Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Εσ

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΕΣ ΗΛΙΟΥΣ ΜΑΚΡΟΥΣ ΠΡΥΤΑΝΕΥΣΕΙΕΝ Desinit
ἔς τε ῥέοντα κάτω καί τε μένοντα βίον Desinit
ἐσ]θήεται Incipit
ἐσᾶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη μβ' ἰωσαφάτ Incipit
ἔσβεσεν Desinit
Ἐσημειωσάμην ἀκριβῶς τὸν χρόνον τοῦ μαρτυρίου Παύλου. Titulus finalis
εσημειωσαμην ακριβως τον χρονον του μαρτυριου Παυλου. Additio
ἐσημειωσαμην ακριβῶς. τον χρόνον τοῦ μαρτυρίου Παυλου Titulus finalis
ΕΣΘΙΕΤΩ Δ'ΑΥΤΟ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΔΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΑ ΚΟΧΛΙΑΡΙΩΝ ΔΥΟ Η ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ Desinit
ΕΣΘΙΟΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΛΑΒΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΤΟΝ Incipit
ἐσθιόντων ποτὲ τῶν ἀδελφῶν Incipit
ΕΣΘΙΩ ΗΣΘΙΟΝ ΚΑΙ ΑΤΙΩ ΗΤΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΙΝΥΣΣΩ Desinit
ΕΣΙΓΗΣΑΣ Ο ΕΜΟΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Incipit
ΕΣΙΓΩΝ ΜΕΝ ΕΓΩ Incipit
ΕΣΚΑΣΤΟΝ ΤΩΝ Η ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ Incipit
Ἐσκόπησεν ὄντως ἀρίστως μάλα Incipit
ΕΣΠΑΝΙΣΕ ΤΟΤΕ ΚΑΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΛΙΣ Incipit
Ἐσπαρμέναι εἰσὶν αἱ ἀναπαύσεις πᾶσαι ἐν πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι, ὅπως ὁ ἄνθρωπος συνεχῶς κινήσῃ τὸν ἀγῶνα ἐν τῇ διανοίᾳ Incipit
ἑσπέρας καταλαβούσης ἐπήγετο εἰς τὴν ἐκκλησίαν· τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν δόξα... Desinit
ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΕΤΕΛΕΣΕΝ Incipit
ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΣΥΝ ΤΩ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΩ Desinit
ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΑΛΛΟΙ ΧΡΥΣΟΝ ΕΥΡΕΙΝ ΕΝ ΒΙΩ Incipit
ΕΣΠΟΥΔΑΖΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΙ Incipit
ἐσταὶ Incipit
ἔσται ἐν ὅροις τοῖς ἑξῆς κειμένοις τοῦ ὅλου διαγράμματος ἔχον ἐπογδόους μὲν εἱκοσιτέσσαρας, λείμματα δὲ ἐννέα Desinit
ἔσται μὴν, ὡς ὀ λόγος Desinit
ΕΣΤΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Desinit
ΕΣΤΑΙ ΟΥΝ ΤΑ ΜΕΝ ΠΡΩΤΑ ΣΟΥ ΟΛΙΓΑ ΤΑ ΔΕ ΕΣΧΑΤΑ ΣΟΥ ΑΜΥΘΗΤΑ Desinit
ἔσται ποτὲ λιμὸς τὴν ἱερουσαλὴμ ἀποκλαιόμενος Incipit
ἐσταύρωθη καθὰ ἠξίωσεν ἐκ πολλῆς μετριοφροσύνης Desinit
Εσταυρωθη ο κυριος ημων Ιησους Χριστος, εν ετει ͵εφλδʹ (͵εφλαʹ?), κυκλω γαρ ην ιηʹ του ηλιου και της σεληνης εʹ. Textus
εσταυρωθη ο κυριος ημων Ιησους Χριστος, εν ετη, ͵εφλαʹ, σεληνης κυκλω εʹ και ηλιου ιηʹ (?). Textus
ἐσταυρώθη σαρκί. Καὶ οἱ μὲν στρατιῶται διαμερίζονται (διεμερίζοντο) τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, τῶν δὲ σταυρωθέντων δύο ληστῶν ὁ εἷς αὐτῶν μετανοήσας ὡμολόγησε, καὶ ὅτι τὸ σῶμα τεθὲν ἐν τῷ μνημείῳ (τεθὲν) ἠγέρθη τριήμερον καὶ μετὰ ταῦτα ἀνελήφθη, βλεπόντων τῶν μαθητῶν. Desinit
