Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Εν

Détails contenus par liste alphabétique Type
ἐν In. in compositione cum uerbo significat in Incipit
ἐν ἀγαλλιάσει ἐν φωτὶ ἀληθινῷ καὶ ὑπερβαλλούσῃ δόξῃ, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν Desinit
ΕΝ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙ ΦΘΑΣΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΙ ΤΑ ΠΑΝΣΕΠΤΑ ΣΟΥ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΥΧΕΙΝ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΖΩΗΣ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ Desinit
ἐν ἁγίοις ἀναπαύεται. Desinit
Ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ τὴν σήμερον ἡμέραν χάριτι Θεοῦ θεωρῶ Incipit
ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΝΥΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΧΩΜΕΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ Incipit
ΕΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΝ Desinit
ἐν ἀκινδύνοις μελέταις καταφρονεῖν τῶν πολεμίων ἐθισθήσετα Desinit
ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΦΗΣΙ Incipit
ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΦΗΣΙ ΕΠΙ ΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ Incipit
ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΦΗΣΙ ΕΠΙ ΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΣΗΣ Incipit
ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΦΗΣΙΝ ΕΠΙ ΤΙΝΟΣ Incipit
ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΦΗΣΙΝ ΕΠΙ ΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΣΗΣ ΖΗΤΗΣΑΣ ΛΥΧΝΙΔΑ Incipit
ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ Φ… ΕΠΙ ΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΣΗΣ Incipit
ΕΝ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΑ ΦΗΣΙΝ Incipit
ΕΝ ΑΛΛΟΙΣ ΠΤΑΙΟΜΕΝ Incipit
ἐν ἄλλῳ γίνονται τόπῳ καὶ χρόνῳ Desinit
ΕΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΕΙ Desinit
ΕΝ ΑΝΙΑΤΟΙΣ ΠΟΝΟΙΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ Desinit
ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΝ Desinit
Ἐν Ἀντιοχείᾳ τῇ πόλει ἐγένετο διωγμὸς τῶν χριστιανῶν ὑπὸ Διοκλητιανοῦ Incipit
Ἐν ἀρχῇ διδάσκων τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς ὁ ἀγαθὸς ἡμῶν θεὸς Ἰησοῦς Incipit
ΕΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ Incipit
Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς Incipit
ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς Incipit cuiusdam partis
ΕΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ Desinit
Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ούρανὸν καὶ τὴν γῆν Incipit
ΕΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ· ΩΔΕ ΜΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΑΝΑΤΕΙΝΑΤΕ Incipit
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος Incipit
ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ Incipit
εν αρχη ην ο λογος. Desinit
ΕΝ ΑΡΧΗ ΘΕΟΣ ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΘΕΟΣ ΩΝ Incipit
Ἐν ἀρχῇ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου Incipit
Ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου ἔθος δώδεκα τινὰ προλέγειν ἅπερ εἰσὶν ὁ βίος Incipit
ΕΝ ΑΡΧΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ Incipit
ἐν ἀσύλῳ κεῖται θησαυρῷ Desinit
ΕΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑ Desinit
εν αυταις, αλλ᾽ ο υπενθη. Desinit
ΕΝ ΑΥΤΩ ΘΑΡΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΕΞΑΝΑΣΤΑΣΙΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΩ Κ. Τ. Λ. Desinit
ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ ἀδεκάστῳ τῷ κριτῇ, καὶ δοτῆρι τῶν ἀντιδόσεων, ᾧ πρέπει... Desinit
ἐν βασιλεῦσι καὶ Χριστοῦ μα[θήτην Desinit
ἐν Βηφλεὲμ γεννάται Incipit
ἓν γὰρ ἦν Πνεῦμα τὸ κινοῦν τὰς ἁπάντων ψυχάς Desinit
εν γαρ ην πνευμα το κινουν τας απαντων ψυχας. Desinit
εν γαρ ην πνευμα το κινουν τας απαντων ψυχας. Desinit
εν γαρ ην πνευμα το κινουν τας απαντων ψυχας. Desinit
ἓν γὰρ ἦν πνεῦμα, τὸ κινοῦν τὰς ἁπάντων ψυχάς. Desinit
ΕΝ ΓΑΡ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΕΚΕΙΝΟΙΣ ΛΕΥΚΙΟΣ Incipit
ΕΝ ΓΑΡ ΤΩ ΑΔΗ ΤΙΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΤΑΙ ΣΟΙ ΦΗΣΙ ΔΑΥΙΔ· ΔΗΛΟΝΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ ΜΗ ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥΣΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΝΤΑΙ ΣΟΙ Desinit
ΕΝ ΓΕ ΓΟΥΝ ΤΩΙ ΠΑΡΟΝΤΙ Desinit
ΕΝ ΓΗ ΑΣΣΥΡΙΩΝ ΕΠΕΠΟΙΗΚΕΙ Incipit
ΕΝ ΓΡΑΜΜΑΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Incipit
ΕΝ ΓΡΑΜΜΑΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΡΙΘΜΗΘΕΝΤΑ ΝΟΗΣΟΝ Incipit
Ἐν γράμμασιν ἓξ συλλαβὰς τρεῖς φέρω Incipit
ἐν δ' ὀνόνατι ἐγέλα ποθ ρόδον ἡδυχρόον. Τέλος τῆς συντόμου ρητορικῆς Desinit
ἒν δὲ γάμος τε λέχος τε καὶ ἱμερόεντες ἔρωτες Desinit
ΕΝ ΔΕ ΝΥΚΤΟΙΣ ΦΩΚΗ· ΤΑΥΤΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΣΙ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ Desinit
ἐν δὲ ταῖς εὐτυχίαις, οὐδὲν ἀσυνηδόμε[ Desinit
Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀνεφύη ἡ τοῦ ἀσεβεστάτου Ἀρείου αἵρεσις Incipit
ἐν δὲ ταῖς τῶν ἁγίων μνήμαις, οὐ χρὴ τὴν νηστείαν καταλύειν. Ἐρώτησις Desinit
ΕΝ ΔΕ ΤΕΟΙΣ ΚΤΕΑΝΟΙΣ ΒΙΟΝ ΗΣΥΧΟΝ ΩΔΕ ΒΙΩΣΕΙΣ Desinit
ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΕΣΧΑΤΗ ΗΜΕΡΑ … ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ Incipit
ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΚΑΛΟΨΜΕΝΗ Incipit
ἓν δέ τι τῶν ἡμετέρων εἰπὼν ὃ καὶ πᾶσι γνώριμον καταπαύσω τὸν λόγον. Desinit cuiusdam partis
ἐν δὲ τοῖς κελ<λ>ίοις τελοῦνται Desinit
εν δε τοις σαββατοις και ταις κυριακαις της μ΄, το κατα Μαρκον· αχρι του Λαζαρου: Desinit
εν δε τοις σαββατοις κυριου (?) παλιν ολου. Desinit
ΕΝ ΔΕ ΤΡΑΠΕΖΗ ΠΛΕΟΝ Desinit
εν δε τω αετω, το της θεοτητος εξαγγελλεται μυστηριον. Desinit
ἐν δὲ τῷ μέλλοντι τὴν αὐτοῦ βασιλείαν καὶ ἀτελεύτητον καὶ ἀΐδιον, ἧς καὶ τύχοιμεν πάντες... Desinit
ἐν δὲ τῷ τιμήματι τιμωρεῖσθε τοὺς ἐξαμαρτάνοντας Desinit
ἐν διακαεῖ ἔρωτι θείας Desinit
ΕΝ ΔΥΟ ΦΥΣΕΣΙΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙ Desinit
ἐν δυσὶ τόμοις συνειλοχότες ἀπεστάλκαμέν σοι Desinit
ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΗΣΙ ΠΥΡΡΟΣ ΤΩ ΕΝΙ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ Incipit
ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΗΣΙ ΠΥΡΡΟΣ ΤΩ ΕΝΙ ΧΡΙΣΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ Incipit
ἐν εἱρκτῇ παρὰ φυ[ Desinit
Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἐδιώκοντο οἱ Χριστιανοὶ ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν Ῥωμαίων Ἀντωνίου Incipit
Ἑν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦν τις ἀνὴρ ἀρχιστράτηγος Incipit
ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ Η ΣΥΜΒΗ Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ Incipit
ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΩΡΑ Desinit
ΕΝ ΕΜΟΙ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Desinit
ΕΝ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΤΟΥΡΓΟΝ ΗΝΥΣΤΑΙ ΤΟΔΕ Desinit
ἐν ἐνενηκοστῆς τρίτης ὀλυμπιάδος Desinit
ἐν ἐντίμῳ κατέθεντο τόπῳ, μύρον εὐῶδες, θησαυρὸν ἰαμάτων, πιστῶν φωταγώγημα, χάριτι... ἀμήν Desinit
ΕΝ ΕΞ ΜΕΝ ΗΜΕΡΑΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΟΡΩΜΕΝΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Incipit
ἐν ἕξ μὲν ἡμέραις ὁ θεὸς τὸν ὁρώμενον τοῦτον κόσμον ἐδημιούργησεν Incipit
ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ Incipit
ἐν ἐπιφανεῖ κατέθεντο τόπῳ πλοῦτον χριστιανοῖς ἄσυλον... ἀμήν Desinit
ΕΝ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ Desinit
ἐν ἔτει ͵αχμβʹ δοθείσης ἀδείας παρὰ τῆς ὀθωμανικῆς πόρτας Incipit
Ἐν ἔτει δευτέρῳ Ἰωσαφὰτ βασιλέως Ἰουδὰ Incipit
Ἐν ἔτει δευτέρῳ Μαξιμιανοῦ κρατοῦντος Incipit
Ἑν ἔτει διακοσιοστῷ πεντηκοστῷ (ἕκτῳ) τῆς τοῦ παμβασιλέως θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀναλήψεως Incipit
Ἐν ἔτει ἑβδόμῳ καὶ ἑπτακοσιοστῷ κατὰ... Ἀλέξανδρον, τὸ πονηρὸν ἔθνος καὶ ὀλέθριον, Γότθοι φημί, ἐπελθόντες Incipit
ΕΝ ΕΤΕΙ ΕΒΔΟΜΩ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Incipit
Ἐν ἔτει ἑβδόμῳ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου... συνήχθησαν πλήθη βαρβάρων Incipit
