Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ερ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΕΡ. ΤΙΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Incipit
ερ[μη]νια (ερμηνεια) περι ελεγξεως παυσει μη ποιησης Textus
ερ[μηνια] (ερμηνεια) ο νοσων ε[ Textus
ΕΡaΣΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ ΦΕΡΩΝ Incipit
Ἐρᾷ τὰ δένδρα, καὶ φιλεῖ, καὶ μίγνυται Incipit
ἐρασθῆς ὦ πάρι πρὶν ἐμέ Incipit
ερασθησεται κτησεων αληθειαν [... Desinit abruptus
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΝ ΑΛΛΩ ΙΠΠΑΡΨΗΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΑΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Titulus initialis
ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν Desinit cuiusdam partis
ΕΡΓΑ ΩΣ ΛΕΓΕΙ ΕΚΤΙΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ Incipit
ἐργάζομαι δὲ καὶ λογισμῶν ἐκστάσεις Desinit
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣ ΑΥΤΑ Desinit
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΕΛΕΘΕΙ ΑΡΕΤΩΝ ΠΑΣΩΝ ΘΕΕ ΜΟΥ Incipit
ἐργασώμεθα τὴν ἀρετήν, καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, ὧν γένοιτο... Desinit
Ἔργοις ὁμοῦ καὶ λόγοις Incipit
ἔργοις ὁμοῦ καὶ λόγοις πεπλήρωται Incipit
ἔργοισί τε τιμῶντες, ἐοικότα δράομεν ἄμμες Desinit
εργον αριπρεπες εκ μεγαλου Πετροιο μυηθει(μυηθεις) Μαρκος ετευξε τοδε, πνευματος εν σοφιῃ. Textus
Ἔργον ἀριπρεπὲς ἐκ μεγάλου Πέτρου μυηθείς Μάρκος ἔτευξε τόδε πνεύματος ἐν σοφίῃ. Incipit
ἔργου τούτου κώλυμα Incipit
ΕΡΓΩ ΜΕΝ ΗΜΙΝ ΟΙΔΕ ΕΧΟΥΣΙ Incipit
ΕΡΓΩ ΩΣ ΠΑΛΑΙ Incipit
εργων παρεργον το προκειμενον σκοπει. οπερ ποθω γεγραφεν εν μικρῳ χρονῳ, | Ευσταθιος πρωξιμος σχολης παρθενου. Textus
ΕΡΕΒΙΝΘΙΑ, ΛΟΥΠΙΝΑΡΙΑ, ΦΑΣΟΥΛΙΑ Incipit
ΕΡΕΒΙΝΞΙΑ ΛΟΥΠΙΝΑΡΙΑ Incipit
ΕΡΕΥΝΑ Ω ΠΑΙ ΕΝ ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΝ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ΤΑΣ ΤΕ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Incipit
ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΨΑΣ, ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ Incipit
ΕΡΗ ΜΟΙ ΤΙΣ ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΝ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Incipit
ἐρήμῳ τραφεὶς ὁ σὺν ἐμοὶ πέμψας ἐφ᾿ ἑαυτὸν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ πάλιν ὅπερ ἔπεμψεν ὑποδεξάμενος· αὐτῷ... Desinit
ἐρήμῳ, οὔτε Incipit
ἐρήνευσον καὶ πάντας Desinit
ερὶ τῆς πρώτης τοῦ Θεοῦ λατρείας, ἢ νόμος εὐαγγελικὸς ἐν ἐπιτομῇ. Αὐτοσχεδίως καὶ εὐλήπτως ἐξεδόθη μοναχῷ τινι φίλῳ ζητήσαντι. Titulus initialis
ερμη[νια] (ερμηνεια) τ]ο (το) εχεις καμνε[ Textus
ΕΡΜΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΚΑΙ Titulus initialis
ερμηνε[ (ερμηνεια) Titulus initialis cuiusdam partis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Titulus initialis
ἑρμηνεία Titulus initialis
ερμηνεια Titulus initialis
ερμηνεια Titulus initialis cuiusdam partis
