Pinakes | Πίνακες

Textes et manuscrits grecs

Recherche dans l'incipitaire

Recherche par lettre - Οι

Détails contenus par liste alphabétique Type
οἱ Incipit
Οἱ τῶν καλῶν ἐρῶντες Incipit
Οἱ (sic) ἐν τῇ ἁγίᾳ ἑβδόμῃ συνόδῳ Ἀδριανὸς πάπας Ῥώμης Incipit
Οἱ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ ἡμῶν οὐ χρεῖαν Incipit
Οἱ ἄγγελοι τὸν οὐράνιον χορὸν συστησάμενοι Incipit
Οἰ ἄγγελοι τὸν οὐράνιον χορὸν συστησάμενοι Incipit
οἱ ἁγίοι Incipit
Οἱ ἅγιοι διὰ τὴν ἀνάγκην ἐκείνην Incipit
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Desinit
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ Incipit
Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Incipit
Οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἱ τῆς ἀληθείας μάρτυρες Incipit
Οἱ ἂγιοι μάρτυρες, οἱ τῆς ἀληθείας μάρτυρες Incipit
Οί ἅγιοι οὐ προσδέονται τῶν διὰ γραμμάτων ἡμῶν ἐγκωμίων, ἐγγεγραμμένοι ἤδη τῷ βιβλίῳ τῶν ζώντων Incipit
Οἱ ἅγιοι οὗτοι ἐμαρτύρησαν εἰς τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ Incipit
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΩΝ Desinit
Οἱ ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ Λαῦρος καὶ Φλῶρος (Οἱ ἅγιοι καὶ ἔνδοξοι τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες Φλῶρος καὶ Λαῦρος) ὑπῆρχον ἀδελφοὶ δίδυμοι, λιθοξόοι τὴν τέχνην Incipit
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΕΝΩΝΤΑΙ Desinit
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΗΤΕ ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΙΑ Incipit
Οἱ ἀδελφοὶ ὀφείλουσι ἐν αγάπῃ πολλῇ συνεῖναι ἀλλήλοις Incipit
Οἱ ἀδελφοὶ ὀφείλουσιν ἐν ἀγάπῃ πολλῇ συνεῖναι ἀλλήλως Incipit
Οἱ ἀεννάως ῥέοντες ποταμοὶ οὔτε τῷ θέρει λήγουσι νεύοντες Incipit
ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΣΙ Incipit
Οἱ αἱρετικοὶ καὶ μᾶλλον οἱ Ἀρμένιοι Incipit
Οἱ αἱρετικοὶ καὶ μᾶλλον οἱ Ἀρμένιοι Incipit
Οἱ αἱρετικοὶ καὶ μᾶλλον οἱ Ἀρμένιοι Incipit
Οἱ ἀνὰ πᾶσαν πόλιν Incipit
Οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πρώτου ἤχου· ἐν τῷ θλίβεσθαί με εἰσάκουσον Incipit
οι αναγινωσκοντες ενταυθα ευχεσθε υπερ του ξυσαντος. Textus
ΟΙ ΑΝΑΞΙΩΣ ΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ Incipit
Οἱ ἀναχωρήσαντες τοῦ κόσμου καὶ γνησίως Incipit
Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας Incipit
Οἱ ἄνθρωποι καλούμενοι ἐνταῦθα παρὰ βασιλέως Incipit
Οἱ ἄνθρωποι καλούμενοι ἐνταῦθα παρὰ βασιλέως Incipit
Οἱ ἄνθρωποι λογικοὶ καταχρηστικῶς λέγονται Incipit
Οἱ ἀπ[όστολοι] καὶ [ὁ λαὸς τῶν πι]στῶν τὰς ἑαυτῶν Desinit
Οἱ ἁπανταχοῦ εὑρισκόμενοι ἐλεήμονες Χριστιανοί Incipit
Οἱ ἁπανταχοῦ εὑρισκόμενοι ἐν τῷ Κυρίῳ ἀγαπητοὶ υἱοὶ τῆς ἡμῶν ταπεινότητος Incipit
Οἱ ἁπανταχοῦ εὑρισκόμενοι ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Incipit
ΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Incipit
Οἱ ἁπλῶς πᾶν ὄνομα ἑνός Incipit
ΟΙ ΑΠΟ ΜΑΝΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ ΤΥΓΚΑΝΟΝΤΕΣ Incipit
ΟΙ ΑΠΟ ΣΙΜΩΝΟΣ ΕΠΕΤΗΔΕΥΟΝ Desinit
Οἱ ἀπὸ φωνήεντος ἀρχόμενοι σύνδεσμοι Incipit
οι αποσταλεντες εν Αντιοχεια μετα Βαρναβας και Παυλου. Ιουδας, Σιλας, Σιλουανος Incipit cuiusdam partis
οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι Incipit abruptus
Οἱ ἀπροαιρέτως Incipit
Οἱ ἄρτοι ἀπεκομίσθησάν μοι Incipit
Οἱ ἀσεβεῖς Ἀρμένιοι κατὰ τὴν πέμπτην τοῦ Ἰανουαρίου μηνός Incipit
Οἱ ἀσθενοῦντες ἐν μακρᾷ νόσῳ Incipit
ΟΙ ΑΤΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΩΝ Incipit
Οἱ βαθμοὶ τῆς ταπεινοφροσύνης εἰσὶ δώδεκα, οἷς ἀντίκεινται δώδεκα τῆς ὑπερηφανείας βαθμοί Incipit
ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΧΟΥΣΙ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ Incipit
Οἱ βασιλεῖς τῶν ῾Ρωμαίων οἱ ἀσεβεῖς οἱ βασιλεύσαντες Incipit
Οἱ βουλόμενοι κατὰ ἀλήθειαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ ἀποδοῦναι πρὸς τὴν μέλλουσαν τῆς βασιλείας ἐπαγγελίαν Incipit
ΟΙ Γʹ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΟΝΤΕΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ Incipit
ΟΙ ΓΑΛΙΛΑΙΟΙ ΟΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΔΟΓΜΑΣΙΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΤΕΣ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ Incipit
ΟΙ ΓΑΡ ΕΝ ΑΝΕΣΕΙ ΖΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΥΦΗ ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ Incipit
οἰ γὰρ Ἰσμαηλῖται μέχρι Ἡρακλείου εἰδωλολάζουν Desinit
Οἱ γὰρ καὶ εἷς λέγοιτο Incipit
Οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων ἄνευ καμάτων Incipit
οἱ γὰρ προβαλλόμενοι τοῦτο μάτην προφασίζονται Desinit
ΟΙ ΓΑΡ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΑΣΤΙΓΩΘΗΣΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΓΡΑΦΗΝ ΑΛΗΘΗ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ Incipit
Οἱ γὰρ χρόνοι ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἀπὸ Ἀδὰμ καταριθμούμενοι Incipit
οι γαρ χρονοι απο καταβολης κοσμου και απο αδαμ καταριθμουμενοι. Incipit
Οἵ γε προφῆται, οὐρανοδρόμος φύσις Incipit
Οἱ γραμματεῖς λέγουσιν· οὐκ ἄρα Incipit
Οἱ γυναῖκας ἄγεσθαι μέλλοντες, τοὺς παρὰ τῷ Παύλῳ περὶ γάμων κειμένους ἀναγινωσκέτωσαν πρότερον νόμους Incipit
Οἱ δ’ ἐκπετήσιμοι λόγοι Incipit
οἱ δαίμονες δὲν ἐπῆγαν νὰ τὸν φαντάζουν καὶ ἀνεπαύθη ὁ ἀδελφός Desinit
Οἱ δαίμονες κατήρτ[ισαν] Incipit
οἱ δάκτυλοι δὲ οὐκ ἔτυχον ὀνομάτων ἰδίων Desinit
οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν καὶ ὠφεληθέντες ἀπῆλθον Desinit
ΟΙ ΔΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΟΛΑΣΘΗΣΟΝΤΑΙ Desinit
οἱ δέ ἀσεβείς διωχθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν δόξα, τιμή, καὶ κράτος Desinit
Οἱ δὲ Ἑβραῖοι μίαν ὑπόστασιν λέγουσι τοῦ Θεοῦ καὶ μίαν φύσιν Incipit
Οἱ δὲ εἶπον· καὶ ποίους λοιπούς; εἰπὲ ἡμῖν Incipit
Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν Incipit
Οἱ δὲ μαθηταὶ κλυδωνίζωνται πάλιν Incipit
οι δε μετα ταυτα τολμηρως το, Ησαιου ηθετησαν Desinit
Οἱ δὲ μήτε τὴν τῶν λόγων ἀνάγκην, μήτε τὴν ἡλικίαν, μήτ’ ἄλλο τι τοιοῦτον Desinit
οἱ δὲ μικραί, κεντήματα τρία. Desinit
ΟΙ ΔΕ ΞΥΜ ΠΥΡΕΤΩΝ ΟΔΥΝΑΙ ΓΙΝΟΜΕΝΑΙ Incipit
ΟΙ ΔΕ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΟΥΠΟ ΠΗΓΑΣΙΝ ΕΝ ΤΩ Incipit
ΟΙ ΔΕ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΟΙ ΔΕ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Desinit