Ἐν ἔτει ἑξακοσιοστῷ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς βασιλείας Ἀλεξάνδρου Incipit
ΕΝ ΕΤΕΙ ΜΓʹ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Incipit
ΕΝ ΕΤΕΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΩ Incipit
Ἐν ἔτει τετάρτῳ τῆς βασιλείας Δεκίου πολλὴ μανία τῶν ἑλλήνων κατὰ τῶν χριστιανῶν ἐγένετο καὶ πλήθη πολλὰ τῶν τὰ εἴδωλα θυομένων κατίσχυον Incipit
Ἐν ἔτει τρισκαιδεκάτῳ τῆς βασιλείας Ῥωμανοῦ... ὑπῆρχέ τις ἀνὴρ κατὰ τὴν προκαθεζομένην ταύτην τῆς ἑωας πόλιν Incipit
Ἑν ἔτει τρίτῳ καὶ δεκάτῳ τῆς βασιλείας Ῥωμανοῦ... ἦν τις ἀνὴρ ἐν ταύτῃ τῇ βασιλευούσῃ εἷς τῶν τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶνος Incipit
ΕΝ ΕΤΕΡΑ ΔΕ ΟΥΣΙΑ ΜΗΔΑΜΩΣ ΥΠΑΡΧΩΝ Desinit
ἐν ἑτέρᾳ ἡμέρᾳ · τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν πρέπει δόξα... Desinit
ΕΝ ΕΤΕΡΩ ΣΥΛΛΟΓΩ ΤΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΨΟΤΕΡΩΝ Incipit
ἐν ἑτέρῳ συλλόγῳ, Σαρακηνὸς ἀρχόμενος ἐρωτᾶν ἐπίσκοπον φησί Incipit
ἓν ἔτι λοιπὸν ἔρωτι Incipit
ἐν εὐηκόοις ἀεί Desinit
ἐν εὐφροσύνῃ καὶ χαρᾷ τῇ ἄνω κληρουχίᾳ. Ἰωσὴφ ἱερομόναχος ἐξ Ἰωαννίνων Desinit
ἐν εὐφροσύνῃ φρενῶν φυσικῶν ἔκστασις Desinit
ἐν εὐχολαῖς τῶν τερπολῶν καυταῖς θεγοπολίαις Desinit
ἐν Ἐφέσῳ κεκοίμηται Desinit
εν Εφεσω της Κυπ... (?) Desinit
ἐν ζάλῃ κυβερνήτην, ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἀκατάβλητον Desinit
ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ὑγιᾶ αὐτὸν ἐποιήσεν. Δοξάσωμεν δὲ καὶ ἡμεῖς πατέρα... ἀμήν Desinit
ἐν ᾗ ἡ πόλις ἐστὶν ἡ μεγάλη, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργός ἐστιν ὁ θεὸς ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. Desinit
ἐν ἦ καὶ ὁ χρόνος τῆ κινήσει τοῦ οὐρανοῦ συμπέπαυται, σαφές ἐστιν. Desinit
ἐν ᾗ καὶ τοῦ λόγου τοῦ παρόντος εἰκότως τὸ τέλος καὶ ἡ συμπλήρωσις γίνεται Desinit
ἐν ᾗ τὴν μέλλουσαν ζωὴν οἱ καλῶς ἐμπολιτευσάμενοι ζήσονται παρὰ Κυρίῳ· ᾧ... Desinit
Ἐν ἡμέραις ἓξ τὴν κτίσιν κτίζεις λόγε... Incipit
Ἐν ἡμέραις ἓξ τὴν κτίσιν κτίζεις, Λόγε Incipit
ΕΝ ΗΜΕΡΑΙΣ ΠΟΛΛΑΙΣ Desinit
εν θεογραφοις. Desinit
εν Ιεραπολει λιθοβοληθεις. Desinit
ἐν Ἰνδία τῆς Μαρμαρικῆς τελειοῦται σκελόκλαστος Desinit
εν Ινδια της Μαρμαρικης τελειουται σκελοκλαστος. Desinit
ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Incipit
Εν Ιορδανη βαπτιζομενου σου κυριε Incipit
Ἐν ἱππικῷ, Γόρδιε, σαυτὸν ἐκφάνας Incipit
ἐν ἰσχύι καὶ κραυγάζουσι ἅγιος... Desinit
Ἓν καὶ τοῦτο τῶν εἰς τὴν ἁγίαν ἑορτὴν συντελούντων ἐστὶ τὸ κατανοῆσαι ἡμᾶς τὴν ἔννομόν τε καὶ κανονικὴν ἐπὶ τῶν πεπλημμεληκότων οἰκονομίαν Incipit
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΘΕΡΟΥΣ ΔΡΟΣΟΝ ΕΚΕΙΣΕ Desinit
ἐν καλῷ καταλύσας τὸν βίον καὶ τὴν ἀκήρατον πλουτήσας ἐν οὐρανοῖς ἀγαλλίασιν. Ἀλλ’ ὦ ἱερὰ κεφαλὴ… δέχοιο τούσδε τοὺς λόγους… μεταδιδοὺς ἡμῖν τῆς λαμπρότητος ἣν παρὰ Χριστοῦ… ἀπείληφας… Ἀμήν. Desinit
Ἐν Καρταγένῃ (δὲ) τῇ πόλει τῆς Ἀφρικῆς ὑπῆρχε στρατιώτης ἄσωτος λίαν Incipit
Εν Καφαρναουμ εν τη συναγωγη Incipit
Εν Καφαρναουμ εν τη συναγωγη, εχοντα τινα πνευμα ακαθαρτον, εκαθερισε (εκαθαιρησε?) λογω Incipit
ἐν κοικοβίῳ ποτὲ συνέβη Incipit
ΕΝ ΚΡΙΣΕΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΟΙΗΣΟΝ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΕΚ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Incipit
ΕΝ ΚΡΙΩ ΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Incipit
Εν Μαρκω τω ευαγγελιστη ευρησεις καλουμενον κοδραντην Incipit
Ἐν Μάρκῳ τῷ εὐαγγελιστῇ εὑρήσεις καλούμενον κοδράντην δύο λεπτά. τὸ δὲ λεπτὸν ἑξακισχιλιοστὸν ὑπάρχον τοῦ ταλάντου γίνεται νόμισμα ἓν ἥμισυ, τὸ γὰρ τάλαντον ρκεʹ λίτραι σημαίνονται ὡς Ἐπιφανίῳ τῷ Κυπρίῳ δοκεῖ· συνάγεται οὖν εἶναι τὸν κοδράντην τρία νομίσματα, ὁ δὲ ἔσχατος ἀντιμέτρου πότερος παρείληπται. Textus
εν Μαρκω τω ευαγγελιστη ευρησεις καλουμενον κοδραντην δυο λεπτα. το δε λεπτον εξακισχιλιοστον υπαρχον του ταλαντου· γινεται νομισμα εν ημισυ· το γαρ ταλαντον ρκεʹ λιτραι σημαινονται ως Επιφανιω τω Κυπριω δοκει· συναγεται ουν ειναι τον κοδραντην τρια νομισματα· ο δε εσχατος αντι με (?) ποτερος παρηληπται. Textus
Εν Μαρκω τω ευαγγελιστη, ευρησεις καλουμενον κοδραντην Incipit
ΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕ ΟΙΚΙΑ Incipit
ΕΝ ΜΕΝ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΕΧΕΙΝ ΠΡΟΕΙΛΗΜΜΕΝΟΝ Incipit
ἓν μὲν κολάζον, ἓν δὲ πῦρ σωτηρίου. Desinit
Εν μεν ουν τοις ακριβεστεροις αντιγραφοις, το κατα Μαρκον ευαγγελιον μεχρι του εφοβουντο γαρ εχει το τελος, εν δε τισι προσκειται και ταυτα· αναστας Incipit cuiusdam partis
Ἐν μὲν τῇ πλατείᾳ ὁδῷ ἔστι ταῦτα Incipit
ἐν μὲν τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις ἡμῖν σὺν θεῷ δὲ φάναι, τὰς ἐστάσεις καὶ ἀντιθἐσεις Incipit
ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΕΔΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ Desinit
ΕΝ ΜΕΣΩ ΛΥΚΩΝ ΑΡ[ΚΕΙ Desinit
ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΝ Incipit
ΕΝ ΜΙΑ ΓΑΡ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΣΑΙ Incipit
ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμέρων σκήνωμα νεκροῦ ἐξεφέρετο Incipit
ΕΝ ΜΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Incipit
Ἐν μίᾳ τῶν ἡμέρων ὄρθρου βαθέος Incipit
Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ὄρθρου λίαν ἀναστάς, ἐπορευόμην ἐγὼ σὺν τοῖς δύο ἀδελφοῖς ἔξωθεν τῆς εὐλογημένης πόλεως Ἐδεσσῶν Incipit
ΕΝ ΜΟΝΑΔΙ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΙ Desinit
ἐν μυρίοις ἀφίησι κακοῖς, δίκαιος ὢν καὶ ὀνομαζόμενος, καὶ δικαίως ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἀξίαν ἀποδιδόναι εἰδώς; Ὧι πρέπει... Desinit
Εν Ναζαρετ, ηθελησεν αυτον Incipit
ἐν νεφέλαις ἁρπαγῆναι καὶ φανῆναι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἄξιοι· ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
ΕΝ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Incipit
ΕΝ ΝΩ ΛΗΠΤΕΟΝ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΙΝ Desinit
ἐν οἷς [ἐρεῖς Desinit
ΕΝ ΟΙΣ ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΤΩΝ ΠΥΡΕΤΩΝ Desinit
ἐν οἷς αἱ διαφοραὶ τῶν πυρετῶν Desinit
εν οις εταχθη αναγινωσκεθαι (αναγινωσκεσθαι). Desinit
εν οις εταχθη αναγινωσκεσθαι. Desinit
εν οις εταχθη αναγινωσκεσθαι. Desinit
ΕΝ ΟΙΣ ΠΑΕΡΕΙΣΙ ΠΟΙΚΙΛΟΓΝΩΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Incipit
εν οις πολλη η συμφωνια. Desinit
εν οις πολλη η συμφωνια. Desinit
ἐν οἷς σὺν θεῷ πληροῦνται καὶ ταῦτα τῶν κατηγορικῶν τῶν συλλογισμῶν Desinit
ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΨΑΛΤΗΡΙΩ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ Incipit
ΕΝ ΟΜΑΛΩ ΥΠΟΠΕΔΩ ΤΟΠΩ ΕΣΤΩΣ Incipit
Ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου καὶ δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ Incipit
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΩΝ ΔΩΤΗΡΟΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΔΙΑΛΥΜΑ Titulus initialis
Ἐν ὀνόματι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐμοῦ τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Τρύφωνος ἀνδριζομένου καὶ ἀγαλλιωμένου Incipit
Εν ονωματι του κυριου ημων Ιησου Χριστου αμην. Εγω αδελφος οδινα, Incipit
Ἐν ὀργάνῳ βλέπων σε κακούργων, Λόγε, Πάντων χάριν θνήσκοντα, πῶς μὴ θαυμάσω; Σοῦ μὲν γὰρ οὐ πέπονθεν ἡ πρώτη φύσις· Ἐμοὶ δὲ τὸ ζῇν σαρκικῶς πάσχων δίδως. Textus
εν οσιοτητι εις Χριστον Ιησουν. Desinit
Ἐν ὅσοις μὲν ἦν δυνατὸν Παλαμίτας ἀπελέγξαι Incipit cuiusdam partis
εν οτε ηρξατο κηρυττειν το ευαγγελιον, το δε ετερον, εν ω και πεπονθεν. Desinit
ΕΝ ΟΥΡΑΝΙΟΙΣ ΘΑΛΑΜΟΙΣ Incipit
ἐν οὐρανοῖς Desinit
ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΣΟΙ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΩΝ ΓΕΝΟΙΤΟ Κ.Τ.Λ. Desinit
ἐν οὐρανοῖς εὐτρεπίσω σοι, ὅτι ἐμοὶ τῷ Θεῷ δόξα... Desinit
ἐν οὐρανοῖς συναυλίας μετὰ τῶν ἀϊδίως εὐφραινομένων, ἧς γένοιτο Desinit
εν ουρανω και επι γης. πο[ρευθεντες] (πορευθεντες) Desinit abruptus
Ἐν Παλαιστίνῃ πόλις ἐστὶν οὐκ ἔλαττον ἢ πέντε καὶ τεσσαράκοντα σταδίους Incipit
Ἐν παντὶ καιρῷ καλὴ καὶ σωτήριος ἡ μετάνοια Incipit
ΕΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ ΚΕΡΑΜΕΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΗΡΥΤΤΩΝ ΤΙ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