Ερμηνεια ακριβης εις τον (το) Πατερ ημων του αγιου Γρηγοριου· Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΘΗ ΛΑΤΑ ΓΕΝΟΣ ΠΕΡΙ ΝΚΕΥΤΡΟΤΡΟΠΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ Titulus initialis
Ερμηνεια Γεναδιου πατριάρχου Κωνσταντίνουπόλεως ὑπὲρ τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς ἐν Φλορεντία συνόδου, ὅτι ὀρθῶς ἐγένετο. ὑπεραπολογουμένου τῶν ἐν τῶ ὅρω αὐτῆς πέντε κεφαλαίων. προοίμιον. Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙ'ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Titulus initialis
ερμηνεια διαφορων κεφαλαιων απορουμενων Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Titulus initialis
Ἑρμηνεία ἑβραικῶν λέξεων Titulus initialis
Ερμηνεια εβραικων ονοματων των εν τω κατα Μαρκω (!) εμφερομενων ευαγγελιω. Titulus initialis
Ερμηνεια εβραικων ονοματων, εμφερομενων τω κατα Λουκαν αγιω ευαγγελιω. Titulus initialis
ερμηνεια εις τα δʹ ευαγγελια. εσται (?) αναφεροντα εις τα τετραμορφα, λεγοντα, συν θεω το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον, συνεγραφη υπο Ματθαιου του αγιου αποστολου, μετα οκτω μαρτυρων της Χριστου αναληψεως. ουτος ο αποστολος Ματθαιος· αυτοπτης γεγoνε των παθων του Χριστου εις ov (ων) των δωδεκα αποστολων· κεκραγωντα (κεκραγοτα)· το κατα Μαρκον, υπο Μαρκου αποστολου· μετα δεκα χρονους της Χριστου αναληψεως· ουτως (ουτος) υπο Πετρου αποστολου ηκουσεν το ευαγγελιον και συνεγραψατο αυτο (αυτω)· μαθητης ον (ων) του αυτου αποστολου Πετρου· βοωντα· το κατα Λουκα αποστολου (!)· μετα δεκαπεντε χρονους της Χριστου αναστασεως· και ουτως (ουτος) υπο Παυλου του αποστολου ηκουσεν το ευαγγελιον Textus
ερμηνεια εις τα τεσσαρα ευαγγελια. Titulus initialis
Ἑρμηνεία εἰς τὰς Ἀριστοτέλους κατηγορίας Titulus initialis
Ερμηνεια εις την αποκαλυψιν Ιωαννου του θεολογου. Titulus initialis
ερμηνεια εις το αγιον ευαγγελιον Titulus initialis
ερμηνεια εις το ειστηκεισαν παρα τω σταυρω του Ιησου η μητηρ αυτου και η αδελφη. Titulus initialis
ἑρμηνεία εἰς τὸ εἰστήκησαν παρὰ τῷ σταυρῶ τοῦ Ἰησοῦ, ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφή. Titulus initialis
ἑρμηνεία εἰς τὸ εὐαγγελικὸν λόγιον, τὸ οἶνον νέον εἰς ἄσκους παλαίου μὴ βλητέον Titulus initialis
ἑρμηνεία εἰς τὸ κατα Μάρκον εὐαγγελίου (!). Titulus initialis
ερμηνεια εις το κατα Ματθαιον αγιον ευαγγελιον Titulus initialis
Ἑρμηνεία εἰς τὸ Πάτερ ἡμῶν Titulus initialis
ερμηνεια εις το συ ει ο ερχομενος, η ετερον (?) προσδοκωμεν, του Πηλουσιωτου. Titulus initialis
ἑρμηνεία εἰς τον εὐκοπότερον δὲ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γὴν παρελθεὶν, ἢ τοῦ νόμου μία... Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΙΕΖΕΚΙΗΛ Titulus initialis
ἑρμηνεία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν, εἰς τὸ, ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰεριχῶ, καὶ λησταὶς περὶ (περιέπεσεν). Titulus initialis
ἑρμηνεία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν, περὶ τῶν δύο υἱῶν ἀρχὴ, ἀνθρωπός τις εἶχε δύο υιούς. Titulus initialis
Ἑρμηνεία ἑτέρα κὺρ Μανουὴλ Μαΐστρου τοῦ Χρυσάφη, περὶ τῶν ψαλτικῶν κεφαλαίων Titulus initialis
