Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Ελ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ἐλ]θόντες ἔλαθον Incipit
Ἔλα λοιπὸν ὦ Ἰουδαῖε καὶ εἰπὲ ἡμῖν Incipit
ΕΛΑΒΑΣΤΡΟΝ ΕΣΤΙΝ ΒΥΣΙΟΝ ΧΟΡΟΥΝ ΛΙΤΡΑ ΜΙΑ Desinit
ΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΑΣ Incipit
ΕΛΑΒΕ ΜΕΝ ΥΠΤΙΟΝ Incipit
Ἔλαβε χοῦν καὶ ἔπλασεν, τὸ μὲν πόθεν ἔλαβε καὶ τί ἔπλασεν Incipit
ΕΛΑΒΕΝ Desinit
ΕΛΑΒΕΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ Desinit
Ελαβεν ουν ο μαθητης την Μαριαν εις τα ιδια. τω καθαρω γαρ Incipit
ελαβομεν οπερ ελαβομεν. Desinit
ἐλάβομεν ὅπερ ἐλάβομεν. Desinit
ΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ Desinit
ἔλαβον τὴν περιπόθηνόν μοι αὐτῆς ἐπιστολῆς Incipit
ΕΛΑΔΙΝ ΟΜΦΑΚΙΝΟΝ Incipit
ἐλαίας Desinit
ΕΛΑΙΜΒΟΡΟΣ ΛΕΘΚΟΣ ... Η ΡΙΖΑ ΩΣ ΑΝ ΚΡΟΜΗΔΙΟΥ Desinit
ἔλαιον πρῶτον λίτρον γ´ Incipit cuiusdam partis
ΕΛΑΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑ Α' Desinit
Ἐλαιοσκοπίαι ἀρρένων καὶ θηλέων Titulus initialis
Ἐλαιοσκόπιον ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν Titulus initialis
ΕΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ Incipit
ΕΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΛΙΤΡ. Κ', ΕΛΕΝΙΟΥ ΛΙΤΡ. Γ' Incipit
ελαλησα αυτοις Desinit abruptus
ΕΛΑΛΗΣΕ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΛΕΓΩΝ ΙΕΡΕΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΞΕΛΘΕ Incipit
ΕΛΑΜ ΙΚΑΝΟΥ ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΒΕΖΕΚ Incipit
Ἔλαμψεν ὡς ὁ ἀληθῶς ἡ χάρις τοῦ παναγίου πνεύματος πανταχόθεν τὸν φωτισμὸν καταπέμπουσα Incipit
ἔλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν Incipit
ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕΝ ΤΟΝ ΠΟΙΗΣΑΝΤΑ ΗΜΑΣ Incipit
ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΣΙΚΥΑΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ, ΝΗΡΙΟΝ Η ΡΟΔΑΦΝΗ, ΤΟ ΘΛΑΣΠΙΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΑΓΡΙΟΚΑΡΔΑΜΟΝ Desinit
ελαττους τυγχανουσαι προς τας του σωτηρος ημερας. Desinit
ελαττους τυγχανουσαι, προς τας του σωτηρος ημερας. Desinit
ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΗΝΕΓΚΕ Desinit
Ελε (Ελεος) τῳ γραψαντι και κεφαλαιωσαντι, σωτηρια δε, τῳ εκ ποθου και πιστεως κτησαμενω, αμην. Textus
ἔλεγαν περὶ ἑτέρου γέροντος ὅτι ἒστοντας νὰ εἶναι σύναξις Incipit
ἔλεγαν περί τινος γέροντος ὅτι καθήμενος ἐν τῷ κελλίῳ Incipit
ἔλεγαν περὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου ... εἶδεν ἔξω ἀπὸ ἕνα κελλὶ Titulus initialis
Ἐλέγασι καὶ περὶ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου ὅτι προσευχομένου καὶ αὐτοῦ Incipit
ἔλεγε κάποιος ἀπὸ τοὺς γέροντας τοὺς Θηβαίους ὅτι ἐγὼ ἤμουν τέκνον ἱερέως τῶν εἰδώλων Incipit
ἔλεγε κάποιος ἀπὸ τοὺς πατέρας ὅτι παγαίνοντας εὶς τὴν Ἀλεξάνδρειαν Incipit
ΕΛΕΓΕΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΩΝΤΕΣ ΤΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ ΟΤΙ ΕΓΩ ΗΜΟΥ ΠΑΙΔΙ ΕΝΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ Incipit
ἔλεγεν ἕνας γέροντας τὴν παραβολὴν ἐτούτην Incipit
ἔλεγεν ὁ ἀββᾶς Ἀγαθόνικος ὁ ἡγούμενος τοῦ καστελίου Incipit
ΕΛΕΓΕΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Incipit
ΕΛΕΓΕΝ Ο ΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΛΙΩΤΗΣ: ΟΤΙ ΗΝ ΤΙΣ ΕΚΛΕΙΣΤΟΣ Incipit
ἔλεγεν ὁ ἀββᾶς Θεόδωρος ὁποῦ ἦτον Incipit