ΟΙ ΔΕ ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΡΑΞΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΟΛΑΣΙΝ Desinit
οἱ δὲ τῆς κατακρίσεως τὸ βαρύτατον Desinit
οἱ δὲ τῶν ἑπτὰ συνόδων ἀρχιερεῖς οὐκ εἶπον, οἷς συνεψηφίσαντο οἱ πρόεδροι τῆς Ῥωμαϊκῆς ἐκκλησίας Desinit
Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Ἠσαῦ παρώξυναν τὸν πατέρα αὐτῶν Incipit
οἱ δὲ ὑπερήφανοι καὶ γλωσσώδεις ἐπὶ τῆς γῆς οὐ κατευθυνθήσονται Desinit
Οἱ δὲ Χατζιτζάριοι τὸ σταυρὸν μόνον προσκυνοῦσι καὶ σέβονται Incipit
ΟΙ ΔΕ ΧΑΤΖΙΤΖΑΡΙΟΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΜΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΙ ΚΑΙ ΣΕΒΟΝΤΑΙ Incipit
οι δε, ινα τας οικονομιας Χριστου αθετησωσι. Desinit
Οἱ δεχόμενοι ξένια καὶ δῶρον καὶ παραβλέποντες τὸ δίκαιον Incipit cuiusdam partis
οἱ διὰ τῆς καθ’ ἡμῶν μέμψεως τὰς ἰδίας ὑπολήψεις κρατύνοντες Desinit
Οἱ διψῶντες ὁδοιπόροι ἀποῦσαν τὴν πηγὴν κατὰ διὰνοιαν Incipit
Οἱ διψῶντες ὁδοιπόροι ἀποῦσαν τὴν πηγὴν κατὰ τὴν διάνοιαν ἰνδάλλονται Incipit
οἱ δοῦλοι ὑπηρετήσομεν Desinit
οι δυο εισω του μνηματος, οι παρα του Ιωαννου μνημονευθεντες. Desinit
οι δυο οι εισω του μνηματος Desinit
οἱ δύο οἱ εἴσω τοῦ μνήματος. Desinit
οι δυο οι εισω του μνηματος. Desinit
οἱ δύο οὗτοι στίχοι ἐπίγραμμά εἰσι τοῦ πονήματος Incipit
οἱ δύο τῆς Desinit
οἱ Ἑβραῖοι τῆς Ἱερουσαλὲμ ἔγραψαν πρὸς τοὺς Ἑβραίους τῆς πολιτείας καλουμένης Κράκοβα Incipit
ΟΙ ΕΓΚΡΑΤΙΤΑΙ Desinit
ΟΙ ΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΛΕΓΕΤΕ ΑΝ ΗΞΙΩΘΗΜΕΝ ΔΩΡΕΩΝ Incipit
Οἱ ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν πορευόμενοι κατὰ τὴν προφητικὴν εὐλογίαν Incipit
Οἱ ἐκ λιμένων παγγαλήνων πρὸς τοὺς πελαγίους δρόμους Incipit
Οἱ ἐκ Νικαίας Incipit
Οἱ ἐκ Νικαίας Incipit
Οἱ ἐκ Νικαίας Incipit
Οἱ ἐκ Νικαίας ὡς ἔκ τινος οὐρανοῦ Incipit
Οἱ ἐκ Νικαίας ὡς ἔκ τινος οὐρανοῦ πανταχοῦ βροντήσαντος Incipit
Οἱ ἐκ νόσου πρὸς ὑγείαν μετακομιζόμενοι Incipit
Οἱ ἐκ πελάγους μεγάλα σαλεύοντες κυβερνῆται, οἷς οὐκ Incipit
Οἱ ἑκατὸν πεντήκοντα ἐπίσκοποι Incipit
Οἱ ἑκατὸν πεντήκοντα ἐπίσκοποι Incipit
Οἱ ἑκατὸν πεντήκοντα ἐπίσκοποι κελεύσει τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου Incipit
Οἱ ἑκατὸν πεντήκοντα ἐπίσκοποι κελεύσει τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου Incipit
Οἱ ἑκατὸν πεντήκοντα ἐπίσκοποι κελεύσει τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου Incipit
οἱ ἐκκλησιαστικοὶ πατέρες ἐχέγγυοι πιστώσασθαι. Desinit
οἱ ἐκκλησιαστικοὶ πατέρες, ἐχέγγυοι πιστώσασθαι. Desinit
οι εκκλησιαστικοι πατερες, εχεγγυοι πιστωσασθαι. Desinit
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΥΧ ΕΙΧΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ Incipit
Οἱ Ἕλληνες τὰ στοιχεῖα θεοὺς Incipit
Οἱ ἐλπίδα καὶ στήριγμα Incipit
Οἱ ἐν ἀληθείᾳ τὸν Θεόν Incipit
ΟΙ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ Incipit
ΟΙ ΕΝ ΑΝΕΣΕΙ ΖΩΝΤΕΣ Incipit
Οἱ ἐν τῇ ἁγίᾳ ἑβδόμῃ συνόδῳ Incipit
Οἱ ἐν τῇ ἁγίᾳ ἑβδόμῃ συνόδῳ Ἀδριανὸς πάπας Ῥώμης Incipit
ΟΙ ΕΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΟΔΩ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ Incipit
Οἱ ἐν τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων Incipit
Οἱ ἐν τῇ ἑβδόμῃ καὶ οἰκουμενικῷ συνόδῳ, Ἀδριανὸς Incipit
Οἱ ἐν τῇ θεοσώστῳ καὶ περιφανεῖ πόλει..., προέγραψα τῇ ὑμετέρᾳ ἀγάπῃ ὅτι μετὰ μικρὸν ἐπανελεύσομαι Incipit
Οἱ ἐν τῇ κατὰ τὴν Θεσσαλονίκην σεβασμίᾳ μονῇ τῇ ἐπικεκλημένῃ τοῦ Ὑπομιμνήσκοντος Incipit
Οἱ ἐν τοῖς ἰατρείοις θεραπευόμενοι οὐκ ἐπιχαίρονται ταῖς ἀλλήλων συμφοραῖς Incipit
Οἱ ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ θεοβαδίστῳ ὄρει Σινᾷ Incipit
Οἱ ἐν τῷ σταδίῳ τρέχοντες ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ τρέχουσιν Incipit
Οἱ ἐν τῷ σώματι χυμοὶ ἐκ πρώτης γεννήσεως Incipit
Οἱ ἐν φωτὶ πνευματικῷ ὑπὸ τῆς χάριτος Incipit
Οἱ ἐνοικοῦντες Ἑβραῖοι ἐν Ἱερουσαλὴμ φθόνῳ Incipit
οι ενταυθα δηλουμενοι, προφηται, ογʹ: Desinit cuiusdam partis
Οἱ ἐξ ἀληθείας Θεοῦ φιλοὶ καὶ ἀγαπῶντες αὐτόν Incipit
ΟΙ ΕΞ ΕΡΑΝΟΥ ΤΙΝΟΣ Incipit
Οἱ ἐξ ἐράνου τινὸς τὴν ἑαυτῶν ζωήν Incipit
Οἱ ἐξ ἐράνου τινὸς τὴν ἑαυτῶν ζωὴν ποριζόμενοι Incipit
Οἱ ἐξ ἐράνου τινὸς τὴν ἑαυτῶν ζωὴν ποριζόμενοι Incipit
Οἱ ἓξ προφῆται οἱ Ἕλληνες Incipit
Οἱ ἐξουθενοῦντές με ἐξουδενωθήσονται. Τοὺς δὲ δοξάζοντάς με δοξάσω. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν Desinit
Οἱ ἔξωθεν τοῦ Ἰωνίου κόλπου Incipit
Οἱ ἐπιγεγραμμένοι ψαλμοὶ ὑπὲρ τῶν ληνῶν τρεῖς ὄντες Incipit
ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ Incipit
ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ Incipit
οι επτα διακονοι εισιν ουτοι. Titulus initialis cuiusdam partis
οι επτα διακονοι εισιν ουτοι. Titulus initialis cuiusdam partis
Οἱ Εὐβοεῖς τοῖς θηλυκοῖς ὀνόμασιν Incipit
Οἱ ζ΄ σοφοὶ ἠρώτησαν τὸν Ἀπόλλωνα περὶ τοῦ ναοῦ Ἀθηνῶν Incipit
ΟΙ ΖΩΝΤΕΣ Incipit
Οἱ θεῖοι θεσμοὶ καὶ κανόνες τῶν ὀρθοδόξων Incipit
Οἱ θεῖοι νόες ἄρα Incipit
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΘΕΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΗΛΕΩΣ ΓΑΜΟΥΣ ΗΓΟΝ Incipit
Οἱ θεοὶ τῆς Θέτιδος καὶ τοῦ Πηλέως γάμους ἦγον Incipit
οἱ θεοὶ τῆς Θέτιδος καὶ τοῦ Πηλέως γάμους ἦγον Incipit
Οἱ θεόληπτοι προφῆται τῷ θείῳ ἀεὶ καταλαμπόμενοι πνεύματι Incipit
ΟΙ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ Incipit
ΟΙ ΘΕΡΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΙ Incipit
ΟΙ ΘΕΡΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΑΡΤΟΙ Incipit
Οἱ θησαυρὸν ἀνορύττοντες Incipit
Οἱ θησαυρὸν ἀνορύττοντες Incipit
Οἱ θησαυρὸν ἀνορύττοντες Incipit
Οἱ θησαυρὸν ἀνορύττοντες Incipit
Οἱ θησαυρὸν ἀνορύττοντες Incipit
Οἱ θησαυρὸν ἀνορύττοντες Incipit
Οἱ Ἰακωβίται οἱ αὐτοὶ εἰσιν τοῖς τὰ Εὐτυχοῦς Incipit
οι Ιουδαιοι οι συν αυτοις τον ταφον φυλαττονες. Desinit abruptus
οἱ Ἰουδαῖοι. Αἱ περὶ Μαρίαν ἦλθον ἑσπέρας εἰς τὸν τάφον, καὶ σεισμὸς ἐγένετο. Ἤκουσαν παρὰ τοῦ ἀγγέλου ὅτι ἀνέστη. Πέμπονται ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς μαθητάς. Ἤκουσαν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ τοῦ σεισμοῦ καὶ τῆς ἀναστάσεως, καὶ ἔδωκαν χρήματα τοῖς φύλαξιν, ἵνα ψεύσωνται. Ἦλθον οἱ μαθηταὶ πρὸς τὸν Ἰησοῦν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Παραδίδωσιν αὐτοῖς τὸ βάπτισμα. Desinit
οἵ καθ’ ἡμᾶς πάτρες καὶ ἅγιοι οὕτω φασὶ τοὺς κανόνας τιμᾶν Incipit