ερμηνεια Ευλογιου Παπα Αλεξανδρος, εις το Σιμων Ιωνα αγαπας με. Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ Titulus initialis
ερμηνεια λεξεων Εβραικων τω κατα Ματθαιον ευαγγελιω, εμφερομενων. Titulus initialis
Ερμηνεια λεξεων εβραικων των εν τω κατα Ματθαιον ευαγγελιω εμφερομενων. Titulus initialis
Ἑρμηνεία λέξεων τῶν ἐν τῷ ἀποστόλῳ Παύλῳ ἐμφερομένων, λέξεις τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Titulus initialis
Ερμηνεια μικρα αττα διαλαμβανουσα περι της των ευαγγελιστων αναταξεως. Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΑΧΙΤΑΤΩΝ ΙΠΠΩΝ Titulus initialis
ερμηνεια περι της γενεαλογιας του Χριστου. Titulus initialis
Ἑρμηνεία περὶ τῆς Κιβωτοῦ Titulus initialis
Ἑρμηνεία περὶ τοῦ θεμελίου τῆς σελήνης Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙ ΦΘΟΝΩΝ Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ Titulus initialis
Ἑρμηνεία τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ θεσπεσίου καὶ εὐαγγελιστοῦ καὶ θεολόγου Ἰωάννου ἡ συγγραφεῖσα παρὰ Οἰκουμένιον. Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Titulus initialis
Ἑρμηνεία τῆς ἐκκλησίας Titulus initialis
Ἑρμηνεία τῆς θείας λειτουργίας ὁ ἄρτος τῆς προθέσεως Incipit
Ἑρμηνεία τῆς τέχνης, ἥτις καὶ παραλλαγὴ λέγεται, τοῦ κὺρ Ἰωάννου ἱερέως τοῦ Πλουσιαδηνοῦ Titulus initialis
Ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου συμβόλου ἐκτεθεῖσα παρὰ φιλοπόνου τινὸς μεγάλου ἀνδρὸς ἁγίου καὶ σεβασμίου Incipit
Ἑρμηνεία τοῦ ἀποστόλου μαραναθᾶ, ἑβραϊστὶ ἐκ λέξεως ὁ κύριος ἤκει, τὸ γὰρ [...] τῷ ἁγίῳ [...]. Desinit cuiusdam partis
Ἑρμηνεία τοῦ Γαληνοῦ περὶ κλοκείου Titulus initialis
Ερμηνεια του κατα Ιωαννην ευαγγελιου, Ιωαννης μετανοιαν σημαινει. Titulus initialis
ερμηνεια του κατα Λουκαν ευαγγελιου Titulus initialis
ερμηνεια του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου. Titulus initialis
ερμηνεια του κατα Μαρκον ευαγγελιου Titulus initialis
ερμηνεια του κατα Ματθαιον ευαγγελιου εν επιτομη, εγραφη δε το ευαγγελιον τουτο εις το πατριαρχον επι Σεργιου πατριαρχου. Titulus initialis
ἑρμηνεία τοῦ συμβόλου Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΩΝΩΝ Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩ ΓΡΑΦΗ ΕΜΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΒΡΑΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΚΑ ΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΥ Titulus initialis
Ἑρμηνεία τῶν ποδῶν Titulus initialis cuiusdam partis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ· ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ Titulus initialis
Ἑρμηνεία τῶν ὑελίων ἐν συνόψει καθ'Ἱπποκράτην Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Titulus initialis
ἑρμηνεία ὠφέλιμος περὶ ἡλίου τε καὶ σελήνης, ἰνδίκτου τε καὶ βισέκστον, ἃ ὁ σοφώτατος Βλεμίδης ἐξεράνισεν ἀπὸ τῆς ἔξω σοφίας καὶ ἀπὸ τῶν τοῦ Παλαμίδους βιβλίων, καὶ συνέθηκε τὴν παροῦσαν τῶν πασχαλίων σύνθεσιν Titulus initialis
ερμηνεια.| προσδυναμιν (προσερμηνεια.| δυναμιν) μεγαλην προσδοκα. Textus