Εστειλας μοι πιστοτατε και λογιωτατε υιε μου, πυνθανομενος καθ' ην ωραν απονηστιζεσθαι δει Incipit
ΕΣΤΗ ΔΕ Η ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΛΑΟΠΛΑΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Incipit
εστην (εστιν) δε και ταυτα φερομενα μετα το εφοβουντο γαρ· Textus
ΕΣΤΗΝ ΟΥΓΚΡΙΑΝ ΑΚΟΥΩ ΣΗΜΕΝΟΥΝ ΚΑΝ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥΝ Incipit
ἐστήριξεν εἰς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν τῆς ἁγίας ἐκκλησίας Desinit
ἔστι γὰρ τὰ τούτου ἐπιτηδεύματα καινὰ παραδείγματα καὶ πάσης δημοκρατίας ἀλλότρια Desinit
ΕΣΤΙ ΔΕ Ο ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ ΤΗΝ ΦΡΑΣΙΝ ΣΑΦΗΣ Incipit
ΕΣΤΙ ΔΕ ΠΡΩΤΟΝ ΗΜΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Incipit
ΕΣΤΙ ΔΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΝ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΩΝ Incipit
Ἔστι δὲ ᾧ ἐνυπάρχει κατὰ φύσιν κινεῖσθαι, οἷον τὸ πῦρ Desinit
Ἔστι δὴ τῆς συνθέσεως ἔργα Incipit
ΕΣΤΙ ΔΗΠΟΥ ΤΟ ΠΑΘΟΣ Η ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΝ ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΧΟΥΣΑ Incipit
εστι Ιωαννης μελλων παραδιδοναι ημιν του(?) της θεολογιας Incipit
ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ Incipit
ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΑΣΙ ΓΝΩΡΙΜΟΝ ΕΝ ΠΑΣΑΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΣΙ Incipit
ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣ ΜΕ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ Incipit
ἔστι μὲν ἀγαθός ὁ θεός, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ἀγαθότης αὐτή Incipit
Ἔστι μὲν ἀρχαῖον τοῦτο τοῖς θεοφόροις τὸ σπούσασμα Incipit
ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΗΜΑΣ ΑΚΟΥΣΑΣΘΑΙ Incipit
Ἔστι μὲν ἡμῖν εἰς ζωὴν καὶ διατροφὴν ὁ καρποφορούμενος ἐκ τῆς γῆς σῖτος Incipit
ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΚΑΙ Η ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ ΚΡΑΤΟΥΣΑ Incipit
ἔστι μὲν καὶ πᾶσιν ὑμῖν τοῖς τὴν ἰατρικὴν μετιοῦσι φιλάνθρωπον Incipit
ΕΣΤΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΩΚΕΑΝΟΣ Incipit
Ἔστι μὲν τὰ πρώην ἡμῖν κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον ἐκ τῶν ἁγίων πατέρων συνειλεγμένα Incipit
Ἕστι μὲν τοῖς οὐκ ἀξίοις ἐπισφαλὲς τῶν ὑπὲρ ἀξίαν ἐφάπτεσθαι Incipit
ΕΣΤΙ ΜΟΙ ΠΑΘΟΣ, ΟΠΕΡ Incipit
ΕΣΤΙ ΠΥΡ, Ο ΘΕΙΟΝ ΟΝΤΩΣ Incipit
ΕΣΤΙ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩ Incipit
ΕΣΤΙ ΤΙ ΖΩΟΝ ΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΣΠΟΤΑ ΣΤΕΦΗΦΟΡΕ Incipit
Ἔστι τις λίθος ὀνόματι χρυσακόνιον Incipit
ΕΣΤΙ ΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Desinit