Οἱ κακόσχολοι Ἰουδαίων συνήγοροι οὐχ ἑτέρως Incipit
Οἱ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλόν Incipit
Οἱ καλῶς διοικοῦντες τὰ ὦδε Incipit
Οἱ κανόνες τεσσαρακοστὴν ἑτέραν οὐκ οἴδασιν Incipit
Οἱ καρποὶ τοῦ Πνεύματος εἴρηνται Incipit
Οἱ κατὰ πᾶσαν χώραν Incipit
Οἱ κατὰ σκοπὸν τῆς ἀληθείας τρέχοντες καὶ ἀληθινὴν εὐχήν Incipit
Οἱ κατὰ τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου Τριάδος τὰ γλώσσας ἀκονῶντες Incipit
Οἱ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἡμέρας τῇ θεωρίᾳ τῆς ἐν τῇ κτίσει μεγαλουργίας σοῦ ὑπερεντρυφήσαντες Incipit
οἱ καταξιωθέντες ὠφεληθῆναι ἐκ τῶν θείων Γραφῶν, προσκυνῶμεν Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, ᾧ... Desinit
Οἱ κατάσκοποι οἱ ἀποκομίζοντες μανδάτα Incipit
Οἱ κεφαλῆς τόπον ἐπέχοντες Incipit
Οἱ κομῆται οὔκ εἰσιν ἀστέρες Incipit
ΟΙ ΚΟΜΗΤΑΙ ΟΥΚ ΕΙΣΙΝ ΑΣΤΕΡΕΣ ΩΣ ΥΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΣΙ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Incipit
οἱ κύαμοι καὶ καρτεροὶ Incipit
Οἱ κυθροπροσωπόχριστοι καὶ μουζοκοπημένοι Incipit
Οἱ λαμπρότατοι τῆς ἐκκλησίασ Χριστοῦ φωστῆρες τὴν μεγίστην Incipit
Οἱ λατίνοι πανταχῶς μᾶλλον δὲ πολλαχῶς, διαφερόμενοι πρὸς ἡμᾶς Incipit
Οἱ Λατῖνοι τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων ἀκούοντες· „Πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατήρ, ἐμά ἐστι“· καὶ πάλιν· „Τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ ἐμά“· καὶ πάλιν· „Ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν“ Incipit
Οἱ Λατῖνοι φεύγοντες τὴν ἐπὶ Θεοῦ σύνθεσιν καὶ πολυθεΐαν Incipit
Οἱ λέγοντες γυναιξὶ καὶ παιδίοις συγκαθεύδειν Incipit
Οἱ λέγοντες γυναιξὶ καὶ παιδίοις συγκαθεύδειν Incipit
Οἱ λέγοντες καὶ γυναιξὶ καὶ παιδίοις συγκαθεύδειν Incipit
ΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΔΥΟ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ Incipit
Οἱ λειμῶνες ἔχουσι ποικίλα καὶ διάφορα ἄνθη Incipit
Οἱ λειμῶνες ἔχουσι ποικίλα καὶ διάφορα ἄνθη, καὶ τὰ μὲν εἰς τέρψιν Incipit
ΟΙ ΛΕΩ ΤΟΥΣ ΛΕΩΣ Desinit
Οἱ λιμῶνες ἔχουσι Incipit
Οἱ λόγοι οὗτοι ἡγαπημένοι Χριστιανοί Incipit
Οἱ λόγοι οὗτοι, ἠγαπημένοι χριστιανοί Incipit
Οἱ λόγοι παρὰ τὴν τοῦ Λόγου Μητέρα βαδίζοντες Incipit
Οἱ λύκοι παρὰ τῶν προβάτων εἰρήνην καὶ Incipit
ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝ Desinit
ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Desinit
Οι μακαρισμοι των ηʹ ηχων. Titulus initialis
Οἱ μακαριώτατοι βλέποντες τῇ θείᾳ φρυκτωρούμενοι χάριτι Incipit
Οἱ μακρὰν ὄντες τῶν συνήθων Incipit
Οἱ Μανιχαῖοι ἄνθρωποι κακόδοξοι Incipit
οἱ μάρτυρες ὡς ἔχει Incipit
ΟΙ ΜΑΣΣΑΛΙΑΝΟΙ ΤΟ ΤΩΝ ΜΑΝΙΧΑΙΩΝ ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ Incipit
Οἱ Μασσαλιανοί, τὰ τῶν Μανιχαίων νοσοῦντες, ἐξεῦρον καὶ ἄλλα μιαρώτερα Incipit
Οἱ μέλλοντες τὴν θείαν ἐπιτελέσαι μυσταγωγίαν Incipit
Οἱ μέλλοντες τὴν θείαν ἐπιτελέσαι μυσταγωγίαν Incipit
ΟΙ ΜΕΜΟΛΥΣΜΕΝΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ Incipit
Οἱ μεμολυσμένοι λειτουργεῖται ἱερεῖς Incipit
ΟΙ ΜΕΜΟΛΥΣΜΕΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ Incipit
Οἱ μεμολυσμένως λειτουργοῦντες Incipit
Οἱ μεμολυσμένως λειτουργοῦντες ἱερεῖς Incipit
Οἱ μὲν ἀγγελικοὶ τὴν προαίρεσιν ἂνθροποι Incipit
Οἱ μὲν ἄδεκτοί εἰσι διά τινα ἁμαρτήματα Incipit
Οἱ μὲν ἀθληταὶ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν γυμναζόμενοι Incipit
Οἱ μὲν ἀθληταὶ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν γυμναζόμενοι Incipit
Οἱ μὲν ἀθληταὶ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν Incipit
Οἱ μὲν ἀθληταὶ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν γυμναζόμενοι καὶ τὴν Incipit
Οἱ μὲν ἄλλοι εὐαγγελισταὶ τὴν κατὰ σάρκα Incipit
οἱ μὲν ἀλογευόμενοι Incipit
Οἱ μὲν βέλτιστοι τῶν ἐν τῇ πόλει Incipit
Οἱ μὲν δὴ ἄλλοι θεοί τε καὶ οἱ ἄνδρες Incipit
οἱ μὲν δίκαιοι ἢ ὄντες ἢ ἐσόμενοι Incipit
οἱ μὲν εἰσερχό[μενοι Desinit
Οἱ μὲν ἐν οἱ δὲ ὅν Incipit
Οἱ μὲν ἐννεα θεραπευθέντες ἀπῆλθον ἀχάριστοι, εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν Incipit
Οἱ μὲν ἔξω σοφοὶ μεγαλοψυχίαν ὁρίζονται Incipit
Οἱ μὲν θαυμαστοὶ ἐκεῖνοι ἄνδρες ὁποῦ ἦσαν πρὸ τοῦ νόμου Incipit
Οἱ μὲν Ἰουδαῖοι κατὰ Ἰησοῦ φθονοῦντες Incipit
Οἱ μὲν Ἰουδαῖοι κατὰ Χριστοῦ φθονοῦντες ἀεὶ ἐβουλεύοντό τε καὶ ἔπραττον Incipit
Οἱ μὲν Ἰουδαῖοι κατὰ Χριστοῦ φθονοῦντες ἀεὶ ἐβουλεύοντό τε καὶ ἔπραττον Incipit
Οἱ μὲν μαθηταί, παναγιώτατε, οὓς ἀνεδεξάμην Incipit
Οἱ μὲν ὁπλῖται Ῥωμαίων κατὰ νόμον πάτριον Incipit
Οἱ μὲν οὖν βουλόμενοί τινα τῶν ἔξω ἐν τῷ παρόντι βίῳ διαφανέντων Incipit
Οἱ μὲν οὖν βουλόμενοι τινὰ τῶν ἔξω τῶν ἐν παρόντι βίῳ διαφανέντων ἐπαινεῖν Incipit
Οἱ μὲν οὖν βουλόμενοι τινὰ τῶν ἔξω τῶν ἐν παρόντι βίῳ διαφανέντων ἐπαινεῖν Incipit
Οἱ μὲν οὖν βουλόμενοι τινὰ τῶν ἔξω τῶν ἐν παρόντι βίῳ διαφανέντων ἐπαινεῖν Incipit
Οἱ μὲν οὖν βουλόμενοι τινὰ τῶν ἔξω τῶν ἐν παρόντι βίῳ διαφανέντων ἐπαινεῖν Incipit
Οἱ μὲν οὖν βουλόμενοι τινὰ τῶν ἔξω τῶν ἐν παρόντι βίῳ διαφανέντων ἐπαινεῖν Incipit
Οι μεν ουν προ του νομου εκεινοι θειοι ανδρες Incipit
Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες Incipit
Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες Incipit
Οἱ μὲν παλαιοὶ [ἐκεῖνοι Incipit
Οἱ μὲν παλαιοὶ ἐκεῖνοι καὶ πρὸ τοῦ νόμου ἄνδρες Incipit
Οἱ μὲν παλαιοὶ ἐκεῖνοι καὶ πρὸ τοῦ νόμου ἄνδρες Incipit
Οἱ μὲν παλαιοὶ ἐκεῖνοι καὶ πρὸ τοῦ νόμου ἄνδρες Incipit
Οἱ μὲν παλαιοὶ ἐκεῖνοι καὶ πρὸ τοῦ νόμου ἄνδρες Incipit
Οἱ μὲν παλαιοὶ ἐκεῖνοι καὶ πρὸ τοῦ νόμου θεῖοι ἄνδρες Incipit
Οἱ μὲν παλαιοὶ ἐκεῖνοι καὶ πρὸ τοῦ νόμου θεῖοι ἄνδρες Incipit
ΟΙ ΜΕΝ ΠΑΡ ΕΛΛΗΣΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΤΑΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΞΑΝΤΕΣ Incipit
Οἱ μὲν παρ’ Ἕλλησι φιλοσοφώτατοι Incipit
ΟΙ ΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ Desinit
οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οἴονται καὶ τῶν γε σπουδαιοτέρων ἔνιοι Incipit
Οἱ μὲν πολλοὶ τῶν τὸν νυμφίον ἡμῶν Incipit
Οι μεν προ του νομου εκεινοι θειοι ανδρες Incipit
Οἱ μὲν πρὸ τοῦ νόμου ἐκεῖνοι θεῖοι ἄνδρες οὐ διὰ γραμμάτων καὶ βιβλίων ἐδιδάσκοντο, ἀλλὰ καθαρὰν ἔχοντες τὴν διάνοιαν τῇ τοῦ παναγίου πνεύματος ἐφωτίζοντο ἐλλάμψει, καὶ οὕτω τὰ τοῦ Θεοῦ ἐγίνωσκον θελήματα, αὐτοῦ ἐκείνου ὁμιλοῦντος αὐτοῖς στόμα κατὰ στόμα. Τοιοῦτος ἦν ὁ Νῶε. Incipit