Ερμηνεια· Ει τι αν ειπωσιν οι μαρτυρουντες αληθη εστιν και ευοδωθησ̣ε̣ται σοι̣ (?) η οδος. Textus
ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ Titulus initialis
ερμηνειαι εις τους ψαλμους. Titulus initialis
Ἑρμηνεῖαι ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου εὐαγγελίου. Titulus initialis
Ερμηνεῖαι ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου ευαγγελίου. Titulus initialis
Ερμηνειαι εκ των αποκρυφων των ευαγγελιων. Titulus initialis
Ερμηνειαι εκ των αποκρυφων των ευαγγελιων. Titulus initialis
Ἑρμηνεῖαι λέξεων, φράσεων καὶ ῥητῶν Titulus initialis
Ἑρμηνεῖαι περὶ τοῦ παρόντος κλύδονος Titulus initialis
ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΤΙΝΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ Titulus initialis
Ἑρμηνεῖαι τῶν δ' ποταμῶν τοῦ παραδείσου Titulus initialis
Ἑρμηνεῖαι τῶν ὀνομάτων τῶν προφητῶν Titulus initialis
ἑρμηνεῖαι ψαλμῶν ἐκ τοῦ θεοπάτορος Δαουὶδ Titulus initialis
Ερμηνια Titulus initialis
ερμηνια (ερμηνεια) δοξα μεγαλη γινεται Textus
ερμηνια (ερμηνεια) εα[ν πι]στευσης χα ρα[σοι γ]ινεται (εαν πιστευσης χαρα σοι γινεται) Textus
ερμηνια (ερμηνεια) σ]ωτηρι[α] (σωτηρια) καλη Textus
ερμηνια (ερμηνεια) Textus
ερμηνια (ερμηνεια) Titulus initialis
ἐρμηνία καὶ διήγισης περὶ φλεγοτομίας ἀνθρώπων Titulus initialis
Ἑρμοῦ τοῦ τρισμεγίστου περὶ σεισμῶν, ἐν ἄλλῳ Ὀρφέως Titulus initialis
ΕΡΟΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ Titulus initialis
Ἔρρ’ ἐς τάρταρον, ἔρρ’ ἐς τέρματα, βάσκανε, γαίης, σταυρὸς ἀνώγει, ὅς σε δέδμηκε πρὶν γαίοντα. Desinit
ἔρρ(ἔρρωσο) ἐν κυρίω. Desinit
Ἔρρετ’ ἐμοῦ βιότοιο ἀπόπροθεν, ἔρρετε, βίβλοι Incipit
Ἔρρετ’ ἐμοῦ βιότοιο ἀπόπροθεν, ἔρρετε, βίβλοι Desinit
ερρρωσο εν κυριω. Desinit
ερρωσθε εν κυριω. Desinit
ἔρρωσθε ἐν ταύτῃ τῇ γραφῇ Desinit
ερρωσο εν κυριω Desinit
ερρωσο εν κυριω Desinit
ερρωσο εν κυριω Additio
ερρωσο εν κυριω Desinit
ερρωσο εν κυριω. Desinit
ερρωσο εν κυριω. Desinit
ερρωσο εν κυριω. Desinit
ερρωσο εν κυριω. Desinit
ερρωσο εν κυριῳ. Desinit
ερρωσο εν κυριω. Desinit
ἔρρωσο ἐν κυρίῳ. Additio
ερρωσο εν κυριω. Desinit
ερρωσο εν κυριω. Desinit
ερρωσο εν κυριω. Desinit
ερρωσο εν κυριω. Desinit
ερρωσο εν κυριω. Desinit
ερρωσο εν κυριω. Additio
ερρωσο, εν κυριω. Desinit
ερρωσον εν κυριω. αμην. Desinit
ἐρυθριᾶν αἰσχύνεσθαι ταυτόν Desinit
ΕΡΧΕΣΘΑΙ ΟΥΔ ΑΝ ΠΡΟΕΡΡΕΘΗ \ Incipit
ἔρχεται Desinit
ἔρχεται καὶ άφανίζει καὶ χαλᾶ αὐτῆς Desinit
ερχεται ουν ο Ιησους και Desinit abruptus
ἔρχεταί σοι πραὺς... καὶ ἀγγέλων χοροί Incipit
Ἔρχεταί τις τῶν ἀφελεστέρων Incipit
ερχομεθα και ημεις συν σοι. Desinit abruptus
ἐρχόμενος ἀφῆκε τὸν μητροπολίτην προσμεῖναι εἰς τὸν Ἀθύραν μέχρις ἂν ἐλθὼν αὐτὸς ἐξοικονομήσῃ Incipit
ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ ΑΥΤΩ Κ.Τ.Λ. Desinit
Ἐρχομένου δὲ αὐτοῦ μετὰ τοῦ πλοίου καὶ ἔν τινι τόπῳ ἡσύχῳ Incipit
ερω καγω συν σοι· δοξα σοι ο θεος ημων δοξασον αμην. Textus
Ἐρώμεθα τοὺς Λατίνους· Εἰ πάντα τὰ τοῦ Πατρὸς τὸν Υἱὸν ἔχειν βούλεσθε Incipit