ΕΣΤΙ ΤΟΙΝΥΝ ΕΞΕΤΑΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑ Incipit
εστι τω οντι ακουειν του ευαγγελιου. Desinit
ΕΣΤΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Desinit
ΕΣΤΙ ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΝ Desinit
ΕΣΤΙ ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ Incipit
ΕΣΤΙΝ Α ΚΑΙ ΤΟΝ Desinit
εστιν ανθρωπομορφον τουτο το ευαγγελιον. Desinit
εστιν απαν το ευαγγελιον φυλλα διακοσια τεσσαρακοντα δυο· και οφειλει γινεσθαι· αναγνωσις δωδεκα· ηγουν καμιαν εκαστην αναγνωσιν φυλλα εικοσι. Textus
ΕΣΤΙΝ ΔΕ Η ΠΡΟΦΑΣΙΣ ΑΥΤΗ Incipit
Ἐστιν δὲ καὶ ταῦτα φερόμενα μετὰ τὸ ἐφοβοῦντο γάρ· Textus
ΕΣΤΙΝ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΟ ΜΗ ΛΟΓΟΙΣ ΠΛΕΙΣΤΟΙ Incipit
ΕΣΤΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Incipit
Ἔστιν ἡ ἐπιστολὴ περὶ φιλοξενίας Incipit
Ἔστιν ἡ ἐπιστολὴ περὶ φιλοξενίας. καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται τὸν Γάϊον Incipit
Ἕστιν ἡ ἐπιστολὴ περὶ φιλοξενίας· καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται τὸν Γάϊον Incipit
Ἔστιν ἡ ἐπιστολὴ, περὶ φιλοξενίας, καὶ πρῶτον μὲν ἀποδέχεται τὸν Γάϊον Incipit
ἐστὶν ἡ τῶν οβ´ ἑρμηνευτῶν Incipit
ἐστιν και Desinit
Ἔστιν μὲν οὖν τὸ κατὰ φύσιν οὖρον τοιόνδε Incipit
Ἔστιν ὁ ἅγιος Λουκᾶς Ἀντιοχεὺς Σύρος τῷ γένει, ἰατρὸς τὴν τέχνην, μαθητὴς ἀποστόλων γενόμενος, καὶ ὕστερον Παύλῳ παρακοληθήσας μέχρις τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ· δουλεύσας τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως, ἀγύναιος, ἄτεκνος, ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων ἐκοιμήθη ἐν Θήβαις ἐν μητροπόλει τῆς Βοιωτίας πλήρης πνεύματος ἁγίου. Οὗτος, προϋπαρχόντων ἤδη εὐαγγελιῶν τοῦ μὲν κατὰ Ματθαῖον ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀναγραφέντος, τοῦ δὲ κατὰ Μᾶρκον ἐν τῇ Ἰταλίᾳ, οὗτος προτρεπτεὶς ὑπὸ πνεύματος ἁγίου ἐν τοῖς περὶ τὴν Ἀχαΐαν τὸ πᾶν τοῦτο συνεγράψατο εὐαγγέλιον, δηλῶν διὰ τοῦ προοιμίου τοῦτο αὐτὸ ὅτι πρὸ αὐτοῦ ἄλλα ἐστὶ γεγραμμένα καὶ ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς ἐξ ἐθνῶν πιστοῖς τὴν ἀκριβῆ τῆς οἰκονομίας ἐκθέσθαι διήγησιν, ὑπὲρ τοῦ μὴ ταῖς ἰουδαϊκαῖς μυθολογίαις περισπᾶσθαι αὐτοὺς μήτε ταῖς αἱρετικαῖς καὶ κεναῖς φαντασίαις ἀπατωμένους ἀστοχῆσαι τῆς ἀληθείας, ὡς ἀναγκαιοτάτην οὖν οὖσαν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ παρειλήφαμεν τὴν τοῦ Ἰωάννου γέννησιν, ὅς ἐστιν ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου, καὶ τῇ τοῦ βαπτίσματος διαγωγῇ καὶ τῇ τοῦ πνεύματος κοινωνίᾳ. Ταύτης τῆς οἰκονομίας μέμνηται προφήτης ἐν τοῖς δώδεκα. Καὶ δὴ μετέπειτα ἔγραψεν ὁ αὐτὸς Λουκᾶς Πράξεις ἀποστόλων· ὕστερον δὲ Ἰωάννης, ὁ ἀπόστολος ἐκ τῶν δώδεκα, ἔγραψεν τὴν Ἀποκάλυψιν ἐν τῇ νήσῳ Πάτμῳ, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ Εὐαγγέλιον. Textus
