Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Τε

Détails contenus par liste alphabétique Type
ΤΕ ΔΕ ΔΙΣΥΛΛΑΒΑ ΚΑΤΑ Incipit
ΤΕ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΠΙΘΟΛΟΥΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ Incipit
τε]κουσα ικετευε συν αποστολοις Incipit cuiusdam partis
ΤΕ]ΛΕΥΤΑΙΣ ΦΩΝΗΣ ΔΙΕΓΝΩΚΕΝΑΙ, ΟΠΩΣ ΤΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΦΡΟΝΩ Incipit
τέ]λος Incipit
ΤΕΑΘΡΡΗΚΕΝ ΑΨΥΧΟΙΣ Incipit
Τεὴν ὀλβίαν, Λόγε, βράβευσον χάριν, ὅπως ἐμπράκτως σοὺς ἐπίοιμεν θεσμούς, οὓς δὴ καὶ προτείνεται πυκτὶς ἡ τῇδε. Textus
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος τῷ τε πατριάρχῃ Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος τῷ τε πατριάρχῃ Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος τῷ τε πατριάρχῃ Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔναγχος τῷ τε πατριάρχῃ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν ἱεράρχαις Incipit
Τεθέασαι τὴν ἐπιστολήν ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱός Incipit
ΤΕΘΗΣΕΣ]ΘΕ ΕΠΕΙΔΑΝ ΕΥΟΔΩΣΗ Incipit
ΤΕΘΝΗΚΕΝ ΟΠΠΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΣ ΩΝ Desinit
Τέθριππον ἅρμα τοῦ Σατὰν εὐδοξία Incipit
Τέθριππον ἅρμα τοῦ Σατὰν εὐδοξία Incipit
Τείνω τὰ νεῦρα καὶ κρατύνω τὸν τόνον Incipit
Τειρεσίας πρὸς Δία καὶ Ἥραν Incipit
τειχομαχούντων. Τούτους καὶ ἡμεῖς διὰ τῆς μετανοίας μιμησώμεθα, ἵνα..., ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... Desinit
Τεκμαίρομαι τὴν κατὰ Θεὸν ὑμῶν προκοπήν, ὦ θεοφιλέστατε σύλλογε Incipit
Τεκμαίρομαι τὴν κατὰ Θεὸν ὑμῶν προκοπήν, ὦ θεοφιλέστατε σύλλογε Incipit
Τεκμήριον γίνεται ἀπὸ τοῦ τεκμαίρομαι Incipit
ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΗΣ ΥΛΗΣ Incipit
τέκνοις καὶ Incipit
Τέκνον ἐμόν, Ὀλυμπιάς Incipit
ΤΕΚΝΟΝ ΜΟΥ ΠΟΘΕΙΝΟΤΑΤΟΝ ΤΕΚΝΟΝ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΝ Incipit
Τέκνον μου ποθεινότατον, παιδί μου ἠγαπημένον Incipit
Τέκνον μου ποθεινότατον, παιδί μου ἠγαπημένον Incipit
Τέκνον οὐρανίου με πατρὸς ἀνάδειξον ἡ τέξασα Incipit
τεκνον Προχωρε α σοι λεγω ταυτα γραφε Detail(s)
Τέκνον σε, Τιμόθεε, Παύλου μανθάνων Incipit
Τεκνον Τιτε, επεφανη η χαρις Incipit
ΤΕΚΝΩΝ ΜΟΥ ΣΚ[ΛΗΡΟΣ Desinit
τελεια αγαπη εξω βαλλει τον φο… (φοβον). Desinit
ΤΕΛΕΙΟΝ ΔΕ ΘΕΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ Incipit
ΤΕΛΕΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Desinit
τέλειον ἐν [ Desinit
τέλειος ὢν ἐν θεότητι Incipit
τελειωθεις εν Ιεραπολει της Συριας, εκτην προς δεκατη, αγοντος του Νοεμβριου μηνος κατα Ρωμαιους, κατα δε Εβραιους Θωυκ εις δοξαν και κρατος του κυριου ημων Ιησου Χριστου, ω η βασιλεια, εις τους αιωνας. Desinit
ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΧΑΡΙΤΙ Κ. Τ. Λ. Desinit
τελειως σχολασε τω θεω. Desinit
τελειωτέρας· τέως δὲ νῦν ἔχεις παρ' ἡμῶν περατωθεῖσαν σοι τὴν ἐπιταγήν Desinit
ΤΕΛΕΟΝ Desinit
Τελεσθείσης ἤδη τῆς προθεσμίας τῶν τεσσαρκάκοντα ἡμερῶν, παρεγένοντο οἱ Ἰουδαῖοι Incipit
Τελετάς· ἱεροτελετάς· τελετάρχας· μυσταγωγούς Incipit
Τελετάς· ἱεροτελετάς· τελετάρχας· μυσταγωγούς Incipit
τελευταίαν παραθεῖναι πνοήν. Ὁ τῶν ἁγίων εὐχῶν σου δοῦλος καὶ παῖς Θεόδωρος Desinit
ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΑ ΚΑΘΟΔΟΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ Incipit
Τελευτήσαντος δὲ Ἀχαὰβ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίας Incipit
ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ ΗΡΩΔΟΥ Incipit