Οι μεν προ του νομου εκεινοι θειοι ανδρες, ου δια γραμματων και βιβλιων εδιδασκοντο Incipit
οἱ μὲν προγενέστεροι καὶ ἐρασταί Incipit
Οἱ μὲν πρῶτοι καὶ μέσοι τῆς ἁγιωτάτης νηστείας ἀγῶνες Incipit
Οἱ μὲν πρῶτοι καὶ μέσοι τῆς ἁγιωτάτης νηστείας ἀγῶνες χάριτι τοῦ Θεοῦ διηνύσθησαν Incipit
Οἱ μὲν πρῶτοι καὶ μέσοι τῆς ἁγιωτάτης νηστείας ἀγῶνες χάριτι τοῦ Θεοῦ διηνύσθησαν Incipit
ΟΙ ΜΕΝ ΠΤΑΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙΣ Incipit
Οἱ μὲν τέκτονες ἢ ῥυκάνῃ Incipit
Οἱ μὲν τέκτονες ἢ ῥυκάνῃ ἢ σκεπάρνῃ Incipit
Οἱ μὲν τέκτονες ἢ ῥυκάνῃ ἢ σκεπάρνῃ Incipit
Οἱ μὲν τέκτονες ἢ ῥυκάνῃ ἢ σκεπάρνῃ Incipit
Οἱ μὲν τέκτονες ἢ ῥυκάνῃ ἢ σκεπάρνῃ Incipit
Οἱ μὲν τέκτονες ἢ ῥυκάνῃ ἢ σκεπάρνῃ Incipit
Οἱ μὲν τῆς πονηρίας λογισμοί Incipit
οι μεν το προ του νομου εκεινοι θειοι ανδρες, ου δια γραμματων και βιβλιων εδιδασκοντο Incipit
Οἱ μὲν τοὺς ἐγκωμιαστικοὺς λόγους τοῖς πλουσίοις δωροφοροῦντες Incipit
Οἱ μὲν τριττοὶ θεόφρονες ἐκεῖνοι νεανίαι Incipit
ΟΙ ΜΕΝ ΧΑΛΔΑΙΟΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Incipit
Οι μετ’ εμε κεκτημενοι την βιβλον ταυτην, ευχεσθε υπερ εμου Θωμα ευτελους μοναχου μονης της Ευεργετιδος· του ταυτην γραψαντος εν κοπω πολλω και μοχθῳ· και εν ιδιω θεληματι· μηνι Ιουνιω ινδ. ζ΄. (?) Textus
Οἱ μετὰ τοὺς γενναίους ἀγωνιστὰς εἰσιόντες ἂν μὴ πολὺ τοὺς φθάσαντας ὑπερβάλλωνται Incipit
ΟΙ ΜΕΤΑΣΤΑΝΤΕΣ ΑΛΛʹ ΕΣΤΙΝ ΟΠΩΣ ΜΕΙΖΟΝ Desinit
Οἱ μετέχοντες τοῦ Θεοῦ εἴτε ἄγγελοι, εἴτε ἄνθρωποι Incipit
Οἱ μετρεῖται γῇ σπιθαμῇ Incipit
Οἱ μὴ τὴν ἀλήθειαν συνιέντες ὡς θέμις Incipit
Οἱ μισήσαντες σοφίαν Incipit
Οἱ μοναχοὶ οὐδὲν ἴδιον ὀφείλουσιν ἔχειν Incipit
Οἱ νεοττοὶ τῶν χελιδόνων καθέζονται ἐν τῇ καλιᾷ Incipit
οἱ νῦν λεγόμενοι Φράγγοι Incipit
Οἱ νῦν λεγόμενοι Φράγγοι Γερμανοὶ τὸ παλαιὸν ἐκαλοῦντο Incipit
Οἱ ξυγγράψαντες τὰς κνιδείας Incipit
οἱ ὀκτώ Desinit
οἱ ὀλίγωροι γένωνται Desinit
οἱ ὀλίγωροι γένωνται Desinit
οἱ ὀλίγωροι γένωνται Desinit
οἱ ὀλίγωροι γένωνται Desinit
οἱ ὀλίγωροι γένωνται Desinit
οἱ ὀλίγωροι γένωνται Desinit
οἱ ὀλίγωροι γένωνται Desinit
οἱ ὄντως ἄνθρωποι μόνον δὲ Desinit
Οἱ ὅσιοι μάρτυρες τὸ αἰώνιον τοῦτο ἡμῖν καταλιμπάνοντες Incipit
Οἱ ὅσιοι τρεῖς παῖδες τῷ τυραννικῷ μὴ πεισθέντες Incipit
Οἱ οὖν ἅγιοι τοῦ ἐσομένου τῶν ὅλων Incipit
οι ουν αναγινωσκοντες ταυτην την βιβλον. ευχεσθε υπερ του γραψαντος Βασιλειου αμαρτολου και ελαχιστου Textus
Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ Incipit
Οἱ Οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν θεοῦ Incipit
Οἱ ὄχλοι ἐν μέσον αὐτῶν ἔχοντες τὸν Χριστόν Incipit
ΟΙ ΠΑΛΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ Incipit
ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΜΕΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ Incipit
ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΜΕΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΙΑ Incipit
Οἱ παλαιοὶ ἐμέρισαν τὴν γῆν εἰς τμήματα τρία Incipit
Οἱ παλαιοὶ ἰατροὶ ἀκολουθοῦντες τὸν Γαληνόν Incipit
Οἱ παλαιοὶ ἰατροὶ οἱ ἐξαίρετοι παρέδωκαν ἡμῖν Incipit
ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΟΤΙ ΕΙΣΙΝ ΑΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩ ΠΛΗΘΕΙ Incipit
Οἱ παλαιοὶ ὀνοματοθέται πρὸς τὸ σημαινόμενον ἐποίουν τὰ ὀνόματα Incipit
Οἱ παλαιοὶ πατέρες, ὦ ἀδελφοὶ ἀγαπητοί Incipit
Οἱ παλαιοὶ τοὺς ἁρμονικούς Incipit
οἱ παλαιοὶ τοὺς ἁρμονικοὺς λόγους Incipit
ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ Incipit
Οἱ παλαιοὶ τῶν ἰατρῶν οἱ ἐξαίρετοι παρέδωκαν ἡμῖν Incipit
ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΑΣΙ Incipit
ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΑΣΙΝ Incipit
ΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΤΟΙ ΠΑΡΕΔΩΚΑΝ ΗΜΙΝ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ Incipit
Οἱ πάντα καλῶς διαταξάμενοι ἅγιοι Incipit
Οἱ πάντα καλῶς διαταξάμενοι ἅγιοι Incipit
οι παντες ομου ακολουθουμεν. Desinit
Οἱ πάντες τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀκριβῶς γνωρίζετε Incipit
ΟΙ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΟΙ ΑΤΙΜΟΙ Desinit
Οἱ παρὰ τὸ ἑπόμενόν φησιν ἔλεγχοι Incipit
Οἱ παρὰ τοῦ Ἰωάννου μνημονευθέντες. Additio
Οἱ παρόντες ἐπιμερισμοὶ συντέθεινται κατὰ στοιχεῖον οὕτως· ἀρχόμεθα ἀπὸ τοῦ β Incipit
Οἱ παρόντες ἐπιμερισμοὶ συντέθεινται κατὰ στοιχεῖον οὕτως· ὀνόματά εἰσι καὶ ῥήματα Incipit
Οἱ παρόντες στίχοι ὑγιαίνοντος τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως Ἰωάννου πορφυρογεννήτου τοῦ Κομνηνοῦ ἐγένοντο κατὰ ἐντολὴν ἐκείνου ὡς ἐπὶ τῷ τάφῳ αὐτοῦ Titulus initialis
Οἱ παρόντες ταύτη τῇ Φλωρεντιακῇ συνόδω, ὅσοι τοῦ ἱερατικοῦ καταλόγου ἦσαν, καὶ ὑπογράψαντες ἢ μή, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐνταῦθα κατεστρωμένοι Incipit
Οἱ πατέρες ἡμῶν οὐχ ἕνα κανόνα τῆς νηστείας Incipit
ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΑΓΟΝΤΑΙ Incipit
ΟΙ ΠΕΝΗΤΕΣ ΠΛΟΥΤΗΣΟΥΣΙ Incipit
Οἱ πένητες τῶν ἀνθρώπων φιλέορτοι δὲ καὶ προθύμῳ τῇ ψυχῇ καὶ γαύρῳ τῷ σχήματι τὰς πανηγύρεις κατασπαζόμενοι Incipit
Οἱ περὶ Θαλῆν, δηλονότι Ἡράκλειτον, Διογένην τὸν Ἀπολλωνιάτην Incipit
Οἱ περὶ λόγους θέμενοι τὴν σπουδὴν ἐκ νεότητος Incipit
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΦΑΣΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ Incipit
Οἱ περὶ τὰς ἐπιστήμας δενοί, ὦ χρηστὲ Φραντζίσκε Incipit
Οἱ περὶ τὸν Θωμᾶν κατὰ μόνην τὴν πρός τι διαφοράν Incipit
Οἱ περὶ τὸν Θωμᾶν κατὰ μόνην τὴν τῶν πρός τι διαφοράν Incipit
Οἱ περὶ τὸν Θωμᾶν κατὰ μόνην τὴν τῶν πρός τι διαφοράν Incipit
Οἱ περὶ τὸν Θωμᾶν κατὰ μόνην τὴν τῶν πρός τι διαφορὰν διακρίνουσιν Incipit
Οἱ περὶ τὸν Θωμᾶν κατὰ μόνην τῶν πρός τι διαφοράν Incipit
Οἱ περὶ τὸν Θωμᾶν, κατὰ μόνην τὴν τῶν πρός τι διαφοράν Incipit
Οἱ περὶ τὸν Τροφώνιον καὶ Ἐμπεδότιμον Incipit
Οἱ περὶ τῶν θείων λόγοι συνήρηνται Incipit
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ Incipit
Οἱ πίθηκες ἐπιγάνυνται τοῖς ἀμβλώμασιν αὐτῶν Incipit
ΟΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΚΑΤΑΞΙΩΘΕΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ Incipit
οι πιστευοντες εις αυτον, ουπω γαρ ην Desinit abruptus
Οἱ πλείους τῶν σοφῶν διδασκάλων Incipit
ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩ ΒΙΩΕΙΝ Incipit
ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΝ ΘΕΛΟΝΤΩΝ Incipit
Οἱ πνευματορήτορες, οἱ μαθηταὶ τοῦ Σωτῆρος Incipit