ἔλεγεν ὁ ἀββᾶς Ὢρ ὅτι ἐξεύρω ἐγὼ ἄνθρωπον Incipit
ΕΛΕΓΕΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜ ΟΤΙ ΕΑΝ ΣΤΗΣ ΕΝ ΟΙΚΟΥ Incipit
ΕΛΕΓΟΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΤΙ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΙΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟΝ Incipit
ΕΛΕΓΟΝ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΑΝ ΙΔΕΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΙΝ Incipit
ΕΛΕΓΟΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΤΙ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΙΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΕΙΔΕΝ ΕΚΕΙΣΕ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ Incipit
Ἕλεγον περὶ τοῦ ἀββᾶ Γελασίου ὅτι εἶχε βιβλίον ἐν δέρμασιν Incipit
Ἔλεγον περὶ τοῦ ἀββᾶ Φιλήμονος τοῦ ἀναχωρητοῦ ὅτι καθεῖρξεν ἑαυτὸν ἔν τινι σπηλαίῳ ὀλίγον ἀφεστῶτι τῆς λαύρας τῶν Ῥωμαίων καλουμένης Incipit
ἔλεγον ὕστερον ὅτι ἐκεῖνος τὰ εἶδεν Desinit
ΕΛΕΓΧΟΝ ΗΓΟΥΝ Desinit
Ἔλεγχος Ἀγαρηνοῦ πρὸς Χριστιανόν Titulus initialis
Ἔλεγχος αὑτοῦ καὶ ἐξομολόγησις Titulus initialis
ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τοῦ ἀθέσμου καὶ ἀορίστου καὶ ὄντως ψευδωνύμου ὅρου... Titulus initialis
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΣΕΒΕΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ... ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ... ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Incipit
ἔλεγχος τῆς ἰουδαικῆς πλάνης, ἔκ τε τῆς γραφῆς καὶ τῶν πραγμάτων. καὶ πρὸς τὴν χριστιανικὴν ἀλήθειαν παραθέσεως, ἐν σχήματι διαλόγου, Γεναδίου τοῦ Σχολαρίου. Titulus initialis
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΝΩΝ ΜΗ ΚΑΛΩΣ ΔΟΞΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ ΛΑΤΙΝΟΙΣ Titulus initialis
Ἔλεγχος ὧδε τῆς πλάνης τῶν Λατίνων. θύτου παρ’ οἰκτροῦ Ματθαίου μονοτρόπου Titulus initialis
ἔλεγχος ὡς ἐν ἐφόδῳ τῶν σοφιστικῶν τρόπων τῆς εἰρήνης, οὓς οἱ λατινισταὶ περιᾴδουσιν εἰς ἐξαπάτην ἁπλουστέρων· ἐν σχήματι διαλόγου, οὗ πρόσωπα, Εὐλόγιος, Βενέδικτος καὶ Ὀλβιανός Titulus initialis
ἐλέγχους δὲ οὐ διέφυγεν Desinit
ελεγχων αυτου το τραυμα. Desinit
ἐλεεῖς, Κύριε, ὅλους Desinit
ἐλεηθήσονται· αὐτῷ... Desinit
Ἐλεημονήτρια τῶν χριστιανῶν βοήθησόν μοι τῷ δούλῳ σου Incipit
ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΝΟΗΣΟΝ ΝΟΗΜΑΤΟΣ Incipit
Ἐλεημοσύνη Titulus initialis
ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΥΝΟΣ ΕΣΤΙ ΚΑΡΠΩΣΙΣ Incipit
Ἐλεημοσύνη ὑπερηφάνου κυνός ἐστιν κάρπωσιν Incipit
ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΣΤΙΝ ΣΚΟΡΠΙΣΩΜΕΝ ΕΠΙ ΓΗΣ ... ΤΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗΝ ΕΞΟΜΕΝ Desinit
ΕΛΕΞΑΜΕΝ ΣΟΥ ΔΙΑ ΜΙΧΑΕΛ ΠΕΦΘΕΝΤΑ ΜΟΙ Incipit
ΕΛΕΞΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΑΙΝΗΣ Desinit
ΕΛΕΟΝ ΘΕΛΩ Incipit
ΕΛΕΟΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΟΠΙΑΝ ΚΗΡΥΤΤΕΙΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ Incipit
Ἔλεον θεοῦ καὶ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἔλεον Θεοῦ καὶ φιλανθρωπίαν Incipit
Ἔλεον Θεοῦ καὶ φιλανθρωπίαν κηρύττει Incipit
ΕΛΕΟΝ ΘΕΟΥ ΛΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ Incipit
ἔλεος καὶ σωθῶ τῇ χάριτι τοῦ Χριστοῦ, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα Desinit
ἔλεός σου παντοκράτορ, εἰς τοὺς αἰῶνας... Desinit