Τελευτῶν οὖν Ἰωάννης ὁ συγγραφεὺς προετρέψατο Incipit
ΤΕΛΕΥΤΩΝΤΟΣ ΟΡΔΙΝΟΥ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙΣ Incipit
ΤΕΛΕΥΤΩΝΤΟΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΟΡΔΙΝΟΥ Incipit
τελος αμφοτερων των ευαγγελιων Textus
τελος αποκαλυψεως του αγιου ιωαννου του θεολογου Titulus finalis
τέλος ἀρετῆς ἁπάσης ἡ ἀγάπη· ἧς γένοιτο γνησίως καὶ διηνεκῶς ἀπολαύοντας ἡμᾶς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτυχεῖν, χάριτι... Desinit
τέλος δὲ ἄφνω καταλιπών Incipit
τέλος εἴληφαν πρᾶξεις τῶν ἀπὸ στόλων· ταῦτα συγγράψας Λουκᾶς ὁ θεηγόρος Textus
Τελος ειληφεν ενταυτα (ενταυθα) το παρον βιβλιον, εις το ετος τρεχοντος (!) εξαδων χιλιαδας, εν μηνι ερχομενου ιανουαριου· εις τας ιεʹ ημερα σαββατω τε της κρεοφαγου δια χειρος του ταπεινου θυτου και ιερεως Μανουηλ τε τουνομα επικλην τε Σωτηριακης (?) εμ (εν) πολει πανυ θαυμαστη αμα τε και μεγαλη λεγωμενη τε τουνομα τη πολει τη μεγαλη υμεις δε οσοι τυχητε ιδειν και αναγνωσε (αναγνωναι), μη μεμφεστε (μεμφεσθε) παρακαλω· μηδε κατηγορειται μαλλον δε σιγνωσθαι (συγγνωσασθαι) καμοι δια των πολλων σφαλματων διοτι απειρος ειμι της τεχνης των γραμματων Textus
Τέλος εἴληφεν ἡ βιβλὶς ἡ παροῦσα Incipit
Τελος ειληφεν η δελτος αυτη. αμην αμην αμην. δοξα σοι ο θεος. οτι εφθασα και ειδον το τελος του [βι]βλιου (βιβλιου). Textus
Τέλος εἴληφεν ἡ μικρὰ βίβλος αὕτη. Textus
ΤΕΛΟΣ ΕΙΛΗΦΕΝ ΟΚΤΩ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Desinit
ΤΕΛΟΣ ΕΙΛΗΦΕΝ ΟΚΤΩ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ .... Desinit
τέλος ἔλα(ἔλαβεν) τὸ παρὸν ἅγιον τετραευαγγέλιον ὑπὸ χρ(χειρὸς) ἐμοῦ τοῦ πολυτλήμονος καὶ εὐτελοῦς νοτρ(νοταρίου) Σολομὼν ὁ ἀπὸ Νότ(Νότου)· καὶ διὰ τὸν κύριον πάντες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες οἱ ἐντυχόντες ἐν αὐτῷ καὶ ἀναγινόσκοντες· οἱ καὶ μεταγράφοντες· μὴ διὰ χωρικίας ἐμῆς ἢ σαλείας τὴν κατάραν ἀναπέμψασθε· ἠκούσατε γὰρ καὶ πολλάκις ἐρρέθη· ὅτι καὶ ὁ γράφων περιγράφει· καὶ χεὶρ ἡ γράψασα σήπεται τάφῳ· γραφὴ δὲ φαῖνει εἰς χρ(χρόνους) πληρεστάτους εἰς τοὺς σύνπαντας αἰῶνας τῶν αἰῶνων ἀμήν· ἐτελειώθη δὲ ἐν ἔτη τὼ ἀπὸ κτίσεως κόσμου, ͵ϛχοϛ΄ ἰνδικτιῶνος α΄·(ἡλίου) κύ(κύκλῳ) ιβ΄· (σελήνης) ζ΄·εἰς τὰς ιδ΄ τοῦ δε(δεκεμβρίου) μηνὸς ἡμέρᾳ ε΄ ἡ (ἐπακτὴ(?)) κη΄· πολεύοντος ζ΄ (?) (ἡλίου) διἔπων βασιλεύοντος ἐν Κωνσταντινουπόλει Μανουὴλ τοῦ Πορφυρογεννήτου καὶ ἐνδοξτ(ἐνδοξοτάτου) βασιλέως· καὶ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις Ἀμαρρὴ τοῦ κραταῖου ῥίξ ἐν δὲ τῇ νῆσῳ Σικελίας Γουλμ(Γουλιέλμου) τοῦ δευτέρου ῥιγός · ἐφ' ἡμᾶς δὲ Ἰησοῦς Χριστός · ᾦ ἡ δόξα καὶ τῶ κράτος · εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων ἀμήν. Textus
τέλος ἔλαβε ὁ Ματθαίος. Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαίον εὐαγγέλίου· ἐγράφη Ἐβραιστὶ ἐν Παλεστίνη (Παλαιστίνη)· μετὰ ἔτη ὀκτῶ τῆς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου· Textus
Τέλος ἔλαβεν ἡ τοῦ Σχολαρίου διάλεξις ἡ μετὰ (manus post. κατὰ) ἰουδαίων. Titulus finalis
τέλος ἐν ἔτει ͵ϛχιθʹ ἰνδικτιῶνος δʹ. Textus
Τέλος ἐν τούτοις ληπτέον τὴν κατὰ πάντων Incipit
τελος ενν*** ωρας De lectionibus passionis
τέλος ἐπιστολῆς βʹ πρὸς Κορινθίους· ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ. Textus
Τέλος ἔσχηκε τῶν καλῶν ταύτη δέλτος Incipit
τελος ηλειφεν η παρουσα δελτος. Textus
τελος και τουτου σχολιου. ερμηνεια του κατα Ματθαιον ευαγγελιον εν επιτομη Titulus finalis
τελος και τω θεω χαρις αμην Doxologia uel Inuocatio
ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩ ΣΕ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΝΓΓΕΛΟΙΣ Desinit
Τέλος Κλίμακος οὐρανοδρόμου βίβλου Incipit
τέλος μὲν θείων δογμάτων καὶ τῆς περὶ ταῦτα φιλοπονίας Incipit
ΤΕΛΟΣ ΟΥΜΟΥ ΡΚΗʹ ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Desinit
Τέλος πάντων. Textus
Τέλος πασῶν ἐντολῶν προσευχή Incipit
Τέλος περὶ οὔρων Titulus initialis
τέλος περὶ πνευμάτων Desinit
Τέλος περὶ τοῦ σχηματισμοῦ τῶν χρόνων Desinit
τέλος Πέτρου ἀποστόλου ἐπιστολῆς καθολικῆς αʹ. ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. Textus
τελος πεφθακως, τῳ θεω διδῳ (!) χαριν. Textus
τελος πεφθακως, τῳ θεω διδῳ (!) χαριν. Textus
Τελος συν θεω αγιω, του μηνολογιου. αμην ͵αυιηʹ σεπτεβριος (σεπτεμβριος) Titulus finalis
τέλος σὺν θεῷ καὶ τοῦ κατὰ Ἰωάννου καὶ τοῦ ὅλου ἁγίου τετραβαγγέλου Textus
τελος συν θεω και του κατα Ιωαννου συν (sic) και του ολου αγιου τετραβαγγελου. Textus
Τέλος σὺν θεῷ, τοῦ τετραβαγγελίου Textus
Τέλος σχολίων τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου ἀπὸ διαφόρων ἑρμηνειῶν. Titulus finalis
ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΝ ΚΑΤΑΔΕΞΑΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΑΙΡΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ Desinit
ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΝ ΚΑΤΑΔΕΞΑΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΑΙΡΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΥΤΩ Κ. Τ. Λ. Desinit
τέλος ταφὴν καταδεξάμενον, Χριστὸς ὁ αἴρων τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν· αὐτῷ... Desinit
τέλος ταφὴν κατεδέξατο Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου· αὐτῷ... Desinit
τέλος ταφὴν κατεδέξατο Χριστός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου· αὐτῷ... Desinit
τέλος τῆς ἁγίας καὶ οἱκουμενηκῆς (οἰκουμενικῆς). ὀγδόης συνόδου τῆς ἐν Φλορεντίας (Φλορεντίᾳ). γενομένης. ὅτι ὀρθῶς ἐγένετο. ὑπὲρ ἀπολογουμένου τῶν ἐν τῶ ὅρω αὐτῆς εʹ κεφαλαίων Titulus finalis
Τέλος τῆς Ἀποκάλύψεως τοῦ ἁγίου Ἱωαννου τοῦ ἐυαγγελιστοῦ. Titulus finalis
Τελος της Αποκαλυψεως του Θεολογου Titulus finalis
Τέλος τῆς διαίτης τῶν δώδεκα μηνῶν Titulus finalis
τελος της εκτης ωρας De lectionibus passionis
Τελος της Εξοδου. στιχοι ͵γυʹ. Titulus finalis
τελος της ερμηνειας του σχολιου. Titulus finalis
τελος της παρουσης· βιβλου. Titulus finalis
τέλος τῆς πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς, ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. Textus
τέλος τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς Titulus finalis
τέλος τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου. Textus
τέλος τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ. Textus
τέλος τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς αʹ ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν. διὰ Τιμοθέου. Textus
τέλος τῆς πρὸς Θεσσαλονικεῖς βʹ ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης. Textus
τέλος τῆς πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Τυχικοῦ καὶ Ὀνησίμου. Textus
τέλος τῆς πρὸς Ῥωμαίους Titulus finalis
τέλος τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς. Titulus finalis
τέλος τῆς πρὸς Τιμόθεον αʹ ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Μακεδονίας, ἥτις ἐστι μητρόπολις Φρυγίας τῆς Καπατιανῆς. Textus
τέλος τῆς πρὸς Τιμόθεον βʹ ἐπιστολῆς· ἐπισκόπου τῆς Ἐφέσου· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης· ὅτε τὸ δεύτερον παρέστη Παῦλος τῶ καίσαρι Ῥώμης Νέρωνι. Textus