Οἱ ποιηταῖς καὶ μυθογράφοις μάρτυσι χρώμενοι περὶ τῶν ἀγνοουμένων ἀπίστους ἀμφισβητουμένων παρέχονται βεβαιώτας κατὰ τὸν Ἡράκλειτον Incipit
Οἵ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ὅταν πλουτῶσιν, ὅταν εὐδοκιμῶσιν, ὅταν αὐτοῖς κατὰ ῥοῦν ἅπαντα φέρῃται Incipit
ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Incipit
Οἱ πολλοὶ τῶν Χριστιανῶν οἵ τε τὸ σχῆμα Incipit
Οἱ πολλοὶ τῶν Χριστιανῶν οἵ τε τὸ σχῆμα Incipit
ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΙ ΤΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΟΙ ΤΕ ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΔΙΑΓΟΝΤΕΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ Incipit
οἱ πολύτεκνοι εἰσὶ εὐτυχεῖς Incipit
Οἱ πολυτελεῖς καὶ φιλότιμοι τῶν ἐστιατόρων Incipit
Οἱ Ποτιδαιᾶται ἀλλήλων ἐγεύσαντο πολιορκούμενοι ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων. καὶ κρίνονται Ἀθηναῖοι ὑπὸ τῶν Κορινθίων ἀσεβείας. Κορινθίων λόγος Titulus initialis
Οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ διάκονοι ἄνευ γνώμης Incipit
Οἱ πρὸ τῆς κλήσεως ἁλιεῖς Incipit
Οἱ πρὸ τῆς κλήσεως ἁλιεῖς Incipit
Οἱ πρὸ τῆς κλήσεως ἁλιεῖς καὶ μετὰ τὴν κλῆσιν πάλιν ἁλιεῖς Incipit
Οἱ πρόγονοί εἰσιν Incipit
ΟΙ ΠΡΟΣ ΓΑΜΟΝ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ Incipit
Οἱ πρὸς τὸ τάχος συντιθέμενοι τῶν λόγων Incipit
ΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΕΣ Desinit
Οἱ πρὸς τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας ἀποδυόμενοι σκάμματα οὐ πρότερον εἰς τοῦτο Incipit
Οἱ προφῆται μὲν τὸ ἀξιόπιστον Incipit
Οἱ προφῆται μὲν τὸ ἀξιόπιστον Incipit
Οἱ προφῆται μὲν τὸ ἀξιόπιστον Incipit
Οἱ προφῆται μὲν τὸ ἀξιόπιστον Incipit
Οἱ προφῆται μὲν τὸ ἀξιόπιστον Incipit
Οἱ προφῆται μὲν τὸ ἀξιόπιστον Incipit
Οἱ προφῆται μὲν τὸ ἀξιόπιστον τῶν λεγομένων Incipit
Οἱ προφῆται μὲν τὸ ἀξιόπιστον τῶν λεγομένων Incipit
Οἱ πρῶτοι καὶ κυριώτατοι Incipit
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΦΛΕΒ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ Incipit
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ Incipit
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Incipit
οἱ πταίσαντες ἱερεῖς Incipit
ΟΙ ΠΤΑΙΣΑΝΤΕΣ ΙΕΡΕΙΣ ΟΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΡΤΟΥΣ Incipit
Οἱ Ῥωμαῖοι εἰς τρία διαιροῦσι τὰς ἡμέρας τοῦ μηνός· εἰς καλάνδας, εἰς νόνας καὶ εἰς εἰδούς Incipit
Οἱ Ῥωμαῖοι τὸν ἐγκαλοῦντα Incipit
Οἱ Σαρακηνοὶ μέχρι μὲν τῶν Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως χρόνων Incipit
Οἱ σοφοὶ ἀρχιτέκτονες ὁρῶσι τὴν δόμησιν Incipit
Οἱ στίχοι εἰς τὸν . . . . . δετικόν. Titulus initialis
Οἱ στρατιῶται μὲν καὶ οἱ περὶ τὰ τακτικὰ ἀσχολούμενοι Incipit
Οἱ συναπτόμενοι ἢ ἐκ μιᾶς Incipit
Οἱ συναπτόμενοι ἢ ἐκ μιᾶς Incipit
οἱ σύνδεσμοι πάντες ψιλοῦνται. πλὴν τοῦ ἵνα, ἕνεκα, καὶ [ Desinit
Οἱ συνεχῶς ἐτῶν οὐκ ὀλίγων ἐφεξῆς γενόμενοι λιμοί Incipit
Οἱ σφόδρα ἐχθρωδῶς πρός τινας ἀνθρώπους διακείμενοι Incipit
οι τα αγαθα Desinit abruptus
Οἱ τὰ ἄζυμα πρεσβεύοντες Incipit
Οἱ τὰ ἄζυμα πρεσβεύοντες Incipit
ΟΙ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΦΡΟΝΗΣΑΝΤΕΣ Incipit
ΟΙ ΤΑ ΘΕΙΑ ΜΕΝ ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙΝΑ Incipit
Οἱ τὰ ἴδια τέκνα πωλήσαντες Incipit
οἱ τὰ σάββατα μετὰ τῶν ἀζύμων Incipit
οἱ τὰ σάββατα μετὰ τῶν ἀζύμων φυλάττοντες Incipit
ΟΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ ΛΕΠΤΟΛΟΓΕΙΝ Incipit
οἱ τὰ χερουβίμ Incipit cuiusdam partis
Οι τα χερουβιμ μυστικως εικονιζοντες· Incipit
οἱ ταῖς μητρίαις ἐπιμιαινόμενοι ἔτη ζ', διὰ τοὺς λέγοντας οἰκονομία ἐστὶ τὸ νῦν γεγονός Desinit
Οἱ τὰς ἔξωθεν ἀριστείας τοῖς πίναξιν ἐγχαράττειν βουλόμενοι Incipit
Οἱ τὰς θείας γραφὰς ἐξουθενοῦντες Incipit
ΟΙ ΤΑΣ ΝΥΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΙΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΣΙΜΑ Desinit
Οἱ τῇ ἐπιθυμίᾳ ταῖς πελάγεσιν ὁδοιπορίας ἑαυτοὺς ἐκδίδοντες Incipit
οἱ τήμερον θορυβοῦντες Desinit cuiusdam partis
οι την αληθειαν μη ηληθευκεναι δι' ισχυριζομενοι. Desinit
Οἱ τὴν ἀναγκαίαν τῆς φύσεως ἡμῶν ἀκολουθίαν Incipit
Οἱ τὴν ἀναγκαίαν τῆς φύσεως ἡμῶν ἀκολουθίαν ἐν τοῖς ἐξιοῦσιν ἀπὸ τοῦ βίου συμφορὰν ποιούμενοι καὶ βαρυπενθοῦντες Incipit
ΟΙ ΤΗΝ ΕΑΥΤΩΝ ΑΠΛΑΝΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Incipit
Οἱ τὴν ἑαυτῶν ἀπλανῶς τοῦ προσώπου θεόκτιστον ὡραιότητα κατανοεῖν βουλόμενοι Incipit
Οἱ τὴν εἰμαρμένην λέγοντες Incipit
ΟΙ ΤΗΝ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΘΕΩΡΙΑΝ ΤΩ ΑΥΛΩ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΤΑΤΩ ΦΩΤΙ ΤΗΣ ΑΠΛΟΥ ΝΟΥΣ Incipit
Οἱ τὴν ἡμετέραν τέχνην διακοσμήσαντες ῥήτορες Incipit
ΟΙ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΤΕΧΝΗΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΑΝΤΕΣ ΡΗΤΟΡΕΣ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Incipit
Οἱ τὴν ἡμετέραν τέχνην... ; ἀλλὰ καὶ περὶ τούτου εἰρήσεται πλατύτερον Incipit
Οἱ τὴν θείαν ἑκάστοτε καὶ ψυχοφελῆ Incipit
Οἱ τὴν θείαν ἑκάστοτε καὶ ψυχοφελῆ Incipit
Οἱ τὴν θείαν ἑκάστοτε καὶ ψυχοφελῆ καὶ θεόπνευστον ἀναγινώσκοντες Γραφήν Incipit
Οἱ τὴν κακὴν ἡμᾶς αἰχμαλωσίαν Incipit
Οἱ τὴν κακὴν ἡμᾶς αἰχμαλωσίαν αἰχμαλωτεύσαντες καὶ πρὸς τὴν Βαβυλῶνα τῶν λατινικῶν ἐθῶν καὶ δογμάτων θελήσαντες κατασῦραι Incipit
ΟΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΝ ΚΡΑΤΗΣΑΝΤΕΣ ΛΑΤΙΝΟΙ Incipit
ΟΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΝ ΜΕΤΙΕΝΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ Incipit
ΟΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΝ ΜΕΤΙΕΝΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ Incipit
Οἱ τὴν μεγάλην καὶ εὐρύχωρον διαπλέοντες θάλατταν Incipit
Οἱ τὴν οἴκησιν ποιούμενοι ἐν τῷ Νυμφαίῳ ἐντιμότατοι ἱερεῖς Incipit
ΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΙΑΝ ΩΣ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΔΩΡΟΝ ΚΑΠΟΦΟΡΗΣΑΝΤΕΣ Incipit
ΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΙΑΝ ΩΣ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΔΩΡΟΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΑΝΤΕΣ Incipit
Οἱ τὴν τῶν σωμάτων ἀνάστασιν ἐξαρνούμενοι τό, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ προβάλλονται Incipit
Οἱ τῆς ἀθλήσεως νικηταί Incipit
Οἱ τῆς ἀθλήσεως νικηταί, οὐράνιοι δὲ πολῖται Incipit
Οἱ τῆς ἡμῶν ἐκκλησίας διδάσκαλοι Incipit