ἐρῶμεν, οὐ φιλοῦμεν, οὐ μιγνύμεθα Desinit
ΕΡΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙ ΘΡΥΛΛΟΥΜΕΝΩΝ Incipit
ΕΡΩΣ ΑΥΤΕ ΜΕ ΚΥΑΝΕΟΙΣΙΝ ΥΠΟΒΛΕΦΑΡΟΙΣ Incipit
ἔρως γὰρ αὐτὴν εἶχε Χριστοῦ νυμφίου Desinit
ἔρως, ἔρως, σύναπτε καὶ τὰς καρδίας Desinit
Ἔρως, τὰ δένδρα καὶ φύεις καὶ μιγνύεις Incipit
ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΟΣΑ ΕΝ ΤΗ ΠΑΠΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΥΣΙΝ Titulus initialis
ἐρωτᾷς, ὦ φίλων ἄριστε Incipit
ΕΡΩΤΗΘΕΙΣ Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΡΙΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Incipit
Ἐρωτηθεὶς παρὰ Σαρακηνοῦ· Τίνα λέγειζ αἴτιον καλοῦ καὶ κακοῦ ; Incipit
ἐρωτηθεὶς ποτὲ ἔτι περιὼν ὁ μακάριος Ἀνδρέας παρὰ τοῦ Ἐπιφανίου Incipit
Ἐρωτηθέντων πολλάκις ἐκ διαφόρων Ῥωμαίων Incipit
ερωτημα σχεδον παρα παντων ζητουμενον. Titulus initialis
Ἐρωτήματα Titulus initialis
Ἐρωτήματα ἐκ τῶν πρὸ ἡμῶν συνοπτικῶς συνῃρημένα Titulus initialis
Ἐρωτήσεις διάφοροι γενόμεναι πρὸς τὸν χαρτοφύλακα κῦρ Νικήταν· τὸν ὕστερον Θεσσαλονίκης ἀρχιερέα, καὶ ἀποκρίσεις ἐπ’αὐταῖς Titulus initialis
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΜΕΝ ΙΣΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΙ· ΕΚΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΕ ΔΙΑ ΤΟ ΕΥΡΕΘΗΝΑΙ Titulus initialis
Ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις Titulus initialis
ΕΡΩΤΗΣΕΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΗΣΑΙΑΣ ΤΟΝ ΑΒΒΑΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ Incipit
ΕΡΩΤΗΣΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΑΡΤΟΦΘΛΑΚΑ ΕΚΕΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΠ' ΑΥΤΑΙΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Titulus initialis
ερωτησις αποκρισις Titulus initialis
ἐρώτησις Desinit
ΕΡΩΤΗΣΙΣ Titulus initialis
ἐρώτησις Titulus initialis
ερωτησις λεγει ο αποστολος Χριστος ημας εξηγορασεν εκ της καταρας του νομου Incipit cuiusdam partis
ΕΡΩΤΗΣΙΣ - ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΑΡΤ. Titulus initialis
ἐρώτησις · ποῖος ἄβροχος καιρὸς ποταμὸν ἀπέραντον καταβιβάζει ; Incipit cuiusdam partis
ἐρώτησις · πῶς δεῖ εἶναι τὸν μοναχὸν ἐν τῷ κελλίω Incipit
ἐρώτησις · τίς δὶς ἀπέθανε Incipit cuiusdam partis
ἐρώτησις · τίς ἔτι ζῶν ἐτάφη Incipit cuiusdam partis
ἐρώτησις · τίς τρὶς ἀπέθανε Incipit cuiusdam partis
ἐρώτησις ἂν εἶναι ἰσχυρὸν τὸ βάπτισμα εἰς μόνην τὴν ἐπίκλησιν τῆς ἁγίας τριάδος Incipit
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΣΚΩΛΗΞ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ Ο ΣΚΩΛΗΞ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΤΙΚΤΕΤΑΙ ΑΝΕΥ ΣΠΟΡΑΣ Incipit
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΕΙ ΔΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑΜΑΤΑ Incipit
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΣΑΣ ΦΥΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ Incipit
Ἐρώτησις καὶ ἀπόκρισις περὶ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Titulus initialis