τέλος τῆς πρὸς Τῖτον ἐπιστολῆς· τῆς Κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτος ἐπίσκοπος χειροτονηθεῖς· ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας. Textus
τέλος τῆς πρὸς Φιλήμονα ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ὀνησίμου οἰκέτου αὐτοῦ Φιλήμονος. Textus
τέλος τῆς πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολῆς· ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ Ἐπαφροδίτου. Textus
τελος της πρωτης ωρας De lectionibus passionis
τελος της τριτης ωρας De lectionibus passionis
τελος της υποθεσεως. Titulus finalis
Τέλος τῆς ὑποθέσεως· καὶ τῶν κεφαλαίων τῆς προς Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς. Titulus finalis
τελος το (sic) κατα Λουκα (sic) ευα (ευαγγελιον uel ευαγγελιου) εχει στιχους ͵βωʹ υπηγορευθη δε μετα χ[ρονους (χρονους) ιεʹ] της Χριστου αναληψεως Textus
τέλος τοῦ βιβλίου θεραπευτικοῦ τοῦ πρός Γλαύκονα Desinit
τελος του ευαγγελιστου Λουκα. Titulus finalis
τέλος τοῦ Ἰσοκράτους λόγου, πρὸς Δημόνικον. Titulus finalis
τελος του κατα Ιωαννην. Titulus finalis
Τελος του κατα Λουκα αγιου ευαγγελιου, στιχοις ͵βω΄, εξεδοθη μετα χρονους ιε΄ της του Χριστου αναληψεως. Textus
τελος του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου. Titulus finalis
τελος του κατα Λουκαν αγιου ευαγγελιου. στιχοι ͵βωʹ. εξεδοθη μετα χρονους ιεʹ της του Χριστου αναληψεως. Textus
Τελος του κατα Λουκαν ευαγγελιου. εγραφη και αντεβληθη ομοιως εκ των αυτων αντιγραφων. εν στιχοις. ͵βψξ΄ κεφαλαιων τμβ´. Textus
Τελος του κατα Μαρκον αγιου ευαγγελιου, στιχοις ͵αχ΄, εξεδοθη μετα χρονους ι΄ της του (!) αναληψεως. Textus
τελος του κατα Μαρκον ευαγγελιου τα σχολια. Titulus finalis
Τελος του κατα Μαρκον ευαγγελιου, οπερ εγραφη και αντεβληθη ομοιως εκ των εσπουδασμενων τη Ρωμαικη διαλεκτω, μετα δεκα χρονους της του κυριου και θεου και σωτηρος ημων Ιησου Χριστου αναληψεως, εν στιχοις, ͵αφν΄ και κεφαλαιοις σλδ΄. Textus
τελος του κατα Μαρκον ευαγγελιου, στιχοι ͵αχʹ. Textus
Τέλος τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου, γραφέντος ὑπ’ αὐτοῦ ἐν ἑβραΐδι διαλέκτῳ (ἑβραϊστὶ) μετὰ χρόνους (ἔτη) ὀκτὼ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναλήψεως καὶ ἐν Ἰερουσαλὴμ ἐκδοθέντος ὑπὸ Ἰωάννου (ὕστερον δὲ ἡρμηνεύθη ὑπὸ Ἰωάννου). Textus
Τέλος τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου. Στίχοι ͵βχʹ. Ἐξεδόθη ὑπ' αὐτοῦ τοῦτο μετὰ χρόνους ηʹ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναλήψεως. Textus
Τελος του κατα Ματθαιον αγιου ευαγγελιου· στιχοις ͵βχʹ, εξεδοθη υπ' αυτου τουτο, μετα χρονους η΄ της του Χριστου αναληψεως. Textus
τελος του κατα Ματθαιον ευαγγελιου τα σχολια. Titulus finalis
τελος του λεξικου. Titulus finalis
τελος του Μαρ(Μαρκου) Titulus finalis
τελος του σχολιου. Titulus finalis
τελος του σχολιου. Titulus finalis
τέλος τοῦδε προύθηκα ἀρρήτῳ Μάρκῳ Textus
τελος τουδε προυθηκα αρρητῳ Μαρκῳ Textus
τελος των εβδομηκοντα δυο κεφαλαιων της αποκαλυψεως του Ιωαννου του θεολογου: Titulus finalis
τελος των εν τοις ευαγγελιοις προλογων του αγιου Ιερωνυμου· ερμηνευθεντες απο του λατινικου. Titulus finalis
τέλος τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου Textus
Τέλος τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου. Textus
τέλος τῶν ιδ´ ἐπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου, Παύλου. Textus
Τέλος τῶν Ἱπποκράτους τοῦ Κώου ἀφορισμῶν Titulus finalis
τέλος τῶν καθολικῶν ἐπιστολῶν· Ἰακώβου· Πέτρου τοῦ κορυφαίου, Ἰωάννου τοῦ θεολόγου, καὶ Ἰούδα Textus