ἐν παρασκευῇ, ὥσπερ ἐν ἱεροῖς προτελουμένη Incipit
ΕΝ ΠΑΣΗ ΑΡΧΗ ΤΙΝΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ Incipit
Ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ νυκτὸς ὥρᾳ χρείας κατεπειγούσης φλεβοτομήσεις σκοπὸν ἔχων Incipit
Ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ τε καὶ νυκτὶ καὶ ὥρᾳ Incipit
ΕΝ ΠΑΣΙ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΛΟΤΤΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΚΩΝ Incipit
ΕΝ ΠΕΥΚΗ ΚΑΙ ΚΕΔΡΩ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ ΒΟΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΟΥ Incipit
ἐν πίστει καὶ ἀγάπη καὶ ταπειναφρωσύνη. ὦ ἡ δόξα Desinit
ἐν πλάνῃ δουλείας ἡμᾶς ἀπαλλάξαντος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν... Desinit
ἐν ποίοις φαίνονται πεπραχότες Incipit
Ἐν πόλει τινὶ λεγομένῃ Καρθαγένῃ ἐν τοῖς μέρεσι τῆς Ἀφρικῆς ὑπῆρχέ τις στρατιώτης .ασωτος λίαν Incipit
ΕΝ ΠΟΛΛΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΙΚΑΣΤΩ ΔΟΞΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΕΥΦΡΟΝΤΗΣΗ ΔΟΞΑΖΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ Κ. Τ. Λ. Desinit
Ἐν πολλοῖς μέν εἰσιν οἱ ἔλεγχοι πολυστίχοις ἐσπαρμένοι Incipit
Ἐν πολλοῖς μὲν ὦ Δημόνικε, πολὺ διεστώσας εὑρήσομεν Incipit
Ἐν πολλοῖς ὁ ἀπόστολος δηλοῖ τὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ πατέρα μεσιτείαν καὶ καταλλαγὴν τοῖς ἀνθρώποις δια τοῦ υἱοῦ γεγονέναι. Incipit
Ἐν πολλοῖς ὁ ἀπόστολος δηλοῖ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πατέρα μεσιτείαν καὶ καταλλαγὴν τοῖς ἀνθρώποις διὰ τοῦ υἱοῦ γεγονέναι. «Εἷς γὰρ θεὸς Incipit
ἐν πολλοῖς ὁ ἀπόστολος δηλοῖ· τὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ πατέρα μεσιτειαν καὶ καταλλαγὴν τοῖς ἀνθρώποις διὰ τοῦ υἱοῦ γεγονέναι· εἷς γὰρ θεὸς Incipit
Ἐν πολλοῖς ὑμῖν, ἀδελφοί, δοκῶν χρησιμεύειν, ὀφείλω καὶ ἐμαυτῷ εἰς ψυχὴν λυσιτελῆσαι Incipit
ΕΝ ΠΟΝΗΡΟΙΣ ΕΘΕΣΙ Desinit
ἐν πονηροῖς συλλόγοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καὶ ἀνθρώπων συνουσίαις Desinit
ΕΝ ΠΟΣΕΙ ΜΙΑ Desinit
ΕΝ ΠΟΣΟΙΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΣΧΗΜΑΣΙ Incipit
ΕΝ ΠΟΣΟΙΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΣΧΗΜΑΣΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ ΤΡΟΠΩΝ Incipit
ΕΝ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ ΕΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΙΣ ΙΝΑ ΕΙΣ ΠΛΕΙΟΝΑ ΕΥΝΟΙΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΙΣΠΑΣΩΜΕΘΑ Desinit
ΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΣΕ ΚΑΙ ΓΙΝΩΣΚΩ ΣΕ ΤΡΙΑ Incipit
ΕΝ ΠΡΩΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΣΠΕΙΡΕ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΣΟΥ Incipit
ΕΝ ΠΡΩΤΟΙΣ ΖΩΝΝΥΣΘΩ ΤΗΝ ΒΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΙΖΕΣΘΩ Incipit
ΕΝ ΠΡΩΤΟΙΣ ΙΝΑ ΖΩΣΗΤΑΙ ΤΗΝ ΒΑΤΟΝ Incipit
ΕΝ ΡΗΜΑ ΙΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΘΗ ΑΠΕΙΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ Incipit
εν Ρωμη. μετα χρονους ιεʹ της Χριστου αναληψεως, δια στιχων ͵βωʹ. ατε Detail(s)
εν Ρωμη. μετα χρονους, ιʹ της Χριστου αναληψεως, δια στιχων ͵ακʹ εποιησατο Detail(s)
ΕΝ ΣΑΒΒΑΤΩ Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΘΙΩΜΕΝ ΕΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΟΥΧ ΕΥΡΩΜΕΝ ΤΙ Desinit
εν σαρκι υπαρχει. Desinit
Ἐν σοί με σώζει πρασπαγεὶς ὁ δεσπότης Incipit
Ἐν σπηλαίῳ τίκτεται· καὶ τῇ χειρὶ τὰ πάντα βαστάζει Incipit
ἐν στέρνοις σου γνῶθι [ Desinit
ἐν στήθεσι φέρων μνήστην ἐμῶν καμάτων Desinit
εν στιχοις ˏβφιδ´, κεφαλαιοις τνε´. Stichometria et alia numerica
ΕΝ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΗ ΓΕΝΩΜΕΘΑ Desinit
Ἐν τoῖς ὑπομνήμασι τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἐπιχάρεως καλόν ἐστιν ἐγκύπτειν διὰ παντός Incipit
Ἐν Ταβέννῃ ἐστὶ μοναστήριον γυναικῶν Incipit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΝΑΥΣΙ ΤΑΙΣ ΤΡΙΣΚΑΛΜΟΙΣ Desinit
ἐν ταῖς ἀποδείξεσι χρώμενος Desinit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΤΟ ΕΘΟΣ Incipit
Ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τὸ ἔθος τὸ περὶ ταῦτα κρατείτω καὶ τὸ ψαλτήριον αὐτολεξεὶ ἀναγινωσκέσθω Incipit
Ἐν ταῖς ἐμαῖς, ὕψιστε παντάναξ, τύχαις Incipit
ἐν ταῖς ἐπικλήσεσιν Desinit
ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς χρησιμώτατα Incipit
ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς χρησιμώτατα τὰ γνωματεύματα τῶν σοφῶν Incipit
ἐν ταῖς εὐπροσδέκτοις ὑμῶν ἱκεσίαις ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· ὅτι αὐτῷ πρέπει κράτος καὶ μεγαλωσύνη. Δόξα... Desinit
Ἑν ταῖς ἡμέραις (ἐκείναις) Ζήνωνος τοῦ βασιλέως καὶ Γρηγορίου ἐπάρχου Incipit
ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου ἦν ἐν Ἱεροσολύμοις πρόεδρος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής Incipit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις βασιλείας Τραιανοῦ Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις βασιλεύοντος Οὐαλεριανοῦ διωγμὸς μέγας ἐγένετο Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις βασιλεύοντος Οὐαλεριανοῦ ὑπάτοις Μαξιμιανοῦ τε καὶ τῶν Καισάρων τὸ ιε΄ Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις βασιλεύοντος τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ μεγάλου Θεοδοσίου Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις γενομένου διωγμοῦ καὶ πολλῶν ἀδελφῶν προαναιρεθέντων Incipit
Ἑν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐν αἷς ἐδιώκοντο οἱ χριστιανοὶ ὑπὸ τοῦ τότε βασιλέως τῶν Ρωμαίων Ἀντωνίνου Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐν αἷς ὁ ἀγαθὸς θεὸς ἐξήγειρε Θεοδόσιον τὸν μέγαν Incipit
Ἑν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἦν ναὸς τῆς Ἀρτερμίδος ἐν Περσίδι Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις προσῆλθον οἱ ἀπόστολοι... Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἠκούσατε τοῦ προφήτου Δανιὴλ λέγοντος, Ἑώρακα τὸν παλαιὸν τῶν ἡμερῶν Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις τὴν προεδρίαν καὶ ἐπισκοπὴν τῶν χριστιανῶν τῆς Ἱεραπολιτῶν πόλεως Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐν ᾦ Κλαύδιος ὁ βασιλεὺς τῆν ἑαυτοῦ μητέρα ξίφει ἀνεῖλεν θύμῳ Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως διῆγεν ἐν τῇ παλαιᾷ Ἠπείρῳ Incipit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΙΟΑΝΝΟΥ ΔΟΥΚΑ Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰουστινιανοῦ τοῦ βασιλέως γέγονέ τις γυνὴ ἐν τῷ Βυζαντίῳ Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις Κλαυδίου καίσαρος παραγενομένου ἀπὸ Ἀντιοχείας Πέτρου… ἐν τῇ παλαιᾷ Ῥώμῃ Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις Κλαυδίου τοῦ παρανόμου βασιλέως παρόντος βικαρίου Οὐλπίου Incipit
Ἑν ταῖς ἡμέραις Κωνσταντίνου... γυνή τις ἀπαχθεῖσα εἰς τοὺς Ἴβηρας Incipit
Ἑν ταῖς ἡμέραις Κωνσταντίνου... Τύριός τις φιλόσοφος Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις Μαξιμιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς, ὃς ἐγεγόνει γαμβρὸς Διοκλητιανῷ τῷ τυράννῳ, ἐν ἔτει ἑβδόμῳ τοῦ καθ' ἡμᾶς διωγμοῦ ἐξαπεστάλη Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις Σαβωρίου βασιλέως Περσῶν πατρὸς τοῦ ἁγίου Γοβδελαᾶ, ἦν τις Δαδᾶς ὀνόματι χριστιανὸς Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς βασιλείας Ὁνορίου καὶ Ἀρκαδἰου Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς βασιλείας Οὐαλέντος καὶ Διοκλητιανοῦ ἦν πολλὴ μανία τῶν Ἑλληνιστῶν Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς βασιλείας τοῦ δυσσεβοῦς καὶ ὠμοτάτου καὶ ἀπανθρώπου καὶ ἀσεβεστάτου Σαβωρίου Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς βασιλείας τοῦ εὐσεβοῦς καὶ φιλοχρίστου βασιλέως κυροῦ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς βασιλείας Τραιανοῦ τῆς εἰδωλολατρείας κρατούσης Incipit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ Incipit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΗΝ ΤΙΣ ΑΝΗΡ ΕΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ Incipit
ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Μ. Ἀθανασίου Incipit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου (uel Οὗτος ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου) Incipit
Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ Γορωράνη βασιλέως Περσῶν ὁ Βενιαμὶν διάκονος ὢν Incipit
Ἑν ταῖς ἡμέραις τῶν βασιλέων Λέοντος καὶ Ἀλεξάνδρου, ἄρχων τις ἐν Πελοποννήσῳ ἠγόρασε παῖδα Incipit
ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν θειοτάτων βασιλέων λέοντος καὶ ἀλεξάνδρου Incipit
Ἐν ταῖς ἱερουργίαις οὐ προσφέρουσιν ἄρτον ὡς ἡμεῖς, ἀλλὰ ἄζυμον Incipit
Ἐν ταῖς καιροῖς Ἰουλιανοῦ τοῦ παρανόμου βασιλέως ἐδημηγορήθησαν αὐτῷ πολλοὶ χριστιανοὶ Incipit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΗΜΩΝ ΕΝΟΙΚΗΣΩΜΕΝ... Desinit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙ ΑΖΥΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ Titulus initialis
Ἐν ταῖς παρ' ἡμῶν τελουμέναις συνάξεσι τῶν θείων ἑορτῶν καὶ ταῖς ἀγρυπνίαις Incipit
Ἐν ταῖς παρ’ἡμῶν γινομέναις καθ’ἡμέραν δεήσεσι Incipit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΕΣΙ, ΧΡΗ ΠΡΩΤΟΝ ΣΤΗΣΑΙ Incipit
ἐν ταῖς περισπωμέναις συζυγίαις μέσοι παρακείμενοι ὡς τὸ δέδουπα Desinit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ Desinit
ἐν ταῖς σκευασίαις προσγένηται. τέλος σὺν θεῷ Desinit
ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΤΥΧΙΑΙΣ Desinit
Έν ταῖς ὑπομνήμασι τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἐπιχάρεως καλόν ἐστιν ἐγκύπτειν διὰ παντός Incipit
Ἐν ταύτη δὲ τῆ ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ ιβ΄, οὐκ ἔχε[ι] δὲ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις κεφαλαίων, μαρτυρίαι γραφικαὶ ια΄. Textus
Ἐν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ καθολικὰ κεφάλαια ιη΄, ἐν οἷς καὶ μερικαὶ διαιρέσεις, μαρτυρίαι γραφικαὶ β΄. Textus
Ἐν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ ϛ΄, ἐχόντων τινῶν καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις, μαρτυρίαι δὲ ἐν ταύτη οὐκ ἐμφέρονται. Textus
Ἐν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ ζ΄, μερικαὶ δὲ ὑποδιαιρέσεις κεφαλαίων οὐκ εἰσίν, οὐκ ἐχρήσατο δὲ οὐδὲ μαρτυρία γραφικῆ ὁ ἀπόστολος. Textus
Ἐν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ ζ΄, ὑποδιαιρέσεις μερικαὶ οὐκ εἰσίν, οὔτε τινες μαρτυρίαι ποθέν. Textus
Ἐν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ θ΄, μαρτυρία γραφικὴ μία Textus
Ἐν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ ι΄, ἐν οἷς ἐστιν ἔν τισι καὶ μερικαὶ ὑποδιαιρέσεις, μαρτυρίαι γραφικαὶ ια´. Textus
Ἐν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ ι΄, ἐχόντων τινῶν καὶ ὑποδιαιρέσεις μερικάς, ἐν ταύτη μαρτυρίαι οὐκ ἐκφέρονται ποθέν. Textus
Ἐν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ ι΄, οὐκ ἔχει δὲ ἐν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ ὑποδιαιρέσεις κεφαλαίων. Μαρτυρίαι γραφικαὶ ἕξ (ϛʹ). Textus
Ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ καὶ εὐσήμῳ Incipit
Ἐν ταύτη τῆ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ ιθ΄ ἔχοντα ἔν τισι καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις, μαρτυρίαι γραφικαὶ μη΄. Textus
Ἐν ταύτη τῆ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆ κεφάλαια καθολικὰ ιθ΄, ἔχοντα ἔν τισι καὶ μερικὰς ὑποδιαιρέσεις, μαρτυρῶν γραφικῶν μη΄. Textus
ἐν τάχυ θεάσει σαφὴ καὶ πολλὴν τὴν ὠφέλειαν Detail(s)
ἐν τὲς ἡμέρες Ἀλεξίου Ἀγκέλου τοῦ ἀδελφοκτώνου Incipit
ΕΝ ΤΗ ΔΙΑ ΤΟΥ Desinit
ΕΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ Μʹ ΟΥΚ ΕΣΤΙΩΜΕΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ Δʹ Incipit
ἐν τῇ ἁγίᾳ Πεντηκοστῇ Desinit
Ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ... συνέβη τῇ τοῦ ἀρχεκάκου συμβουλῇ Incipit
ἐν τῇ ἀναγνώσει ἕκαστα ἐξηγησόμεθα Desinit
ἐν τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, ἀμήν Desinit
εν τη βασιλεια σου, απο[κριθεις (αποκριθεις) Desinit
Ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Ἀνθίμου, υἱοῦ αὐτοκράτορος, ὅστις ἔσχεν θυγατέρας δύο Incipit
εν τη γενεαλογια καταριθμει αυτον ο ευαγγελιστης. Desinit
ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΠΩ Desinit
ΕΝ ΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΟΔΩ ΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ Incipit
ΕΝ ΤΗ ΕΒΡΑΙΚΗ ΒΙΒΛΩ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΝΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ Incipit
Ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ ἁγίου Ἰουλιανοῦ πλησίον τῆς Πέρδικος ἐν Βυζαντίῳ Incipit
Ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ ἱστορίᾳ Incipit
Ἑν τῇ ἐκκλησιαστικῇ ἱστορίᾳ Φιλώνος τοῦ φιλοσόφου Incipit
Ἑν τῇ ἐκκλησιαστικῇ ἱστορίᾳ Φιλώνος τοῦ φιλοσόφου Incipit
ΕΝ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Titulus initialis
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ φρικτῇ ἐνώπιον τοῦ δικαίου Κριτοῦ τοῦ ἀποδιδόντος ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. ᾮ ἡ δόξα... Desinit
ΕΝ ΤΗ ΗΡΩΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Incipit
ΕΝ ΤΗ ΙΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ Desinit
ΕΝ ΤΗ ΚΑΤΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΔΩ Incipit
ΕΝ ΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Incipit
Ἐν τῇ Καταναίων πόλει, τῇ δωδεκάτῃ τοῦ αὐγούστου μηνὸς ἐγένετο Incipit
ἐν τῆ κατηγορία διαδήμα[τος] Desinit abruptus
ΕΝ ΤΗ ΚΡΙΣΕΙ ΚΑΤΑΛΕΓΗΣΟΜΑΙ Desinit
Ἐν τῇ Κωνσταντίνου σήμερον ζῆ Ἀνδρόνικος Καντακουζηνὸς ἄρχων ὀ τοῦ κρεμασθέντος Μιχαήλου υἱός Incipit
ΕΝ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑΝ ΤΩ ΘΕΩ ΑΠΟΔΙΔΟΥΣ Desinit
ἐν τῇ μοιρασίᾳ ἐπαίρνει ὁ κύριος τὰ γ´ καὶ ὁ ἀναστάτης β´ Desinit
εν τη νησω εθεραπευσεν ο Παυλος. Desinit
ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΧΩΡΑ Incipit
Ἐν τῇ ὀγδόῳ μηνὶ... Ἐν ἑνί μὲν ἔτει καὶ ὁ θειότατος Ἀγγαῖος Incipit
ἐν τῇ ὄπισθεν ἀποτελεσματικῇ συντάξει ἐπὶ τὸ προγνωστικὸν τέλος ἐρχόμεθα. Desinit
ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ· ὅτι... Desinit
ἐν τῆ πρὸς Φιλιππησίους καὶ προς Κολασσαεῖς. καὶ πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρωτη τε καὶ δευτέρα. οὐδεπόθεν· ἐμνημόνευσεν ῥητοῦ Παυλος ὁ ἀποστολος. Textus
Ἑν τῇ πρώτῃ ἀπολογίᾳ μετὰ πολλὰς ὕβρεις Incipit
ΕΝ ΤΗ ΠΡΩΤΝ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΕΣΤΙΝ Incipit
Ἐν τῇ Σερβείᾳ ποτὲ τῶν καιρῶν ἄρχων τις ἔβαλλεν μόνος του, ῥάκος μοναχικὸν καὶ μεθ' ἡμέρας ὀλίγας ἔστρεψε πάλιν ἐπὶ τὸ κοσμικὸν σχῆμα Incipit
ΕΝ ΤΗ ΣΚΑΦΗ ΖΥΜΗΝ Incipit
ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις κ(αὶ) τοῖς σεβ[ομένοις] Desinit
Ἐν τῇ τετράδι τῆς μεσονηστίμου ἠθικὴ ὁμιλία καὶ εἰς τὴν προσκύνησιν Titulus initialis
Ἐν τῇ τοιαύτῃ ἐννάτῃ ὑποθέσει καὶ περὶ τῶν εἰς ᾅδην ἀπιόντων εὐθὺς ἁμαρτωλῶν πολλὰ βεβαιοῦντα κεῖνται Desinit
Ἐν τῇ τρίτῃ εἰς τὴν πόλιν βιαίῳ ἀνόδῳ Titulus initialis
εν τῃ τριτῃ των Βασιλειων, Ασα Textus
ἐν τῇ χάριτι τῶν ἐν τῷ νόμῳ, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ καιροῦ πολλὴ ἡ διαφορὰ γίνεται Desinit
Ἑν τῇ χώρᾳ Λουκανίας ἐν τοῖς χρόνοις Διοκλητιανοῦ Incipit
ἑν τῇ χώρᾳ τῶν Ἀργείων Incipit
Ἐν τῇδε τῇ βίβλͺβ περιέχονται κεφάλαια θεραπευτικὰ τῶν ἀδήλων, φανερῶν ἐπὶ πεπονθότων τόπων σν' Titulus initialis
ΕΝ ΤΗΙ ΓΗΙ ΤΗ2 ΑΙΓΥΠΤΟΥ Desinit
Ἔν τι τῶν συμβεβηκότων τοῖς σώμασιν ὑπάρχει Incipit
ἔν τινι διαλέξει λέγει λατῖνος πρὸς γραϊκόν Titulus initialis
ἔν τινι διαλέξει λέγει λατῖνος πρὸς γραϊκόν Titulus initialis
ἔν τινι διαλέξει λέγει λατῖνος πρὸς γραϊκόν· Titulus initialis
ἔν τινι διαλέξει λέγει λατῖνος πρὸς γραϊκόν· Titulus initialis
ἔν τινι διαλέξει λέγει λατῖνος πρὸς γραϊκόν· Titulus initialis
ἔν τινι διαλέξει λέγει λατῖνος πρὸς γραϊκόν· Titulus initialis
ἔν τινι διαλέξει λέγει λατῖνος πρὸς γραϊκόν· Titulus initialis
ἔν τινι διαλέξει λέγει λατῖνος πρὸς γραϊκόν· Titulus initialis
Ἔν τινι κοινοβίῳ ἀδελφός τις ἦν νέος τὴν ἡλικίαν Incipit
Ἐν τίνι φυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναδικῆς πολιτείας Incipit
εν τισι μεν των αντιγραφων, εως ωδε πληρουται ο ευαγγελιστης· εως ου και Ευσεβιος ο Παμφιλου εκανονισεν· εν πολλοις δε και ταυτα φερεται. Textus
εν τισι μεν των αντιγραφων. εως ωδε πληρουται ο ευαγγελιστης· εως ου και Ευσεβιος ο Παμφιλου εκανονισεν· εν πολλοις δε. και ταυτα φερεται. Textus
Ἔν τισι μὲν τῶν ἀντιγράφων· ἕως ὧδε πληροῦται ὁ εὐαγγελιστής· ἕως οὗ καὶ Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου ἐκανόνισεν· ἐν πολλοῖς δὲ καὶ ταῦτα φέρεται. Textus