ερωτησις λεγει ο Δαμασκηνος οτι η μεν φυσις του λογου εσαρκωθη… Incipit cuiusdam partis
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ Titulus initialis
Ἑρώτησις περὶ νηστείας καὶ πῶς χρὴ γινώσκειν τὰς ἡμέρας οἱ χριστιανοὶ φυλάττειν καὶ κατελθεῖν τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σάβα... Titulus initialis
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ. ΤΙ ΔΥΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΟΥΝ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΥΤΩΝ Titulus initialis
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΟΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΕΒΕΙΑΣ Incipit
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΟΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ Incipit
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΙΣ Ο ΕΙΠΩΝ ΤΟ ΠΟΙΗΣΩΜΈΝ ΚΑΙ ΤΙΝΙ ΛΕΓΕΙ Incipit
ερωτησις, Tις εστι η αδελφη της μητρος του κυριου. Incipit
Ερωτησις, πως νοητεον τρεις ημερας και τρεις νυκτας Incipit
Ἐρώτησις. Εἰ καλὸν τὸ διαπονεῖσθαι περί τινος. Ἀπόκρισις. Καλὸν τὸ προσέχειν ἑαυτὸν ἕκαστον Incipit
Ἐρώτησις. Εἰκός ἐστιν ἐν τῇ αὐτῇ καὶ μιᾷ ἱερουργίᾳ Incipit
ΕΡΩΤΗΣΙΣ. ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΡΙΑΔΑ Incipit
Ἐρώτησις. Ποίου σχήματος ἐστὶν ὁ Θεός; Ἀπόκρισις. Ὁ Θεὸς σχῆμα οὐκ ἔχει, οὔτε ἀνθρώπινον, οὔτε ἄλλου τινὸς ὅλως τῶν αἰσθητῶν Incipit
Ἐρώτησις. Πῶς βλασφημεῖται ὁ Θεός; Καὶ τίνα ἀπαιτεῖ, ᾧ ἐστι πᾶσα τιμὴ καὶ κράτος· ὁ καὶ πάσης ἁγιωσύνης δοτήρ; Ἀπόκρισις. Λέγει ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Προφήτου· οὐαὶ δι’ οὓς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν Incipit
Ἐρώτησις. Τῆς Γραφῆς λεγούσης περὶ Ἠλὶ τοῦ ἱερέως ὅτι κακολογοῦντες Θεὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ οὐκ ἐνουθέτει αὐτούς, καίπερ ἀκούομεν ὅτι παρήγγειλεν αὐτοὺς καὶ ἐνουθέτει; Ἀπόκρισις. Πρόσεχε σεαυτῷ, μήποτε πολλὰ περιεργαζόμενος ἐξοκείλῃ σου ἡ διάνοια Incipit
Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· οὐδὲν εἰσενέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα; Ἀπόκρισις. Δοκῶ ὅτι ὃ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν Incipit
ΕΡΩΤΗΣΙΣ· ΔΙΑ ΠΟΣΑΣ ΑΙΤΙΑΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΘΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ; ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ· ΔΙΑ ΤΡΕΙΣ Incipit
Ἐρώτησις· Παρακαλούμεν μαθεῖν τὴν δύναμιν τῆς ἀποταγῆς Ἀπόκρισις· Ἡ ἀποταγή, ἣν ἐπὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ποιοῦμεθα Incipit
Ερωτησις· περι ποιας γενεας Incipit
Ἐρώτησις· τίς ὁ τύπος τῆς θαλάσσης καὶ τῆς νεφέλης ἐστὶ τοῦ Ἰσταήλ; Incipit
ΕΡΩΤΗΣΩΜΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙ ΑΛΟΓΟΝ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ Incipit
ΕΡΩΤΗΣΩΣΜΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙ ΑΛΟΓΟΝ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ Η ΛΟΓΟΝ ΕΧΕΙΝ Incipit
ΕΡΩΤΙ ΤΙΝΙ ΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΘΕΚΤΟΙ ΓΕΝΟΙΝΤΟ Desinit