τελος των μακαρισμων. Titulus finalis
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Titulus initialis
Τέλος τῶν Περσικῶν ἀντιδότων Desinit
Τέλος τῶν περσικῶν ἀντιδότων. Desinit
τέλος τῶν πράξεων τῶν ἁγίων ἀποστόλων, συγγραφεῖσαι παρὰ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Titulus finalis
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΗΔΕ ΛΟΙΠΗ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΙΠΕΙ Desinit
Τέλος τῶν σχολίων τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου ἀπὸ διαφόρων ἑρμηνειῶν. Πάντες οἱ φιλοπόνως ἐντυγχάνοντες τῆ τοῦδε τοῦ εὐαγγελίου συγγραφῆ· καὶ πολλὴν τὴν ὠφέλειαν ἐκ τῆς τῶν πονηθέντων ἡμῖν ἀπὸ διαφόρων ἑρμηνειῶν Incipit
τελος των σχολιων του κατα Ιωαννην ευαγγελιου. Titulus finalis
τελος των σχολιων του κατα Λουκαν ευαγγελιου. Titulus finalis
τελουμένων εὐεργεσιῶν, ἵνα καὶ τῶν παρόντων ἀπολαύσωμεν ἀγαθῶν, καὶ τῶν μελλουσῶν ἐπιτύχωμεν δωρεῶν, χάριτι... Desinit
τελχῖνι τινὶ πικρῷ ἐφθονήθημεν Desinit
ΤΕΜΑΧΙΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΒΙΒΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΛΑΜΠΕΙΝ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ Titulus initialis
ΤΕΜΑΧΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΛΑΜΠΕΙΝ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ Titulus initialis
τέμνει τοὺς ἀντιθέτους εἰς τέλος, αὐτὸς μένων ἄτμητος Desinit
Τεμνομένην θάλασσαν ἐφ' ὀδῷ Incipit
Τέρμα δεδοκὼς τῇ πανιέρῳ Incipit
Τέρμα ἔλαβον οἱ στίχοι τῶν ἀποστόλων, ἀμήν. Textus
Τέρμα τῶν λόγων Μάρκου τοῦ θεοφθόγγου γραφέντα χειρὶ μοναχοῦ Νικολάου. Textus
Τερμα των λογων, Μαρκου του θεοφθογγου. Textus
Τέρματ' Ἀλέξανδρός γε μέγας Incipit
Τέρπει μὲν καὶ λειμὼν πολυανθής Incipit
Τέρπει μὲν τὰς ὄψεις ἐκ τῆς ἑῴας ἀνίσχων ὁ ἥλιος Incipit
Τέρπῃ ἄγαν πλούταξι στίλβεις Incipit
ΤΕΡΠΝΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΤΕΡΑ Desinit
τεσσ]αρακοντα πειραζομενος υπο του Σατανα Incipit abruptus
ΤΕΣΣΑΡ[ΑΚΟΣΤΗΝ] Desinit
Τέσσαρα γενικώτατα εἴδη εἰσὶ τῶν παθῶν Incipit
Τεσσαρα δε εισι τα ευαγγελια, ως τοις υπο αισθησιν ετι και φθοραν ουσι, τεως χωρητα, και ως συμβολον οντα, πιστεως, και πρακτικης και φυσικης και θεολογικης φιλοσοφιας, και της μεν πιστεως συμβολον ειναι. το κατα Ματθαιον, ως απιστους μετα δωρων προσκυνουντας εισαγον τους μαγους, της δε πρακτικης, το κατα Μαρκον, ως εκ της μετανοιας καθ' ην πασα πραξις εστι εναρετος, της διδασκαλιας αρχομενον, της δε φυσικης, το κατα Λουκαν, ως περιοδικωτεραν του λογου την εξηγησιν εχον, και την της διδασκαλιας ιστοριας, τοις τροποις καταλληλον, της δε θεολογιας, το κατα Ιωαννην, εξ ης θεοπρεπως ηρξατο τε και εληξεν. Textus
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια και ου πλειονα ουτε ελαττονα, επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια και ου πλειονα, ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια και ου πλειονα, ουτε ελαττονα επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα, επειπερ Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα, επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
Τέσσαρα δέ ἐστι τὰ εὐαγγέλια καὶ οὔτε πλείονα. Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια πανταχοθεν πνεοντα την αφθαρσιαν και αναζωπυρουντα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ου πλειονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ου πλειονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ου πλειονα ουδε ελαττονα, επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ου πλειονα, ουτε ελαττονα, επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα, επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα. Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια. και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια. και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα. Incipit