Οἱ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς λόγοι στήσονται ἐπὶ Incipit
Οἱ τῆς οἰκουμένης ταύτης βασιλεῖς, ἡνίκα ἂν νόμους συγγράψωσι τοὺς τῶν ἀνθρώπων βίους καλῶς κανονίζοντας Incipit
Οἱ τῆς ὁμοουσίου τριάδος κήρυκες Incipit
Οἱ τῆς ὀρθῆς πίστεως προαντεχόμενοι Incipit
Οἱ τῆς ῥήσεως ταύτης ἐξηγηταὶ νοοῦσι μὲν τὸ ἐγκαταλειφθῆναι κατὰ τὴν κοινοτέραν χρῆσιν τῆς λέξεως· ἀπᾷδον δ’ εἶναι ἡγούμενοι Incipit
Οἱ τῆς ῥητορικῆς τέχνης Incipit
ΟΙ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΞΗΓΗΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΨΑΣΘΑΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΖΗΤΟΥΣΙ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Incipit
Οἱ τῆς ῥητορικῆς τέχνης ἐξηγηταί, πρὶν ἅψασθαι Incipit
Οἱ τῆς ὑμετέρας αἰδεσιμότητος εἰρημένοι Incipit
Οἱ τῆς φιλοσόφου μανίας τὲ καὶ βακχείας Incipit
Οἱ τὸ διδασκαλικὸν πρὸς ἀλλήλους σπεύδοντες μεταδιώκειν ἀξίωμα Incipit
οἱ τὸ ἀληθὲς ἐν τῷ μεγέθει τῶν λεγομένων ψεῦδος οἰόμενοι, τοῖς γεγραμμένοις οὐ προσεθήκαμεν Desinit
Οἱ τὸ ἐπίγειον κράτος λαχόντες καὶ τῶν βασιλικῶν ἡνίων τε καὶ σκήπτρων ἐπειλημμένοι Incipit
ΟΙ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΟΝ ΒΑΣΤΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ Desinit
Οἱ τὸ μοναδικὸν καὶ ἅγιον σχῆμα φοροῦντες Incipit
ΟΙ ΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΣΧΗΜΑ Incipit
Οἱ τὸ μοναχικὸν καὶ ἃγιον σχῆμα Incipit
ΟΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Incipit
Οἱ τὸ σῶμα ἐνδεδυμένοι Χριστιανοὶ τοσαύτην ἔχουσι χαράν Incipit
Οἱ τὸ τῆς ψυχῆς ὀπτικόν Incipit
Οἱ τὸ φιλεργὸν καὶ φιλόπονον Incipit
Οἱ τὸ φιλεργὸν καὶ φιλόπονον Incipit
Οἱ τὸ φιλεργὸν καὶ φιλόπονον Incipit
Οἱ τὸ φιλεργὸν καὶ φιλόπονον Incipit
Οἱ τὸ φιλεργὸν καὶ φιλόπονον τῆς μελίσσης θεωφιλῶς ἐκμιμούμενοι Incipit
Οἱ τὸ φιλεργὸν καὶ φιλόπονον τῆς μελίσσης θεωφιλῶς ἐκμιμούμενοι Incipit
Οἱ τὸ φιλεργὸν καὶ φιλόπονον τῆς μελίσσης θεωφιλῶς ἐκμιμούμενοι Incipit
οἱ τοιοῦτοι εἰκότως καλείσθωσαν Desinit
Οἱ τοῖς ἀριστοτελικοῖς μεγαλαυχοῦντες Incipit
Οἱ τοῖς νοεροῖς συμβόλοις τῆς καθ' ὅλην τὴν οἰκουμένην καὶ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν Incipit
Οἱ τοῖς νοεροῖς συμβόλοις τῆς καθ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην Incipit
Οἱ τοῖς πολεμίοις ἀντιμαχόμενοι Incipit
Οἱ τοῖς πολεμίοις ἀντιμαχόμενοι ἄγρυπνοι διατελοῦσιν Incipit
Οἱ τὸν Αἴαντα τὸν Ὀιλέως μὴ φάσκοντες Incipit cuiusdam partis
Οἱ τὸν θεμέλιον ὥσπερ πέτραν οἰκοδομοῦντες Incipit
Οἱ τὸν θεμέλιον ὥσπερ πέτραν οἰκοδομοῦντες Incipit
Οἱ τὸν μονότροπον τοῦ μονήρους βίου δρόμον εὐστόχως Incipit
Οἰ τὸν στίχον τοῖς ἀδελφοῖς Incipit
Οἱ τοποτηρηταὶ τῶν Ἁγιορειτῶν Μωϋσῆς καὶ Δωρόθεος ἱερομόναχοι· μετενόησαν Desinit
Οἱ τοῦ παρόντος κανόνος εἱρμοί Incipit
Οἱ τοὺς ἀγροὺς τῶν ἀνθρώπων φυλάσσοντες γεωργοί Incipit
Οἱ τοὺς ἀγροὺς τῶν ἀνθρώπων φυλάσσοντες γεωργοί Incipit
Οἱ τοὺς ἀγροὺς τῶν ἀνθρώπων φυλάσσοντες γεωργοί Incipit
Οἱ τοὺς ἀγροὺς τῶν ἀνθρώπων φυλάσσοντες γεωργοί Incipit
Οἱ τοὺς ἀγροὺς τῶν ἀνθρώπων φυλάσσοντες γεωργοί Incipit
Οἱ τοὺς ἀγροὺς τῶν ἀνθρώπων φυλάσσοντες γεωργοί Incipit
Οἱ τοὺς ἀγροὺς τῶν ἀνθρώπων φυλάσσοντες γεωργοί Incipit
Οἱ τοὺς ἀγροὺς τῶν ἀνθρώπων φυλάσσοντες γεωργοί Incipit
Οἱ τριακόσιοι ἄγγελοι οἱ κινοῦντες τὸν δρόμον τῆς ἀστραπῆς Incipit
Οἱ τῷ μεγάλῳ Θεολόγῳ Incipit
Οἱ τῶν ἀγαθῶν τῶν πρὶν ἐκείνων Incipit
Οἱ τῶν ἁγίων καὶ θεοπνεύστων Γραφῶν Incipit
Οἱ τῶν ἁγίων καὶ θεοπνεύστων Γραφῶν Incipit
Οἱ τῶν ἁγίων καὶ θεοπνεύστων Γραφῶν Incipit
Οἱ τῶν ἀζύμων ἔτι μετέχοντες ὑπὸ τὴν σκιὰν τοῦ νόμου Incipit
οἱ τῶν Ἀθηναίων Incipit
οἱ τῶν Ἀθηναίων Titulus initialis
οἱ τῶν Ἀθηναίων Titulus initialis
Οἱ τῶν ἀρετῶν τῇ μεγαλειότητι ἀποχρώντως ἑαυτοῖς ἐν κυρίῳ Incipit
Οἱ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν ἀνάγραπτοι βίοι καὶ τοῖς παλαιοῖς μὲν Incipit
ΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΙΣΤΑΙ Incipit
Οἱ τῶν εὖ βεβιωκότων τὰς πράξεις ἀναγραφόμενοι ζωγράφων Incipit
Οἱ τῶν Θεοῦ μυστηρίων ἱεροφάνται ἄλλοι μὲν ἄλλως καὶ ἀλλαχοῦ Incipit
Οἱ τῶν Θεοῦ μυστηρίων ἱεροφάνται ἄλλοι μὲν ἄλλως καὶ ἀλλαχοῦ Incipit
Οἱ τῶν ἱερῶν εὐαγγελίων ἐξηγηταὶ οὐχ ὑφ’ ἑαυτῶν πρὸς τὴν ἀνάγκην καθίστανται τῶν ἐν ταῖς δοκούσαις διαφωνίαις συμβιβασμῶν Incipit
Οἱ τῶν ἱππικῶν ἀγώνων φιλοθεάμονες, οἷς τὰ ἐπιβλαβῆ Incipit
Οἱ τῶν καλῶν (vel Ὅσοι τῶν καλῶν ἐρευνῶντες) ἐρῶντες οὐδὲν ἀπέχουσι τῶν διψώντων Incipit
Οἱ τῶν καλῶν ἐρῶντες Incipit
Οἱ τῶν καλῶν ἐρῶντες Incipit
οἱ τῶν μακαρίων καὶ ἁγίων πατέρων κανόνες τοῦτο κωλύουσι καὶ ἀποτρέπουσι Desinit
ΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΠΕΦΥΚΟΤΕΣ Incipit
οἱ τῶν στρατηγῶν ἄριστοι καὶ πολλὴν ἐμπειρίαν Incipit
Οἱ τῶν στρατηγῶν ἄριστοι καὶ πολλὴν ἐμπειρίαν Incipit
ΟΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΝ ΤΩΙ ΜΑΚΡΩΙ ΧΡΟΝΩΙ ΣΥΛΛΕΞΑΜΕΝΟΙ Incipit
ΟΙ ΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΛΟΓΩΝ Incipit
Οἱ ὑπογραφαὶ ἃς ἔγραφεν ὁ βασιλεὺς διὰ κινναβαρέων Incipit
Οἱ ὑποθετικοὶ καλούμενοι συλλογισμοί Incipit
Οἱ ὑποθετικοὶ καλούμενοι συλλογισμοί Incipit
Οἱ φιλίαν παρασπονδοῦντες Incipit
ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣΙΝ Incipit
Οἱ Φιλιππήσιοι τῆς Μακεδονίας ἦσαν, ὑπὸ μητρόπολιν Θεσσαλονίκην. πολλὰ δὲ αὐτοῖς ὁ Παῦλος χρηστὰ μαρτυρεῖ· Incipit
οἱ Φιλιππησιοι. τῆς Μακεδονίας ἦσαν ὑπὸ μητρόπο(μητρόπολιν) Θεσσαλονικης. πολλὰ δὲ αὐτοῖς ὁ Παῦλος χρηστὰ μαρτυρεῖ. ἐν δεσμοῖς δὲ Incipit
Οἱ φιλόπονοι τῶν ποιμένων ἐπειδὰν διὰ μακροῦ χειμῶνος Incipit
οι φιλοσοφως μαλλον δε ασοφως λεγοντες Incipit
Οἱ φονεῖς καὶ λῃσταὶ καὶ πᾶς κακοῦργος καὶ πόρνος μονόζωνος λέγεται Desinit
Οἱ Φράγκοι ἐν τῇ γραφῇ Γερμανοὶ ἐλέγοντο ἀρχῆθεν Incipit
ΟΙ ΧΑΛΔΑΙΟΙ ΩΝ ΕΣΤΙΝ ΠΡΩΤΟΣ Ο ΖΑΡΟΥΤΡΗΣ Incipit
Οἱ χάσματα γῆς προκομίζοντες Incipit
Οἱ χίλιοι τρεῖς μάρτυρες διὰ ξίφους· Incipit
Οἴ(μ)μοι, ἀδελφοί μου, φιλόχριστοι ἐμνήσθην Incipit
Οἵα ἐστὶν ἡ οὐσία τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ Incipit
Οἵα ἡ θέλησις τοιαύτη πάντως καὶ ἡ φύσις Incipit
Οἵα ἢ ὁποία Incipit
ΟΙΑ Η ΟΠΟΙΑ Η ΜΕΓΑΛΗ Incipit
Οἷα πέπονθα δείλαιος Incipit
Οἶά τις εἰσελθὼν εἰς παράδεισον καὶ πολλῶν δένδρων εἰδέας ἑωρακὼς Incipit
ΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΡΙΧΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑ Desinit
ΟΙΑΚΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΣ Titulus initialis
οἵας θεραπείας δεῖται καὶ Desinit abruptus
Οἵας μὲν ἐκτίνω τὰς χάριτας, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι Incipit
Οἵατις (= Εἴ τις) ἐν [νόσῳ Incipit
οἶδ' ὅτι πείσονται καὶ τιμήσουσι τοὺς λόγους, καὶ πολλὴν ἡμῖν εἴσονται χάριν· τῷ δὲ θεῷ χάρις, ἀμήν Desinit
οἶδ' ὅτι τά τε δίκαια καὶ τἀληθῆ ψηφιεῖσθε, ἂ καὶ ἐγὼ ὑμῶν δέομαι Desinit
ΟΙΔΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΩΣ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ Incipit
Οἶδα βραδύτερον τῶν ἡμετέρων ἐλπίδων Incipit
οἶδα δὲ τ’ἐλθέμεναι λυγρὸν τὸν νόστον ἰδόντας Desinit
Οἷδα καὶ πέπεισμαι διὰ πολλῆς πείρας ἐγγυμνασάμενος Incipit
ΟΙΔΑ ΚΥΡΙΕ ΟΤΙ ΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΟΥ Incipit
Οἶδα μεγίστην καὶ πρώτην πᾶσι τοῖς ἐν τοῖς λόγοις εὐδοκιμοῦσι Incipit
ΟΙΔΑ ΜΕΝ ΟΤΙ ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑΤΟΙ ΕΜΟΙ ΓΕ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑΙ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΙ Incipit
Οἶδα μὲν ὅτι ἡμεῖς, οἷς ὁ νοῦς ὥρμηται Incipit
Οἶδα μὲν ὅτι καὶ τῶν φίλων τοῖς σεμνοτέροις Incipit
Οἶδα μὲν ὅτι τοῖς παχυτέροις καὶ πρὸς τὰ παρόντα κεχήνοσι Incipit
Οἶδα μὲν περιττὸς εἶναι Incipit
Οἶδα μέν φησιν ἡ θεόληπτος Incipit
Οἶδα ὀλιγάκις ἐπεσταλκώς Incipit
Οἶδα ὅτι ἀγαπητὸν ὑμῖν, ὦ λαὸς τοῦ θεοῦ, ἡ ἐμὴν παρουσία Incipit
Οἶδα ὅτι ἐκ τῶν ἐμῶν ἁμαρτιῶν ἦλθεν Incipit
Οἶδα ὅτι ἐρᾷς ἐπιστολῶν ἐμῶν Incipit
οιδα οτι εστιν αυτω η αληθεια [...] | οιδα οτι εστιν αυτω η αληθεια [...] ινα [...] Textus
Οἶδα ὅτι συνετός Incipit
οἶδα ὅτι τοῖς θείοις Incipit
οἷδα ὅτι φορτικόν Incipit
Οἶδα πορφυροβλάστητε τὰ προτερήματά σου Incipit
ΟΙΔΑ ΠΟΣΑ Desinit
ΟΙΔΑ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΩΣ Incipit
ΟΙΔΑ ΣΑΦΩΣ ΩΣ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ Incipit
Οἶδα σαφῶς ὡς ἀναντιρρήτως καὶ ὑμεῖς οἱ Χαλκηδόνιοι Incipit
Οἶδα σαφῶς ὡς ἀναντιρρήτως καὶ ὑμεῖς οἱ Χαλκηδόνιοι Incipit
Οἶδα Σίμωνα καὶ Σίμων ἐμέ Incipit
οἶδα τὴν σὴν ὁσιότητα Incipit
ΟΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΙΛΑΤΩ ΠΑΡΕΣΤΩΤΑ Desinit
Οἶδα ὡς κατέσχον πέδαι Incipit
Οἶδα ὡς οὐκ ὀλίγων ὄφλω σε Incipit
Οἶδα ὡς οὐκ ὀλίγων ὄφλω σοι φόρον Incipit
Οἶδα, Κύριε, ὅτι οὐκ εἰμὶ ἄξιος ὑπὲρ ἑτέρων Incipit
Οἶδα, Κύριε, ὅτι οὐχὶ τοῦ ἀνθρώπου Incipit
Οἴδαμεν οὖν, ἀγαπητοί, ὅτι τῷ ἰδίῳ παρασυρόμενοι λογισμῷ Incipit
ΟΙΔΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΝΥΧΘΗΜΕΡΑ Incipit
Οἴδασιν οἱ φιλόσοφοι Incipit
Οἴδασιν πάντως ἀκριβῶς, πάντως ἀναντιρρήτως Incipit
Οἴδατε, ἀδελφοί μου άγαπητοὶ καὶ πατέρες, ὅτι τὸ μοναδικὸν σχῆμα ὑψηλόν ἐστιν Incipit
Οἴδατε, ἀδελφοί, πῶς τὰ τῶν Χριστιανῶν ἠκροτηριάσθη Incipit
οἷδε γὰρ ἡ σὴ κεφαλὴ ἡ τὰ πάντα Desinit
ΟΙΔΕ ΓΑΡ, ΟΙΔΕ ΤΑΠΕΙΝΗΝ ΨΥΧΗΝ ΠΟΙΕΙΝ Incipit
οἶδεν εἰ [μη Desinit
Οἶδεν Ἱερουσαλήμ Incipit
Οἶδεν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἄνω Incipit
Οἶδεν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἄνω Incipit
Οἶδεν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἄνω ὁ Παῦλος Incipit
ΟΙΔΕΝ Ο ΛΟΓΟΣ Desinit
Οἴεσθαι μὲν μὴ εἶναι Θεὸν ἐσχάτης ἐστὶν ἀφροσύνης, ᾗ φησιν ὁ θεῖος Δαυΐδ· „Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός“ Incipit
Οἴεσθέ με ἴσως, ὧ φίλοι καὶ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, τὸ γλύκυ Incipit
Οἰκεία ἡ ἐπιβολὴ τοῦ βιβλίου πρὸς τὴν ὅλην πραγματείαν Incipit
οἰκείας ῥᾳ[θυμίας Desinit
Οἰκεῖε τῷ κραταιῷ...ἀδελφέ, ἐλπίς μοι καὶ εὐχή Incipit
ΟΙΚΕΙΟΝ ΘΕΩ ΚΑΙ ΦΙΛΟΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΙΣ Incipit
Οἰκειότατε, κραταιὲ καὶ ἅγιε ἡμῶν αὐθέντα καὶ βασιλεῦ...εὔχομαι τῷ φιλανθρώπῳ Θεῷ Incipit
οἰκειοτάτη ἐς τὸ πράσσειν Incipit
Οἰκειότερον οἶμαι ὡς οἷόν τε Incipit
Οἰκείως τοὺς ἀκροατάς Incipit
Οἰκείως τοὺς ἀκροατὰς ἀδελφούς Incipit
Οἰκείως τοὺς ἀκροατὰς ἀδελφούς Incipit
Οἰκείως τοὺς ἀκροατὰς ἀδελφούς ὠνόμασε καὶ συμπένητας Incipit
Οἰκείως τοὺς ἀκροατὰς ὀνομάζει Incipit
ΟΙΚΕΤΗΣ ΑΓΑΝΑΚΤΕΙ Incipit
οἰκια]κῶν κακῶν Incipit
οἰκίαν εἰσιόντα Desinit
οἰκοδομῶν Desinit
Οἶκοι κδ' εἰς Ἰωάννην Βαπτιστήν Titulus initialis
ΟΙΚΟΙ ΚΔ' ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Titulus initialis
Οἴκοι τὰ μιλήστα· ἐπὶ τῶν ὅποι μὴ προσήκει τὴν τρυφήν Incipit
Οἶκον ἀληθῶς εἰ καὶ θαυμάσιον θεωρῶ Incipit
Οἶκον ἀριπρεπέως Incipit
Οἶκον καὶ οἰκοδεσπότην ἀκούω Incipit
οἰκονομία ἐστὶν ἑκούσιος Incipit
Οἰκονομία ἐστίν ἑκούσιος συγκατάβασις Incipit
Οἰκονομικῶς ὁ Πέτρος Incipit
Οἰκονομικῶς ὁ Πέτρος συλλαμβάνει Incipit
Οἰκονόμος εἶ τῶν σαυτοῦ χρημάτων Incipit
Οἰκονόμος εἶ τῶν σαυτοῦ χρημάτων Incipit
Οἰκονόμος εἶ τῶν σαυτοῦ χρημάτων Incipit
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΔΙΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ Desinit
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣΗΣ ΓΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΧΩΡΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΑΝΘΡΥΠΟΤΗΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ Desinit
Οἰκονομῶν τὴν σὴν ἔξοδον, Κόρη Incipit
Οἷκος εὐπρεπὴς ὑπῆρχεν τῶν βιωσάντων σὺν ὁδῷ ἀληθείας. Δωροθέου... θυγάτηρ Incipit
οικος ζωης· οικος αγιος· οικος αρτου· Βηθφαγη· οικος επιτυχιας (...). Desinit
Οἶκος ὁ τοῦ Θεοῦ ἡ μόνη Θεοτόκος Incipit
Οἶκος πέφυκας τῆς ὅλης θεαρχίας Incipit
ΟΙΚΟΣΟΙΣΙΝ ΟΥΡΑ ΠΑΧΕΑ Incipit
οἴκου Incipit
ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΡΙΑΔΕΣ ΙΓ' ΚΑΙ ΘΟΒ' Desinit
Οἰκτειρήσαι σε ὁ παντοδύναμος Κύριος Incipit
οἰκτερήσει καὶ ζωοποιήσει καὶ παραμυθήσεται ὁ Κύριος· αὐτῷ... Desinit
Οἶκτον ἀτὰρ μετέπειτα λιγαίνομαι, οἶκτον ἀείδω Incipit
ΟΙΚΤΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΕΡΟΨ Desinit
Οἰκτρὰν δέησιν μὴ παρόψει, Παρθένε, πτωχοῦ Ἰωάννου Incipit
οἰκτρὸς μοναχὸς Ἀντώνιος Χαρίτων. Textus
οἰκτρῶς ἠλεημένως Desinit
οἴκτῳ δ’ οἰκείῳ καὶ σοῦ γ’ εὐνοίη Χριστός, ᾗ τάχα κεν πρεσβείῃ σῇ πέρας ἐσθλὸν ὀπάζοι. Desinit
ΟΙΚΩΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΜΩΝΙΔΙΑ Incipit
οικωνομια θεου κιβωτος αυτου Incipit
Οἶμαι αὐτῷ τὴν ἀνταποχήν Incipit
Οἶμαί γε τῶν ἐννομωτάτων καὶ δικαιοτάτων εἶναι τὴν γινομένην τοῖς πατράσιν Incipit
ΟΙΜΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΖΥΜΟΙΣ ΚΕΧΡΗΣΘΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΥΣΙΑΙΣ Incipit
ΟΙΜΑΙ ΔΕ ΤΩΝ ΚΡΙΝΕΙΝ Incipit