ἓν τὸ βραβεῖον τῆς ἀληθείας, οὗ γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, εὐχαῖς καὶ πρεσβείαις τῶν μνημονευθέντων ἁγίων, χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
ΕΝ ΤΟΙΟΥΤΩ ΚΑΙΡΩ ΝΗΣΤΕΥΕΙΝ ΗΜΑΣ Desinit
εν τοις (...) κυριακοις της μεγαλης τεσσαρακοστης. Desinit
εν τοις [...] ο Δαυιδ Incipit
Ἐν τοῖς ἁγίοις τόποις οὕτως ἐστὶν ὁ σταυρὸς, ἀδελφοί Incipit
Ἐν τοῖς ἁγίοις τόποις οὕτως ἐστὶν ὁ σταυρός, ἀδελφοί, ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου Incipit
ἐν τοῖς διὰ πλάτους μοι λόγοις πρὸς αὐτόν τε καὶ τούς κατ' αὐτόν Desinit
ἐν τοῖς εἰς τὸ βιβλίον ὑπομνήμασιν Desinit
Ἐν τοῖς καιροῖς Ἀντωνίνου τοῦ βασιλέως ἦν διωγμὸς μέγας τῶν χριστιανῶν Incipit
Ἐν τοῖς καιροῖς Αὐρηλιανοῦ τοῦ τυράννου, ἄνθρωπός τις ἦν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Λυκαιονίας Incipit
Ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις βασιλεύοντος Ἰουστινιανοῦ... ἦν τις ἀνὴρ Incipit
ἑν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις τοῦ μεγάλου καὶ εὐσεβεστάτου ἡμῶν βασιλέως Θεοδοσίου Incipit
Ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις, ὅτε ἔγνω ὁ Ἡρώδης ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΙΡΟΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Incipit
Ἐν τοῖς καιροῖς Μαξιμιανοῦ καὶ Διοκλητιανοῦ ἐν τῇ χώρᾳ Λυκαιέων Βῖτος μακαριώτατος Incipit
Ἐν τοῖς καιροῖς Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἡγεμονεύοντος Μαρκιανοῦ Incipit
Ἐν τοῖς καιροῖς τοῦ βασιλέως Γαληνοῦ χαλεπὸς διωγμὸς ἀνεφύη Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΙΡΟΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Incipit
Ἑν τοῖς καιροῖς τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐν οἷς καὶ ἡ τοῦ λόγου θεότης Incipit
Ἐν τοῖς καιροῖς τῶν διωγμῶν Incipit
Ἐν τοῖς μέρεσι τῆς Καλαβρίας ἐστὶ μοναστήριον ἐν ᾦ οἰκοῦσι μοναχοὶ εὐλαβεῖς καὶ ἐνάρετοι Incipit
ἐν τοῖς μονασταῖς, ὧν κατῆρξεν, εὑρέθη Desinit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙΣ ΤΑ ΜΕΝ ΚΡΥΠΤΕΙΝ Incipit
Ἐν τοῖς ὀδοῦσι πάθη ἀρξάμενα ἐναργῶς ἅπασι φαίνεται Incipit
εν τοις οικειοις εκαστου ευαγγελιου τοποις τα παραπλησια λεγοντας αυτους ευρησεις. Desinit
ἐν τοῖς οἰκείοις ἑκάστου εὐαγγελίου τόποις, τὰ παραπλήσια λέγοντας αὐτοὺς εὑρήσεις. Desinit
εν τοις οικειοις εκαστου ευαγγελιου τοποις: Desinit abruptus
εν τοις οικειοις εκαστου ευαγγελιου τοποις. Desinit abruptus
εν τοις οικειοις εκαστου ευαγγελιου τοποις. Τα παραπλησια λεγοντας αυτους ευρησεις. Ερρωσο εν κυριω. Desinit
εν τοις οικειοις εκαστου ευαγγελιστου τοποις, παραπλησια λεγοντας αυτους ευρησεις. ερρωσο εν κυριω. Desinit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΞΕΣΙ ΝΟΥΣΗΜΑΣΙ Incipit
Ἐν τοῖς πάθεσι τῶν λέξεων Incipit
εν τοις παντων στομασιν ο Δαυιδ ην, απο τε της υπερηφανειας, απο τε των χρονων, ου γαρ παλ (παλαι) ην τετελευτηκως ωσπερ ο Αβρααμ. Textus
Ἐν τοῖς παρὰ Ἰουδαίοις ἀντιγράφοις, εὑρήσεις Δανιὴλ γενόμενον ἐκ πατρὸς Ἀβδὰ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλ<ῶνος> Textus
Ἐν τοῖς προεκδοθεῖσι περὶ τῆς μιμήσεως ὑπομνηματισμοῖς Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΣ ΗΛΙΟΝ ΑΝΙΣΧΟΝΤΑ ΜΕΡΕΣΙΝ Desinit
ἐν τοῖς προφήταις· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, τὴν πτερωτικὴν εἰκόνα τοῦ εὐαγγελίου, δια τοῦτο δεικνύς. Desinit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΤΑΙΣΜΑΣΙΝ ΟΥ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΤΑΙΣΜΑΣΙΝ ΟΥ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Incipit
εν τοις σαββατοις και ταις κυριακαις. Desinit
Ἐν τοῖς σφυγμοῖς μόνον τοῦ καρποῦ ἐφαπτόμεθα διὰ αἰτίας τρεῖς Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΧΟΛΙΟΙΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Titulus initialis
ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕΡΕΣΙΝ ΗΝ ΠΟΛΙΣ ΒΗΡΙΤΩ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ Incipit
εν τοις της μεγαλης μʹης (τεσσαρακοστης), σαββασι και κυριακαις. Desinit
Ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν τῆς ἁγίας μάρτυρος Φεβρωνίας καλόν ἐστιν ἐγκύπτειν διὰ παντός Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις (Κατὰ τὸν χρόνον) τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Ἀρκαδίου καὶ Ὁνωρίου τῶν εὐσεβῶν βασιλέων, ἦν τις ἀνὴρ ἐν τῇ Ῥώμῃ Incipit
εν τοις χρονοις Αυρελιανου του βασιλεως· Παυλος ο Σαμοσατευς Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΑΥΡΗΛΙΑΝΟΥ Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΑΥΡΗΛΙΑΝΟΥ Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Αὐρηλιανοῦ Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Αὐρηλιανοῦ Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Αὐρηλιανοῦ τοῦ βασιλέως· Παῦλος ὁ Σαμοσατεὺς Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΑΥΡΗΛΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΑΥΡΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΡΩΜΑΙΩΝ Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΑΥΡΗΛΛΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Ἡρακλείου Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Ἡρακλεῖου τοῦ βασιλέως Incipit
Ἑν τοῖς χρόνοις Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως καὶ Νικήτα πατρικίου θαῦμα γέγονε τι τοιοῦτον ἐν Ἀφρικῇ Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Ἰουλιανοῦ τοῦ ἀντάρτου (uel παραβάτου), ὅτε κατῆλθεν ἐπὶ τὴν Περσίδα, ἐπέμφθη παρ' αὐτοῦ δαίμων (uel ἔπεμψε δαίμονα) Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Ἰουστίνου τοῦ νέου Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Μάρκου Ἀντωνίνου τοῦ βασιλέως, ἑβραῖός τις χριστιανοῖς ἐν ἐρήμῳ τόπω συνοδοιπρὼν Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Ναβούνασαρ Incipit
Ἑν τοῖς χρόνοις Νικήτα τοῦ πατρικίου ἐν Καρθαγένῃ τπης Άφρικῆς Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις Νικήτα τοῦ πατρικίου ἐν Καρταγένῃ Incipit
Ἑν τοῖς χρόνοις ὅπερ ἐμαρτύρησεν ὁ ἅγιος... τις Μερκούριος Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις τῆς τοῦ ἀσεβεστάτου Μαξιμιανοῦ βασιλείας, διωγμός Incipit
Ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου τοῦ νέου καὶ εὐσεβοῦς ὁ μακάριος οὗτος καὶ θεῖος Αὐξέντιος ἐν τῇ στρατείᾳ τῶν σχολαρίων ἐμπρέπων ἅπασιν ἐγνωρίζετο Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ Incipit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΗΝ ΤΙΣ ΑΝΗΡ ΟΝΟΟΜΑΤΙ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Incipit
εν τοις χρονοις Τραιανου υπηγορευθη και υπ’ αυτου του Ιωαννου εξεδοθη. Desinit
ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΥΠΕΡ ΕΜΑΡΤΥΡΗΣΕΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ Incipit
εν τοιχῳ πυργισκου κεχρισμενῳ κονιαματι εις διαφυλαξιν: Desinit
ἐν τοιχῷ πυργισκῷ κεχρισμένῳ κονιάματι είς διαφύλαξιν Desinit
ἐν τόσοις μὲν οὖν σχῆμα καὶ διὰ ποίων Incipit
ἐν τούτοις γὰρ τοῖς ἐδέσμασιν ἐντρεφόμενοι ἐπουρανίοι γενησόμεθα ἄνθρωποι, ἐν Χριστῷ ... ἀμήν Desinit
ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΥΣΑΙ Desinit
ἐν τούτοις σὺν θεῷ τὰ τρία σχήματα πληροῦνται τῶν κατηγορικῶν συλλογισμῶν Desinit
ἐν τούτοις σὺν θεῷ τὰ τρία σχήματα πληροῦνται τῶν κατηγορικῶν συλλογισμῶν Desinit
Ἑν τούτοις τῶν τῆς ἐκκλησίας ὄντων ὁ θεοστεφὴς Κωνσταντῖνος πρὸς κύριον ἐκδημεῖ Incipit
ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΟΥΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩΜΕΝ Incipit
ἐν τούτῳ τὰ μέγιστα Desinit
ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΤΩ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΛΛΕΙ ΔΙΔΑΞΑΙ Incipit
ΕΝ ΤΡΙΣΙΝ ΥΛΑΙΣ Incipit
ἐν τρυφῶν ἐλλάμψε[σιν Desinit
ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΣΥΜΒΟΛΩ ΠΡΟΣΤΙΘΕΑΣΙ ΚΑΚΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ Incipit
ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτῆς μαρτυρίῳ... πλησίον τοῦ Λαύσου Desinit
ἐν τῷ Ἀδὰμ μεταμορφωθεὶς ἀπέδειξεν Desinit cuiusdam partis
ΕΝ ΤΩ ΑΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕ Desinit
ἐν τῷ βαπτίσματι ἀφήσεις, ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ Λάμεχ τὸ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά· ἐν Χριστῷ... Desinit
ΕΝ ΤΩ Δʹ ΟΥΡΑΝΩ ΕΝΘΑ Ο ΗΛΙΟΣ Incipit
ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ἀρτεμίου Incipit
ΕΝ ΤΩ ΔΙΑΠΕΜΠΕΣΘΑΙ ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΙΖΕΣΘΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗΝ Incipit
ΕΝ ΤΩ ΔΟΘΕΝΤΙ ΤΟΠΩ Incipit
ΕΝ ΤΩ ΔΨΗʹ ΕΤΕΙ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΚΟΣΜΟΥ ΡΩΜΥΛΟΣ Incipit
Ἑν τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς ὑπατείας Αὐγούστου Κομμόδου, ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν μεγαλοπρεπέστατον Φίλιππον Incipit
ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτήν Incipit
εν τω ετει Χριστου ͵αψοϛʹ Additio
Εν τω Ιερεμια ειρηται, το και συ ει λαβης σεαυτω γυναικα εν τω τοπω τουτω Incipit
ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΤΗΣ ΙΣΙΣΔΟΣ Incipit
ΕΝ ΤΩ ΚΑΘΩΜΙΛΗΜΕΝΗ Incipit
Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ (vel ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις) βασιλεύοντος Μαξιμιανοῦ (καὶ) ἡγεμονεύοντος Μαρκιανοῦ ἦν τις τόπαρχος ὀνόματι Διόσκορος Incipit
Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅτε ὁ σαταν[ς ὑπὸ τῶν ἀξίων αὐτοῦ εὐωχεῖτο καὶ ἐκράτει ἡ πλάνη Incipit
ΕΝ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΤΗΣ ΜΙΣΘΑΠΟΔΟΣΙΑΣ ΕΥΡΗΣΟΜΕΝ Desinit
Ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελειώσεως τῶν τεσσαράκοντα ἁγίων μαρτύρων συνελήφθη Incipit
Ἐν τῷ κατ΄ ἐκεῖνο καιροῦ βασιλεύοντος Διοκλητιανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ Incipit
εν τῶ κατα Ἰωαηννην εὐαγγελιω Titulus initialis
Ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίῷ Titulus initialis
Ἐν τῷ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίῳ Titulus initialis
Ἐν τῷ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίῳ Titulus initialis
Ἐν τῷ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίῳ Titulus initialis
Ἐν τῷ κοσμικῷ βίῳ ὁ φιλοκαλῶν Incipit
ΕΝ ΤΩ ΛΕΟΝΤΙ ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Desinit
Εν τω Μαρκω τω ευαγγελιστη, ευρησεις κειμενον κοδραντην· Incipit
ἐν τῷ μαρτυρίῳ τοῦ ἁγίου Τρύφωνος Desinit
ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει Desinit
ἐν τῷ νῷ θεωρεῖται Desinit
ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Desinit
ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ Incipit
Ἐν τῷ ὄρει τῆς Νιτρίας γέγονεν ἀνήρ τις θαυμαστός Incipit
ἐν τῶ οὐρανῶ ἀνερχόμενος. Desinit
ἐν τῶ οὐρανῶ ἀνερχόμενος. Desinit
ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ Desinit
ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΑΦΟΡΙΣΜΩ ΠΕΡΙ ΕΠΙΓΕΝΗΜΑΤΩΝ Incipit
Ἐν τῷ παρόντι πρώτῳ βιβλίῳ δείκνυσιν ὅτι ἀρχαὶ τῶν φυσικῶν τρεῖς Incipit
Ἐν τῷ πέμπτῳ ἔτει τοῦ καθ’ ἡμᾶς διωγμοῦ κατεσχέθη ὁ ἁγιώτατος ἐπίσκοπος Incipit
Ἐν τῷ πεντηκοστῷ (τρίτῳ) ἔτει τῆς βασιλείας Σαβωρίου, τοῦ τῶν Περσῶν βασιλέως, ἀνῆλθεν Incipit
ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΩΝ ΖΩΗΣ ΟΥΧ ΑΠΛΩΣ ΔΕΙ ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΤΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑΣ ΠΕΝΤΕ ΜΟΙΡΑΣ Incipit
ἐν τῷ πονηρῷ κατ’ ἀνάγκην γίνεται Incipit
Εν τῳ πρωτῳ τομω των εις τας Παροιμιας εξηγητικων. Incipit
Ἐν τῷ πρώτῳ τόμῳ τῶν εἰς τὰς Παροιμίας ἐξηγητικῶν. οὕτως μνημονεύει τῆς χρήσεως ὅπως πληρωθῆ τὸ ῥηθὲν διά Ἡσαίου τοῦ προφήτου καὶ τὰ ἑξῆς· μὴ λέγων εἶναι ἐν τοῖς ἀντιγράφοις διαφωνίαν· ἔνθα καὶ θαυμασίως ἀπολογεῖται μὴ εὑρισκομένου ἐν τῷ Ἡσαία τοῦ ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου. οἱ δὲ μετὰ ταῦτα τολμηρῶς τὸ Ἡσαίου ἠθέτησαν. Textus
εν τω ταφω αυτου. και ευθυς ανεζησεν ο νεκρος. Desinit
ΕΝ ΤΩ ΤΕΛΕΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΕΦΑΝΗ ΑΣΤΗΡ ΚΟΜΗΤΗΣ Desinit
ἐν τῷ τέλει τοῦ λὸγου τεχνηέντος ἐχρήσατο, σὲ μεγαλύνομεν. Desinit
Ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Δεκίου, πολλὴ μανία ἦν ἐν τῷ λαῷ Incipit
Ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει τοῦ βασιλέως Δεκίου πολλὴ μαλακία ἦν ἐν τῷ λαῷ Incipit
ΕΝ ΤΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙΡΩ Incipit
ΕΝ ΤΩ ΤΗΣ ΣΙΒΥΛΛΑΣ ΤΟΜΩ ΑΝΕΓΝΩΝ Desinit
Ἐν τῷ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει τοῦ διωγμοῦ ἠμῶν Incipit
Ἐν τῷ τῶν Χαλκηδονέων μητροπόλει ἦν ἀθροισμὸς μέγας τῶν χριστιανῶν. Πρίσκος δὲ Incipit
ΕΝ ΤΩ ΧΕΙΜΩΝΙ ΓΕΝΗΤΑΙ ΛΥΠΗΡΟΝ Desinit
ΕΝ ΤΩ ΧΗΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΕΣ ΖΩΟΠΟΙΗΘΗΣΟΝΤΑΙ Desinit
ΕΝ ΤΩΔΕ ΤΩ ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΤΑΙ ΔΙΔΑΞΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΛΑΤΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΓΞΑΙ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ Incipit
ἐν τῷδε τῷ πίνακι τὴν χάριν γράφω Desinit
ἐν ὑγιείᾳ τε ταύτην καὶ εὐθυμίᾳ διατηροῦσα εἰς μακρότητα ἡμερῶν. Desinit
Ἐν ὑλικοῖς χρώμασιν, Ἐφραὶμ πάμμακαρ Incipit
Ἐν ὑπατείᾳ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, ἡγεμονεύοντος Λυσία ἐν Αἰγαῖς Incipit
Ἐν ὑπατείᾳ Διοκλητιανοῦ σεβαστοῦ τὸ α΄ καὶ Ἀριστοβούλου Incipit
Ἑν ὑπατείᾳ Διοκλητιανοῦ τὸ πρῶτον, ἡγεμονεύοντος Λυσίου τῆς Κιλικίας, ἦσαν οϊ ἅγιοι οὗτοι Incipit
ΕΝ ΥΣΤΕΡΟΙΣ ΔΕ ΙΕΡΟΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ Incipit
ἐν φιλίαις δὲ καλῶς καὶ ἐν ἔργοισιν καὶ ἐν ὄλβῳ Desinit
Ἐν Φλωρεντίᾳ· τοῦ σοφωτάτου Σχολαρίου πρὸς τοὺς ἡμετέρους Titulus initialis
ΕΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ ΑΓΙΟΙ ΧΛ' ΠΑΤΕΡΕΣ Desinit
ΕΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ ΑΓΙΟΙ ΧΛʹ ΠΑΤΕΡΕΣ Desinit
ΕΝ ΧΕΡΣΙΝ ΕΚΒΑΛΩΝ ΑΥΤΟΝ Desinit
Ἐν χοάνοις βαλέειν εἴωθεν ἀρώματα Incipit
Ἑν Χριστῷ, φησὶ τὸ στόμα Χριστοῦ Παῦλος Incipit
ΕΝ ΧΡΙΩ ΠΑΝΥ ΑΓΑΘΟΝ, ΜΕΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Incipit
εν χρυσου (χρυσω), νομισματα ρʹ. Desinit
ΕΝ Ω ΕΓΓΙΣΤΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΙΤΑΙ ΩΣΠΕΡ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Desinit
ἐν ᾧ ἐκαλεῖτο ἀνδρῶν ἄγαν μεστῶν Desinit
ἐν ᾧ ηὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε· αὐτῷ ἡ δόξα Desinit
ΕΝ Ω ΚΑΘΑΠΕΡ Incipit
εν ω και πεπονθεν. Textus
εν ω και πεπονθεν. Desinit
εν ω και πεπονθεν. Desinit
εν ω και πεπονθεν. Desinit
ΕΝ Ω ΤΟ ΥΓΡΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Desinit
ἐν ᾦ τοίνυν τόπῳ δι' αὐτῶν πάμπολλαι δωρεαὶ καὶ ἰάσεις... ἐπιτελοῦνται... ἀμήν Desinit
εν ω, και πεπονθεν. Desinit
εν ωι και πεπονθεν. Desinit
ΕΝ]ΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Incipit
ἕνα ἀπὸ τὰ θαυμασιώτερα ἔργα Incipit
Ἕνα δαιμόνιον τὸ ἐρώτησεν ὁ ἄγιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλός Incipit
ἕνα δέ, αἱ τούτων ἐνέργειαι καὶ ἀλλοιώσεις Desinit
ΕΝΑ ΘΕΟΝ ΕΝ ΤΡΙΣΙΝ Incipit
ΕΝΑ ΘΕΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ ΕΝ ΠΑΤΡΙ Incipit
ΕΝΑ ΘΕΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ ΕΝ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΥΙΩ Incipit
ἕνα Κύριον ὁμολογοῦμεν Desinit
ΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΕΣΤΙΝ ΘΕΟΣ Titulus initialis
ΕΝΑΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΩΣ ΕΤΥΧΕΝ Desinit
Ἔναγχος ἀναγνωσθέντος Incipit
ἔναγχος ἡμῖν ἐντυχὼν ὁ καθ' αἷμα μὲν τοῖς βασιλεύουσι Incipit
ΕΝΑΓΧΟΣ ΜΑΘΩΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΔΟΣ ΤΕΛΕΥΤΗΝ Incipit
ἐναλίγκιος αὐδήν [ Desinit
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΘΡΟΤΗΤΙ ΕΠΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕΝ· ΟΘΕΝ ΠΟΛΛΗΝ ΤΙΝΑ Desinit
ΕΝΑΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΕΠΕΙΡΑΖΟΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ Incipit
ἔναν καιρὸν ὑπῆγαν τρεῖς ἀδελφοὶ εἰς τὸ θέρος Incipit
ἐναν]τίωσιν τῶν ῥημάτων Incipit
ενανθρωπησεως του κυριου εως του νυν· ͵ϛψνθʹ και ινιδικτος θʹ. Desinit
ΕΝΑΝΤΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΡΩΣΤΩΝ Titulus initialis
ΕΝΑΝΤΙΑΝ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΑΝ ΑΙΡΕΣΙΝ Incipit
Ἐναντίον ἐστίν, ὅπερ καὶ ἐν τῷ κοινῷ τόπῳ εἴρηται διαφέρει δὲ ἐν τῷ κοινῷ τόπῳ ἐναντίον οὐ ἐν τῇ χρείᾳ καὶ γνώμῃ ὡς ἐν ἐκείνοις δεδήλωται ἰστέον ὅτι φράσεως ταῦτα δεῖ συνεστραμ[μέν]ης καὶ ἰσχυρᾶς, ὡς ἐγγὺς ὑποθέσεως ὄντος τοῦ προγυμνάσματος Desinit