τέσσαρα δέ ἐστι τὰ εὐαγγέλια· Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ου πλειονα ουτε ελαττονα. επειπερ τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα, και ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα, ουτε ελαττονα· Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα,ουτε ελαττονα Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα· ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα· ουτε ελαττονα· Incipit
Τεσσαρα δε εστι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα· ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστι ταυτα τα ευαγγελια, και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα, επει και τεσσαρα καθολικα πνευματα Incipit
τεσσαρα δε εστιν ευαγγελια, και ου πλειονα· ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστιν τα ευαγγελια Incipit
τέσσαρα δέ ἐστιν τὰ εὐαγγέλια καὶ οὐ πλείονα οὐδὲ ἐλάττονα, ἐπείπερ Incipit
τεσσαρα δε εστιν τα ευαγγελια και ου πλειονα ουτε ελαττονα· Incipit
τεσσαρα δε εστιν τα ευαγγελια, πανταχοθεν Incipit
τεσσαρα δε εστιν τα ευαγγελια· και ουτε πλειoνα, ουτε ελαττονα. Incipit
Τέσσαρα εἶδεν θηρία ἀναβαίνων Incipit
Τέσσαρά εἰσι τὰ χαρακτηρίζοντα Incipit
Τέσσαρα εἰσίν Incipit
Τεσσαρα εισιν ευαγγελια, επειδη τεσσαρα Incipit
Τέσσαρα εἰσὶν εὐαγγέλια, ἐπειδῆ τέσσαρα πνευμα (πνεύματά) εἰσὶν καθολικᾶ Incipit
Τέσσαρά εἰσιν εὐαγγέλια, ἐπειδὴ τέσσαρα πνεύμα[τά] εἰσιν καθολικά. Incipit
Τεσσαρα εισιν ευαγγελια, επειδη τεσσαρα πνευματα εισι καθολικα, και τετραμορφα ζωα Incipit
Τεσσαρα εισιν ευαγγελια· επειδη τεσσαρα πνευματα εισι καθολικα Incipit
Τεσσαρα εισιν ευαγγελια· ουτε πλειονα τον αριθμον ουτε ελαττονα ενδεχεται αυτα γενεσθαι· το μεν γαρ· κατα Ιωαννην ευαγγελιον, την απο του πατρος ηγεμονιαν αυτου και πρακτικην και ενδοξον γενεαν διηγειται· εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος. Textus
Τεσσαρα εστιν τα ευαγγελια των αριθμων... ουτε πλειονα… Incipit
ΤΕΣΣΑΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΙ ΤΑ ΣΥΝΙΣΤΟΝΤΑ (textus 4) Incipit
Τεσσαρα τοινυν εισι τα ευαγγελια Incipit
Τέσσαρα τοίνυν εἰσὶ τὰ εὐαγγέλια καὶ οὐ πλείονα Incipit
Τέσσαρα τοίνυν εἰσὶ τὰ εὐαγγέλια καὶ οὐ πλείονα. Incipit
Τεσσαρα τοινυν εισι τα ευαγγελια· και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
Τεσσαρα τοινυν εισιν τα ευαγγελια και ουτε πλειονα ουτε ελαττονα Incipit
Τέσσαρα τοίνυν εἰσὶν τὰ ἐυαγγέλια καὶ οὕτε πλείονα, οὕτε ἐλάττονα· ἐπειδὴ τέσσαρα καθολικὰ πνεύματα εἰσί Incipit
Τεσσαράκοντα καὶ Σατὰν παρὰ μίαν Incipit
Τέσσαρες ἄρχοντες ἐξελέγοντο ὑπὸ τοῦ Δαυίδ Incipit
Τεσσαρες δε Μαριαι εμφερονται τοις ευαγγελιοις. πρωτη η θεοτοκος ην και Ιακωβου και Ιωση μητερα ονομαζουσιν Incipit
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΣΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΕΤΑΙ Incipit
Τέσσαρές εἰσι κανόνες τῆς ὀρθογραφίας Incipit
Τέσσαρές εἰσι παρ' ἰατροῖς ἡμέραι κριτικαί Incipit
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΣΙΝ ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩ Ο ΦΕΡΩΝ ΠΟΛΛΗΝ ΟΧΛΗΣΙΝ Incipit
Τέσσαρές εἰσιν ἀγῶνες ἐν Ἑλλάδι Incipit