Ἐστὶν ὁ ἁγιώτατος καὶ μακαριώτατος Λουκᾶς ὁ εὐαγγελιστὴς Ἀντιοχεὺς Σύρος τῷ γένει Incipit
ΕΣΤΙΝ Ο ΕΛΕΦΑΣ ΜΕΓΕΘΕΕΣΤΑΤΟΝ ΖΩΟΝ Incipit
εστιν ο εται[...] Desinit cuiusdam partis
ΕΣΤΙΝ Ο ΙΝΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΟ ΜΕΝ ΣΤΕΝΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΥΡΟΣ Μʹ ΣΤΑΔΙΩΝ Incipit
ἔστιν ὁ κύκλος τῆς σελήνης Desinit
ἐστὶν ὁ κύκλος τοῦ (ἡ)λίου (?) Desinit
εστιν ο Λουκας Συρος Αντιοχευς. ιατρος τη τεχνη μαθητης δε αποστολων γενομενος Incipit
εστιν ο τοπος οπου δει προσκυνειν· (λεγει) Incipit abruptus
ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΩΣ ΘΕΟΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ Incipit
Εστιν ουν ο επενδυτης λινουν τι οθονιον, ο οι τε Φοινικες και Συροι αλιεις Incipit
ἐστιν οὖν ὁ πᾶς χρόνος (…) εἰκοστῆ ἑνατη ἡμερα. Additio
ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑ Incipit
ἐστὶν ὡς αἴτιον. Τέλος Desinit
Ἔστοντας καὶ νὰ ἦμαι ἄνθρωπος καὶ μέλλω νὰ ἀποθάνω τῶρα βλέπω πῶς ἔφθασα εἰς πολὺ γῆρας Incipit
Ἔστοντας καὶ νὰ πρσεύχεται μίαν φορὰν ὁ ἀββᾶς Μακάριος εἰς τὸ κελλίον του Incipit
ΕΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕ ΔΕ ΟΥΤΟΣ ΟΥΝ ΕΤΩΝ ΞΕʹ Incipit
ἐστράφη εἰς τὸν ἔρημον δοξολογῶν τὸν Θεὸν ἀμήν Desinit
ΕΣΤΥΦΕΛΙΧΘΗΝ Ω ΧΑΡΙΚΛΕΙ ΚΟΡΕ Incipit
Ἐστυφελίχθην, ὦ Χαρίκλεια κόρη, Incipit
ἔστω ἀντιμισθία προσήκουσα ἐν Χριστῷ κτλ. Desinit
ΕΣΤΩ ΓΙΝΩΣΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΣ ΠΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Incipit
ΕΣΤΩ ΔΕ ΠΑΣΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΣ Incipit
ἔστω ἡ πλεθρὰ ιβ' Incipit
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΣΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΣ Incipit
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΣΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΣ Incipit
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΣΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΣ Incipit
ΕΣΤΩ ΚΟΡΗ ΑΜΟΛΥΝΤΟΣ Incipit
ΕΣΤΩ ΚΟΡΗ ΑΜΟΛΥΝΤΟΣ ΜΗ ΓΙΝΩΣΚΟΥΣΑ ΑΙΜΟΡΡΟΙΑΝ Incipit
ΕΣΤΩ ΚΥΚΛΟΣ ΟΥ Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΙΟΥ ΑΝ ΜΕΤΡΩΝ ΒΟΥΛΗ Incipit
ΕΣΤΩ ΣΜΗΡΙΣΜΑΤΙΟΝ ΤΙ ΟΥ ΤΟ ΜΕΝ ΑΡΡΕΝ Incipit
Ἔστω τοίνυν ὑμῖν γνωστικῶς ὁ Πάντων Πλάστης Θεός Incipit
εσυστερον δε, και αυτος την ανοδον την εις τον ουρανον κατηγγειλεν· ενθα εστι το της δευτερας ημων καταστασεως οικητηριον. Textus
Ἐσχάτη τῆς κατηχήσεως ἡ σήμερον ἡμέρα Incipit
ΕΣΧΡΟΡΗΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕ ΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΑΡΕΒΕΤΩ Incipit
ΕΣΩ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΕΥΡΕΘΗΝΑΙ Incipit
ἐσώθησαν οἱ ἀμφότεροι Desinit
ΕΣΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΝ ΕΑΥΤΟΝ Ο ΑΠΕΙΡΟΣ Incipit