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΡΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΦΩΝΟΣ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΡΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΦΩΝΟΣ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Κ.Τ.Λ. Desinit
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΦΩΝΟΣ Desinit
ΕΝΑΠΟΚΕΙΜΑΙ ΤΟΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Desinit
ΕΝΑΠΟΚΛΕΙΕΙΝ Desinit
Ἐνάρετε καὶ πιστότατε Incipit
ΕΝΑΡΜΟΖΩΝ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ Incipit
ἕνας ἀδελφὸς ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον εἶχε πόλεμον τῆς σαρκὸς Incipit
ἕνας ἀδελφὸς ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρείαν Incipit
ἕνας ἀδελφὸς ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρείαν ὀνόματι Εὐλόγιος ἦτον σπουδαῖος ἀπὸ τῆς νεότητος αὐτοῦ Incipit
ἕνας ἀδελφὸς ἀφῆκε τὸν κόσμον καὶ ἐμόνασε Incipit
ἕνας ἀδελφὸς ἐκαθέζετο εἰς μοναξίαν καὶ ἡσύχαζε Incipit
ἕνας ἀδελφὸς καλλιγράφος ὅταν ἔμελλε νὰ ἀποθάνῃ ἐπαρακάλεσε τὸν γείτονά του Incipit
ἕνας ἀδελφὸς ὑπῆγεν εἰς ἕναν ἀββᾶν Incipit
ἕνας ἀδελφὸς φαρανίτης ὀνόματι Ἀρέτας ἐκατοίκα Incipit
ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΗΤΟΝ ΠΟΛΛΑ ΠΤΩΧΩΣ Incipit
ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΠΟΥ ΝΑ ΕΙΧΕ Incipit
ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΠΟΥ ΝΑ ΕΥΡΙΣΧΕΤΑΙ Incipit
ἕνας ἄνθρωπος κοσμικὸς εἶχε τρία παιδία Incipit
ἕνας ἄρχοντας ἀπὸ τὸν Μορέα ἠγόρασεν ἕνα σκλαβόπουλον Incipit
ΕΝΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΚΟΜΗΔΙΑΝ Incipit
Ἕνας ἄρχοντας εὑρίσκετον ἀσθενὴς εἰς τὴν Νικομήδειαν Incipit
ἕνας ἀσκητὴς ἐπεθύμα νὰ ἰδῇ ψυχὴν ἁμαρτωλοῦ καὶ δικαίου Incipit
ἕνας γέροντας ἐκάθητον εἰς τὴν ἔρημον παιδεύοντας καὶ ταλαιπωρῶντας τὸ κορμί του Incipit
ἕνας γέροντας ἦτον ἀσκητὴς ἀναχωρητὴς Incipit
ΕΝΑΣ ΔΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Incipit
ΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Incipit
ἕνας μοναχὸς ὀνόματι Γρηγόριος ἔγινεν εὐλαβὴς πολλὰ Incipit
ΕΝΑΣ ΟΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΛΟΝ Incipit
ΕΝΑΣ ΠΟΛΛΑ ΔΥΝΑΤΟΣ Incipit
ΕΝΑΣ ΠΟΛΛΑ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Incipit
ΕΝΑΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΣ Incipit
ΕΝΑΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΠΑΤΗΡ Incipit
ΕΝΑΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΥΣ ΚΑΛΟΣ ΓΟΝΗΣ Incipit
ΕΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΤΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Incipit
ΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟΣ Incipit
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΤΡΑΠΕΖΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Incipit
ἐνάτω ἔτει τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας. Desinit
ΕΝΑΦΕΙΣ ΤΩ ΤΑΦΩ Desinit
ΕΝΔΕΚΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΩΝ Incipit
ΕΝΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑΣΟΝ ΤΟΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΝ ΚΥΚΛΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Incipit
ενδεκατον, επι το ορος των ελαιων. Desinit
Ἐνδημοῦντος τοῦ ἀνθυπάτου ἐν Περγάμῳ προσήχθησαν αὐτῷ Incipit
ἔνδικον μισθαποδοσίαν ὁ [ Desinit
ΕΝΔΙΚΩΣ ΑΠΟΡΡΑΠΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΟΜΕΘΑ Desinit
ἔνδοθεν ἐπιφέροντα Ἰησοῦν τὸν Χριστόν· αὐτῷ.... Desinit
ἒνδοθεν σαρκώδης Desinit
ἔνδον … τῶν ἁγίων ἀποστόλων ὡς ἄξιον δοξάζοντες… Desinit
Ἔνδον μὲν ἡ σὴ πᾶσα δόξα, παρθένε Incipit
ενδοξον του Χριστου γενεαν. Desinit
ενδοξον του Χριστου γενεαν. Desinit
ενδοξον του Χριστου γεννησιν Desinit
ενδοξον Χριστου γενεαν. Desinit
ἐνδοξότατε, σοφώτατε, λογιώτατε καὶ ἐμοὶ ποθεινότατε ἀδελφὲ καὶ κατὰ πνεῦμα υἱὲ κῦρ Γεωργίε, εὔχομαι Incipit
ενδυσησθε δυναμιν εξ υψους. Desinit abruptus
ΕΝΕΓΚΑΣΑ ΔΩΡΟΙΣ Desinit
ΕΝΕΔΙΔΥΣΚΕΤΟ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Incipit
ΕΝΕΘΥΜΗΘΗΝ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΣΥΛΛΥΠΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΠΩΡΩΣΕΙ Incipit
ἐνεθυμήθησαν πώποτε οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι Desinit
ΕΝΕΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΗΝ Incipit
ἐνεκαρτέρησεν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐχαριστῶν τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ· ᾧ ἡ δόξα... Desinit
ενεκε[ν] το[υ ονο]ματον (ονοματος) σου [δοξ]α Πατρι και [Υιω] και αγιω Πν[ευμα]τι και νυ[ν] και [αε]ι και εις τους αιωνας [...] Desinit
ενεκεν δε τινος ειπεν αυτω ο αγγελος Incipit
Ἕνεκεν δέ τινος εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Incipit
ἕνεκεν δόξης καὶ τιμῆς τῶν πατρικῶν σου σκήπτρων Desinit
ἕνεκεν τοῦ προγεγονότος σφάλματος, ἐπεσχέθη. Desinit
ΕΝΕΚΡΩΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚ[ΡΟΙ Desinit
ΕΝΕΠΑΓΗΣΑΝ ΕΘΝΗ ΕΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ Incipit
ΕΝΕΠΛΗΣΘΗΜΕΝ ΚΥΡΙΕ Incipit
ΕΝΕΣΤΙΝ ΟΠΟΣ ΑΕΡΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ Incipit
ἐνετείλατό τε αὐτῶ, ὥστε διδάσκειν καὶ τοὺς αὐτοῦ καλῶν ἔργων προΐστασθαι· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ἐνετείλατό τε αὐτῶ, ὥστε διδάσκειν καὶ τοὺς αὐτοῦ καλῶν ἔργων προΐστασθαι. καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΕΝΕΤΥΧΟΝ ΣΟΥ ΤΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΣ Incipit
ἐνηὴς δὲ ὁ ἥμερος ἀπὸ τῆς ἐν προθέσεως Incipit
ΕΝΗΣΤΕΥΣΕΝ Ο ΜΩΥΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΗΜΕΡΑΣ Incipit
ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός. Ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν Desinit
ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός· ἵνα τύχωμεν τῶν ὑπερβαινόντων τὸν ἀνθρώπινον νοῦν ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ... Desinit
ΕΝΘΑ ΓΑΡ ΑΝ Η ΠΛΕΙΣΤΗ ΥΛΗ ΠΛΕΙΟΝ ΠΥΡ ΥΠΑΝΑΠΤΕΤΑΙ Desinit
ἔνθα δὴ ἀγάπης ἐστὶν εἱλικρίνεια Incipit
ενθα εστι της δευτερας καταστασεως ο τυπος και η πολιτεια. Desinit
ἔνθα ἐστὶ τῆς δευτέρας καταστάσεως ὁ τύπος καὶ ἡ πολιτεία. Desinit
ενθα εστι της δευτερας καταστασεως ο τυπος και η πολιτεια. Δοξα τω εξ αρχης ετοιμασαντι… Desinit
ἔνθα καταβρύει ἰάματα ἀεννάως πᾶσι τοῖς προστρέχουσιν αὐτῷ, εἰς δόξαν... ἀμήν Desinit
ΕΝΘΑ ΚΕΙΤΑΙ ΤΟ Αʹ ΟΡΟΣ ΔΗΛΟΥΤΕ ΕΝΘΑ ΤΟ Βʹ ΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΝ ΔΗΛΟΙ Incipit
ἔνθα πάλαι ἐκαλεῖτο τόπος Χάσματος Incipit
ΕΝΘΑ ΠΑΝΤΩΝ ΕΣΤΙΝ ΕΥΦΡΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ... Desinit
ἔνθα πάντων εὐφραινομένων ἡ κατοικία Desinit
ΕΝΘΑ ΤΕΡΠΝΟΤΗΣ ΑΦΡΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΔΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Desinit
Ἔνθα τὸ εὐαγγέλιον ὃ δὴ συνεγράψατο κηρύξας, ἐκκλησίαν τε πρώτην ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἰδρυσάμενος, καὶ τὰς ἱερὰς λειτουργίας ποιούμενος, τοὺς πρὸς τῇ [leg. τῷ] μεσημβρινῷ κλίματι τὸν εὐσεβῆ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως λόγον κατηχήσας ἐφώτισεν. Textus
Ἐνθάδε λύτρον ἐόντας μύθους πᾶσι βροτοῖσιν ἔξυσα γηθοσυνῶς, οὓς θεὸς οὐρανόεις ἤπυε θνητῶν ἑννυμένος δέμας αὐτὸ σαῶσαι. Textus
ενθαδε λυτρον εοντας μυθους πασι βροτοισιν Incipit
Ἐνθάδε τοι βίον ἠδὲ μερόπων ἤθεα ῥίψας, κεῖται ἀπειρεσίοις ἀγαθοῖσι κεκασμένος ἀνήρ Incipit
ΕΝΘΑΔΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΓΑΙΗΣ ΥΠΟ ΚΕΥΘΕΣΙ ΚΕΙΤΑΙ Incipit
Ενθεν δ' ουρανιην υπερ αντυγα πατρι φαανθη. Desinit
ἔνθεν δ' οὐρανίην ὑπὲρ ἄντυγα, πατρὶ φαάνθη. Desinit
ἔνθεν ὀλεθροτόκων αἱρέσεων ἤμβλυνε φρένα. Desinit
Ενθεν ολεθροτοκων αιρεσεων ημβλυνε φρενα. Desinit
ΕΝΘΕΝ ΣΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΑΛΗΘΗΣ ΒΙΒΛΟΣ Incipit
Ἔνθεον ζῆλον Incipit
Ἔνθεον ζῆλον Incipit
ΕΝΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΝ ΤΟΝ ΙΑΜΒΛΙΚΟΝ Desinit
Ἔνθους ὑπάρχει, τὴν ἀπόρρητον βλέπων γέννησιν οὗτος, τοῦ πρὸ αἰώνων Λόγου, βροντῆς ὁ κληθεὶς υἱὸς ἐκ Πατρὸς Λόγου τοῦ νῦν φανέντος ἐξ ἀχράντου Παρθένου ἥνπερ διεβρόντησεν εἰς οἰκουμένην, ὡς ἀστραπῆς φῶς τὴν ἀλήθειαν φάνας. Textus
Ἐνθρονιστήριος λόγος Titulus initialis
Ἐνθυμήθητε τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οἷοί τινες ὄντες πολῖται Incipit