Τέσσαρες εἰσὶν ἀγῶνες ἐν Ἑλλάδι τέσσαρες Incipit
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΣΙΝ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΙΡΟΙ Incipit
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΕΤΑΙ Incipit
Τέσσαρές εἰσιν αἱ κατασκευάζουσαι Incipit
Τέσσαρές εἰσιν ἀρεταὶ αἱ βοηθοῦσαι Incipit
Τέσσαρές εἰσιν ἀρεταὶ προκείμεναι τῷ ἀνθρώπῳ Incipit
τέσσαρές εἰσιν αὗται αἱ ἀρεταὶ αἳ φυλάσσουσιν τὴν ψυχὴν τὸ ἔλεος Incipit
Τέσσαρές εἰσιν γενικαὶ ἀρεταὶ αἷς παρέπονται Incipit
Τέσσαρές εἰσιν γενικαὶ ἀρεταὶ αἷς παρέπονται Incipit
Τέσσαρές εἰσιν γενικαὶ ἀρεταὶ αἷς παρέπονται Incipit
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙ ΕΙΣΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΣΙ ΔΕ ΑΥΤΑΙ Incipit
Τέσσαρες θάλασσαί εἰσιν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Incipit
Τέσσαρες θάλασσαί εἰσιν ἐπὶ πάντα τὸν περίγειον κόσμον Incipit
τεσσαρες μεν εισιν οι ευαγγελισται, τουτων δε οι μεν δυο Ματθαιος και Ιωαννης Incipit
Τέσσαρες μέν εἰσιν οἱ Εὐαγγελισταί, τούτων οἱ μὲν δύο Incipit
τεσσαρες μεν εισιν οι ευαγγελισται. τουτων δε οι μεν δυο, Ματθαιος και Ιωαννης, ησαν εκ του χορου των ιβʹ Incipit
Τέσσαρες μέν εἰσιν οἱ εὐαγγελισταί· τούτων δὲ οἱ δύο, Ματθαῖος καὶ Ἰωάννης, ἦσαν ἐκ τοῦ χοροῦ τῶν δώδεκα. Incipit cuiusdam partis
Τέσσαρες τροπαὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσιν Incipit
Τέσσαρες τρόποι Incipit
Τεσσαρεσκαιδέκατον καὶ τελευταῖον ἦν τῶν ἠρωτημένων Incipit
Τέσσαρσι γράμμασι συλλαβὴν φέρω μίαν Incipit
Τεσσάρων κέντρων ὄντων καὶ τεσσάρων ἐπαναφορῶν Incipit
Τεσσάρων χυμῶν ὄντων τρεῖς γίνονται Incipit
ΤΕΤΑΓΜΕΝΗΝ ΤΑΞΙΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΒΙΟΝ ΖΩΣΙΝ Desinit
τεταραγμένοις ὀφθαλμοῖς πρὸς Desinit
Τετάρτη φυλακή τῆς νυκτὸς ἐστι ἡ δεκάτη ὥρα, μεθ' ἣν ὑπολείπονται τρεῖς ὑστεραῖαι ὥραι διανυθεισῶν ὡρῶν ἐννέα τῇ δεκάτῇ τὸν Ιησοῦν ἐξαίφνης ἐπιστάντα· τετάρτῃ δὲ οὐκ ἀπὸ τέλους φυλακῇ τῆς νυκτὸς αὐτοῖς ἐνεφάνισεν ἀλλ’ ἀπ’ ἀρχῆς, τουτέστιν ὥρᾳ τετάρτῃ τῆς νυκτός. Textus
τεταρτη φυλακη της νυκτος εστιν η δεκατη ωρα, μεθ' ην υπολειπονται τρεις υστεραι ωραι διανυθεισων ωρων εννεα τη δεκατη τον Ιησουν εξαιφνης επισταντα· τεταρτη δε ουκ απο τελους φυλακη της νυκτος αυτοις ενεφανισεν αλλ’ απ’ αρχης τουτεστιν ωρα τεταρτη της νυκτος. Textus
τέταρτον ἀεί ποτε ἴαμβος ὅ δε ἕκτος ἡ ἴαμβος ἡ πυῤῥύχειος Desinit
Τέταρτον ᾆσμα σοὶ πλέκω, θεηγόρε Incipit
Τέταρτον ᾆσμα σοί, Θεοῦ Λόγε, πλέκω μοναχὸς Ἰωάννης Incipit
Τέταρτον ᾆσμα σοί, Θεοῦ Μῆτερ, φέρω Incipit
τέταρτον Ἰακώβω τῶ δικαίω ὡς Ἰόσιπος καὶ Κλήμης ἱστοροῦσιν. Desinit
τέταρτον Ἰακώβῳ τῷ δικαίῳ, ὡς Ἰώσηππος καὶ Κλήμης ἱστοροῦσιν. Desinit
Τέταρτον ᾠδῆς ᾆσμα σοί, Κόρη, φέρω Incipit
τετελεσται αγαπητος ο κυριος Ματθαιος ο ευαγγελισθης (ευαγγελιστης) μηνι αυγουστω. εˊ. Textus
Τετέλεσται ἡ τῶν εὐαγγελιῶν θεία καὶ ἱερὰ βίβλος, τίμιε πάτερ, ἡμεῖς δ' ἀμφότεροι σαπησόμεθα, φεῦ, καὶ γενόμεθα κόνις, αὕτη δὲ μένει εἰς χρόνους πλείστους. Τοῦ ἐν ἱερομονάχοις τιμιωτάτου πατρὸς κυροῦ Κλήμεντος ἡ τῶν τεσσάρων εὐαγγελιστῶν βίβλος εἴληφε τέλος, ἤδη χειρὶ γραφεῖσα Μιχαὴλ τάλανος, ἀναξίου καὶ ἀμαθοῦς τῆς ταύτης τέχνης, ἐπίκλην Μοραΐτης ἔτους ͵ϛωι΄ ἰνδικτιῶνος ιε΄. Textus
Τετελεύτηκεν ἀδελφὸς καὶ συνήθως αὐτόν Incipit
Τέτοκας ἀποῤῥήτως Θεόν Incipit
Τέτοκε δὲ βυζάντια τρεῖς υἱούς, τὸν πρῶτον ὠνόμασε κατὰ τὴν προσηγορίαν τοῦ πατρὸς Ἑρμόλαον, τὸν δὲ δεύτερον Ἑρβάνον Incipit
Τετράγωνον οἱ γεωμέτραι οὐχ ἁπλῶς σχῆμα Incipit
Τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ ἰσάκις ἴσος Incipit
