοναστηριου) αρχιστρατιου(αρχιστρατηγου) Μηχαηλ και ει τις το αποκαλυψη οιουνε (οιονει?) να το κλεψη, να εχη τας αρας των τριακοσιων δεκα και οκτω θεοφορων πατερων και να εχη και την λεπραν του Γοιζ(Γιεζη) νυν δε επροσηλωθη ... Textus
Ετουτο το παρον βιβλιον υπαρχει του Δημητριου (lit. Διμιτρι) του Ραδοσκλαβου και το αφιερωσε τη Παναγια και οποιος το αποξενωσει να την εχει διαδικη οπου και να σταθει αμην. Textus
Ετουτο το παρον τετραβαγγελιον (τετραευαγγελιον) [...] θεου και σωτηρος ημων... Textus
ετουτο το παρὸν ὐπάρχει ἐμου Αὐγουστίνου ἀρχιερέως Θεταλίας ἔτος σωτήριον φκϛ´ Textus
ετουτο το τετραβαγγελιον...(?) αγιου σταυρου (?) Textus
Ετουτο το τετραβαγγελο ηνε του π κηρ Ιωανοι, και ητις το αποξενοση ναχι τας αρας τον τριακοσηον θεοφορον πατερον και την λεπραν του Γιεζη (Ετουτο το τετραυαγγελο ειναι του παπα κυρ Ιωαννη, και ει τις το αποξενωση, να᾽χει τας αρας των τριακοσιων θεοφορων πατερων και την λεπραν του Γιεζη) Textus
ετουτο το τετραβαγγελον το αφιερωσεν εις την βασιλικην μονην του Κουτλουμουσιου, ο Αλεξιος ο Χρυσοπουλος απο την Αδριανουπολιν. και ει τις το αποξενωσει να ευροι τον Χριστον αντιδικον εν κρισει. Textus
ετουτο το τετραβαγγελον υπαρχη (υπαρχει) καμου του ταπεινου μητροπολιτου Πετρας πρωην και εδησα αυτω (αυτο) την (?) ιεροιτα (?) κυρ Ιωασαφ δια να γραψη εις π...(?) Textus
ετουτο το τετραευαγγελιον υπαρχει του Βοτειρος (?) του επονομαζομενου.... Textus
Ετουτο το τετραευαγγελιον, ειναι του παπα Δουκα (Λουκα?) του ελαχιστοτερου και αμαρτολου κυνος, απο το Κανηνα και το αγωρασεν εκ την Αρμαδα· και ει τις βουληθη ποτε υστερησαι αυτο απο τουτου εχετω τας αρας των τριακοσιων δεκα και οκτω αγιων θεοφορων πατερων· και την αγχωνην του Ιουδα και Γιεζη την λεπραν και αυτο το Χριστου ευαγγελιον αντιδικον εν ημερα κρισεως αμην. Textus
ετουτο το χαρτι ενε (ειναι) του αγιου Γεωργιου και οποιος το παρει και του πουλυσι (πουλησει)… και το παρει χριστιανος και δεν το δωσει του αγιου Γεωργιου… το δωσει… αφορισμενος και ασυγχορητον απο θεου παντοκρατορος εν το νυν εωνοον (αιωνα?) και να εχη… θεοφορων πατερων… Textus
ετουτος και ο αδελφος του· λεγονται βοανεργες· ηγουν, υιοι της βροντης·δια τ’αυτω ενε φοβεροτερω τουτουνου το ευαγγελιον του· οτι ετουτος δεν αγαπαει την πολυλογιαν ωσαν τους αλλους ευαγγελισταδες· οτι η (οι) αλλοι πολυλογουν στες μεθοδες τους διοτι τουτο το ευαγγελιον εξεταστο (?) κειμενο οτι αυτο ξιγησις, αναγωγικoς σφαλλει, και φαινεται οτι επ’ αληθειας δεν αναστηθεται (?) ο Χριστος. Textus
ετουτω τω τετραβαυγγελλιο ενε του .... ... ... Textus
ΕΤΥΓΧΑΝΟΜΕΝ ΠΟΤΕ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΜΙΣΣΑΝ Incipit
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΕΣΤΙΝ Η ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΤΗΣ Incipit
ετυμολογια. Titulus initialis
ετυμολογια. Titulus initialis
ετυμολογια. Titulus initialis
Ἐτυμολογίαι καὶ σαφηνίαι τινῶν ὀνομάτων καὶ λέξεων Titulus initialis
ἐτῶν περιόδους ἀμήν Desinit