ΕΛΕΟΥΣ ΤΥΧΩ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΣΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΚΑΣΤΟΥ Desinit
ΕΛΕΠΟΛΙΣ ΑΥΤΗ ΕΚ ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΣΥΓΚΕΙΤΑΙ Incipit
Ἐλευθερίου κἂν ξέῃς τὸ σαρκίον, Incipit
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΤΝΝ ΒΙΒΛΟΝ Incipit
ἐλευθεροστομοῦντι τὰ Χριστοῦ πάθη Desinit
ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗ ΔΟΥΛΗ ΕΝ ΔΙΑΘΗΚΗ Incipit
ελευσεται και τελειοι και αυτος την εαυτου γραφην. Desinit
ΕΛΕΥΥΕΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΩΝ ΠΟΛ[ΛΑΚΙΣ Desinit
εληφθη βλεποντων των μαθητων. Desinit
ΕΛΘΕ Η ΚΡΥΣΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΖΩΗ Incipit
ΕΛΘΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΝ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ Incipit
ἐλθεῖν τουτέστι γίνεσθαι ὑμᾶς ἐν ἐμοῖ Desinit
ΕΛΘΕΤΩ ΓΟΥΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Incipit
ΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ Incipit
Ελθωμεν λοιπον και επι τους ευαγγελιστας Incipit
Ελθωμεν λοιπον και επι τους ευαγγελιστας και αποστολους, και δειξωμεν Incipit
Ἔλθωμεν λοιπὸν καὶ ἐπὶ τοὺς εὐαγγελιστὰς καὶ ἀποστόλους, καὶ δείξωμεν καὶ αὐτοὺς συμφώνως Incipit
Ελθωμεν λοιπον και επι τους ευαγγελιστας και αποστολους, και δειξωμεν και αυτους συμφωνως τοις παλαιοις λεγοντας. Incipit
ΕΛΘΩΝ ΚΑΤ ΑΥΤΗΣ Incipit
Ἐλιθολεύστει τὸν Λόγον πρὶν ὁ πλάνος Incipit
ΕΛΚΕΣΙΝ, ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΗ, ΚΑΚΟΝ Desinit
ἑλκῶν ἐχρησάμεθα Desinit
ἕλκωσις μάλιστα παιδίοις Desinit
Ἐλλά[διος δὲ βοηθὸς Incipit
Ἑλλαδικῆς σοφίης Μιχαῆλος φωσφόρος ἀστήρ Incipit
Ἑλλάδιος δὲ ἐν ὁσίᾳ τῇ μνήμῃ Incipit
ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΔΕ ΕΝ ΟΣΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΝ ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ Incipit
Ἑλλάνικος καὶ ἄλλοι τινὲς Desinit
ΕΛΛΑΣ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Desinit
ἐλλάτων δὲ ἡ ΑΒ βάσις ἑκατέρης Desinit
ἐλλέγιον ἐν τῶ τάφω Μαυρικίου Titulus initialis
ἐλλείπειν Desinit
Ἕλληνες μὲν γὰρ χαίρουσι βαρείᾳ πανοπλίᾳ Incipit
Ἕλληνεσ τῶν τεχνῶν τὰς εὑρέσεις Incipit
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Incipit
ελληνιστι εις Αλεξανδρειαν την μεγαλην· μετα ιεʹ ετη της αναληψεως του κυριου· εχει δε ρηματα γωγʹ Textus
ελληνιστι εις Εφεσον μετα την αναληψιν του κυριου επι Δομετιανου βασιλεως. Textus
ΕΛΛΗΣΙ ΤΩΝ ΠΡΙΝ ΕΝΤΕΧΝΟΠΛΟΛΟΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΜΕΝ ΕΙΡΜΟΝ ΕΙΡΜΟΣΑΝ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ Incipit
ΕΛΟΙΔΩΡΗΘΗΣ ΠΑΡΑ ΤΙΝΟΣ... ΚΑΙ ΜΙΜΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΓΕΝΗΣ Desinit
ΕΛΟΙΜΗΝ ΑΝ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΑΡΤΗΣΑΣ Incipit
ἐλπίδι τε τῆ εἰς αὐτὸν φέρειν τάς παρ ' ἐτέρων βλάβας. Incipit abruptus
ἐλπίδος ἔκβασιν καὶ συπλήρωσιν· ἐν αὐτῷ... Desinit
Ἐλπίς Titulus initialis
ΕΛΠΙΣΙΝ ΕΠΙ ΔΕ Incipit
ΕΛΥΠΗΘΗ ΠΟΛΛΑ ΠΩΣ ΕΥΡΕΝ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΩΡΑΙΟΝ ΤΟΠΟΝ ΕΡΗΜΟΝ Incipit
Ἐλύττα κατὰ χριστιανῶν Σαβώριος ὁ Περσῶν βασιλεὺς Incipit
ΕΛΩΜΕΘΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ ΟΥΤΩ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΟΜΕΘΑ ΑΓΑΘΩΝ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ Desinit