Τετράγωνός ἐστιν ὁ ζωοποιὸς ἄρτος ἐπειδὴ στηριγμόν Incipit
Τετραευαγγελιον εν τοις καταχουμενοις του οσ[ιου] πατρος ημων Αθανασιου του εν τω Αθω, παρ εμου του αμαρτωλου Ιωσηφ ιερομοναχου, και ευχεσθ[ε] μοι τω αμαρτωλω (cf. Anderson, in Bernabò, p. 192). Textus
τετραευαγγελιον Ιησου Χριστου του θεου ημων. Textus
Τετραευαγγελιον μονης του παντοκρατορος και σωτηρος χριστου τον (του) εν τω Αθω<νι> (Αθωνι)· τετραευαγγελιον μονης του παντοκρατορος [...] εν τω Αθωνι. Textus
τετραευαγγελιον ο Ματθαιος μονης του αγιου παντοκρατορος Χριστου τω εν τω Αθω Textus
Τετραευαγγελιον του αρμαριου της αγιας Λαυρας και ει τις το αλλοτριωση ταυτης, να ειναι αφωρισμενος απο θεου. Textus
τετραευάγγελον Incipit
Τετραευαγγελον της μονης του Τιμιου Προδρομου και επικεκλημενης του Μεγαλου Δουκος, και εδοθη τω Γενναδιω, υπο των κτητορων, συν πασι τοις βιβλιοις. εν ετει ͵ϛϡξβʹ υπαρχοντος πατριαρχου κυρου Γενναδιου. Textus
Τετραευαγγελον, του Μεγαλου Δουκος αφιερωθεν τω Τιμιω Προδρομω. Textus
τετραπροσωπα, και τα προσωπα αυτων, εικονες της πραγματειας του υιου του θεου Incipit abruptus
τετρὰς μὲν ὡρῶν τὴν φύσιν Incipit
Τετρὰς ποταμῶν, σὺν Ἰορδάνῃ στ<ρ>έφου Incipit
Τετράστιχα ἐπικήδεια εἰς Βασίλειον, μονόστιχα ἰαμβικὰ κατ΄ άλφάβητον κατὰ θύμου Titulus initialis
ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ ΗΡΩΑ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΩΣ ΕΙΡΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΝΓΓΕΛΙΣΤΩΝ Titulus initialis
Τετράστιχα ἰαμβεῖα καὶ ἡρῶα εἰς τὰ κεφαλαιωδῶς ῥηθέντα ἐν τοῖς βίοις τῶν ἁγίων Γρηγορίου, Βασιλείου καὶ Ἰωάννου Titulus initialis
Τετραστιχὰ τοῦ Φουλίνου Titulus initialis
Τετρασύλλαβόν εἰμι· συντόμως λέγω Incipit
Τετράτυν τὴν διὰ πάντα διατείνουσαν Incipit
ΤΕΤΤΑΡΤΟΝ ΗΜΑΡ ΚΑΤΑΚΛΕΙΣΘΕΙΣ ΕΝ ΤΑΦΩ Incipit
ΤΕΤΤΑΡΩΝ ΓΑΡ ΩΣ ΕΙΠΟΜΕΝ ΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Incipit
Τέττιγα ἐκ τοῦ πτεροῦ συνείληφας Incipit
Τέττιξ ὁ μουσικὸς ἦρος φανέντος Incipit
ΤΕΤΥΦΟΜΕΝΟΣ Desinit
Τεύχεσι μὲν πολέμοιο Incipit
ΤΕΥΧΕΣΙΝ Desinit
ΤΕΧΝΗ ΕΣΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑ Incipit
Τέχνη ἐστὶ σύστημα ἐκ καταλήψεων Incipit
Τέχνη ἰατρική Titulus initialis
Τέχνη μὲν οὖν ἐστιν ἡ ἔν τισι σφαλλομένη Incipit
Τέχνη μουσικῆς Titulus initialis
Τέχνη περὶ τῶν πανηγυρικῶν Titulus initialis
ΤΕΧΝΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΦΡΑΝΓΚΙΣΚΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΤΟΥ ΣΚΟΥΦΟ ΚΡΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Titulus initialis
τέχνη τοῦ πολιτικοῦ λόγου Titulus initialis
ΤΕΧΝΗΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΝ ΔΟΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Incipit
τεχνικον παιδοτριβην. Desinit
τεχνικον παιδοτριβην. Desinit
τεχνικον παιδοτριβην. Desinit
τεχνικον παιδοτριβην. Desinit
ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΟΥ ΣΚΟΠΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΝΤΟ Desinit
Τεχνολογία γραμματικῆς κατ' ἐρωταπόκρισιν Titulus initialis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Titulus initialis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΙ Titulus initialis
τεχνολογίαι περὶ γραμματικῆς Titulus initialis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Titulus initialis
ΤΕΩΣ ΑΡΚΕΣΘΗΣΟΜΕΘΑ Desinit
Τέως δ’ οὖν ἕξει πάντα καλῶς, Θεοῦ καὶ σοῦ βουλομένου, καὶ οὐδὲν ἡμῖν πρὸς τὸν σκοπὸν ἀντιστήσεται Desinit
τέως δὲ τοὐπίταγμα πεπλήρωκά σοι Desinit