ΟΙΜΑΙ ΔΕ ΤΩΝ ΚΡΙΝΕΙΝ Incipit
Οἶμαι δὲ τῶν κρίνειν Incipit
ΟΙΜΑΙ ΔΕ ΤΩΝ ΚΡΙΝΕΙΝ Incipit
ΟΙΜΑΙ ΔΕ ΤΩΝ ΚΡΙΝΕΙΝ ΛΑΧΟΝΤΩΝ ΟΥΔΕΝΑ ΠΟΤΕ Incipit
ΟΙΜΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΣΕ ΤΕΛΕΙΝ ΕΙΣ ΒΑΡΛΑΜΙΤΑΣ Incipit
Οἶμαι καὶ τὴν προτέραν ἐπιστολήν Incipit
οἶμαι μὲν ὡς εἴ τις ἑαυτοῦ καὶ τῆς οἰκείας ἐπιλελησμένος δυνάμεως Incipit
Οἶμαι μηδένα ὅσοι μὴ τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσιν Incipit
Οἶμαι οὐδεμίαν ὑπερβολήν Incipit
Οἶμαι πάντας ὑμᾶς ἐπίστασθαι σαφῶς ὅτι προσήκει τοὺς τῶν Incipit
ΟΙΜΑΙ ΣΕ ΘΑΥΜΑΖΕΙΝ Incipit
ΟΙΜΑΙ ΣΕ, ΘΕΙΟΤΑΤΕ ΔΕΣΠΟΤΑ Incipit
Οἶμαι σε, θειότατε δέσποτα, ἅπερ δή Incipit
Οἷμαί τισιν ἂν δόξαι με ἀπερισκέπτως τὸν τοῦ ἐν ἁγίοις Κωνσταντίνου πατέρα Incipit
οιμαι τον κοσμον Desinit abruptus
Οἶμαι τοῦ σοφοῦ Φωτίου ταῦτα πρὸς τοὺς Λατίνους, ὡς ἡ Ῥώμη οὐκ ἔστι πρῶτος θρόνος καὶ πάντων ὑπερέχων Titulus initialis
Οἶμαι, τέκνον εὐσεβές, μὴ ἀγνοεῖσθαί σοι Incipit
ΟΙΜΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΙ ΕΜΝΗΣΘΗΝ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΤΡΟΜΑΞΑ ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΣ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΕΝ ΤΗ ΦΟΒΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Incipit
ΟΙΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΦΟΒΕΡΑΣ Incipit
Οἴμοι γλυκερὸν ὄμμασ' ἐμοῖς φάος, ἦ σκοτόεντα Incipit
Οἴμοι ὁ ταλαίπωρος ἐγώ, οἴμοι ὁ ἀνάξιος Incipit
Οἴμοι οἶον ἀγῶνα ἔχει Incipit
Οἴμοι τῆς παρούσης συμφορᾶς. πέπτωκας Incipit
Οἴμοι τί κλαύσω, τί θρηνήσω πρότερον Incipit
Οἴμοι τί κλαύσω, τί θρηνήσω πρότερον Incipit
Οἴμοι τί κλαύσω, τί θρηνήσω πρότερον Incipit
Οἴμοι τίπτ' ἐρέω νῦν ἐγὼν ἐνὶ πάθεϊ τῷδε Incipit
Οἴμοι τοῦ πάθους, οἴμοι τῆς συμφορᾶς. Incipit
Οἴμοι τῷ ἐλεεινῷ, ὅτι οὐκ ἐπίσταμαι τί ποιήσω Incipit
Οἴμοι τῷ ἐλεεινῷ, ὅτι οὐκ ἐπίσταμαι τί ποιήσω Incipit
Οἴμοι ψυχή μετὰ γὰρ τοῦ προφήτου Incipit
Οἴμοι, ἐν ποίᾳ καταγνώσει ἕστηκα, ἐν ποίᾳ αἰσχύνῃ κατάκειμαι Incipit
ΟΙΜΟΙ, ΟΙΜΟΙ, ΨΥΧΗ Incipit
οἴμοι, οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή Incipit
ΟΙΜΟΙ, ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΕΜΑΚΡΥΝΘΗ Incipit
Οἵμοι, πῶς ἀπατώμεθα οἱ ἄθλιοι, πῶς μάτην πονῶμεν, καὶ ὑπερφρονῶμεν τὰ οὐράνια Incipit
Οἴμοι, τίς ὕδωρ τῇ κεφαλῇ μου βλύσει Incipit
Οἴμοι, ψυχή, οἴμοι Incipit
Οἴμοι· θεσπέσιε καὶ σοφέ μου Πάτερ καὶ σῶτερ μέγα Γρηγόριε Incipit
Οἴμοι· τί δὲ οἴθοι Incipit
Οἰμωγῆς ἄξιον, ἀδελφοί, καὶ δακρύων ἄνθρωπον Θεοῦ μακρυνθῆναι Incipit
ΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΝ ΜΕΤΡΗΤΑΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΟΙΣ Desinit
ΟΙΝΟΣ ΚΟΝΔΥΤΗΣ Incipit
ΟΙΝΟΥ ΕΥΩΔΟΥΣ ΤΟ ΑΡΚΟΥΝ Desinit
ΟΙΝΟΥ ΕΥΩΔΟΥΣ ΤΟ ΑΡΚΟΥΝ Desinit
Οἴομαι μὴ παντάπασιν ἐπιλαθέσθαι σε Incipit
ΟΙΟΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑ ΚΑΙ ΟΙΟΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ Incipit
ΟΙΟΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑ ΚΑΙ ΟΙΟΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΝ Incipit
Οἷον ἀντὶ τοῦ καθά· καὶ οἷον ἀντὶ ὁποῖον Incipit
Οἷον ἀντὶ τοῦ καθά· καὶ οἷον ἀντὶ τοῦ ὁποῖον Incipit
Οἷον ἀντὶ τοῦ καθά· καὶ οἷον ἀντὶ τοῦ ὁποῖον Incipit
οιον βλεπειν εδειξε φως θεοφανης. Desinit
οιον βλεπειν εδειξεν φως Ιωαννης. Desinit
ΟΙΟΝ ΒΛΕΠΩ ΣΕ ΟΡΩ ΣΕ ΑΤΕΝΙΖΩ ΣΕ Desinit
Οἷον εἶδον, ὦ θεοί, ἡλίκον ἔπαθον τὴν ψυχήν Incipit
οἷον ἔμπης ὅμως μέντοι καί τοι ἀλλ’ οὖν ἀμήν Desinit
οιον ετητυμον ησεν επος Incipit
Οἷον ἐτήτυμον ᾖσεν ἔπος σκολιόφρονα γνώμην Ἑβραίων ἀπερύκων παμμεδέοντος ἐὺς παῖς· μαρτυρίη μαλ' ἐμὴ ἀτρεκῆς κἂν ἐμεῦ Πατρὶ φράζων τοῖον καὶ αὐτὸς ἔειπας τεῆς εἵνεκα βίβλου· ἐστίηθεν ὁ μάρτυς μαρτυρέων καὶ γράφων· μυστῶν φίλτερε πάντων πὴρ (?) Θεοῦ πολυμήτωρ παρθενίης ἀγὲ θεῖε πίῃς ἀρχέ (?) Ἰωάννη σῇ δὲ θεοπροπίῃ πάντες ἅμ' ἑπόμεθα. Textus
Οἷον εὐχῆς λέγω Incipit
ΟΙΟΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΓΚΛΥΤΕ ΚΟΥΡΑΙ Desinit
Οἷον ἡ κακοδοξία δεῖ ὄντως Incipit
Οἷον ἴτυν γαίης ἀμφελελιζομένην Incipit
οἷον καί εἰσὶν οἶδε Desinit
οἷον Κλειτόδημος Desinit
οἷον ὁ τὸν πίτυος στέφανον Desinit
ΟΙΟΝ ΟΣΤΟΥΝ ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ Desinit
ΟΙΟΝ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΞΕΙ Incipit
Οἷον ὅτι σεσαρκωμένη ψυχῇ λογικῇ Incipit
ΟΙΟΝ ΟΥΝΕΚΑ ΤΟΝ ΧΡΥΣΗΝ ΗΤΙΜΑΣΕΝ ΑΡΗΤΗΡΑ Desinit
ΟΙΟΝ ΟΥΝΕΚΑ ΤΟΝ ΧΡΥΣΗΝ ΗΤΙΜΑΣΕΝ ΑΡΗΤΗΡΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥΤΟΝ ΑΡΗΤΗΡΑ ΧΡΥΣΗΝ Desinit
Οἷόν πάσχουσιν οἱ τῶν ἐπὶ γῆς ἀριστέων ἐκ μεσαιτάτης περιωπῆς Incipit
ΟΙΟΝ ΠΟΙΕΩ, ΠΟΙΩ, ΒΟΑΩ, ΒΟΩ Desinit
Οἷόν τι πάσχει ἐραστὴς θησαυροῦ Incipit
οἷόν τι πάσχουσι πρὸς τοὺς πολυανθεῖς Incipit
Οἷόν τι πάσχουσιν οἱ τῶν ἱππικῶν ἀγώνων φιλοθεάμονες, οἳ τοῖς παρ’ αὐτῶν σπουδαζομένοις ἐν ταῖς ἁμίλλαις τῶν δρόμων Incipit
Οἷόν τι πεπόνθασιν οἱ πολλὶ τῶν ἀθλητῶν Incipit
Οἷόν τι τοῖς ζῷοις ἐστίν Incipit
ΟΙΟΝ ΤΙ ΧΡΟΝΟΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Desinit
ΟΙΟΝ ΤΙΣ ΝΕΗΛΥΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΗΝ Incipit
οἷόν τις νέηλυς εἰς πόλιν μεγίστην τε καὶ μεγαλοπρεπεστάτην Incipit
Οἷον τὸ τὸ β εἶναι Incipit
ΟΙΟΝ ΤΟΙΑΝΔΕ ΣΚΕΥΗΝ ΦΟΡΕΙΝ Desinit
ΟΙΟΝ ΧΩΡΑ, ΧΗΡΑ, ΨΩΡΑ, ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΩΡΑ Desinit
ΟΙΟΝΕΙ ΩΣ ΕΚΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΙΚΗΣ ΣΚΟΤΟΜΗΝΗΣ Incipit
οἷος πέφυκε Κάρλος οὐ κτέαρ τόδε Desinit
ΟΙΠΕΡ ΑΝ ΞΥΓΓΕΝΗΤΑΙ ΕΠΕΙ ΜΕΙΖΩ ΚΑΚΑ ΠΕΙΣΕΤΑΙ Desinit
Οἷς ἀνιᾶσθαι τοὺς πολλοὺς στοχάζομαι Incipit
Οἷς γὰρ πεφροντισμένως πονεῖται τὸ ἔργον Incipit
ΟΙΣ ΓΕ ΟΥΚ ΕΞΗΡΚΕΙ ΠΛΟΥΤΕΙΝ, ΑΛΛ' ΕΙ ΚΑΙ ΜΗ Desinit
Οἶς ἐνυπάρχει ὁ θεῖος Incipit
ΟΙΣ ΗΜΙΝ ΕΓΚΑΛΕΙΣ ΣΟΦΩΤΑΤΟΝ Incipit
Οἷς θεῖος νόμος ἐνυπάρχει, οὐκ ἐν μέλανι Incipit
ΟΙΣ ΜΕΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΜΗΔΑΜΩΣ ΕΧΕΙΝ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΜΥΣΤΑΙ Incipit
οἷς πᾶσιν Ὅμηρος Desinit
ΟΙΣ ΣΥΝΗΥΞΗΘΗ Incipit
Οἷς τῆς αἱμομιξίας ἐπιτιμίοις ὑπόκειται Incipit
οἴσει τὴν ἀμοιβὴν Incipit
Οἶσθα δὲ πάντως ὅσοι νεκροὶ κεῖνται, σοῦ γε ἀπόντος, οὐδὲν ἧττον ἢ σῶμα, ψυχῆς ἀπολελοιπυίας Desinit
Οἶσθα δήπου τὸ περὶ τοῦ διαβόλου Incipit
Οἶσθα δήπου τὸ περὶ τοῦ διαβόλου Incipit
Οἶσθα δήπου τὸ περὶ τοῦ διαβόλου Incipit
ὀϊστὸς ὁ ἕτερος Desinit
οἴχεσθαι ἀναρπάστους γιγνομένους ὑπό Desinit
Οἴχομαι εἰς σοῦ ἀοιδὴν μηδενί Incipit