Ενθυμου οτι την λαμπραν απανω οτι αρχησουσομε (?) τον καλον λογον. να ειπης ουτως. οσαν τρεχουσιν οι Χριστιανοι ολοι (?) να ακουσουν (?) τον καλον λογον της λαμπρας κυριακης. ουτως να τρεχουσιν και εις το κρασιν τον ωδη (?) και θα ειπης τρεις φορας κα θα επαρη δεχομενος (?) τρεις φορας της λαμπρας (?) αιωνας (?) και τοτε θα βαστα ο οικοκυρις. αμην. λειτουργια. Textus
ἔνι γὰρ τὸ ἧπαρ αὐτοῦ βεβλαμμένον Desinit
ΕΝΙ ΔΕ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΙΑ Incipit
ΕΝΙΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΠΛΕΚΟΥΣΙ ΤΗ ΑΝΤΙΔΟΤΩ ΚΙΝΑΜΩΜΟΝ Incipit
Ἔνιοι λέγουσιν ἐν τῷ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον ὕμνῳ παρέλκον προσκεῖσθαι τὸ ἀσυγκρίτως Incipit
ΕΝΙΣΤΟΡΗΣΑΣ ΤΟΥΣ ΣΟΦΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ Incipit
ΕΝΙΣΧΥΣΑΣ ΣΕ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑ, ΑΜΗΝ Desinit
ΕΝΚΩΜΙΟΝ ΕΣ ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ ΠΑΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΥΝΤΕΘΕΝ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Titulus initialis
ΕΝΝΑΓΩΓΗ ΑΙΤΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑ Titulus initialis
ἐννέα εἰσὶν αἱ μοῦσαι διὰ τὸ τὰ μουσικὰ προσεχῆ Incipit
ΕΝΝΕΑ Ο ΕΓΚΑΛΩΝ ΝΙΚΑ Desinit
Ἐννέα ὕμνοι εἰς τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον Titulus initialis
Ἐννεακαιδεκάτῳ ἔτει τῆς Διοκλητιανοῦ βασιλείας Incipit
Ἐννεακαιδεκάτῳ ἔτει τῆς Διοκλητιανοῦ βασιλείας Incipit
Ἐννοείτω τις μέχρι νῦν ἐν τοῖς ἁπάντων Incipit
ΕΝΝΟΗΣΑΤΕ ΤΟΙΝΥΝ ΟΙ ΟΜΝΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΟΡΚΟΥΝΤΕΣ Incipit
Ἐννόησον τί θαυμάζεις, καὶ αἰσχύνθητι· καὶ αἰσχυνθείς, μετανόησον Desinit
Ἐννοήσωμεν, ἀδελφοί, ὅτι οὐδὲν ἡμᾶς ὠφελήσει τὰ πέρατα τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀπολογίας ἡμῶν Incipit
Ἔννοια ἡ πᾶσι κοινὴ καὶ μηδὲν ἔχουσα τοῖς πολλοῖς ἀσαφές Incipit
Ἔννοιαι ἢ μέθοδοι τοῦ τοιούτου κάλλους οὐκ εἰσὶ Incipit
Ἔννοιαι· αἱ πᾶσι κοιναὶ καὶ μηδὲν ἔχουσαι τοῖς πολλοῖς ἀσαφές Incipit
Ἐννοίας μοί ποτε γενομένης περὶ τῶν ὄντων Incipit
εννομα τοι ταυτα, Ζαχαρι[α] (Zαχαρια) εννομα ταυτα Incipit
Ἔννομά τοι ταῦτα, Ζαχαρία, ἔννομα ταῦτα; τίς ποτε θηλυτέρην ἐν ἀδύτοις ἔδρακε παῖδα; Παῖδα μὲν εἰσοράᾳς, αὐτὰρ ἀδυτώτατον οἶκον τήνδε κόρην ἱερὴν ἱεροῦ μάθε παμβασιλῆος. Textus
εννοων το γεγραμμενον [ Desinit abruptus
ἐνὸρκίζων αὐτοὺς, ἀναγνῶναι τὴν ἐπιστὸλὴν ταύτην πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς· καὶ οὕτως τελειοῖ τὴν ἐπιστολήν. Desinit
ΕΝΟΣ ΓΑΡ ΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΣΥΜΠΕΣΕΙΤΑΙ ΟΡΟΣ Desinit
ΕΝΟΣ ΜΕΝ Incipit
ΕΝΟΣ. ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΟ ΕΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ Incipit
ἐνοσίχθονος πέδον Desinit
ΕΝΟΧΟΣ ΕΓΩ ΕΣΟΜΑΙ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩ ΚΟΛΑΣΕΩΝ. Desinit
ΕΝΟΧΟΣ ΜΕΝ Ω ΦΙΛΟΤΗΣ ΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙ Incipit
ΕΝΟΧΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΕΦΗΝΕ Desinit
ἔνταλμα Titulus initialis
ἔνταλμα Titulus initialis
ἔνταλμα Titulus initialis
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΟΣ Titulus initialis
Ἔνταλμα πνευματικῆς πατρότητος Titulus initialis
Ενταυθ' εμαρψε τεκμωρ η του Ματθαιου βιβλος. Textus
Ἐνταῦθ’ ἔμαρψε τέκμωρ ἡ τοῦ Ματθαίου βίβλος. Textus
Ἐνταῦθʹ ἔμαρψε τέκμωρ ἡ τοῦ Ματθαίου βίβλος Textus
ἐνταῦθα βεβιωκόσι μακαριότητα, ἧς γένοιτο... Desinit
ἐνταῦθα δὲ ἀγαλλιώμενοι τοῖς προσδοκωμένοις· ἐν Χριστῷ... Desinit
ΕΝΤΑΥΘΑ ΔΕ ΚΑΤΑΠΑΥΣΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΟΤΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ... Desinit
Ἐνταῦθα δείκνυσι Incipit
ἐνταῦθα καὶ συνάπτεται. Desinit
ενταυθα Λουκας χρωμα μιγνυει λογου, αναρχον υιον ζωγραφων σε πατροθεν, προλεγει λοιπον τον τοκον του Προδρομου, και την του υιου φρικτην γεννησιν παλιν, ταυτην δε τιμων Γεωργιος εκ ποθου, συν τοις λογοις σεβετε τον λογογραφον. Textus
Ἐνταῦθα Λουκᾶς χρῶμα μιγνύει λόγου, ἄναρχον υἱὸν ζωγραφῶν σε πατρώθεν˙ προλέγει λοιπὸν τὸν τόκον τοῦ προδρόμου καὶ τὴν τοῦ υἱοῦ φρικτὴν γέννησιν πάλιν˙ Ταύτην δὲ τιμῶν Γεώργιος ἐκ πόθου σὺν τοῖς λόγοις σέβεται τὸν λογογράφον. Textus
ἐνταῦθα μεθ' ἡμῶν τὸν κύριον ἔχοντες, ἐν αὐτῷ καὶ τῶν παρόντων καὶ τῶν μελλόντων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν, εἰς... Desinit
ἐνταῦθα μόνον συνάπτεται Desinit
Ἐνταῦθα μόσχος ἱερουργίας τύπον ἐξεικονίζει καὶ καλῶς παρεισάγει. Textus
ενταυθα μοσχος ιερουργιας τυπον, ... και καλως παρεισαγει. Textus
ΕΝΤΑΥΘΑ ΠΕΡΙ ΒΑΘΜΩΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΑΚΩΛΥΤΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΕΚΩΛΥΜΕΝΩΝ Titulus initialis
ἐνταῦθα περὶ τῆς τῶν νέων ἀγωγῆς εἰρήσθω Desinit
ἐνταῦθα στρεφόμενοι Desinit
ἐνταῦθα τὰ τοῦ ἀριθμητικοῦ νικομάχου θεωρήματα περὶ ἀριθμοῦ περιττοῦ καὶ ἀρτίου καὶ τετραγώνου καὶ κύβου ὧν μέμνηται ὁ ἀριστοτέλης ἐν τῶ πρώτω τῆς ἀποδεικτικῆς Titulus initialis
ενταυθα τερμα χριστολεκτων ρηματων. Μνησθητι κυριε του γραψαντος Νικολαου του αμαρτωλου μοναχου του Εδεσινου και των αυτου αδ (αδελφων). ετελειωθη μηνι αρτεμισιω τω κατα Ρωμαιους μαιω δʹ ινδικτιωνος ιαʹ του ͵ϛχμαʹ ετους εν τη χριστευλογητω πολει Εδεση. Textus
Ενταυθα την θελγουσαν Incipit
Ἐνταῦθα τὴν θέλγουσαν εἰκότως λύραν κινῶν, τελώνης συγκινεῖ καὶ τοὺς λίθους, ὅθεν, πλάνος, σίγησον, Ὀρφέως λύρα, πόνοις Ἱλαρίων γὰρ ἥρμοσε ξένην, καθημεροῦσαν τὴν λιθότροπον φύσιν. Textus
ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΙΝΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΣΙΝ ΠΩΣ ΗΝΕΣΧΕΤΟ Incipit
Ενταυθα τινες αμφισβητουσιν, πως ηνεσχετο ο Χριστος γυναικος τοιαυτα ποιουσης αλειψασθαι μυρον υπ' αυτης Incipit
ἐνταύτη τῆ ἐπιστολῆ οὐδ´ ὁπόθεν ἐμνημόνευσε ῥητοῦ Παῦλος ὁ Ἀπόστολος. στιχχ(στίχοι) (!) Explanatio
ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΕΣΤΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΜΕΝ Η ΤΟΥ ΕΝΤΕΛΟΥΣ ΕΧΕΙΑ Incipit
ἐντεῦθεν ἀπαλλγησόμεθα... στεφάνους ἀποληψόμενοι... ἀμήν Desinit
Ἐντεῦθεν ἄρχεται ἔνθα κατέληξεν Incipit
ἐντεῦθεν αὐτοῖς εἰς Ἐδὲμ λῆξις μία Desinit
εντευθεν εως του τελους Incipit
ἐντεῦθεν ἕως τοῦ τέλους ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων οὐ κεῖται, ἐν δὲ τοῖς ἀρχαίοις πάντα ἀπαράλειπτα κεῖται. Textus
ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΑΓΑΘΩΝ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ ΑΓΑΘΩΝ Κ. Τ. Λ. Desinit
ἐντεῦθεν μανθάνει Incipit
εντευξιν ταις εκκλησιαις. Desinit
εντευξιν ταις εκκλησιαις. Desinit
εντιμος ο μισος ατιμος ο δισκος αναξιος ο βασταζων σοφος οπου τα παναση (?) Textus
ἐντιμότατε πρεσβύτερε καὶ ἡμῖν ἐν Χριστῷ ποθεινότατε ἀδελφὲ Incipit
ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΙΚΟΝΟΥ Incipit
ἐντίμως ἄμα καὶ [ Desinit
Εντιμωτατε, ενδοξωτατε, ευγενεστατε [...] Ιωαννακη Ρειζη, εν Χριστω αδελφε, και γνησιε [...] μετανοιαν την προσηκουσαν [...]μομεν τη ση εντιμοτητι, [...] θεον τον κυριον ημων Ιησουν Χριστον, οτι [...] σωματος εν πασῃ ευημερι[ᾳ] [...] μετα παντος του ευλογημ[ενου] [...] πλην αυτοθι στελλομεν δια [...] τον πανοσιωτατον εν ιερομοναχ[οις] (ιερομοναχοις) [...] | και εργω ως καθως και ημας [...] παντοτε ενθυμουμαι την αβραμιαιαν σου υποδοχ[ην] (υποδοχην) [...] καλην συνδρομην και βοηθειαν, και συχνως αναγγελλω αυτην τους πατερας, και ευχονται υπερ σου, και μνημονευω το τιμιον σου [ον]ομα (ονομα) ακαταπαυστως εν ταις θειαις και ιεραις λειτουργιαις, ο δε μισθαποδοτης Χριστος πληρωσει τον αξιον μισθον σου εκατονταπλασιως, και αξιωσει σε και της επουρανιου αυτου βασιλειας μετα παντων των αγιων. Καθηγουμενος της ιερας και δεσποτικης μονης του αγιου Σιμωνος Πετρου Γρηγοριος ιερομοναχος και εν κυριω Ιησου Χριστω αδελφοι. Textus
Ἐντολαὶ μέν εἰσιν τὸ οὐ μοιχεύσης Incipit
εντολην καινην διδωμι υμιν, ινα Desinit abruptus
ἐντὸς τοῦ παραδείσου ἤδη γεγόνατε Desinit
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΛΕΙΔΙΩ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΣΙΝ ΕΙΝΑΙ Desinit
ΕΝΤΡΕΠΩΝ ΑΥΤΟΥΣ Incipit
ἐντυγχάνοντας ἀποκναίη Desinit
εντυγχανουσι τα νοηματα. Desinit
ἐνώπι]ον τοῦ βασιλέως Incipit
ἕνωσιν πεπράχθαι φαμέν Desinit
ἕνωσιν, ἧς ἄρρηκτος ἐστὶν ἡ δέσις Desinit
ΕΝΩΣΙΣ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Incipit
ΕΝΩΣΙΣ ΕΣΤΙΝ ΔΙΕΣΤΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Incipit